blob: a4251187faeb17de1651c07a43d51185f01cc5f8 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
#
# Polish translation for systemd.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-08 17:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-10-18 13:10+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:22
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Wysłanie hasła z powrotem do systemu"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:23
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wysłać podane hasło z powrotem do "
"systemu."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:33
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Zarządzanie usługami lub innymi jednostkami systemu"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:34
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać usługami lub innymi "
"jednostkami systemu."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:43
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Zarządzanie plikami usług lub jednostek systemu"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:44
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać plikami usług lub jednostek "
"systemu."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:54
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr ""
"Ustawienie lub usunięcie zmiennych środowiskowych menedżera systemu i usług"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:55
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lub usunąć zmienne środowiskowe "
"menedżera systemu i usług."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:64
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Ponowne wczytanie stanu systemd"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:65
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać stan systemd."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:13
msgid "Create a home area"
msgstr "Utworzenie przestrzeni domowej"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:14
msgid "Authentication is required to create a user's home area."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby utworzyć przestrzeń domową użytkownika."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:23
msgid "Remove a home area"
msgstr "Usunięcie przestrzeni domowej"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:24
msgid "Authentication is required to remove a user's home area."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby usunąć przestrzeń domową użytkownika."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:33
msgid "Check credentials of a home area"
msgstr "Sprawdzenie danych uwierzytelniających przestrzeni domowej"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:34
msgid ""
"Authentication is required to check credentials against a user's home area."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby sprawdzić dane uwierzytelniające "
"przestrzeni domowej użytkownika."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:43
msgid "Update a home area"
msgstr "Aktualizacja przestrzeni domowej"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:44
msgid "Authentication is required to update a user's home area."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zaktualizować przestrzeń domową "
"użytkownika."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:53
msgid "Resize a home area"
msgstr "Zmiana rozmiaru przestrzeni domowej"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:54
msgid "Authentication is required to resize a user's home area."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zmienić rozmiar przestrzeni domowej "
"użytkownika."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:63
msgid "Change password of a home area"
msgstr "Zmiana hasła przestrzeni domowej"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:64
msgid ""
"Authentication is required to change the password of a user's home area."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zmienić hasło przestrzeni domowej "
"użytkownika."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:20
msgid "Set hostname"
msgstr "Ustawienie nazwy komputera"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:21
msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić nazwę lokalnego komputera."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:30
msgid "Set static hostname"
msgstr "Ustawienie statycznej nazwy komputera"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:31
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local hostname, "
"as well as the pretty hostname."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić statycznie skonfigurowaną nazwę "
"lokalnego komputera, a także jego nazwę czytelną dla człowieka."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:41
msgid "Set machine information"
msgstr "Ustawienie informacji o komputerze"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:42
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić informacje o lokalnym komputerze."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:51
msgid "Get product UUID"
msgstr "Uzyskanie UUID produktu"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:52
msgid "Authentication is required to get product UUID."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać UUID produktu."
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:22
msgid "Import a VM or container image"
msgstr "Import obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:23
msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zaimportować obraz maszyny wirtualnej "
"lub kontenera"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:32
msgid "Export a VM or container image"
msgstr "Eksport obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:33
msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyeksportować obraz maszyny wirtualnej "
"lub kontenera"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:42
msgid "Download a VM or container image"
msgstr "Pobranie obrazu maszyny wirtualnej lub kontenera"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:43
msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby pobrać obraz maszyny wirtualnej lub "
"kontenera"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:22
msgid "Set system locale"
msgstr "Ustawienie lokalizacji systemu"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić lokalizację systemu."
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:33
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Ustawienie klawiatury systemu"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić klawiaturę systemu."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:22
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymywanie wyłączenia systemu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:23
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać wyłączenie systemu."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:33
msgid "Allow applications to delay system shutdown"
msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie wyłączenia systemu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:34
msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić wyłączenie systemu."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:44
msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie uśpienia systemu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:45
msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać uśpienie systemu."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:55
msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgstr "Zezwolenie programom na opóźnienie uśpienia systemu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:56
msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
msgstr "Program wymaga uwierzytelnienia, aby opóźnić uśpienie systemu."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:65
msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
msgstr "Zezwolenie programom na wstrzymanie automatycznego uśpienia systemu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:66
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
"suspend."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać automatyczne uśpienie systemu."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:75
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza zasilania przez system"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:76
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the power key."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza zasilania "
"przez system."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:86
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza uśpienia przez system"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:87
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the suspend key."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza uśpienia "
"przez system."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:97
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza hibernacji przez system"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:98
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the hibernate key."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza hibernacji "
"przez system."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:107
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi przełącznika pokrywy przez system"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:108
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the lid switch."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę przełącznika pokrywy "
"przez system."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:117
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the reboot key"
msgstr ""
"Zezwolenie programom na wstrzymanie obsługi klawisza ponownego uruchomienia "
"przez system"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:118
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the reboot key."
msgstr ""
"Program wymaga uwierzytelnienia, aby wstrzymać obsługę klawisza ponownego "
"uruchomienia przez system."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:128
msgid "Allow non-logged-in user to run programs"
msgstr "Zezwolenie niezalogowanemu użytkownikowi na uruchamianie programów"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:129
msgid "Explicit request is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Wymagane jest bezpośrednie żądanie, aby uruchamiać programy jako "
"niezalogowany użytkownik."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:138
msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
msgstr "Zezwolenie niezalogowanym użytkownikom na uruchamianie programów"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:139
msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchamiać programy jako niezalogowany "
"użytkownik."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:148
msgid "Allow attaching devices to seats"
msgstr "Zezwolenie na podłączanie urządzeń do stanowisk"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:149
msgid "Authentication is required to attach a device to a seat."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby podłączyć urządzenie do stanowiska."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:159
msgid "Flush device to seat attachments"
msgstr "Usunięcie podłączenia urządzeń do stanowisk"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:160
msgid "Authentication is required to reset how devices are attached to seats."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie ustawić sposób podłączenia "
"urządzeń do stanowisk."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:169
msgid "Power off the system"
msgstr "Wyłączenie systemu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:170
msgid "Authentication is required to power off the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:180
msgid "Power off the system while other users are logged in"
msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:181
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy są zalogowani "
"inni użytkownicy."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:191
msgid "Power off the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Wyłączenie systemu, kiedy program je wstrzymuje"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:192
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyłączyć system, kiedy program to "
"wstrzymuje."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:202
msgid "Reboot the system"
msgstr "Ponowne uruchomienie systemu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:203
msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:213
msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:214
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy są "
"zalogowani inni użytkownicy."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:224
msgid "Reboot the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Ponowne uruchomienie systemu, kiedy program je wstrzymuje"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:225
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić system, kiedy program "
"to wstrzymuje."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:235
msgid "Halt the system"
msgstr "Zatrzymanie systemu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:236
msgid "Authentication is required to halt the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zatrzymać system."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:246
msgid "Halt the system while other users are logged in"
msgstr "Zatrzymanie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:247
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zatrzymać system, kiedy są zalogowani "
"inni użytkownicy."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:257
msgid "Halt the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Zatrzymanie systemu, kiedy program je wstrzymuje"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:258
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zatrzymać system, kiedy program to "
"wstrzymuje."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:268
msgid "Suspend the system"
msgstr "Uśpienie systemu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:269
msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:278
msgid "Suspend the system while other users are logged in"
msgstr "Uśpienie systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:279
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy są zalogowani inni "
"użytkownicy."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:289
msgid "Suspend the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Uśpienie systemu, kiedy program je wstrzymuje"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:290
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uśpić system, kiedy program to "
"wstrzymuje."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:300
msgid "Hibernate the system"
msgstr "Hibernacja systemu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:301
msgid "Authentication is required to hibernate the system."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:310
msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
msgstr "Hibernacja systemu, kiedy są zalogowani inni użytkownicy"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:311
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy są zalogowani "
"inni użytkownicy."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:321
msgid "Hibernate the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Hibernacja systemu, kiedy program ją wstrzymuje"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:322
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zahibernować system, kiedy program to "
"wstrzymuje."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:332
msgid "Manage active sessions, users and seats"
msgstr "Zarządzanie aktywnymi sesjami, użytkownikami i stanowiskami"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:333
msgid "Authentication is required to manage active sessions, users and seats."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać aktywnymi sesjami, "
"użytkownikami i stanowiskami."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:342
msgid "Lock or unlock active sessions"
msgstr "Zablokowanie lub odblokowanie aktywnych sesji"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:343
msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zablokować lub odblokować aktywne sesje."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:352
msgid "Set the reboot \"reason\" in the kernel"
msgstr "Ustawienie przyczyny ponownego uruchomienia w jądrze"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:353
msgid "Authentication is required to set the reboot \"reason\" in the kernel."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić przyczynę ponownego uruchomienia "
"w jądrze."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:363
msgid "Indicate to the firmware to boot to setup interface"
msgstr "Wskazanie oprogramowaniu sprzętowemu, aby uruchomić interfejs ustawień"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:364
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
"interface."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wskazać oprogramowaniu sprzętowemu, że "
"należy uruchomić interfejs ustawień."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:374
msgid "Indicate to the boot loader to boot to the boot loader menu"
msgstr "Wskazanie programowi startowemu, aby uruchomić jego menu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:375
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot to the "
"boot loader menu."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wskazać programowi startowemu, że należy "
"uruchomić jego menu."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:385
msgid "Indicate to the boot loader to boot a specific entry"
msgstr "Wskazanie programowi startowemu, aby uruchomić podany wpis"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:386
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot into a "
"specific boot loader entry."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wskazać programowi startowemu, że należy "
"uruchomić podany wpis."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:396
msgid "Set a wall message"
msgstr "Ustawienie komunikatu wall"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:397
msgid "Authentication is required to set a wall message"
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić komunikat wall"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:406
msgid "Change Session"
msgstr "Zmiana sesji"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:407
msgid "Authentication is required to change the virtual terminal."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zmienić terminal wirtualny."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:22
msgid "Log into a local container"
msgstr "Logowanie do lokalnego kontenera"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:23
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego kontenera."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:32
msgid "Log into the local host"
msgstr "Logowanie do lokalnego komputera"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:33
msgid "Authentication is required to log into the local host."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zalogować się do lokalnego komputera."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:42
msgid "Acquire a shell in a local container"
msgstr "Uzyskanie powłoki w lokalnym kontenerze"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:43
msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać powłokę w lokalnym kontenerze."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:53
msgid "Acquire a shell on the local host"
msgstr "Uzyskanie powłoki na lokalnym komputerze"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:54
msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać powłokę na lokalnym komputerze."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:64
msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
msgstr "Uzyskanie pseudo-TTY w lokalnym kontenerze"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:65
msgid ""
"Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać pseudo-TTY w lokalnym kontenerze."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:74
msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
msgstr "Uzyskanie pseudo-TTY na lokalnym komputerze"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:75
msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskać pseudo-TTY na lokalnym "
"komputerze."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:84
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr "Zarządzanie lokalnymi maszynami wirtualnymi i kontenerami"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:85
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi maszynami "
"wirtualnymi i kontenerami."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:95
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr "Zarządzanie lokalnymi obrazami maszyn wirtualnych i kontenerów"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:96
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarządzać lokalnymi obrazami maszyn "
"wirtualnych i kontenerów."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:22
msgid "Set NTP servers"
msgstr "Ustawienie serwerów NTP"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:23
msgid "Authentication is required to set NTP servers."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić serwery NTP."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:33
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:44
msgid "Set DNS servers"
msgstr "Ustawienie serwerów DNS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:34
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:45
msgid "Authentication is required to set DNS servers."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić serwery DNS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:44
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:55
msgid "Set domains"
msgstr "Ustawienie domen"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:45
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:56
msgid "Authentication is required to set domains."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić domeny."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:55
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:66
msgid "Set default route"
msgstr "Ustawienie domyślnej trasy"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:56
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:67
msgid "Authentication is required to set default route."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić domyślną trasę."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:66
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:77
msgid "Enable/disable LLMNR"
msgstr "Włączenie/wyłączenie LLMNR"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:67
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:78
msgid "Authentication is required to enable or disable LLMNR."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby włączyć lub wyłączyć LLMNR."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:77
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:88
msgid "Enable/disable multicast DNS"
msgstr "Włączenie/wyłączenie multikastowego DNS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:78
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:89
msgid "Authentication is required to enable or disable multicast DNS."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby włączyć lub wyłączyć multikastowe DNS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:88
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:99
msgid "Enable/disable DNS over TLS"
msgstr "Włączenie/wyłączenie DNS przez TLS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:89
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:100
msgid "Authentication is required to enable or disable DNS over TLS."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby włączyć lub wyłączyć DNS przez TLS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:99
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:110
msgid "Enable/disable DNSSEC"
msgstr "Włączenie/wyłączenie DNSSEC"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:100
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:111
msgid "Authentication is required to enable or disable DNSSEC."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby włączyć lub wyłączyć DNSSEC."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:110
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:121
msgid "Set DNSSEC Negative Trust Anchors"
msgstr "Ustawienie negatywnych kotwic zaufania DNSSEC"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:111
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:122
msgid "Authentication is required to set DNSSEC Negative Trust Anchors."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić negatywne kotwice zaufania "
"DNSSEC."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:121
msgid "Revert NTP settings"
msgstr "Przywrócenie ustawień NTP"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:122
msgid "Authentication is required to reset NTP settings."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby przywrócić ustawienia NTP."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:132
msgid "Revert DNS settings"
msgstr "Przywrócenie ustawień DNS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:133
msgid "Authentication is required to reset DNS settings."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby przywrócić ustawienia DNS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:143
msgid "DHCP server sends force renew message"
msgstr "Serwer DHCP wysyła komunikat wymuszonego odnowienia"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:144
msgid "Authentication is required to send force renew message."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wysłać komunikat wymuszonego odnowienia."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:154
msgid "Renew dynamic addresses"
msgstr "Odnowienie adresów dynamicznych"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:155
msgid "Authentication is required to renew dynamic addresses."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby odnowić adresy dynamiczne."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:165
msgid "Reload network settings"
msgstr "Ponowne wczytanie ustawień sieci"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:166
msgid "Authentication is required to reload network settings."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać ustawienia sieci."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:176
msgid "Reconfigure network interface"
msgstr "Ponowna konfiguracja interfejsu sieciowego"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:177
msgid "Authentication is required to reconfigure network interface."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie skonfigurować interfejs "
"sieciowy."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:13
msgid "Inspect a portable service image"
msgstr "Badanie obrazu przenośnej usługi"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:14
msgid "Authentication is required to inspect a portable service image."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zbadać obraz przenośnej usługi."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:23
msgid "Attach or detach a portable service image"
msgstr "Podłączenie lub odłączenie obrazu przenośnej usługi"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:24
msgid ""
"Authentication is required to attach or detach a portable service image."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby podłączyć lub odłączyć obraz przenośnej "
"usługi."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:34
msgid "Delete or modify portable service image"
msgstr "Usunięcie lub modyfikacja obrazu przenośnej usługi"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:35
msgid ""
"Authentication is required to delete or modify a portable service image."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby usunąć lub zmodyfikować obraz przenośnej "
"usługi."
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:22
msgid "Register a DNS-SD service"
msgstr "Rejestracja usługi DNS-SD"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:23
msgid "Authentication is required to register a DNS-SD service"
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zarejestrować usługę DNS-SD"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:33
msgid "Unregister a DNS-SD service"
msgstr "Wyrejestrowanie usługi DNS-SD"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:34
msgid "Authentication is required to unregister a DNS-SD service"
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wyrejestrować usługę DNS-SD"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:132
msgid "Revert name resolution settings"
msgstr "Przywrócenie ustawień rozwiązywania nazw"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:133
msgid "Authentication is required to reset name resolution settings."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby przywrócić ustawienia rozwiązywania nazw."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:22
msgid "Set system time"
msgstr "Ustawienie czasu systemu"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić czas systemu."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:33
msgid "Set system timezone"
msgstr "Ustawienie strefy czasowej systemu"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić strefę czasową systemu."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:43
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr "Ustawienie RTC na lokalną strefę czasową lub strefę UTC"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:44
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy RTC przechowuje czas "
"lokalny lub czas UTC."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:53
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Włączenie lub wyłączenie synchronizacji czasu przez sieć"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:54
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby kontrolować, czy włączyć synchronizację "
"czasu przez sieć."
#: src/core/dbus-unit.c:359
msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchomić jednostkę „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:360
msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zatrzymać jednostkę „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:361
msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie wczytać jednostkę „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:362 src/core/dbus-unit.c:363
msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ponownie uruchomić jednostkę „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:535
msgid ""
"Authentication is required to send a UNIX signal to the processes of "
"'$(unit)'."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby wysłać sygnał uniksowy do procesów "
"jednostki „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:566
msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby przywrócić stan „failed” (niepowodzenia) "
"jednostki „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:599
msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby ustawić właściwości jednostki „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:708
msgid ""
"Authentication is required to delete files and directories associated with "
"'$(unit)'."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby usunąć pliki i katalogi powiązane "
"z jednostką „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:757
msgid ""
"Authentication is required to freeze or thaw the processes of '$(unit)' unit."
msgstr ""
"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby zamrozić lub odmrozić procesy jednostki "
"„$(unit)”."
#~ msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
#~ msgstr ""
#~ "Naciśnięcie klawiszy Ctrl+C anuluje wszystkie trwające procesy "
#~ "sprawdzania systemów plików"
#~ msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
#~ msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
#~ msgstr[0] "Trwa sprawdzanie %d dysku (ukończono %3.1f%%)"
#~ msgstr[1] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"
#~ msgstr[2] "Trwa sprawdzanie %d dysków (ukończono %3.1f%%)"