blob: 1dba0c5f196f71517b9f81878516cdce2acc619d [file] [log] [blame]
libc {
GLIBC_2.10 {
# e*
endsgent;
# f*
fgetsgent; fgetsgent_r;
# g*
getsgent; getsgent_r; getsgnam; getsgnam_r;
# p*
putsgent;
# s*
setsgent;
# s*
sgetsgent; sgetsgent_r;
}
}