blob: 20a71a38cb4013f039ee6719be5f8f9a27bb0988 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
# Message catalog for systemd's own messages
# Croatian translation
# Format kataloga je dokumentiran na
# https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/catalog
# Za pojašnjenje zašto ovo radimo, posjetite https://xkcd.com/1024/
-- f77379a8490b408bbe5f6940505a777b
Subject: journal je pokrenut
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Journal proces sustava se pokrenuo, otvorio je journal
datoteke za upis i spreman je za obradu zahtjeva.
-- d93fb3c9c24d451a97cea615ce59c00b
Subject: journal je zaustavljen
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Journal proces sustava je isključio i zatvorio sve trenutno
aktivne journal datoteke.
-- ec387f577b844b8fa948f33cad9a75e6
Subject: Diskovni prostor koji koristi journal
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
@JOURNAL_NAME@ (@JOURNAL_PATH@) trenutno koristi @CURRENT_USE_PRETTY@.
Najveća dopuštena upotreba je postavljena na @MAX_USE_PRETTY@.
Ostavljam najmanje @DISK_KEEP_FREE_PRETTY@ slobodno (trenutno dostupno @DISK_AVAILABLE_PRETTY@ diskovnog prostora).
Prisilno ograničenje upotrebe je @LIMIT_PRETTY@, od kojeg je @AVAILABLE_PRETTY@ još dostupno.
Ograničenja kontroliraju koliko diskovnog prostora koristi journal mogu
se podesiti sa SystemMaxUse=, SystemKeepFree=, SystemMaxFileSize=,
RuntimeMaxUse=, RuntimeKeepFree=, RuntimeMaxFileSize= settings u
/etc/systemd/journald.conf. Pogledajte journald.conf(5) za više pojedinosti.
-- a596d6fe7bfa4994828e72309e95d61e
Subject: Poruka iz usluge je potisnuta
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:journald.conf(5)
Usluga je prijavila previše poruka u određenom vremenskom razdoblju. Poruke
iz usluge su odbačene.
Zapamtite da samo poruke iz usluge u upitu su
odbačene, ostale poruke usluga nisu zahvaćene.
Ograničenja koja kontroliraju kada je poruka odbačena mogu se podesiti
sa RateLimitIntervalSec= i RateLimitBurst= u
/etc/systemd/journald.conf. Pogledajte journald.conf(5) za više pojedinosti.
-- e9bf28e6e834481bb6f48f548ad13606
Subject: Journal poruka je propuštena
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Kernel poruka je izgubljena zato jer ih journal sustav nije mogao
dovoljno brzo obraditi.
-- fc2e22bc6ee647b6b90729ab34a250b1
Subject: Proces @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) je izbacio jezgru
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:core(5)
Proces @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) se srušio i izbacio jezgru.
Rušenje programa je uobičajeno uzrokovano greškom u programiranju i
trebalo bi se prijaviti razvijatelju kao greška.
-- 8d45620c1a4348dbb17410da57c60c66
Subject: Nova sesija @SESSION_ID@ je stvorena za korisnika @USER_ID@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Nova sesija sa ID @SESSION_ID@ je stvorena za korisnika @USER_ID@.
Glavni proces sesije je @LEADER@.
-- 3354939424b4456d9802ca8333ed424a
Subject: Sesija @SESSION_ID@ je prekinuta
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Sesija sa ID @SESSION_ID@ je prekinuta.
-- fcbefc5da23d428093f97c82a9290f7b
Subject: Novo sjedište @SEAT_ID@ je sada dostupno
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Novo sjedište @SEAT_ID@ je podešeno i sada je dostupno.
-- e7852bfe46784ed0accde04bc864c2d5
Subject: Sjedište @SEAT_ID@ je sada uklonjeno
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Sjedište @SEAT_ID@ je uklonjeno i više nije dostupno.
-- c7a787079b354eaaa9e77b371893cd27
Subject: Vrijeme promjene
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Sat sustava je promijenjen na @REALTIME@ microsekundi nakon 1. Siječnja, 1970 godine.
-- 45f82f4aef7a4bbf942ce861d1f20990
Subject: Vremenska zona je promijenjena u @TIMEZONE@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Vremenska zona je promijenjena u @TIMEZONE@.
-- b07a249cd024414a82dd00cd181378ff
Subject: Pokretanje sustava je sada završeno
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Sve usluge sustava koje su zadane za pokretanje pri pokretanju sustava
su uspješno pokrenute. Zapamtite da ovo ne znači da sada računalo
miruje zato jer se neke usluge još uvijek mogu pokretati.
Pokretanje kernela zahtijeva @KERNEL_USEC@ mikrosekundi.
Pokretanje početnog RAM diska zahtijeva @INITRD_USEC@ mikrosekundi.
Pokretanje prostora korisnika zahtijeva @USERSPACE_USEC@ mikrosekundi.
-- 6bbd95ee977941e497c48be27c254128
Subject: Pokrenuto je stanje spavanja @SLEEP@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Sustav je sada pokrenuo stanje spavanja @SLEEP@
-- 8811e6df2a8e40f58a94cea26f8ebf14
Subject: Završeno je stanje spavanja @SLEEP@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Sustav je sada završio stanje spavanja @SLEEP@
-- 98268866d1d54a499c4e98921d93bc40
Subject: Pokrenuto je isključivanje sustava
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Pokrenuto je isključivanje sustava. Isključivanje je sada pokrenuto,
sve usluge sustava su prekinute i svi datotečni sustavi su odmontirani.
-- 7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
Subject: Jedinica @UNIT@ je započela pokretanje
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jedinica @UNIT@ je započela pokretanje.
-- 39f53479d3a045ac8e11786248231fbf
Subject: Jedinica @UNIT@ je završila pokretanje
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jedinica @UNIT@ je završila pokretanje.
Rezultat pokretanja je @JOB_RESULT@.
-- de5b426a63be47a7b6ac3eaac82e2f6f
Subject: Jedinica @UNIT@ je započela isključivanje
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jedinica @UNIT@ je započela isključivanje.
-- 9d1aaa27d60140bd96365438aad20286
Subject: Jedinica @UNIT@ je završila isključivanje
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jedinica @UNIT@ je završila isključivanje.
-- be02cf6855d2428ba40df7e9d022f03d
Subject: Jedinica @UNIT@ nije uspjela
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jedinica @UNIT@ nije uspjela.
Rezultat je @JOB_RESULT@.
-- d34d037fff1847e6ae669a370e694725
Subject: Jedinica @UNIT@ je započela ponovno učitavati podešavanja
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jedinica @UNIT@ je započela ponovno učitavati podešavanja
-- 7b05ebc668384222baa8881179cfda54
Subject: Jedinica @UNIT@ je završila ponovno učitavati podešavanja
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jedinica @UNIT@ je završila ponovno učitavati podešavanja
Rezultat je @JOB_RESULT@.
-- 641257651c1b4ec9a8624d7a40a9e1e7
Subject: Proces @EXECUTABLE@ se ne može pokrenuti
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Proces @EXECUTABLE@ se ne može pokrenuti i nije uspio.
Broj greške vraćen ovim procesom je @ERRNO@.
-- 0027229ca0644181a76c4e92458afa2e
Subject: Jedna ili više poruka se ne mogu proslijediti u dnevnik sustava
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jedna ili više poruka se ne mogu proslijediti u dnevnik sustava, usluge
su pokrenute istovremeno s journalom. Ovo uobičajeno označava da
implementacija dnevnika sustava ne može slijediti brzinu
zahtjeva poruka.
-- 1dee0369c7fc4736b7099b38ecb46ee7
Subject: Točka montiranja nije prazna
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Direktorij @WHERE@ je određen za točku montiranja (drugi redak u
/etc/fstab ili Where= redak u datoteci systemd jedinice) i nije prazan.
To ne utječe na montiranje, ali postojeće datoteke u ovom direktoriju
postaju nedostupne. Kako bi vidjeli datoteke preko kojih je montirano,
ručno montirajte osnovni datotečni sustav na drugu lokaciju.
-- 24d8d4452573402496068381a6312df2
Subject: Virtualni stroj ili spremnik su pokrenuti
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Virtualni stroj @NAME@ sa vodećim @LEADER@ PID-om je
pokrenut i spreman je za korištenje.
-- 58432bd3bace477cb514b56381b8a758
Subject: Virtualni stroj ili spremnik su isključeni
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Virtualni stroj @NAME@ sa vodećim PID-om @LEADER@ je
isključen.
-- 36db2dfa5a9045e1bd4af5f93e1cf057
Subject: DNSSEC način je isključen, jer ga poslužitelj ne podržava
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8) resolved.conf(5)
Usluga razrješavanja (systemd-resolved.service) je otkrila da
podešeni DNS poslužitelj ne podržava DNSSEC, i DNSSEC, kao rezultat
provjera je isključena.
Ovaj događaj će zauzeti mjesto ako je DNSSEC=allow-downgrade podešen u
resolved.conf i podešeni DNS poslužitelj je nekompatibilan s DNSSEC. Zapamtite
da korištenje ovog načina dopušta povećanje DNSSEC napada, napadač bi mogao
isključiti DNSSEC provjeru na sustavu umetanjem DNS odgovora u
komunikacijski kanal što rezultira povećanjem napada poput ovog.
Ovaj događaj bi mogao označavati da je DNS poslužitelj uistinu nekompatibilan s
DNSSEC ili da je napadač uspješno izvršio takav napad.
-- 1675d7f172174098b1108bf8c7dc8f5d
Subject: DNSSEC provjera neuspješna
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
DNS zahtjev ili snimak resursa nije prošao DNSSEC provjeru. To uobičajeno
označava da je komunikacijski kanal mijenjan.
-- 4d4408cfd0d144859184d1e65d7c8a65
Subject: DNSSEC pouzdano sidrište je opozvano
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
DNSSEC pouzdano sidrište je opozvano. Novo pouzdano sidrište mora biti
podešeno, ili operativni sustav mora biti nadopunjen kako bi omogućio nadopunjeno
DNSSEC pouzdano sidrište.