blob: cb166e6a6c62098d8c0edc609ef0198192a8d664 [file] [log] [blame]
/*
* (C) Copyright 2013
* Texas Instruments Inc, <www.ti.com>
*
* Author: Dan Murphy <dmurphy@ti.com>
*
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
*/
#ifndef _ASM_ARCH_XHCI_OMAP_H_
#define _ASM_ARCH_XHCI_OMAP_H_
#ifdef CONFIG_DRA7XX
#define OMAP_XHCI_BASE 0x488d0000
#define OMAP_OCP1_SCP_BASE 0x4A081000
#define OMAP_OTG_WRAPPER_BASE 0x488c0000
#elif defined CONFIG_AM57XX
#define OMAP_XHCI_BASE 0x48890000
#define OMAP_OCP1_SCP_BASE 0x4A084c00
#define OMAP_OTG_WRAPPER_BASE 0x48880000
#elif defined CONFIG_AM43XX
#define OMAP_XHCI_BASE 0x483d0000
#define OMAP_OCP1_SCP_BASE 0x483E8000
#define OMAP_OTG_WRAPPER_BASE 0x483dc100
#else
/* Default to the OMAP5 XHCI defines */
#define OMAP_XHCI_BASE 0x4a030000
#define OMAP_OCP1_SCP_BASE 0x4a084c00
#define OMAP_OTG_WRAPPER_BASE 0x4A020000
#endif
/* Phy register MACRO definitions */
#define PLL_REGM_MASK 0x001FFE00
#define PLL_REGM_SHIFT 0x9
#define PLL_REGM_F_MASK 0x0003FFFF
#define PLL_REGM_F_SHIFT 0x0
#define PLL_REGN_MASK 0x000001FE
#define PLL_REGN_SHIFT 0x1
#define PLL_SELFREQDCO_MASK 0x0000000E
#define PLL_SELFREQDCO_SHIFT 0x1
#define PLL_SD_MASK 0x0003FC00
#define PLL_SD_SHIFT 0x9
#define SET_PLL_GO 0x1
#define PLL_TICOPWDN 0x10000
#define PLL_LOCK 0x2
#define PLL_IDLE 0x1
#define USB3_PWRCTL_CLK_CMD_MASK 0x3FE000
#define USB3_PWRCTL_CLK_FREQ_MASK 0xFFC
#define USB3_PHY_PARTIAL_RX_POWERON (1 << 6)
#define USB3_PHY_RX_POWERON (1 << 14)
#define USB3_PHY_TX_POWERON (1 << 15)
#define USB3_PHY_TX_RX_POWERON (USB3_PHY_RX_POWERON | USB3_PHY_TX_POWERON)
#define USB3_PWRCTL_CLK_CMD_SHIFT 14
#define USB3_PWRCTL_CLK_FREQ_SHIFT 22
/* USBOTGSS_WRAPPER definitions */
#define USBOTGSS_WRAPRESET (1 << 17)
#define USBOTGSS_DMADISABLE (1 << 16)
#define USBOTGSS_STANDBYMODE_NO_STANDBY (1 << 4)
#define USBOTGSS_STANDBYMODE_SMRT (1 << 5)
#define USBOTGSS_STANDBYMODE_SMRT_WKUP (0x3 << 4)
#define USBOTGSS_IDLEMODE_NOIDLE (1 << 2)
#define USBOTGSS_IDLEMODE_SMRT (1 << 3)
#define USBOTGSS_IDLEMODE_SMRT_WKUP (0x3 << 2)
/* USBOTGSS_IRQENABLE_SET_0 bit */
#define USBOTGSS_COREIRQ_EN (1 << 0)
/* USBOTGSS_IRQENABLE_SET_1 bits */
#define USBOTGSS_IRQ_SET_1_IDPULLUP_FALL_EN (1 << 0)
#define USBOTGSS_IRQ_SET_1_DISCHRGVBUS_FALL_EN (1 << 3)
#define USBOTGSS_IRQ_SET_1_CHRGVBUS_FALL_EN (1 << 4)
#define USBOTGSS_IRQ_SET_1_DRVVBUS_FALL_EN (1 << 5)
#define USBOTGSS_IRQ_SET_1_IDPULLUP_RISE_EN (1 << 8)
#define USBOTGSS_IRQ_SET_1_DISCHRGVBUS_RISE_EN (1 << 11)
#define USBOTGSS_IRQ_SET_1_CHRGVBUS_RISE_EN (1 << 12)
#define USBOTGSS_IRQ_SET_1_DRVVBUS_RISE_EN (1 << 13)
#define USBOTGSS_IRQ_SET_1_OEVT_EN (1 << 16)
#define USBOTGSS_IRQ_SET_1_DMADISABLECLR_EN (1 << 17)
/*
* USBOTGSS_WRAPPER registers
*/
struct omap_dwc_wrapper {
u32 revision;
u32 reserve_1[3];
u32 sysconfig; /* offset of 0x10 */
u32 reserve_2[3];
u16 reserve_3;
u32 irqstatus_raw_0; /* offset of 0x24 */
u32 irqstatus_0;
u32 irqenable_set_0;
u32 irqenable_clr_0;
u32 irqstatus_raw_1; /* offset of 0x34 */
u32 irqstatus_1;
u32 irqenable_set_1;
u32 irqenable_clr_1;
u32 reserve_4[15];
u32 utmi_otg_ctrl; /* offset of 0x80 */
u32 utmi_otg_status;
u32 reserve_5[30];
u32 mram_offset; /* offset of 0x100 */
u32 fladj;
u32 dbg_config;
u32 dbg_data;
u32 dev_ebc_en;
};
/* XHCI PHY register structure */
struct omap_usb3_phy {
u32 reserve1;
u32 pll_status;
u32 pll_go;
u32 pll_config_1;
u32 pll_config_2;
u32 pll_config_3;
u32 pll_ssc_config_1;
u32 pll_ssc_config_2;
u32 pll_config_4;
};
struct omap_xhci {
struct omap_dwc_wrapper *otg_wrapper;
struct omap_usb3_phy *usb3_phy;
struct xhci_hccr *hcd;
struct dwc3 *dwc3_reg;
};
/* USB PHY functions */
void omap_enable_phy(struct omap_xhci *omap);
void omap_reset_usb_phy(struct dwc3 *dwc3_reg);
void usb_phy_power(int on);
#endif /* _ASM_ARCH_XHCI_OMAP_H_ */