blob: da8b57ee4adc0583d539e4a060f904f12f4375b7 [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
#
# Slovak translation for systemd.
# Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>, 2017.
# Frantisek Sumsal <frantisek@sumsal.cz>, 2021.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-08 17:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-22 20:21+0000\n"
"Last-Translator: Frantisek Sumsal <frantisek@sumsal.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <https://translate.fedoraproject.org/projects/systemd/"
"master/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:22
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Odoslanie hesla späť do systému"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:23
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na odoslanie zadaného hesla späť do systému."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:33
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Správa systémových služieb alebo iných jednotiek"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:34
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na správu systémových služieb alebo iných "
"jednotiek."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:43
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Správa systémovej služby alebo súborov jednotky"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:44
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na správu systémovej služby alebo súborov "
"jednotky."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:54
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr ""
"Nastavenie alebo zrušenie nastavenia premenných prostredia systému a správcu "
"služieb"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:55
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie alebo zrušenie nastavenia "
"premenných prostredia systému a správcu služieb."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:64
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Znovu načítanie stavu systému systemd"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:65
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na znovu načítanie stavu systému systemd."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:13
msgid "Create a home area"
msgstr ""
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:14
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgid "Authentication is required to create a user's home area."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na znovu načítanie stavu systému systemd."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:23
msgid "Remove a home area"
msgstr ""
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:24
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgid "Authentication is required to remove a user's home area."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na znovu načítanie stavu systému systemd."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:33
msgid "Check credentials of a home area"
msgstr ""
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:34
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgid ""
"Authentication is required to check credentials against a user's home area."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:43
msgid "Update a home area"
msgstr ""
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:44
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgid "Authentication is required to update a user's home area."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na uspanie systému."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:53
msgid "Resize a home area"
msgstr ""
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:54
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgid "Authentication is required to resize a user's home area."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na uspanie systému."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:63
msgid "Change password of a home area"
msgstr ""
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:64
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgid ""
"Authentication is required to change the password of a user's home area."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie miestnych nastavení."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:20
msgid "Set hostname"
msgstr "Nastavenie názvu hostiteľa"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:21
msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:30
msgid "Set static hostname"
msgstr "Nastavenie nemenného názvu hostiteľa"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:31
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local hostname, "
"as well as the pretty hostname."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie pevne určeného názvu miestneho "
"hostiteľa, známeho ako zrozumiteľný názov hostiteľa."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:41
msgid "Set machine information"
msgstr "Nastavenie informácií o počítači"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:42
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie informácií o miestnom počítači."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:51
msgid "Get product UUID"
msgstr ""
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:52
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgid "Authentication is required to get product UUID."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na reštartovanie systému."
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:22
msgid "Import a VM or container image"
msgstr ""
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:23
msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
msgstr ""
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:32
msgid "Export a VM or container image"
msgstr ""
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:33
msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
msgstr ""
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:42
msgid "Download a VM or container image"
msgstr ""
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:43
msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
msgstr ""
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:22
msgid "Set system locale"
msgstr "Nastavenie miestnych nastavení"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie miestnych nastavení."
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:33
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Nastavenie nastavení systémovej klávesnice"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie nastavení systémovej "
"klávesnice."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:22
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:23
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:33
msgid "Allow applications to delay system shutdown"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:34
msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:44
msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
msgstr "Umožnenie aplikáciám odložiť spánok systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:45
msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na odloženie spánku systému aplikáciou."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:55
msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgstr "Umožnenie aplikáciám odložiť spánok systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:56
msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na odloženie spánku systému aplikáciou."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:65
msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:66
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
"suspend."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:75
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:76
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the power key."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:86
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:87
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the suspend key."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:97
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:98
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the hibernate key."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:107
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:108
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the lid switch."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:117
#, fuzzy
#| msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the reboot key"
msgstr "Umožnenie aplikáciám odložiť spánok systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:118
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the reboot key."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na odloženie spánku systému aplikáciou."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:128
msgid "Allow non-logged-in user to run programs"
msgstr "Umožnenie neprihlásenému používateľovi spúšťanie programov"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:129
msgid "Explicit request is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Vyžaduje sa explicitná požiadavka na spúšťanie programov ako neprihlásený "
"používateľ."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:138
msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
msgstr "Umožnenie neprihláseným používateľom spúšťanie programov"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:139
msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na spúšťanie programov ako neprihlásený "
"používateľ."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:148
msgid "Allow attaching devices to seats"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:149
msgid "Authentication is required to attach a device to a seat."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:159
msgid "Flush device to seat attachments"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:160
msgid "Authentication is required to reset how devices are attached to seats."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:169
msgid "Power off the system"
msgstr "Vypnutie systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:170
msgid "Authentication is required to power off the system."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na vypnutie systému."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:180
msgid "Power off the system while other users are logged in"
msgstr "Vypnutie systému, pokiaľ sú prihlásení iní používatelia"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:181
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na vypnutie systému, pokiaľ sú prihlásení "
"iní používatelia."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:191
msgid "Power off the system while an application is inhibiting this"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:192
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:202
msgid "Reboot the system"
msgstr "Reštart systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:203
msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na reštartovanie systému."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:213
msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgstr "Reštart systému, pokiaľ sú prihlásení iní používatelia"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:214
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na reštartovanie systému, pokiaľ sú "
"prihlásení iní používatelia."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:224
msgid "Reboot the system while an application is inhibiting this"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:225
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:235
#, fuzzy
#| msgid "Reboot the system"
msgid "Halt the system"
msgstr "Reštart systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:236
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgid "Authentication is required to halt the system."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na reštartovanie systému."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:246
#, fuzzy
#| msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgid "Halt the system while other users are logged in"
msgstr "Reštart systému, pokiaľ sú prihlásení iní používatelia"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:247
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Authentication is required to reboot the system while other users are "
#| "logged in."
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na reštartovanie systému, pokiaľ sú "
"prihlásení iní používatelia."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:257
msgid "Halt the system while an application is inhibiting this"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:258
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie nastavení systémovej "
"klávesnice."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:268
msgid "Suspend the system"
msgstr "Uspanie systému"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:269
msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na uspanie systému."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:278
msgid "Suspend the system while other users are logged in"
msgstr "Uspanie systému, pokiaľ sú prihlásení iní používatelia"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:279
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na uspanie systému, pokiaľ sú prihlásení iní "
"používatelia."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:289
msgid "Suspend the system while an application is inhibiting this"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:290
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:300
msgid "Hibernate the system"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:301
msgid "Authentication is required to hibernate the system."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:310
msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:311
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:321
msgid "Hibernate the system while an application is inhibiting this"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:322
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:332
msgid "Manage active sessions, users and seats"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:333
msgid "Authentication is required to manage active sessions, users and seats."
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:342
msgid "Lock or unlock active sessions"
msgstr "Zamknutie alebo odomknutie aktívnych relácií"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:343
msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na uzamknutie alebo odomknutie aktívnych "
"relácií."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:352
msgid "Set the reboot \"reason\" in the kernel"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:353
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgid "Authentication is required to set the reboot \"reason\" in the kernel."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:363
#, fuzzy
#| msgid "Allow indication to the firmware to boot to setup interface"
msgid "Indicate to the firmware to boot to setup interface"
msgstr "Umožnenie indikácie spustenia inštalačného rozhrania pre firmvér"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:364
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
"interface."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na indikáciu spustenia inštalačného "
"rozhrania pre firmvér."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:374
msgid "Indicate to the boot loader to boot to the boot loader menu"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:375
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
#| "interface."
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot to the "
"boot loader menu."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na indikáciu spustenia inštalačného "
"rozhrania pre firmvér."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:385
msgid "Indicate to the boot loader to boot a specific entry"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:386
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
#| "interface."
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot into a "
"specific boot loader entry."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na indikáciu spustenia inštalačného "
"rozhrania pre firmvér."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:396
msgid "Set a wall message"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:397
msgid "Authentication is required to set a wall message"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:406
msgid "Change Session"
msgstr ""
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:407
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgid "Authentication is required to change the virtual terminal."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:22
msgid "Log into a local container"
msgstr "Prihlásenie do miestneho kontajneru"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:23
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na prihlásenie do miestneho kontajneru."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:32
msgid "Log into the local host"
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:33
msgid "Authentication is required to log into the local host."
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:42
msgid "Acquire a shell in a local container"
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:43
msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:53
msgid "Acquire a shell on the local host"
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:54
msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:64
msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:65
msgid ""
"Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:74
msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:75
msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:84
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:85
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:95
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr ""
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:96
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:22
msgid "Set NTP servers"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:23
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgid "Authentication is required to set NTP servers."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie miestnych nastavení."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:33
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:44
msgid "Set DNS servers"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:34
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:45
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgid "Authentication is required to set DNS servers."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie miestnych nastavení."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:44
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:55
msgid "Set domains"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:45
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:56
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgid "Authentication is required to set domains."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:55
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:66
msgid "Set default route"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:56
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:67
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgid "Authentication is required to set default route."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:66
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:77
msgid "Enable/disable LLMNR"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:67
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:78
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgid "Authentication is required to enable or disable LLMNR."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:77
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:88
msgid "Enable/disable multicast DNS"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:78
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:89
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgid "Authentication is required to enable or disable multicast DNS."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na reštartovanie systému."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:88
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:99
msgid "Enable/disable DNS over TLS"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:89
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:100
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgid "Authentication is required to enable or disable DNS over TLS."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:99
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:110
msgid "Enable/disable DNSSEC"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:100
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:111
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgid "Authentication is required to enable or disable DNSSEC."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:110
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:121
msgid "Set DNSSEC Negative Trust Anchors"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:111
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:122
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgid "Authentication is required to set DNSSEC Negative Trust Anchors."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie miestnych nastavení."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:121
msgid "Revert NTP settings"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:122
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgid "Authentication is required to reset NTP settings."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie nastavení systémovej "
"klávesnice."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:132
msgid "Revert DNS settings"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:133
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgid "Authentication is required to reset DNS settings."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie nastavení systémovej "
"klávesnice."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:143
msgid "DHCP server sends force renew message"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:144
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgid "Authentication is required to send force renew message."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na uspanie systému."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:154
msgid "Renew dynamic addresses"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:155
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgid "Authentication is required to renew dynamic addresses."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na uspanie systému."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:165
msgid "Reload network settings"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:166
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgid "Authentication is required to reload network settings."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na znovu načítanie stavu systému systemd."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:176
msgid "Reconfigure network interface"
msgstr ""
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:177
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgid "Authentication is required to reconfigure network interface."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na reštartovanie systému."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:13
msgid "Inspect a portable service image"
msgstr ""
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:14
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgid "Authentication is required to inspect a portable service image."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie miestnych nastavení."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:23
msgid "Attach or detach a portable service image"
msgstr ""
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:24
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgid ""
"Authentication is required to attach or detach a portable service image."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie názvu hostiteľa."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:34
msgid "Delete or modify portable service image"
msgstr ""
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:35
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to power off the system."
msgid ""
"Authentication is required to delete or modify a portable service image."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na vypnutie systému."
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:22
msgid "Register a DNS-SD service"
msgstr ""
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:23
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgid "Authentication is required to register a DNS-SD service"
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na reštartovanie systému."
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:33
msgid "Unregister a DNS-SD service"
msgstr ""
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:34
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgid "Authentication is required to unregister a DNS-SD service"
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na reštartovanie systému."
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:132
msgid "Revert name resolution settings"
msgstr ""
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:133
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgid "Authentication is required to reset name resolution settings."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na nastavenie nastavení systémovej "
"klávesnice."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:22
msgid "Set system time"
msgstr ""
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr ""
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:33
msgid "Set system timezone"
msgstr ""
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr ""
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:43
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr ""
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:44
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:53
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Zapnutie alebo vypnutie sieťovej synchronizácie času"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:54
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na ovládanie, či má byť povolená "
"synchronizácia času cez sieť."
#: src/core/dbus-unit.c:359
msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
msgstr ""
#: src/core/dbus-unit.c:360
msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
msgstr ""
#: src/core/dbus-unit.c:361
msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
msgstr ""
#: src/core/dbus-unit.c:362 src/core/dbus-unit.c:363
msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
msgstr ""
#: src/core/dbus-unit.c:535
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgid ""
"Authentication is required to send a UNIX signal to the processes of "
"'$(unit)'."
msgstr "Vyžaduje sa overenie totožnosti na uspanie systému."
#: src/core/dbus-unit.c:566
msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
msgstr ""
#: src/core/dbus-unit.c:599
msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
msgstr ""
#: src/core/dbus-unit.c:708
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgid ""
"Authentication is required to delete files and directories associated with "
"'$(unit)'."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na znovu načítanie stavu systému systemd."
#: src/core/dbus-unit.c:757
#, fuzzy
#| msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgid ""
"Authentication is required to freeze or thaw the processes of '$(unit)' unit."
msgstr ""
"Vyžaduje sa overenie totožnosti na znovu načítanie stavu systému systemd."