blob: fc07ca95a3153e36faa5d3ff7f385440789880f1 [file] [log] [blame]
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
* Copyright (c) 2017 Google, Inc
* Written by Simon Glass <sjg@chromium.org>
*/
#include <common.h>
#include <command.h>
#include <dm.h>
#include <led.h>
#include <dm/uclass-internal.h>
#define LED_TOGGLE LEDST_COUNT
static const char *const state_label[] = {
[LEDST_OFF] = "off",
[LEDST_ON] = "on",
[LEDST_TOGGLE] = "toggle",
#ifdef CONFIG_LED_BLINK
[LEDST_BLINK] = "blink",
#endif
};
enum led_state_t get_led_cmd(char *var)
{
int i;
for (i = 0; i < LEDST_COUNT; i++) {
if (!strncmp(var, state_label[i], strlen(var)))
return i;
}
return -1;
}
static int show_led_state(struct udevice *dev)
{
int ret;
ret = led_get_state(dev);
if (ret >= LEDST_COUNT)
ret = -EINVAL;
if (ret >= 0)
printf("%s\n", state_label[ret]);
return ret;
}
static int list_leds(void)
{
struct udevice *dev;
int ret;
for (uclass_find_first_device(UCLASS_LED, &dev);
dev;
uclass_find_next_device(&dev)) {
struct led_uc_plat *plat = dev_get_uclass_platdata(dev);
if (!plat->label)
continue;
printf("%-15s ", plat->label);
if (device_active(dev)) {
ret = show_led_state(dev);
if (ret < 0)
printf("Error %d\n", ret);
} else {
printf("<inactive>\n");
}
}
return 0;
}
int do_led(cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char * const argv[])
{
enum led_state_t cmd;
const char *led_label;
struct udevice *dev;
#ifdef CONFIG_LED_BLINK
int freq_ms = 0;
#endif
int ret;
/* Validate arguments */
if (argc < 2)
return CMD_RET_USAGE;
led_label = argv[1];
if (*led_label == 'l')
return list_leds();
cmd = argc > 2 ? get_led_cmd(argv[2]) : LEDST_COUNT;
#ifdef CONFIG_LED_BLINK
if (cmd == LEDST_BLINK) {
if (argc < 4)
return CMD_RET_USAGE;
freq_ms = simple_strtoul(argv[3], NULL, 10);
}
#endif
ret = led_get_by_label(led_label, &dev);
if (ret) {
printf("LED '%s' not found (err=%d)\n", led_label, ret);
return CMD_RET_FAILURE;
}
switch (cmd) {
case LEDST_OFF:
case LEDST_ON:
case LEDST_TOGGLE:
ret = led_set_state(dev, cmd);
break;
#ifdef CONFIG_LED_BLINK
case LEDST_BLINK:
ret = led_set_period(dev, freq_ms);
if (!ret)
ret = led_set_state(dev, LEDST_BLINK);
break;
#endif
case LEDST_COUNT:
printf("LED '%s': ", led_label);
ret = show_led_state(dev);
break;
}
if (ret < 0) {
printf("LED '%s' operation failed (err=%d)\n", led_label, ret);
return CMD_RET_FAILURE;
}
return 0;
}
#ifdef CONFIG_LED_BLINK
#define BLINK "|blink [blink-freq in ms]"
#else
#define BLINK ""
#endif
U_BOOT_CMD(
led, 4, 1, do_led,
"manage LEDs",
"<led_label> on|off|toggle" BLINK "\tChange LED state\n"
"led [<led_label>\tGet LED state\n"
"led list\t\tshow a list of LEDs"
);