blob: 7941c6ba2532b8faba79de8a182eac586ddb0447 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
#
# Danish translation for systemd.
# Daniel Machon <dmachon.dev@gmail.com>, 2015.
# scootergrisen <scootergrisen@gmail.com>, 2020, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-08 17:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-02 16:03+0000\n"
"Last-Translator: scootergrisen <scootergrisen@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <https://translate.fedoraproject.org/projects/systemd/"
"master/da/>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.6.2\n"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:22
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Send adgangskode tilbage til systemet"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:23
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr "Der kræves godkendelse for at sende adgangskode tilbage til systemet."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:33
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Håndter systemtjenester eller andre enheder"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:34
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at håndtere systemtjenester og andre enheder."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:43
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Håndter systemtjeneste eller enhedsfiler"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:44
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at håndtere systemtjeneste eller enhedsfiler."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:54
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr "Indstil eller fjern system- og tjenesteforvalter miljøvariabler"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:55
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at indstille eller fjerne system- og "
"tjenesteforvalter miljøvariabler."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:64
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Genindlæs systemd-tilstanden"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:65
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr "Der kræves godkendelse for at genindlæse systemd-tilstanden."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:13
msgid "Create a home area"
msgstr "Opret et hjemmeområde"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:14
msgid "Authentication is required to create a user's home area."
msgstr "Der kræves godkendelse for at oprette en brugers hjemmeområde."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:23
msgid "Remove a home area"
msgstr "Fjern et hjemmeområde"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:24
msgid "Authentication is required to remove a user's home area."
msgstr "Der kræves godkendelse for at fjerne en brugers hjemmeområde."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:33
msgid "Check credentials of a home area"
msgstr "Tjek loginoplysninger for et hjemmeområde"
# https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/sd-login.html
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:34
msgid ""
"Authentication is required to check credentials against a user's home area."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at tjekke loginoplysninger mod en brugers "
"hjemmeområde."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:43
msgid "Update a home area"
msgstr "Opdater et hjemmeområde"
# https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/sd-login.html
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:44
msgid "Authentication is required to update a user's home area."
msgstr "Der kræves godkendelse for at opdatere en brugers hjemmeområde."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:53
msgid "Resize a home area"
msgstr "Tilpas størrelsen på et hjemmeområde"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:54
msgid "Authentication is required to resize a user's home area."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at tilpasse størrelsen på en brugers hjemmeområde."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:63
msgid "Change password of a home area"
msgstr "Skift adgangskode for et hjemmeområde"
# https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/sd-login.html
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:64
msgid ""
"Authentication is required to change the password of a user's home area."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at skifte adgangskoden for en brugers "
"hjemmeområde."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:20
msgid "Set hostname"
msgstr "Indstil værtsnavn"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:21
msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille værtsnavn."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:30
msgid "Set static hostname"
msgstr "Indstil statisk værtsnavn"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:31
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local hostname, "
"as well as the pretty hostname."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at indstille det statisk konfigurerede lokale "
"værtsnavn, lige så vel som det pæne værtsnavn."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:41
msgid "Set machine information"
msgstr "Indstil maskininformation"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:42
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille lokal maskininformation."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:51
msgid "Get product UUID"
msgstr "Hent produktets UUID"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:52
msgid "Authentication is required to get product UUID."
msgstr "Der kræves godkendelse for at hente produktets UUID."
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:22
msgid "Import a VM or container image"
msgstr "Importér et VM- eller beholderaftryk"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:23
msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
msgstr "Der kræves godkendelse for at importere et VM- eller beholderaftryk"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:32
msgid "Export a VM or container image"
msgstr "Eksportér et VM- eller beholderaftryk"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:33
msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
msgstr "Der kræves godkendelse for at eksportere et VM- eller beholderaftryk"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:42
msgid "Download a VM or container image"
msgstr "Hent et VM- eller beholderaftryk"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:43
msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
msgstr "Der kræves godkendelse for at hente et VM- eller beholderaftryk"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:22
msgid "Set system locale"
msgstr "Indstil sprogindstillinger for systemet"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at indstille sprogindstillinger for systemet."
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:33
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Indstil tastaturindstillinger for systemet"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at indstille tastaturindstillinger for systemet."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:22
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
msgstr "Tillad programmer at hæmme system nedlukning"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:23
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
msgstr "Der kræves godkendelse for at et program kan hæmme system nedlukning."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:33
msgid "Allow applications to delay system shutdown"
msgstr "Tillad programmer at forsinke system nedlukning"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:34
msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at et program kan forsinke system nedlukning."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:44
msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
msgstr "Tillad programmer at hæmme system dvale"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:45
msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
msgstr "Der kræves godkendelse for at et program kan hæmme system dvale."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:55
msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgstr "Tillad programmer at forsinke system dvale"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:56
msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
msgstr "Der kræves godkendelse for at et program kan forsinke system dvale."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:65
msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
msgstr "Tillad programmer at hæmme automatisk system standby"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:66
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
"suspend."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at et program kan hæmme automatisk system standby."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:75
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
msgstr "Tillad programmer at hæmme systemhåndtering af tænd/sluk-knappen"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:76
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the power key."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at et program kan hæmme systemhåndtering af tænd/"
"sluk-knappen."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:86
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
msgstr "Tillad programmer at hæmme systemhåndtering af standby-knappen"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:87
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the suspend key."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at et program kan hæmme systemhåndtering af "
"standby-knappen."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:97
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
msgstr "Tillad programmer at hæmme systemhåndtering af dvale-knappen"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:98
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the hibernate key."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at et program kan hæmme systemhåndtering af dvale-"
"knappen."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:107
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
msgstr "Tillad programmer at hæmme systemhåndtering af skærmlukning"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:108
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the lid switch."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at et program kan hæmme systemhåndtering af "
"skærmlukning."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:117
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the reboot key"
msgstr "Tillad programmer at hæmme systemhåndtering af genstart-knappen"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:118
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the reboot key."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at et program kan hæmme systemhåndtering af "
"genstart-knappen."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:128
msgid "Allow non-logged-in user to run programs"
msgstr "Tillad bruger der ikke er logget ind, at køre programmer"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:129
msgid "Explicit request is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at brugere, som ikke er logget ind, kan køre "
"programmer."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:138
msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
msgstr "Tillad brugere der ikke er logget ind, at køre programmer"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:139
msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at brugere, som ikke er logget ind, kan køre "
"programmer."
# https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/sd-login.html
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:148
msgid "Allow attaching devices to seats"
msgstr "Tillad at montere af enheder til arbejdsstationer"
# https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/sd-login.html
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:149
msgid "Authentication is required to attach a device to a seat."
msgstr "Der kræves godkendelse for at montere en enhed til en arbejdsstation."
# https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/sd-login.html
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:159
msgid "Flush device to seat attachments"
msgstr "Nulstil enhed monteret til en arbejdsstation"
# https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/sd-login.html
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:160
msgid "Authentication is required to reset how devices are attached to seats."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at nulstille måden enheder er monteret "
"arbejdsstationer."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:169
msgid "Power off the system"
msgstr "Sluk for systemet"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:170
msgid "Authentication is required to power off the system."
msgstr "Der kræves godkendelse for at slukke systemet."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:180
msgid "Power off the system while other users are logged in"
msgstr "Sluk systemet mens andre brugere er logget på"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:181
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at slukke systemet mens andre brugere er logget "
"på."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:191
msgid "Power off the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Sluk for systemet mens et program har forespurgt at hæmme det"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:192
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at slukke systemet mens et program har forespurgt "
"at hæmme det."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:202
msgid "Reboot the system"
msgstr "Genstart systemet"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:203
msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgstr "Der kræves godkendelse for at genstarte systemet."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:213
msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgstr "Genstart systemet mens andre brugere er logget ind"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:214
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at genstarte systemet mens andre brugere er "
"logget ind."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:224
msgid "Reboot the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Genstart systemet mens et program har forespurgt at hæmme det"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:225
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at genstarte systemet mens et program har "
"forespurgt at hæmme det."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:235
msgid "Halt the system"
msgstr "Stop systemet"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:236
msgid "Authentication is required to halt the system."
msgstr "Der kræves godkendelse for at stoppe systemet."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:246
msgid "Halt the system while other users are logged in"
msgstr "Stop systemet mens andre brugere er logget på"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:247
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at stoppe systemet, mens andre brugere er logget "
"på."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:257
msgid "Halt the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Stop systemet mens et program har forespurgt at hæmme det"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:258
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at stoppe systemet, mens et program har "
"forespurgt at hæmme det."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:268
msgid "Suspend the system"
msgstr "Sæt systemet på standby"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:269
msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille systemet på standby."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:278
msgid "Suspend the system while other users are logged in"
msgstr "Sæt systemet på standby mens andre brugere er logget på"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:279
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at indstille systemet på standby, mens andre "
"brugere er logget på."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:289
msgid "Suspend the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Sæt systemet på standby mens et program har forespurgt at hæmme det"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:290
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at indstille systemet på standby, mens et program "
"har forespurgt at hæmme det."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:300
msgid "Hibernate the system"
msgstr "Sæt systemet i dvale"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:301
msgid "Authentication is required to hibernate the system."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille systemet i dvale-tilstand."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:310
msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
msgstr "Sæt systemet i dvale-tilstand mens andre brugere er logget på"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:311
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at indstille systemet i dvale-tilstand, mens "
"andre brugere er logget på."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:321
msgid "Hibernate the system while an application is inhibiting this"
msgstr ""
"Sæt systemet i dvale-tilstand mens et program har forespurgt at hæmme det"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:322
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at indstille systemet i dvale-tilstand, mens et "
"program har forespurgt at hæmme det."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:332
msgid "Manage active sessions, users and seats"
msgstr "Håndter aktive sessioner, brugere og arbejdsstationer"
# https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/sd-login.html
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:333
msgid "Authentication is required to manage active sessions, users and seats."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at håndtere aktive sessioner, brugere og "
"arbejdsstationer."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:342
msgid "Lock or unlock active sessions"
msgstr "Lås eller lås op for aktive sessioner"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:343
msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr "Der kræves godkendelse for at låse eller låse op for aktive sessioner."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:352
msgid "Set the reboot \"reason\" in the kernel"
msgstr "Indstil \"årsagen\" til genstart i kernen"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:353
msgid "Authentication is required to set the reboot \"reason\" in the kernel."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at indstille \"årsagen\" til genstart i kernen."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:363
msgid "Indicate to the firmware to boot to setup interface"
msgstr ""
"Tillad meddelelse til firmwaren om at starte op i opsætningsgrænseflade"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:364
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
"interface."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at meddele firmwaren om at starte op i "
"opsætningsgrænseflade."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:374
msgid "Indicate to the boot loader to boot to the boot loader menu"
msgstr "Angiv at opstartsindlæseren skal starte til opstartsindlæsermenuen"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:375
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot to the "
"boot loader menu."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at angive at opstartsindlæseren skal starte til "
"opstartsindlæsermenuen."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:385
msgid "Indicate to the boot loader to boot a specific entry"
msgstr "Angiv at opstartsindlæseren skal starte til en bestemt post"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:386
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot into a "
"specific boot loader entry."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at angive at opstartsindlæseren skal starte til "
"en bestemt post."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:396
msgid "Set a wall message"
msgstr "Indstil en broadcast-besked"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:397
msgid "Authentication is required to set a wall message"
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille en broadcast-besked"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:406
msgid "Change Session"
msgstr "Skift session"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:407
msgid "Authentication is required to change the virtual terminal."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille værtsnavn."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:22
msgid "Log into a local container"
msgstr "Log på en lokal container"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:23
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr "Der kræves godkendelse for at logge på en lokal container."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:32
msgid "Log into the local host"
msgstr "Log på den lokale vært"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:33
msgid "Authentication is required to log into the local host."
msgstr "Der kræves godkendelse for at logge på den lokale vært."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:42
msgid "Acquire a shell in a local container"
msgstr "Anskaf en skal i en lokal container"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:43
msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
msgstr "Der kræves godkendelse for at anskaffe en skal i en lokal container."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:53
msgid "Acquire a shell on the local host"
msgstr "Anskaf en skal på den lokale vært"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:54
msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
msgstr "Der kræves godkendelse for at anskaffe en skal på den lokale vært."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:64
msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
msgstr "Anskaf en pseudo-TTY i en lokal container"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:65
msgid ""
"Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at anskaffe en pseudo-TTY i en lokal container."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:74
msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
msgstr "Anskaf en pseudo-TTY på den lokale vært"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:75
msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at anskaffe en pseudo-TTY på den lokale vært."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:84
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr "Håndter lokale virtuelle maskiner og containere"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:85
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at håndtere lokale virtuelle maskiner og "
"containere."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:95
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr "Håndter lokal virtuel maskine- og beholderaftryk"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:96
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at håndtere lokal virtuel maskine- og "
"beholderaftryk."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:22
msgid "Set NTP servers"
msgstr "Indstil NTP-servere"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:23
msgid "Authentication is required to set NTP servers."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille NTP-servere."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:33
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:44
msgid "Set DNS servers"
msgstr "Indstil DNS-servere"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:34
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:45
msgid "Authentication is required to set DNS servers."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille DNS-servere."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:44
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:55
msgid "Set domains"
msgstr "Indstil domæner"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:45
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:56
msgid "Authentication is required to set domains."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille domæner."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:55
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:66
msgid "Set default route"
msgstr "Indstil standardrute"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:56
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:67
msgid "Authentication is required to set default route."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille standardrute."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:66
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:77
msgid "Enable/disable LLMNR"
msgstr "Aktivér/deaktivér LLMNR"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:67
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:78
msgid "Authentication is required to enable or disable LLMNR."
msgstr "Der kræves godkendelse for at aktivere eller deaktivere LLMNR."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:77
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:88
msgid "Enable/disable multicast DNS"
msgstr "Aktivér/deaktivér multicast-DNS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:78
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:89
msgid "Authentication is required to enable or disable multicast DNS."
msgstr "Der kræves godkendelse for at aktivere eller deaktivere multicast-DNS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:88
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:99
msgid "Enable/disable DNS over TLS"
msgstr "Aktivér/deaktivér DNS over TLS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:89
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:100
msgid "Authentication is required to enable or disable DNS over TLS."
msgstr "Der kræves godkendelse for at aktivere eller deaktivere DNS over TLS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:99
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:110
msgid "Enable/disable DNSSEC"
msgstr "Aktivér/deaktivér DNSSEC"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:100
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:111
msgid "Authentication is required to enable or disable DNSSEC."
msgstr "Der kræves godkendelse for at aktivere eller deaktivere DNSSEC."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:110
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:121
msgid "Set DNSSEC Negative Trust Anchors"
msgstr "Indstil Negative Trust Anchors for DNSSEC"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:111
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:122
msgid "Authentication is required to set DNSSEC Negative Trust Anchors."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at indstille sprogindstillinger for systemet."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:121
msgid "Revert NTP settings"
msgstr "Tilbagefør NTP-indstillinger"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:122
msgid "Authentication is required to reset NTP settings."
msgstr "Der kræves godkendelse for at nulstille NTP-indstillinger."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:132
msgid "Revert DNS settings"
msgstr "Tilbagefør DNS-indstillinger"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:133
msgid "Authentication is required to reset DNS settings."
msgstr "Der kræves godkendelse for at nulstille DNS-indstillinger."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:143
msgid "DHCP server sends force renew message"
msgstr "DHCP-server sender tvunget fornyelsesmeddelelse"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:144
msgid "Authentication is required to send force renew message."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille en broadcast-besked."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:154
msgid "Renew dynamic addresses"
msgstr "Forny dynamiske adresser"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:155
msgid "Authentication is required to renew dynamic addresses."
msgstr "Der kræves godkendelse for at forny dynamiske adresser."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:165
msgid "Reload network settings"
msgstr "Genindlæs netværksindstillinger"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:166
msgid "Authentication is required to reload network settings."
msgstr "Der kræves godkendelse for at genindlæse netværksindstillinger."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:176
msgid "Reconfigure network interface"
msgstr "Genkonfigurer netværksgrænseflade"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:177
msgid "Authentication is required to reconfigure network interface."
msgstr "Der kræves godkendelse for at genkonfigurere netværksgrænseflade."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:13
msgid "Inspect a portable service image"
msgstr "Undersøg et transportabel tjeneste-aftryk"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:14
msgid "Authentication is required to inspect a portable service image."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at undersøg et transportabel tjeneste-aftryk."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:23
msgid "Attach or detach a portable service image"
msgstr "Tilslut eller frakobl et transportabel tjeneste-aftryk"
# https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/sd-login.html
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:24
msgid ""
"Authentication is required to attach or detach a portable service image."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at tilslutte eller frakoble et transportabel "
"tjeneste-aftryk."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:34
msgid "Delete or modify portable service image"
msgstr "Slet eller rediger et transportabel tjeneste-aftryk"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:35
msgid ""
"Authentication is required to delete or modify a portable service image."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at slette eller redigere et transportabel "
"tjeneste-aftryk."
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:22
msgid "Register a DNS-SD service"
msgstr "Registrer en DNS-SD-tjeneste"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:23
msgid "Authentication is required to register a DNS-SD service"
msgstr "Der kræves godkendelse for at registrere en DNS-SD-tjeneste"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:33
msgid "Unregister a DNS-SD service"
msgstr "Fjern registreringen af en DNS-SD-tjeneste"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:34
msgid "Authentication is required to unregister a DNS-SD service"
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at fjerne registreringen af en DNS-SD-tjeneste"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:132
msgid "Revert name resolution settings"
msgstr "Tilbagefør navneløsningsindstillinger"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:133
msgid "Authentication is required to reset name resolution settings."
msgstr "Der kræves godkendelse for at nulstille navneløsningsindstillinger."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:22
msgid "Set system time"
msgstr "Indstil tiden for systemet"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille tiden for systemet."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:33
msgid "Set system timezone"
msgstr "Indstil tidszone for systemet"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille tidszonen for systemet."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:43
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr "Indstil RTC til lokal tidszone eller UTC"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:44
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at kontrollere hvorvidt RTC'en gemmer den lokale "
"tid eller UTC-tid."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:53
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Slå synkronisering af netværkstid til eller fra"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:54
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at kontrollere hvorvidt synkronisering af "
"netværkstid skal aktiveres."
#: src/core/dbus-unit.c:359
msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
msgstr "Der kræves godkendelse for at starte '$(unit)'."
#: src/core/dbus-unit.c:360
msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
msgstr "Der kræves godkendelse for at stoppe '$(unit)'."
#: src/core/dbus-unit.c:361
msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
msgstr "Der kræves godkendelse for at genindlæse '$(unit)'."
#: src/core/dbus-unit.c:362 src/core/dbus-unit.c:363
msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
msgstr "Der kræves godkendelse for at genstarte '$(unit)'."
#: src/core/dbus-unit.c:535
msgid ""
"Authentication is required to send a UNIX signal to the processes of "
"'$(unit)'."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille egenskaber på '$(unit)'."
#: src/core/dbus-unit.c:566
msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at nulstille \"fejl\"-tilstanden på '$(unit)'."
#: src/core/dbus-unit.c:599
msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
msgstr "Der kræves godkendelse for at indstille egenskaber på '$(unit)'."
#: src/core/dbus-unit.c:708
msgid ""
"Authentication is required to delete files and directories associated with "
"'$(unit)'."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at nulstille \"fejl\"-tilstanden på '$(unit)'."
#: src/core/dbus-unit.c:757
msgid ""
"Authentication is required to freeze or thaw the processes of '$(unit)' unit."
msgstr ""
"Der kræves godkendelse for at nulstille \"fejl\"-tilstanden på '$(unit)'."
#~ msgid "Authentication is required to kill '$(unit)'."
#~ msgstr "Autentificering er nødvendig for at eliminere '$(unit)'."
#~ msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
#~ msgstr ""
#~ "Tryk Ctrl-C for at annulere alle igangværende kontrolleringer af "
#~ "filsystemet"
#~ msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
#~ msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
#~ msgstr[0] "Igangværende kontrollering på %d disk (%3.1f%% færdig)"
#~ msgstr[1] "Igangværende kontrollering på %d diske (%3.1f%% færdig)"