blob: cd27472ad7e1a3b284dee90d4c522389e018a686 [file] [log] [blame]
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ */
/*
* Copyright (C) 2014, STMicroelectronics - All Rights Reserved
* Author(s): Vikas Manocha, <vikas.manocha@st.com> for STMicroelectronics.
*/
#ifndef _STV0991_GPT_H
#define _STV0991_GPT_H
#include <asm/arch-stv0991/hardware.h>
struct gpt_regs {
u32 cr1;
u32 cr2;
u32 reserved_1;
u32 dier; /* dma_int_en */
u32 sr; /* status reg */
u32 egr; /* event gen */
u32 reserved_2[3]; /* offset 0x18--0x20*/
u32 cnt;
u32 psc;
u32 arr;
};
struct gpt_regs *const gpt1_regs_ptr =
(struct gpt_regs *) GPTIMER1_BASE_ADDR;
/* Timer control1 register */
#define GPT_CR1_CEN 0x0001
#define GPT_MODE_AUTO_RELOAD (1 << 7)
/* Timer prescalar reg */
#define GPT_PRESCALER_128 0x128
/* Auto reload register for free running config */
#define GPT_FREE_RUNNING 0xFFFF
/* Timer, HZ specific defines */
#define CONFIG_STV0991_HZ 1000
#define CONFIG_STV0991_HZ_CLOCK (27*1000*1000)/GPT_PRESCALER_128
#endif