blob: 4ded1962c717f0340599b239d852af56c2b8275b [file] [log] [blame]
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
#
# Swedish translation for systemd.
# Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>, 2015.
# Andreas Henriksson <andreas@fatal.se>, 2016.
# Josef Andersson <l10nl18nsweja@gmail.com>, 2015, 2017.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2020, 2021.
# Luna Jernberg <bittin@reimu.nl>, 2020.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: systemd master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-01-08 17:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-10 15:40+0000\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <https://translate.fedoraproject.org/projects/systemd/"
"master/sv/>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.4.2\n"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:22
msgid "Send passphrase back to system"
msgstr "Skicka tillbaka lösenfras till system"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:23
msgid ""
"Authentication is required to send the entered passphrase back to the system."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att skicka tillbaka den angivna lösenfrasen till "
"systemet."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:33
msgid "Manage system services or other units"
msgstr "Hantera systemtjänster eller andra enheter"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:34
msgid "Authentication is required to manage system services or other units."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller andra enheter."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:43
msgid "Manage system service or unit files"
msgstr "Hantera systemtjänster eller enhetsfiler"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:44
msgid "Authentication is required to manage system service or unit files."
msgstr "Autentisering krävs för att hantera systemtjänster eller enhetsfiler."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:54
msgid "Set or unset system and service manager environment variables"
msgstr "Ställ in eller ta bort miljövariabler för system- och servicehanterare"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:55
msgid ""
"Authentication is required to set or unset system and service manager "
"environment variables."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att ställa in eller ta bort miljövariabler för "
"system- och servicehanterare."
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:64
msgid "Reload the systemd state"
msgstr "Läs om tillståndet för systemd"
#: src/core/org.freedesktop.systemd1.policy.in:65
msgid "Authentication is required to reload the systemd state."
msgstr "Autentisering krävs för att läsa om tillståndet för systemd."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:13
msgid "Create a home area"
msgstr "Skapa en hemarea"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:14
msgid "Authentication is required to create a user's home area."
msgstr "Autentisering krävs för att skapa en användares hemarea."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:23
msgid "Remove a home area"
msgstr "Ta bort en hemarea"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:24
msgid "Authentication is required to remove a user's home area."
msgstr "Autentisering krävs för att ta bort en användares hemarea."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:33
msgid "Check credentials of a home area"
msgstr "Kontrollera kreditiven för en hemarea"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:34
msgid ""
"Authentication is required to check credentials against a user's home area."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att kontrollera kreditiven mot en användares hemarea."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:43
msgid "Update a home area"
msgstr "Uppdatera en hemarea"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:44
msgid "Authentication is required to update a user's home area."
msgstr "Autentisering krävs för att uppdatera en användares hemarea."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:53
msgid "Resize a home area"
msgstr "Ändra storlek på en hemarea"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:54
msgid "Authentication is required to resize a user's home area."
msgstr "Autentisering krävs för att ändra storlek på en hemarea."
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:63
msgid "Change password of a home area"
msgstr "Ändra lösenord för en hemarea"
#: src/home/org.freedesktop.home1.policy:64
msgid ""
"Authentication is required to change the password of a user's home area."
msgstr "Autentisering krävs för att ändra lösenorded för en användares hemarea."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:20
msgid "Set hostname"
msgstr "Ange värdnamn"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:21
msgid "Authentication is required to set the local hostname."
msgstr "Autentisering krävs för att ställa in lokalt värdnamn."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:30
msgid "Set static hostname"
msgstr "Ange statiskt värdnamn"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:31
msgid ""
"Authentication is required to set the statically configured local hostname, "
"as well as the pretty hostname."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att ställa in det statiskt konfigurerade lokala "
"värdnamnet såväl som det stiliga värdnamnet."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:41
msgid "Set machine information"
msgstr "Ställa in datorinformation"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:42
msgid "Authentication is required to set local machine information."
msgstr "Autentisering krävs för att ställa in lokal datorinformation."
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:51
msgid "Get product UUID"
msgstr "Hämta produkt-UUID"
#: src/hostname/org.freedesktop.hostname1.policy:52
msgid "Authentication is required to get product UUID."
msgstr "Autentisering krävs för att hämta produkt-UUID."
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:22
msgid "Import a VM or container image"
msgstr "Importera en VM eller behållaravbildning"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:23
msgid "Authentication is required to import a VM or container image"
msgstr "Autentisering krävs för att importera en VM eller behållaravbildning"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:32
msgid "Export a VM or container image"
msgstr "Exportera en VM eller behållaravbildning"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:33
msgid "Authentication is required to export a VM or container image"
msgstr "Autentisering krävs för att exportera en VM eller behållaravbildning"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:42
msgid "Download a VM or container image"
msgstr "Hämta ner en VM eller behållaravbildning"
#: src/import/org.freedesktop.import1.policy:43
msgid "Authentication is required to download a VM or container image"
msgstr "Autentisering krävs för att hämta ner en VM eller behållaravbildning"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:22
msgid "Set system locale"
msgstr "Ange systemlokal"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system locale."
msgstr "Autentisering krävs för att ställa in systemlokal."
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:33
msgid "Set system keyboard settings"
msgstr "Ange systeminställningar för tangentbord"
#: src/locale/org.freedesktop.locale1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system keyboard settings."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att ställa in systeminställningar för tangentbord."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:22
msgid "Allow applications to inhibit system shutdown"
msgstr "Tillåt program att hindra systemavstängning"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:23
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system shutdown."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemavstängning."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:33
msgid "Allow applications to delay system shutdown"
msgstr "Tillåt program att fördröja systemavstängning"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:34
msgid "Authentication is required for an application to delay system shutdown."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att fördröja "
"systemavstängning."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:44
msgid "Allow applications to inhibit system sleep"
msgstr "Tillåt program att hindra system att försättas i viloläge"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:45
msgid "Authentication is required for an application to inhibit system sleep."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra ett system att "
"försättas i viloläge."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:55
msgid "Allow applications to delay system sleep"
msgstr "Tillåt program att fördröja att system försätts i viloläge"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:56
msgid "Authentication is required for an application to delay system sleep."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att fördröja ett system att "
"försättas i viloläge."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:65
msgid "Allow applications to inhibit automatic system suspend"
msgstr "Tillåt program att hindra automatiskt systemvänteläge"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:66
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit automatic system "
"suspend."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra automatiskt "
"systemvänteläge."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:75
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the power key"
msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av strömknappen"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:76
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the power key."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
"av strömknappen."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:86
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the suspend key"
msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av väntelägesknappen"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:87
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the suspend key."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
"av väntelägesknappen."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:97
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the hibernate key"
msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av vilolägesknappen"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:98
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the hibernate key."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
"av vilolägesknappen."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:107
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the lid switch"
msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av växel för datorhölje"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:108
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the lid switch."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
"av brytaren för datorhöljet."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:117
msgid "Allow applications to inhibit system handling of the reboot key"
msgstr "Tillåt program att hindra systemhantering av omstartsknappen"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:118
msgid ""
"Authentication is required for an application to inhibit system handling of "
"the reboot key."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att tillåta ett program att hindra systemhantering "
"av omstartsknappen."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:128
msgid "Allow non-logged-in user to run programs"
msgstr "Tillåt ej inloggad användare att köra program"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:129
msgid "Explicit request is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Uttrycklig begäran krävs för att köra program som en icke inloggad användare."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:138
msgid "Allow non-logged-in users to run programs"
msgstr "Tillåt ej inloggade användare att köra program"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:139
msgid "Authentication is required to run programs as a non-logged-in user."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att köra program som en icke inloggad användare."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:148
msgid "Allow attaching devices to seats"
msgstr "Tillåt att binda enheter till platser"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:149
msgid "Authentication is required to attach a device to a seat."
msgstr "Autentisering krävs för att binda en enhet till en plats."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:159
msgid "Flush device to seat attachments"
msgstr "Töm bindningar för enhet-till-plats"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:160
msgid "Authentication is required to reset how devices are attached to seats."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att återställa hur enheter är bundna till platser."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:169
msgid "Power off the system"
msgstr "Stäng av systemet"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:170
msgid "Authentication is required to power off the system."
msgstr "Autentisering krävs för att stänga av systemet."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:180
msgid "Power off the system while other users are logged in"
msgstr "Stäng av systemet medan andra användare är inloggade"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:181
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att stänga av systemet medan andra användare är "
"inloggade."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:191
msgid "Power off the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Stäng av systemet även då ett program hindrar det"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:192
msgid ""
"Authentication is required to power off the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att stänga av systemet även då ett program hindrar "
"det."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:202
msgid "Reboot the system"
msgstr "Starta om systemet"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:203
msgid "Authentication is required to reboot the system."
msgstr "Autentisering krävs för att starta om systemet."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:213
msgid "Reboot the system while other users are logged in"
msgstr "Starta om systemet medan andra användare är inloggade"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:214
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att starta om systemet medan andra användare är "
"inloggade."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:224
msgid "Reboot the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Starta om systemet även då ett program hindrar det"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:225
msgid ""
"Authentication is required to reboot the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att starta om systemet även då ett program hindrar "
"det."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:235
msgid "Halt the system"
msgstr "Stoppa systemet"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:236
msgid "Authentication is required to halt the system."
msgstr "Autentisering krävs för att stoppa systemet."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:246
msgid "Halt the system while other users are logged in"
msgstr "Stoppa systemet medan andra användare är inloggade"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:247
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while other users are logged "
"in."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att stoppa systemet medan andra användare är "
"inloggade."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:257
msgid "Halt the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Stoppa systemet även då ett program hindrar det"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:258
msgid ""
"Authentication is required to halt the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att stoppa systemet även då ett program hindrar det."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:268
msgid "Suspend the system"
msgstr "Försätt system i vänteläge"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:269
msgid "Authentication is required to suspend the system."
msgstr "Autentisering krävs för att försätta system i vänteläge."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:278
msgid "Suspend the system while other users are logged in"
msgstr "Försätt systemet i vänteläge medan andra användare är inloggade"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:279
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att försätta systemet i vänteläge medan andra "
"användare är inloggade."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:289
msgid "Suspend the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Försätt systemet i vänteläge även då ett program hindrar det"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:290
msgid ""
"Authentication is required to suspend the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att försätta systemet i sovläge även då ett program "
"hindrar det."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:300
msgid "Hibernate the system"
msgstr "Försätt systemet i viloläge"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:301
msgid "Authentication is required to hibernate the system."
msgstr "Autentisering krävs för att försätta systemet i viloläge."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:310
msgid "Hibernate the system while other users are logged in"
msgstr "Försätt systemet i viloläge medan andra användare är inloggade"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:311
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while other users are "
"logged in."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att försätta systemet i viloläge medan andra "
"användare är inloggade."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:321
msgid "Hibernate the system while an application is inhibiting this"
msgstr "Försätt systemet i viloläge även då ett program hindrar det"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:322
msgid ""
"Authentication is required to hibernate the system while an application is "
"inhibiting this."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att försätta systemet i viloläge även då ett program "
"hindrar det."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:332
msgid "Manage active sessions, users and seats"
msgstr "Hantera aktiva sessioner, användare och platser"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:333
msgid "Authentication is required to manage active sessions, users and seats."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att hantera aktiva sessioner, användare och platser."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:342
msgid "Lock or unlock active sessions"
msgstr "Lås eller lås upp aktiva sessioner"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:343
msgid "Authentication is required to lock or unlock active sessions."
msgstr "Autentisering krävs för att låsa eller låsa upp aktiva sessioner."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:352
msgid "Set the reboot \"reason\" in the kernel"
msgstr "Sätt ”orsaken” för omstart i kärnan"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:353
msgid "Authentication is required to set the reboot \"reason\" in the kernel."
msgstr "Autentisering krävs för att ställa in ”orsaken” för omstart i kärnan."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:363
msgid "Indicate to the firmware to boot to setup interface"
msgstr ""
"Indikera till den fasta programvaran att starta upp till "
"inställningsgränssnittet"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:364
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the firmware to boot to setup "
"interface."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att indikera till den fasta programvaran att starta "
"upp till inställningsgränssnitt."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:374
msgid "Indicate to the boot loader to boot to the boot loader menu"
msgstr "Indikera till startprogrammet att starta upp i uppstartsladdmenyn"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:375
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot to the "
"boot loader menu."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att indikera till uppstartsladdaren att starta upp "
"uppstartsladdmenyn."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:385
msgid "Indicate to the boot loader to boot a specific entry"
msgstr "Indikera till uppstartsladdaren att starta en specifik post"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:386
msgid ""
"Authentication is required to indicate to the boot loader to boot into a "
"specific boot loader entry."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att indikera till uppstartsladdaren att starta upp "
"till en specifik uppstartsladdspost."
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:396
msgid "Set a wall message"
msgstr "Ange ett väggmeddelande"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:397
msgid "Authentication is required to set a wall message"
msgstr "Autentisering krävs för att ställa in ett väggmeddelande"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:406
msgid "Change Session"
msgstr "Ändra session"
#: src/login/org.freedesktop.login1.policy:407
msgid "Authentication is required to change the virtual terminal."
msgstr "Autentisering krävs för att ändra den virtuella terminalen."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:22
msgid "Log into a local container"
msgstr "Logga in i en lokal behållare"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:23
msgid "Authentication is required to log into a local container."
msgstr "Autentisering krävs för att logga in i en lokal behållare."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:32
msgid "Log into the local host"
msgstr "Logga in på en lokal värd"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:33
msgid "Authentication is required to log into the local host."
msgstr "Autentisering krävs för att logga in på den lokala värden."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:42
msgid "Acquire a shell in a local container"
msgstr "Förvärva en kommandotolk i en lokal behållare"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:43
msgid "Authentication is required to acquire a shell in a local container."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att förvärva en kommandotolk i en lokal behållare."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:53
msgid "Acquire a shell on the local host"
msgstr "Förvärva en kommandotolk på den lokala värden"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:54
msgid "Authentication is required to acquire a shell on the local host."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att förvärva en kommandotolk på den lokala värden."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:64
msgid "Acquire a pseudo TTY in a local container"
msgstr "Förvärva en pseudo TTY i en lokal behållare"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:65
msgid ""
"Authentication is required to acquire a pseudo TTY in a local container."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att förvärva en pseudo TTY i en lokal behållare."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:74
msgid "Acquire a pseudo TTY on the local host"
msgstr "Förvärva en pseudo TTY på den lokala värden"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:75
msgid "Authentication is required to acquire a pseudo TTY on the local host."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att förvärva en pseudo TTY på den lokala värden."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:84
msgid "Manage local virtual machines and containers"
msgstr "Hantera lokala virtuella maskiner och behållare"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:85
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machines and containers."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att hantera lokala virtuella maskiner och behållare."
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:95
msgid "Manage local virtual machine and container images"
msgstr "Hantera lokala virtuella maskin- och behållaravbildningar"
#: src/machine/org.freedesktop.machine1.policy:96
msgid ""
"Authentication is required to manage local virtual machine and container "
"images."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att hantera lokala virtuella maskin- och "
"behållaravbildningar."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:22
msgid "Set NTP servers"
msgstr "Ange NTP-servrar"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:23
msgid "Authentication is required to set NTP servers."
msgstr "Autentisering krävs för ställa in NTP-servrar."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:33
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:44
msgid "Set DNS servers"
msgstr "Ange DNS-servrar"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:34
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:45
msgid "Authentication is required to set DNS servers."
msgstr "Autentisering krävs för ställa in DNS-servrar."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:44
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:55
msgid "Set domains"
msgstr "Ange domäner"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:45
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:56
msgid "Authentication is required to set domains."
msgstr "Autentisering krävs för att ange domäner."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:55
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:66
msgid "Set default route"
msgstr "Ange standardrutt"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:56
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:67
msgid "Authentication is required to set default route."
msgstr "Autentisering krävs för att ange standardrutten."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:66
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:77
msgid "Enable/disable LLMNR"
msgstr "Aktivera/inaktivera LLMNR"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:67
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:78
msgid "Authentication is required to enable or disable LLMNR."
msgstr "Autentisering krävs för att aktivera eller avaktivera LLMNR."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:77
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:88
msgid "Enable/disable multicast DNS"
msgstr "Aktivera/inaktivera multicast-DNS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:78
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:89
msgid "Authentication is required to enable or disable multicast DNS."
msgstr "Autentisering krävs för att aktivera eller avaktivera multicast-DNS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:88
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:99
msgid "Enable/disable DNS over TLS"
msgstr "Aktivera/inaktivera DNS över TLS"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:89
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:100
msgid "Authentication is required to enable or disable DNS over TLS."
msgstr "Autentisering krävs för att aktivera eller avaktivera DNS över TLS."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:99
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:110
msgid "Enable/disable DNSSEC"
msgstr "Aktivera/inaktivera DNSSEC"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:100
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:111
msgid "Authentication is required to enable or disable DNSSEC."
msgstr "Autentisering krävs för att aktivera eller avaktivera DNSSEC."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:110
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:121
msgid "Set DNSSEC Negative Trust Anchors"
msgstr "Ange DNSSEC negativa förtroendeankare"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:111
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:122
msgid "Authentication is required to set DNSSEC Negative Trust Anchors."
msgstr "Autentisering krävs för att ange DNSSEC negativa förtroendeankare."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:121
msgid "Revert NTP settings"
msgstr "Återställ NTP-inställningar"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:122
msgid "Authentication is required to reset NTP settings."
msgstr "Autentisering krävs för återställa NTP-inställningar."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:132
msgid "Revert DNS settings"
msgstr "Återställ DNS-inställningar"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:133
msgid "Authentication is required to reset DNS settings."
msgstr "Autentisering krävs för att återställa DNS-inställningar."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:143
msgid "DHCP server sends force renew message"
msgstr "DHCP-servern skickar tvingande förnyelsemeddelande"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:144
msgid "Authentication is required to send force renew message."
msgstr "Autentisering krävs för att skicka tvingande förnyelsemeddelande."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:154
msgid "Renew dynamic addresses"
msgstr "Förnya dynamiska adresser"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:155
msgid "Authentication is required to renew dynamic addresses."
msgstr "Autentisering krävs för att förnya dynamiska adresser."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:165
msgid "Reload network settings"
msgstr "Läs om nätverksinställningarna"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:166
msgid "Authentication is required to reload network settings."
msgstr "Autentisering krävs för läsa om nätverksinställningarna."
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:176
msgid "Reconfigure network interface"
msgstr "Konfigurera om nätverksgränssnitt"
#: src/network/org.freedesktop.network1.policy:177
msgid "Authentication is required to reconfigure network interface."
msgstr "Autentisering krävs för att konfigurera om nätverksgränssnitt."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:13
msgid "Inspect a portable service image"
msgstr "Inspektera en portabel tjänsteavbild"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:14
msgid "Authentication is required to inspect a portable service image."
msgstr "Autentisering krävs för att inspektera en portabel tjänsteavbild."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:23
msgid "Attach or detach a portable service image"
msgstr "Koppla in eller koppla ifrån en portabel tjänsteavbild"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:24
msgid ""
"Authentication is required to attach or detach a portable service image."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att koppla in eller koppla ifrån en portabel "
"tjänsteavbild."
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:34
msgid "Delete or modify portable service image"
msgstr "Radera eller modifiera en portabel tjänsteavbild"
#: src/portable/org.freedesktop.portable1.policy:35
msgid ""
"Authentication is required to delete or modify a portable service image."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att radera eller modifiera en portabel tjänsteavbild."
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:22
msgid "Register a DNS-SD service"
msgstr "Registrera en DNS-SD-tjänst"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:23
msgid "Authentication is required to register a DNS-SD service"
msgstr "Autentisering krävs för att registrera en DNS-SD-tjänst"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:33
msgid "Unregister a DNS-SD service"
msgstr "Avregistrera en DNS-SD-tjänst"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:34
msgid "Authentication is required to unregister a DNS-SD service"
msgstr "Autentisering krävs för att avregistrera en DNS-SD-tjänst"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:132
msgid "Revert name resolution settings"
msgstr "Återställ namnuppslagningsinställningar"
#: src/resolve/org.freedesktop.resolve1.policy:133
msgid "Authentication is required to reset name resolution settings."
msgstr "Autentisering krävs för att återställa namnuppslagningsinställningar."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:22
msgid "Set system time"
msgstr "Ange systemtid"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:23
msgid "Authentication is required to set the system time."
msgstr "Autentisering krävs för ställa in systemtiden."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:33
msgid "Set system timezone"
msgstr "Ange systemets tidszon"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:34
msgid "Authentication is required to set the system timezone."
msgstr "Autentisering krävs för att ställa in systemets tidszon."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:43
msgid "Set RTC to local timezone or UTC"
msgstr ""
"Sätt realtidsklocka (RTC) till lokal tidszon eller koordinerad universell "
"tid (UTC)"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:44
msgid ""
"Authentication is required to control whether the RTC stores the local or "
"UTC time."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att kunna kontrollera huruvida realtidsklockan (RTC) "
"lagrar den lokala eller koordinerade universella tiden (UTC)."
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:53
msgid "Turn network time synchronization on or off"
msgstr "Växla synkronisering av nätverkstid på och av"
#: src/timedate/org.freedesktop.timedate1.policy:54
msgid ""
"Authentication is required to control whether network time synchronization "
"shall be enabled."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att kontrollera huruvida synkronisering av "
"nätverkstid ska vara aktiverat."
#: src/core/dbus-unit.c:359
msgid "Authentication is required to start '$(unit)'."
msgstr "Autentisering krävs för att starta \"$(unit)\"."
#: src/core/dbus-unit.c:360
msgid "Authentication is required to stop '$(unit)'."
msgstr "Autentisering krävs för att stoppa \"$(unit)\"."
#: src/core/dbus-unit.c:361
msgid "Authentication is required to reload '$(unit)'."
msgstr "Autentisering krävs för att läsa om \"$(unit)\"."
#: src/core/dbus-unit.c:362 src/core/dbus-unit.c:363
msgid "Authentication is required to restart '$(unit)'."
msgstr "Autentisering krävs för att starta om \"$(unit)\"."
#: src/core/dbus-unit.c:535
msgid ""
"Authentication is required to send a UNIX signal to the processes of "
"'$(unit)'."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att skicka en UNIX-signal till processerna i "
"”$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:566
msgid "Authentication is required to reset the \"failed\" state of '$(unit)'."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att återställa det \"fallerade\" tillståndet för "
"\"$(unit)\"."
#: src/core/dbus-unit.c:599
msgid "Authentication is required to set properties on '$(unit)'."
msgstr "Autentisering krävs för att ställa in egenskaper på \"$(unit)\"."
#: src/core/dbus-unit.c:708
msgid ""
"Authentication is required to delete files and directories associated with "
"'$(unit)'."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att radera filer och kataloger associerade med "
"”$(unit)”."
#: src/core/dbus-unit.c:757
msgid ""
"Authentication is required to freeze or thaw the processes of '$(unit)' unit."
msgstr ""
"Autentisering krävs för att frysa eller töa processerna i enheten ”$(unit)”."
#~ msgid ""
#~ "Authentication is required to halt the system while an application asked "
#~ "to inhibit it."
#~ msgstr ""
#~ "Autentisering krävs för att stoppa systemet även då ett program hindrar "
#~ "det."
#~ msgid "Authentication is required to kill '$(unit)'."
#~ msgstr "Autentisering krävs för att döda \"$(unit)\"."
#~ msgid "Press Ctrl+C to cancel all filesystem checks in progress"
#~ msgstr "Tryck Ctrl+C för att avbryta alla pågående filsystemskontroller."
#~ msgid "Checking in progress on %d disk (%3.1f%% complete)"
#~ msgid_plural "Checking in progress on %d disks (%3.1f%% complete)"
#~ msgstr[0] "Kontroll pågår på %d disk (%3.1f%% klart)"
#~ msgstr[1] "Kontroll pågår på %d diskar (%3.1f%% klart)"