blob: 58706f55d23250346ed36347e752b0ab286c86eb [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
# Message catalog for systemd's own messages
# Polish translation
# The catalog format is documented on
# https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/catalog
# For an explanation why we do all this, see https://xkcd.com/1024/
-- f77379a8490b408bbe5f6940505a777b
Subject: Uruchomiono dziennik
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Systemowy proces dziennika został uruchomiony, otworzył pliki dziennika
do zapisu i jest gotowy do przetwarzania żądań.
-- d93fb3c9c24d451a97cea615ce59c00b
Subject: Zatrzymano dziennik
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Systemowy proces dziennika został wyłączony i zamknął wszystkie obecnie
aktywne pliki dziennika.
-- ec387f577b844b8fa948f33cad9a75e6
Subject: Miejsce na dysku używane przez dziennik
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
@JOURNAL_NAME@ (@JOURNAL_PATH@) obecnie używa @CURRENT_USE_PRETTY@.
Maksymalnie może używać @MAX_USE_PRETTY@.
Zostawianie co najmniej @DISK_KEEP_FREE_PRETTY@ wolnego (z obecnie dostępnego @DISK_AVAILABLE_PRETTY@ miejsca na dysku).
Wymuszone ograniczenie użycia wynosi więc @LIMIT_PRETTY@, z czego @AVAILABLE_PRETTY@ jest nadal dostępne.
Ograniczenia kontrolujące ilość miejsca na dysku używanego przez dziennik
można konfigurować za pomocą ustawień SystemMaxUse=, SystemKeepFree=,
SystemMaxFileSize=, RuntimeMaxUse=, RuntimeKeepFree=, RuntimeMaxFileSize=
w pliku /etc/systemd/journald.conf. Strona journald.conf(5) zawiera więcej
informacji.
-- a596d6fe7bfa4994828e72309e95d61e
Subject: Ograniczono komunikaty z usługi
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:journald.conf(5)
Usługa zapisała za dużo komunikatów w określonym czasie.
Komunikaty z usługi zostały pominięte.
Proszę zauważyć, że tylko komunikaty z danej usługi zostały pominięte.
Nie ma to wpływu na komunikaty innych usług.
Ograniczenia kontrolujące pomijanie komunikatów mogą być konfigurowane
za pomocą opcji RateLimitIntervalSec=RateLimitBurst= w pliku
/etc/systemd/journald.conf lub LogRateLimitIntervalSec=LogRateLimitBurst=
w pliku jednostki. Strony journald.conf(5) i systemd.exec(5) zawierają więcej
informacji.
-- e9bf28e6e834481bb6f48f548ad13606
Subject: Utracono komunikaty dziennika
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Komunikaty jądra zostały utracone, ponieważ system dziennika nie mógł
przetworzyć ich odpowiednio szybko.
-- fc2e22bc6ee647b6b90729ab34a250b1
Subject: Proces @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) zrzucił plik core
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:core(5)
Proces @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) uległ awarii i zrzucił plik core.
Zwykle wskazuje to na błąd programistyczny w danym programie i powinno zostać
zgłoszone jego producentowi jako błąd.
-- 5aadd8e954dc4b1a8c954d63fd9e1137
Subject: Plik core został skrócony do @SIZE_LIMIT@B.
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:coredump.conf(5)
Proces miał więcej zmapowanej pamięci niż maksimum dla przetwarzania i miejsca
skonfigurowane przez systemd-coredump(8). Tylko pierwsze @SIZE_LIMIT@B
zostało zapisanych. Ten plik core może nadal być używalny, ale narzędzia typu
gdb(1) będą ostrzegały o skróceniu pliku.
-- 8d45620c1a4348dbb17410da57c60c66
Subject: Utworzono nową sesję @SESSION_ID@ dla użytkownika @USER_ID@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Nowa sesja o identyfikatorze @SESSION_ID@ została utworzona dla użytkownika
@USER_ID@.
Proces prowadzący sesji: @LEADER@.
-- 3354939424b4456d9802ca8333ed424a
Subject: Zakończono sesję @SESSION_ID@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Sesja o identyfikatorze @SESSION_ID@ została zakończona.
-- fcbefc5da23d428093f97c82a9290f7b
Subject: Dostępne jest nowe stanowisko @SEAT_ID@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Nowe stanowisko @SEAT_ID@ zostało skonfigurowane i jest teraz dostępne.
-- e7852bfe46784ed0accde04bc864c2d5
Subject: Usunięto stanowisko @SEAT_ID@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Stanowisko @SEAT_ID@ zostało usunięte i nie jest już dostępne.
-- c7a787079b354eaaa9e77b371893cd27
Subject: Zmiana czasu
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Zegar systemowy został zmieniony na @REALTIME@ μs po 1 stycznia 1970.
-- 45f82f4aef7a4bbf942ce861d1f20990
Subject: Zmiana strefy czasowej na @TIMEZONE@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Systemowa strefa czasowa została zmieniona na @TIMEZONE@.
-- b07a249cd024414a82dd00cd181378ff
Subject: Ukończono uruchamianie systemu
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Wszystkie usługi systemowe obowiązkowo zakolejkowane do włączenia podczas
uruchamiania systemu zostały uruchomione. Proszę zauważyć, że nie oznacza
to, że komputer jest bezczynny, jako że usługi mogą wciąż kończyć proces
uruchamiania.
Uruchamianie jądra zajęło @KERNEL_USEC@ μs.
Uruchamianie początkowego dysku RAM zajęło @INITRD_USEC@ μs.
Uruchamianie przestrzeni użytkownika zajęło @USERSPACE_USEC@ μs.
-- eed00a68ffd84e31882105fd973abdd1
Subject: Ukończono uruchamianie menedżera użytkownika
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Wystąpienie menedżera dla użytkownika @_UID@ zostało uruchomione.
Wszystkie usługi zakolejkowane do włączenia zostały uruchomione.
Proszę zauważyć, że inne usługi mogą być nadal uruchamiane
lub zostać uruchomione później.
Uruchamianie menedżera zajęło @USERSPACE_USEC@ μs.
-- 6bbd95ee977941e497c48be27c254128
Subject: Przejście do stanu uśpienia @SLEEP@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
System przeszedł do stanu uśpienia @SLEEP@.
-- 8811e6df2a8e40f58a94cea26f8ebf14
Subject: Wyjście ze stanu uśpienia @SLEEP@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
System wyszedł ze stanu uśpienia @SLEEP@.
-- 98268866d1d54a499c4e98921d93bc40
Subject: Zainicjowano wyłączenie systemu
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Zainicjowano wyłączenie systemu. Wyłączenie zostało rozpoczęte i wszystkie
usługi systemowe zostały zakończone, a wszystkie systemy plików odmontowane.
-- 7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
Subject: Rozpoczęto wykonywanie zadania uruchamiania dla jednostki @UNIT@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Rozpoczęto wykonywanie zadania uruchamiania dla jednostki @UNIT@.
Identyfikator zadania: @JOB_ID@.
-- 39f53479d3a045ac8e11786248231fbf
Subject: Pomyślnie ukończono zadanie uruchamiania dla jednostki @UNIT@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Pomyślnie ukończono zadanie uruchamiania dla jednostki @UNIT@.
Identyfikator zadania: @JOB_ID@.
-- be02cf6855d2428ba40df7e9d022f03d
Subject: Zadanie uruchamiania dla jednostki @UNIT@ się nie powiodło
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Zadanie uruchamiania dla jednostki @UNIT@ zostało ukończone z niepowodzeniem.
Identyfikator zadania: @JOB_ID@, wynik zadania: @JOB_RESULT@.
-- de5b426a63be47a7b6ac3eaac82e2f6f
Subject: Rozpoczęto wykonywanie zadania zatrzymania dla jednostki @UNIT@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Rozpoczęto wykonywanie zadania zatrzymania dla jednostki @UNIT@.
Identyfikator zadania: @JOB_ID@.
-- 9d1aaa27d60140bd96365438aad20286
Subject: Ukończono zadanie zatrzymania dla jednostki @UNIT@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Ukończono zadanie zatrzymania dla jednostki @UNIT@.
Identyfikator zadania: @JOB_ID@, wynik zadania: @JOB_RESULT@.
-- d34d037fff1847e6ae669a370e694725
Subject: Rozpoczęto wykonywanie zadania ponownego wczytania dla jednostki @UNIT@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Rozpoczęto wykonywanie zadania ponownego wczytania dla jednostki @UNIT@.
Identyfikator zadania: @JOB_ID@.
-- 7b05ebc668384222baa8881179cfda54
Subject: Ukończono zadanie ponownego wczytania dla jednostki @UNIT@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Ukończono zadanie ponownego wczytania dla jednostki @UNIT@.
Identyfikator zadania: @JOB_ID@, wynik zadania: @JOB_RESULT@.
-- 641257651c1b4ec9a8624d7a40a9e1e7
Subject: Nie można wykonać procesu @EXECUTABLE@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Proces @EXECUTABLE@ nie mógł zostać wykonany i się nie powiódł.
Numer błędu zwrócony przez ten proces: @ERRNO@.
-- 0027229ca0644181a76c4e92458afa2e
Subject: Nie można przekazać jednego lub więcej komunikatów do syslog
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jeden lub więcej komunikatów nie może zostać przekazanych do usługi syslog
uruchomionej obok journald. Zwykle oznacza to, że implementacja syslog nie
jest w stanie nadążyć za prędkością kolejki komunikatów.
-- 1dee0369c7fc4736b7099b38ecb46ee7
Subject: Punkt montowania nie jest pusty
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Katalog @WHERE@ został podany jako punkt montowania (drugie pole w pliku
/etc/fstab lub pole Where= w pliku jednostki systemd) i nie jest pusty. Nie
wpływa to na montowanie, ale wcześniej istniejące pliki w tym katalogu stają
się niedostępne. Aby zobaczyć te pliki, proszę ręcznie zamontować system
plików w innym położeniu.
-- 24d8d4452573402496068381a6312df2
Subject: Uruchomiono maszynę wirtualną lub kontener
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Maszyna wirtualna @NAME@ (PID prowadzący @LEADER@) została uruchomiona i jest
gotowa do użycia.
-- 58432bd3bace477cb514b56381b8a758
Subject: Zakończono maszynę wirtualną lub kontener
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Maszyna wirtualna @NAME@ (PID prowadzący @LEADER@) została wyłączona.
-- 36db2dfa5a9045e1bd4af5f93e1cf057
Subject: Wyłączono tryb DNSSEC, ponieważ serwer go nie obsługuje
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
Documentation: man:resolved.conf(5)
Usługa resolver (systemd-resolved.service) wykryła, że skonfigurowany serwer
DNS nie obsługuje DNSSEC, w wyniku czego walidacja DNSSEC została wyłączona.
To zdarzenie będzie miało miejsce, jeśli skonfigurowano DNSSEC=allow-downgrade
w pliku resolved.conf, a skonfigurowany serwer DNS jest niezgodny z DNSSEC.
Proszę zauważyć, że używanie tego trybu umożliwia ataki wyłączające DNSSEC,
ponieważ atakujący będzie mógł wyłączyć walidację DNSSEC na komputerze przez
umieszczenie odpowiednich odpowiedzi DNS w kanale komunikacji.
To zdarzenie może wskazywać, że serwer DNS jest faktycznie niezgodny z DNSSEC,
albo że atakującemu udało się upozorować atak tego typu.
-- 1675d7f172174098b1108bf8c7dc8f5d
Subject: Walidacja DNSSEC się nie powiodła
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
Zapytanie DNS lub ustawiony wpis zasobu nie przeszedł walidacji DNSSEC.
Zwykle wskazuje to, że ktoś manipulował używanym kanałem komunikacji.
-- 4d4408cfd0d144859184d1e65d7c8a65
Subject: Unieważniono kotwicę zaufania DNSSEC
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:systemd-resolved.service(8)
Kotwica zaufania DNSSEC została unieważniona. Należy skonfigurować nową, albo
system operacyjny musi zostać zaktualizowany, aby dostarczyć zaktualizowaną
kotwicę zaufania DNSSEC.
-- 5eb03494b6584870a536b337290809b3
Subject: Zaplanowano automatyczne ponowne uruchamianie jednostki
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
W wyniki skonfigurowania ustawienia Restart= zaplanowano automatyczne ponowne
uruchamianie jednostki @UNIT@.
-- ae8f7b866b0347b9af31fe1c80b127c0
Subject: Zasoby zużyte przez uruchomienie jednostki
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jednostka @UNIT@ została ukończona, zużywając wskazane zasoby.
-- 7ad2d189f7e94e70a38c781354912448
Subject: Jednostka się powiodła
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jednostka @UNIT@ pomyślnie przeszła do stanu dead (martwego).
-- 0e4284a0caca4bfc81c0bb6786972673
Subject: Pominięto jednostkę
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jednostka @UNIT@ została pominięta z powodu niepowodzenia
polecenia ExecCondition=, i przeszła do stanu dead (martwego)
z wynikiem @UNIT_RESULT@”.
-- d9b373ed55a64feb8242e02dbe79a49c
Subject: Jednostka się nie powiodła
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Jednostka @UNIT@ przeszła do stanu failed (niepowodzenia)
z wynikiem @UNIT_RESULT@”.
-- 98e322203f7a4ed290d09fe03c09fe15
Subject: Proces jednostki zakończył działanie
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Proces @COMMAND@= należący do jednostki @UNIT@ zakończył działanie.
Kod wyjścia procesu: @EXIT_CODE@”, jego stan wyjścia: @EXIT_STATUS@.
-- 50876a9db00f4c40bde1a2ad381c3a1b
Subject: System jest skonfigurowany w sposób, który może powodować problemy
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Możliwe są następujące etykiety”:
split-usr /usr jest oddzielnym systemem plików, który nie był
zamontowany w czasie uruchomienia systemd,
cgroups-missing jądro zostało skompilowane bez obsługi cgroups
lub dostęp do oczekiwanych plików interfejsu jest ograniczony,
var-run-bad /var/run nie jest dowiązaniem symbolicznym do /run,
overflowuid-not-65534 identyfikator użytkownika dla nieznanych
użytkowników (przy wykorzystaniu przestrzeni nazw użytkowników lub NFS)
nie wynosi 65534,
overflowgid-not-65534 identyfikator grupy dla nieznanych
użytkowników (przy wykorzystaniu przestrzeni nazw użytkowników lub NFS)
nie wynosi 65534.
Obecny system ma etykietę @TAINT@”.
-- fe6faa94e7774663a0da52717891d8ef
Subject: Proces jednostki @UNIT@ został zakończony przez OOM Killer
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Proces jednostki @UNIT został zakończony przez mechanizm kończenia
procesów przy braku pamięci (OOM) jądra Linux. Zwykle wskazuje to,
że system ma mało pamięci i należało ją zwolnić. Proces powiązany
z jednostką @UNIT@ został uznany za najlepszy do zakończenia
i jądro wymusiło zakończenie jego działania.
Proszę zauważyć, że brak pamięci mógł nie zostać spowodowany
przez jednostkę @UNIT@.
-- b61fdac612e94b9182285b998843061f
Subject: Przyjmowanie nazwy użytkownika/grupy @USER_GROUP_NAME@, która nie zgadza się ze ścisłymi regułami nazw użytkowników/grup.
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: https://systemd.io/USER_NAMES
Podano nazwę użytkownika/grupy @USER_GROUP_NAME@, co zostało przyjęte
zgodnie z rozluźnionymi regułami nazw użytkowników/grup, ale nie spełnia
ścisłych reguł.
Ścisłe reguły nazw użytkowników/grup zapisane jako wyrażenie regularne to:
^[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_-]{0,30}$
Rozluźnione reguły nazw użytkowników/grup przyjmują wszystkie nazwy,
oprócz pustego ciągu, nazw zawierających bajty NUL, znaki kontrolne,
dwukropki lub ukośniki, nazw niebędących prawidłowym tekstem UTF-8,
nazw z początkową lub końcową spacją, ciągów „.” lub „..”, ciągów
zawierających tylko cyfry lub ciągów zaczynających się myślnikiem
i zawierających oprócz niego tylko cyfry.
-- 1b3bb94037f04bbf81028e135a12d293
Subject: Utworzenie prawidłowej nazwy jednostki ze ścieżki @MOUNT_POINT@ się nie powiodło.
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Następująca ścieżka do punktu montowania nie może zostać przekonwertowana
na prawidłową nazwę jednostki .mount:
@MOUNT_POINT@
Zwykle oznacza to, że ścieżka do punktu montowania jest dłuższa niż dozwolona
dla prawidłowych nazw jednostek.
systemd dynamicznie syntetyzuje jednostki .mount dla wszystkich punktów
montowania pojawiających się na komputerze. Stosowany do tego jest prosty
algorytm: używana jest bezwzględna nazwa ścieżki ze wszystkimi znakami „/”
zastąpionymi znakami „-” (początkowy jest usuwany). Co więcej, wszystkie
niealfanumeryczne znaki (a także „:”, „-”, _”, „.”, \”) są zastępowane
\xNN”, gdzie NN jest szesnastkowym kodem znaki. Na końcu dołączany jest
przyrostek „.mount”. Wynikowy ciąg musi mieć poniżej 256 znaków długości,
aby był prawidłową nazwą jednostki. To ograniczenie obowiązuje, aby wszystkie
nazwy jednostek mogły być używane także jako nazwy plików. Jeśli punkt
montowania po zastosowaniu algorytmu jest dłuższy niż to ograniczenie,
to nie może zostać zmapowany do jednostki. W takim przypadku systemd nie
zsyntetyzuje jednostki i nie może być używany do zarządzania punktem
montowania. Nie pojawi się w tabeli jednostek menedżera usług, przez co
nie zostanie także bezpiecznie i automatycznie zdjęty podczas wyłączania
komputera.
Zasadniczo zalecane jest unikanie takich za długich ścieżek do punktów
montowania, a jeśli są używane mimo to, zarządzanie nimi niezależnie
od systemd, tzn. stawianie ich i automatyczne zdejmowanie podczas
wyłączania komputera przez inne oprogramowanie.
-- b480325f9c394a7b802c231e51a2752c
Subject: Skonfigurowany jest szczególny użytkownik @OFFENDING_USER@, jest to niebezpieczne!
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: https://systemd.io/UIDS-GIDS
Jednostka @UNIT@ jest skonfigurowana do używania User=@OFFENDING_USER@.
Nie jest to bezpieczne. Głównym zastosowaniem użytkownika @OFFENDING_USER@
w linuksowych systemach operacyjnych jest bycie właścicielem plików, których
nie można w inny sposób zmapować do żadnego lokalnego użytkownika. Jest
używany między innymi przez klienta NFS i przestrzenie nazw użytkowników
Linuksa. Wykonywanie procesów jednostki pod tożsamością tego użytkownika
może spowodować, że będą one miały dostęp do odczytu, a może nawet do zapisu,
plików, których nie można zmapować w inny sposób.
Mocno zalecane jest unikanie wykonywania usług pod tą tożsamością użytkownika,
zwłaszcza na komputerach używających NFS lub mających kontenery. Należy
przydzielić identyfikator użytkownika dla tej konkretnej usługi, statycznie
przez systemd-sysusers lub dynamicznie przez ustawienie usługi DynamicUser=.
-- 1c0454c1bd2241e0ac6fefb4bc631433
Subject: Usługa systemd-udev-settle.service jest przestarzała.
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Użycie jednostki usługi systemd systemd-udev-settle.service jest
przestarzałe. Wstawia ona sztuczne opóźnienie do procesu uruchamiania
bez dostarczania gwarancji, które były oczekiwane przez pozostałe
podsystemy. Korzystanie z tej usługi może prowadzić do hazardów,
i zasadniczo jest błędem.
W przeszłości zadaniem tej usługi było oczekiwanie, aż wszystkie urządzenia
komputera zostaną w pełni wykryte i zainicjowane, opóźniając uruchamianie
do ukończenia tego etapu. Jednakże, współczesne komputery i urządzenia
na ogół nie działają już w ten sposób, tylko mogą pojawić się w dowolnej
chwili i zająć dowolny czas na wykrycie i inicjację. Z tego powodu,
w ogólnym przypadku, nie jest już możliwe poprawne opóźnienie uruchamiania
do przetworzenia wszystkich urządzeń”, ponieważ nie jest jasne, co znaczy
wszystkie urządzenia i kiedy zostały odnalezione. Dotyczy to zwłaszcza
urządzeń podłączonych przez USB lub sieć.
Nowoczesne oprogramowanie wymagające określonego sprzętu (takiego jak
urządzenie sieciowe lub urządzenie blokowe) do działania powinno oczekiwać
tylko na pojawienie się danego urządzenia, a w przeciwnym razie działać
asynchronicznie, inicjując urządzenia, kiedy te pojawiają się w trakcie
uruchamiania i w trakcie działania systemu bez opóźniania procesu uruchamiania.
Jest to wada danego oprogramowania, jeśli nie działa ono w ten sposób
i nadal wciąga usługę systemd-udev-settle.service do procesu uruchamiania.
Prosimy zgłosić błąd w następujących jednostkach z prośbą
o ich aktualizację tak, aby działały w sposób dynamiczny
bez zależności od usługi systemd-udev-settle.service:
@OFFENDING_UNITS@