blob: 2923cf1173201478cda16375982fd6ed2b481ea3 [file] [log] [blame]
# Danish messages for GNU libc.
# Copyright (C) 1996, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
#
# Keld Simonsen <keld@keldix.com>, 2000-2002, 2009-2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc-2.11.1\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-06 12:40-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-01 10:37+0100\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@keldix.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: argp/argp-help.c:228
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT-parameteren kræver en værdi"
#: argp/argp-help.c:238
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Ukendt ARGP_HELP_FMT-parameter"
#: argp/argp-help.c:251
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Snavs i ARGP_HELP_FMT: %s"
#: argp/argp-help.c:1215
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Obligatoriske eller frivillige argumenter til lange flag er også obligatoriske eller frivillige for tilsvarende korte flag."
#: argp/argp-help.c:1601
msgid "Usage:"
msgstr "Brug:"
#: argp/argp-help.c:1605
msgid " or: "
msgstr " eller: "
#: argp/argp-help.c:1617
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [FLAG...]"
#: argp/argp-help.c:1644
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Prøv '%s --help' eller '%s --usage' for mere information.\n"
#: argp/argp-help.c:1672
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Rapportér fejl til %s.\n"
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give this help list"
msgstr "Giv denne hjælpeliste"
#: argp/argp-parse.c:103
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Giv en kort brugsmeddelelse"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Angiv programnavnet"
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Hæng i SEK sekunder (forvalgt 3600)"
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Skriv programversion"
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(PROGRAMFEJL) Ingen version kendt!?"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: For mange argumenter\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(PROGRAMFEJL) Flag skulle have været genkendt!?"
#: assert/assert-perr.c:57
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sUventet fejl: %s.\n"
#: assert/assert.c:57
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sForudsætningen (assertion) '%s' fejlede.\n"
#: catgets/gencat.c:110 catgets/gencat.c:114 nscd/nscd.c:100 nss/makedb.c:61
msgid "NAME"
msgstr "NAVN"
#: catgets/gencat.c:111
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Opret C-headerfil NAVN som indeholder symboldefinitioner"
#: catgets/gencat.c:113
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Brug ikke eksisterende katalog, tving oprettelse af ny uddatafil"
#: catgets/gencat.c:114 nss/makedb.c:61
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Skriv uddata til fil NAVN"
#: catgets/gencat.c:119
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Generér meddelelseskatalog.\vHvis INDFIL er '-' læses inddata fra standard ind.\n"
"Hvis UDFIL er '-' skrives uddata til standard ud.\n"
#: catgets/gencat.c:124
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o UDFIL [INDFIL]...\n"
"[UDFIL [INDFIL]...]"
#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:208 debug/xtrace.sh:58
#: elf/ldconfig.c:302 elf/ldd.bash.in:56 elf/sln.c:86 elf/sprof.c:360
#: iconv/iconv_prog.c:408 iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/locale.c:278
#: locale/programs/localedef.c:371 login/programs/pt_chown.c:88
#: malloc/memusage.sh:65 malloc/memusagestat.c:533 nscd/nscd.c:415
#: nss/getent.c:842 nss/makedb.c:231 posix/getconf.c:1030
#: sunrpc/rpc_main.c:1494 sunrpc/rpcinfo.c:699
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:62
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
msgstr ""
"For fejlrapporterings-instruktioner, se:\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
"Rapportér fejl eller synspunkter på oversættelsen til <dansk@dansk-gruppen.dk>.\n"
#: catgets/gencat.c:246 debug/pcprofiledump.c:222 debug/xtrace.sh:66
#: elf/ldconfig.c:316 elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:375
#: iconv/iconv_prog.c:423 iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:293
#: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
#: malloc/memusage.sh:73 malloc/memusagestat.c:551 nscd/nscd.c:429
#: nss/getent.c:81 nss/makedb.c:245 posix/getconf.c:1012
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:69
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Ophavsrettigheder (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Dette er frit programmel. Se kildekoden for kopieringsbetingelser.\n"
"Programmellet har ingen garanti, ikke en gang for SALGBARHED eller EGNETHED\n"
"TIL NOGEN SPECIEL OPGAVE.\n"
#: catgets/gencat.c:251 debug/pcprofiledump.c:227 debug/xtrace.sh:70
#: elf/ldconfig.c:321 elf/sprof.c:381 iconv/iconv_prog.c:428
#: iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:298
#: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:77
#: malloc/memusagestat.c:556 nscd/nscd.c:434 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:250
#: posix/getconf.c:1017
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Skrevet af %s.\n"
#: catgets/gencat.c:282
msgid "*standard input*"
msgstr "*standard ind*"
#: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_charmap.c:170 iconv/iconv_prog.c:294
#: nss/makedb.c:170
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "kan ikke åbne indfil '%s'"
#: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
msgid "illegal set number"
msgstr "ugyldigt sæt-nummer"
#: catgets/gencat.c:444
msgid "duplicate set definition"
msgstr "duplikér definition af sæt"
#: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
msgid "this is the first definition"
msgstr "dette er den første definition"
#: catgets/gencat.c:522
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "ukendt sæt '%s'"
#: catgets/gencat.c:563
msgid "invalid quote character"
msgstr "ugyldigt anførselstegn"
#: catgets/gencat.c:576
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "ukendt nøgleord '%s': linje ignoreret"
#: catgets/gencat.c:621
msgid "duplicated message number"
msgstr "duplikeret meddelelsesnummer"
#: catgets/gencat.c:674
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "duplikeret meddelelsesidentifikator"
#: catgets/gencat.c:731
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "ugyldigt tegn: besked ignoreret"
#: catgets/gencat.c:774
msgid "invalid line"
msgstr "ugyldig linje"
#: catgets/gencat.c:828
msgid "malformed line ignored"
msgstr "fejlagtig linje ignoreret"
#: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033 nss/makedb.c:183
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "kan ikke åbne uddatafil '%s'"
#: catgets/gencat.c:1195 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "ugyldig undvigetegnsekvens"
#: catgets/gencat.c:1217
msgid "unterminated message"
msgstr "uafsluttet meddelelse"
#: catgets/gencat.c:1241
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "ved åbning af den gamle katalogfil"
#: catgets/gencat.c:1332
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "konverteringsmoduler ikke tilgængelige"
#: catgets/gencat.c:1358
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "kan ikke bestemme undvigetegn"
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Bufr ikke resultatet"
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Gem information genereret af PC-profilering."
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[FIL]"
#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "kan ikke åbne indfil"
#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "kan ikke læse hoved"
#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "ugyldig størrelse for pegere"
#: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Brug: xtrace [FLAG]... PROGRAM [PROGRAMFLAG}...\\n"
#: debug/xtrace.sh:33
msgid "Try \\`xtrace --help' for more information.\\n"
msgstr "Prøv \\'xtrace --help' for mere information.\\n"
#: debug/xtrace.sh:39
msgid "xtrace: option \\`$1' requires an argument.\\n"
msgstr "xtrace: flaget '$1' skal have et argument.\\n"
#: debug/xtrace.sh:46
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Spor udførelse af program ved at udskrive den aktuelt udførte funktion.\n"
"\n"
" --data=FIL Kør ikke programmet, men vis kun data fra FIL.\n"
"\n"
" -?,--help Vis denne hjælpetekst og afslut\n"
" --usage Giv en kort besked om brug\n"
" -V,--version Vis versionsinformation og afslut\n"
"\n"
"\n"
"Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for tilsvarende korte flag.\n"
#: debug/xtrace.sh:127
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: ukendt flag '$1'\\n"
#: debug/xtrace.sh:140
msgid "No program name given\\n"
msgstr "Intet programnavn angivet\\n"
#: debug/xtrace.sh:148
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr "program \\'$program' blev ikke fundet\\n"
#: debug/xtrace.sh:152
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "\\'$program' kan ikke udføres\\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:64
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_SELF brugt i kode er ikke indlæst dynamisk"
#: dlfcn/dlinfo.c:73
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "dlinfo-forespørgsel ikke understøttet"
#: dlfcn/dlmopen.c:64
msgid "invalid namespace"
msgstr "ugyldigt navnerum"
#: dlfcn/dlmopen.c:69
msgid "invalid mode"
msgstr "ugyldig tilstand"
#: dlfcn/dlopen.c:65
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "ugyldig tilstandsparameter"
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "ukendt"
#: elf/cache.c:112
msgid "Unknown OS"
msgstr "Ukendt OS"
#: elf/cache.c:117
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:134 elf/ldconfig.c:1289
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Kan ikke åbne hurtigbufferfil %s\n"
#: elf/cache.c:148
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "mmap af bufferfil fejlede\n"
#: elf/cache.c:152 elf/cache.c:166
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Fil er ikke en bufferfil.\n"
#: elf/cache.c:199 elf/cache.c:209
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "%d libs fundet i hurtigbuffer '%s'\n"
#: elf/cache.c:403
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Kan ikke oprette midlertidig hurtigbufferfil %s"
#: elf/cache.c:411 elf/cache.c:421 elf/cache.c:425 elf/cache.c:430
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Udskrivning af bufferdata fejlede"
#: elf/cache.c:435
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Ændring af adgangsrettigheder for %s til %#o fejlede"
#: elf/cache.c:440
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Omdøbning af %s til %s fejlede"
#: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:460
msgid "cannot create scope list"
msgstr "kan ikke oprette omfangsliste"
#: elf/dl-close.c:725
msgid "shared object not open"
msgstr "delt objekt er ikke åbent"
#: elf/dl-deps.c:114
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "DST er ikke tilladt i SUIT/SGID-programmer"
#: elf/dl-deps.c:127 elf/dl-open.c:282
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "tom dynamisk strengelement-erstatning"
#: elf/dl-deps.c:133
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr ""
"kan ikke indlæse ekstra \"%s\" på grund af at erstatning af\n"
"\"dynamic string token\" er tom\n"
#: elf/dl-deps.c:474
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "kan ikke allokere afhængighedsliste"
#: elf/dl-deps.c:510 elf/dl-deps.c:565
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "kan ikke allokere symbolsøgningsliste"
#: elf/dl-deps.c:550
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Filtre understøttes ej med LD_TRACE_PRELINKING"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "FEJL I DYNAMISK LÆNKER!!!"
#: elf/dl-error.c:124
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "fejl ved indlæsning af delte biblioteker"
#: elf/dl-fptr.c:88
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "kan ikke hukommelsesmappe sider for fdesc-tabel"
#: elf/dl-fptr.c:192
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "kan ikke hukommelsesmappe sider for fptr-tabel"
#: elf/dl-fptr.c:221
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "intern fejl: symidx er udenfor intervallet for fptr-tabellen"
#: elf/dl-load.c:372
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "kan ikke allokere navnepost"
#: elf/dl-load.c:474 elf/dl-load.c:582 elf/dl-load.c:667 elf/dl-load.c:780
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "Kan ikke oprette buffer for søgesti"
#: elf/dl-load.c:565
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "kan ikke oprette kopi af RUNPATH/RPATH"
#: elf/dl-load.c:653
msgid "cannot create search path array"
msgstr "kan ikke oprette tabel over søgestier"
#: elf/dl-load.c:864
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "kan ikke tage status på delt objekt"
#: elf/dl-load.c:934
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "kan ikke åbne nulstil-enhed"
#: elf/dl-load.c:979 elf/dl-load.c:2215
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "kan ikke oprette delt objektbeskriver"
#: elf/dl-load.c:998 elf/dl-load.c:1647 elf/dl-load.c:1739
msgid "cannot read file data"
msgstr "kan ikke indlæse fildata"
#: elf/dl-load.c:1042
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "ELF-indlæsningskommandos tilpasning er ikke tilpasset siden"
#: elf/dl-load.c:1049
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "ELF-indlæsningskommandos adresse/tillæg er ikke tilpasset ordentligt"
#: elf/dl-load.c:1132
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "kan ikke oprette TLS-datastrukturer for første tråd"
#: elf/dl-load.c:1155
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "kan ikke behandle TLS-data"
#: elf/dl-load.c:1174
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "objektfil har ingen indlæsbare segmenter"
#: elf/dl-load.c:1210
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "kunne ikke afbilde segment fra delt objekt'"
#: elf/dl-load.c:1236
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "kan ikke indlæse udførbare programmer dynamisk"
#: elf/dl-load.c:1298
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "kan ikke ændre hukommelsesbeskyttelser"
#: elf/dl-load.c:1317
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "kan ikke mappe nulstil-sider"
#: elf/dl-load.c:1331
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "objektfil har ingen dynamisk sektion"
#: elf/dl-load.c:1354
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "delt objekt kan ikke åbnes med dlopen()"
#: elf/dl-load.c:1367
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "kan ikke allokere hukommelse til programhoved"
#: elf/dl-load.c:1384 elf/dl-open.c:218
msgid "invalid caller"
msgstr "ugyldig opkalder"
#: elf/dl-load.c:1423
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "kan ikke oprette udførbar stak som kræves af delt objekt"
#: elf/dl-load.c:1436
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "kan ikke lukke filbeskriver"
#: elf/dl-load.c:1647
msgid "file too short"
msgstr "for kort fil"
#: elf/dl-load.c:1676
msgid "invalid ELF header"
msgstr "ugyldigt ELF-hoved"
#: elf/dl-load.c:1688
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "Kodning for ELF-fildata er ikke \"big-endian\""
#: elf/dl-load.c:1690
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "Kodning for ELF-fildata er ikke \"little-endian\""
#: elf/dl-load.c:1694
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "ELF-filens version-identitet passer ikke med den aktuelle"
#: elf/dl-load.c:1698
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "ELF-filens OS ABI er ugyldigt"
#: elf/dl-load.c:1700
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "ELF-filens ABI-version er ugyldig"
#: elf/dl-load.c:1703
msgid "internal error"
msgstr "intern fejl"
#: elf/dl-load.c:1710
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "ELF-filens version passer ikke med den aktuelle"
#: elf/dl-load.c:1718
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "kun ET_DYN og ET_EXEC kan indlæses"
#: elf/dl-load.c:1724
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "ELF-filens 'phentsize' er ikke den forventede størrelse"
#: elf/dl-load.c:2231
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "forkert ELF-klasse: ELFCLASS64"
#: elf/dl-load.c:2232
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "forkert ELF-klasse: ELFCLASS32"
#: elf/dl-load.c:2235
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "kan ikke åbne delt objektfil"
#: elf/dl-lookup.c:356
msgid "relocation error"
msgstr "fejl ved relokering"
#: elf/dl-lookup.c:384
msgid "symbol lookup error"
msgstr "fejl ved opslag af symbol"
#: elf/dl-open.c:114
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "kan ikke udvide globalt defineringområde"
#: elf/dl-open.c:512
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "Generationstæller for TLS tilbagestillet! Vær sød at indsende fejlrapport."
#: elf/dl-open.c:549
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "ugyldig modus for dlopen()"
#: elf/dl-open.c:566
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "ikke flere navnerum tilgængelige for dlmopen()"
#: elf/dl-open.c:579
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "ugyldigt mål-navnerum for dlmopen()"
#: elf/dl-reloc.c:121
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "Kan ikke tildele hukommelse i statisk TLS-blok"
#: elf/dl-reloc.c:211
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "kan ikke gøre segment skrivbart for relokering"
#: elf/dl-reloc.c:277
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: ingen PLTREL fundet i objekt %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:288
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: ikke mere hukommelse til at gemme relokeringsresultat for %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:304
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "kan ikke genskabe segmentbeskyttelse efter flytning"
#: elf/dl-reloc.c:329
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "kan ikke udføre yderligere hukommelsesbeskyttelser efter flytning"
#: elf/dl-sym.c:162
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT brugt i kode er ikke dynamisk indlæst"
#: elf/dl-sysdep.c:481 elf/dl-sysdep.c:493
msgid "cannot create capability list"
msgstr "kan ikke oprette egenskabsliste"
#: elf/dl-tls.c:864
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "kan ikke oprette datastrukturer for TLS"
#: elf/dl-version.c:303
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "kan ikke allokere versionsreferencetabel"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "Udskriftsbuffer"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Skriv udførlige meddelelser"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Byg ikke hurtigbuffer"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Generér ikke lænker"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Skift til og brug ROOT som rod-katalog"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "ROOT"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "CACHE"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Brug CACHE som bufferfil"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr "CONF"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Brug CONF som konfigurationsfil"
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Kun proces-kataloger angivet på kommandolinjen. Undlad at bygge buffer."
#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Lænk manuelt individuelle biblioteker"
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "FORMAT"
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Format der skal bruges: ny, gammel eller kompatibel (standard)"
#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Ignorér ekstern bufferfil"
#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Konfigurér kørselsværdier til Dynamisk Lænker"
#: elf/ldconfig.c:339
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Stien '%s' givet mere end én gang"
#: elf/ldconfig.c:379
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "%s er ikke en kendt bibliotekstype"
#: elf/ldconfig.c:404
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Kan ikke stat() %s"
#: elf/ldconfig.c:478
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Kan ikke stat() %s\n"
#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s er ikke en symbolsk lænke\n"
#: elf/ldconfig.c:507
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Kan ikke aflænke %s"
#: elf/ldconfig.c:513
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Kan ikke lænke %s til %s"
#: elf/ldconfig.c:519
msgid " (changed)\n"
msgstr " (ændret)\n"
#: elf/ldconfig.c:521
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (UDELADT)\n"
#: elf/ldconfig.c:576
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "Kan ikke finde %s"
#: elf/ldconfig.c:592 elf/ldconfig.c:765 elf/ldconfig.c:813 elf/ldconfig.c:847
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Kan ikke lstat %s"
#: elf/ldconfig.c:599
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Ignorerede filen %s da den ikke er en almindelig fil."
#: elf/ldconfig.c:608
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Ingen lænke oprettet da .so-navn ikke kunne findes for %s"
#: elf/ldconfig.c:691
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Kan ikke åbne katalog %s"
#: elf/ldconfig.c:779
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Kan ikke stat() %s"
#: elf/ldconfig.c:834 elf/readlib.c:91
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Inddatafilen %s ikke fundet\n"
#: elf/ldconfig.c:908
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "libc5-bibliotek %s i forkert katalog"
#: elf/ldconfig.c:911
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "libc6-bibliotek %s i forkert katalog"
#: elf/ldconfig.c:914
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "libc4-bibliotek %s i forkert katalog"
#: elf/ldconfig.c:942
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "bibliotekerne %s og %s i kataloget %s har samme .so-navn, men forskellig type"
#: elf/ldconfig.c:1051
#, c-format
msgid "Can't open configuration file %s"
msgstr "Kan ikke åbne konfigurationsfil %s"
#: elf/ldconfig.c:1115
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: dårlig syntaks på hwcap-linje"
#: elf/ldconfig.c:1121
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu er større end maksimum %u"
#: elf/ldconfig.c:1128 elf/ldconfig.c:1136
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u hwcap indeks %lu allerede defineret som %s"
#: elf/ldconfig.c:1139
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: duplikér hwcap %lu %s"
#: elf/ldconfig.c:1161
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "behøver fuldt filnavn for konfigurationsfil når -r bruges"
#: elf/ldconfig.c:1168 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
#: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1177
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "hukommelsen opbrugt"
#: elf/ldconfig.c:1198
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: kan ikke læse katalog %s"
#: elf/ldconfig.c:1242
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "relativ søgesti \"%s\" brugt til at bygge hurtigbuffer"
#: elf/ldconfig.c:1268
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Kan ikke chdir til /"
#: elf/ldconfig.c:1310
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Kan ikke åbne hurtigbuffer-katalog %s\n"
#: elf/ldd.bash.in:43
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "Skrevet af %s og %s.\n"
#: elf/ldd.bash.in:48
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
"Brug: ldd [FLAG]... FIL...\n"
" --help vis denne hjælpetekst og afslut\n"
" --version vis versionsinformation og afslut\n"
" -d, --data-relocs bearbejd datarelokeringer\n"
" -r, --function-relocs bearbejd data- og funktionsrelokeringer\n"
" -u, --unused vis ubrugte direkte afhængigheder\n"
" -v, --verbose vis al information\n"
#: elf/ldd.bash.in:82
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: flaget '$1' er flertydigt"
#: elf/ldd.bash.in:89
msgid "unrecognized option"
msgstr "ukendt flag"
#: elf/ldd.bash.in:90 elf/ldd.bash.in:128
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "Prøv \\'ldd --help' for mere information."
#: elf/ldd.bash.in:127
msgid "missing file arguments"
msgstr "mangler filargumenter"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:150 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "Ingen sådan fil eller filkatalog"
#: elf/ldd.bash.in:153 inet/rcmd.c:483
msgid "not regular file"
msgstr "ikke en almindelig fil"
#: elf/ldd.bash.in:156
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "advarsel: du har ikke udførelsesrettighed for"
#: elf/ldd.bash.in:185
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tikke et dynamisk kørbart programr"
#: elf/ldd.bash.in:193
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "afsluttede med ukendt slutstatus"
#: elf/ldd.bash.in:198
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "fejl: du har ikke læserettigheder til"
#: elf/readelflib.c:35
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "fil %s er afkortet\n"
#: elf/readelflib.c:67
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "%s er en 32-bit ELF-fil.\n"
#: elf/readelflib.c:69
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "%s er en 64-bit ELF-fil.\n"
#: elf/readelflib.c:71
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "Ukendt ELFCLASS i filen %s.\n"
#: elf/readelflib.c:78
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "%s er ikke en delt objektfil (Type: %d).\n"
#: elf/readelflib.c:109
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "mere end ét dynamisk segment\n"
#: elf/readlib.c:97
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "Kan ikke fstat() fil %s\n"
#: elf/readlib.c:108
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "Fil %s er tom, ikke afprøvet."
#: elf/readlib.c:114
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "Fil %s er for lille, ikke afprøvet."
#: elf/readlib.c:124
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "Kan ikke mmap fil %s\n"
#: elf/readlib.c:162
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "%s er ikke en ELF-fil - den har de forkerte signaturtegn i starten.\n"
#: elf/sln.c:85
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: sln src dest|fil\n"
"\n"
#: elf/sln.c:110
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: fejl ved åbning af fil: %m\n"
#: elf/sln.c:147
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "Intet mål på linje %d\n"
#: elf/sln.c:179
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s: mål må ikke være et katalog\n"
#: elf/sln.c:185
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr "%s: det mislykkedes at fjerne det gamle mål\n"
#: elf/sln.c:193
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: ugyldigt mål -- %s\n"
#: elf/sln.c:208 elf/sln.c:217
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr "Ugyldig lænke fra \"%s\" til \"%s\": %s\n"
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Udskriftsvalg:"
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "udskriv liste med tællestier og deres brugsantal"
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "generér flad profil med tællere og klokketik"
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "generér kald-graf"
#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr "Læs og vis profileringsdata for delte objekter."
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
#: elf/sprof.c:420
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "kunne ikke indlæse delt objekt '%s'"
#: elf/sprof.c:429
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "kan ikke oprette interne deskriptorer"
#: elf/sprof.c:548
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "Genåbning af delt objekt '%s' fejlede"
#: elf/sprof.c:555 elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "læsning af sektionsoverskrifter mislykkedes"
#: elf/sprof.c:563 elf/sprof.c:657
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "læsning af tabel med sektionsoverskriftsstrenge mislykkedes"
#: elf/sprof.c:589
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** Kan ikke læse fil med fejlsøgnings-information: %m\n"
#: elf/sprof.c:609
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "kan ikke bestemme filnavn"
#: elf/sprof.c:642
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "læsning af ELF-kontrolblok mislykkedes"
#: elf/sprof.c:678
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** Filen '%s' er strippet: ingen detaljeret analyse mulig\n"
#: elf/sprof.c:708
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "kunne ikke indlæse symboldata"
#: elf/sprof.c:775
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "kan ikke indlæse profileringsdata"
#: elf/sprof.c:784
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "ved 'stat' af profileringsdatafil"
#: elf/sprof.c:792
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "profileringsdatafil '%s' passer ikke med delt objekt '%s'"
#: elf/sprof.c:803
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "kunne ikke mmap'e filen med profileringsdata"
#: elf/sprof.c:811
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "fejl ved lukning af datafilen for profilering"
#: elf/sprof.c:820 elf/sprof.c:890
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "kan ikke oprette intern deskriptor"
#: elf/sprof.c:866
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "'%s' er ikke korrekt profildatafil for '%s'"
#: elf/sprof.c:1047 elf/sprof.c:1105
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "kan ikke allokere symboldata"
#: iconv/iconv_charmap.c:142 iconv/iconv_prog.c:446
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "kan ikke åbne uddatafil"
#: iconv/iconv_charmap.c:188 iconv/iconv_prog.c:312
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "fejl ved lukning af inddata '%s'"
#: iconv/iconv_charmap.c:462
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "ugyldig inddatasekvens ved position %Zd"
#: iconv/iconv_charmap.c:481 iconv/iconv_prog.c:537
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "ufuldstændig tegn- eller skifte-sekvens ved slutningen af buffer"
#: iconv/iconv_charmap.c:526 iconv/iconv_charmap.c:562 iconv/iconv_prog.c:580
#: iconv/iconv_prog.c:616
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "fejl under læsning af inddata"
#: iconv/iconv_charmap.c:544 iconv/iconv_prog.c:598
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "ikke i stand til at allokere buffer til inddata"
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Inddata-/uddata-formatspecifikation:"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding of original text"
msgstr "indkodning af original tekst"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "encoding for output"
msgstr "indkodning for uddata"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "Information:"
msgstr "Information:"
#: iconv/iconv_prog.c:64
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "list alle kendte kodede tegnsæt"
#: iconv/iconv_prog.c:65 locale/programs/localedef.c:127
msgid "Output control:"
msgstr "Udskriftskontrol:"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "fjern ugyldige tegn fra uddata"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "output file"
msgstr "uddatafil"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "suppress warnings"
msgstr "undertryk advarsler"
#: iconv/iconv_prog.c:69
msgid "print progress information"
msgstr "skriv fremdriftsinformation"
#: iconv/iconv_prog.c:74
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Konvertér indkodning af givne filer fra en indkodning til en anden."
#: iconv/iconv_prog.c:78
msgid "[FILE...]"
msgstr "[FIL...]"
#: iconv/iconv_prog.c:234
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "konverteringer fra '%s' og til '%s' er ikke understøttet"
#: iconv/iconv_prog.c:239
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "konvertering fra '%s' er ikke understøttet"
#: iconv/iconv_prog.c:246
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "konvertering til '%s' er ikke understøttet"
#: iconv/iconv_prog.c:250
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "konvertering fra '%s' til '%s' er ikke understøttet"
#: iconv/iconv_prog.c:260
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "kunne ikke starte konverteringsprocessering"
#: iconv/iconv_prog.c:358
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "fejl ved lukning af uddatafil"
#: iconv/iconv_prog.c:456
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "konvertering stoppet på grund af problem ved skrivning af uddata"
#: iconv/iconv_prog.c:533
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "ugyldig inddatasekvens ved position %ld"
#: iconv/iconv_prog.c:541
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "intern fejl (ugyldig deskriptor)"
#: iconv/iconv_prog.c:544
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "ukendt iconv()-fejl %d"
#: iconv/iconv_prog.c:790
msgid ""
"The following list contain all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"Den følgende liste indeholder alle de kendte kodede tegnsæt. Dette\n"
"betyder ikke nødvendigvis at alle kombinationer af disse navne kan blive brugt\n"
"som FRA- og TIL-kommandolinjeparametre. Et kodet tegnsæt kan være listet\n"
"med flere forskellige navne (alias).\n"
"\n"
" "
#: iconv/iconvconfig.c:110
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Opret hurtigtindlæst iconv-modul konfigurationsfil."
#: iconv/iconvconfig.c:114
msgid "[DIR...]"
msgstr "[KAT...]"
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Præfiks brugt for alle filadgange"
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr "Gem uddata i FIL i stedet for installationsstedet (--prefix gælder ikke for FIL)"
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "Søg ikke i standardkatalogerne, kun i dem som blev givet på kommandolinjen"
#: iconv/iconvconfig.c:301
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "Katalogargumenter kræves når --nostdlib bruges"
#: iconv/iconvconfig.c:343 locale/programs/localedef.c:291
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "på grund af advarsler blev ingen uddatafil oprettet"
#: iconv/iconvconfig.c:429
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "fejl ved indsætning i søgetræ"
#: iconv/iconvconfig.c:1238
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "kan ikke generere uddatafil"
#: inet/rcmd.c:157
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: Kan ikke tildele hukommelse\n"
#: inet/rcmd.c:172
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: sokkel: Alle porte i brug\n"
#: inet/rcmd.c:200
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "forbind til adresse %s: "
#: inet/rcmd.c:213
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Prøver %s...\n"
#: inet/rcmd.c:249
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write: (opsætter standard error): %m\n"
#: inet/rcmd.c:265
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (opsætter stderr): %m\n"
#: inet/rcmd.c:268
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: protokolfejl i opsætning af forbindelse\n"
#: inet/rcmd.c:301
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "sokkel: protokolfejl i opsætning af forbindelse\n"
#: inet/rcmd.c:325
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: kort indlæsning"
#: inet/rcmd.c:481
msgid "lstat failed"
msgstr "lstat fejlede"
#: inet/rcmd.c:488
msgid "cannot open"
msgstr "kan ikke åbne"
#: inet/rcmd.c:490
msgid "fstat failed"
msgstr "fstat fejlede"
#: inet/rcmd.c:492
msgid "bad owner"
msgstr "forkert ejer"
#: inet/rcmd.c:494
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "skrivbar af andre end ejer"
#: inet/rcmd.c:496
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "hårdlænket et eller andet sted"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "tom for hukommelse"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Fejl: .netrc-fil kan læses af andre."
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Fjern adgangskode, eller gør filen ulæselig for andre."
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Ukendt .netrc-nøgleord %s"
#: libidn/nfkc.c:464
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Tegn uden for område for UTF-8"
#: locale/programs/charmap-dir.c:59
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "kan ikke læse filkataloget for tegntabel, '%s'"
#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "tegntabel-filen '%s' ikke fundet"
#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "standard tegntabel '%s' ikke fundet"
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "tegntabel '%s' er ikke ASCII-kompatibel, lokale er ikke i overensstemmelse med ISO C\n"
#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> skal være større end <mb_cur_min>\n"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "syntaksfejl i prolog: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "ugyldig definition"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "dårligt argument"
#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "duplikér definition af <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "værdien på <%s> skal være 1 eller større"
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "værdien på <%s> skal være større end eller lig værdien på <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argument til <%s> skal være et enkelt tegn"
#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "tegnsæt med låsetilstande er ikke understøttet"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "syntaksfejl i definition af %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "ikke noget symbolsk navn angivet"
#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "ugyldig indkodning angivet"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "for få byte i tegnkodning"
#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "for mange byte i tegnkodning"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "ikke noget symbolsk navn givet for slutningen på området"
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:602
#: locale/programs/ld-collate.c:2767 locale/programs/ld-collate.c:3924
#: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
#: locale/programs/ld-identification.c:452
#: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
#: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
#: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
#: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "'%1$s: definition slutter ikke med 'END %1$s'"
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "kun definitioner af 'WIDTH' må komme efter definition af 'CHARMAP'"
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "værdien på %s skal være et heltal"
#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: fejl i tilstandsmaskinen"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:618
#: locale/programs/ld-collate.c:2764 locale/programs/ld-collate.c:4117
#: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
#: locale/programs/ld-identification.c:468
#: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
#: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
#: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
#: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: for tidlig slut på filen"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "ukendt tegn '%s'"
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr ""
"antal byte for bytesekvens angivet i begyndelsen respektive slutningen af intervallet\n"
"er forskellige: %d respektive %d"
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:3044
#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "ugyldige navne for tegnområde"
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "heksadecimalt interval-format bør bruge kun store bogstaver"
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> og <%s> er ugyldige navne for tegnområde"
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "øvre grænse i område er mindre end nedre grænse"
#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "de resulterende bytes for området kan ikke repræsenteres."
#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1556
#: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Definition for kategori %s ikke fundet"
#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:206
#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: felt '%s' ikke defineret"
#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: felt '%s' må ikke være tomt"
#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: ugyldig undvigetegnsekvens '%%%c' i felt '%s'"
#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: terminologi-sprogkode '%s' ikke defineret"
#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: felt '%s' må ikke være defineret"
#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: sprog-forkortelsen '%s' ikke defineret"
#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: '%s' værdi passer ikke overens med '%s' værdi"
#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: numerisk landekode '%d' er ugyldig"
#: locale/programs/ld-address.c:510 locale/programs/ld-address.c:547
#: locale/programs/ld-address.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:2608
#: locale/programs/ld-identification.c:364
#: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
#: locale/programs/ld-monetary.c:701 locale/programs/ld-monetary.c:736
#: locale/programs/ld-monetary.c:777 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
#: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
#: locale/programs/ld-time.c:1168
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: felt '%s' erklæret mere end én gang"
#: locale/programs/ld-address.c:514 locale/programs/ld-address.c:552
#: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
#: locale/programs/ld-monetary.c:705 locale/programs/ld-monetary.c:740
#: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
#: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: ukendt tegn i felt '%s'"
#: locale/programs/ld-address.c:599 locale/programs/ld-collate.c:3922
#: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
#: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
#: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
#: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
#: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: ufuldstændig 'END'-linje"
#: locale/programs/ld-address.c:609 locale/programs/ld-collate.c:542
#: locale/programs/ld-collate.c:594 locale/programs/ld-collate.c:890
#: locale/programs/ld-collate.c:903 locale/programs/ld-collate.c:2733
#: locale/programs/ld-collate.c:2754 locale/programs/ld-collate.c:4107
#: locale/programs/ld-ctype.c:1960 locale/programs/ld-ctype.c:2219
#: locale/programs/ld-ctype.c:2806 locale/programs/ld-ctype.c:2992
#: locale/programs/ld-identification.c:459
#: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
#: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
#: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
#: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: syntaksfejl"
#: locale/programs/ld-collate.c:417
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "'%.*s' allerede defineret i tegntabel"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "'%.*s' allerede defineret i repertoire"
#: locale/programs/ld-collate.c:433
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "'%.*s' allerede defineret som sammenligningssymbol"
#: locale/programs/ld-collate.c:440
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "'%.*s' allerede defineret som sammenligningselement"
#: locale/programs/ld-collate.c:471 locale/programs/ld-collate.c:497
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: sorteringsrækkefølgen 'forward' og 'backward' udelukker hinanden"
#: locale/programs/ld-collate.c:481 locale/programs/ld-collate.c:507
#: locale/programs/ld-collate.c:523
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: '%s' nævnt mere end én gang i definitionen af vægt %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:579
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: for mange regler; første indgang havde kun %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:615
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: ikke nok sorteringsregler"
#: locale/programs/ld-collate.c:780
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: tom vægt-streng ikke tilladt"
#: locale/programs/ld-collate.c:875
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: vægte skal bruge det samme ellipse-symbol som navnet"
#: locale/programs/ld-collate.c:931
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: For mange værdier"
#: locale/programs/ld-collate.c:1051 locale/programs/ld-collate.c:1226
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "sorteringsorden for '%.*s' allerede defineret ved %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1101
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: start- og slut-symbolet for et interval skal stå for tegn"
#: locale/programs/ld-collate.c:1128
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: bytesekvensen for første og sidste tegn skal have samme længde"
#: locale/programs/ld-collate.c:1170
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: bytesekvensen af det første tegn i området er ikke mindre end sekvensen for det sidste tegn"
#: locale/programs/ld-collate.c:1295
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: symbolsk interval-ellipse må ikke komme umiddelbart efter 'order_start'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1299
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: symbolsk interval-ellipse må ikke være fulgt umiddelbart af 'order_end'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1319 locale/programs/ld-ctype.c:1477
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "'%s' og '%.*s' er ikke gyldige navne for symbolsk område"
#: locale/programs/ld-collate.c:1369 locale/programs/ld-collate.c:3858
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: rækkefølge for '%.*s' allerede defineret ved %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1378
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: '%s' skal være et tegn"
#: locale/programs/ld-collate.c:1573
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: 'position' skal bruges på det samme niveau i alle sektioner, ellers ingen"
#: locale/programs/ld-collate.c:1598
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "symbol '%s' ikke defineret"
#: locale/programs/ld-collate.c:1674 locale/programs/ld-collate.c:1780
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "symbol '%s' har den samme kodning som"
#: locale/programs/ld-collate.c:1678 locale/programs/ld-collate.c:1784
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "symbol '%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1826
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "ingen definition af 'UNDEFINED'"
#: locale/programs/ld-collate.c:1855
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "for mange fejl, giver op"
#: locale/programs/ld-collate.c:2659 locale/programs/ld-collate.c:4046
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s betingelser i niveauer er ikke understøttet"
#: locale/programs/ld-collate.c:2677
#, c-format
msgid "%s: more then one 'else'"
msgstr "%s: Mere end ét 'else'"
#: locale/programs/ld-collate.c:2852
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: duplikér definition af '%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:2888
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: duplikér definition af sektion '%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3024
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: ukendt tegn i sammenligningsymbolnavn"
#: locale/programs/ld-collate.c:3153
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: ukendt tegn i ækvivalens-definitions-navn"
#: locale/programs/ld-collate.c:3164
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: ukendt tegn i ækvivalens-definitions-værdi"
#: locale/programs/ld-collate.c:3174
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: ukendt symbol '%s' i ækvivalens-definition"
#: locale/programs/ld-collate.c:3183
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "fejl under indsætning af ækvivalens-sammenligningssymbol"
#: locale/programs/ld-collate.c:3221
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "duplikér definition af skript '%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3269
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: ukendt sektionsnavn '%.*s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3298
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: flere definitioner af orden for sektion '%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3326
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: ugyldigt antal sorteringsregler"
#: locale/programs/ld-collate.c:3353
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: flere definitioner af orden for unavngiven sektion"
#: locale/programs/ld-collate.c:3407 locale/programs/ld-collate.c:3537
#: locale/programs/ld-collate.c:3900
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: manglende 'order_end' nøgleord"
#: locale/programs/ld-collate.c:3470
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: rækkefølge for sammenligningssymbol '%.*s' endnu ikke defineret"
#: locale/programs/ld-collate.c:3488
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: rækkefølge for sammenligningselement '%.*s' endnu ikke defineret"
#: locale/programs/ld-collate.c:3499
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: kan ikke ordne efter %.*s: symbol ikke kendt"
#: locale/programs/ld-collate.c:3551 locale/programs/ld-collate.c:3912
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: manglende 'reorder-end' nøgleord"
#: locale/programs/ld-collate.c:3585 locale/programs/ld-collate.c:3783
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: sektion '%.*s' ukendt"
#: locale/programs/ld-collate.c:3650
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: dårligt symbol: <%.*s>"
#: locale/programs/ld-collate.c:3846
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: kan ikke have '%s' som slutning på ellipse-interval"
#: locale/programs/ld-collate.c:3896
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: tom kategori-beskrivelse ikke tilladt"
#: locale/programs/ld-collate.c:3915
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: manglende 'reorder-sections-end' nøgleord"
#: locale/programs/ld-collate.c:4079
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: \"%s\" uden tilsvarende \"ifdef\" eller \"ifndef\""
#: locale/programs/ld-collate.c:4097
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: \"endif\" uden tilsvarende \"ifdef\" eller \"ifndef\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:439
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "Intet tegnsætsnavn angivet i tegntabel"
#: locale/programs/ld-ctype.c:468
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "tegnet L'\\u%0*x' i klassen '%s' skal være i klassen '%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:483
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "tegnet L'\\u%0*x' i klassen '%s' kan ikke være i klassen '%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "intern fejl i %s, linje %u"
#: locale/programs/ld-ctype.c:526
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "tegnet '%s' i klassen '%s' skal være i klassen '%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:542
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "tegnet '%s' i klassen '%s' må ikke være i klassen '%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "tegnet <SP> er ikke i klassen '%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "tegnet <SP> må ikke være i klassen '%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:599
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "tegnet <SP> ikke defineret i tegntabellen"
#: locale/programs/ld-ctype.c:714
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "'digit' kategori har ikke elementer i grupper af ti"
#: locale/programs/ld-ctype.c:763
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "ingen inddata-cifre defineret, og ingen af standardnavnene i tegntabellen"
#: locale/programs/ld-ctype.c:828
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "ikke alle tegn brugt i 'outdigit' er tilstede i tegntabellen"
#: locale/programs/ld-ctype.c:845
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "ikke alle tegn brugt i 'outdigit' er tilstede i repertoiret"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1245
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "tegnklassen '%s' allerede defineret"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1251
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "implementationsbegrænsning: ikke flere end %Zd tegnklasser er tilladt"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1277
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "tegntabellen '%s' allerede defineret"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1283
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "implementationsbegrænsning: ikke flere end %d tegntabeller tilladt"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1548 locale/programs/ld-ctype.c:1673
#: locale/programs/ld-ctype.c:1779 locale/programs/ld-ctype.c:2471
#: locale/programs/ld-ctype.c:3467
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: felt '%s' indeholder ikke præcis 10 elementer"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1576 locale/programs/ld-ctype.c:2150
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "'to'-værdi <U%0*X> i intervallet er mindre end 'from'-værdi <U%0*X>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1703
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "start og slut tegnsekvens for områder skal have samme længde"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1710
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "'to'-værdi tegnfølgen er mindre end 'from'-værdi tegnfølgen"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2070 locale/programs/ld-ctype.c:2121
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "For tidlig afslutning på 'translit_ignore' definition"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2076 locale/programs/ld-ctype.c:2127
#: locale/programs/ld-ctype.c:2169
msgid "syntax error"
msgstr "syntaksfejl"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2303
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: syntaksfejl i definition af ny tegnklasse"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2318
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: syntaksfejl i definition af ny tegntabel"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2493
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "ellipse-områder skal angives ved to operander af samme type"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2502
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "ved symbolske interval-værdier må den absolutte ellipse '...' ikke bruges"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2517
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "ved UCS-interval-værdier skal man bruge heksadecimal symbolsk ellipse"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2531
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "ved tegnkode interval-værdier skal man bruge absolut ellipse '...'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2682
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "duplikeret definition af afbildning '%s'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2768 locale/programs/ld-ctype.c:2912
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: 'translit_start'-sektionen slutter ikke med 'translit_end'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2863
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: duplikér definition af 'default_missing'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2868
msgid "previous definition was here"
msgstr "den foregående definition var her"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2890
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: ingen repræsenterbar 'default_missing' definition fundet"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3043 locale/programs/ld-ctype.c:3127
#: locale/programs/ld-ctype.c:3147 locale/programs/ld-ctype.c:3168
#: locale/programs/ld-ctype.c:3189 locale/programs/ld-ctype.c:3210
#: locale/programs/ld-ctype.c:3231 locale/programs/ld-ctype.c:3271
#: locale/programs/ld-ctype.c:3292 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: tegnet '%s' ikke defineret, men behøves som standardværdi"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3132
#: locale/programs/ld-ctype.c:3152 locale/programs/ld-ctype.c:3173
#: locale/programs/ld-ctype.c:3194 locale/programs/ld-ctype.c:3215
#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3276
#: locale/programs/ld-ctype.c:3297 locale/programs/ld-ctype.c:3364
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: tegnet '%s' i tegntabel ikke repræsenterbar med én byte"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3408 locale/programs/ld-ctype.c:3433
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: Tegnet '%s' brugt som standardværdi er ikke repræsenterbar med én byte"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3489
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "ingen uddata-cifre defineret, og ingen af standardnavnene i tegntabellen"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3780
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: transliterationsdata fra lokale '%s' ikke tilgængelige"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3881
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabel for class \"%s\": %lu byte\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3950
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabel for map \"%s\": %lu byte\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:4083
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabel for width: %lu byte\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: ingen identifikation for kategori '%s'"
#: locale/programs/ld-identification.c:435
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: duplikér definition af kategoriversion"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: ugyldig værdi for felt '%s'"
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: felt '%s' udefineret"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: værdien for felt '%s' må ikke være en tom streng"
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: intet korrekt regulært udtryk for felt '%s': %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:224
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: værdien for felt 'int_curr_symbol' har forkert længde"
#: locale/programs/ld-monetary.c:237
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: værdien for felt 'int_curr_symbol' svarer ikke til et gyldigt navn i ISO 4217"
#: locale/programs/ld-monetary.c:285 locale/programs/ld-monetary.c:315
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: værdi for felt '%s' skal være i intervallet %d...%d"
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-numeric.c:274
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: værdi for felt '%s' skal være et enkelt tegn"
#: locale/programs/ld-monetary.c:844 locale/programs/ld-numeric.c:318
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: '-1' skal være sidste post i '%s' feltet"
#: locale/programs/ld-monetary.c:866 locale/programs/ld-numeric.c:335
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: værdier på felt '%s' skal være lavere end 127"
#: locale/programs/ld-monetary.c:909
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "vekselkurs-værdi kan ikke være nul"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: ugyldig undvigetegnsekvens i felt '%s'"
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: retningsflag i streng %Zd i 'era'-felt er ikke '+' eller '-'"
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: retningsflag i streng %Zd i 'era'-felt er ikke et enkelt tegn"
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ugyldigt tal for tillægsværdi i streng %Zd i 'era'-felt"
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: snavs i slutningen af tillægsværdi i streng %Zd i 'era'-felt"
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ugyldig startdato i streng %Zd i 'era'-felt"
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: snavs i slutningen af startdato i streng %Zd i 'era'-felt"
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: startdato er ugyldig i streng %Zd i 'era'-felt"
#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ugyldig slutdato i streng %Zd i 'era'-felt"
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: snavs i slutningen af slutdato i streng %Zd i 'era'-felt"
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: manglende era-navn i streng %Zd i 'era'-felt"
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: manglende era-format i streng %Zd i 'era'-felt"
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: tredje operand for værdien af felt '%s' må ikke være større end %d"
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: værdier for felt '%s' må ikke være større end %d"
#: locale/programs/ld-time.c:1004
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: for få værdier for felt '%s'"
#: locale/programs/ld-time.c:1049
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "ekstra efterfølgende semikolon"
#: locale/programs/ld-time.c:1052
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: for mange værdier for felt '%s'"
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "efterfølgende snavs på slutningen af linjen"
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "snavs i slutningen af tal"
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "snavs i slutningen af tegnkodespecifikation"
#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "uafsluttet symbolsk navn"
#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "ugyldig undvigetegnsekvens ved slutningen af streng"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "uafsluttet streng"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "ikke-symbolske tegnværdier bør ikke bruges"
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "symbol '%.*s' ikke i tegntabel"
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "symbol '%.*s' ikke i repertoiretabel"
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "System information:"
msgstr "Systeminformation:"
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Skriv navnene på tilgængelige lokaler"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Skriv navnene på tilgængelige tegntabeller"
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Modify output format:"
msgstr "Ændr format for uddata:"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Skriv navnene på valgte kategorier"
#: locale/programs/locale.c:81
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Skriv navnene på valgte nøgleord"
#: locale/programs/locale.c:82
msgid "Print more information"
msgstr "Skriv mere information"
#: locale/programs/locale.c:87
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Hent information specifik for lokalet."
#: locale/programs/locale.c:90
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"NAVN\n"
"[-a|-m]"
#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "Kan ikke sætte LC_CTYPE til forvalgt lokale"
#: locale/programs/locale.c:196
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "Kan ikke sætte LC_MESSAGES til forvalgt lokale"
#: locale/programs/locale.c:209
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "Kan ikke sætte LC_COLLATE til forvalgt lokale"
#: locale/programs/locale.c:225
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "Kan ikke sætte LC_ALL til forvalgt lokale"
#: locale/programs/locale.c:518
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "under forberedelse af uddata"
#: locale/programs/localedef.c:120
msgid "Input Files:"
msgstr "Inddatafiler:"
#: locale/programs/localedef.c:122
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Symbolske tegnnavne defineret i FIL"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Kildedefinitioner er fundet i FIL"
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "FIL indeholder mapning fra symbolske navne til UCS4-værdier"
#: locale/programs/localedef.c:129
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Lav uddata selv om advarsler blev givet"
#: locale/programs/localedef.c:130
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Opret gammel-stil tabeller"
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Valgfrit præfiks for uddatafil"
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Be strictly POSIX conform"
msgstr "Vær strengt POSIX-konform"
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Undertryk advarsler og informationsmeddelelser"
#: locale/programs/localedef.c:135
msgid "Print more messages"
msgstr "Skriv flere meddelelser"
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Archive control:"
msgstr "Arkivkontrol:"
#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Tilføj ikke nye data til arkiv"
#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Tilføj lokaler navngivet af parametre til arkiv"
#: locale/programs/localedef.c:141
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Erstat eksisterende arkivindhold"
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Fjern lokaler navngivet af parametre fra arkiv"
#: locale/programs/localedef.c:144
msgid "List content of archive"
msgstr "Vis indeholdet i arkiv"
#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "locale.alias-fil som skal bruges når arkiv laves"
#: locale/programs/localedef.c:151
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Kompilér lokale-specifikation"
#: locale/programs/localedef.c:154
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"NAVN\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FIL...\n"
"--list-archive [FIL]"
#: locale/programs/localedef.c:232
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "kan ikke oprette katalog for uddatafiler"
#: locale/programs/localedef.c:243
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "FATALT: systemet definerer ikke '_POSIX2_LOCALEDEF'"
#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
#: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "kan ikke åbne lokaledefinitionsfil '%s'"
#: locale/programs/localedef.c:285
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "kan ikke skrive uddatafiler til '%s'"
#: locale/programs/localedef.c:366
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
" repertoire maps: %s\n"
" locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Systemets katalog for tegntabel: %s\n"
" repertoiretabel: %s\n"
" lokale-sti: %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:567
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "cirkulære afhængigheder mellem lokale-definitioner"
#: locale/programs/localedef.c:573
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "kan ikke tilføje allerede læst lokale '%s' på ny"
#: locale/programs/locarchive.c:88 locale/programs/locarchive.c:261
#, c-format
msgid "cannot create temporary file"
msgstr "Kan ikke oprette midlertidig fil"
#: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:307
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "kan ikke initiere arkivfil"
#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:314
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "kan ikke ændre størrelse på arkivfil"
#: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:323
#: locale/programs/locarchive.c:527
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "kan ikke læse arkivhoved med mmap"
#: locale/programs/locarchive.c:156
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "kunne ikke oprette nyt lokalearkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:168
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "kan ikke ændre tilstand på nyt lokalearkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:255
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "kan ikke åbne lokalearkivfil med mmap"
#: locale/programs/locarchive.c:331
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "kan ikke låse nyt arkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:396
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "kan ikke udvide lokalearkivfil"
#: locale/programs/locarchive.c:405
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "kan ikke ændre adgangtilstand på størrelsesændret lokalearkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:413
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "kan ikke omdøbe nyt arkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:466
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "kan ikke åbne lokalearkiv \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:471
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "kan ikke udføre 'stat' på lokalearkiv '%s'"
#: locale/programs/locarchive.c:490
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "kan ikke låse lokalearkiv '%s'"
#: locale/programs/locarchive.c:513
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "kan ikke læse arkivhoved"
#: locale/programs/locarchive.c:573
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "lokale '%s' eksisterer allerede"
#: locale/programs/locarchive.c:804 locale/programs/locarchive.c:819
#: locale/programs/locarchive.c:831 locale/programs/locarchive.c:843
#: locale/programs/locfile.c:344
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "kan ikke tilføje til lokalearkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:998
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "fil \"%s\" for lokalealias findes ikke"
#: locale/programs/locarchive.c:1142
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Tilføjer %s\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1148
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "status på \"%s\" mislykkedes: %s: ignoreret"
#: locale/programs/locarchive.c:1154
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "\"%s\" er ikke et katalog, ignoreret"
#: locale/programs/locarchive.c:1161
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "kan ikke åbne katalog \"%s\": %s: ignoreret"
#: locale/programs/locarchive.c:1233
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "ufuldstændigt sæt af lokalefiler i \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:1297
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "kan ikke læse alle filer i \"%s\": ignoreret"
#: locale/programs/locarchive.c:1367
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "lokale \"%s\" findes ikke i arkiv"
#: locale/programs/locfile.c:132
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argument til '%s' skal være et enkelt tegn"
#: locale/programs/locfile.c:252
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "syntaksfejl: ikke inde i en lokaledefinitionssektion"
#: locale/programs/locfile.c:626
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "kan ikke åbne uddatafil '%s' for kategori '%s'"
#: locale/programs/locfile.c:650
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "fejl ved skrivning af data for kategori '%s'"
#: locale/programs/locfile.c:746
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "kan ikke oprette uddatafil '%s' for kategori '%s'"
#: locale/programs/locfile.c:782
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "forventer strengargument for 'copy'"
#: locale/programs/locfile.c:786
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "lokale-navn bør bestå af bare portable tegn"
#: locale/programs/locfile.c:805
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "ingen andre nøgleord skal angives når 'copy' bruges"
#: locale/programs/locfile.c:819
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "'%1$s' definition slutter ikke med 'END %1$s'"
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "syntaksfejl i repertoiretabel-definition: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "ingen <Uxxxx>- eller <Uxxxxxxxx>-værdi givet"
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "kan ikke gemme ny repertoiretabel"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "repertoiretabelfilen '%s' ikke fundet"
#: login/programs/pt_chown.c:74
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr "Sæt ejer, gruppe og adgangsrettigheder på slavepseudoterminalen som svarer til hovedpseudoterminalen givet ved filidentifikator \"%d\". Dette er hjælpeprogrammet for funktionen \"grantpt\". Det er ikke beregnet til at køres direkte fra kommandolinjen.\n"
#: login/programs/pt_chown.c:84
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Ejeren sættes til nuværende bruger, gruppen sættes til \"%s\" og adgangsrettigheder sættes til \"%o\".\n"
"\n"
"%s"
#: login/programs/pt_chown.c:161
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "for mange argumenter"
#: login/programs/pt_chown.c:169
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "skal installeres som \"setuid root\""
#: malloc/mcheck.c:330
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "hukommelsen er konsistent, biblioteket er fejlbehæftet\n"
#: malloc/mcheck.c:333
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "hukommelse før tildelt blok er snavset til\n"
#: malloc/mcheck.c:336
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "hukommelse efter tildelt blok er snavset til\n"
#: malloc/mcheck.c:339
msgid "block freed twice\n"
msgstr "blok frigjort to gange\n"
#: malloc/mcheck.c:342
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "fejlagtig mcheck_status, biblioteket er fejlbehæftet\n"
#: malloc/memusage.sh:27
msgid "Try \\`memusage --help' for more information."
msgstr "Prøv 'memusage --help' for mere information."
#: malloc/memusage.sh:33
msgid "memusage: option \\`$1' requires an argument"
msgstr "memusage: flaget \\\"$1\\\" behøver et argument"
#: malloc/memusage.sh:39
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: memusage [FLAG]... PROGRAM [PROGRAMFLAG]...\n"
"Profilér hukommelsesforbrug af PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Navn på programfilen der skal profileres\n"
" -p,--png=FIL Generér PNG grafik og gem det i FIL\n"
" -d,--data=FIL Generér binær datafil og gem den i FIL\n"
" -u,--unbuffered lav ikke bufring af uddata\n"
" -b,--buffer=STR Indsaml STR poster før de udskrives\n"
" --no-timer Indsaml ikke yderligere information via timer\n"
" -m,--mmap Spor også mmap & venner\n"
"\n"
" -?,--help Vis denne hjælpetekst og afslut\n"
" --usage Giv en kort besked om brug\n"
" -V,--version Vis versionsinformation og afslut\n"
"\n"
" De følgende flag gælder kun ved generering af grafisk uddata:\n"
" -t,--time-based Gør graf lineær i tid\n"
" -T,--total Tegn også graf af total hukommelsesbrug\n"
" --title=STRENG Brug STRENG som titel på grafen\n"
" -x,--x-size=STR Make grafik STR pixler bred\n"
" -y,--y-size=STR Make grafik STR pixler høj\n"
"\n"
"Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for tilsvarende korte flag.\n"
#: malloc/memusage.sh:101
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
" [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
" [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
" PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
"Syntaks: memusage [--data=FIL] [--progname=NAVN] [--png=FIL] [--unbuffered]\n"
" [--buffer=STØRRELSE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
" [--title=STRENG] [--x-size=STØRRELSE] [--y-size=STØRRELSE]\n"
" PROGRAM [PROGRAMFLAG]..."
#: malloc/memusage.sh:193
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "memusage: flaget '${1##*=}' er flertydigt"
#: malloc/memusage.sh:202
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "memusage: ukendt flag '$1'"
#: malloc/memusage.sh:215
msgid "No program name given"
msgstr "Intet programnavn angivet"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Name output file"
msgstr "Navngiv uddatafil"
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Overskriftsstreng brugt i uddatagrafik"
#: malloc/memusagestat.c:59
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Generér uddata efter lineær tid (standard er efter antal af funktionskald)"
#: malloc/memusagestat.c:61
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Tegn også graf for totalt hukommelsesforbrug"
#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Gør uddata-grafik VÆRDI piksel-bred"
#: malloc/memusagestat.c:63
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Gør uddata-grafik VÆRDI piksel-høj"
#: malloc/memusagestat.c:68
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Generér grafik fra hukommelsesprofileringsdata"
#: malloc/memusagestat.c:71
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "DATAFIL [UDFIL]"
#: misc/error.c:118
msgid "Unknown system error"
msgstr "Ukendt systemfejl"
#: nis/nis_callback.c:189
msgid "unable to free arguments"
msgstr "kan ikke frigøre argumenter"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:833 nis/ypclnt.c:921 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Succes"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr "Formodet succes"
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr "Ikke fundet"
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr "Sandsynligvis ikke fundet"
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr "Tidsgrænse for hurtigbuffer løb ud"
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "NIS+-servere er ikke tilgængelige"
#: nis/nis_error.h:7
msgid "Unknown object"
msgstr "Ukendt objekt"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr "Server optaget, prøv igen"
#: nis/nis_error.h:9
msgid "Generic system error"
msgstr "Generel systemfejl"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr "Første-/næstekæde brudt"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:878 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Adgang nægtet"
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr "Ikke ejer"
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr "Navn ikke tilbudt af denne server"
#: nis/nis_error.h:14
msgid "Server out of memory"
msgstr "Server tom for hukommelse"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr "Objekt med samme navn eksisterer"
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "Ikke hovedserver for dette domæne"
#: nis/nis_error.h:17
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "Ugyldigt objekt for operation"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "Fejlagtigt navn eller ugyldigt navn"
#: nis/nis_error.h:19
msgid "Unable to create callback"
msgstr "Ikke i stand til at lave tilbagekald"
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "Resultater sendt til tilbagekalds-proces"
#: nis/nis_error.h:21
msgid "Not found, no such name"
msgstr "Ikke fundet, ikke noget sådant navn"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "Navn/indtastning er ikke unikt"
#: nis/nis_error.h:23
msgid "Modification failed"
msgstr "Ændring fejlede"
#: nis/nis_error.h:24
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "Database for tabel eksisterer ikke"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Indgangs-/tabel-type stemmer ikke overens"
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "Lænke peger til ugyldigt navn"
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr "Delvis succes"
#: nis/nis_error.h:28
msgid "Too many attributes"
msgstr "For mange attributter"
#: nis/nis_error.h:29
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "Fejl i undersystem til RPC"
#: nis/nis_error.h:30
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "Attribut mangler eller er fejlagtig"
#: nis/nis_error.h:31
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "Navngivet objekt er ikke søgbart"
#: nis/nis_error.h:32
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "Fejl ved kommunikation med tilbagekaldsproces"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "Stødte på navneområde som ikke tilhører NIS+"
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "Ulovlig objekttype for operation"
#: nis/nis_error.h:35
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "Overført objekt er ikke det samme objekt på serveren"
#: nis/nis_error.h:36
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Ændringsoperation fejlede"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "Spørgsmål ugyldigt for given tabel"
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "Forsøg på at fjerne en tabel som ikke er tom"
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "Fejl ved læsning af NIS+ koldstartsfil. Er NIS+ installeret?"
#: nis/nis_error.h:40
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "Fuld resynkronisering behøves for katalog"
#: nis/nis_error.h:41
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "NIS+-operation fejlede"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "NIS+-tjeneste er utilgængelig eller ikke installeret"
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr "Ja, 42 er meningen med livet"
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "Ikke i stand til at autentificere NIS+-server"
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "Ikke i stand til at autentificere NIS+-klient"
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr "Ikke mere plads på server"
#: nis/nis_error.h:47
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "Ikke i stand til at oprette proces på serveren"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "Hovedserver optaget, fuld lagring udsat."
#: nis/nis_local_names.c:122
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "LOKAL indtastning for UID %d i katalog %s er ikke unikt\n"
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "UKENDT"
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "FALSKT OBJEKT\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "INTET OBJEKT\n"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "KATALOG\n"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "GRUPPE\n"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "TABEL\n"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "POST\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "LINK\n"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "PRIVAT\n"
#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Ukendt objekt)\n"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Navn : '%s'\n"
#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Type : %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Hovedserver: \n"
#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Replikér:\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tNavn : %s\n"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tOffentlig nøgle: "
#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Ingen.\n"
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie-Hellmannn (%d bit)\n"
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d bit)\n"
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Ukendt (type = %d, bit = %d)\n"
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tUniversale adresser (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Levetid: "
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Forvalgte adgangsrettigheder:\n"
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tType : %s\n"
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tAdgangsrettigheder: "
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Gruppeflag :"
#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr ""
"\n"
"Gruppemedlemmer :\n"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Tabeltype : %s\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Antal kolonner : %d\n"
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Tegn-separator : %c\n"
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Søgesti : %s\n"
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Kolonner :\n"
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tNavn : %s\n"
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tAttributter :"
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tAdgangsrettigheder :"
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Lænket objekttype : "
#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Lænket til : %s\n"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tIndtastningsdata af type %s\n"
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u byte] "
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Krypteret data\n"
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Binære data\n"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Objektnavn : %s\n"
#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Katalog : %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Ejer : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Gruppe : %s\n"
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Adgangsrettigheder: "
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
"\n"
"Levetid : "
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Oprettelsestid: %s"
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Ændringstid : %s"
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Objekttype : "
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Datalængde = %u\n"
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Status : %s\n"
#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Antal objekter : %u\n"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Objekt #%d:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:117
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Gruppeindtastning for '%s.%s'-gruppen:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:125
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Eksplicitte medlemmer:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:130
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Ingen eksplicitte medlemmer\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:133
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Implicitte medlemmer:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:138
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Ingen implicitte medlemmer\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:141
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Rekursive medlemmer:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:146
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Ingen rekursive medlemmer\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:149
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Eksplicitte ikke-medlemmer:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:154
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Ingen eksplicitte ikke-medlemmer\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:157
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Implicitte ikke-medlemmer:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:162
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Ingen implicitte ikke-medlemmer\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:165
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Rekursive ikke-medlemmer:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:170
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Ingen rekursive ikke-medlemmer\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "DES-indtastning for netnavn %s er ikke unikt\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
#, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr "netname2user: manglende gruppeid-liste i '%s'"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr "netname2user: (nis+-opslag): %s\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: DES-indtastning for %s i katalog %s er ikke unikt"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr "netname2user: navn på 'principal' '%s' for langt"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: LOKAL-indtastning for %s i katalog %s er ikke unikt"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: burde ikke have uid 0"
#: nis/ypclnt.c:836
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Argumenter for forespørgsel er ugyldige"
#: nis/ypclnt.c:839
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "RPC-fejl ved NIS-operation"
# nis/ypclnt.c:637+
#: nis/ypclnt.c:842
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Kan ikke forbinde til server for dette domæne"
#: nis/ypclnt.c:845
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Ingen sådan tabel i serverens domæne"
#: nis/ypclnt.c:848
msgid "No such key in map"
msgstr "Ingen sådan nøgle i tabellen"
#: nis/ypclnt.c:851
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Intern NIS-fejl"
#: nis/ypclnt.c:854
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Tildelingsfejl for lokal ressource"
#: nis/ypclnt.c:857
msgid "No more records in map database"
msgstr "Ikke flere poster i tabel-database"
#: nis/ypclnt.c:860
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Kan ikke kommunikere med portmapper"
#: nis/ypclnt.c:863
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Kan ikke kommunikere med ypbind"
#: nis/ypclnt.c:866
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Kan ikke kommunikere med ypserv"
#: nis/ypclnt.c:869
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Lokalt domænenavn er ikke sat"
#: nis/ypclnt.c:872
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "NIS' tabel-database er dårlig"
#: nis/ypclnt.c:875
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "NIS klient/server versionsforskel - kan ikke betjene"
#: nis/ypclnt.c:881
msgid "Database is busy"
msgstr "Databasen er optaget"
#: nis/ypclnt.c:884
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Ukendt NIS-fejlkode"
#: nis/ypclnt.c:924
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Intern ypbind-fejl"
#: nis/ypclnt.c:927
msgid "Domain not bound"
msgstr "Domænet er ikke bundet"
#: nis/ypclnt.c:930
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Kunne ikke tildele systemressource"
#: nis/ypclnt.c:933
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Ukendt ypbind-fejl"
#: nis/ypclnt.c:974
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: kan ikke konvertere vært til netnavn\n"
#: nis/ypclnt.c:992
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: kan ikke hente serveradresse\n"
#: nscd/aicache.c:82 nscd/hstcache.c:481
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Har ikke fundet '%s' i værts-nærbuffer!"
#: nscd/aicache.c:84 nscd/hstcache.c:483
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Genindlæser '%s' i værts-nærbuffer!"
#: nscd/cache.c:150
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr "tilføj ny post \"%s\" af typen %s for %s til cache%s"
#: nscd/cache.c:152
msgid " (first)"
msgstr " (første)"
#: nscd/cache.c:286 nscd/connections.c:866
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "kan ikke udføre stat() på fil '%s': %s"
#: nscd/cache.c:328
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr "formindsker %s cache; tid %ld"
#: nscd/cache.c:357
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "overvejer %s-post \"%s\", tidsgrænse %<PRIu64>"
#: nscd/connections.c:570
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "Ugyldig overlevende databasefil '%s': %s"
#: nscd/connections.c:578
msgid "uninitialized header"
msgstr "uinitieret hoved"
#: nscd/connections.c:583
msgid "header size does not match"
msgstr "hovedstørrelse er ikke overensstemmende"
#: nscd/connections.c:593
msgid "file size does not match"
msgstr "filstørrelse er ikke overensstemmende"
#: nscd/connections.c:610
msgid "verification failed"
msgstr "efterprøvelse mislykkedes"
#: nscd/connections.c:624
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "foreslået størrelse på tabellen for database %s er større end den overlevende databases tabel"
#: nscd/connections.c:635 nscd/connections.c:720
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "kan ikke oprette kun læsbar filidentifikator for \"%s\", ingen mmap"
#: nscd/connections.c:651
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "kan ikke få adgang til '%s'"
#: nscd/connections.c:699
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "database for %s ødelagt eller brugt af flere samtidigt; fjern %s manuelt hvis det behøves og genstart"
#: nscd/connections.c:706
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "kan ikke oprette %s, ingen overlevende database brugt"
#: nscd/connections.c:709
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "Kan ikke oprette %s, ingen deling mulig"
#: nscd/connections.c:780
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "kan ikke skrive til databasefil '%s': %s"
#: nscd/connections.c:819
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan ikke sætte sokkel til at lukkes ved programstart: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
#: nscd/connections.c:902
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "kan ikke åbne sokkel: %s"
#: nscd/connections.c:922
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "kan ikke ændre sokkel til ikke-blokerende tilstand: %s"
#: nscd/connections.c:930
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "kan ikke få sokkel til at lukke ved programstart: %s"
#: nscd/connections.c:943
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "kan ikke få sokkel til at acceptere forbindelser: %s"
#: nscd/connections.c:1043
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "giv adgang til FD %d, for %s"
#: nscd/connections.c:1055
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "kan ikke håndtere gammel forespørgsel af version %d. Nuværende version er %d"
#: nscd/connections.c:1077
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "forespørgsel fra %ld ikke behandlet da rettigheder mangler"
#: nscd/connections.c:1082
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "forespørgsel fra \"%s\" [%ld] ikke behandlet da rettigheder mangler"
#: nscd/connections.c:1087
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "forespørgsel ikke behandlet da rettigheder mangler"
#: nscd/connections.c:1125 nscd/connections.c:1178
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "kan ikke udskrive resultat: '%s'"
#: nscd/connections.c:1261
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "fejl ved indhentning af opkalders id: %s"
#: nscd/connections.c:1320
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan ikke åbne /proc/self/cmdline: %s, deaktiverer paranoiatilstand"
#: nscd/connections.c:1334
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan ikke læse /proc/self/cmdline: %s, deaktiverer paranoiatilstand"
#: nscd/connections.c:1374
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan ikke ændre til foregående UID: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
#: nscd/connections.c:1384
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan ikke ændre til foregående GID: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
#: nscd/connections.c:1397
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan ikke ændre til foregående arbejdskatalog: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
#: nscd/connections.c:1429
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "genstart mislykkedes: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
#: nscd/connections.c:1438
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "kan ikke ændre aktuelt arbejdskatalog to \"/\": %s"
#: nscd/connections.c:1644
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "afkortet læsning ved læsning af forespørgsel: %s"
#: nscd/connections.c:1677
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "nøglelængde i forespørgsel for lang: %d"
#: nscd/connections.c:1690
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "afkortet læsning ved læsning af forespørgsels-nøgle: %s"
#: nscd/connections.c:1699
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: forespørgsel modtaget (version = %d) fra PID %ld"
#: nscd/connections.c:1704
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: forespørgsel modtaget (version = %d)"
#: nscd/connections.c:1903 nscd/connections.c:2101
#, c-format
msgid "disabled inotify after read error %d"
msgstr "deaktiverede inotify efter læsefejl %d"
#: nscd/connections.c:2230
msgid "could not initialize conditional variable"
msgstr "kan ikke initiere betingelsesvariabel"
#: nscd/connections.c:2238
msgid "could not start clean-up thread; terminating"
msgstr "kunne ikke starte oprydningstråd; afslutter"
#: nscd/connections.c:2252
msgid "could not start any worker thread; terminating"
msgstr "kunne ikke starte nogen arbejdstråd; afslutter"
#: nscd/connections.c:2303 nscd/connections.c:2304 nscd/connections.c:2321
#: nscd/connections.c:2330 nscd/connections.c:2348 nscd/connections.c:2359
#: nscd/connections.c:2370
#, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "Kunne ikke køre nscd som bruger \"%s\""
#: nscd/connections.c:2322
#, c-format
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "indledende getgrouplist mislykkedes"
#: nscd/connections.c:2331
#, c-format
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist mislykkedes"
#: nscd/connections.c:2349
#, c-format
msgid "setgroups failed"
msgstr "setgroups mislykkedes"
#: nscd/grpcache.c:395 nscd/hstcache.c:430 nscd/initgrcache.c:416
#: nscd/pwdcache.c:400 nscd/servicescache.c:343
#, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "afkortet skrivning i %s: %s"
#: nscd/grpcache.c:438 nscd/initgrcache.c:78
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "Har ikke fundet '%s' i gruppe-nærbuffer!"
#: nscd/grpcache.c:440 nscd/initgrcache.c:80
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr "Genindlæser '%s' i gruppe-nærbuffer!"
#: nscd/grpcache.c:517
#, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "Ugyldigt numerisk gruppe-id (gid) \"%s\"!"
#: nscd/mem.c:457
#, c-format
msgid "freed %zu bytes in %s cache"
msgstr "frigjorde %zu byte i %s cache"
#: nscd/mem.c:594
#, c-format
msgid "no more memory for database '%s'"
msgstr "Ikke mere hukommelse for database '%s'"
#: nscd/nscd.c:101
msgid "Read configuration data from NAME"
msgstr "Læs konfigurationsdata fra NAVN"
#: nscd/nscd.c:103
msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
msgstr "Forgren ikke ny proces og vis meddelelser på nuværende tty"
#: nscd/nscd.c:104
msgid "NUMBER"
msgstr "NUMMER"
#: nscd/nscd.c:104
msgid "Start NUMBER threads"
msgstr "Start ANTAL tråde"
#: nscd/nscd.c:105
msgid "Shut the server down"
msgstr "Luk serveren ned"
#: nscd/nscd.c:106
msgid "Print current configuration statistics"
msgstr "Skriv nuværende konfigurationsstatistik ud"
#: nscd/nscd.c:107
msgid "TABLE"
msgstr "TABEL"
#: nscd/nscd.c:108
msgid "Invalidate the specified cache"
msgstr "Ugyldiggør den opgivne hurtigbuffer"
#: nscd/nscd.c:109
msgid "TABLE,yes"
msgstr "TABEL,ja"
#: nscd/nscd.c:110
msgid "Use separate cache for each user"
msgstr "Brug separat buffer for hver bruger"
#: nscd/nscd.c:115
msgid "Name Service Cache Daemon."
msgstr "Dæmon for bufring af navnetjeneste"
#: nscd/nscd.c:147 nss/getent.c:876 nss/makedb.c:123
#, c-format
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "galt antal argumenter"
#: nscd/nscd.c:157
#, c-format
msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
msgstr "fejl ved læsning af konfigurationsfil; dette er fatalt"
#: nscd/nscd.c:166
#, c-format
msgid "already running"
msgstr "kører allerede"
#: nscd/nscd.c:181 nscd/nscd.c:236
#, c-format
msgid "cannot fork"
msgstr "kan ikke duplikere program"
#: nscd/nscd.c:244
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\""
msgstr "kan ikke ændre aktuelt arbejdskatalog til \"/\""
#: nscd/nscd.c:252
msgid "Could not create log file"
msgstr "Kunne ikke oprette logfil"
#: nscd/nscd.c:305 nscd/nscd.c:330 nscd/nscd_stat.c:172
#, c-format
msgid "Only root is allowed to use this option!"
msgstr "Kun 'root' har lov til at bruge dette flag!"
#: nscd/nscd.c:345
#, c-format
msgid "'%s' is not a known database"
msgstr "'%s' er ikke en kendt database"
#: nscd/nscd.c:370 nscd/nscd_stat.c:191
#, c-format
msgid "write incomplete"
msgstr "skrivning ufuldstændig"
#: nscd/nscd.c:381
#, c-format
msgid "cannot read invalidate ACK"
msgstr "kan ikke læse ugyldiggørelses-ACK"
#: nscd/nscd.c:387
#, c-format
msgid "invalidation failed"
msgstr "ugyldiggørelse mislykkedes"
#: nscd/nscd.c:397
#, c-format
msgid "secure services not implemented anymore"
msgstr "sikre tjenester er ikke længere implementerede"
#: nscd/nscd_conf.c:57
#, c-format
msgid "database %s is not supported"
msgstr "database %s er ikke understøttet"
#: nscd/nscd_conf.c:108
#, c-format
msgid "Parse error: %s"
msgstr "Fejl under tolkning: %s"
#: nscd/nscd_conf.c:194
#, c-format
msgid "Must specify user name for server-user option"
msgstr "Brugernavn skal angives for server-bruger-mulighed"
#: nscd/nscd_conf.c:201
#, c-format
msgid "Must specify user name for stat-user option"
msgstr "Brugernavn skal angives for stat-bruger-mulighed"
#: nscd/nscd_conf.c:245
#, c-format
msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
msgstr "ugyldig værdi for 'reload-count': %u"
#: nscd/nscd_conf.c:260
#, c-format
msgid "Must specify value for restart-interval option"
msgstr "Skal angive værdi for \"restart-interval\"-flaget"
#: nscd/nscd_conf.c:274
#, c-format
msgid "Unknown option: %s %s %s"
msgstr "Ukendt flag: %s %s %s"
#: nscd/nscd_conf.c:287
#, c-format
msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan ikke få fat på aktuelt arbejdskatalog: %s; deaktiverer paranoiatilstand"
#: nscd/nscd_conf.c:307
#, c-format
msgid "maximum file size for %s database too small"
msgstr "maksimal filstørrelse for \"%s\"-databasen er for lille"
#: nscd/nscd_stat.c:141
#, c-format
msgid "cannot write statistics: %s"
msgstr "kan ikke udskrive statistik: '%s'"
#: nscd/nscd_stat.c:156
msgid "yes"
msgstr "ja"
#: nscd/nscd_stat.c:157
msgid "no"
msgstr "nej"
#: nscd/nscd_stat.c:168
#, c-format
msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
msgstr "Kun 'root' eller '%s' har lov til at bruge dette flag!"
#: nscd/nscd_stat.c:179
#, c-format
msgid "nscd not running!\n"
msgstr "nscd kører ikke!\n"
#: nscd/nscd_stat.c:203
#, c-format
msgid "cannot read statistics data"
msgstr "kan ikke læse statistikdata"
#: nscd/nscd_stat.c:206
#, c-format
msgid ""
"nscd configuration:\n"
"\n"
"%15d server debug level\n"
msgstr ""
"nscd-konfiguration:\n"
"\n"
"%15d fejlsøgningsniveau for server\n"
#: nscd/nscd_stat.c:230
#, c-format
msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus kørende server\n"
#: nscd/nscd_stat.c:233
#, c-format
msgid " %2uh %2um %2lus server runtime\n"
msgstr " %2uh %2um %2lus kørende server\n"
#: nscd/nscd_stat.c:235
#, c-format
msgid " %2um %2lus server runtime\n"
msgstr " %2um %2lus kørende server\n"
#: nscd/nscd_stat.c:237
#, c-format
msgid " %2lus server runtime\n"
msgstr " %2lus kørende server\n"
#: nscd/nscd_stat.c:239
#, c-format
msgid ""
"%15d current number of threads\n"
"%15d maximum number of threads\n"
"%15lu number of times clients had to wait\n"
"%15s paranoia mode enabled\n"
"%15lu restart internal\n"
msgstr ""
"%15d nuværende antal tråde\n"
"%15d maksimalt antal tråde\n"
"%15lu antal gange klienter behøvede at vente\n"
"%15s paranoiatilstand aktiveret\n"
"%15lu genstart internt\n"
#: nscd/nscd_stat.c:273
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s cache:\n"
"\n"
"%15s cache is enabled\n"
"%15s cache is persistent\n"
"%15s cache is shared\n"
"%15zu suggested size\n"
"%15zu total data pool size\n"
"%15zu used data pool size\n"
"%15lu seconds time to live for positive entries\n"
"%15lu seconds time to live for negative entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache hits on positive entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache hits on negative entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache misses on positive entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache misses on negative entries\n"
"%15lu%% cache hit rate\n"
"%15zu current number of cached values\n"
"%15zu maximum number of cached values\n"
"%15zu maximum chain length searched\n"
"%15<PRIuMAX> number of delays on rdlock\n"
"%15<PRIuMAX> number of delays on wrlock\n"
"%15<PRIuMAX> memory allocations failed\n"
"%15s check /etc/%s for changes\n"
msgstr ""
"\n"
"%s hurtigbuffer (cache):\n"
"\n"
"%15s hurtigbuffer er aktiveret\n"
"%15s hurtigbuffer overlever mellem sessioner\n"
"%15s hurtigbuffer er delt\n"
"%15zu foreslået størrelse\n"
"%15zu total størrelse af datapulje\n"
"%15zu brugt størrelse af datapulje\n"
"%15lu sekunders levetid for positive indtastninger\n"
"%15lu sekunders levetid for negative indtastninger\n"
"%15<PRIuMAX> træf i hurtigbuffer for positive indtastninger\n"
"%15<PRIuMAX> træf i hurtigbuffer for negative indtastninger\n"
"%15<PRIuMAX> bom i hurtigbuffer for positive indtastninger\n"
"%15<PRIuMAX> bom i hurtigbuffer for negative indtastninger\n"
"%15lu%% træfrate for hurtigbuffer\n"
"%15zu aktuelt antal værdier i hurtigbuffer\n"
"%15zu største antal værdier i hurtigbuffer\n"
"%15zu største længde på søgekæde\n"
"%15<PRIuMAX> antal forsinkelser på rdlock\n"
"%15<PRIuMAX> antal forsinkelser på wrlock\n"
"%15<PRIuMAX> hukommelsesallokeringer mislykket\n"
"%15s tjek /etc/%s for ændringer\n"
#: nscd/p