blob: dc39f33d16a7745ccfedf571cac975bab2656b7c [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
* Copyright (C) 2017, STMicroelectronics - All Rights Reserved
* Author(s): Vikas Manocha, <vikas.manocha@st.com> for STMicroelectronics.
*/
#include <common.h>
#include <clk.h>
#include <dm.h>
#include <ram.h>
#include <asm/io.h>
#define MEM_MODE_MASK GENMASK(2, 0)
#define NOT_FOUND 0xff
struct stm32_fmc_regs {
/* 0x0 */
u32 bcr1; /* NOR/PSRAM Chip select control register 1 */
u32 btr1; /* SRAM/NOR-Flash Chip select timing register 1 */
u32 bcr2; /* NOR/PSRAM Chip select Control register 2 */
u32 btr2; /* SRAM/NOR-Flash Chip select timing register 2 */
u32 bcr3; /* NOR/PSRAMChip select Control register 3 */
u32 btr3; /* SRAM/NOR-Flash Chip select timing register 3 */
u32 bcr4; /* NOR/PSRAM Chip select Control register 4 */
u32 btr4; /* SRAM/NOR-Flash Chip select timing register 4 */
u32 reserved1[24];
/* 0x80 */
u32 pcr; /* NAND Flash control register */
u32 sr; /* FIFO status and interrupt register */
u32 pmem; /* Common memory space timing register */
u32 patt; /* Attribute memory space timing registers */
u32 reserved2[1];
u32 eccr; /* ECC result registers */
u32 reserved3[27];
/* 0x104 */
u32 bwtr1; /* SRAM/NOR-Flash write timing register 1 */
u32 reserved4[1];
u32 bwtr2; /* SRAM/NOR-Flash write timing register 2 */
u32 reserved5[1];
u32 bwtr3; /* SRAM/NOR-Flash write timing register 3 */
u32 reserved6[1];
u32 bwtr4; /* SRAM/NOR-Flash write timing register 4 */
u32 reserved7[8];
/* 0x140 */
u32 sdcr1; /* SDRAM Control register 1 */
u32 sdcr2; /* SDRAM Control register 2 */
u32 sdtr1; /* SDRAM Timing register 1 */
u32 sdtr2; /* SDRAM Timing register 2 */
u32 sdcmr; /* SDRAM Mode register */
u32 sdrtr; /* SDRAM Refresh timing register */
u32 sdsr; /* SDRAM Status register */
};
/*
* NOR/PSRAM Control register BCR1
* FMC controller Enable, only availabe for H7
*/
#define FMC_BCR1_FMCEN BIT(31)
/* Control register SDCR */
#define FMC_SDCR_RPIPE_SHIFT 13 /* RPIPE bit shift */
#define FMC_SDCR_RBURST_SHIFT 12 /* RBURST bit shift */
#define FMC_SDCR_SDCLK_SHIFT 10 /* SDRAM clock divisor shift */
#define FMC_SDCR_WP_SHIFT 9 /* Write protection shift */
#define FMC_SDCR_CAS_SHIFT 7 /* CAS latency shift */
#define FMC_SDCR_NB_SHIFT 6 /* Number of banks shift */
#define FMC_SDCR_MWID_SHIFT 4 /* Memory width shift */
#define FMC_SDCR_NR_SHIFT 2 /* Number of row address bits shift */
#define FMC_SDCR_NC_SHIFT 0 /* Number of col address bits shift */
/* Timings register SDTR */
#define FMC_SDTR_TMRD_SHIFT 0 /* Load mode register to active */
#define FMC_SDTR_TXSR_SHIFT 4 /* Exit self-refresh time */
#define FMC_SDTR_TRAS_SHIFT 8 /* Self-refresh time */
#define FMC_SDTR_TRC_SHIFT 12 /* Row cycle delay */
#define FMC_SDTR_TWR_SHIFT 16 /* Recovery delay */
#define FMC_SDTR_TRP_SHIFT 20 /* Row precharge delay */
#define FMC_SDTR_TRCD_SHIFT 24 /* Row-to-column delay */
#define FMC_SDCMR_NRFS_SHIFT 5
#define FMC_SDCMR_MODE_NORMAL 0
#define FMC_SDCMR_MODE_START_CLOCK 1
#define FMC_SDCMR_MODE_PRECHARGE 2
#define FMC_SDCMR_MODE_AUTOREFRESH 3
#define FMC_SDCMR_MODE_WRITE_MODE 4
#define FMC_SDCMR_MODE_SELFREFRESH 5
#define FMC_SDCMR_MODE_POWERDOWN 6
#define FMC_SDCMR_BANK_1 BIT(4)
#define FMC_SDCMR_BANK_2 BIT(3)
#define FMC_SDCMR_MODE_REGISTER_SHIFT 9
#define FMC_SDSR_BUSY BIT(5)
#define FMC_BUSY_WAIT(regs) do { \
__asm__ __volatile__ ("dsb" : : : "memory"); \
while (regs->sdsr & FMC_SDSR_BUSY) \
; \
} while (0)
struct stm32_sdram_control {
u8 no_columns;
u8 no_rows;
u8 memory_width;
u8 no_banks;
u8 cas_latency;
u8 sdclk;
u8 rd_burst;
u8 rd_pipe_delay;
};
struct stm32_sdram_timing {
u8 tmrd;
u8 txsr;
u8 tras;
u8 trc;
u8 trp;
u8 twr;
u8 trcd;
};
enum stm32_fmc_bank {
SDRAM_BANK1,
SDRAM_BANK2,
MAX_SDRAM_BANK,
};
enum stm32_fmc_family {
STM32F7_FMC,
STM32H7_FMC,
};
struct bank_params {
struct stm32_sdram_control *sdram_control;
struct stm32_sdram_timing *sdram_timing;
u32 sdram_ref_count;
enum stm32_fmc_bank target_bank;
};
struct stm32_sdram_params {
struct stm32_fmc_regs *base;
u8 no_sdram_banks;
struct bank_params bank_params[MAX_SDRAM_BANK];
enum stm32_fmc_family family;
};
#define SDRAM_MODE_BL_SHIFT 0
#define SDRAM_MODE_CAS_SHIFT 4
#define SDRAM_MODE_BL 0
int stm32_sdram_init(struct udevice *dev)
{
struct stm32_sdram_params *params = dev_get_platdata(dev);
struct stm32_sdram_control *control;
struct stm32_sdram_timing *timing;
struct stm32_fmc_regs *regs = params->base;
enum stm32_fmc_bank target_bank;
u32 ctb; /* SDCMR register: Command Target Bank */
u32 ref_count;
u8 i;
/* disable the FMC controller */
if (params->family == STM32H7_FMC)
clrbits_le32(&regs->bcr1, FMC_BCR1_FMCEN);
for (i = 0; i < params->no_sdram_banks; i++) {
control = params->bank_params[i].sdram_control;
timing = params->bank_params[i].sdram_timing;
target_bank = params->bank_params[i].target_bank;
ref_count = params->bank_params[i].sdram_ref_count;
writel(control->sdclk << FMC_SDCR_SDCLK_SHIFT
| control->cas_latency << FMC_SDCR_CAS_SHIFT
| control->no_banks << FMC_SDCR_NB_SHIFT
| control->memory_width << FMC_SDCR_MWID_SHIFT
| control->no_rows << FMC_SDCR_NR_SHIFT
| control->no_columns << FMC_SDCR_NC_SHIFT
| control->rd_pipe_delay << FMC_SDCR_RPIPE_SHIFT
| control->rd_burst << FMC_SDCR_RBURST_SHIFT,
&regs->sdcr1);
if (target_bank == SDRAM_BANK2)
writel(control->cas_latency << FMC_SDCR_CAS_SHIFT
| control->no_banks << FMC_SDCR_NB_SHIFT
| control->memory_width << FMC_SDCR_MWID_SHIFT
| control->no_rows << FMC_SDCR_NR_SHIFT
| control->no_columns << FMC_SDCR_NC_SHIFT,
&regs->sdcr2);
writel(timing->trcd << FMC_SDTR_TRCD_SHIFT
| timing->trp << FMC_SDTR_TRP_SHIFT
| timing->twr << FMC_SDTR_TWR_SHIFT
| timing->trc << FMC_SDTR_TRC_SHIFT
| timing->tras << FMC_SDTR_TRAS_SHIFT
| timing->txsr << FMC_SDTR_TXSR_SHIFT
| timing->tmrd << FMC_SDTR_TMRD_SHIFT,
&regs->sdtr1);
if (target_bank == SDRAM_BANK2)
writel(timing->trcd << FMC_SDTR_TRCD_SHIFT
| timing->trp << FMC_SDTR_TRP_SHIFT
| timing->twr << FMC_SDTR_TWR_SHIFT
| timing->trc << FMC_SDTR_TRC_SHIFT
| timing->tras << FMC_SDTR_TRAS_SHIFT
| timing->txsr << FMC_SDTR_TXSR_SHIFT
| timing->tmrd << FMC_SDTR_TMRD_SHIFT,
&regs->sdtr2);
if (target_bank == SDRAM_BANK1)
ctb = FMC_SDCMR_BANK_1;
else
ctb = FMC_SDCMR_BANK_2;
writel(ctb | FMC_SDCMR_MODE_START_CLOCK, &regs->sdcmr);
udelay(200); /* 200 us delay, page 10, "Power-Up" */
FMC_BUSY_WAIT(regs);
writel(ctb | FMC_SDCMR_MODE_PRECHARGE, &regs->sdcmr);
udelay(100);
FMC_BUSY_WAIT(regs);
writel((ctb | FMC_SDCMR_MODE_AUTOREFRESH | 7 << FMC_SDCMR_NRFS_SHIFT),
&regs->sdcmr);
udelay(100);
FMC_BUSY_WAIT(regs);
writel(ctb | (SDRAM_MODE_BL << SDRAM_MODE_BL_SHIFT
| control->cas_latency << SDRAM_MODE_CAS_SHIFT)
<< FMC_SDCMR_MODE_REGISTER_SHIFT | FMC_SDCMR_MODE_WRITE_MODE,
&regs->sdcmr);
udelay(100);
FMC_BUSY_WAIT(regs);
writel(ctb | FMC_SDCMR_MODE_NORMAL, &regs->sdcmr);
FMC_BUSY_WAIT(regs);
/* Refresh timer */
writel(ref_count << 1, &regs->sdrtr);
}
/* enable the FMC controller */
if (params->family == STM32H7_FMC)
setbits_le32(&regs->bcr1, FMC_BCR1_FMCEN);
return 0;
}
static int stm32_fmc_ofdata_to_platdata(struct udevice *dev)
{
struct stm32_sdram_params *params = dev_get_platdata(dev);
struct bank_params *bank_params;
struct ofnode_phandle_args args;
u32 *syscfg_base;
u32 mem_remap;
ofnode bank_node;
char *bank_name;
u8 bank = 0;
int ret;
mem_remap = dev_read_u32_default(dev, "st,mem_remap", NOT_FOUND);
if (mem_remap != NOT_FOUND) {
ret = dev_read_phandle_with_args(dev, "st,syscfg", NULL, 0, 0,
&args);
if (ret) {
debug("%s: can't find syscon device (%d)\n", __func__,
ret);
return ret;
}
syscfg_base = (u32 *)ofnode_get_addr(args.node);
/* set memory mapping selection */
clrsetbits_le32(syscfg_base, MEM_MODE_MASK, mem_remap);
} else {
debug("%s: cannot find st,mem_remap property\n", __func__);
}
dev_for_each_subnode(bank_node, dev) {
/* extract the bank index from DT */
bank_name = (char *)ofnode_get_name(bank_node);
strsep(&bank_name, "@");
if (!bank_name) {
pr_err("missing sdram bank index");
return -EINVAL;
}
bank_params = &params->bank_params[bank];
strict_strtoul(bank_name, 10,
(long unsigned int *)&bank_params->target_bank);
if (bank_params->target_bank >= MAX_SDRAM_BANK) {
pr_err("Found bank %d , but only bank 0 and 1 are supported",
bank_params->target_bank);
return -EINVAL;
}
debug("Find bank %s %u\n", bank_name, bank_params->target_bank);
params->bank_params[bank].sdram_control =
(struct stm32_sdram_control *)
ofnode_read_u8_array_ptr(bank_node,
"st,sdram-control",
sizeof(struct stm32_sdram_control));
if (!params->bank_params[bank].sdram_control) {
pr_err("st,sdram-control not found for %s",
ofnode_get_name(bank_node));
return -EINVAL;
}
params->bank_params[bank].sdram_timing =
(struct stm32_sdram_timing *)
ofnode_read_u8_array_ptr(bank_node,
"st,sdram-timing",
sizeof(struct stm32_sdram_timing));
if (!params->bank_params[bank].sdram_timing) {
pr_err("st,sdram-timing not found for %s",
ofnode_get_name(bank_node));
return -EINVAL;
}
bank_params->sdram_ref_count = ofnode_read_u32_default(bank_node,
"st,sdram-refcount", 8196);
bank++;
}
params->no_sdram_banks = bank;
debug("%s, no of banks = %d\n", __func__, params->no_sdram_banks);
return 0;
}
static int stm32_fmc_probe(struct udevice *dev)
{
struct stm32_sdram_params *params = dev_get_platdata(dev);
int ret;
fdt_addr_t addr;
addr = dev_read_addr(dev);
if (addr == FDT_ADDR_T_NONE)
return -EINVAL;
params->base = (struct stm32_fmc_regs *)addr;
params->family = dev_get_driver_data(dev);
#ifdef CONFIG_CLK
struct clk clk;
ret = clk_get_by_index(dev, 0, &clk);
if (ret < 0)
return ret;
ret = clk_enable(&clk);
if (ret) {
dev_err(dev, "failed to enable clock\n");
return ret;
}
#endif
ret = stm32_sdram_init(dev);
if (ret)
return ret;
return 0;
}
static int stm32_fmc_get_info(struct udevice *dev, struct ram_info *info)
{
return 0;
}
static struct ram_ops stm32_fmc_ops = {
.get_info = stm32_fmc_get_info,
};
static const struct udevice_id stm32_fmc_ids[] = {
{ .compatible = "st,stm32-fmc", .data = STM32F7_FMC },
{ .compatible = "st,stm32h7-fmc", .data = STM32H7_FMC },
{ }
};
U_BOOT_DRIVER(stm32_fmc) = {
.name = "stm32_fmc",
.id = UCLASS_RAM,
.of_match = stm32_fmc_ids,
.ops = &stm32_fmc_ops,
.ofdata_to_platdata = stm32_fmc_ofdata_to_platdata,
.probe = stm32_fmc_probe,
.platdata_auto_alloc_size = sizeof(struct stm32_sdram_params),
};