blob: 1dd04fc210b2f24e0c246a7941217774b71f4685 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
#
# Romanian translation for systemd.
# va511e <va511e@yahoo.com>, 2015.
# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2015, 2017.
# Vlad <milovlad@outlook.com>, 2020, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-08 17:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-01-12 17:36+0000\n"
"Last-Translator: Vlad <milovlad@outlook.com>\n"
"Language-Team: Romanian <https://translate.fedoraproject.org/projects/"
"systemd/master/ro/>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 4.4\n"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:22
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Trimite fraza secretă înapoi la sistem"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:23
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a trimite fraza secretă introdusă înapoi "
"la sistem."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:33
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Gestionează serviciile de sistem sau alte module"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:34
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a gestiona serviciile de sistem sau alte "
"module."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:43
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Gestionează serviciul de sistem sau fișierele modulelor"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:44
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a gestiona serviciul de sistem sau "
"fișierele modulelor."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:54
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr ""
"Setează sau resetează variabilele de mediu ale managerului de servicii si de "
"sistem"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:55
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru setarea sau resetarea variabilelor de "
"mediu ale managerului de servicii si de sistem."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:64
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Reîncarcă starea lui systemd"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:65
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a reîncărca starea lui systemd."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:13
msgid "Create a home area"
msgstr "Crează un spațiu personal"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:14
msgid "Authentication is required to create a user's home area."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a crea spațiul personal al unui "
"utilizator."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:23
msgid "Remove a home area"
msgstr "Șterge spațiu personal"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:24
msgid "Authentication is required to remove a user's home area."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a șterge spațiul personal al unui "
"utilizator."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:33
msgid "Check credentials of a home area"
msgstr "Verifică datele de acreditare ale unui spațiu personal"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:34
msgid ""
"Authentication is required to check credentials against a user's home area."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru verificarea datelor de acreditare ale "
"unui spațiu personal al unui utilizator."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:43
msgid "Update a home area"
msgstr "Actualizează un spațiu personal"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:44
msgid "Authentication is required to update a user's home area."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a actualiza spațiul personal al unui "
"utilizator."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:53
msgid "Resize a home area"
msgstr "Redimensionează un spațiu personal"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:54
msgid "Authentication is required to resize a user's home area."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a redimensiona spațiul personal al unui "
"utilizator."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:63
msgid "Change password of a home area"
msgstr "Schimbă parola pentru un spațiu personal"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:64
msgid ""
"Authentication is required to change the password of a user's home area."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru schimbarea parolei unui spațiu personal "
"al unui utilizator."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:20
msgid "Set hostname"
msgstr "Seteaza numele stației"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:21
msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a seta numele stației."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:30
msgid "Set static hostname"
msgstr "Seteaza numele static al stației"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:31
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local hostname, "
"as well as the pretty hostname."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a seta numele static de stație, precum "
"și numele descriptiv de stație."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:41
msgid "Set machine information"
msgstr "Setează informațiile despre stație"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:42
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru setarea informațiilor despre stație."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:51
msgid "Get product UUID"
msgstr "Obține identificatorul unic universal (UUID) al produsului"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:52
msgid "Authentication is required to get product UUID."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a obține identificatorul unic universal "
"(UUID) al produsului."
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:22
msgid "Import a VM or container image"
msgstr "Importă o VM (mașină virtuală) sau o imagine container"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:23
msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a importa o VM (mașină virtuală) sau o "
"imagine container"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:32
msgid "Export a VM or container image"
msgstr "Exportă o VM (mașină virtuală) sau o imagine container"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:33
msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a exporta o VM (mașină virtuală) sau o "
"imagine container"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:42
msgid "Download a VM or container image"
msgstr "Descarcă o VM (mașină virtuală) sau o imagine container"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:43
msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a descărca o VM (mașină virtuală) sau o "
"imagine container"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:22
msgid "Set system locale"
msgstr "Configurează setările regionale ale sistemului"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a configura setările regionale ale "
"sistemului."
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:33
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Setează configurările tastaturii"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a seta configurările tastaturii."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:22
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
msgstr "Permite aplicațiilor să împiedice închiderea sistemului"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:23
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru ca o aplicație să împiedice închiderea "
"sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:33
msgid "Allow applications to delay system shutdown"
msgstr "Permite aplicațiilor să întârzie închiderea sistemului"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:34
msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru ca o aplicație să întârzie închiderea "
"sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:44
msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
msgstr "Permite aplicațiilor să împiedice adormirea sistemului"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:45
msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru ca o aplicație să împiedice adormirea "
"sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:55
msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgstr "Permite aplicațiilor să întârzie adormirea sistemului"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:56
msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru ca o aplicație să întârzie adormirea "
"sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:65
msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
msgstr "Permite aplicațiilor să împiedice suspendarea automată a sistemului"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:66
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
"suspend."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru ca o aplicație să împiedice suspendarea "
"automată a sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:75
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
msgstr ""
"Permite aplicațiilor să împiedice administrarea butonului de pornire a "
"sistemului"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:76
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the power key."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru ca o aplicație să împiedice "
"administrarea butonului de pornire a sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:86
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
msgstr ""
"Permite aplicațiilor să împiedice administrarea butonului de suspendare al "
"sistemului"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:87
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the suspend key."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru ca o aplicație să împiedice manipularea "
"butonului de suspendare al sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:97
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
msgstr ""
"Permite aplicațiilor să împiedice administrarea butonului de hibernare al "
"sistemului"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:98
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the hibernate key."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru ca o aplicație să împiedice "
"administrarea butonului de hibernare al sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:107
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
msgstr ""
"Permite aplicațiilor să împiedice administrarea comutatorului din capacul "
"statiei"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:108
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the lid switch."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru ca o aplicație să împiedice manipularea "
"comutatorului din capacul sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:117
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the reboot key"
msgstr ""
"Permite aplicațiilor să împiedice administrarea butonului de repornire a "
"sistemului"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:118
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the reboot key."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru ca o aplicație să împiedice "
"administrarea butonului de repornire a sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:128
msgid "Allow non-logged-in user to run programs"
msgstr "Permite utilizatorilor neautentificați să execute programe"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:129
msgid "Explicit request is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Este necesară o cerere explicită pentru ca un utilizator neautentificat să "
"ruleze programe."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:138
msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
msgstr "Permite utilizatorilor neautentificați să ruleze programe"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:139
msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a rula programe ca utilizator "
"neautentificat."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:148
msgid "Allow attaching devices to seats"
msgstr "Permite atașarea dispozitivelor la stațiile de lucru"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:149
msgid "Authentication is required to attach a device to a seat."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a atașa un dispozitiv la o stație."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:159
msgid "Flush device to seat attachments"
msgstr "Înlăturare dispozitiv atașat la stație"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:160
msgid "Authentication is required to reset how devices are attached to seats."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a înlătura dispozitivele atașate la "
"stații."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:169
msgid "Power off the system"
msgstr "Oprește sistemul"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:170
msgid "Authentication is required to power off the system."
msgstr "Este necesară autentificarea pentru oprirea sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:180
msgid "Power off the system while other users are logged in"
msgstr "Oprește sistemul în timp ce alți utilizatori sunt conectați"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:181
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru oprirea sistemului în timp ce alți "
"utilizatori sunt conectați."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:191
msgid "Power off the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Oprește sistemul în timp ce o aplicație împiedică oprirea"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:192
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru oprirea sistemului în timp ce o "
"aplicație împiedică oprirea."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:202
msgid "Reboot the system"
msgstr "Repornește sistemul"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:203
msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru repornirea sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:213
msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgstr "Repornește sistemul în timp ce alți utilizatori sunt conectați"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:214
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru repornirea sistemului în timp ce alți "
"utilizatori sunt conectați."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:224
msgid "Reboot the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Repornește sistemul în timp ce o aplicație împiedică repornirea"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:225
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru repornirea sistemului în timp ce o "
"aplicație împiedică repornirea."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:235
msgid "Halt the system"
msgstr "Oprește sistemul"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:236
msgid "Authentication is required to halt the system."
msgstr "Este necesară autentificarea pentru oprirea sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:246
msgid "Halt the system while other users are logged in"
msgstr "Oprește sistemul în timp ce alți utilizatori sunt conectați"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:247
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru oprirea sistemului în timp ce alți "
"utilizatori sunt conectați."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:257
msgid "Halt the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Oprește sistemul în timp ce o aplicație împiedică oprirea"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:258
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru oprirea sistemului în timp ce o "
"aplicație împiedică oprirea."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:268
msgid "Suspend the system"
msgstr "Suspendă sistemul"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:269
msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgstr "Este necesară autentificarea pentru suspendarea sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:278
msgid "Suspend the system while other users are logged in"
msgstr "Suspendă sistemul în timp ce alți utilizatori sunt conectați"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:279
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru suspendarea sistemului timp ce alți "
"utilizatori sunt conectați."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:289
msgid "Suspend the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Suspendă sistemul în timp ce o aplicație împiedică suspendarea"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:290
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru suspendarea sistemului în timp ce o "
"aplicație împiedică suspendarea."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:300
msgid "Hibernate the system"
msgstr "Hibernează sistemul"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:301
msgid "Authentication is required to hibernate the system."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru hibernarea sistemului."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:310
msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
msgstr "Hiberneaza sistemul în timp ce alți utilizatori sunt conectați"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:311
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru hibernarea sistemului în timp ce alți "
"utilizatori sunt conectați."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:321
msgid "Hibernate the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Hibernează sistemul în timp ce o aplicație împiedică hibernarea"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:322
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru hibernarea sistemului în timp ce o "
"aplicație împiedică hibernarea."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:332
msgid "Manage active sessions, users and seats"
msgstr "Gestionează sesiuni active, utilizatori și stații"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:333
msgid "Authentication is required to manage active sessions, users and seats."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru gestionarea sesiunilor active, "
"utilizatorilor și stațiilor."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:342
msgid "Lock or unlock active sessions"
msgstr "Blochează sau deblochează sesiuni active"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:343
msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a bloca sau debloca sesiuni active."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:352
msgid "Set the reboot \"reason\" in the kernel"
msgstr "Setează în kernel \"cauza\" pentru repornire"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:353
msgid "Authentication is required to set the reboot \"reason\" in the kernel."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a seta în kernel \"cauza\" pentru "
"repornire."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:363
msgid "Indicate to the firmware to boot to setup interface"
msgstr "Indică firmware-ului să pornească în interfața de configurare"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:364
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
"interface."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a indica firmware-ului să pornească în "
"interfața de configurare."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:374
msgid "Indicate to the boot loader to boot to the boot loader menu"
msgstr "Indică boot loader-ului să pornească cu afișarea propriului meniu"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:375
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot to the "
"boot loader menu."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a indica boot loader-ului să pornească "
"cu afișarea propriului meniu."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:385
msgid "Indicate to the boot loader to boot a specific entry"
msgstr "Indică boot loader-ului să pornească cu o anumită opțiune"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:386
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot into a "
"specific boot loader entry."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a indica boot loader-ului să pornească "
"cu o anumită opțiune."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:396
msgid "Set a wall message"
msgstr "Setează un mesaj pentru toată lumea"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:397
msgid "Authentication is required to set a wall message"
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a seta un mesaj pentru toată lumea"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:406
msgid "Change Session"
msgstr "Schimbă sesiune"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:407
msgid "Authentication is required to change the virtual terminal."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a schimba un terminal virtual."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:22
msgid "Log into a local container"
msgstr "Conectare la un container local"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:23
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a vă conecta la un container local."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:32
msgid "Log into the local host"
msgstr "Conectare la o stație locală"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:33
msgid "Authentication is required to log into the local host."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a vă conecta la o stație locală."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:42
msgid "Acquire a shell in a local container"
msgstr "Obține un shell într-un container local"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:43
msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a obține un shell într-un container "
"local."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:53
msgid "Acquire a shell on the local host"
msgstr "Obține un shell pe o stație locală"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:54
msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a obține un shell pe o stație locală."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:64
msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
msgstr "Obține un pseudo-TTY într-un container local"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:65
msgid ""
"Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a obține un pseudo-TTY într-un container "
"local."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:74
msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
msgstr "Obține un pseudo-TTY pe o stație locală"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:75
msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a obține un pseudo-TTY pe o stație "
"locală."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:84
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr "Gestionează mașini virtuale locale și containere"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:85
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a gestiona mașini virtuale locale și "
"containere."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:95
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr ""
"Gestionează imaginile pentru mașinile virtuale locale și pentru containere"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:96
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a gestiona imagini de mașini virtuale "
"locale și de containere."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:22
msgid "Set NTP servers"
msgstr "Setare servere NTP"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:23
msgid "Authentication is required to set NTP servers."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a seta servere NTP."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:33
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:44
msgid "Set DNS servers"
msgstr "Setare servere DNS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:34
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:45
msgid "Authentication is required to set DNS servers."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a seta servere DNS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:44
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:55
msgid "Set domains"
msgstr "Setare domenii"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:45
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:56
msgid "Authentication is required to set domains."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a seta domenii."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:55
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:66
msgid "Set default route"
msgstr "Setare rută implicită"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:56
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:67
msgid "Authentication is required to set default route."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a seta rută implicită."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:66
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:77
msgid "Enable/disable LLMNR"
msgstr "Activare/dezactivare LLMNR"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:67
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:78
msgid "Authentication is required to enable or disable LLMNR."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a activa sau dezactiva LLMNR."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:77
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:88
msgid "Enable/disable multicast DNS"
msgstr "Activare/dezactivare distribuție multiplă DNS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:78
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:89
msgid "Authentication is required to enable or disable multicast DNS."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a activa sau dezactiva distribuția "
"multiplă DNS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:88
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:99
msgid "Enable/disable DNS over TLS"
msgstr "Activare/dezactivare DNS prin TLS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:89
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:100
msgid "Authentication is required to enable or disable DNS over TLS."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a activa sau dezactiva DNS prin TLS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:99
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:110
msgid "Enable/disable DNSSEC"
msgstr "Activare/dezactivare DNSSEC"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:100
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:111
msgid "Authentication is required to enable or disable DNSSEC."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a activa sau dezactiva DNSSEC."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:110
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:121
msgid "Set DNSSEC Negative Trust Anchors"
msgstr "Setare ancore de încredere negative DNSSEC"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:111
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:122
msgid "Authentication is required to set DNSSEC Negative Trust Anchors."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a seta ancore de încredere negative "
"DNSSEC."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:121
msgid "Revert NTP settings"
msgstr "Revenire setări NTP"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:122
msgid "Authentication is required to reset NTP settings."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a reseta setările NTP."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:132
msgid "Revert DNS settings"
msgstr "Revenire setări DNS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:133
msgid "Authentication is required to reset DNS settings."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a reseta setările DNS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:143
msgid "DHCP server sends force renew message"
msgstr "Serverul DHCP trimite mesaje de reînnoire forțată"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:144
msgid "Authentication is required to send force renew message."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a trimite mesaje de reînnoire forțată."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:154
msgid "Renew dynamic addresses"
msgstr "Reînnoire adrese dinamice"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:155
msgid "Authentication is required to renew dynamic addresses."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a reînnoi adresele dinamice."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:165
msgid "Reload network settings"
msgstr "Reîncărcare setări de rețea"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:166
msgid "Authentication is required to reload network settings."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a reîncărca setările de rețea."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:176
msgid "Reconfigure network interface"
msgstr "Reconfigurare interfață de rețea"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:177
msgid "Authentication is required to reconfigure network interface."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a reconfigura interfața de rețea."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:13
msgid "Inspect a portable service image"
msgstr "Inspectare imagine a unui serviciu portabil"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:14
msgid "Authentication is required to inspect a portable service image."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a inspecta imaginea unui serviciu "
"portabil."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:23
msgid "Attach or detach a portable service image"
msgstr "Atașare sau detașare imagine a unui serviciu portabil"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:24
msgid ""
"Authentication is required to attach or detach a portable service image."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a atașa sau detașa imaginea unui "
"serviciu portabil."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:34
msgid "Delete or modify portable service image"
msgstr "Șterge sau modifică imagine a unui serviciu portabil"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:35
msgid ""
"Authentication is required to delete or modify a portable service image."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a șterge sau modifica imaginea unui "
"serviciu portabil."
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:22
msgid "Register a DNS-SD service"
msgstr "Înregistrare serviciu DNS-SD"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:23
msgid "Authentication is required to register a DNS-SD service"
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a înregistra un serviciu DNS-SD"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:33
msgid "Unregister a DNS-SD service"
msgstr "Anulare înregistrare serviciu DNS-SD"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:34
msgid "Authentication is required to unregister a DNS-SD service"
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a anula înregistrarea unui serviciu DNS-"
"SD"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:132
msgid "Revert name resolution settings"
msgstr "Revenire setări pentru rezoluția de nume"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:133
msgid "Authentication is required to reset name resolution settings."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a reseta setările pentru rezoluția de "
"nume."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:22
msgid "Set system time"
msgstr "Setare oră sistem"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a seta ora sistemului."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:33
msgid "Set system timezone"
msgstr "Setează fusul orar al sistemului"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a seta fusul orar al sistemului."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:43
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr "Setează RTC la ora locală sau UTC"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:44
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a controla dacă RTC stochează ora locală "
"sau UTC."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:53
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Activează sau dezactivează sincronizarea cu ora rețelei"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:54
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a controla dacă sincronizarea cu ora "
"rețelei ar trebui activată."
#: src/core/dbus-unit.c:359
msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a porni „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:360
msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a opri „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:361
msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a reîncărca „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:362 src/core/dbus-unit.c:363
msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
msgstr "Autentificarea este necesară pentru a reporni „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:535
msgid ""
"Authentication is required to send a UNIX signal to the processes of "
"'$(unit)'."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a trimite un semnal UNIX către procesele "
"unui „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:566
msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a reseta starea „eșuată” a „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:599
msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a seta proprietățile lui „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:708
msgid ""
"Authentication is required to delete files and directories associated with "
"'$(unit)'."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a șterge fișierele și directoarele "
"asociate lui „$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:757
msgid ""
"Authentication is required to freeze or thaw the processes of '$(unit)' unit."
msgstr ""
"Autentificarea este necesară pentru a îngheța sau dezgheța procesele "
"corespunzătoare lui „$(unit)”."
#~ msgid "Authentication is required to kill '$(unit)'."
#~ msgstr "Autentificarea este necesară pentru a omorî „$(unit)”."