tree: bdb8f5134c3da06bb72e288b6e3c88497de1f96f [path history] [tgz]
  1. aml_encrypt_gxb
  2. build.sh
  3. variable_soc.sh