tree: 94df1d90085bbbd521e69235167d5c0248c9235f [path history] [tgz]
  1. aml_encrypt_gxl
  2. bl32.img
  3. build.sh
  4. variable_soc.sh