blob: 67ac28b51a565da56911faea0dee4b008f0f51de [file] [log] [blame]
# Czech translations for GNU libc.
# Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
# Vladimir Michl <Vladimir.Michl@seznam.cz>, 1997.
# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.
#
# Thanks to:
# Petr Kolar <Petr.Kolar@vslib.cz>
# Stanislav Brabec <utx@k332.feld.cvut.cz>, 1998.
#
# Describe of some function:
# error(status, errnum, "message") => "progname: message: error_message"
# perror("message") => "message: error_message"
#
# Notes:
# host, name, hostname - jméno, název, označení?
# Untranslated: netid (RFC 1833: Network Identifier), nettype
# Translations of "socket" => "soket",
# byte => bajt, "out of memory" => "nedostatek paměti"
# collation something => ???
# ellipsis range => ???
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.18.90.20140105\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-05 17:40+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-08 20:42+0100\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: argp/argp-help.c:227
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: Parametr ARGP_HELP_FMT vyžaduje hodnotu"
#: argp/argp-help.c:237
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Neznámý parametr ARGP_HELP_FMT"
#: argp/argp-help.c:250
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Nesmysly v ARGP_HELP_FMT: %s"
#: argp/argp-help.c:1214
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Argumenty požadované dlouhými přepínači jsou také požadovány jejich krátkými formami."
#: argp/argp-help.c:1600
msgid "Usage:"
msgstr "Použití:"
#: argp/argp-help.c:1604
msgid " or: "
msgstr " nebo: "
#: argp/argp-help.c:1616
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [PŘEPÍNAČ…]"
#: argp/argp-help.c:1643
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Více informací získáte příkazy „%s --help“ nebo „%s --usage“.\n"
#: argp/argp-help.c:1671
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"Chyby v programu oznamujte na adrese %s (pouze anglicky),\n"
"připomínky k překladu zasílejte na adresu\n"
"<translation-team-cs@lists.sourceforge.net> (česky).\n"
#: argp/argp-parse.c:101
msgid "Give this help list"
msgstr "Vypíše tuto nápovědu"
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Vypíše krátký návod na použití"
#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:115
#: nss/makedb.c:120
msgid "NAME"
msgstr "NÁZEV"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Nastaví název programu"
#: argp/argp-parse.c:105
msgid "SECS"
msgstr "SEK"
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Počkání SEK sekund (výchozí 3600)"
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Vypíše označení verze programu"
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Neznámá verze!?"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Příliš mnoho argumentů\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(CHYBA PROGRAMU) Přepínač měl být rozpoznán!?"
#: assert/assert-perr.c:35
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sNeočekávaná chyba: %s.\n"
#: assert/assert.c:101
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
"%n"
msgstr ""
"%s%s%s:%u: %s%sPředpoklad „%s“ nesplněn.\n"
"%n"
# See "gencat --help" output for better understadning why leading space is
# needed.
#: catgets/gencat.c:110
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr " Vytvoří hlavičkový soubor NÁZEV pro jazyk C obsahující definice symbolů"
#: catgets/gencat.c:112
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr " Nepoužívá existující katalog, vytvoří nový výstupní soubor"
#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Zapsání výstup do souboru SOUBOR"
#: catgets/gencat.c:118
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Generuje katalog zpráv.\vJe-li VSTUPNÍ_SOUBOR -, vstup bude načten ze standardního vstupu.\n"
"Je-li VÝSTUPNÍ_SOUBOR -, výstup bude zapsán na standardní výstup.\n"
#: catgets/gencat.c:123
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]…\n"
"[ VÝSTUPNÍ_SOUBOR [VSTUPNÍ_SOUBOR]…]"
#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
#: elf/pldd.c:219 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
#: locale/programs/localedef.c:376 login/programs/pt_chown.c:88
#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:969 nss/makedb.c:369
#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Rady, jak nahlásit chybu, naleznete na:\n"
"%s.\n"
#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:235 elf/sotruss.ksh:75
#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:402
#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:485 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Toto je volné programové vybavení; podmínky pro kopírování a rozšiřování\n"
"naleznete ve zdrojových textech. Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY,\n"
"a to i bez záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL.\n"
#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:240 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
#: locale/programs/localedef.c:407 malloc/memusage.sh:75
#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:490 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
#: posix/getconf.c:1108
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Autor: %s.\n"
#: catgets/gencat.c:281
msgid "*standard input*"
msgstr "*standardní vstup*"
#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "vstupní soubor „%s“ nelze otevřít"
#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
msgid "illegal set number"
msgstr "nepovolené číslo sady"
#: catgets/gencat.c:443
msgid "duplicate set definition"
msgstr "duplicitní definice sady"
#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
msgid "this is the first definition"
msgstr "toto je první definice"
#: catgets/gencat.c:516
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "neznámá sada „%s“"
#: catgets/gencat.c:557
msgid "invalid quote character"
msgstr "chybný znak s uvozovkami"
#: catgets/gencat.c:570
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "neznámá direktiva „%s“: řádek ignorován"
#: catgets/gencat.c:615
msgid "duplicated message number"
msgstr "duplicitní číslo zprávy"
#: catgets/gencat.c:666
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "duplicitní identifikátor zprávy"
#: catgets/gencat.c:723
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "chybný znak: zpráva ignorována"
#: catgets/gencat.c:766
msgid "invalid line"
msgstr "chybný řádek"
#: catgets/gencat.c:820
msgid "malformed line ignored"
msgstr "deformovaný řádek bude ignorován"
#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "výstupní soubor „%s“ nelze otevřít"
#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "chybná escape sekvence"
#: catgets/gencat.c:1209
msgid "unterminated message"
msgstr "neukončená zpráva"
#: catgets/gencat.c:1233
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "během otvírání starého katalogu"
#: catgets/gencat.c:1324
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "převodní modul není dostupný"
#: catgets/gencat.c:1350
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "nelze určit escapovací znak"
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Nebufferovat výstup"
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Vypíše informace získané při profilování přes PC."
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[SOUBOR]"
#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "vstupní soubor nelze otevřít"
#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "hlavičku nelze přečíst"
#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "neplatná velikost ukazatele"
#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Použití: xtrace [PŘEPÍNAČ]… PROGRAM [PŘEPÍNAČ_PROGRAMU]…\\n"
#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.ksh:56 elf/sotruss.ksh:67
#: elf/sotruss.ksh:135 malloc/memusage.sh:26
msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
msgstr "Více informací lze získat příkazem „%s --help“ nebo „%s --usage“.\\n"
#: debug/xtrace.sh:38
msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
msgstr "%s: přepínač „%s“ vyžaduje argument.\\n"
#: debug/xtrace.sh:45
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Sleduje běh programu a vypisuje právě prováděné funkce.\n"
"\n"
" --data=SOUBOR Nespustí program, jen vypíše data ze SOUBORU.\n"
"\n"
" -?,--help Vypíše tuto nápovědu a skončí\n"
" --usage Vrátí krátký návod na použití\n"
" -V,--version Vypíše informace o verzi a skončí\n"
"\n"
"Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících\n"
"krátkých přepínačů.\n"
"\n"
#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.ksh:49
#: malloc/memusage.sh:64
msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
msgstr "Návod, jak nahlásit chybu, naleznete na:\\\\n%s.\\\\n"
# Říká, že žádný přepínač takového jména nebyl nalezen.
#: debug/xtrace.sh:125
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: nerozpoznaný přepínač „$1“\\n"
#: debug/xtrace.sh:138
msgid "No program name given\\n"
msgstr "Nezadán žádný název programu\\n"
#: debug/xtrace.sh:146
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr "spustitelný program „$program“ nenalezen\\n"
#: debug/xtrace.sh:150
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "„$program“ není spustitelný\\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:63
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_SELF je použito pro kód, který není dynamicky zaveden"
#: dlfcn/dlinfo.c:72
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "nepodporovaný požadavek dlinfo"
#: dlfcn/dlmopen.c:63
msgid "invalid namespace"
msgstr "neplatný jmenný prostor"
#: dlfcn/dlmopen.c:68
msgid "invalid mode"
msgstr "neplatný režim"
#: dlfcn/dlopen.c:64
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "neplatný parametr režimu"
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "neznámý"
#: elf/cache.c:135
msgid "Unknown OS"
msgstr "Neznámý OS"
#: elf/cache.c:140
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", ABI OS: %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1318
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Soubor s keší %s nelze otevřít\n"
#: elf/cache.c:171
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "mmap na souboru s keší selhala.\n"
#: elf/cache.c:175 elf/cache.c:189
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Soubor neobsahuje keš.\n"
#: elf/cache.c:222 elf/cache.c:232
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "V keši „%2$s“ nalezeno knihoven: %1$d\n"
#: elf/cache.c:426
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Nelze vytvořit dočasný soubor s keší %s"
#: elf/cache.c:434 elf/cache.c:444 elf/cache.c:448 elf/cache.c:453
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Zápis kešovaných dat selhal"
#: elf/cache.c:458
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Změna přístupových práv k %s na %#o se nezdařila"
#: elf/cache.c:463
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Přejmenování z %s na %s selhalo"
#: elf/dl-close.c:383 elf/dl-open.c:470
msgid "cannot create scope list"
msgstr "seznam rozsahů nelze vytvořit"
#: elf/dl-close.c:776
msgid "shared object not open"
msgstr "sdílený objekt není otevřen"
#: elf/dl-deps.c:112
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "V SUID/SGID programech není DST povoleno"
#: elf/dl-deps.c:125
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "prázdné nahrazená dynamického řetězcového dílku (DST)"
#: elf/dl-deps.c:131
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "pomocnou „%s“ nelze načíst kvůli prázdnému nahrazení dynamických řetězcových dílků\n"
#: elf/dl-deps.c:479
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "dynamický seznam nelze alokovat"
#: elf/dl-deps.c:516 elf/dl-deps.c:576
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "seznam pro vyhledávání symbolů nelze alokovat"
#: elf/dl-deps.c:556
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Filtry s LD_TRACE_PRELINKING nejsou podporovány"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "CHYBA DYNAMICKÉHO LINKERU!!!"
#: elf/dl-error.c:127
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "chyba během načítání sdílených knihoven"
#: elf/dl-fptr.c:87 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:93
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "stránky pro tabulku fdesc nelze namapovat"
#: elf/dl-fptr.c:191 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:206
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "stránky pro tabulku fptr nelze namapovat"
#: elf/dl-fptr.c:220 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:235
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "vnitřní chyba: symidx mimo rozsah tabulky fptr"
#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
msgid "cannot create capability list"
msgstr "nelze vytvořit seznam kvalifikací"
#: elf/dl-load.c:465
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "nelze alokovat paměť pro záznam jména"
#: elf/dl-load.c:550 elf/dl-load.c:666 elf/dl-load.c:749 elf/dl-load.c:868
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "keš pro vyhledávací cestu nelze vytvořit"
#: elf/dl-load.c:641
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "nelze vytvořit kopii RUNPATH/RPATH"
#: elf/dl-load.c:735
msgid "cannot create search path array"
msgstr "nelze vytvořit pole vyhledávacích cest"
#: elf/dl-load.c:940
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "nelze získat informace o sdíleném objektu"
#: elf/dl-load.c:1018
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "nulami vyplněné zařízení (zero) nelze otevřít"
#: elf/dl-load.c:1065 elf/dl-load.c:2348
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "deskriptor sdíleného objektu nelze vytvořit"
#: elf/dl-load.c:1084 elf/dl-load.c:1761 elf/dl-load.c:1864
msgid "cannot read file data"
msgstr "data ze souboru nelze načíst"
#: elf/dl-load.c:1130
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "Zarovnání kódu zavaděče formátu ELF nelícuje se stránkou"
#: elf/dl-load.c:1137
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "Adresa/ofset kódu zavaděče formátu ELF není správně zarovnána"
#: elf/dl-load.c:1222
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "Datové struktury TLS prvního vlákna nelze alokovat"
#: elf/dl-load.c:1245
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "nelze zpracovat data TLS"
#: elf/dl-load.c:1264
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "objektový soubor nemá žádné nahratelné segmenty"
#: elf/dl-load.c:1300
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "namapování segmentu ze sdíleného objektu se nepodařilo"
#: elf/dl-load.c:1326
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "spustitelný kód nelze dynamicky nahrát"
#: elf/dl-load.c:1389 elf/dl-load.c:1498
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "ochrany paměti nelze změnit"
#: elf/dl-load.c:1408
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "nulami vyplněné stránky nelze mapovat"
#: elf/dl-load.c:1422
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "objektový soubor nemá žádnou dynamickou sekci"
#: elf/dl-load.c:1445
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "sdílený objekt nebylo možné načíst funkcí dlopen()"
#: elf/dl-load.c:1458
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "nelze alokovat paměť pro hlavičku programu"
#: elf/dl-load.c:1475 elf/dl-open.c:195
msgid "invalid caller"
msgstr "nepřípustný kód volání"
#: elf/dl-load.c:1518
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "nemohu povolit spustitelnost zásobníku, jak vyžaduje sdílený objekt"
#: elf/dl-load.c:1531
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "deskriptor souboru nelze zavřít"
#: elf/dl-load.c:1761
msgid "file too short"
msgstr "soubor je příliš krátký"
#: elf/dl-load.c:1797
msgid "invalid ELF header"
msgstr "neplatný hlavička ELF"
#: elf/dl-load.c:1809
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "Kódování dat souboru ELF nemá velkou endianitu"
#: elf/dl-load.c:1811
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "Kódování dat souboru ELF nemá malou endianitu"
#: elf/dl-load.c:1815
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "ident verze souboru ELF se neshoduje se současnou"
#: elf/dl-load.c:1819
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "Chybné ABI OS souboru ELF"
#: elf/dl-load.c:1822
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "Chybná verze ABI souboru ELF"
#: elf/dl-load.c:1825
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "nenulová výplň v e_ident"
#: elf/dl-load.c:1828
msgid "internal error"
msgstr "vnitřní chyba"
#: elf/dl-load.c:1835
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "Verze souboru ELD se neshoduje se současnou"
#: elf/dl-load.c:1843
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "jen ET_DYN a ET_EXEC mohou být nahráni"
#: elf/dl-load.c:1849
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "phentsize souboru ELF má neočekávanou velikost"
#: elf/dl-load.c:2367
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "chybná třída ELF: ELFCLASS64"
#: elf/dl-load.c:2368
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "chybná třída ELF: ELFCLASS32"
#: elf/dl-load.c:2371
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "sdílený objektový soubor nelze otevřít"
#: elf/dl-lookup.c:753 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:770
msgid "relocation error"
msgstr "chyba při přemisťování"
#: elf/dl-lookup.c:780 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:797
msgid "symbol lookup error"
msgstr "chyba při vyhledávání symbolu"
#: elf/dl-open.c:102
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "globální rozsah nelze rozšířit"
#: elf/dl-open.c:520
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "Čítač generátoru TLS oříznut! Prosím, tuto skutečnost nahlaste."
#: elf/dl-open.c:542
msgid "cannot load any more object with static TLS"
msgstr "nelze zavést žádný další objekt se statickým TLS"
#: elf/dl-open.c:602
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "neplatný mód pro dlopen()"
#: elf/dl-open.c:619
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "pro dlmopen() již není dostupný žádný další jmenný prostor"
#: elf/dl-open.c:637
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "neplatný cílový jmenný prostor v dlmopen()"
#: elf/dl-reloc.c:158
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "nelze alokovat paměť uvnitř statického bloku TLS"
#: elf/dl-reloc.c:250
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "segment nelze kvůli přemístění učinit zapisovatelný"
#: elf/dl-reloc.c:313
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: v objektu %s nenalezen žádný PLTREL\n"
#: elf/dl-reloc.c:324
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: pro uložení výsledků přemístění %s není dost paměti\n"
#: elf/dl-reloc.c:340
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "segment prot nelze po reloc obnovit"
#: elf/dl-reloc.c:369
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "po přemístění nelze nelze uplatnit dodatečnou ochranu paměti"
#: elf/dl-sym.c:153
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT je použito pro kód, který není dynamicky zaveden"
#: elf/dl-tls.c:923
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "datové struktury TLS nelze vytvořit"
#: elf/dl-version.c:166
msgid "version lookup error"
msgstr "chyba při vyhledávání verze"
#: elf/dl-version.c:296
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "tabulku odkazů na verze nelze alokovat"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "Vypsat keš"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Vypisuje podrobné zprávy"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Nevybuduje keš"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Nevygeneruje odkazy"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Přepne se do a použije KOŘEN jako kořenový adresář"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "KOŘEN"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "KEŠ"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Použije KEŠ jako soubor s keší"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr "KONFIG"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Použije KONFIG jako konfigurační soubor"
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Zpracuje jen adresáře uvedené na příkazovém řádku. Nevybuduje keš."
#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Ručně odkazuje jednotlivé knihovny."
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "FORMÁT"
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Který formát použije: „new“ (nový), „old“ (starý) nebo „compat“ (kompatibilní)"
#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Ignoruje pomocné soubory s keší"
#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Nastaví vazby dynamického linkeru pro dobu běhu"
#: elf/ldconfig.c:346
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Cesta „%s“ zadána více krát"
#: elf/ldconfig.c:386
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "%s není knihovna známého typu"
#: elf/ldconfig.c:414
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Nelze získat informace o %s"
#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Nelze získat informace o %s\n"
#: elf/ldconfig.c:498
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s není symbolický odkaz\n"
#: elf/ldconfig.c:517
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Nelze smazat odkaz na %s"
#: elf/ldconfig.c:523
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Odkaz na %2$s z %1$s nelze vytvořit"
#: elf/ldconfig.c:529
msgid " (changed)\n"
msgstr " (změněno)\n"
#: elf/ldconfig.c:531
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (PŘESKOČENO)\n"
#: elf/ldconfig.c:586
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "%s nezle nalézt"
#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Informace o symbolickém odkazu %s nelze získat"
#: elf/ldconfig.c:609
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Soubor %s ignorován, neb se nejedná o obyčejný soubor."
#: elf/ldconfig.c:618
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Protože nebyl nalezen název sdílené knihovny (soname) %s, žádný odkaz nebyl vytvořeni."
#: elf/ldconfig.c:701
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Adresář %s nelze otevřít"
#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:90
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Vstupní soubor %s nebyl nalezen.\n"
#: elf/ldconfig.c:800
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Informace o %s nelze získat"
#: elf/ldconfig.c:929
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "libc5 knihovna %s je ve špatném adresáři"
#: elf/ldconfig.c:932
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "libc6 knihovna %s je ve špatném adresáři"
#: elf/ldconfig.c:935
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "libc4 knihovna %s je ve špatném adresáři"
#: elf/ldconfig.c:963
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "knihovny %s a %s z adresáře %s mají stejný název (soname), ale rozdílný typ."
#: elf/ldconfig.c:1072
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "Pozor: soubor, který nelze otevřít, bude ignorován: %s"
#: elf/ldconfig.c:1138
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: chybná syntaxe na řádku hwcap"
#: elf/ldconfig.c:1144
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: index hwcap %lu přesáhl maximum %u"
#: elf/ldconfig.c:1151 elf/ldconfig.c:1159
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: index hwcap %lu již definován jako %s"
#: elf/ldconfig.c:1162
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: duplicitní hwcap %lu %s"
#: elf/ldconfig.c:1184
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "Při použití -r je třeba zadat absolutní jméno konfiguračního souboru"
#: elf/ldconfig.c:1191 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:432
#: malloc/obstack.c:434 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "paměť vyčerpána"
#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: adresář %s nelze načíst"
#: elf/ldconfig.c:1267
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "pro vybudování keše byla použita relativní cesta „%s“"
#: elf/ldconfig.c:1297
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Nelze se přepnout do adresáře /"
#: elf/ldconfig.c:1338
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Adresář %s se soubory keší nelze otevřít\n"
#: elf/ldd.bash.in:42
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "Napsali %s a %s.\n"
#: elf/ldd.bash.in:47
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
"Použití: ldd [PŘEPÍNAČ]… SOUBOR…\n"
" --help vypíše tuto nápovědu a skončí\n"
" --version vypíše informace o verzi a skončí\n"
" -d, --data-relocs provede přemístění dat\n"
" -r, --function-relocs provede přemístění dat a funkcí\n"
" -u, --unused vypíše nepoužité přímé závislosti\n"
" -v, --verbose vypíše všechny informace\n"
#: elf/ldd.bash.in:80
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: přepínač „$1“ není jednoznačný"
# Říká, že žádný přepínač takového jména nebyl nalezen.
#: elf/ldd.bash.in:87
msgid "unrecognized option"
msgstr "nerozpoznaný přepínač"
#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:125
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "Více informací získáte příkazem „ldd --help“."
#: elf/ldd.bash.in:124
msgid "missing file arguments"
msgstr "postrádám souborové argumenty"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "Adresář nebo soubor neexistuje"
#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:488
msgid "not regular file"
msgstr "není obyčejným souborem"
#: elf/ldd.bash.in:153
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "varování: nemáte práva ke spuštění"
#: elf/ldd.bash.in:182
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tnení dynamickým spustitelným kódem"
#: elf/ldd.bash.in:190
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "skončil s neznám výstupním kódem"
#: elf/ldd.bash.in:195
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "chyba: nemáte oprávnění číst"
#: elf/pldd-xx.c:105
#, c-format
msgid "cannot find program header of process"
msgstr "programovou hlavičku procesu nelze nalézt"
#: elf/pldd-xx.c:110
#, c-format
msgid "cannot read program header"
msgstr "hlavičku programu nelze přečíst"
#: elf/pldd-xx.c:135
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section"
msgstr "dynamickou sekci nelze přečíst"
#: elf/pldd-xx.c:147
#, c-format
msgid "cannot read r_debug"
msgstr "r_debug nelze přečíst"
#: elf/pldd-xx.c:167
#, c-format
msgid "cannot read program interpreter"
msgstr "interpretr programu nelze přečíst"
#: elf/pldd-xx.c:196
#, c-format
msgid "cannot read link map"
msgstr "mapování odkazů nelze načíst"
#: elf/pldd-xx.c:207
#, c-format
msgid "cannot read object name"
msgstr "název objektu nelze přečíst"
#: elf/pldd.c:62
msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
msgstr "Vypíše dynamické sdílené objekty zavedené do procesu."
#: elf/pldd.c:66
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: elf/pldd.c:97
#, c-format
msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
msgstr "Je třeba právě jeden parametr s ID procesu.\n"
#: elf/pldd.c:109
#, c-format
msgid "invalid process ID '%s'"
msgstr "neplatné ID procesu „%s“"
#: elf/pldd.c:117
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "%s nelze otevřít"
#: elf/pldd.c:142
#, c-format
msgid "cannot open %s/task"
msgstr "%s/task nelze otevřít"
#: elf/pldd.c:145
#, c-format
msgid "cannot prepare reading %s/task"
msgstr "čtení %s/task nelze připravit"
#: elf/pldd.c:158
#, c-format
msgid "invalid thread ID '%s'"
msgstr "neplatné ID vlákna „%s“"
#: elf/pldd.c:169
#, c-format
msgid "cannot attach to process %lu"
msgstr "k procesu %lu se nelze připojit"
#: elf/pldd.c:261
#, c-format
msgid "cannot get information about process %lu"
msgstr "o procesu %lu nelze získat údaje"
#: elf/pldd.c:274
#, c-format
msgid "process %lu is no ELF program"
msgstr "proces %lu není programem ELF"
#: elf/readelflib.c:34
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "soubor %s je zkrácen\n"
#: elf/readelflib.c:66
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "%s je 32bitový soubor typu ELF.\n"
#: elf/readelflib.c:68
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "%s je 64bitový souboru typu ELF.\n"
#: elf/readelflib.c:70
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "Neznámá ELFCLASS v souboru %s.\n"
#: elf/readelflib.c:77
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "%s není sdíleným objektovým souborem (typ: %d).\n"
#: elf/readelflib.c:108
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "více jak jeden dynamický segment\n"
#: elf/readlib.c:96
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "O souboru %s nelze získat informace službou fstat().\n"
#: elf/readlib.c:107
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "Soubor %s je prázdný, nezkontrolováno."
#: elf/readlib.c:113
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "Soubor %s je příliš malý, nezkontrolováno."
#: elf/readlib.c:123
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "Soubor %s nelze namapovat.\n"
#: elf/readlib.c:161
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "%s není soubor typu ELF – na svém začátku má chybné magické bajty.\n"
#: elf/sln.c:84
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
"\n"
msgstr ""
"Použití: sln zdroj cíl|soubor\n"
"\n"
#: elf/sln.c:109
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: chyba při otvírání souboru: %m\n"
#: elf/sln.c:146
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "Žádný cíl na řádku %d neexistuje\n"
#: elf/sln.c:178
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s: cíl nesmí být adresář\n"
#: elf/sln.c:184
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr "%s: starý cíl se nepodařilo odstranit\n"
#: elf/sln.c:192
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: neplatný cíl: %s\n"
#: elf/sln.c:207 elf/sln.c:216
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr "Neplatný odkaz z „%s“ na „%s“: %s\n"
#: elf/sotruss.ksh:32
#, sh-format
msgid ""
"Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
" -F, --from FROMLIST Trace calls from objects on FROMLIST\n"
" -T, --to TOLIST Trace calls to objects on TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit Also show exits from the function calls\n"
" -f, --follow Trace child processes\n"
" -o, --output FILENAME Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
"\t\t\t -f is also used) instead of standard error\n"
"\n"
" -?, --help Give this help list\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" --version Print program version"
msgstr ""
"Usage: sotruss [PŘEPÍNAČE…] [--] SPUSTITELNÝ_PROGRAM [PŘEPÍNAČE_PROGRAMU…]\n"
" -F, --from ZDROJOVÝ_SEZNAM Trasuje volání z objektů na ZDROJOVÉM_SEZNAMU\n"
" -T, --to CÍLOVÝ_SEZNAM Trasuje volání do objektů na CÍLOVÉM_SEZNAMU\n"
"\n"
" -e, --exit Rovněž zobrazuje návraty z volání funkcí\n"
" -f, --follow Trasuje procesy potomků\n"
" -o, --output SOUBOR Výstup zapisuje do SOUBORU (nebo SOUBORU.$PID,\n"
" je-li také použito -f) namísto na standardní\n"
" chybový výstup\n"
"\n"
" -?, --help Vypíše tuto nápovědu\n"
" --usage Vypíše stručný návod na použití\n"
" --version Vypíše údaje o verzi"
#: elf/sotruss.ksh:46
msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
msgstr "Argumenty požadované dlouhými přepínači jsou také požadovány jejich krátkými\\nformami.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:55
msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
msgstr "%s: přepínač vyžaduje argument – „%s“\\n"
#: elf/sotruss.ksh:61
msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: přepínač není jednoznačný: možnosti:"
#: elf/sotruss.ksh:79
msgid "Written by %s.\\n"
msgstr "Autor: %s.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:86
msgid ""
"Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
msgstr ""
"Použití: %s [-ef] [-F ZDROJOVÝ_SEZNAM] [-o SOUBOR] [-T CÍLOVÝ_SEZNAM]\n"
"\t [--exit] [--follow] [--from ZDROJOVÝ_SEZNAM] [--output SOUBOR]\n"
"\t [--to CÍLOVÝ_SEZNAM] [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t SPUSTITELNÝ_PROGRAM [PŘEPÍNAČE_PROGRAMU…]\\n"
#: elf/sotruss.ksh:134
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
msgstr "%s: nerozpoznaný přepínač „%c%s“\\n"
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Výběr výstupu:"
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "vypíše seznam symbolů a počet jejich použití"
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "vytvoří jednoduchý profil s počty a tiky"
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "vytvoří graf volání"
#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr "Čte a vypisuje profilovací data sdíleného objektu."
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "SDÍLENÝ_OBJEKT [PROF_DATA]"
#: elf/sprof.c:433
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "sdílený objekt „%s“ se nepodařilo zavést"
#: elf/sprof.c:442
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "interní deskriptory nelze vytvořit"
#: elf/sprof.c:554
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "Znovuotevření sdíleného objektu „%s“ nebylo úspěšné"
#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "čtení hlaviček sekcí selhalo"
#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "chyba při načítání tabulky řetězců z hlavičky sekce"
#: elf/sprof.c:595
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** Nelze přečíst název souboru s ladícími informaci: %m\n"
#: elf/sprof.c:616
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "název souboru nelze určit"
#: elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "chyba při čtení hlavičky ELF"
#: elf/sprof.c:685
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr ""
"*** Ze souboru „%s“ byly odstraněny ladící informace: podrobná analýza\n"
"není možná\n"
#: elf/sprof.c:715
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "data symbolů se nepodařila načíst"
#: elf/sprof.c:780
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "profilovací data nelze načíst"
#: elf/sprof.c:789
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "během funkce stat() na soubor profilovacích informací"
#: elf/sprof.c:797
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "profilovací data „%s“ nesouhlasí se sdíleným objektem „%s“"
#: elf/sprof.c:808
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "soubor profilovacích dat se nepodařilo namapovat mmapem"
#: elf/sprof.c:816
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "chyba během uzavírání souboru profilovacích dat"
#: elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "interní deskriptor nelze vytvořit"
#: elf/sprof.c:899
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "„%s“ nejsou správná profilovací data pro „%s“"
#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "paměť pro symboly nelze alokovat"
#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "výstupní soubor nelze otevřít"
#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "chyba během uzavírání vstupu „%s“"
#: iconv/iconv_charmap.c:461
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "nepovolená vstupní sekvence na pozici %Zd"
#: iconv/iconv_charmap.c:480 iconv/iconv_prog.c:539
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "nekompletní znak nebo shift sekvence na konci vyrovnávací paměti"
#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_charmap.c:561 iconv/iconv_prog.c:582
#: iconv/iconv_prog.c:618
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "chyba během čtení vstupu"
#: iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:600
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "vyrovnávací paměť pro vstup nelze alokovat"
#: iconv/iconv_prog.c:59
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Zadání vstupně/výstupního formátu:"
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "encoding of original text"
msgstr "kódování vstupního textu"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding for output"
msgstr "výstupní kódování"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "Information:"
msgstr "Informace:"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "vypíše všechny známé znakové sady"
#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:129
msgid "Output control:"
msgstr "Řízení výstupu:"
#: iconv/iconv_prog.c:65
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "vynechá nepřípustné znaky na výstupu"
#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
#: locale/programs/localedef.c:122 locale/programs/localedef.c:124
#: locale/programs/localedef.c:126 locale/programs/localedef.c:147
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "FILE"
msgstr "SOUBOR"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "output file"
msgstr "výstupní soubor"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "suppress warnings"
msgstr "potlačí varování"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "print progress information"
msgstr "vypisuje informace o průběhu"
#: iconv/iconv_prog.c:73
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Konvertuje zadané soubory z jednoho kódování do druhého."
#: iconv/iconv_prog.c:77
msgid "[FILE...]"
msgstr "[SOUBOR…]"
#: iconv/iconv_prog.c:233
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "konverze z „%s“ a do „%s“ není podporována"
#: iconv/iconv_prog.c:238
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "konverze z „%s“ není podporována"
#: iconv/iconv_prog.c:245
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "konverze do „%s“ není podporována"
#: iconv/iconv_prog.c:249
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "konverze z „%s“ do „%s“ není podporována"
#: iconv/iconv_prog.c:259
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "konverze se nezdařila"
#: iconv/iconv_prog.c:357
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "chyba během uzavírání výstupního souboru"
#: iconv/iconv_prog.c:458
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "konverze zastavena kvůli problému při zápisu výstupu"
#: iconv/iconv_prog.c:535
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "nepovolená vstupní sekvence na pozici %ld"
#: iconv/iconv_prog.c:543
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "vnitřní chyba (nepřípustný deskriptor)"
#: iconv/iconv_prog.c:546
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "neznámá chyba funkce iconv() (%d)"
#: iconv/iconv_prog.c:791
msgid ""
"The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"Následující seznam obsahuje všechny známé znakové sady. To nutně neznamená,\n"
"že všechny kombinace těchto názvů mohou být použity pro argumenty Z a DO.\n"
"Jedna znaková sada může být uvedena pod vícerými názvy (přezdívkami).\n"
"\n"
" "
#: iconv/iconvconfig.c:109
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Vytvoří konfigurační soubor modulu iconv pro rychlé načítání"
#: iconv/iconvconfig.c:113
msgid "[DIR...]"
msgstr "[ADRESÁŘ…]"
#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:133
msgid "PATH"
msgstr "CESTA"
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Předpona použitá pro přístup ke každému souboru"
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr "Výstup uloží do SOUBORU na místo cílového místa instalace (--prefix se nevztahuje na SOUBOR)"
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "Neprohledává standardní adresáře, jen ty z příkazové řádky"
#: iconv/iconvconfig.c:299
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "Za použití --nostdlib je třeba zadat adresářové argumenty"
#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:294
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "výstupní soubor nebyl vytvořen, protože se vyskytla varování"
#: iconv/iconvconfig.c:430
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "během vkládání do vyhledávacího stromu"
#: iconv/iconvconfig.c:1239
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "výstupní soubor nelze vytvořit"
#: inet/rcmd.c:163
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: Nelze alokovat paměť\n"
#: inet/rcmd.c:178
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: soket: Volný port nebyl nalezen\n"
#: inet/rcmd.c:206
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "připojení na adresu %s: "
#: inet/rcmd.c:219
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Zkouší se %s…\n"
#: inet/rcmd.c:255
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write (nastavování stderr): %m\n"
#: inet/rcmd.c:271
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (nastavování stderr): %m\n"
#: inet/rcmd.c:274
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: chyba protokolu během přípravy okruhu\n"
#: inet/rcmd.c:306
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "soket: chyba protokolu při přípravě okruhu\n"
#: inet/rcmd.c:330
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: krátce načteno"
#: inet/rcmd.c:486
msgid "lstat failed"
msgstr "funkce lstat() skončila s chybou"
#: inet/rcmd.c:493
msgid "cannot open"
msgstr "nelze otevřít"
#: inet/rcmd.c:495
msgid "fstat failed"
msgstr "funkce fstat() skončila s chybou"
#: inet/rcmd.c:497
msgid "bad owner"
msgstr "chybný vlastník"
#: inet/rcmd.c:499
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "zapisovatelný nejen pro vlastníka"
#: inet/rcmd.c:501
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "někde existuje pevný odkaz"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "nedostatek paměti"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Chyba: soubor .netrc je čitelný i pro ostatní."
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Odstraňte heslo nebo zakažte čtení souboru ostatním."
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Neznámé klíčové slovo v .netrc: %s"
#: libidn/nfkc.c:463
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Znak mimo povolený rozsah UTF-8"
#: locale/programs/charmap-dir.c:57
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "adresář „%s“ znakových sad nelze načíst"
#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "soubor „%s“ znakové sady nebyl nalezen"
#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "implicitní soubor „%s“ znakové sady nebyl nalezen"
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "znaková sada „%s“ není kompatibilní s ASCII, národní prostředí nebude v souladu s ISO C\n"
#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> musí být větší než <mb_cur_min>\n"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "syntaktická chyba v prologu: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "chybná definice"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "chybný argument"
#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "duplicitní definice <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "hodnota pro <%s> musí být 1 nebo větší"
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "hodnota <%s> musí být větší nebo rovna hodnotě <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argument pro <%s> musí být jednoznakový"
#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "znakové sady se uzamykacími stavy nejsou podporovány"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "syntaktická chyba v definici %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "žádné symbolické jméno nebylo zadáno"
#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "zadáno nepřípustné kódování"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "v kódu znaku je příliš málo bajtů"
#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "v kódu znaku je příliš mnoho bajtů"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "žádné symbolické jméno nebylo pro konec rozsahu zadáno"
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
#: locale/programs/ld-ctype.c:2159 locale/programs/ld-ctype.c:2910
#: locale/programs/ld-identification.c:368
#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:943
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: definice nekončí na „END %1$s“"
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "definici CHARMAP mohou následovat pouze definice WIDTH"
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "hodnota pro %s musí být celé číslo"
#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: chyba ve stavovém automatu"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
#: locale/programs/ld-ctype.c:2156 locale/programs/ld-ctype.c:2927
#: locale/programs/ld-identification.c:384
#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:959
#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: předčasný konec souboru"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "neznámý znak „%s“"
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "počet bajtů sekvence pro počátek a konec rozsahu není stejný: %d vs. %d"
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "nepovolené názvy pro rozsah znaků"
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "šestnáctkový formát rozsahu by měl používat jen velká písmena"
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> a <%s> nejsou platné názvy pro rozsah"
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "horní mez rozsahu je menší než dolní mez"
#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "výsledné bajty rozsahu nejsou reprezentovatelné."
#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
#: locale/programs/ld-ctype.c:462 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Žádná definice kategorie %s nebyla nalezena"
#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: položka „%s“ není definována"
#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: položka „%s“ nesmí být prázdná"
#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: chybná escape sekvence „%%%c“ v položce „%s“"
#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: názvoslovný kód jazyka „%s“ není definován"
#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: položka „%s“ nesmí být definována"
#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: zkratka jazyka „%s“ není definována"
#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: hodnota „%s“ nesouhlasí s hodnotou „%s“"
#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: číselný kód země „%d“ není platný"
#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2534
#: locale/programs/ld-identification.c:280
#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:848
#: locale/programs/ld-time.c:890
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: položka „%s“ deklarována více krát"
#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
#: locale/programs/ld-identification.c:284 locale/programs/ld-messages.c:277
#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:742
#: locale/programs/ld-time.c:811 locale/programs/ld-time.c:853
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: neznámý znak v položce „%s“"
#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
#: locale/programs/ld-ctype.c:2907 locale/programs/ld-identification.c:365
#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:941
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: neúplný řádek „END“"
#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
#: locale/programs/ld-ctype.c:1888 locale/programs/ld-ctype.c:2146
#: locale/programs/ld-ctype.c:2732 locale/programs/ld-ctype.c:2918
#: locale/programs/ld-identification.c:375
#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:950
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: chyba syntaxe"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "„%.*s“ již definováno v mapě znaků"
#: locale/programs/ld-collate.c:435
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "„%.*s“ již definováno v repertoáru"
#: locale/programs/ld-collate.c:442
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "„%.*s“ již definovaná jako řadicí symbol"
#: locale/programs/ld-collate.c:449
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "„%.*s“ již definováno jako řadicí prvek"
#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: pořadí řazení „forward“ (dopředné) a „backward“ (zpětné) se navzájem vylučují"
#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
#: locale/programs/ld-collate.c:532
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: “%s“ zmíněno v definici o váze %d více krát"
#: locale/programs/ld-collate.c:588
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: příliš mnoho pravidel, jen první položka jich má %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:624
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: nedostatek řadicích pravidel"
# prázdné jméno váhy - řádek ignorován
#: locale/programs/ld-collate.c:789
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: řetězec s prázdnou váhou není povolen"
#: locale/programs/ld-collate.c:884
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: váhy musí používat stejný symbol výpustky jako jméno"
#: locale/programs/ld-collate.c:940
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: příliš mnoho hodnot"
#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "pořadí „%.*s“ již definováno v %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1110
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: počáteční a koncový symbol rozsahu musí být znakem"
#: locale/programs/ld-collate.c:1137
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: sekvence bajtů prvního a posledního znaku musí mít stejnou délku"
#: locale/programs/ld-collate.c:1179
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: sekvence bajtů prvního znaku z rozsahu není menší než sekvence posledního znaku"
#: locale/programs/ld-collate.c:1304
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: výpustky symbolického rozsahu nesmí následovat hned za „order_start“"
#: locale/programs/ld-collate.c:1308
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: výpustky symbolického rozsahu nesmí být přímo následovány „order_end“"
#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1405
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "„%s“ a „%.*s“ nejsou platné názvy pro symbolický rozsah"
#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: pořadí pro „%.*s“ již definováno v %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1387
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: „%s“ musí být znak"
#: locale/programs/ld-collate.c:1582
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: „position“ (pozice) musí být použita pro určitou úroveň ve všech sekcích, nebo v žádné"
#: locale/programs/ld-collate.c:1607
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "symbol „%s“ nedefinován"
#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "symbol „%s“ má stejné kódování jako"
#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "symbol „%s“"
#: locale/programs/ld-collate.c:1833
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "chybí definice symbolu „UNDEFINED“"
#: locale/programs/ld-collate.c:1862
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "příliš mnoho chyb, vzdávám to"
#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: vnořené podmínky nejsou podporovány"
#: locale/programs/ld-collate.c:2536
#, c-format
msgid "%s: more than one 'else'"
msgstr "%s: více jak jeden „else“"
#: locale/programs/ld-collate.c:2711
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: duplicitní definice „%s“"
#: locale/programs/ld-collate.c:2747
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: duplicitní deklarace sekce „%s“"
#: locale/programs/ld-collate.c:2883
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: neznámý znak v názvu řadicího symbolu"
#: locale/programs/ld-collate.c:3012
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: neznámý znak ve jméně definice rovnocennosti"
#: locale/programs/ld-collate.c:3023
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: neznámý znak v hodnotě definice rovnocennosti"
#: locale/programs/ld-collate.c:3033
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: neznámý symbol „%s“ v definici rovnocennosti"
#: locale/programs/ld-collate.c:3042
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "chyba při přidávání rovnocenného řadicího symbolu"
#: locale/programs/ld-collate.c:3080
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "duplicitní definice skriptu „%s“"
#: locale/programs/ld-collate.c:3128
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: jméno sekce „%.*s“ není známo"
#: locale/programs/ld-collate.c:3157
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: násobná definice pořadí pro sekci „%s“"
#: locale/programs/ld-collate.c:3185
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: neplatné číslo řadicího pravidla"
#: locale/programs/ld-collate.c:3212
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: násobná definice pořadí pro nepojmenovanou sekci"
#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
#: locale/programs/ld-collate.c:3760
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: chybí klíčové slovo „order_end“"
#: locale/programs/ld-collate.c:3330
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: pořadí pro řadicí symbol %.*s nebylo ještě definováno"
#: locale/programs/ld-collate.c:3348
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: pořadí pro řadicí prvek %.*s nebylo ještě definováno"
#: locale/programs/ld-collate.c:3359
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: po %.*s nelze změnit pořadí: symbol není znám"
#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: chybí klíčové slovo „reorder-end“"
#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: sekce „%.*s“ není známa"
#: locale/programs/ld-collate.c:3510
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: chybný symbol <%.*s>"
#: locale/programs/ld-collate.c:3706
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: nemohu mít „%s“ jako konec výpustkového rozsahu"
#: locale/programs/ld-collate.c:3756
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: prázdný popis kategorie není dovolen"
#: locale/programs/ld-collate.c:3775
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: chybí klíčové slovo „reorder-sections-end“"
#: locale/programs/ld-collate.c:3939
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: „%s“ bez odpovídajícího „ifdef“ nebo „ifndef“"
#: locale/programs/ld-collate.c:3957
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: „endif“ bez odpovídajícího „ifdef“ nebo „ifndef“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:481
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "V mapě znaků není určena znaková sada"
#: locale/programs/ld-ctype.c:510
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "znak L'\\u%0*x' ve třídě „%s“ musí být ve třídě „%s“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:525
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "znak L'\\u%0*x' ve třídě „%s“ nesmí být ve třídě „%s“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:539 locale/programs/ld-ctype.c:597
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "vnitřní chyba ve funkci %s na řádku %u"
#: locale/programs/ld-ctype.c:568
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "znak „%s“ ve třídě „%s“ musí být ve třídě „%s“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:584
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "znak „%s“ ve třídě „%s“ nesmí být ve třídě „%s“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:614 locale/programs/ld-ctype.c:652
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "znak <SP> ve třídě „%s“ není"
#: locale/programs/ld-ctype.c:626 locale/programs/ld-ctype.c:663
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "znak <SP> nesmí ve třídě „%s“ být"
#: locale/programs/ld-ctype.c:641
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "znak <SP> není ve znakové sadě definován"
#: locale/programs/ld-ctype.c:777
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "kategorie „digit“ (číslice) nemá položky ve skupinách po deseti"
#: locale/programs/ld-ctype.c:826
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "nedefinovány žádné vstupní číslice a žádná standardní jména v mapě znaků"
#: locale/programs/ld-ctype.c:891
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "ne všechny znaky použité v „outdigit“ (výstupní číslice) jsou dostupné v mapě znaků"
#: locale/programs/ld-ctype.c:908
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "ne všechny znaky použité v „outdigit“ (výstupní číslice) jsou dostupné v repertoáru"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1173
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "třída znaků „%s“ již je definována"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1179
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "implementační omezení: maximální počet tříd znaků je %Zd"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1205
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "znaková sada „%s“ již je definována"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1211
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "implementační omezení: maximální počet znakových sad je %d"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1476 locale/programs/ld-ctype.c:1601
#: locale/programs/ld-ctype.c:1707 locale/programs/ld-ctype.c:2397
#: locale/programs/ld-ctype.c:3393
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: pole „%s“ neobsahuje přesně deset položek"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1504 locale/programs/ld-ctype.c:2078
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "horní mez rozsahu <U%0*X> je menší než dolní mez <U%0*X>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1631
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "úvodní a závěrečná sekvence znaků rozsahu musí mít stejnou délku"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1638
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "sekvence znaků horní meze je menší než sekvence dolní meze"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1998 locale/programs/ld-ctype.c:2049
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "předčasný konec definice „translit_ignore“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2004 locale/programs/ld-ctype.c:2055
#: locale/programs/ld-ctype.c:2097
msgid "syntax error"
msgstr "chyba syntaxe"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2230
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: syntaktická chyba v definici nové třídy znaků"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2245
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: syntaktická chyba v definici nové znakové sady"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2419
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "výpustkový rozsah musí být vyznačen dvěma operandy stejného typu"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2428
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "s hodnotami symbolického jmenného rozsahu nelze použit absolutní výpustku „...“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2443
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "spolu s hodnotami UCS rozsahu se musí použít šestnáctková symbolická výpustka „..“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2457
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "spolu s hodnotami rozsahu kódů znaku se misí použít absolutní výpustka „...“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2608
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "duplicitní definice mapovaní „%s“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2694 locale/programs/ld-ctype.c:2838
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: sekce „translit_start“ nekončí na „translit_end“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2789
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: duplicitní definice „default_missing“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2794
msgid "previous definition was here"
msgstr "předchozí definice byla zde"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2816
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: nenalezena žádná reprezentovatelná definice „default_missing“"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2969 locale/programs/ld-ctype.c:3053
#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3094
#: locale/programs/ld-ctype.c:3115 locale/programs/ld-ctype.c:3136
#: locale/programs/ld-ctype.c:3157 locale/programs/ld-ctype.c:3197
#: locale/programs/ld-ctype.c:3218 locale/programs/ld-ctype.c:3285
#: locale/programs/ld-ctype.c:3327 locale/programs/ld-ctype.c:3352
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: znak „%s“ potřebný jako implicitní hodnota není definován"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-ctype.c:3058
#: locale/programs/ld-ctype.c:3078 locale/programs/ld-ctype.c:3099
#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3141
#: locale/programs/ld-ctype.c:3162 locale/programs/ld-ctype.c:3202
#: locale/programs/ld-ctype.c:3223 locale/programs/ld-ctype.c:3290
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: znak „%s“ z mapy znaků není reprezentovatelný jedním bajtem"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3334 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: znak „%s“ potřebný jako implicitní hodnota není reprezentovatelný jedním bajtem"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3415
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "nedefinovány žádné výstupní číslice a žádná standardní jména v mapě znaků"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3662
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: přepisovací data pro národní prostřední „%s“ nejsou dostupná"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3762
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabulka pro třídu „%s“: %lu bajtů\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3827
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabulka pro mapu „%s“: %lu bajtů\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3956
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabulka se šířkou: %lu bajtů\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: kategorii „%s“ chybí identifikace"
#: locale/programs/ld-identification.c:351
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: duplicitní definice verze kategorie"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: neplatná hodnota položky „%s“"
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: položka „%s“ není definována"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: hodnota položky „%s“ nesmí být prázdný řetězec"
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: pro položku „%s“ není korektní regulární výraz: %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:223
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: hodnota položky „int_curr_symbol“ má chybnou délku"
#: locale/programs/ld-monetary.c:236
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: hodnota položky „int_curr_symbol“ neodpovídá platnému jménu dle ISO 4217"
#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: hodnota položky „%s“ musí být v rozsahu %d–%d"
#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: hodnota položku „%s“ musí být jednoznaková"
#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: „-1“ musí být posledním údajem v položce „%s“"
#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: hodnoty položky „%s“ musí být menší než 127"
#: locale/programs/ld-monetary.c:706
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "hodnota převodního poměru nesmí být nula"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: chybná escape-sekvence v položce „%s“"
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: příznak směru v řetězci (%Zd) položky není „+“ ani „-“"
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: příznak směru v řetězci (%Zd) položky „era“ není jednoznakový"
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: chybná hodnota posunutí v řetězci (%Zd) položky „era“"
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: smetí na konci hodnoty posunutí v řetězci %Zd položky „era“"
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: neplatné počáteční datum v řetězci %Zd položky „era“"
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: smetí na konci počátečního data v řetězci %Zd položky „era“"
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: nepovolené počáteční datum v řetězci %Zd položky „era“"
#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: neplatné koncové datum v řetězci %Zd položky „era“"
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: smetí na konci koncového data v řetězci %Zd položky „era“"
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: řetězec %Zd položky „era“ neobsahuje jméno éry"
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: řetězec %Zd položky „era“ neobsahuje formát éry"
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: třetí operand hodnoty pole „%s“ nesmí být větší než %d"
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: hodnoty položky „%s“ nesmí být větší než %d"
#: locale/programs/ld-time.c:726
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: příliš málo hodnot pro položku „%s“"
#: locale/programs/ld-time.c:771
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "středník přebývající na konci"
#: locale/programs/ld-time.c:774
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: příliš mnoho hodnot pro položku „%s“"
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "smetí na konci řádku"
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "smetí na konci čísla"
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "smetí na konci specifikace kódu znaku"
#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "neukončené symbolické jméno"
#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "chybná escape-sekvence na konci řetězce"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "neukončený řetězec"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "hodnota nesymbolického znaku by neměla být používána"
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "symbol „%.*s“ není v mapě znaků"
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "symbol „%.*s“ není v mapě repertoárů"
#: locale/programs/locale-spec.c:130
#, c-format
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "neznámý název „%s“"
#: locale/programs/locale.c:72
msgid "System information:"
msgstr "Systémové informace:"
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Vypíše názvy dostupných národních prostředí"
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Vypíše názvy dostupných znakových sad"
#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Modify output format:"
msgstr "Změna výstupního formátu:"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Vypíše názvy vybraných kategorií"
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Vypíše názvy vybraných klíčových slov"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Print more information"
msgstr "Vypisuje další informace"
#: locale/programs/locale.c:85
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Získání určitých informací o národním prostředí."
#: locale/programs/locale.c:88
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"NÁZEV\n"
"[-a|-m]"
#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "LC_CTYPE nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "LC_MESSAGES nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
#: locale/programs/locale.c:207
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "LC_COLLATE nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
#: locale/programs/locale.c:223
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "LC_ALL nelze nastavit na implicitní národní prostředí"
#: locale/programs/locale.c:519
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "během přípravy výstupu"
#: locale/programs/localedef.c:121
msgid "Input Files:"
msgstr "Vstupní soubory:"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Symbolické názvy znaků budou čteny ze SOUBORU (znakové sady)"
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Načte zdrojovou definici národního prostředí ze SOUBORU"
#: locale/programs/localedef.c:127
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "SOUBOR obsahující mapování symbolických názvů na UCS4 hodnoty"
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Vytvoří výstupní soubor i při výskytu varování"
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Vytvoří tabulky ve starém stylu"
#: locale/programs/localedef.c:133
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Volitelná předpona výstupních souborů"
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Strictly conform to POSIX"
msgstr "Přesně v souladu s POSIX"
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Potlačí varovné a informační zprávy"
# Verbose
#: locale/programs/localedef.c:137
msgid "Print more messages"
msgstr "Vypíše více informací o průběhu"
#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Archive control:"
msgstr "Řízení archivace:"
#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Do archivu nová data do nepřidá"
#: locale/programs/localedef.c:142
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Do archivu přidá nová národní prostředí dle parametrů"
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Existující obsah archivu bude nahrazen"
#: locale/programs/localedef.c:145
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Z archivu odstraní národní prostředí dle parametrů"
#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "List content of archive"
msgstr "Vypíše obsah archivu"
#: locale/programs/localedef.c:148
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "Soubor locale.alias, který bude použit při vytváření archivu"
#: locale/programs/localedef.c:150
msgid "Generate little-endian output"
msgstr "Vytvoří výstup s malou endianitou"
#: locale/programs/localedef.c:152
msgid "Generate big-endian output"
msgstr "Vytvoří výstup s velkou endianitou"
#: locale/programs/localedef.c:157
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Kompiluje definice národního prostředí."
#: locale/programs/localedef.c:160
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"JMÉNO\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] SOUBOR…\n"
"--list-archive [SOUBOR]"
#: locale/programs/localedef.c:235
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "adresář pro výstupní soubory nelze vytvořit"
#: locale/programs/localedef.c:246
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "FATÁLNÍ CHYBA: systém nedefinuje „_POSIX2_LOCALEDEF“"
#: locale/programs/localedef.c:260 locale/programs/localedef.c:276
#: locale/programs/localedef.c:614 locale/programs/localedef.c:634
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "soubor „%s“ definice národního prostředí nelze otevřít"
#: locale/programs/localedef.c:288
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "výstupní soubory nelze do „%s“ zapsat"
#: locale/programs/localedef.c:380
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
"\t\t repertoire maps: %s\n"
"\t\t locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Systémový adresář pro znakové sady: %s\n"
" repertoáry znaků : %s\n"
" lokalizační cesta: %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:582
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "kruhové závislosti mezi definicemi národního prostředí"
#: locale/programs/localedef.c:588
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "již načtené národní prostředí „%s“ nelze po druhé přidat"
#: locale/programs/locarchive.c:133 locale/programs/locarchive.c:380
#, c-format
msgid "cannot create temporary file: %s"
msgstr "dočasný soubor nelze vytvořit: %s"
#: locale/programs/locarchive.c:167 locale/programs/locarchive.c:430
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "soubor s archivem nelze inicializovat"
#: locale/programs/locarchive.c:174 locale/programs/locarchive.c:437
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "souboru s archivem nelze změnit velikost "
#: locale/programs/locarchive.c:189 locale/programs/locarchive.c:452
#: locale/programs/locarchive.c:674
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "hlavičku ze souboru s archivem nelze namapovat"
#: locale/programs/locarchive.c:211
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "vytvoření nového archivu národního prostředí selhalo"
#: locale/programs/locarchive.c:223
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "přístupová práva k novému archivu národního prostředí nelze změnit"
#: locale/programs/locarchive.c:324
#, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "z archivu národního prostředí nelze číst data"
#: locale/programs/locarchive.c:355
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "soubor národního prostředí nelze namapovat"
#: locale/programs/locarchive.c:460
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "nový archiv nelze zamknout"
#: locale/programs/locarchive.c:529
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "soubor s archivem národního prostředí nelze rozšířit"
#: locale/programs/locarchive.c:538
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "přístupová práva změněného archivu národního prostředí nelze změnit"
#: locale/programs/locarchive.c:546
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "nový archiv nelze přejmenovat"
#: locale/programs/locarchive.c:608
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "soubor „%s“ národního prostředí nelze otevřít"
#: locale/programs/locarchive.c:613
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "nelze vykonat stat() pro archiv národního prostředí „%s“"
#: locale/programs/locarchive.c:632
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "archiv „%s“ národního prostředí nelze zamknout"
#: locale/programs/locarchive.c:655
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "hlavičku archivu nelze přečíst"
#: locale/programs/locarchive.c:728
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "národní prostředí „%s“ již existuje"
#: locale/programs/locarchive.c:1003 locale/programs/locarchive.c:1018
#: locale/programs/locarchive.c:1030 locale/programs/locarchive.c:1042
#: locale/programs/locfile.c:350
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "do archivu národního prostředí nelze přidávat"
#: locale/programs/locarchive.c:1206
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "soubor „%s“ s přezdívkami národních prostředí není k nalezení"
#: locale/programs/locarchive.c:1357
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Přidávám %s\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1363
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "stat() na „%s“ selhal: %s: ignorováno"
#: locale/programs/locarchive.c:1369
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "„%s“ není adresářem: ignorováno"
#: locale/programs/locarchive.c:1376
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "adresář „%s“ nelze otevřít: %s: ignorováno"
#: locale/programs/locarchive.c:1448
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "neúplná sada souborů národních prostředí v „%s“"
#: locale/programs/locarchive.c:1512
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "všechny soubory v „%s“ nelze přečíst: ignorováno"
#: locale/programs/locarchive.c:1584
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "národní prostředí „%s“ není v archivu"
#: locale/programs/locfile.c:137
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argument pro „%s“ musí být jednoznakový"
#: locale/programs/locfile.c:257
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "syntaktická chyba: není uvnitř sekce pro definici národního prostředí"
#: locale/programs/locfile.c:800
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "výstupní soubor „%s“ pro kategorii „%s“ nelze otevřít"
#: locale/programs/locfile.c:824
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "chyba během zápisu dat kategorie „%s“"
#: locale/programs/locfile.c:920
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "výstupní soubor „%s“ pro kategorii „%s“ nelze vytvořit"
#: locale/programs/locfile.c:956
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "jako argument pro „copy“ očekáván řetězec"
#: locale/programs/locfile.c:960
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "jméno národního prostředí by mělo být tvořeno jen přenositelnými znaky"
#: locale/programs/locfile.c:979
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "při použití „copy“ není dovoleno použít žádné jiné klíčové slovo"
#: locale/programs/locfile.c:993
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "Definice „%1$s“ nekončí „END %1$s“"
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "syntaktická chyba v definici repertoáru znaků: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "hodnota <Uxxxx> nebo <Uxxxxxxxx> nebyla zadána"
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "nový repertoár znaků nelze uložit"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "soubor „%s“ repertoáru znaků nebyl nalezen"
#: login/programs/pt_chown.c:78
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr "Nastaví vlastníka, skupinu a přístupová práva podřízenému pseudoterminálu, který přísluší nadřízenému pseudoterminálu, na základě deskriptoru souboru „%d“. Toto je pomocný program pro funkci „grantpt“ a není určen pro přímé volání z příkazové řádky.\n"
#: login/programs/pt_chown.c:92
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Vlastník bude nastaven podle současného uživatele, skupina na „%s“ a přístupová práva na „%o“.\n"
"\n"
"%s"
#: login/programs/pt_chown.c:198
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "příliš mnoho argumentů"
#: login/programs/pt_chown.c:206
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "je třeba být nainstalován se SUID bitem a vlastníkem „root“"
#: malloc/mcheck.c:346
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "paměť je konzistentní, knihovna je chybná\n"
#: malloc/mcheck.c:349
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "paměť před začátkem přiděleného bloku přepsána\n"
#: malloc/mcheck.c:352
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "paměť za koncem přiděleného bloku přepsána\n"
#: malloc/mcheck.c:355
msgid "block freed twice\n"
msgstr "blok uvolněn dvakrát\n"
#: malloc/mcheck.c:358
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "pochybný mcheck_status, knihovna je chybná\n"
#: malloc/memusage.sh:32
msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
msgstr "%s: přepínač „%s“ vyžaduje argument\\n"
#: malloc/memusage.sh:38
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Použití: memusage [PŘEPÍNAČ]… PROGRAM [PŘEPÍNAČE_PROGRAMU]…\n"
"Vyšetří využití paměti PROGRAMEM.\n"
"\n"
" -n,--progname=JMÉNO Jméno souboru s programem, který se má vyšetřit\n"
" -p,--png=SOUBOR Generuje PNG obrázek a uloží jej do SOUBORU\n"
" -d,--data=SOUBOR Generuje binární data a uloží je do SOUBORU\n"
" -u,--unbuffered Nebufferuje výstup\n"
" -b,--buffer=VELIKOST Posbírá VELIKOST položek dříve, než je vypíše\n"
" --no-timer Neshromažďuje další informace za použití časovače\n"
" -m,--mmap Sleduje také mmap() a související volání\n"
"\n"
" -?,--help Vypíše tuto nápovědu a skončí\n"
" --usage Vrátí krátký návod na použití\n"
" -V,--version Vypíše informace o verzi a skončí\n"
"\n"
" Následující přepínače mají smysl jen při grafickém výstupu:\n"
" -t,--time-based Udělá graf lineární vzhledem k času\n"
" -T,--total Vykreslí také graf celkového využití paměti\n"
" --title=ŘETĚZEC Jako nadpis grafu se použije ŘETĚZEC\n"
" -x,--x-size=VELIKOST Šířka obrázku v pixelech\n"
" -y,--y-size=VELIKOST Výška obrázku v pixelech\n"
"\n"
"Argumenty povinné u dlouhých přepínačů jsou také povinné u jejich\n"
"krátkých forem.\n"
"\n"
#: malloc/memusage.sh:99
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
"Syntaxe: memusage [--data=SOUBOR] [--progname=JMÉNO] [--png=SOUBOR]\n"
"\t [--unbuffered] [--buffer=VELIKOST] [--no-timer] [--time-based]\n"
"\t [--total] [--title=ŘETĚZEC] [--x-size=VELIKOST] [--y-size=VELIKOST]\n"
"\t PROGRAM [PŘEPÍNAČ_PROGRAMU]…"
#: malloc/memusage.sh:191
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "memusage: přepínač „${1##*=}“ není jednoznačný"
#: malloc/memusage.sh:200
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "memusage: nerozpoznaný přepínač „$1“"
#: malloc/memusage.sh:213
msgid "No program name given"
msgstr "Nezadán žádný název programu"
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "Name output file"
msgstr "Název výstupního souboru"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "STRING"
msgstr "ŘETĚZEC"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Text nadpisu použitý ve výstupní grafice"
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Vytvoří výstup lineární v čase (implicitní chování je linearita vzhledem k počtu volání funkce) "
#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Vykreslí také graf celkové spotřeby paměti"
#: malloc/memusagestat.c:63
msgid "VALUE"
msgstr "HODNOTA"
#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Vytvoří výstupní grafiku širokou VELIKOST pixelů"
#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Vytvoří výstupní grafiku vysokou VELIKOST pixelů"
#: malloc/memusagestat.c:70
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Vykreslí obrázek na základě dat z šetření"
#: malloc/memusagestat.c:73
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "DATOVÝ_SOUBOR [VÝSTUPNÍ_SOUBOR]"
#: misc/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Neznámá chyba systému"
#: nis/nis_callback.c:188
msgid "unable to free arguments"
msgstr "argumenty nelze uvolnit"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Úspěch"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr "Pravděpodobně úspěch"
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr "Nebylo nalezeno"
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr "Pravděpodobně nebylo nalezeno"
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr "Životnost cache vypršela"
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "NIS+ server není dostupný"
#: nis/nis_error.h:7
msgid "Unknown object"
msgstr "Neznámý objekt"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr "Server je zaneprázdněn, zkuste to znovu"
#: nis/nis_error.h:9
msgid "Generic system error"
msgstr "Obecná chyba systému"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr "První další řetězec porušen"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Operace zamítnuta"
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr "Není vlastníkem"
# Chyba NIS_NOT_ME
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr "Jméno není tímto serverem obsluhováno"
#: nis/nis_error.h:14
msgid "Server out of memory"
msgstr "Paměť serveru byla vyčerpána"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr "Objekt se stejným názvem již existuje"
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "Není hlavní server pro tuto doménu"
#: nis/nis_error.h:17
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "Neplatný objekt pro operaci"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "Chybně formovaný nebo nepřípustný název"
#: nis/nis_error.h:19
msgid "Unable to create callback"
msgstr "Zpětné volání nelze vytvořit"
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "Výsledky zaslány proceduře zpětného volání"
#: nis/nis_error.h:21
msgid "Not found, no such name"
msgstr "Nebylo nalezeno, takový název neexistuje"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "Jméno/záznam nejsou jednoznačné"
# Modifikace selhala
# Chyba NIS_IBMODERROR
#: nis/nis_error.h:23
msgid "Modification failed"
msgstr "Změna nebyla provedena"
#: nis/nis_error.h:24
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "Databáze pro tabulku neexistuje"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Typ záznamu/tabulky nesouhlasí"
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "Odkaz odkazuje na nedovolený název"
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr "Částečný úspěch"
#: nis/nis_error.h:28
msgid "Too many attributes"
msgstr "Příliš mnoho atributů"
#: nis/nis_error.h:29
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "Chyba v subsystému RPC"
#: nis/nis_error.h:30
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "Chybějící nebo chybně formovaný atribut"
#: nis/nis_error.h:31
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "Pojmenovaný objekt není prohledávatelný"
#: nis/nis_error.h:32
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "Chyba během komunikace s procedurou zpětného volání"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "Zaznamenán prostor názvů mimo NIS+"
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "Nedovolený typ objektu pro operaci"
#: nis/nis_error.h:35
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "Došlý objekt není na serveru tímtéž objektem"
# Chyba NIS_MODFAIL
#: nis/nis_error.h:36
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Operace změny selhala"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "Zakázaná otázka pro danou tabulku"
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "Pokus o odstranění neprázdné tabulky"
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "Chyba při přístupu k souboru studeného startu NIS+. Je NIS+ nainstalováno?"
#: nis/nis_error.h:40
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "Adresář vyžaduje úplnou resynchronizaci"
#: nis/nis_error.h:41
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "NIS+ operace nebyla provedena úspěšně"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "Služba NIS+ není dostupná nebo nainstalovaná"
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr "Ano, 42 je smysl života"
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "Totožnost NIS+ serveru nelze ověřit"
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "Totožnost NIS+ klienta nelze ověřit"
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr "Na serveru není místo pro soubory"
#: nis/nis_error.h:47
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "Na serveru nelze vytvořit proces"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "Hlavní server je zaneprázdněn, úplný přenos byl znovu naplánován."
#: nis/nis_local_names.c:121
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "LOKÁLNÍ záznam pro UID %d v adresáři %s není unikátní\n"
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "NEZNÁMÝ"
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "POCHYBNÝ OBJEKT\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "ŽÁDNÝ OBJEKT\n"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "ADRESÁŘ\n"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "SKUPINA\n"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "TABULKA\n"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "ZÁZNAM\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "ODKAZ\n"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "SOUKROMÝ\n"
#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Neznámý objekt)\n"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Název : „%s“\n"
#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Typ : %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Hlavní server:\n"
# Master server nebo replicated slave (replikát)
#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Replika:\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tNázev : %s\n"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tVeřejný klíč : "
#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Žádný.\n"
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie-Hellmann (bitů: %d)\n"
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (bitů: %d)\n"
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Neznámý (typ = %d, bitů = %d)\n"
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tUniverzální adresy (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Životnost : "
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Implicitní příst. práva :\n"
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tTyp : %s\n"
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tPřístupová práva: "
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Příznaky skupiny :"
#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr ""
"\n"
"Členové skupin :\n"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Typ tabulky : %s\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Počet sloupců : %d\n"
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Oddělovač znaků : %c\n"
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Prohledávací cesta : %s\n"
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Sloupce :\n"
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tNázev : %s\n"
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tAtributy : "
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tPřístupová práva : "
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Typ odkazovaného objektu : "
#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Odkazuje na : %s\n"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tVstupní data typu %s\n"
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u bajtů] "
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Šifrovaná data\n"
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Binární data\n"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Název objektu : %s\n"
#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Adresář : %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Vlastník : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Skupina : %s\n"
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Přístupová práva: "
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
"\n"
"Životnost : "
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Čas vytvoření : %s"
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Čas změny : %s"
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Typ objektu : "
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Délka dat = %u\n"
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Stav : %s\n"
#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Počet objektů : %u\n"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Objekt #%d:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:116
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Záznam skupiny pro skupinu „%s.%s“:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:124
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Explicitní členové:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:129
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Žádní explicitní členové\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:132
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Implicitní členové:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:137
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Žádní implicitní členové\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:140
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Rekurzivní členové:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:145
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Žádní rekurzivní členové\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:148
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Explicitní nečlenové:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:153
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Žádní explicitní nečlenové\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:156
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Implicitní nečlenové:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:161
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Žádní implicitní nečlenové\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:164
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Rekurzivní nečlenové:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:169
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Žádní rekurzivní nečlenové\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "DES záznam pro síťové jméno %s není jednoznačný\n"
# zpráva vyjadřuje, že v %s má být seznam id skupin, ale není tomu tak
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
#, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr "netname2user: v „%s“ chybí seznam ID skupin"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: DES záznam pro %s v adresáři %s není jednoznačný"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr "netname2user: hlavní (principal) název „%s“ je příliš dlouhý"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: záznam LOCAL pro %s v adresáři %s není jednoznačný"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: neměl bych mít uid 0"
#: nis/ypclnt.c:834
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Chybné argumenty žádosti"
#: nis/ypclnt.c:837
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "Selhal RPC při NIS operaci"
#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "K serveru obsluhujícímu tuto doménu se nelze připojit"
#: nis/ypclnt.c:843
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Tato mapa se v doméně serveru nenachází"
#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No such key in map"
msgstr "Tento klíč v mapě neexistuje"
#: nis/ypclnt.c:849
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Vnitřní chyba NIS"
#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Chyba při přidělování místních prostředků"
# V NIS databázi již nejsou další záznamy
#: nis/ypclnt.c:855
msgid "No more records in map database"
msgstr "V databázi mapování nejsou žádné další záznamy"
#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "S portmapperem nelze komunikovat"
#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "S ypbind nelze komunikovat"
#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "S ypserv nelze komunikovat"
#: nis/ypclnt.c:867
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Jméno místní domény není nastaveno"
#: nis/ypclnt.c:870
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "NIS map databáze je chybná"
#: nis/ypclnt.c:873
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "Rozdílné verze NIS klienta a serveru - službu nelze poskytnout"
#: nis/ypclnt.c:879
msgid "Database is busy"
msgstr "Databáze je používána"
#: nis/ypclnt.c:882
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Neznámý chybový kód služby NIS"
#: nis/ypclnt.c:922
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Vnitřní chyba ypbind"
#: nis/ypclnt.c:925
msgid "Domain not bound"
msgstr "Doména není připojena"
#: nis/ypclnt.c:928
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Přidělení systémového prostředku nebylo úspěšné"
#: nis/ypclnt.c:931
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Neznámá chyba ypbind"
#: nis/ypclnt.c:972
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: název počítače nelze konvertovat na síťový název\n"
#: nis/ypclnt.c:990
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: adresu serveru nelze zjistit\n"
#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:494
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "„%s“ nebylo v cache paměti pro počítače nalezeno!"
#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:496
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Znovu načítám „%s“ do keše pro jména počítačů!"
#: nscd/cache.c:151
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr "přidat novou položku „%s“ typu %s pro %s fo keše%s"
#: nscd/cache.c:153
msgid " (first)"
msgstr " (první)"
#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1019
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "na soubor „%s“ nelze vykonat stat(): %s"
#: nscd/cache.c:331
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr "čistím keš %s, čas %ld"
#: nscd/cache.c:360
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "zvažuji %s-položku „%s“, životnost %<PRIu64>"
#: nscd/connections.c:571
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "chybný soubor „%s“ s trvalou databází: %s"
#: nscd/connections.c:579
msgid "uninitialized header"
msgstr "neinicializovaná hlavička"
#: nscd/connections.c:584
msgid "header size does not match"
msgstr "velikost hlavičky nesouhlasí"
#: nscd/connections.c:594
msgid "file size does not match"
msgstr "velikost souboru nesouhlasí"
#: nscd/connections.c:611
msgid "verification failed"
msgstr "ověření selhalo"
#: nscd/connections.c:625
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "navrhovaná velikost tabulky pro databázi %s je větší než tabulka trvalých databází"
#: nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:721
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "deskriptor jen-pro-čtení „%s“ nelze vytvořit: žádný mmap"
#: nscd/connections.c:652
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "k „%s“ nelze přistoupit"
#: nscd/connections.c:700
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "Databáze pro %s je poškozena nebo vícenásobně používána. Je-li třeba, ručně odstraňte %s a restartuje."
#: nscd/connections.c:707
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "%s nelze vytvořit, žádná trvalá databáze nebude použita"
#: nscd/connections.c:710
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "%s nelze vytvořit, sdílení není možno"
#: nscd/connections.c:781
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "do databázového soubor %s nelze zapsat: %s"
#: nscd/connections.c:820
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "soket nelze nastavit na uzavření při spuštění, %s, vypínám paranoidní režim"
#: nscd/connections.c:869
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "soket nelze otevřít: %s"
#: nscd/connections.c:889 nscd/connections.c:953
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "soket nelze přepnout do neblokujícího režimu: %s"
#: nscd/connections.c:897 nscd/connections.c:963
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "soket nelze nastavit na uzavření při spuštění, %s"
#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "soket nemůže přijímat spojení: %s"
#: nscd/connections.c:1003
#, c-format
msgid "register trace file %s for database %s"
msgstr "registrovat trasovací soubor %s pro databázi %s"
#: nscd/connections.c:1133
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "poskytnout přístup na deskriptor souboru %d pro %s"
#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "žádost staré verze (%d) nelze zpracovat; aktuální verze je %d"
#: nscd/connections.c:1167
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "požadavek z %ld neobsloužen kvůli chybějícím právům"
#: nscd/connections.c:1172
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "požadavek z „%s“ [%ld] neobsloužen kvůli chybějícím právům"
#: nscd/connections.c:1177
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "požadavek neobsloužen kvůli chybějícím právům"
#: nscd/connections.c:1215 nscd/connections.c:1268
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "výsledek nelze zapsat: %s"
#: nscd/connections.c:1359
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "chyba při zjišťování id volajícího: %s"
#: nscd/connections.c:1419
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "/proc/self/cmdline nelze otevřít: %s, vypínám paranoidní režim"
#: nscd/connections.c:1433
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "/proc/self/cmdline nelze načíst: %s, vypínám paranoidní režim"
#: nscd/connections.c:1473
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "nelze se přepnout do starého UID: %s. vypínám paranoidní režim"
#: nscd/connections.c:1483
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "nelze se přepnout do starého GID: %s, vypínám paranoidní režim"
#: nscd/connections.c:1496
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "nelze se přepnout do starého pracovního adresáře: %s. vypínám paranoidní režim"
#: nscd/connections.c:1542
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "znovuspuštění selhalo: %s, paranoidní režim bude vypnut"
#: nscd/connections.c:1551
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "současný pracovní adresář nelze změnit na „/“: %s"
#: nscd/connections.c:1744
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "neúplné čtení žádosti: „%s“"
#: nscd/connections.c:1777
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "délka klíče v žádosti je příliš dlouhá: %d"
#: nscd/connections.c:1790
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "neúplné čtení klíče žádosti: %s"
#: nscd/connections.c:1800
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: žádost přijata (verze = %d) od PID %ld"
#: nscd/connections.c:1805
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: žádost přijata (verze = %d)"
#: nscd/connections.c:2069 nscd/connections.c:2271
#, c-format
msgid "disabled inotify after read error %d"
msgstr "po chybě v čtení %d zakázáno inotify"
#: nscd/connections.c:2394
msgid "could not initialize conditional variable"
msgstr "proměnnou podmínky nebylo možné inicializovat"
#: nscd/connections.c:2402
msgid "could not start clean-up thread; terminating"
msgstr "nebylo možné spustit úklidové vlákno, končím"
#: nscd/connections.c:2416
msgid "could not start any worker thread; terminating"
msgstr "nebylo možné spustit jakékoliv výkonné vlákno, končím"
#: nscd/connections.c:2467 nscd/connections.c:2468 nscd/connections.c:2485
#: nscd/connections.c:2494 nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2523
#: nscd/connections.c:2534
#, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "Spuštění nscd pod uživatelem „%s“ selhalo"
#: nscd/connections.c:2486
#, c-format
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "prvotní získání seznamu skupin (getgrouplist) selhalo"
#: nscd/connections.c:2495
#, c-format
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist (získej seznam skupin) selhalo"
#: nscd/connections.c:2513
#, c-format
msgid "setgroups failed"
msgstr "funkce setgroups() selhala"
#: nscd/grpcache.c:413 nscd/hstcache.c:441 nscd/initgrcache.c:418
#: nscd/pwdcache.c:391 nscd/servicescache.c:346
#, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "neúplný zápis v %s(): %s"
#: nscd/grpcache.c:458 nscd/initgrcache.c:77
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "„%s“ nebylo v cache paměti pro skupiny nalezeno!"
#: nscd/grpcache.c:460 nscd/initgrcache.c:79
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr "Znovu se nahrává „%s“ do keše skupin!"
#: nscd/grpcache.c:539
#, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "Chybná číselné GID „%s“!"
#: nscd/mem.c:425
#, c-format
msgid "freed %zu bytes in %s cache"
msgstr "z keše %2$s uvolněno %1$zu bajtů"
#: nscd/mem.c:568
#, c-format
msgid "no more memory for database '%s'"
msgstr "Žádná další paměť pro databázi „%s“"
#: nscd/netgroupcache.c:126
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr "„%s“ nebylo v keši síťových skupin nalezeno!"
#: nscd/netgroupcache.c:128
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr "Znovu se nahrává „%s“ do keše síťových skupin!"
#: nscd/netgroupcache.c:509
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "„%s