blob: 6095ee4be3e745e2e66380017c898a02826619fa [file] [log] [blame]
/*
* (C) Copyright 2010
* Vipin Kumar, ST Micoelectronics, vipin.kumar@st.com.
*
* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
*/
#ifndef _DW_ETH_H
#define _DW_ETH_H
#define CONFIG_TX_DESCR_NUM 16
#define CONFIG_RX_DESCR_NUM 16
#define CONFIG_ETH_BUFSIZE 2048
#define TX_TOTAL_BUFSIZE (CONFIG_ETH_BUFSIZE * CONFIG_TX_DESCR_NUM)
#define RX_TOTAL_BUFSIZE (CONFIG_ETH_BUFSIZE * CONFIG_RX_DESCR_NUM)
#define CONFIG_MACRESET_TIMEOUT (3 * CONFIG_SYS_HZ)
#define CONFIG_MDIO_TIMEOUT (3 * CONFIG_SYS_HZ)
struct eth_mac_regs {
u32 conf; /* 0x00 */
u32 framefilt; /* 0x04 */
u32 hashtablehigh; /* 0x08 */
u32 hashtablelow; /* 0x0c */
u32 miiaddr; /* 0x10 */
u32 miidata; /* 0x14 */
u32 flowcontrol; /* 0x18 */
u32 vlantag; /* 0x1c */
u32 version; /* 0x20 */
u8 reserved_1[20];
u32 intreg; /* 0x38 */
u32 intmask; /* 0x3c */
u32 macaddr0hi; /* 0x40 */
u32 macaddr0lo; /* 0x44 */
};
/* MAC configuration register definitions */
#define FRAMEBURSTENABLE (1 << 21)
#define MII_PORTSELECT (1 << 15)
#define FES_100 (1 << 14)
#define DISABLERXOWN (1 << 13)
#define FULLDPLXMODE (1 << 11)
#define RXENABLE (1 << 2)
#define TXENABLE (1 << 3)
/* MII address register definitions */
#define MII_BUSY (1 << 0)
#define MII_WRITE (1 << 1)
#define MII_CLKRANGE_60_100M (0)
#define MII_CLKRANGE_100_150M (0x4)
#define MII_CLKRANGE_20_35M (0x8)
#define MII_CLKRANGE_35_60M (0xC)
#define MII_CLKRANGE_150_250M (0x10)
#define MII_CLKRANGE_250_300M (0x14)
#define MIIADDRSHIFT (11)
#define MIIREGSHIFT (6)
#define MII_REGMSK (0x1F << 6)
#define MII_ADDRMSK (0x1F << 11)
struct eth_dma_regs {
u32 busmode; /* 0x00 */
u32 txpolldemand; /* 0x04 */
u32 rxpolldemand; /* 0x08 */
u32 rxdesclistaddr; /* 0x0c */
u32 txdesclistaddr; /* 0x10 */
u32 status; /* 0x14 */
u32 opmode; /* 0x18 */
u32 intenable; /* 0x1c */
u8 reserved[40];
u32 currhosttxdesc; /* 0x48 */
u32 currhostrxdesc; /* 0x4c */
u32 currhosttxbuffaddr; /* 0x50 */
u32 currhostrxbuffaddr; /* 0x54 */
};
#define DW_DMA_BASE_OFFSET (0x1000)
/* Default DMA Burst length */
#ifndef CONFIG_DW_GMAC_DEFAULT_DMA_PBL
#define CONFIG_DW_GMAC_DEFAULT_DMA_PBL 8
#endif
/* Bus mode register definitions */
#define FIXEDBURST (1 << 16)
#define PRIORXTX_41 (3 << 14)
#define PRIORXTX_31 (2 << 14)
#define PRIORXTX_21 (1 << 14)
#define PRIORXTX_11 (0 << 14)
#define DMA_PBL (CONFIG_DW_GMAC_DEFAULT_DMA_PBL<<8)
#define RXHIGHPRIO (1 << 1)
#define DMAMAC_SRST (1 << 0)
/* Poll demand definitions */
#define POLL_DATA (0xFFFFFFFF)
/* Operation mode definitions */
#define STOREFORWARD (1 << 21)
#define FLUSHTXFIFO (1 << 20)
#define TXSTART (1 << 13)
#define TXSECONDFRAME (1 << 2)
#define RXSTART (1 << 1)
/* Descriptior related definitions */
#define MAC_MAX_FRAME_SZ (1600)
struct dmamacdescr {
u32 txrx_status;
u32 dmamac_cntl;
u32 dmamac_addr;
u32 dmamac_next;
} __aligned(ARCH_DMA_MINALIGN);
/*
* txrx_status definitions
*/
/* tx status bits definitions */
#if defined(CONFIG_DW_ALTDESCRIPTOR)
#define DESC_TXSTS_OWNBYDMA (1 << 31)
#define DESC_TXSTS_TXINT (1 << 30)
#define DESC_TXSTS_TXLAST (1 << 29)
#define DESC_TXSTS_TXFIRST (1 << 28)
#define DESC_TXSTS_TXCRCDIS (1 << 27)
#define DESC_TXSTS_TXPADDIS (1 << 26)
#define DESC_TXSTS_TXCHECKINSCTRL (3 << 22)
#define DESC_TXSTS_TXRINGEND (1 << 21)
#define DESC_TXSTS_TXCHAIN (1 << 20)
#define DESC_TXSTS_MSK (0x1FFFF << 0)
#else
#define DESC_TXSTS_OWNBYDMA (1 << 31)
#define DESC_TXSTS_MSK (0x1FFFF << 0)
#endif
/* rx status bits definitions */
#define DESC_RXSTS_OWNBYDMA (1 << 31)
#define DESC_RXSTS_DAFILTERFAIL (1 << 30)
#define DESC_RXSTS_FRMLENMSK (0x3FFF << 16)
#define DESC_RXSTS_FRMLENSHFT (16)
#define DESC_RXSTS_ERROR (1 << 15)
#define DESC_RXSTS_RXTRUNCATED (1 << 14)
#define DESC_RXSTS_SAFILTERFAIL (1 << 13)
#define DESC_RXSTS_RXIPC_GIANTFRAME (1 << 12)
#define DESC_RXSTS_RXDAMAGED (1 << 11)
#define DESC_RXSTS_RXVLANTAG (1 << 10)
#define DESC_RXSTS_RXFIRST (1 << 9)
#define DESC_RXSTS_RXLAST (1 << 8)
#define DESC_RXSTS_RXIPC_GIANT (1 << 7)
#define DESC_RXSTS_RXCOLLISION (1 << 6)
#define DESC_RXSTS_RXFRAMEETHER (1 << 5)
#define DESC_RXSTS_RXWATCHDOG (1 << 4)
#define DESC_RXSTS_RXMIIERROR (1 << 3)
#define DESC_RXSTS_RXDRIBBLING (1 << 2)
#define DESC_RXSTS_RXCRC (1 << 1)
/*
* dmamac_cntl definitions
*/
/* tx control bits definitions */
#if defined(CONFIG_DW_ALTDESCRIPTOR)
#define DESC_TXCTRL_SIZE1MASK (0x1FFF << 0)
#define DESC_TXCTRL_SIZE1SHFT (0)
#define DESC_TXCTRL_SIZE2MASK (0x1FFF << 16)
#define DESC_TXCTRL_SIZE2SHFT (16)
#else
#define DESC_TXCTRL_TXINT (1 << 31)
#define DESC_TXCTRL_TXLAST (1 << 30)
#define DESC_TXCTRL_TXFIRST (1 << 29)
#define DESC_TXCTRL_TXCHECKINSCTRL (3 << 27)
#define DESC_TXCTRL_TXCRCDIS (1 << 26)
#define DESC_TXCTRL_TXRINGEND (1 << 25)
#define DESC_TXCTRL_TXCHAIN (1 << 24)
#define DESC_TXCTRL_SIZE1MASK (0x7FF << 0)
#define DESC_TXCTRL_SIZE1SHFT (0)
#define DESC_TXCTRL_SIZE2MASK (0x7FF << 11)
#define DESC_TXCTRL_SIZE2SHFT (11)
#endif
/* rx control bits definitions */
#if defined(CONFIG_DW_ALTDESCRIPTOR)
#define DESC_RXCTRL_RXINTDIS (1 << 31)
#define DESC_RXCTRL_RXRINGEND (1 << 15)
#define DESC_RXCTRL_RXCHAIN (1 << 14)
#define DESC_RXCTRL_SIZE1MASK (0x1FFF << 0)
#define DESC_RXCTRL_SIZE1SHFT (0)
#define DESC_RXCTRL_SIZE2MASK (0x1FFF << 16)
#define DESC_RXCTRL_SIZE2SHFT (16)
#else
#define DESC_RXCTRL_RXINTDIS (1 << 31)
#define DESC_RXCTRL_RXRINGEND (1 << 25)
#define DESC_RXCTRL_RXCHAIN (1 << 24)
#define DESC_RXCTRL_SIZE1MASK (0x7FF << 0)
#define DESC_RXCTRL_SIZE1SHFT (0)
#define DESC_RXCTRL_SIZE2MASK (0x7FF << 11)
#define DESC_RXCTRL_SIZE2SHFT (11)
#endif
struct dw_eth_dev {
struct dmamacdescr tx_mac_descrtable[CONFIG_TX_DESCR_NUM];
struct dmamacdescr rx_mac_descrtable[CONFIG_RX_DESCR_NUM];
char txbuffs[TX_TOTAL_BUFSIZE] __aligned(ARCH_DMA_MINALIGN);
char rxbuffs[RX_TOTAL_BUFSIZE] __aligned(ARCH_DMA_MINALIGN);
u32 interface;
u32 tx_currdescnum;
u32 rx_currdescnum;
struct eth_mac_regs *mac_regs_p;
struct eth_dma_regs *dma_regs_p;
struct eth_device *dev;
struct phy_device *phydev;
struct mii_dev *bus;
};
#endif