blob: 65e0833970ccacfeee54053ad5c913c36955cbdc [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
#
# Copyright © 2016 Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>
# Message catalog for systemd's own messages
# The catalog format is documented on
# https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/catalog
# For an explanation why we do all this, see https://xkcd.com/1024/
-- f77379a8490b408bbe5f6940505a777b
Subject: Журналният процес е пуснат
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Журналният процес на системата е стартирал, отворил е журналните файлове
за запис и може да приема заявки.
-- d93fb3c9c24d451a97cea615ce59c00b
Subject: Журналният процес е спрян
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Журналният процес на системата е спрян, затворени са всички отворени
журнални файлове.
-- ec387f577b844b8fa948f33cad9a75e6
Subject: Пространството върху диска заето от журналните файлове
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
@JOURNAL_NAME@ (@JOURNAL_PATH@) в момента заема @CURRENT_USE_PRETTY@.
Максималният зададен размер е @MAX_USE_PRETTY@.
Свободни се оставят поне @DISK_KEEP_FREE_PRETTY@ (от текущо наличните @DISK_AVAILABLE_PRETTY@).
Максималният наложен размер е @LIMIT_PRETTY@, от който @AVAILABLE_PRETTY@ са свободни.
Настройките за максималния размер на журнала върху диска се
управляват чрез директивите SystemMaxUse=“, SystemKeepFree=“,
SystemMaxFileSize=“, RuntimeMaxUse=“, RuntimeKeepFree=“ и
RuntimeMaxFileSize=“ във файла „/etc/systemd/journald.conf“.
За повече информация прегледайте journald.conf(5)“ от ръководството.
-- a596d6fe7bfa4994828e72309e95d61e
Subject: Съобщенията от някоя услуга не са допуснати
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:journald.conf(5)
Някоя услуга генерира прекалено много съобщения за кратък период.
Част само от нейните съобщения са отхвърляни.
Съобщенията от другите услуги не са засегнати.
Настройките за максималния брой съобщения, които ще се обработят, се
управляват чрез директивите RateLimitInterval=“ и RateLimitBurst=“ във
файла „/etc/systemd/journald.conf“. За повече информация прегледайте
journald.conf(5)“ от ръководството.
-- e9bf28e6e834481bb6f48f548ad13606
Subject: Пропуснати журнални съобщения
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Някои от съобщенията на ядрото може и да са пропуснати, защото системата не
смогваше да ги обработи достатъчно бързо.
-- fc2e22bc6ee647b6b90729ab34a250b1
Subject: Процес № @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) запази освободената памет
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:core(5)
Процес № @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) заби, представянето му в паметта
бе запазено.
Най-често това се дължи на грешка в забилата програма и следва да я
докладвате на създателите на програмата.
-- 8d45620c1a4348dbb17410da57c60c66
Subject: Създадена е нова сесия № @SESSION_ID@ за потребителя @USER_ID@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
За потребителя @USER_ID@ е създадена нова сесия № @SESSION_ID@.
Водещият процес на сесията е: @LEADER@
-- 3354939424b4456d9802ca8333ed424a
Subject: Сесия № @SESSION_ID@ приключи
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Сесия № @SESSION_ID@ приключи работа.
-- fcbefc5da23d428093f97c82a9290f7b
Subject: Налично е ново работно място № @SEAT_ID@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Новото работно място № @SEAT_ID@ е настроено и готово за работа.
-- e7852bfe46784ed0accde04bc864c2d5
Subject: Работното място № @SEAT_ID@ е премахнато
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Работното място № @SEAT_ID@ вече не е налично.
-- c7a787079b354eaaa9e77b371893cd27
Subject: Смяна на системното време
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Часовникът на системата е сверен да сочи @REALTIME@ микросекунди след
1 януари 1970.
-- 45f82f4aef7a4bbf942ce861d1f20990
Subject: Смяна на часовия пояс да е @TIMEZONE@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Часовият пояс на системата е сменен на @TIMEZONE@“.
-- b07a249cd024414a82dd00cd181378ff
Subject: Стартирането на системата завърши
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Успешно са стартирали всички услуги, които са посочени за задействане при
стартиране на системата. Това не означава, че системата бездейства, защото
някои от услугите може да извършват специфични действия при стартиране.
Стартирането на ядрото отне @KERNEL_USEC@ микросекунди.
Стартирането на RAM диска за първоначално зареждане отне @INITRD_USEC@
микросекунди.
Стартирането на потребителските програми отне @USERSPACE_USEC@ микросекунди.
-- 6bbd95ee977941e497c48be27c254128
Subject: Системата е приспана на ниво @SLEEP@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Системата премина в състояние на приспиване @SLEEP@“.
-- 8811e6df2a8e40f58a94cea26f8ebf14
Subject: Системата се събуди след приспиване на ниво„@SLEEP@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Системата се събуди от състояние на приспиване @SLEEP@“.
-- 98268866d1d54a499c4e98921d93bc40
Subject: Започна процедура на спиране на системата
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Започна процедурата на Systemd за спиране на системата. Всички процеси и
услуги се спират, всички файлови системи се демонтират.
-- 7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
Subject: Модул @UNIT@ се стартира
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Модулът @UNIT@ се стартира в момента
-- 39f53479d3a045ac8e11786248231fbf
Subject: Модул @UNIT@ вече е стартиран
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Стартирането на модул @UNIT@ завърши.
Резултатът е: @JOB_RESULT@
-- de5b426a63be47a7b6ac3eaac82e2f6f
Subject: Модул @UNIT@ се спира
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Модулът @UNIT@ се спира в момента.
-- 9d1aaa27d60140bd96365438aad20286
Subject: Модул @UNIT@ вече е спрян
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Спирането на модул @UNIT@ завърши.
-- be02cf6855d2428ba40df7e9d022f03d
Subject: Модулът @UNIT@ не успя да стартира
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Модулът @UNIT@ не успя да стартира.
Резултатът е: @JOB_RESULT@
-- d34d037fff1847e6ae669a370e694725
Subject: Модулът @UNIT@ започна презареждане на настройките си
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Модулът @UNIT@ започна презареждане на настройките си.
-- 7b05ebc668384222baa8881179cfda54
Subject: Модулът @UNIT@ завърши презареждането на настройките си
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Модулът @UNIT@ завърши презареждането на настройките си.
Резултатът e: @JOB_RESULT@
-- 641257651c1b4ec9a8624d7a40a9e1e7
Subject: Програмата @EXECUTABLE@ не успя да се стартира
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Програмата @EXECUTABLE@ не успя да се стартира.
Върнатият номер на грешка е: @ERRNO@
-- 0027229ca0644181a76c4e92458afa2e
Subject: Поне едно съобщение не бе препратено към syslog
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Поне едно съобщение не бе препратено към журналната услуга syslog, която
работи успоредно с journald.
Най-често това указва, че тази реализация на syslog не може да поеме текущия
обем съобщения.
-- 1dee0369c7fc4736b7099b38ecb46ee7
Subject: Точката за монтиране не е празна
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Директорията @WHERE@ не е празна.
Тя е указана като точка за монтиране или като второ поле във файла
„/etc/fstab“, или чрез директивата Where=“ в някой от файловете за
модул на Systemd.
Това не пречи на самото монтиране, но вече съществуващите там файлове и
директории няма да се виждат повече, освен ако ръчно не монтирате тази
непразна директория някъде другаде.
-- 24d8d4452573402496068381a6312df2
Subject: Стартирана е виртуална машина или контейнер
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Виртуалната машина @NAME@ с идентификатор на водещия процес @LEADER@
е стартирана и готова за работа.
-- 58432bd3bace477cb514b56381b8a758
Subject: Спряна е виртуална машина или контейнер
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Виртуалната машина @NAME@ с идентификатор на водещия процес @LEADER@
е спряна.
-- 36db2dfa5a9045e1bd4af5f93e1cf057
Subject: Режимът DNSSEC е изключен, защото сървърът не го поддържа
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8) resolved.conf(5)
Локалната услуга за имена (systemd-resolved.service) установи, че
настроения сървър за DNS не поддържа DNSSEC, затова този режим е изключен.
Това се случва, когато директивата DNSSEC=allow-downgrade е включена във
файла resolved.conf и зададеният сървър за DNS не е съвместим с DNSSEC.
Внимавайте, защото това може да позволи атака, при която трета страна ви
връща отговори, които да предизвикат понижаването на сигурността от DNSSEC
до DNS.
Такова събитие означава, че или сървърът за DNS не е съвместим с DNSSEC,
или някой успешно ви е атакувал за понижаване на сигурността на имената.
-- 1675d7f172174098b1108bf8c7dc8f5d
Subject: Неуспешна проверка на DNSSEC
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
Заявка или запис в DNS не издържа проверка с DNSSEC.
Това обикновено показва вмешателство на трета страна в канала ви за връзка.
-- 4d4408cfd0d144859184d1e65d7c8a65
Subject: Анулирана доверена котва в DNSSEC
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
Анулирана е доверена котва за DNSSEC и трябва да настроите нова.
Понякога новата идва с обновяване на системата.