blob: d647e0a01e77e67ac63e4115eac65ddd5f882b66 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
* Copyright (C) 2017 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
* Stefan Herbrechtsmeier <stefan.herbrechtsmeier@weidmueller.com>
*
* Copyright (C) 2013 Soren Brinkmann <soren.brinkmann@xilinx.com>
* Copyright (C) 2013 Xilinx, Inc. All rights reserved.
*/
#include <common.h>
#include <clk-uclass.h>
#include <dm.h>
#include <dm/lists.h>
#include <errno.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/arch/clk.h>
#include <asm/arch/hardware.h>
#include <asm/arch/sys_proto.h>
/* Register bitfield defines */
#define PLLCTRL_FBDIV_MASK 0x7f000
#define PLLCTRL_FBDIV_SHIFT 12
#define PLLCTRL_BPFORCE_MASK (1 << 4)
#define PLLCTRL_PWRDWN_MASK 2
#define PLLCTRL_PWRDWN_SHIFT 1
#define PLLCTRL_RESET_MASK 1
#define PLLCTRL_RESET_SHIFT 0
#define ZYNQ_CLK_MAXDIV 0x3f
#define CLK_CTRL_DIV1_SHIFT 20
#define CLK_CTRL_DIV1_MASK (ZYNQ_CLK_MAXDIV << CLK_CTRL_DIV1_SHIFT)
#define CLK_CTRL_DIV0_SHIFT 8
#define CLK_CTRL_DIV0_MASK (ZYNQ_CLK_MAXDIV << CLK_CTRL_DIV0_SHIFT)
#define CLK_CTRL_SRCSEL_SHIFT 4
#define CLK_CTRL_SRCSEL_MASK (0x3 << CLK_CTRL_SRCSEL_SHIFT)
#define CLK_CTRL_DIV2X_SHIFT 26
#define CLK_CTRL_DIV2X_MASK (ZYNQ_CLK_MAXDIV << CLK_CTRL_DIV2X_SHIFT)
#define CLK_CTRL_DIV3X_SHIFT 20
#define CLK_CTRL_DIV3X_MASK (ZYNQ_CLK_MAXDIV << CLK_CTRL_DIV3X_SHIFT)
DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
enum zynq_clk_rclk {mio_clk, emio_clk};
#endif
struct zynq_clk_priv {
ulong ps_clk_freq;
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
struct clk gem_emio_clk[2];
#endif
};
static void *zynq_clk_get_register(enum zynq_clk id)
{
switch (id) {
case armpll_clk:
return &slcr_base->arm_pll_ctrl;
case ddrpll_clk:
return &slcr_base->ddr_pll_ctrl;
case iopll_clk:
return &slcr_base->io_pll_ctrl;
case lqspi_clk:
return &slcr_base->lqspi_clk_ctrl;
case smc_clk:
return &slcr_base->smc_clk_ctrl;
case pcap_clk:
return &slcr_base->pcap_clk_ctrl;
case sdio0_clk ... sdio1_clk:
return &slcr_base->sdio_clk_ctrl;
case uart0_clk ... uart1_clk:
return &slcr_base->uart_clk_ctrl;
case spi0_clk ... spi1_clk:
return &slcr_base->spi_clk_ctrl;
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
case dci_clk:
return &slcr_base->dci_clk_ctrl;
case gem0_clk:
return &slcr_base->gem0_clk_ctrl;
case gem1_clk:
return &slcr_base->gem1_clk_ctrl;
case fclk0_clk:
return &slcr_base->fpga0_clk_ctrl;
case fclk1_clk:
return &slcr_base->fpga1_clk_ctrl;
case fclk2_clk:
return &slcr_base->fpga2_clk_ctrl;
case fclk3_clk:
return &slcr_base->fpga3_clk_ctrl;
case can0_clk ... can1_clk:
return &slcr_base->can_clk_ctrl;
case dbg_trc_clk ... dbg_apb_clk:
/* fall through */
#endif
default:
return &slcr_base->dbg_clk_ctrl;
}
}
static enum zynq_clk zynq_clk_get_cpu_pll(u32 clk_ctrl)
{
u32 srcsel = (clk_ctrl & CLK_CTRL_SRCSEL_MASK) >> CLK_CTRL_SRCSEL_SHIFT;
switch (srcsel) {
case 2:
return ddrpll_clk;
case 3:
return iopll_clk;
case 0 ... 1:
default:
return armpll_clk;
}
}
static enum zynq_clk zynq_clk_get_peripheral_pll(u32 clk_ctrl)
{
u32 srcsel = (clk_ctrl & CLK_CTRL_SRCSEL_MASK) >> CLK_CTRL_SRCSEL_SHIFT;
switch (srcsel) {
case 2:
return armpll_clk;
case 3:
return ddrpll_clk;
case 0 ... 1:
default:
return iopll_clk;
}
}
static ulong zynq_clk_get_pll_rate(struct zynq_clk_priv *priv, enum zynq_clk id)
{
u32 clk_ctrl, reset, pwrdwn, mul, bypass;
clk_ctrl = readl(zynq_clk_get_register(id));
reset = (clk_ctrl & PLLCTRL_RESET_MASK) >> PLLCTRL_RESET_SHIFT;
pwrdwn = (clk_ctrl & PLLCTRL_PWRDWN_MASK) >> PLLCTRL_PWRDWN_SHIFT;
if (reset || pwrdwn)
return 0;
bypass = clk_ctrl & PLLCTRL_BPFORCE_MASK;
if (bypass)
mul = 1;
else
mul = (clk_ctrl & PLLCTRL_FBDIV_MASK) >> PLLCTRL_FBDIV_SHIFT;
return priv->ps_clk_freq * mul;
}
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
static enum zynq_clk_rclk zynq_clk_get_gem_rclk(enum zynq_clk id)
{
u32 clk_ctrl, srcsel;
if (id == gem0_clk)
clk_ctrl = readl(&slcr_base->gem0_rclk_ctrl);
else
clk_ctrl = readl(&slcr_base->gem1_rclk_ctrl);
srcsel = (clk_ctrl & CLK_CTRL_SRCSEL_MASK) >> CLK_CTRL_SRCSEL_SHIFT;
if (srcsel)
return emio_clk;
else
return mio_clk;
}
#endif
static ulong zynq_clk_get_cpu_rate(struct zynq_clk_priv *priv, enum zynq_clk id)
{
u32 clk_621, clk_ctrl, div;
enum zynq_clk pll;
clk_ctrl = readl(&slcr_base->arm_clk_ctrl);
div = (clk_ctrl & CLK_CTRL_DIV0_MASK) >> CLK_CTRL_DIV0_SHIFT;
switch (id) {
case cpu_1x_clk:
div *= 2;
/* fall through */
case cpu_2x_clk:
clk_621 = readl(&slcr_base->clk_621_true) & 1;
div *= 2 + clk_621;
break;
case cpu_3or2x_clk:
div *= 2;
/* fall through */
case cpu_6or4x_clk:
break;
default:
return 0;
}
pll = zynq_clk_get_cpu_pll(clk_ctrl);
return DIV_ROUND_CLOSEST(zynq_clk_get_pll_rate(priv, pll), div);
}
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
static ulong zynq_clk_get_ddr2x_rate(struct zynq_clk_priv *priv)
{
u32 clk_ctrl, div;
clk_ctrl = readl(&slcr_base->ddr_clk_ctrl);
div = (clk_ctrl & CLK_CTRL_DIV2X_MASK) >> CLK_CTRL_DIV2X_SHIFT;
return DIV_ROUND_CLOSEST(zynq_clk_get_pll_rate(priv, ddrpll_clk), div);
}
#endif
static ulong zynq_clk_get_ddr3x_rate(struct zynq_clk_priv *priv)
{
u32 clk_ctrl, div;
clk_ctrl = readl(&slcr_base->ddr_clk_ctrl);
div = (clk_ctrl & CLK_CTRL_DIV3X_MASK) >> CLK_CTRL_DIV3X_SHIFT;
return DIV_ROUND_CLOSEST(zynq_clk_get_pll_rate(priv, ddrpll_clk), div);
}
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
static ulong zynq_clk_get_dci_rate(struct zynq_clk_priv *priv)
{
u32 clk_ctrl, div0, div1;
clk_ctrl = readl(&slcr_base->dci_clk_ctrl);
div0 = (clk_ctrl & CLK_CTRL_DIV0_MASK) >> CLK_CTRL_DIV0_SHIFT;
div1 = (clk_ctrl & CLK_CTRL_DIV1_MASK) >> CLK_CTRL_DIV1_SHIFT;
return DIV_ROUND_CLOSEST(DIV_ROUND_CLOSEST(
zynq_clk_get_pll_rate(priv, ddrpll_clk), div0), div1);
}
#endif
static ulong zynq_clk_get_peripheral_rate(struct zynq_clk_priv *priv,
enum zynq_clk id, bool two_divs)
{
enum zynq_clk pll;
u32 clk_ctrl, div0;
u32 div1 = 1;
clk_ctrl = readl(zynq_clk_get_register(id));
div0 = (clk_ctrl & CLK_CTRL_DIV0_MASK) >> CLK_CTRL_DIV0_SHIFT;
if (!div0)
div0 = 1;
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
if (two_divs) {
div1 = (clk_ctrl & CLK_CTRL_DIV1_MASK) >> CLK_CTRL_DIV1_SHIFT;
if (!div1)
div1 = 1;
}
#endif
pll = zynq_clk_get_peripheral_pll(clk_ctrl);
return
DIV_ROUND_CLOSEST(
DIV_ROUND_CLOSEST(
zynq_clk_get_pll_rate(priv, pll), div0),
div1);
}
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
static ulong zynq_clk_get_gem_rate(struct zynq_clk_priv *priv, enum zynq_clk id)
{
struct clk *parent;
if (zynq_clk_get_gem_rclk(id) == mio_clk)
return zynq_clk_get_peripheral_rate(priv, id, true);
parent = &priv->gem_emio_clk[id - gem0_clk];
if (parent->dev)
return clk_get_rate(parent);
debug("%s: gem%d emio rx clock source unknown\n", __func__,
id - gem0_clk);
return -ENOSYS;
}
static unsigned long zynq_clk_calc_peripheral_two_divs(ulong rate,
ulong pll_rate,
u32 *div0, u32 *div1)
{
long new_err, best_err = (long)(~0UL >> 1);
ulong new_rate, best_rate = 0;
u32 d0, d1;
for (d0 = 1; d0 <= ZYNQ_CLK_MAXDIV; d0++) {
for (d1 = 1; d1 <= ZYNQ_CLK_MAXDIV >> 1; d1++) {
new_rate = DIV_ROUND_CLOSEST(
DIV_ROUND_CLOSEST(pll_rate, d0), d1);
new_err = abs(new_rate - rate);
if (new_err < best_err) {
*div0 = d0;
*div1 = d1;
best_err = new_err;
best_rate = new_rate;
}
}
}
return best_rate;
}
static ulong zynq_clk_set_peripheral_rate(struct zynq_clk_priv *priv,
enum zynq_clk id, ulong rate,
bool two_divs)
{
enum zynq_clk pll;
u32 clk_ctrl, div0 = 0, div1 = 0;
ulong pll_rate, new_rate;
u32 *reg;
reg = zynq_clk_get_register(id);
clk_ctrl = readl(reg);
pll = zynq_clk_get_peripheral_pll(clk_ctrl);
pll_rate = zynq_clk_get_pll_rate(priv, pll);
clk_ctrl &= ~CLK_CTRL_DIV0_MASK;
if (two_divs) {
clk_ctrl &= ~CLK_CTRL_DIV1_MASK;
new_rate = zynq_clk_calc_peripheral_two_divs(rate, pll_rate,
&div0, &div1);
clk_ctrl |= div1 << CLK_CTRL_DIV1_SHIFT;
} else {
div0 = DIV_ROUND_CLOSEST(pll_rate, rate);
if (div0 > ZYNQ_CLK_MAXDIV)
div0 = ZYNQ_CLK_MAXDIV;
new_rate = DIV_ROUND_CLOSEST(rate, div0);
}
clk_ctrl |= div0 << CLK_CTRL_DIV0_SHIFT;
zynq_slcr_unlock();
writel(clk_ctrl, reg);
zynq_slcr_lock();
return new_rate;
}
static ulong zynq_clk_set_gem_rate(struct zynq_clk_priv *priv, enum zynq_clk id,
ulong rate)
{
struct clk *parent;
if (zynq_clk_get_gem_rclk(id) == mio_clk)
return zynq_clk_set_peripheral_rate(priv, id, rate, true);
parent = &priv->gem_emio_clk[id - gem0_clk];
if (parent->dev)
return clk_set_rate(parent, rate);
debug("%s: gem%d emio rx clock source unknown\n", __func__,
id - gem0_clk);
return -ENOSYS;
}
#endif
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
static ulong zynq_clk_get_rate(struct clk *clk)
{
struct zynq_clk_priv *priv = dev_get_priv(clk->dev);
enum zynq_clk id = clk->id;
bool two_divs = false;
switch (id) {
case armpll_clk ... iopll_clk:
return zynq_clk_get_pll_rate(priv, id);
case cpu_6or4x_clk ... cpu_1x_clk:
return zynq_clk_get_cpu_rate(priv, id);
case ddr2x_clk:
return zynq_clk_get_ddr2x_rate(priv);
case ddr3x_clk:
return zynq_clk_get_ddr3x_rate(priv);
case dci_clk:
return zynq_clk_get_dci_rate(priv);
case gem0_clk ... gem1_clk:
return zynq_clk_get_gem_rate(priv, id);
case fclk0_clk ... can1_clk:
two_divs = true;
/* fall through */
case dbg_trc_clk ... dbg_apb_clk:
case lqspi_clk ... pcap_clk:
case sdio0_clk ... spi1_clk:
return zynq_clk_get_peripheral_rate(priv, id, two_divs);
case dma_clk:
return zynq_clk_get_cpu_rate(priv, cpu_2x_clk);
case usb0_aper_clk ... swdt_clk:
return zynq_clk_get_cpu_rate(priv, cpu_1x_clk);
default:
return -ENXIO;
}
}
static ulong zynq_clk_set_rate(struct clk *clk, ulong rate)
{
struct zynq_clk_priv *priv = dev_get_priv(clk->dev);
enum zynq_clk id = clk->id;
bool two_divs = false;
switch (id) {
case gem0_clk ... gem1_clk:
return zynq_clk_set_gem_rate(priv, id, rate);
case fclk0_clk ... can1_clk:
two_divs = true;
/* fall through */
case lqspi_clk ... pcap_clk:
case sdio0_clk ... spi1_clk:
case dbg_trc_clk ... dbg_apb_clk:
return zynq_clk_set_peripheral_rate(priv, id, rate, two_divs);
default:
return -ENXIO;
}
}
#else
static ulong zynq_clk_get_rate(struct clk *clk)
{
struct zynq_clk_priv *priv = dev_get_priv(clk->dev);
enum zynq_clk id = clk->id;
switch (id) {
case cpu_6or4x_clk ... cpu_1x_clk:
return zynq_clk_get_cpu_rate(priv, id);
case ddr3x_clk:
return zynq_clk_get_ddr3x_rate(priv);
case lqspi_clk ... pcap_clk:
case sdio0_clk ... spi1_clk:
return zynq_clk_get_peripheral_rate(priv, id, 0);
default:
return -ENXIO;
}
}
#endif
static struct clk_ops zynq_clk_ops = {
.get_rate = zynq_clk_get_rate,
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
.set_rate = zynq_clk_set_rate,
#endif
};
static int zynq_clk_probe(struct udevice *dev)
{
struct zynq_clk_priv *priv = dev_get_priv(dev);
#ifndef CONFIG_SPL_BUILD
unsigned int i;
char name[16];
int ret;
for (i = 0; i < 2; i++) {
sprintf(name, "gem%d_emio_clk", i);
ret = clk_get_by_name(dev, name, &priv->gem_emio_clk[i]);
if (ret < 0 && ret != -ENODATA) {
dev_err(dev, "failed to get %s clock\n", name);
return ret;
}
}
#endif
priv->ps_clk_freq = fdtdec_get_uint(gd->fdt_blob, dev_of_offset(dev),
"ps-clk-frequency", 33333333UL);
return 0;
}
static const struct udevice_id zynq_clk_ids[] = {
{ .compatible = "xlnx,ps7-clkc"},
{}
};
U_BOOT_DRIVER(zynq_clk) = {
.name = "zynq_clk",
.id = UCLASS_CLK,
.of_match = zynq_clk_ids,
.flags = DM_FLAG_PRE_RELOC,
.ops = &zynq_clk_ops,
.priv_auto_alloc_size = sizeof(struct zynq_clk_priv),
.probe = zynq_clk_probe,
};