blob: cbceab8d0dd23d1315dc8d09efc4b4976a8a6b72 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
# Message catalog for systemd's own messages
# Serbian translation
# Формат каталога је документован на
# https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/catalog
# Да бисте видели зашто ово радимо, погледајте https://xkcd.com/1024/
-- f77379a8490b408bbe5f6940505a777b
Subject: Журнал је покренут
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Системски журналски процес се покренуо, отворио журналске
датотеке за упис и спреман је за обраду захтева.
-- d93fb3c9c24d451a97cea615ce59c00b
Subject: Журнал је заустављен
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Системски журналски процес се зауставио и затворио све тренутно
отворене журналске датотеке.
-- a596d6fe7bfa4994828e72309e95d61e
Subject: Поруке од услуге су утишане
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:journald.conf(5)
Услуга је уписала сувише порука за једно време. Поруке
од услуге су одбачене.
Знајте да су само поруке од ове услуге одбачене, друге
услуге нису захваћене овим.
Ограничења која подешавају начин на који се поруке одбацују се могу подесити
помоћу RateLimitIntervalSec=“ и RateLimitBurst=“ параметара унутар датотеке
/etc/systemd/journald.conf. Погледајте journald.conf(5) за појединости.
-- e9bf28e6e834481bb6f48f548ad13606
Subject: Журналске поруке су изгубљене
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Поруке кернела су изгубљене јер журналски систем није могао да их
обради довољно брзо.
-- fc2e22bc6ee647b6b90729ab34a250b1
Subject: Процес @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) је избацио своје језгро
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: man:core(5)
Процес @COREDUMP_PID@ (@COREDUMP_COMM@) је пао и избацио своје језгро.
Ово обично значи да постоји грешка у програму који је пао и ова
грешка треба да се пријави продавцу.
-- 8d45620c1a4348dbb17410da57c60c66
Subject: Нова сесија @SESSION_ID@ је направљена за корисника @USER_ID@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Нова сесија са ИБ-ом @SESSION_ID@ је направљена за корисника @USER_ID@.
Водећи процес сесије је @LEADER@.
-- 3354939424b4456d9802ca8333ed424a
Subject: Сесија @SESSION_ID@ је окончана
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Сесија са ИБ-ом @SESSION_ID@ је окончана.
-- fcbefc5da23d428093f97c82a9290f7b
Subject: Ново седиште @SEAT_ID@ је сада доступно
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Ново седиште @SEAT_ID@ је исподешавано и сада је доступно.
-- e7852bfe46784ed0accde04bc864c2d5
Subject: Седиште @SEAT_ID@ је сада уклоњено
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Documentation: sd-login(3)
Седиште @SEAT_ID@ је сада уклоњено и више није доступно.
-- c7a787079b354eaaa9e77b371893cd27
Subject: Време је промењено
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Системски сат је сада подешен на @REALTIME@ микросекунде након 1. јануара 1970. године.
-- 45f82f4aef7a4bbf942ce861d1f20990
Subject: Временска зона је промењена на @TIMEZONE@
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Временска зона је промењена на @TIMEZONE@.
-- b07a249cd024414a82dd00cd181378ff
Subject: Подизање система је сада готово
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Све системске услуге које су заказане за подизање су успешно покренуте.
Знајте да ово не значи да је машина сада беспослена јер услуге могу
и даље бити заузете завршавањем покретања система.
Подизање кернела је трајало @KERNEL_USEC@ микросекунде.
Подизање почетног РАМ диска је трајало @INITRD_USEC@ микросекунде.
Подизање корисничких програма је трајало @USERSPACE_USEC@ микросекунде.
-- 6bbd95ee977941e497c48be27c254128
Subject: Системско стање спавања @SLEEP@ започето
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Систем је сада ушао у @SLEEP@ стање спавања.
-- 8811e6df2a8e40f58a94cea26f8ebf14
Subject: Системско стање спавања @SLEEP@ напуштено
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Систем је изашао из @SLEEP@ стања спавања.
-- 98268866d1d54a499c4e98921d93bc40
Subject: Гашење система започето
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Систем-де гашење је започето. Гашење је сада почело и све
системске услуге су окончане и сви системи датотека откачени.
-- 7d4958e842da4a758f6c1cdc7b36dcc5
Subject: Јединица @UNIT@ је почела са покретањем
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Јединица @UNIT@ је почела са покретањем.
-- 39f53479d3a045ac8e11786248231fbf
Subject: Јединица @UNIT@ је завршила са покретањем
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Јединица @UNIT@ је завршила са покретањем.
Исход покретања је @JOB_RESULT@.
-- de5b426a63be47a7b6ac3eaac82e2f6f
Subject: Јединица @UNIT@ је почела са гашењем
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Јединица @UNIT@ је почела са гашењем.
-- 9d1aaa27d60140bd96365438aad20286
Subject: Јединица @UNIT@ је завршила са гашењем
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Јединица @UNIT@ је завршила са гашењем.
-- be02cf6855d2428ba40df7e9d022f03d
Subject: Јединица @UNIT@ је пукла
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Јединица @UNIT@ је пукла.
Исход је @JOB_RESULT@.
-- d34d037fff1847e6ae669a370e694725
Subject: Јединица @UNIT@ је почела са поновним учитавањем свог подешавања
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Јединица @UNIT@ је почела са поновним учитавањем свог подешавања
-- 7b05ebc668384222baa8881179cfda54
Subject: Јединица @UNIT@ је завршила са поновним учитавањем свог подешавања
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Јединица @UNIT@ је завршила са поновним учитавањем свог подешавања
Исход је @JOB_RESULT@.
-- 641257651c1b4ec9a8624d7a40a9e1e7
Subject: Процес @EXECUTABLE@ није могао бити извршен
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Процес @EXECUTABLE@ није могао бити извршен и пукао је.
Овај процес је вратио број грешке @ERRNO@.
-- 0027229ca0644181a76c4e92458afa2e
Subject: Једна или више порука није могло бити прослеђено системском записнику
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Једна или више порука није могло бити прослеђено syslog услузи
која ради упоредно са журнал-деом. Ово обично значи да спроведена
syslog услуга није могла да издржи брзину свих надолазећих
порука у реду.
-- 1dee0369c7fc4736b7099b38ecb46ee7
Subject: Тачка качења није празна
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Директоријум @WHERE@ је наведен као тачка качења (друго поље у
/etc/fstab датотеци или у Where=“ пољу систем-де јединичне датотеке)
и он није празан. Ово не утиче на качење али ће већ постојеће датотеке у
овом директоријуму постати недоступне. Да бисте видели ове недоступне
датотеке, ручно прикачите основни систем датотека у другу
путању.
-- 24d8d4452573402496068381a6312df2
Subject: Виртуелна машина или контејнер је покренут(а)
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Виртуелна машина @NAME@ са водећим ПИБ-ом @LEADER@ је
покренута и сада је спремна за коришћење.
-- 58432bd3bace477cb514b56381b8a758
Subject: Виртуелна машина или контејнер је окончан(а)
Defined-By: systemd
Support: %SUPPORT_URL%
Виртуелна машина @NAME@ са водећим ПИБ-ом @LEADER@ је
угашена.