blob: f296766ccd6147b601d2b0027e122ce70cb15359 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
#
# Czech translation for systemd.
# Daniel Maixner <xskipy@gmail.com>, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-08 17:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-26 22:48+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Rusek <mail@asciiwolf.com>\n"
"Language-Team: Czech\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:22
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Odeslat heslo zpět do systému"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:23
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr "Pro odeslání zadaného hesla do systému je vyžadováno ověření."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:33
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Spravovat systémové služby nebo další jednotky"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:34
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"Pro správu systémových služeb nebo dalších jednotek je vyžadováno ověření."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:43
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Spravovat systémové služby nebo soubory jednotek"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:44
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr ""
"Pro správu systémových služeb nebo souborů jednotek je vyžadováno ověření."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:54
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr "Nastavit nebo rušit proměnné správce systému a služeb"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:55
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"Pro nastavení nebo rušení proměnných správce systému a služeb je vyžadováno "
"ověření."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:64
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Znovu načíst stav systemd"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:65
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr "Pro opětovné načtení stavu systemd je vyžadováno ověření."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:13
msgid "Create a home area"
msgstr "Vytvořit domovský adresář"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:14
msgid "Authentication is required to create a user's home area."
msgstr "Pro vytvoření domovského adresáře uživatele je vyžadováno ověření."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:23
msgid "Remove a home area"
msgstr "Odebrat domovský adresář"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:24
msgid "Authentication is required to remove a user's home area."
msgstr "Pro odebrání domovského adresáře uživatele je vyžadováno ověření."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:33
msgid "Check credentials of a home area"
msgstr "Zkontrolovat pověření domovského adresáře"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:34
msgid ""
"Authentication is required to check credentials against a user's home area."
msgstr ""
"Pro kontrolu pověření proti domovskému adresáři uživatele je vyžadováno "
"ověření."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:43
msgid "Update a home area"
msgstr "Aktualizovat domovský adresář"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:44
msgid "Authentication is required to update a user's home area."
msgstr "Pro aktualizaci domovského adresáře uživatele je vyžadováno ověření."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:53
msgid "Resize a home area"
msgstr "Změnit velikost domovského adresáře"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:54
msgid "Authentication is required to resize a user's home area."
msgstr ""
"Pro změnu velikosti domovského adresáře uživatele je vyžadováno ověření."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:63
msgid "Change password of a home area"
msgstr "Změnit heslo domovského adresáře"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:64
msgid ""
"Authentication is required to change the password of a user's home area."
msgstr "Pro změnu hesla domovského adresáře uživatele je vyžadováno ověření."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:20
msgid "Set hostname"
msgstr "Nastavit název stroje"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:21
msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgstr "Pro nastavení lokálního názvu stroje je vyžadováno ověření."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:30
msgid "Set static hostname"
msgstr "Nastavit statický název stroje"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:31
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local hostname, "
"as well as the pretty hostname."
msgstr ""
"Pro nastavení staticky konfigurovaného názvu lokálního stroje, stejně tak "
"pro změnu uživatelsky přívětivého jména je vyžadováno ověření."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:41
msgid "Set machine information"
msgstr "Nastavit informace o stroji"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:42
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr "Pro nastavení informací o stroji je vyžadováno ověření."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:51
msgid "Get product UUID"
msgstr "Získat UUID produktu"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:52
msgid "Authentication is required to get product UUID."
msgstr "Pro získání UUID produktu je vyžadováno ověření."
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:22
msgid "Import a VM or container image"
msgstr "Importovat obraz virtuální stroje nebo kontejneru"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:23
msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
msgstr ""
"Pro import obrazu virtuálního stroje nebo kontejneru je vyžadováno ověření"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:32
msgid "Export a VM or container image"
msgstr "Exportovat obraz virtuálního stroje nebo kontejneru"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:33
msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
msgstr ""
"Pro export obrazu virtuálního stroje nebo kontejneru je vyžadováno ověření"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:42
msgid "Download a VM or container image"
msgstr "Stáhnout obraz virtuálního stroje nebo kontejneru"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:43
msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
msgstr ""
"Pro stažení obrazu virtuálního stroje nebo kontejneru je vyžadováno ověření"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:22
msgid "Set system locale"
msgstr "Nastavit lokalizaci systému"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr "Pro nastavení lokalizace systému je vyžadováno ověření."
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:33
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Nastavit systémovou konfiguraci klávesnice"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr "Pro nastavení systémové konfigurace klávesnice je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:22
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
msgstr "Povolit aplikacím zakázat vypnutí systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:23
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
msgstr "Pro povolení aplikacím zakázat vypnutí systému je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:33
msgid "Allow applications to delay system shutdown"
msgstr "Povolit aplikacím odložit vypnutí systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:34
msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
msgstr "Pro povolení aplikacím odložit vypnutí systému je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:44
msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
msgstr "Povolit aplikacím zakázat uspání systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:45
msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
msgstr "Pro povolení aplikacím zakázat uspání systému je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:55
msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgstr "Povolit aplikacím odložit uspání systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:56
msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
msgstr "Pro povolení aplikacím odložit uspání systému je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:65
msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
msgstr "Povolit aplikacím zakázat automatické vypnutí systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:66
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
"suspend."
msgstr ""
"Pro povolení aplikacím zakázat automatické vypnutí systému je vyžadováno "
"ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:75
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
msgstr ""
"Povolit aplikacím zakázat chovaní systému na stisknutí vypínacího tlačítka"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:76
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the power key."
msgstr ""
"Pro povolení aplikacím zakázat chovaní systému na stisknutí vypínacího "
"tlačítka je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:86
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
msgstr ""
"Povolit aplikacím zakázat chovaní systému na stisknutí uspávacího tlačítka"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:87
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the suspend key."
msgstr ""
"Pro povolení aplikacím zakázat chovaní systému na stisknutí uspávacího "
"tlačítka je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:97
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
msgstr ""
"Povolit aplikacím zakázat chovaní systému na stisknutí tlačítka hibernace"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:98
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the hibernate key."
msgstr ""
"Pro povolení aplikacím zakázat chovaní systému na stisknutí tlačítka "
"hibernace je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:107
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
msgstr "Povolit aplikacím zakázat chovaní systému na zavření víka"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:108
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the lid switch."
msgstr ""
"Pro povolení aplikacím zakázat chovaní systému na zavření víka je vyžadováno "
"ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:117
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the reboot key"
msgstr ""
"Povolit aplikacím zakázat chovaní systému na stisknutí restartovacího "
"tlačítka"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:118
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the reboot key."
msgstr ""
"Pro povolení aplikacím zakázat chovaní systému na stisknutí restartovacího "
"tlačítka je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:128
msgid "Allow non-logged-in user to run programs"
msgstr "Povolit nepřihlášenému uživateli spouštět programy"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:129
msgid "Explicit request is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Ke spuštění programů jako nepřihlášený uživatel je třeba speciální požadavek."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:138
msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
msgstr "Povolit nepřihlášeným uživatelům spouštět programy"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:139
msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr "Ke spuštění programů jako nepřihlášený uživatel je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:148
msgid "Allow attaching devices to seats"
msgstr "Povolit připojování zařízení ke stanovištím"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:149
msgid "Authentication is required to attach a device to a seat."
msgstr "Pro připojování zařízení ke stanovišti je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:159
msgid "Flush device to seat attachments"
msgstr "Odstranit přiřazení zařízení ke stanovištím"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:160
msgid "Authentication is required to reset how devices are attached to seats."
msgstr ""
"Pro resetování způsobu jak jsou zařízení přiřazována ke stanovištím je "
"vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:169
msgid "Power off the system"
msgstr "Vypnout systém"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:170
msgid "Authentication is required to power off the system."
msgstr "Pro vypnutí systému je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:180
msgid "Power off the system while other users are logged in"
msgstr "Vypnout systém, i když jsou přihlášeni další uživatelé"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:181
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Pro vypnutí systému, když jsou přihlášeni další uživatelé je vyžadováno "
"ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:191
msgid "Power off the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Vypnout systém, i když aplikace požádala o zákaz vypnutí"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:192
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Pro vypnutí systému, když aplikace požádala o zákaz vypnutí je vyžadováno "
"ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:202
msgid "Reboot the system"
msgstr "Restartovat systém"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:203
msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgstr "Pro restartování systému je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:213
msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgstr "Restartovat systém, i když jsou přihlášeni další uživatelé"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:214
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Pro restartování systému, když jsou přihlášeni další uživatelé je vyžadováno "
"ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:224
msgid "Reboot the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Restartovat systém, i když aplikace požádala o zákaz restartu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:225
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Pro restartování systému, když aplikace požádala o zákaz restartu je "
"vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:235
msgid "Halt the system"
msgstr "Zastavit systém"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:236
msgid "Authentication is required to halt the system."
msgstr "Pro zastavení systému je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:246
msgid "Halt the system while other users are logged in"
msgstr "Zastavit systém, i když jsou přihlášeni další uživatelé"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:247
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Pro zastavení systému, když jsou přihlášeni další uživatelé je vyžadováno "
"ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:257
msgid "Halt the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Zastavit systém, i když aplikace požádala o zákaz zastavení"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:258
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Pro zastavení systému, když aplikace požádala o zákaz zastavení je "
"vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:268
msgid "Suspend the system"
msgstr "Uspat systém"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:269
msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgstr "Pro uspání systému je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:278
msgid "Suspend the system while other users are logged in"
msgstr "Uspat systém, i když jsou přihlášeni další uživatelé"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:279
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Pro uspání systému, když jsou přihlášeni další uživatelé je vyžadováno "
"ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:289
msgid "Suspend the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Uspat systém, i když aplikace požádala o zákaz uspání"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:290
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Pro uspání systému, když aplikace požádala o zákaz uspání je vyžadováno "
"ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:300
msgid "Hibernate the system"
msgstr "Hibernovat systém"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:301
msgid "Authentication is required to hibernate the system."
msgstr "Pro hibernaci systému je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:310
msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
msgstr "Hibernovat systém, i když jsou přihlášeni další uživatelé"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:311
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Pro hibernaci systému, když jsou přihlášeni další uživatelé je vyžadováno "
"ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:321
msgid "Hibernate the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Hibernovat systém, i když aplikace požádala o zákaz hibernace"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:322
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Pro hibernaci systému, když aplikace požádala o zákaz hibernace je "
"vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:332
msgid "Manage active sessions, users and seats"
msgstr "Spravovat aktivní sezení, uživatele a stanoviště"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:333
msgid "Authentication is required to manage active sessions, users and seats."
msgstr ""
"Pro správu aktivních sezení, uživatelů a stanovišť je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:342
msgid "Lock or unlock active sessions"
msgstr "Zamknout nebo odemknout aktivní sezení"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:343
msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr "Pro zamčení nebo odemčení aktivních sezení je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:352
msgid "Set the reboot \"reason\" in the kernel"
msgstr "Nastavit \"důvod\" rebootu v jádře"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:353
msgid "Authentication is required to set the reboot \"reason\" in the kernel."
msgstr "Pro nastavení \"důvodu\" rebootu v jádře je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:363
msgid "Indicate to the firmware to boot to setup interface"
msgstr "Indikovat firmwaru, aby bootoval do instalačního prostředí"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:364
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
"interface."
msgstr ""
"K indikaci firmwaru, aby bootoval do instalačního prostředí je vyžadováno "
"ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:374
msgid "Indicate to the boot loader to boot to the boot loader menu"
msgstr "Indikovat zavaděči, aby bootoval do menu zavaděče"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:375
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot to the "
"boot loader menu."
msgstr ""
"K indikaci zavaděči, aby bootoval do menu zavaděče je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:385
msgid "Indicate to the boot loader to boot a specific entry"
msgstr "Indikovat zavaděči, aby bootoval specifickou položku"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:386
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot into a "
"specific boot loader entry."
msgstr ""
"K indikaci zavaděči, aby bootoval specifickou položku je vyžadováno ověření."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:396
msgid "Set a wall message"
msgstr "Nastavit zprávu všem uživatelům"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:397
msgid "Authentication is required to set a wall message"
msgstr "K nastavení zprávy všem uživatelům je vyžadováno ověření"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:406
msgid "Change Session"
msgstr "Změnit sezení"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:407
msgid "Authentication is required to change the virtual terminal."
msgstr "Pro změnu virtuálního terminálu je vyžadováno ověření."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:22
msgid "Log into a local container"
msgstr "Přihlásit se do lokálního kontejneru"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:23
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr "Pro přihlášení do lokálního kontejneru je vyžadováno ověření."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:32
msgid "Log into the local host"
msgstr "Přihlásit se na lokální stroj"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:33
msgid "Authentication is required to log into the local host."
msgstr "Pro přihlášení k lokálnímu stroji je vyžadováno ověření."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:42
msgid "Acquire a shell in a local container"
msgstr "Získat shell v lokálním kontejneru"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:43
msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
msgstr "Pro získání shellu v lokálním kontejneru je vyžadováno ověření."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:53
msgid "Acquire a shell on the local host"
msgstr "Získat shell na lokálním stroji"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:54
msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
msgstr "Pro získání shellu na lokálním stroji je vyžadováno ověření."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:64
msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
msgstr "Získat pseudo TTY v lokálním kontejneru"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:65
msgid ""
"Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
msgstr "Pro získání pseudo TTY v lokálním kontejneru je vyžadováno ověření."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:74
msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
msgstr "Získat pseudo TTY na lokálním stroji"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:75
msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
msgstr "Pro získání pseudo TTY na lokálním stroji je vyžadováno ověření."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:84
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr "Spravovat lokální virtuální stroje a kontejnery"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:85
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
"Pro správu lokálních virtuálních strojů a kontejnerů je vyžadováno ověření."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:95
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr "Spravovat lokální obrazy virtuálních strojů a kontejnerů"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:96
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
"Pro správu obrazů lokálních virtuálních strojů a kontejnerů je vyžadováno "
"ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:22
msgid "Set NTP servers"
msgstr "Nastavit NTP servery"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:23
msgid "Authentication is required to set NTP servers."
msgstr "Pro nastavení NTP serverů je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:33
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:44
msgid "Set DNS servers"
msgstr "Nastavit DNS servery"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:34
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:45
msgid "Authentication is required to set DNS servers."
msgstr "Pro nastavení DNS serverů je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:44
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:55
msgid "Set domains"
msgstr "Nastavit domény"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:45
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:56
msgid "Authentication is required to set domains."
msgstr "Pro nastavení domén je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:55
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:66
msgid "Set default route"
msgstr "Nastavit implicitní směrování"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:56
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:67
msgid "Authentication is required to set default route."
msgstr "Pro nastavení implicitního směrování je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:66
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:77
msgid "Enable/disable LLMNR"
msgstr "Povolit/zakázat LLMNR"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:67
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:78
msgid "Authentication is required to enable or disable LLMNR."
msgstr "Pro povolení nebo zakázání LLMNR je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:77
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:88
msgid "Enable/disable multicast DNS"
msgstr "Povolit/zakázat multicast DNS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:78
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:89
msgid "Authentication is required to enable or disable multicast DNS."
msgstr "Pro povolení nebo zakázání multicast DNS je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:88
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:99
msgid "Enable/disable DNS over TLS"
msgstr "Povolit/zakázat DNS over TLS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:89
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:100
msgid "Authentication is required to enable or disable DNS over TLS."
msgstr "Pro povolení nebo zakázání DNS over TLS vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:99
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:110
msgid "Enable/disable DNSSEC"
msgstr "Povolit/zakázat DNSSEC"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:100
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:111
msgid "Authentication is required to enable or disable DNSSEC."
msgstr "Pro povolení nebo zakázání DNSSEC je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:110
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:121
msgid "Set DNSSEC Negative Trust Anchors"
msgstr "Nastavit DNSSEC Negative Trust Anchors"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:111
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:122
msgid "Authentication is required to set DNSSEC Negative Trust Anchors."
msgstr "Pro nastavení DNSSEC Negative Trust Anchors je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:121
msgid "Revert NTP settings"
msgstr "Vrátit změny nastavení NTP"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:122
msgid "Authentication is required to reset NTP settings."
msgstr "Pro resetování nastavení NTP je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:132
msgid "Revert DNS settings"
msgstr "Vrátit změny nastavení DNS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:133
msgid "Authentication is required to reset DNS settings."
msgstr "Pro resetování nastavení DNS je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:143
msgid "DHCP server sends force renew message"
msgstr "DHCP server posílá zprávu vynuceného obnovení"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:144
msgid "Authentication is required to send force renew message."
msgstr "Pro poslání zprávy vynuceného obnovení je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:154
msgid "Renew dynamic addresses"
msgstr "Obnovit dynamické adresy"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:155
msgid "Authentication is required to renew dynamic addresses."
msgstr "Pro obnovení dynamických adres je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:165
msgid "Reload network settings"
msgstr "Znovu načíst nastavení sítě"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:166
msgid "Authentication is required to reload network settings."
msgstr "Pro opětovné načtení nastavení sítě je vyžadováno ověření."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:176
msgid "Reconfigure network interface"
msgstr "Přenastavit síťové rozhraní"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:177
msgid "Authentication is required to reconfigure network interface."
msgstr "Pro přenastavení síťového rozhraní je vyžadováno ověření."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:13
msgid "Inspect a portable service image"
msgstr "Prohlédnout obraz přenosné služby"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:14
msgid "Authentication is required to inspect a portable service image."
msgstr "Pro prohlížení obrazu přenosné služby je vyžadováno ověření."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:23
msgid "Attach or detach a portable service image"
msgstr "Připojit nebo odpojit obraz přenosné služby"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:24
msgid ""
"Authentication is required to attach or detach a portable service image."
msgstr ""
"Pro připojení nebo odpojení obrazu přenosné služby je vyžadováno ověření."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:34
msgid "Delete or modify portable service image"
msgstr "Odstranit nebo upravit obraz přenosné služby"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:35
msgid ""
"Authentication is required to delete or modify a portable service image."
msgstr ""
"Pro odstranění nebo úpravu obrazu přenosné služby je vyžadováno ověření."
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:22
msgid "Register a DNS-SD service"
msgstr "Registrovat službu DNS-SD"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:23
msgid "Authentication is required to register a DNS-SD service"
msgstr "Pro registraci služby DNS-SD je vyžadováno ověření"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:33
msgid "Unregister a DNS-SD service"
msgstr "Zrušit registraci služby DNS-SD"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:34
msgid "Authentication is required to unregister a DNS-SD service"
msgstr "Pro zrušení registrace služby DNS-SD je vyžadováno ověření"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:132
msgid "Revert name resolution settings"
msgstr "Vrátit změny nastavení překladu jmen"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:133
msgid "Authentication is required to reset name resolution settings."
msgstr "Pro resetování nastavení překladu jmen je vyžadováno ověření."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:22
msgid "Set system time"
msgstr "Nastavit systémový čas"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr "Pro nastavení systémového času je vyžadováno ověření."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:33
msgid "Set system timezone"
msgstr "Nastavit systémovou časovou zónu"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr "Pro nastavení systémové časové zóny je vyžadováno ověření."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:43
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr "Nastavit RTC na lokální časovou zónu nebo UTC"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:44
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
"Pro kontrolu jestli RTC ukládá lokální časovou zónu nebo UTC čas je "
"vyžadováno ověření."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:53
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Zapnout nebo vypnout synchronizaci s časem ze sítě"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:54
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr "Pro kontrolu synchronizace času ze sítě je vyžadováno ověření."
#: src/core/dbus-unit.c:359
msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
msgstr "Pro spuštění „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#: src/core/dbus-unit.c:360
msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
msgstr "Pro vypnutí „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#: src/core/dbus-unit.c:361
msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
msgstr "Pro opětovné načtení „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#: src/core/dbus-unit.c:362 src/core/dbus-unit.c:363
msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
msgstr "Pro restart „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#: src/core/dbus-unit.c:535
msgid ""
"Authentication is required to send a UNIX signal to the processes of "
"'$(unit)'."
msgstr "Pro odeslání UNIX signálu procesům „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#: src/core/dbus-unit.c:566
msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
msgstr "Pro resetování chybného stavu „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#: src/core/dbus-unit.c:599
msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
msgstr "Pro nastavení vlastností na „$(unit)” je vyžadováno ověření."
#: src/core/dbus-unit.c:708
msgid ""
"Authentication is required to delete files and directories associated with "
"'$(unit)'."
msgstr ""
"Pro odstranění souborů nebo adresářů souvisejících s „$(unit)” je vyžadováno "
"ověření."
#: src/core/dbus-unit.c:757
msgid ""
"Authentication is required to freeze or thaw the processes of '$(unit)' unit."
msgstr ""
"Pro zmrazení nebo rozmrazení procesů jednotky „$(unit)” je vyžadováno "
"ověření."