blob: 4a4d627b2819e5aa0d196d7d1c8112272e252a22 [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (C) 2013, Intel Corporation
* Copyright (C) 2014, Bin Meng <bmeng.cn@gmail.com>
*
* SPDX-License-Identifier: Intel
*/
#ifndef _FSP_HEADER_H_
#define _FSP_HEADER_H_
#define FSP_HEADER_OFF 0x94 /* Fixed FSP header offset in the FSP image */
struct __packed fsp_header {
u32 sign; /* 'FSPH' */
u32 hdr_len; /* header length */
u8 reserved1[3];
u8 hdr_rev; /* header rev */
u32 img_rev; /* image rev */
char img_id[8]; /* signature string */
u32 img_size; /* image size */
u32 img_base; /* image base */
u32 img_attr; /* image attribute */
u32 cfg_region_off; /* configuration region offset */
u32 cfg_region_size; /* configuration region size */
u32 api_num; /* number of API entries */
u32 fsp_tempram_init; /* tempram_init offset */
u32 fsp_init; /* fsp_init offset */
u32 fsp_notify; /* fsp_notify offset */
u32 reserved2;
};
#endif