blob: ab7cd8444811a88b3599949ea2ab6a060af8e4b0 [file] [log] [blame]
/*
* Register definitions for the OMAP3 McSPI Controller
*
* Copyright (C) 2010 Dirk Behme <dirk.behme@googlemail.com>
*
* Parts taken from linux/drivers/spi/omap2_mcspi.c
* Copyright (C) 2005, 2006 Nokia Corporation
*
* Modified by Ruslan Araslanov <ruslan.araslanov@vitecmm.com>
*
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
*/
#ifndef _OMAP3_SPI_H_
#define _OMAP3_SPI_H_
#ifdef CONFIG_AM33XX
#define OMAP3_MCSPI1_BASE 0x48030100
#define OMAP3_MCSPI2_BASE 0x481A0100
#else
#define OMAP3_MCSPI1_BASE 0x48098000
#define OMAP3_MCSPI2_BASE 0x4809A000
#define OMAP3_MCSPI3_BASE 0x480B8000
#define OMAP3_MCSPI4_BASE 0x480BA000
#endif
#define OMAP3_MCSPI_MAX_FREQ 48000000
/* OMAP3 McSPI registers */
struct mcspi_channel {
unsigned int chconf; /* 0x2C, 0x40, 0x54, 0x68 */
unsigned int chstat; /* 0x30, 0x44, 0x58, 0x6C */
unsigned int chctrl; /* 0x34, 0x48, 0x5C, 0x70 */
unsigned int tx; /* 0x38, 0x4C, 0x60, 0x74 */
unsigned int rx; /* 0x3C, 0x50, 0x64, 0x78 */
};
struct mcspi {
unsigned char res1[0x10];
unsigned int sysconfig; /* 0x10 */
unsigned int sysstatus; /* 0x14 */
unsigned int irqstatus; /* 0x18 */
unsigned int irqenable; /* 0x1C */
unsigned int wakeupenable; /* 0x20 */
unsigned int syst; /* 0x24 */
unsigned int modulctrl; /* 0x28 */
struct mcspi_channel channel[4]; /* channel0: 0x2C - 0x3C, bus 0 & 1 & 2 & 3 */
/* channel1: 0x40 - 0x50, bus 0 & 1 */
/* channel2: 0x54 - 0x64, bus 0 & 1 */
/* channel3: 0x68 - 0x78, bus 0 */
};
/* per-register bitmasks */
#define OMAP3_MCSPI_SYSCONFIG_SMARTIDLE (2 << 3)
#define OMAP3_MCSPI_SYSCONFIG_ENAWAKEUP (1 << 2)
#define OMAP3_MCSPI_SYSCONFIG_AUTOIDLE (1 << 0)
#define OMAP3_MCSPI_SYSCONFIG_SOFTRESET (1 << 1)
#define OMAP3_MCSPI_SYSSTATUS_RESETDONE (1 << 0)
#define OMAP3_MCSPI_MODULCTRL_SINGLE (1 << 0)
#define OMAP3_MCSPI_MODULCTRL_MS (1 << 2)
#define OMAP3_MCSPI_MODULCTRL_STEST (1 << 3)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_PHA (1 << 0)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_POL (1 << 1)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_CLKD_MASK (0x0f << 2)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_EPOL (1 << 6)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_WL_MASK (0x1f << 7)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_TRM_RX_ONLY (0x01 << 12)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_TRM_TX_ONLY (0x02 << 12)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_TRM_MASK (0x03 << 12)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_DMAW (1 << 14)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_DMAR (1 << 15)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_DPE0 (1 << 16)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_DPE1 (1 << 17)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_IS (1 << 18)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_TURBO (1 << 19)
#define OMAP3_MCSPI_CHCONF_FORCE (1 << 20)
#define OMAP3_MCSPI_CHSTAT_RXS (1 << 0)
#define OMAP3_MCSPI_CHSTAT_TXS (1 << 1)
#define OMAP3_MCSPI_CHSTAT_EOT (1 << 2)
#define OMAP3_MCSPI_CHCTRL_EN (1 << 0)
#define OMAP3_MCSPI_CHCTRL_DIS (0 << 0)
#define OMAP3_MCSPI_WAKEUPENABLE_WKEN (1 << 0)
struct omap3_spi_slave {
struct spi_slave slave;
struct mcspi *regs;
unsigned int freq;
unsigned int mode;
};
static inline struct omap3_spi_slave *to_omap3_spi(struct spi_slave *slave)
{
return container_of(slave, struct omap3_spi_slave, slave);
}
int omap3_spi_txrx(struct spi_slave *slave, unsigned int len, const void *txp,
void *rxp, unsigned long flags);
int omap3_spi_write(struct spi_slave *slave, unsigned int len, const void *txp,
unsigned long flags);
int omap3_spi_read(struct spi_slave *slave, unsigned int len, void *rxp,
unsigned long flags);
#endif /* _OMAP3_SPI_H_ */