blob: 9b6d346b0d48b3299d8ba6a768bf488727485f57 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
#
# Message catalog for systemd's own messages
# Belarusian Latin translation
# Farmat kataloha apisany na staroncy
# https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/catalog
# For an explanation why we do all this, see https://xkcd.com/1024/
-- f77379a8490b408bbe5f6940505a777b
Subject: Servis žurnaliavannia zapusciŭsia
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Praces sistemnaha žurnaliavannia zapusciŭsia, adkryŭ fajly dlia
zapisu i hatovy apracoŭvać zapyty.
-- d93fb3c9c24d451a97cea615ce59c00b
Subject: Servis žurnaliavannia spyniŭsia
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Praces sistemnaha žurnaliavannia spyniŭsia i zakryŭ usie fajly.
-- ec387f577b844b8fa948f33cad9a75e6
Subject: dyskavaje miesca, zaniataje časopisam
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
@JOURNAL_NAME@ (@JOURNAL_PATH@) ciapier zajmaje @CURRENT_USE_PRETTY@.
Maksimaĺna dazvolieny pamier skladaje @MAX_USE_PRETTY@.
Pakidajem voĺnymi nie mieńš za @DISK_KEEP_FREE_PRETTY@ (dastupna na dysku
@DISK_AVAILABLE_PRETTY@).
Takim čynam, limit skladaje @LIMIT_PRETTY@, z jakich @AVAILABLE_PRETTY@
dastupna.
Limity na pamier naladžvaiecca z dapamohaj SystemMaxUse=, SystemKeepFree=,
SystemMaxFileSize=, RuntimeMaxUse=, RuntimeKeepFree=, RuntimeMaxFileSize= u
fajlie /etc/systemd/journald.conf. Hliadzicie journald.conf(5) dlia
detaliej.
-- a596d6fe7bfa4994828e72309e95d61e
Subject: Paviedamlienni z servisu adkinuty
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:journald.conf(5)
Servis adpraviŭ zanadta štat paviedamlienniaŭ za karotki pramiežak času.
Častka paviedamlienniaŭ byla adkinuta.
Majcie na ŭvazie, što byli adkinuty paviedamliennia toĺki hetaha servisu.
Paviedamlienni inšych servisaŭ zastalisia.
Miaža, paslia jakoj paviedamlienni buduć adkinuty, naladžvajecca z dapamohaj
RateLimitIntervalSec= i RateLimitBurst= u fajlie /etc/systemd/journald.conf.
Hliadzicie journald.conf(5) dlia detaliej.
-- e9bf28e6e834481bb6f48f548ad13606
Subject: Paviedamlienni stračany
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Paviedamlienni jadra byli stračany, tak jak sistema žurnaliavannia nie
paspiela ich apracavać.
-- fc2e22bc6ee647b6b90729ab34a250b1
Subject: Praces @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) skinuŭ damp pamiaci
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:core(5)
Praces @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) razbiŭsia i skinuŭ damp pamiaci.
Zvyčajna heta sviedčyć ab pamylcy ŭ prahramnym kodzie.
Rekamiendujecca paviedamić ab hetym raspracoŭnikam.
-- 8d45620c1a4348dbb17410da57c60c66
Subject: Novaja siesija @SESSION_ID@ stvorana dlia karystaĺnika @USER_ID@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Novaja siesija z @SESSION_ID@ stvorana dlia karystaĺnika @USER_ID@.
Lidar hetaj siesii pad @LEADER@.
-- 3354939424b4456d9802ca8333ed424a
Subject: Siesija @SESSION_ID@ spyniena
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Siesija @SESSION_ID@ spyniena.
-- fcbefc5da23d428093f97c82a9290f7b
Subject: Dastupna novaje pracoŭnaje miesca @SEAT_ID@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Novaje pracoŭnaje miesca @SEAT_ID@ naladžana i dastupna dlia
vykarystannia.
-- e7852bfe46784ed0accde04bc864c2d5
Subject: Pracoŭnaje miesca @SEAT_ID@ vydaliena
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Pracoŭnaje miesca @SEAT_ID@ vydaliena i boĺš nie dastupna.
-- c7a787079b354eaaa9e77b371893cd27
Subject: Čas zmienieny
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Sistemny hadzinnik zmienieny na @REALTIME@ mikrasiekund ad 1 studzienia
1970.
-- 45f82f4aef7a4bbf942ce861d1f20990
Subject: Časavy pojas zmienieny na @TIMEZONE@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Sistemny časavy pojas zmienieny na @TIMEZONE@.
-- b07a249cd024414a82dd00cd181378ff
Subject: Zapusk sistemy zaviaršyŭsia
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Usie sistemnyja servisy, nieabchodnyja dlia zahruzki sistemy, paspiachova
zapuscilisia. Majcie na ŭvazie, što heta nie značyć, što mašyna ničoha nie
robić. Mahčyma, niekatoryja servisy jašče inicyjalizirujucca.
Na zapusk jadra spatrebilasia @KERNEL_USEC@ mikrasiekund.
Na zapusk pačatkovaha RAM-dyska spatrebilasia @INITRD_USEC@ mikrasiekund.
Na zapusk sistemnych servisaŭ spatrebilasia @USERSPACE_USEC@ mikrasiekund.
-- 6bbd95ee977941e497c48be27c254128
Subject: Sistema pierajšla ŭ stan snu @SLEEP@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Ciapier sistema pierajšla u stan snu @SLEEP@.
-- 8811e6df2a8e40f58a94cea26f8ebf14
Subject: Sistema vyjšla sa stana snu @SLEEP@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Ciapier sistema vyjšla sa stana snu @SLEEP@.
-- 98268866d1d54a499c4e98921d93bc40
Subject: Sistema zaviaršaje rabotu
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Pačaŭsia praces vykliučennia sistemy.
Spyniajucca ŭsie sistemnyja servisy i demantujucca fajlavyja sistemy.
-- 7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
Subject: Junit @UNIT@ zapuskajecca
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Pačaŭsia praces zapusku junita @UNIT@.
-- 39f53479d3a045ac8e11786248231fbf
Subject: Junit @UNIT@ zapusciŭsia
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Praces zapusku junita @UNIT@ zavieršany.
Vynik: @JOB_RESULT@.
-- de5b426a63be47a7b6ac3eaac82e2f6f
Subject: Junit @UNIT@ spyniajecca
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Pačaŭsia praces spyniennia junita @UNIT@.
-- 9d1aaa27d60140bd96365438aad20286
Subject: Junit @UNIT@ spynieny
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Praces spyniennia junita @UNIT@ zavieršany.
-- be02cf6855d2428ba40df7e9d022f03d
Subject: Zboj junita @UNIT@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Zboj junita @UNIT@.
Vynik: @JOB_RESULT@.
-- d34d037fff1847e6ae669a370e694725
Subject: Junit @UNIT@ pieračytvaje svaju kanfihuracyju
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Junit @UNIT@ pačaŭ pieračytvać svaju kanfihuracyju.
-- 7b05ebc668384222baa8881179cfda54
Subject: Junit @UNIT@ pieračytaŭ svaju kanfihuracyju
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Junit @UNIT@ pieračytaŭ svaju kanfihuracyju.
Vynik: @JOB_RESULT@.
-- 641257651c1b4ec9a8624d7a40a9e1e7
Subject: Praces @EXECUTABLE@ nie moža być vykanany
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Praces @EXECUTABLE@ nie moža być vykanany ŭ vyniku zboju.
Jon viarnuŭ pamylku numar @ERRNO@.
-- 0027229ca0644181a76c4e92458afa2e
Sibject: Adno ci boĺš paviedamlienniaŭ nie byli nakiravany ŭ syslog
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Adno ci boĺš paviedamlienniaŭ nie byli nakiravany ŭ syslog servis, jaki
vykonvajecca paralieĺna z journald. Zvyčajna heta značyć, što
realizacyja syslog nie paspiavaje apracavać paviedamlienni z nieabchodnaj
chutkasciu.
-- 1dee0369c7fc4736b7099b38ecb46ee7
Subject: Kropka mantavannia nie pustaja
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Kataloh @WHERE@ ukazany jak kropka mantavannia (druhoje polie ŭ /etc/fstab
ci Where= polie ŭ fajlie junita systemd) i nie pusty. Heta nie pieraškadžaje
mantavanniu, alie isnujučyja ŭ im fajly buduć niedastupny. Dlia dostupu da
ich, kali laska, zmantujcie hetuju fajlavuju sistemu ŭ inšaje miesca.
-- 24d8d4452573402496068381a6312df2
Subject: Virtuaĺnaja mašyna abo kantejnier zapusciŭsia
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Virtuaĺnaja mašyna @NAME@ z lidaram @LEADER@ zapuscilasia i
hatova dlia vykarystannia.
-- 58432bd3bace477cb514b56381b8a758
Subject: Virtuaĺnaja mašyna abo kantejnier spynieny
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Virtuaĺnaja mašyna @NAME@ z lidaram @LEADER@ spyniena.
-- 36db2dfa5a9045e1bd4af5f93e1cf057
Subject: Miechanizm DNSSEC adkliučany, bo siervier nie padtrymlivaje jaho
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8) resolved.conf(5)
Servis vyznačennia imion (systemd-resolved.service) vyznačyŭ, što
DNS-siervier nie padtrymlivaje miechanizm DNSSEC. U vyniku pravierka DNSSEC
byla adkliučana.
Hetaja padzieja ŭznikaje kali naladžany DNSSEC=allow-downgrade
u fajlie resolved.conf i DNS-siervier nie padtrymlivaje miechanizm DNSSEC.
Zviarnicie ŭvahu, što režym allow-downgrade dazvaliaje praviesci ataku
«DNSSEC downgrade», u chodzie jakoj zlamysnik moža adkliučyć pravierku
DNSSEC šliacham padstanoŭki padroblienych DNSSEC-adkazaŭ u kamunikacyjny
kanal.
Heta padzieja moža być prykmietaj taho, što DNS-siervier sapraŭdy
niesumiaščaĺny z DNSSEC abo što zlamysniku paspiachova atrymalasia praviesci
ataku pa adkliučenniu DNSSEC.
-- 1675d7f172174098b1108bf8c7dc8f5d
Subject: Zboj pry praviercy DNSSEC
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
DNS-zapyt abo resursny zapis nie prajšoŭ pravierku DNSSEC.
Jak pravila, heta pakazvaje na zniešniaje ŭzdziejannie na kanal suviazi.
-- 4d4408cfd0d144859184d1e65d7c8a65
Subject: Davierany kliuč DNSSEC byŭ anuliavany
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
Davierany kliuč DNSSEC byŭ anuliavany. Nieabchodna naladzić novy davierany
kliuč abo abnavić apieracyjnuju sistemu, kab atrymać abnoŭlieny davierany
kliuč DNSSEC.