blob: f97b1eb29f841d7bc5cf930cc3d0c871813891d6 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ */
/*
* (C) Copyright 2017 Linaro
* Jorge Ramirez-Ortiz <jorge.ramirez-ortiz@linaro.org>
*/
#ifndef __HI3798cv200_H__
#define __HI3798cv200_H__
#define REG_BASE_PERI_CTRL 0xF8A20000
#define REG_BASE_CRG 0xF8A22000
/* DEVICES */
#define REG_BASE_MCI 0xF9830000
#define REG_BASE_UART0 0xF8B00000
/* PERI control registers (4KB) */
/* USB2 PHY01 configuration register */
#define PERI_CTRL_USB0 (REG_BASE_PERI_CTRL + 0x120)
/* PERI CRG registers (4KB) */
/* USB2 CTRL0 clock and soft reset */
#define PERI_CRG46 (REG_BASE_CRG + 0xb8)
#define USB2_BUS_CKEN (1<<0)
#define USB2_OHCI48M_CKEN (1<<1)
#define USB2_OHCI12M_CKEN (1<<2)
#define USB2_OTG_UTMI_CKEN (1<<3)
#define USB2_HST_PHY_CKEN (1<<4)
#define USB2_UTMI0_CKEN (1<<5)
#define USB2_BUS_SRST_REQ (1<<12)
#define USB2_UTMI0_SRST_REQ (1<<13)
#define USB2_HST_PHY_SYST_REQ (1<<16)
#define USB2_OTG_PHY_SYST_REQ (1<<17)
#define USB2_CLK48_SEL (1<<20)
/* USB2 PHY clock and soft reset */
#define PERI_CRG47 (REG_BASE_CRG + 0xbc)
#define USB2_PHY01_REF_CKEN (1 << 0)
#define USB2_PHY2_REF_CKEN (1 << 2)
#define USB2_PHY01_SRST_REQ (1 << 4)
#define USB2_PHY2_SRST_REQ (1 << 6)
#define USB2_PHY01_SRST_TREQ0 (1 << 8)
#define USB2_PHY01_SRST_TREQ1 (1 << 9)
#define USB2_PHY2_SRST_TREQ (1 << 10)
#define USB2_PHY01_REFCLK_SEL (1 << 12)
#define USB2_PHY2_REFCLK_SEL (1 << 14)
#endif