blob: e184b97d0efb52ed59722769ce55f8d0733103d1 [file] [log] [blame]
# Finnish messages for GNU libc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>, 2002, 2003, 2009.
# Thanks to:
# * Timo Laine <tila at surfeu.fi> for suggestions
#
# ”locale” on suomennettu uudella sanalla ”maa-asetusto”.
#
# Pitäisikö signaalien nimien olla aktiivissa vai passiivissa?
# esim. Terminated = Päättynyt vai Päätetty?
# Aborted = Keskeytynyt vai Keskeytetty?
#
#
# (parempia) suomennosehdotuksia kaivataan sanoille:
# exchange -- vaihto? (mitä ihmettä?)
# ellipsis -- sanankatkaisu? ATK-sanakirja sanoo näin.
# map -- kartoittaa?? vai kuvata? vai jotain muuta?
#
# ambiguous = ei-yksiselitteinen vs. moniselitteinen?
#
# korjaa: executable -> suoritettava (tiedosto)
# unlink -> ???
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.9.90\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-06 12:40-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-28 23:56+0200\n"
"Last-Translator: Lauri Nurmi <lanurmi@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: argp/argp-help.c:228
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: parametri ARGP_HELP_FMT vaatii arvon"
#: argp/argp-help.c:238
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Tuntematon ARGP_HELP_FMT-parametri"
#: argp/argp-help.c:251
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "ARGP_HELP_FMT:ssä roskaa: %s"
#: argp/argp-help.c:1215
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Pakolliset tai valinnaiset argumentit pitkille valitsimille ovat pakollisia tai valinnaisia kaikille vastaaville lyhyille valitsimille."
#: argp/argp-help.c:1601
msgid "Usage:"
msgstr "Käyttö:"
#: argp/argp-help.c:1605
msgid " or: "
msgstr " tai: "
#: argp/argp-help.c:1617
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [VALITSIN...]"
#: argp/argp-help.c:1644
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Kokeile ”%s --help” tai ”%s --usage” saadaksesi lisää tietoa.\n"
#: argp/argp-help.c:1672
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Ilmoita ohjelmistovirheistä osoitteeseen %s.\n"
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give this help list"
msgstr "Näytä tämä ohje"
#: argp/argp-parse.c:103
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Näytä lyhyt käyttöohje"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Aseta ohjelman nimi"
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Odota SECS sekuntia (oletus 3600)"
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Näytä ohjelman versio"
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(OHJELMAVIRHE) Tuntematon versio!?"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Liian monta argumenttia\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(OHJELMAVIRHE) Valitsinta ei tunnistettu!?"
#: assert/assert-perr.c:57
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOdottamaton virhe: %s.\n"
#: assert/assert.c:57
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sAssert-makro ”%s” ei pidä paikkaansa.\n"
#: catgets/gencat.c:110 catgets/gencat.c:114 nscd/nscd.c:100 nss/makedb.c:61
msgid "NAME"
msgstr "NIMI"
#: catgets/gencat.c:111
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Luo C-otsikkotiedosto NAME, joka sisältää symbolimäärittelyt"
#: catgets/gencat.c:113
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Älä käytä olemassaolevaa katalogia, tee uusi tulostiedosto"
#: catgets/gencat.c:114 nss/makedb.c:61
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Kirjoita tuloste tiedostoon NIMI"
#: catgets/gencat.c:119
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Luo viestikatalogi.\vJos SYÖTETIEDOSTO on -, syöte luetaan vakiosyötteestä. Jos TULOSTIEDOSTO\n"
"on -, tuloste kirjoitetaan vakiotulosteeseen.\n"
#: catgets/gencat.c:124
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o TULOSTIEDOSTO [SYÖTETIEDOSTO]...\n"
"[TULOSTIEDOSTO [SYÖTETIEDOSTO]...]"
#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:208 debug/xtrace.sh:58
#: elf/ldconfig.c:302 elf/ldd.bash.in:56 elf/sln.c:86 elf/sprof.c:360
#: iconv/iconv_prog.c:408 iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/locale.c:278
#: locale/programs/localedef.c:371 login/programs/pt_chown.c:88
#: malloc/memusage.sh:65 malloc/memusagestat.c:533 nscd/nscd.c:415
#: nss/getent.c:842 nss/makedb.c:231 posix/getconf.c:1030
#: sunrpc/rpc_main.c:1494 sunrpc/rpcinfo.c:699
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:62
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
msgstr ""
"Ohjeet ohjelmistovioista ilmoittamiseen ovat osoitteessa\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
#: catgets/gencat.c:246 debug/pcprofiledump.c:222 debug/xtrace.sh:66
#: elf/ldconfig.c:316 elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:375
#: iconv/iconv_prog.c:423 iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:293
#: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
#: malloc/memusage.sh:73 malloc/memusagestat.c:551 nscd/nscd.c:429
#: nss/getent.c:81 nss/makedb.c:245 posix/getconf.c:1012
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:69
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Tämä on vapaa ohjelmisto; katso kopiointiehdot lähdekoodista. Takuuta EI\n"
"ole, ei edes KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA tai SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.\n"
#: catgets/gencat.c:251 debug/pcprofiledump.c:227 debug/xtrace.sh:70
#: elf/ldconfig.c:321 elf/sprof.c:381 iconv/iconv_prog.c:428
#: iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:298
#: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:77
#: malloc/memusagestat.c:556 nscd/nscd.c:434 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:250
#: posix/getconf.c:1017
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Kirjoittanut %s.\n"
#: catgets/gencat.c:282
msgid "*standard input*"
msgstr "*vakiosyöte*"
#: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_charmap.c:170 iconv/iconv_prog.c:294
#: nss/makedb.c:170
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "syötetiedostoa ”%s” ei voi avata"
#: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
msgid "illegal set number"
msgstr "virheellinen viestijoukon numero"
#: catgets/gencat.c:444
msgid "duplicate set definition"
msgstr "kaksinkertainen joukon määrittely"
#: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
msgid "this is the first definition"
msgstr "tämä on ensimmäinen määrittely"
#: catgets/gencat.c:522
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "tuntematon joukko ”%s”"
#: catgets/gencat.c:563
msgid "invalid quote character"
msgstr "virheellinen lainausmerkki"
#: catgets/gencat.c:576
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "tuntematon direktiivi ”%s”: riviä ei huomioida"
#: catgets/gencat.c:621
msgid "duplicated message number"
msgstr "kaksinkertainen viestinumero"
#: catgets/gencat.c:674
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "kaksinkertainen viestitunniste"
#: catgets/gencat.c:731
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "virheellinen merkki: viestiä ei huomioida"
#: catgets/gencat.c:774
msgid "invalid line"
msgstr "virheellinen rivi"
#: catgets/gencat.c:828
msgid "malformed line ignored"
msgstr "väärän muotoinen rivi jätetty huomioimatta"
#: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033 nss/makedb.c:183
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "tulostiedostoa ”%s” ei voi avata"
#: catgets/gencat.c:1195 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "virheellinen ohjaussarja"
#: catgets/gencat.c:1217
msgid "unterminated message"
msgstr "päättämätön viesti"
#: catgets/gencat.c:1241
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "avattaessa vanhaa katalogitiedostoa"
#: catgets/gencat.c:1332
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "muunnosmoduulit eivät ole käytettävissä"
#: catgets/gencat.c:1358
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "ohjausmerkkiä ei voi määrittää"
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Älä puskuroi tulostetta"
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Vedosta PC-profiloinnin luomat tiedot."
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[TIEDOSTO]"
#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "syötetiedostoa ei voi avata"
#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "otsaketta ei voi lukea"
#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "virheellinen osoittimen koko"
#: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Käyttö: xtrace [VALITSIN]... OHJELMA [OHJELMANVALITSIN]...\\n"
#: debug/xtrace.sh:33
msgid "Try \\`xtrace --help' for more information.\\n"
msgstr "Komento ”xtrace --help” antaa lisää tietoa.\\n"
#: debug/xtrace.sh:39
msgid "xtrace: option \\`$1' requires an argument.\\n"
msgstr "xtrace: valitsin ”$1” vaatii argumentin.\\n"
#: debug/xtrace.sh:46
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Seuraa ohjelman suoritusta näyttämällä parhaillaan suoritettava funktio.\n"
"\n"
" --data=TIEDOSTO Älä aja ohjelmaa, näytä vain data TIEDOSTOsta.\n"
"\n"
" -?,--help Näytä tämä ohje ja poistu\n"
" --usage Näytä lyhyt käyttöohje\n"
" -V,--version Näytä versiotiedot ja poistu\n"
"\n"
"Pakolliset tai valinnaiset argumentit pitkille valitsimille ovat pakollisia tai valinnaisia kaikille vastaaville lyhyille valitsimille.\n"
#: debug/xtrace.sh:127
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: tunnistamaton valitsin ”$1”\\n"
#: debug/xtrace.sh:140
msgid "No program name given\\n"
msgstr "Ohjelman nimeä ei annettu\\n"
#: debug/xtrace.sh:148
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr ""
#: debug/xtrace.sh:152
#, fuzzy, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "ohjelma %lu ei ole käytettävissä\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:64
#, fuzzy
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT:iä käytetty koodissa, jota ei ole ladattu dynaamisesti"
#: dlfcn/dlinfo.c:73
#, fuzzy
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "Tietopyyntö"
#: dlfcn/dlmopen.c:64
#, fuzzy
msgid "invalid namespace"
msgstr "virheellinen rivi"
#: dlfcn/dlmopen.c:69
#, fuzzy
msgid "invalid mode"
msgstr "virheellinen rivi"
#: dlfcn/dlopen.c:65
#, fuzzy
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "virheellinen lainausmerkki"
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "tuntematon"
#: elf/cache.c:112
msgid "Unknown OS"
msgstr "Tuntematon käyttöjärjestelmä"
#: elf/cache.c:117
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:134 elf/ldconfig.c:1289
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Välimuistitiedostoa %s ei voi avata\n"
#: elf/cache.c:148
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "välimuistitiedoston muistikartoitus epäonnistui.\n"
#: elf/cache.c:152 elf/cache.c:166
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Tiedosto ei ole välimuistitiedosto.\n"
#: elf/cache.c:199 elf/cache.c:209
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "Välimuistista ”%2$s” löytyi %1$d kirjastoa\n"
#: elf/cache.c:403
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Tilapäistä välimuistitiedostoa %s ei voi luoda"
#: elf/cache.c:411 elf/cache.c:421 elf/cache.c:425 elf/cache.c:430
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Välimuistidatan kirjoitus epäonnistui"
#: elf/cache.c:435
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Tiedoston %s oikeuksien muutos arvoon %#o epäonnistui"
#: elf/cache.c:440
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Uudelleennimeäminen %s -> %s epäonnistui"
#: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:460
msgid "cannot create scope list"
msgstr "aluelistaa ei voi luoda"
#: elf/dl-close.c:725
msgid "shared object not open"
msgstr "jaettu objekti ei ole avoin"
#: elf/dl-deps.c:114
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "DST ei ole sallittu SUID/SGID-ohjelmissa"
#: elf/dl-deps.c:127 elf/dl-open.c:282
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "tyhjän dynaamisen merkkijonon osan korvaus"
#: elf/dl-deps.c:133
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "ylimääräistä ”%s” ei voi ladata, koska dynaamisen merkkijonon osa korvattiin tyhjällä\n"
#: elf/dl-deps.c:474
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "riippuvuuslistalle ei voi varata muistia"
#: elf/dl-deps.c:510 elf/dl-deps.c:565
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "symbolihakulistalle ei voi varata muistia"
#: elf/dl-deps.c:550
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Suodattimet eivät ole tuettuja LD_TRACE_RPELINKING:in kanssa"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "DYNAAMISEN LINKITTIMEN OHJELMISTOVIKA!!!"
#: elf/dl-error.c:124
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "virhe ladattaessa jaettuja kirjastoja"
#: elf/dl-fptr.c:88
#, fuzzy
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "versioviitetaulukolle ei voi varata muistia"
#: elf/dl-fptr.c:192
#, fuzzy
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "maa-asetustoarkistoa ”%s” ei voi kartoittaa"
#: elf/dl-fptr.c:221
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:372
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "nimitietueelle ei voi varata muistia"
#: elf/dl-load.c:474 elf/dl-load.c:582 elf/dl-load.c:667 elf/dl-load.c:780
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "hakupolulle ei voi luoda välimuistia"
#: elf/dl-load.c:565
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "RUNPATH/RPATH-kopiota ei voi luoda"
#: elf/dl-load.c:653
msgid "cannot create search path array"
msgstr "hakupolkutaulukkoa ei voi luoda"
#: elf/dl-load.c:864
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "jaetun objektin tilaa ei voi lukea"
#: elf/dl-load.c:934
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "nollatäyttölaitetta ei voi avata"
#: elf/dl-load.c:979 elf/dl-load.c:2215
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "jaettua objektikahvaa ei voi luoda"
#: elf/dl-load.c:998 elf/dl-load.c:1647 elf/dl-load.c:1739
msgid "cannot read file data"
msgstr "tiedoston dataa ei voi lukea"
#: elf/dl-load.c:1042
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "ELF-latauskomennon tasaus ei ole sivutasattu"
#: elf/dl-load.c:1049
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "ELF-latauskomennon osoite/siirtymä ei ole tasattu oikein"
#: elf/dl-load.c:1132
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "alkusäikeelle ei voi varata TLS-tietorakenteita"
#: elf/dl-load.c:1155
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "TLS-dataa ei voi käsitellä"
#: elf/dl-load.c:1174
#, fuzzy
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "objektitiedostossa ei ole dynaamista osaa"
#: elf/dl-load.c:1210
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "segmentin kartoitus jaetusta objektista epäonnistui"
#: elf/dl-load.c:1236
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "suoritettavaa tiedostoa ei voi ladata dynaamisesti"
#: elf/dl-load.c:1298
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "muistin suojausta ei voi muuttaa"
#: elf/dl-load.c:1317
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "nollatäytteisiä sivuja ei voi kartoittaa"
#: elf/dl-load.c:1331
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "objektitiedostossa ei ole dynaamista osaa"
#: elf/dl-load.c:1354
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "jaettua objektia ei voi avata funktiolla dlopen()"
#: elf/dl-load.c:1367
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "ohjelman otsakkeelle ei voi varata muistia"
#: elf/dl-load.c:1384 elf/dl-open.c:218
msgid "invalid caller"
msgstr "virheellinen kutsuja"
#: elf/dl-load.c:1423
#, fuzzy
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "jaettua objektikahvaa ei voi luoda"
#: elf/dl-load.c:1436
#, fuzzy
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "sisäistä kahvaa ei voi ladata"
#: elf/dl-load.c:1647
msgid "file too short"
msgstr "tiedosto on liian lyhyt"
#: elf/dl-load.c:1676
msgid "invalid ELF header"
msgstr "virheellinen ELF-otsikko"
#: elf/dl-load.c:1688
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "ELF-tiedoston tavujärjestys ei ole ”big-endian”"
#: elf/dl-load.c:1690
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "ELF-tiedoston tavujärjestys ei ole ”little-endian”"
#: elf/dl-load.c:1694
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "ELF-tiedoston versiotunnus ei vastaa nykyistä"
#: elf/dl-load.c:1698
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "ELF-tiedoston OS ABI on virheellinen"
#: elf/dl-load.c:1700
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "ELF-tiedoston ABI-versio virheellinen"
#: elf/dl-load.c:1703
msgid "internal error"
msgstr "sisäinen virhe"
#: elf/dl-load.c:1710
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "ELF-tiedoston versio ei vastaa nykyistä"
#: elf/dl-load.c:1718
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "vain ET_DYN ja ET_EXEC voidaan ladata"
#: elf/dl-load.c:1724
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "ELF-tiedoston phent-koko ei ole odotetun kokoinen"
#: elf/dl-load.c:2231
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:2232
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr ""
#: elf/dl-load.c:2235
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "jaettua objektitiedostoa ei voi avata"
#: elf/dl-lookup.c:356
msgid "relocation error"
msgstr "uudelleensijoitusvirhe"
#: elf/dl-lookup.c:384
msgid "symbol lookup error"
msgstr ""
#: elf/dl-open.c:114
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "globaalia aluetta ei voi laajentaa"
#: elf/dl-open.c:512
#, fuzzy
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "TLS-luontilaskurin ylivuoto! Lähetä raportti ”glibcbug”-skriptillä."
#: elf/dl-open.c:549
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "virheellinen tila funktiolle dlopen()"
#: elf/dl-open.c:566
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr ""
#: elf/dl-open.c:579
#, fuzzy
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "virheellinen tila funktiolle dlopen()"
#: elf/dl-reloc.c:121
#, fuzzy
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "Muistin varaaminen ei onnistu"
#: elf/dl-reloc.c:211
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "segmenttiä ei voi muuttaa kirjoitettavaksi uudelleensijoitusta varten"
#: elf/dl-reloc.c:277
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: profiloija ei löytänyt PLTREL-kenttää objektista %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:288
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr ""
#: elf/dl-reloc.c:304
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "segmentin suojausta ei voi palauttaa uudelleensijoituksen jälkeen"
#: elf/dl-reloc.c:329
#, fuzzy
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "muistin suojausta ei voi muuttaa"
#: elf/dl-sym.c:162
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT:iä käytetty koodissa, jota ei ole ladattu dynaamisesti"
#: elf/dl-sysdep.c:481 elf/dl-sysdep.c:493
msgid "cannot create capability list"
msgstr "kykylistaa ei voi luoda"
#: elf/dl-tls.c:864
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "TLS-tietorakenteita ei voi luoda"
#: elf/dl-version.c:303
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "versioviitetaulukolle ei voi varata muistia"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "Näytä välimuisti"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Luo monisanaiset viestit"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Älä luo välimuistia"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Älä luo linkkejä"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Siirry ja käytä ROOTia juurihakemistona"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Käytä CACHEa välimuistitiedostona"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Käytä CONFia asetustiedostona"
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Käsittele vain komentorivillä annetut hakemistot. Älä luo välimuistia."
#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Linkitä yksittäisiä kirjastoja käsin."
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Käytettävä muoto: ”new”, ”old” tai ”compat” (oletus)"
#: elf/ldconfig.c:151
#, fuzzy
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "ei ole tavallinen tiedosto"
#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Säädä dynaamisen linkittäjän ajonaikaiset sidonnat."
#: elf/ldconfig.c:339
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Polku ”%s” on annettu useammin kuin kerran"
#: elf/ldconfig.c:379
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "%s ei ole tunnettu kirjastotyyppi"
#: elf/ldconfig.c:404
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Tiedoston %s tilaa ei voi lukea"
#: elf/ldconfig.c:478
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Tiedoston %s tilaa ei voi lukea\n"
#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s ei ole symbolinen linkki\n"
#: elf/ldconfig.c:507
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Tiedoston %s linkitystä ei voi poistaa"
#: elf/ldconfig.c:513
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Linkitys %s -> %s ei onnistu"
#: elf/ldconfig.c:519
msgid " (changed)\n"
msgstr " (muutettu)\n"
#: elf/ldconfig.c:521
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (OHITETTU)\n"
#: elf/ldconfig.c:576
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "%s ei löydy"
#: elf/ldconfig.c:592 elf/ldconfig.c:765 elf/ldconfig.c:813 elf/ldconfig.c:847
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Tiedoston %s tilaa ei voi lukea"
#: elf/ldconfig.c:599
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Tiedostoa %s ei huomioitu, koska se ei ole tavallinen tiedosto."
#: elf/ldconfig.c:608
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Linkkiä ei luotu, koska tiedostolle %s ei löytynyt so-nimeä"
#: elf/ldconfig.c:691
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Hakemistoa %s ei voi avata"
#: elf/ldconfig.c:779
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Tiedoston %s tilaa ei voi lukea"
#: elf/ldconfig.c:834 elf/readlib.c:91
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Syötetiedostoa %s ei löydy.\n"
#: elf/ldconfig.c:908
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "libc5-kirjasto %s on väärässä hakemistossa"
#: elf/ldconfig.c:911
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "libc6-kirjasto %s on väärässä hakemistossa"
#: elf/ldconfig.c:914
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "libc4-kirjasto %s on väärässä hakemistossa"
#: elf/ldconfig.c:942
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "kirjastoilla %s ja %s hakemistossa %s on sama so-nimi, mutta eri tyypit."
#: elf/ldconfig.c:1051
#, c-format
msgid "Can't open configuration file %s"
msgstr "Asetustiedostoa %s ei voi avata"
#: elf/ldconfig.c:1115
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:1121
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:1128 elf/ldconfig.c:1136
#, fuzzy, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s: järjestys ”%.*s”:lle on jo määritelty kohdassa %s:%Zu"
#: elf/ldconfig.c:1139
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:1161
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:1168 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
#: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1177
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "muisti lopussa"
#: elf/ldconfig.c:1198
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: hakemistoa %s ei voi lukea"
#: elf/ldconfig.c:1242
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr ""
#: elf/ldconfig.c:1268
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Juurihakemistoon / siirtyminen ei onnistu"
#: elf/ldconfig.c:1310
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Välimuistihakemistoa %s ei voi avata\n"
#: elf/ldd.bash.in:43
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "Kirjoittaneet %s ja %s.\n"
#: elf/ldd.bash.in:48
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
"Käyttö: ldd [VALITSIN]... TIEDOSTO...\n"
" --help näytä tämä ohje ja poistu\n"
" --version näytä versiotiedot ja poistu\n"
" -d, --data-relocs käsittele dataRELOKAATIOT\n"
" -r, --function-relocs käsittele data- ja FUNKTIORELOKAATIOT\n"
" -u, --unused näytä käyttämättömät suorat riippuvuudet\n"
" -v, --verbose näytä kaikki tiedot\n"
#: elf/ldd.bash.in:82
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: valitsin ”$1” on moniselitteinen"
#: elf/ldd.bash.in:89
msgid "unrecognized option"
msgstr "tunnistamaton valitsin"
#: elf/ldd.bash.in:90 elf/ldd.bash.in:128
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "Komento ”ldd --help” antaa lisää tietoa."
#: elf/ldd.bash.in:127
msgid "missing file arguments"
msgstr "tiedostoargumentit puuttuvat"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:150 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "Tiedostoa tai hakemistoa ei ole"
#: elf/ldd.bash.in:153 inet/rcmd.c:483
msgid "not regular file"
msgstr "ei ole tavallinen tiedosto"
#: elf/ldd.bash.in:156
#, fuzzy
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "varoitus: "
#: elf/ldd.bash.in:185
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tkäynnistettävää tiedostoa ei voi ladata dynaamisesti"
#: elf/ldd.bash.in:193
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr ""
#: elf/ldd.bash.in:198
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr ""
#: elf/readelflib.c:35
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "tiedosto %s on typistetty\n"
#: elf/readelflib.c:67
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "%s on 32-bittinen ELF-tiedosto.\n"
#: elf/readelflib.c:69
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "%s on 64-bittinen ELF-tiedosto.\n"
#: elf/readelflib.c:71
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "Tuntematon ELFCLASS tiedostossa %s.\n"
#: elf/readelflib.c:78
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "%s ei ole jaettu objektitiedosto (Tyyppi: %d).\n"
#: elf/readelflib.c:109
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "useampi kuin yksi dynaaminen segmentti\n"
#: elf/readlib.c:97
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "Tiedoston %s tilaa ei voi lukea.\n"
#: elf/readlib.c:108
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "Tiedosto %s on tyhjä, ei tarkastettu."
#: elf/readlib.c:114
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "Tiedosto %s on liian pieni, ei tarkastettu."
#: elf/readlib.c:124
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "Tiedoston %s muistikartoitus epäonnistui.\n"
#: elf/readlib.c:162
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "%s ei ole ELF-tiedosto - sen alussa on väärät taikatavut.\n"
#: elf/sln.c:85
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
"\n"
msgstr ""
"Käyttö: sln lähde kohde|tiedosto\n"
"\n"
#: elf/sln.c:110
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: virhe tiedoston avaamisessa: %m\n"
#: elf/sln.c:147
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "Ei kohdetta rivillä %d\n"
#: elf/sln.c:179
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s kohde ei saa olla hakemisto\n"
#: elf/sln.c:185
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr ""
#: elf/sln.c:193
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: virheellinen kohde: %s\n"
#: elf/sln.c:208 elf/sln.c:217
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr "Virheellinen linkki ”%s” -> ”%s”: %s\n"
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Tulostevalinnat:"
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "näytä lista lasketuista poluista ja niiden käyttökertojen määrä"
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "luo kutsukerrat ja -ajat sisältävä ”litteä” profiili"
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "luo kutsukaavio"
#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr "Lue ja näytä jaetun objektin profilointidata."
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "JAETTU_OBJEKTI [PROFILOINTIDATA]"
#: elf/sprof.c:420
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "jaettua objektia ”%s” ei voitu ladata"
#: elf/sprof.c:429
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "sisäisiä kahvoja ei voi luoda"
#: elf/sprof.c:548
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "Jaetun objektin ”%s” uudelleenavaus epäonnistui"
#: elf/sprof.c:555 elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "osaotsikkojen lukeminen epäonnistui"
#: elf/sprof.c:563 elf/sprof.c:657
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "osaotsikkojen taulukon lukeminen epäonnistui"
#: elf/sprof.c:589
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:609
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "ohjausmerkkiä ei voi määrittää"
#: elf/sprof.c:642
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "ELF-otsakkeen lukeminen epäonnistui"
#: elf/sprof.c:678
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** Tiedosto ”%s” on karsittu: tarkka analyysi ei ole mahdollinen\n"
#: elf/sprof.c:708
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "symbolitietojen lataus ei onnistunut"
#: elf/sprof.c:775
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "profilointidataa ei voi ladata"
#: elf/sprof.c:784
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "luettaessa profilointidatatiedoston tilaa"
#: elf/sprof.c:792
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "profilointidatatiedosto ”%s” ei vastaa jaettua objektia ”%s”"
#: elf/sprof.c:803
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "profilointidatatiedoston muistikartoitus epäonnistui"
#: elf/sprof.c:811
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "virhe suljettaessa profilointidatatiedostoa"
#: elf/sprof.c:820 elf/sprof.c:890
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "sisäistä kahvaa ei voi ladata"
#: elf/sprof.c:866
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "”%s” ei ole oikea profiilidatatiedosto ”%s”:lle"
#: elf/sprof.c:1047 elf/sprof.c:1105
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "symbolidatalle ei voi varata muistia"
#: iconv/iconv_charmap.c:142 iconv/iconv_prog.c:446
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "tulostiedostoa ei voi avata"
#: iconv/iconv_charmap.c:188 iconv/iconv_prog.c:312
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "virhe suljettaessa syötettä ”%s”"
#: iconv/iconv_charmap.c:462
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "virheellinen syötesarja kohdassa %Zd"
#: iconv/iconv_charmap.c:481 iconv/iconv_prog.c:537
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "epätäydellinen merkki- tai siirtosarja puskurin lopussa"
#: iconv/iconv_charmap.c:526 iconv/iconv_charmap.c:562 iconv/iconv_prog.c:580
#: iconv/iconv_prog.c:616
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "virhe luettaessa syötettä"
#: iconv/iconv_charmap.c:544 iconv/iconv_prog.c:598
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "muistin varaaminen syötepuskurille ei onnistu"
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Syöte/tulostemuodon määrittely:"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding of original text"
msgstr "alkuperäisen tekstin koodaus"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "encoding for output"
msgstr "tulosteen koodaus"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "Information:"
msgstr "Tietoa:"
#: iconv/iconv_prog.c:64
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "luettele kaikki tunnetut koodatut merkistöt"
#: iconv/iconv_prog.c:65 locale/programs/localedef.c:127
msgid "Output control:"
msgstr "Tulosteen hallinta:"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "jätä virheelliset merkit pois tulosteesta"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "output file"
msgstr "tulostiedosto"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "suppress warnings"
msgstr "vaienna varoitukset"
#: iconv/iconv_prog.c:69
msgid "print progress information"
msgstr "näytä tieto etenemisestä"
#: iconv/iconv_prog.c:74
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Muunna annetun tiedoston koodaus toiseksi."
#: iconv/iconv_prog.c:78
msgid "[FILE...]"
msgstr "[TIEDOSTO...]"
#: iconv/iconv_prog.c:234
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "muunnos ”%s” <-> ”%s” ei ole tuettu"
#: iconv/iconv_prog.c:239
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "muunnos merkistöstä ”%s” ei ole tuettu"
#: iconv/iconv_prog.c:246
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "muunnos merkistöön ”%s” ei ole tuettu"
#: iconv/iconv_prog.c:250
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "muunnos ”%s” -> ”%s” ei ole tuettu"
#: iconv/iconv_prog.c:260
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "muunnoksen aloittaminen epäonnistui"
#: iconv/iconv_prog.c:358
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "virhe suljettaessa tulostiedostoa"
#: iconv/iconv_prog.c:456
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "muunnos pysäytettiin tulosteen kirjoitusongelman takia"
#: iconv/iconv_prog.c:533
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "virheellinen syötesarja kohdassa %ld"
#: iconv/iconv_prog.c:541
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "sisäinen virhe (virheellinen kahva)"
#: iconv/iconv_prog.c:544
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "tuntematon iconv()-virhe %d"
#: iconv/iconv_prog.c:790
msgid ""
"The following list contain all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"Seuraavassa listassa ovat kaikki tunnetut koodatut merkistöt. Se ei\n"
"kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että kaikkia näiden nimien\n"
"yhdistelmiä voidaan käyttää FROM- ja TO-komentoriviparametreina. Yksi\n"
"koodattu merkistö voi olla listalla useilla eri nimillä (aliaksilla).\n"
"\n"
" "
#: iconv/iconvconfig.c:110
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Luo nopeasti latautuva iconv-moduuliasetustiedosto."
#: iconv/iconvconfig.c:114
msgid "[DIR...]"
msgstr "[HAKEMISTO...]"
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Jokaisen tiedoston käsittelyssä käytettävä etuliite"
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:301
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:343 locale/programs/localedef.c:291
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "tulostiedostoa ei tuotettu varoituksen takia"
#: iconv/iconvconfig.c:429
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "lisättäessä hakupuuhun"
#: iconv/iconvconfig.c:1238
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "tulostiedostoa ei voi luoda"
#: inet/rcmd.c:157
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: Muistin varaaminen ei onnistu\n"
#: inet/rcmd.c:172
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: socket: Kaikki portit käytössä\n"
#: inet/rcmd.c:200
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "yhdistä osoitteeseen %s: "
#: inet/rcmd.c:213
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Yritetään %s...\n"
#: inet/rcmd.c:249
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write (alustetaan vakiovirhetuloste): %m\n"
#: inet/rcmd.c:265
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (alustetaan vakiovirhetuloste): %m\n"
#: inet/rcmd.c:268
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: protokollavirhe piiriasetuksissa\n"
#: inet/rcmd.c:301
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "socket: protokollavirhe piiriasetuksissa\n"
#: inet/rcmd.c:325
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: vajaa luku"
#: inet/rcmd.c:481
msgid "lstat failed"
msgstr "tiedoston tilan luku epäonnistui"
#: inet/rcmd.c:488
msgid "cannot open"
msgstr "ei voi avata"
#: inet/rcmd.c:490
msgid "fstat failed"
msgstr "tiedoston tilan luku epäonnistui"
#: inet/rcmd.c:492
msgid "bad owner"
msgstr "virheellinen omistaja"
#: inet/rcmd.c:494
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "kirjoitusoikeus muulla kuin omistajalla"
#: inet/rcmd.c:496
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "kovalinkitetty johonkin"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "muisti lopussa"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Virhe: .netrc-tiedosto on muiden luettavissa."
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Poista salasana tai estä muilta tiedoston luku."
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Tuntematon .netrc-avainsana %s"
#: libidn/nfkc.c:464
#, fuzzy
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Kanavan numero on sallitun välin ulkopuolella"
#: locale/programs/charmap-dir.c:59
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "merkistökarttahakemistoa ”%s” ei voi lukea"
#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "merkistökarttatiedostoa ”%s” ei löydy"
#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "oletusmerkistökarttatiedostoa ”%s” ei löydy"
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "merkistökartta ”%s” ei ole ASCII-yhteensopiva, maa-asetusto ei ole ISO C -yhteensopiva\n"
#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> on oltava suurempi kuin <mb_cur_min>\n"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, fuzzy, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "syntaksivirhe ”prolog”:issa: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "virheellinen määrittely"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "virheellinen argumentti"
#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "kaksinkertainen <%s>:n määrittely"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "<%s>:n arvon on oltava 1 tai suurempi"
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "<%s>:n arvon on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin <%s>:n arvo"
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argumentin <%s>:lle on oltava yksittäinen merkki"
#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "lukitustiloja sisältäviä merkistöjä ei tueta"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "syntaksivirhe %s-määrittelyssä: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "symbolista nimeä ei ole annettu"
#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "annettu koodaus on virheellinen"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "liian vähän tavuja merkkikoodauksessa"
#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "liian monta tavua merkkikoodauksessa"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "välin lopulle ei ole annettu symbolista nimeä"
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:602
#: locale/programs/ld-collate.c:2767 locale/programs/ld-collate.c:3924
#: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
#: locale/programs/ld-identification.c:452
#: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
#: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
#: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
#: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: määrittelyn lopusta puuttuu ”END %1$s”"
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "CHARMAP-määrittelyn jälkeen vain WIDTH-määrittelyt ovat sallittuja"
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "%s:n arvon on oltava kokonaisluku"
#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: virhe tilakoneessa"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:618
#: locale/programs/ld-collate.c:2764 locale/programs/ld-collate.c:4117
#: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
#: locale/programs/ld-identification.c:468
#: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
#: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
#: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
#: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: ennenaikainen tiedoston loppu"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "tuntematon merkki ”%s”"
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "välin alku- ja lopputavusarjojen tavumäärä ei ole sama: %d vs %d"
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:3044
#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "virheelliset nimet merkkivälille"
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "heksadesimaalisessa muodossa tulee käyttää vain isoja kirjaimia"
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> ja <%s> ovat virheellisiä nimiä välille"
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "välin yläraja on pienempi kuin alaraja"
#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "välin tulostavut eivät ole esitettävissä"
#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1556
#: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Kategorian %s määrittelyä ei löytynyt"
#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:206
#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: kenttää ”%s” ei ole määritelty"
#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: kenttä ”%s” ei saa olla tyhjä"
#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: virheellinen ohjaussarja ”%%%c” kentässä ”%s”"
#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: terminologiakielikoodia ”%s” ei ole määritelty"
#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: kenttä ”%s” ei saa olla määritelty"
#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: kielilyhennettä ”%s” ei ole määritelty"
#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: ”%s”-arvo ei vastaa ”%s”-arvoa"
#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: numeerinen maakoodi ”%d” ei kelpaa"
#: locale/programs/ld-address.c:510 locale/programs/ld-address.c:547
#: locale/programs/ld-address.c:585 locale/programs/ld-ctype.c:2608
#: locale/programs/ld-identification.c:364
#: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
#: locale/programs/ld-monetary.c:701 locale/programs/ld-monetary.c:736
#: locale/programs/ld-monetary.c:777 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
#: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
#: locale/programs/ld-time.c:1168
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: kenttä ”%s” määritelty useammin kuin kerran"
#: locale/programs/ld-address.c:514 locale/programs/ld-address.c:552
#: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
#: locale/programs/ld-monetary.c:705 locale/programs/ld-monetary.c:740
#: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
#: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: tuntematon merkki kentässä ”%s”"
#: locale/programs/ld-address.c:599 locale/programs/ld-collate.c:3922
#: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
#: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
#: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
#: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
#: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: epätäydellinen ”END”-rivi"
#: locale/programs/ld-address.c:609 locale/programs/ld-collate.c:542
#: locale/programs/ld-collate.c:594 locale/programs/ld-collate.c:890
#: locale/programs/ld-collate.c:903 locale/programs/ld-collate.c:2733
#: locale/programs/ld-collate.c:2754 locale/programs/ld-collate.c:4107
#: locale/programs/ld-ctype.c:1960 locale/programs/ld-ctype.c:2219
#: locale/programs/ld-ctype.c:2806 locale/programs/ld-ctype.c:2992
#: locale/programs/ld-identification.c:459
#: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
#: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
#: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
#: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: syntaksivirhe"
#: locale/programs/ld-collate.c:417
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "”%.*s” on jo määritelty merkistökartassa"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "”%.*s” on jo määritelty valikoimassa"
#: locale/programs/ld-collate.c:433
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "”%.*s” on jo määritelty vertailusymboliksi"
#: locale/programs/ld-collate.c:440
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "”%.*s” on jo määritelty vertailuelementiksi"
#: locale/programs/ld-collate.c:471 locale/programs/ld-collate.c:497
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: ”forward” ja ”backward” sulkevat toisensa pois"
#: locale/programs/ld-collate.c:481 locale/programs/ld-collate.c:507
#: locale/programs/ld-collate.c:523
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: ”%s” mainittu useammin kuin kerran painon %d määrittelyssä"
#: locale/programs/ld-collate.c:579
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: liian monta sääntöä; ensimmäisellä merkinnällä oli vain %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:615
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: ei riittävästi lajittelusääntöjä"
#: locale/programs/ld-collate.c:780
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: tyhjiä painomerkkijonoja ei sallita"
#: locale/programs/ld-collate.c:875
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: painojen on käytettävä samaa sanankatkaisusymbolia kuin nimen"
#: locale/programs/ld-collate.c:931
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: liian monta arvoa"
#: locale/programs/ld-collate.c:1051 locale/programs/ld-collate.c:1226
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "järjestys ”%.*s”:lle on jo määritelty paikassa %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1101
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: välin alku- ja loppusymbolien tulee edustaa merkkejä"
#: locale/programs/ld-collate.c:1128
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: ensimmäisen ja viimeisen merkin tavusarjojen on oltava saman pituiset"
#: locale/programs/ld-collate.c:1170
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: sarjan ensimmäisen merkin tavusarja ei ole matalampi kuin viimeisen"
#: locale/programs/ld-collate.c:1295
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: symbolisen välin sanankatkaisu ei saa suoraan seurata sanaa ”order_start”"
#: locale/programs/ld-collate.c:1299
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: symbolisen välin sanankatkaisua ei saa suoraan seurata ”order_end”"
#: locale/programs/ld-collate.c:1319 locale/programs/ld-ctype.c:1477
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "”%s” ja ”%.*s” eivät ole kelvollisia nimiä symboliselle välille"
#: locale/programs/ld-collate.c:1369 locale/programs/ld-collate.c:3858
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: järjestys ”%.*s”:lle on jo määritelty kohdassa %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1378
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: ”%s” on oltava merkki"
#: locale/programs/ld-collate.c:1573
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: ”position” on käytetävä tietylle tasolle kaikissa osissa tai ei yhdessäkään"
#: locale/programs/ld-collate.c:1598
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "symbolia ”%s” ei ole määritelty"
#: locale/programs/ld-collate.c:1674 locale/programs/ld-collate.c:1780
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "symbolilla ”%s” on sama koodaus kuin"
#: locale/programs/ld-collate.c:1678 locale/programs/ld-collate.c:1784
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "symboli ”%s”"
#: locale/programs/ld-collate.c:1826
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "”UNDEFINED” ei ole määritelty"
#: locale/programs/ld-collate.c:1855
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "liian monta virhettä; luovutetaan"
#: locale/programs/ld-collate.c:2659 locale/programs/ld-collate.c:4046
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "Toiminto ei ole tuettu"
#: locale/programs/ld-collate.c:2677
#, c-format
msgid "%s: more then one 'else'"
msgstr "%s: useampi kuin yksi ”else”"
#: locale/programs/ld-collate.c:2852
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: kaksinkertainen määrittely ”%s”"
#: locale/programs/ld-collate.c:2888
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: kaksinkertainen määrittely osalle ”%s”"
#: locale/programs/ld-collate.c:3024
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: tuntematon merkki vertailusymbolin nimessä"
#: locale/programs/ld-collate.c:3153
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: tuntematon merkki yhtäläisyysmäärittelyn nimessä"
#: locale/programs/ld-collate.c:3164
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: tuntematon merkki yhtäläisyysmäärittelyn arvossa"
#: locale/programs/ld-collate.c:3174
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: tuntematon symboli ”%s” yhtäläisyysmäärittelyssä"
#: locale/programs/ld-collate.c:3183
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "virhe lisättäessä yhtäläisyysvertailusymbolia"
#: locale/programs/ld-collate.c:3221
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "kaksinkertainen skriptin ”%s” määrittely"
#: locale/programs/ld-collate.c:3269
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: tuntematon osan nimi ”%s”"
#: locale/programs/ld-collate.c:3298
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: useita järjestysmäärittelyjä osalle ”%s”"
#: locale/programs/ld-collate.c:3326
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: virheellinen määrä lajittelusääntöjä"
#: locale/programs/ld-collate.c:3353
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: useita järjestysmäärittelyjä nimettömälle osalle"
#: locale/programs/ld-collate.c:3407 locale/programs/ld-collate.c:3537
#: locale/programs/ld-collate.c:3900
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: avainsana ”order_end” puuttuu"
#: locale/programs/ld-collate.c:3470
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: vertailusymbolin %.*s järjestystä ei ole vielä määritelty"
#: locale/programs/ld-collate.c:3488
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: vertailuelementin %.*s järjestystä ei ole vielä määritelty"
#: locale/programs/ld-collate.c:3499
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: uudelleenjärjestys kohdan %.*s jälkeen ei onnistu: tuntematon symboli"
#: locale/programs/ld-collate.c:3551 locale/programs/ld-collate.c:3912
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: avainsana ”reorder-end” puuttuu"
#: locale/programs/ld-collate.c:3585 locale/programs/ld-collate.c:3783
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: osaa ”%.*s” ei tunneta"
#: locale/programs/ld-collate.c:3650
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: virheellinen symboli <%.*s>"
#: locale/programs/ld-collate.c:3846
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: ”%s” ei voi olla sanankatkaisuvälin loppuna"
#: locale/programs/ld-collate.c:3896
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: tyhjää kategoriakuvausta ei sallita"
#: locale/programs/ld-collate.c:3915
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: avainsana ”reorder-sections-end” puuttuu"
#: locale/programs/ld-collate.c:4079
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:4097
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:439
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "Merkistön nimeä ei ole määritelty merkistökartassa"
#: locale/programs/ld-ctype.c:468
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "merkin L'\\u%0*x' luokassa ”%s” on oltava luokassa ”%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:483
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "merkki L'\\u%0*x' luokassa ”%s” ei saa olla luokassa ”%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "sisäinen virhe tiedostossa %s, rivillä %u"
#: locale/programs/ld-ctype.c:526
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "merkin '%s' luokassa ”%s” on oltava luokassa ”%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:542
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "merkin '%s' luokassa ”%s” ei saa olla luokassa ”%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "<SP>-merkki ei ole luokassa ”%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "<SP>-merkki ei saa olla luokassa ”%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:599
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "merkkiä <SP> ei ole määritelty merkistökartassa"
#: locale/programs/ld-ctype.c:714
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "”digit”-kategorian merkinnät eivät ole kymmenen ryhmissä"
#: locale/programs/ld-ctype.c:763
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "syötenumeroita ei ole määritelty, eikä merkistökartassa ole standardinimiä"
#: locale/programs/ld-ctype.c:828
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "kaikki ”outdigit”:in merkit eivät ole käytettävissä merkistökartassa"
#: locale/programs/ld-ctype.c:845
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "kaikki ”outditit”:in merkit eivät ole käytettävissä valikoimassa"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1245
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "merkkiluokka ”%s” on jo määritelty"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1251
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "toteutuksen rajoitus: korkeintaan %Zd merkkiluokkaa sallittu"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1277
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "merkistökartta ”%s” on jo määritelty"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1283
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "toteutuksen rajoitus: korkeintaan %d merkistökarttaa sallittu"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1548 locale/programs/ld-ctype.c:1673
#: locale/programs/ld-ctype.c:1779 locale/programs/ld-ctype.c:2471
#: locale/programs/ld-ctype.c:3467
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: kenttä ”%s” ei sisällä tasan kymmentä merkintää"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1576 locale/programs/ld-ctype.c:2150
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "välin to-arvo <U%0*X> on pienempi kuin from-arvo <U%0*X>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1703
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "välin aloitus- ja lopetusmerkkisarjojen on oltava saman pituiset"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1710
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "to-arvon merkkisarja on pienempi kuin from-arvon sarja"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2070 locale/programs/ld-ctype.c:2121
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "ennenaikainen ”translit_ignore”-määrittelyn loppu"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2076 locale/programs/ld-ctype.c:2127
#: locale/programs/ld-ctype.c:2169
msgid "syntax error"
msgstr "syntaksivirhe"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2303
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: syntaksivirhe uuden merkkiluokan määrittelyssä"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2318
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: syntaksivirhe uuden merkistökartan määrittelyssä"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2493
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "sanankatkaisuväliä on merkittävä kahdella saman tyyppisellä operandilla"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2502
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "absoluuttista sanankatkaisua ”...” ei saa käyttää symbolisen nimivälin arvojen kanssa"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2517
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "UCS-välin arvojen kanssa on käytettävä heksadesimaalista symbolista sanankatkaisua ”..”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2531
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "merkkikoodivälin arvojen kanssa on käytettävä absoluuttista sanankatkaisua ”...”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2682
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "kaksinkertainen määrittely kartoitukselle ”%s”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2768 locale/programs/ld-ctype.c:2912
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: ”translit_start”-osa ei lopu tekstiin ”translit_end”"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2863
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: kaksinkertainen ”default_missing”-määrittely"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2868
msgid "previous definition was here"
msgstr "edellinen määrittely oli täällä"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2890
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: esitettävissä olevaa ”default_missing”-määrittelyä ei löytynyt"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3043 locale/programs/ld-ctype.c:3127
#: locale/programs/ld-ctype.c:3147 locale/programs/ld-ctype.c:3168
#: locale/programs/ld-ctype.c:3189 locale/programs/ld-ctype.c:3210
#: locale/programs/ld-ctype.c:3231 locale/programs/ld-ctype.c:3271
#: locale/programs/ld-ctype.c:3292 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: oletusarvona tarvittavaa merkkiä ”%s” ei ole määritelty"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3132
#: locale/programs/ld-ctype.c:3152 locale/programs/ld-ctype.c:3173
#: locale/programs/ld-ctype.c:3194 locale/programs/ld-ctype.c:3215
#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3276
#: locale/programs/ld-ctype.c:3297 locale/programs/ld-ctype.c:3364
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: merkistökartan merkki ”%s” ei ole esitettävissä yhdellä tavulla"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3408 locale/programs/ld-ctype.c:3433
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: oletusarvona tarvittava merkki ”%s” ei ole esitettävissä yhdellä tavulla"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3489
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "tulostenumeroita ei ole määritelty, eikä merkistökartassa ole standardinimiä"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3780
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: translitterointidata maa-asetustosta ”%s” ei ole käytettävissä"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3881
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: taulukko luokalle ”%s”: %lu tavua\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3950
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: taulukko kartalle ”%s”: %lu tavua\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:4083
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: taulukko leveydelle: %lu tavua\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: ei tunnistetta kategorialle ”%s”"
#: locale/programs/ld-identification.c:435
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: kaksinkertainen kategorian versiomäärittely"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: virheellinen arvo kentälle ”%s”"
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: kenttä ”%s” on määrittelemätön"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: kentän ”%s” arvo ei saa olla tyhjä merkkijono"
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: ei kelvollista säännöllistä ilmausta kentälle ”%s”: %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:224
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: ”int_curr_symbol”-kentän arvo on väärän pituinen"
#: locale/programs/ld-monetary.c:237
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: ”int_curr_symbol”-kentä arvo ei vastaa kelvollista nimeä ISO 4217:ssä"
#: locale/programs/ld-monetary.c:285 locale/programs/ld-monetary.c:315
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: kentän ”%s” arvon on oltava välillä %d...%d"
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-numeric.c:274
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: kentän ”%s” arvon on oltava yksittäinen merkki"
#: locale/programs/ld-monetary.c:844 locale/programs/ld-numeric.c:318
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: ”-1” on oltava viimeinen merkintä kentässä ”%s”"
#: locale/programs/ld-monetary.c:866 locale/programs/ld-numeric.c:335
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: kentän ”%s” arvojen on oltava pienempiä kuin 127"
#: locale/programs/ld-monetary.c:909
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "muuntokerroin ei voi olla nolla"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: virheellinen ohjaussarja kentässä ”%s”"
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: suuntalippu merkkijonossa %Zd kentässä ”era” ei ole ”+” eikä ”-”"
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: suuntalippu merkkijonossa %Zd kentässä ”era” ei ole yksittäinen merkki"
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: virheellinen arvo siirtymälle merkkijonossa %Zd kentässä ”era”"
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: roskaa siirtymäarvon lopussa merkkijonossa %Zd kentässä ”era”"
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: virheellinen aloituspäivä merkkijonossa %Zd kentässä ”era”"
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: roskaa aloituspäivän lopussa merkkijonossa %Zd kentässä ”era”"
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: aloituspäivä on virheellinen merkkijonossa %Zd kentässä ”era”"
#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: virheellinen lopetuspäivä merkkijonossa %Zd kentässä ”era”"
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: roskaa lopetuspäivän lopussa merkkijonossa %Zd kentässä ”era”"
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: puuttuva aikakauden nimi merkkijonossa %Zd kentässä ”era”"
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: puuttuva aikakausimuoto merkkijonossa %Zd kentässä ”era”"
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: kentän ”%s” arvon kolmas operandi ei saa olla suurempi kuin %d"
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: kentän ”%s” arvot eivät saa olla suurempia kuin %d"
#: locale/programs/ld-time.c:1004
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: liian vähän arvoja kentälle ”%s”"
#: locale/programs/ld-time.c:1049
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "ylimääräinen puolipiste lopussa"
#: locale/programs/ld-time.c:1052
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: liian monta arvoa kentälle ”%s”"
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "roskaa rivin lopussa"
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "roskaa lukuarvon lopussa"
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "roskaa merkkikoodimäärittelyn lopussa"
#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "päättämätön symbolinen nimi"
#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "virheellinen ohjaussarja merkkijonon lopussa"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "päättämätön merkkijono"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "epäsymbolista merkkiarvoa ei pidä käyttää"
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "symboli ”%.*s” ei ole merkistökartassa"
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "symboli ”%.*s” ei ole valikoimakartassa"
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "System information:"
msgstr "Tietoa järjestelmästä:"
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Näytä käytettävissä olevien maa-asetustojen nimet"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Näytä käytettävissä olevien merkistökarttojen nimet"
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Modify output format:"
msgstr "Muuta tulostemuotoa:"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Näytä valittujen kategorioiden nimet"
#: locale/programs/locale.c:81
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Näytä valittujen avainsanojen nimet"
#: locale/programs/locale.c:82
msgid "Print more information"
msgstr "Näytä lisää tietoa"
#: locale/programs/locale.c:87
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Hae maa-asetustokohtaiset tiedot."
#: locale/programs/locale.c:90
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"NIMI\n"
"[-a|-m]"
#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:196
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:209
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:225
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:518
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "valmisteltaessa tulostetta"
#: locale/programs/localedef.c:120
msgid "Input Files:"
msgstr "Syötetiedostot:"
#: locale/programs/localedef.c:122
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Symboliset merkkien nimet annettu TIEDOSTOssa"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Lähdemäärittelyt löytyvät TIEDOSTOsta"
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "TIEDOSTO sisältää kartoituksen symbolisista nimistä UCS4-arvoiksi"
#: locale/programs/localedef.c:129
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Luo tuloste varoituksista huolimatta"
#: locale/programs/localedef.c:130
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Luo vanhantyyliset taulukot"
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Valinnainen tulostiedoston pääte"
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Be strictly POSIX conform"
msgstr "Noudata tarkasti POSIXia"
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Vaienna varoitukset ja tiedotukset"
#: locale/programs/localedef.c:135
msgid "Print more messages"
msgstr "Näytä lisää viestejä"
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Archive control:"
msgstr "Arkiston hallinta:"
#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Älä lisää uutta dataa arkistoon"
#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Lisää parametrina annetut maa-asetustot arkistoon"
#: locale/programs/localedef.c:141
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Korvaa olemassaoleva arkiston sisältö"
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Poista parametrina annetut maa-asetustot arkistosta"
#: locale/programs/localedef.c:144
msgid "List content of archive"
msgstr "Listaa arkiston sisältö"
#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "Arkistoa luotaessa käytettävä locale.alias-tiedosto"
#: locale/programs/localedef.c:151
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Käännä maa-asetustomäärittelyt"
#: locale/programs/localedef.c:154
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"NIMI\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] TIEDOSTO...\n"
"--list-archive [TIEDOSTO]"
#: locale/programs/localedef.c:232
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "tulostiedostoille ei voi luoda hakemistoa"
#: locale/programs/localedef.c:243
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "VAKAVAA: ”_POSIX2_LOCALEDEF” ei ole määritelty järjestelmässä"
#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
#: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "maa-asetustotiedostoa ”%s” ei voi avata"
#: locale/programs/localedef.c:285
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "tulostiedostoja ei voi kirjoittaa hakemistoon ”%s”"
#: locale/programs/localedef.c:366
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
" repertoire maps: %s\n"
" locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Järjestelmän hakemisto merkistökartoille : %s\n"
" valikoimakartoille: %s\n"
" maa-asetustopolku : %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:567
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "kehäriippuvuuksia maa-asetustomäärittelyissä"
#: locale/programs/localedef.c:573
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "luettua maa-asetustoa ”%s” ei voi lisätä toista kertaa"
#: locale/programs/locarchive.c:88 locale/programs/locarchive.c:261
#, c-format
msgid "cannot create temporary file"
msgstr "tilapäistä tiedostoa ei voi luoda"
#: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:307
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "arkistotiedostoa ei voi alustaa"
#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:314
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "arkistotiedoston kokoa ei voi muuttaa"
#: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:323
#: locale/programs/locarchive.c:527
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "arkiston otsaketta ei voi kartoittaa"
#: locale/programs/locarchive.c:156
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "uuden maa-asetustoarkiston luominen epäonnistui"
#: locale/programs/locarchive.c:168
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "uuden maa-asetustoarkiston tilaa ei voi muuttaa"
#: locale/programs/locarchive.c:255
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "maa-asetustoarkistoa ”%s” ei voi kartoittaa"
#: locale/programs/locarchive.c:331
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "uutta arkistoa ei voi lukita"
#: locale/programs/locarchive.c:396
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "maa-asetustoarkistoa ei voi laajentaa"
#: locale/programs/locarchive.c:405
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "maa-asetustoarkiston tilaa ei voi muuttaa"
#: locale/programs/locarchive.c:413
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "uutta arkistoa ei voi nimetä uudelleen"
#: locale/programs/locarchive.c:466
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "maa-asetustoarkistoa ”%s” ei voi avata"
#: locale/programs/locarchive.c:471
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "maa-asetustoarkiston ”%s” tilaa ei voi lukea"
#: locale/programs/locarchive.c:490
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "maa-asetustoarkistoa ”%s” ei voi lukita"
#: locale/programs/locarchive.c:513
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "arkiston otsaketta ei voi lukea"
#: locale/programs/locarchive.c:573
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "maa-asetusto ”%s” on jo olemassa"
#: locale/programs/locarchive.c:804 locale/programs/locarchive.c:819
#: locale/programs/locarchive.c:831 locale/programs/locarchive.c:843
#: locale/programs/locfile.c:344
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "ei voi lisätä maa-asetustoarkistoon"
#: locale/programs/locarchive.c:998
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "maa-asetustojen aliastiedostoa ”%s” ei löydy"
#: locale/programs/locarchive.c:1142
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Listätään %s\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1148
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "tiedoston ”%s” tilan lukeminen epäonnistui: %s: ei huomioida"
#: locale/programs/locarchive.c:1154
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "”%s” ei ole hakemisto: ei huomioida"
#: locale/programs/locarchive.c:1161
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "hakemistoa ”%s” ei voi avata: %s: ei huomioida"
#: locale/programs/locarchive.c:1233
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "epätäydellinen valikoima maa-asetustotiedostoja hakemistossa ”%s”"
#: locale/programs/locarchive.c:1297
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "kaikkia tiedostoja hakemistossa ”%s” ei voi lukea: ei huomioida"
#: locale/programs/locarchive.c:1367
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "maa-asetusto ”%s” ei ole arkistossa"
#: locale/programs/locfile.c:132
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argumentin ”%s”:lle on oltava yksittäinen merkki"
#: locale/programs/locfile.c:252
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "syntaksivirhe: ei ole maa-asetustomäärittelyosan sisällä"
#: locale/programs/locfile.c:626
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "kategorian ”%2$s” tulostiedostoa ”%1$s” ei voi avata"
#: locale/programs/locfile.c:650
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "virhe kirjoitettaessa kategorian ”%s” dataa"
#: locale/programs/locfile.c:746
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "kategorialle ”%2$s” ei voi luoda tulostiedostoa ”%1$s”"
#: locale/programs/locfile.c:782
#, fuzzy
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "”copy” vaatii merkkijonoargumentin"
#: locale/programs/locfile.c:786
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "maa-asetuston nimessä saa olla vain siirrettäviä merkkejä"
#: locale/programs/locfile.c:805
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "muita avainsanoja ei tule antaa käytettäessä toimintoa ”copy”"
#: locale/programs/locfile.c:819
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "”%1$s”-määrittelyn lopusta puuttuu ”END %1$s”"
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "syntaksivirhe valikoimakartan määrittelyssä: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "ei <Uxxxx>- tai <Uxxxxxxxx>-arvoa annettu"
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "uutta valikoimakarttaa ei voi turvata"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "valikoimakarttatiedostoa ”%s” ei löydy"
#: login/programs/pt_chown.c:74
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr ""
#: login/programs/pt_chown.c:84
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
#: login/programs/pt_chown.c:161
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "liian monta argumenttia"
#: login/programs/pt_chown.c:169
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr ""
#: malloc/mcheck.c:330
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "muisti on yhtenäinen, kirjastossa on ohjelmistovirheitä\n"
#: malloc/mcheck.c:333
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "muisti kärsinyt ennen varattuja lohkoja\n"
#: malloc/mcheck.c:336
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "muisti kärsinyt varattujen lohkojen jälkeen\n"
#: malloc/mcheck.c:339
msgid "block freed twice\n"
msgstr "lohko vapautettu kahdesti\n"
#: malloc/mcheck.c:342
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "väärä mcheck_status, kirjastossa on ohjelmavirhe\n"
#: malloc/memusage.sh:27
msgid "Try \\`memusage --help' for more information."
msgstr "Komento ”memusage --help” antaa lisää tietoa."
#: malloc/memusage.sh:33
#, fuzzy
msgid "memusage: option \\`$1' requires an argument"
msgstr "memusage: valitsin ”$1” vaatii argumentin"
#: malloc/memusage.sh:39
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Ohjeet ohjelmistovioista ilmoittamiseen ovat osoitteessa\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
#: malloc/memusage.sh:101
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
" [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
" [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
" PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
#: malloc/memusage.sh:193
#, fuzzy
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "memusage: valitsin ”${1##*=}” on moniselitteinen"
#: malloc/memusage.sh:202
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "memusage: tunnistamaton valitsin ”$1”"
#: malloc/memusage.sh:215
#, fuzzy
msgid "No program name given"
msgstr "Ei ole nimitiedosto"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Name output file"
msgstr "Nimeä tulostiedosto"
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Tulostekaavion otsikkomerkkijono"
#: malloc/memusagestat.c:59
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Luo tuloste ajan suhteen lineaariseksi (oletus on lineaarisuus suhteessa funktiokutsujen määrään)"
#: malloc/memusagestat.c:61
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Piirrä myös kaavio kokonaismuistinkulutuksesta"
#: malloc/memusagestat.c:62
#, fuzzy
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "aseta tulostekaavio VALUE pikseliä leveäksi"
#: malloc/memusagestat.c:63
#, fuzzy
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "aseta tulostekaavio VALUE pikseliä korkeaksi"
#: malloc/memusagestat.c:68
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Luo kaavio muistin profilointidatasta"
#: malloc/memusagestat.c:71
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "DATATIEDOSTO [TULOSTIEDOSTO]"
#: misc/error.c:118
msgid "Unknown system error"
msgstr "Tuntematon järjestelmävirhe"
#: nis/nis_callback.c:189
msgid "unable to free arguments"
msgstr "argumentteja ei voi vapauttaa"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:833 nis/ypclnt.c:921 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Onnistui"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr "Onnistui todennäköisesti"
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr "Ei löydy"
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr "Todennäköisesti ei löytynyt"
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr "Välimuisti vanhentunut"
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "NIS+-palvelimia ei tavoiteta"
#: nis/nis_error.h:7
msgid "Unknown object"
msgstr "Tuntematon objekti"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr "Palvelin varattu, yritä uudelleen"
#: nis/nis_error.h:9
msgid "Generic system error"
msgstr "Yleinen järjestelmävirhe"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr "Ensimmäinen/seuraava ketju rikki"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:878 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Lupa evätty"
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr "Ei ole omistaja"
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr "Tämä palvelin ei tarjoa tätä nimeä"
#: nis/nis_error.h:14
msgid "Server out of memory"
msgstr "Palvelimen muisti lopussa"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr "Saman niminen objekti on olemassa"
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "Ei ole tämän toimialueen pääpalvelin"
#: nis/nis_error.h:17
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "Virheellinen objekti operaatiolle"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "Väärän muotoinen tai virheellinen nimi"
#: nis/nis_error.h:19
msgid "Unable to create callback"
msgstr "vastakutsua ei voi luoda"
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "Tulokset lähetetty vastakutsuproseduurille"
#: nis/nis_error.h:21
msgid "Not found, no such name"
msgstr "Ei löytynyt, nimeä ei ole"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "Nimi/merkintä ei ole ainutkertainen"
#: nis/nis_error.h:23
msgid "Modification failed"
msgstr "Muutos epäonnistui"
#: nis/nis_error.h:24
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "Tietokantaa taulukolle ei ole olemassa"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Merkinnän/taulukon tyyppi on väärä"
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "Linkki viittaa virheelliseen nimeen"
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr "Onnistui osittain"
#: nis/nis_error.h:28
msgid "Too many attributes"
msgstr "Liian monta määrettä"
#: nis/nis_error.h:29
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "Virhe RPC-alijärjestelmässä"
#: nis/nis_error.h:30
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "Puuttuva tai väärän muotoinen määre"
#: nis/nis_error.h:31
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "Nimetty objekti ei ole haettavissa"
#: nis/nis_error.h:32
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "Virhe puhuttaessa vastakutsuproseduurille"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "Kohdattu NIS+:aan kuulumaton nimiavaruus"
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "Objektin tyyppi on virheellinen toiminnolle"
#: nis/nis_error.h:35
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "Välitetty objekti ei ole sama kuin palvelimella"
#: nis/nis_error.h:36
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Muutostoiminto epäonnistui"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "Virheellinen kysely nimetylle taulukolle"
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "Yritettiin poistaa ei-tyhjä taulukko"
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "Virhe NIS+-kylmäkäynnistystiedoston käyttämisessä. Onko NIS+ asennettu?"
#: nis/nis_error.h:40
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "Hakemisto vaatii täyden uudelleensynkronoinnin"
#: nis/nis_error.h:41
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "NIS+-toiminto epäonnistui"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "NIS+-palvelu ei ole käytettävissä tai asennettu"
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr "Kyllä, 42 on elämän tarkoitus"
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "NIS+-palvelinta ei voi todentaa"
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "NIS+-asiakasta ei voi todentaa"
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr "Palvelimella ei ole tilaa"
#: nis/nis_error.h:47
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "Palvelimelle ei voi luoda prosessia"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "Pääpalvelin on varattu, täysi vedostus ajastettu uudelleen."
#: nis/nis_local_names.c:122
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "PAIKALLINEN merkintä UID:lle %d hakemistossa %s ei ole ainutkertainen\n"
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "TUNTEMATON"
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "VÄÄRÄ OBJEKTI\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "EI OBJEKTIA\n"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "HAKEMISTO\n"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "RYHMÄ\n"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "TAULUKKO\n"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "MERKINTÄ\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "LINKKI\n"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "YKSITYINEN\n"
#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Tuntematon objekti)\n"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Nimi : ”%s”\n"
#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Tyyppi: %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Pääpalvelin :\n"
#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Kaksoiskappale:\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tNimi : %s\n"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tJulkinen avain: "
#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Ei mitään.\n"
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie-Hellmann (%d bittiä)\n"
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d bittiä)\n"
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Tuntematon (tyyppi = %d, bitit = %d)\n"
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tYleiset osoitteet (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Elinaika : "
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Oletusarvoiset käyttöoikeudet: \n"
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tTyyppi : %s\n"
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tKäyttöoikeus: "
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Ryhmäliput :"
#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr ""
"\n"
"Ryhmän jäsenet:\n"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Taulukkotyyppi : %s\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Sarakkeiden määrä : %d\n"
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Merkkierotin : %c\n"
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Hakupolku : %s\n"
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Sarakkeita :\n"
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tNimi : %s\n"
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tMääreet : "
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tKäyttöoikeus : "
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Linkitetyn objektin tyyppi: "
#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Linkitetty: %s\n"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tMerkintädata tyyppiä %s\n"
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u tavua] "
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Salattua dataa\n"
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Binääridataa\n"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Objektin nimi : %s\n"
#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Hakemisto : %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Omistaja : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Ryhmä : %s\n"
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Käyttöoikeus : "
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
"\n"
"Elinaika : "
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Luontiaika : %s"
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Muutosaika : %s"
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Objektin tyyppi:"
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Datan pituus = %u\n"
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Tila : %s\n"
#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Objektien määrä : %u\n"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Objekti #%d:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:117
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Ryhmämerkintä ryhmälle ”%s.%s”:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:125
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Ilmaistut jäsenet:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:130
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Ei ilmaistuja jäseniä\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:133
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Ilmaisemattomat jäsenet:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:138
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Ei ilmaisemattomia jäseniä\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:141
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Rekursiiviset jäsenet:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:146
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Ei rekursiivisia jäseniä\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:149
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Ilmaistut ei-jäsenet:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:154
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Ei ilmaistuja epäjäseniä\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:157
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Ilmaisemattomat epäjäsenet:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:162
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Ei ilmaisemattomia epäjäseniä\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:165
#, fuzzy
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Rekursiiviset jäsenet:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:170
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Ei rekursiivisia epäjäseniä\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "DES-merkintä verkkonimelle %s ei ole ainutkertainen\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
#, fuzzy, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr "netname2user: ryhmätunnuslista puuttuu ”%s”:ssa."
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr "netname2user: (nis+-haku): %s\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: DES-merkintä %s:lle hakemistossa %s ei ole ainutkertainen"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr "netname2user: päänimi ”%s” on liian pitkä"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: PAIKALLINEN merkintä %s:lle hakemistossa %s ei ole ainutkertainen"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: uid:n ei pidä olla 0"
#: nis/ypclnt.c:836
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Pyynnön argumentit virheellisiä"
#: nis/ypclnt.c:839
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "RPC-virhe NIS-toiminnossa"
#: nis/ypclnt.c:842
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Sitominen tämän toimialueen palvelimeen ei onnistu"
#: nis/ypclnt.c:845
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Karttaa ei ole palvelimen toimialueella"
#: nis/ypclnt.c:848
msgid "No such key in map"
msgstr "Avainta ei ole kartassa"
#: nis/ypclnt.c:851
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Sisäinen NIS-virhe"
#: nis/ypclnt.c:854
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Paikallinen resurssienvaraus epäonnistui"
#: nis/ypclnt.c:857
msgid "No more records in map database"
msgstr "Karttatietokannassa ei ole enempää tietueita"
#: nis/ypclnt.c:860
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Porttikartoittajan kanssa ei voi kommunikoida"
#: nis/ypclnt.c:863
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Kommunikonti ypbind:in kanssa ei onnistu"
#: nis/ypclnt.c:866
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Kommunikointi ypserv:in kanssa ei onnistu"
#: nis/ypclnt.c:869
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Paikallista toimialuenimeä ei ole asetettu"
#: nis/ypclnt.c:872
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "NIS-karttatietokanta on viallinen"
#: nis/ypclnt.c:875
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "NIS-asiakas/palvelinversiot eivät täsmää - palvelua ei voi tarjota"
#: nis/ypclnt.c:881
msgid "Database is busy"
msgstr "Tietokanta on varattu"
#: nis/ypclnt.c:884
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Tuntematon NIS-virhekoodi"
#: nis/ypclnt.c:924
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Sisäinen ypbind-virhe"
#: nis/ypclnt.c:927
msgid "Domain not bound"
msgstr "Toimialuetta ei ole sidottu"
#: nis/ypclnt.c:930
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Järjestelmäresurssin varaus epäonnistui"
#: nis/ypclnt.c:933
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Tuntematon ypbind-virhe"
#: nis/ypclnt.c:974
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: konenimeä ei voi muuntaa verkkonimeksi\n"
#: nis/ypclnt.c:992
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: palvelimen osoitetta ei löydy\n"
#: nscd/aicache.c:82 nscd/hstcache.c:481
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "”%s” ei löytynyt konenimivälimuistista!"
#: nscd/aicache.c:84 nscd/hstcache.c:483
#, fuzzy, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "”%s” ei löytynyt konenimivälimuistista!"
#: nscd/cache.c:150
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr ""
#: nscd/cache.c:152
msgid " (first)"
msgstr ""
#: nscd/cache.c:286 nscd/connections.c:866
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "tiedoston ”%s” tilaa ei voi lukea: %s"
#: nscd/cache.c:328
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr ""
#: nscd/cache.c:357
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:570
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:578
#, fuzzy
msgid "uninitialized header"
msgstr "virheellinen ELF-otsikko"
#: nscd/connections.c:583
msgid "header size does not match"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:593
msgid "file size does not match"
msgstr "tiedoston koko ei täsmää"
#: nscd/connections.c:610
#, fuzzy
msgid "verification failed"
msgstr "Muutos epäonnistui"
#: nscd/connections.c:624
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:635 nscd/connections.c:720
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "sisäisiä kahvoja ei voi luoda"
#: nscd/connections.c:651
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "tiedostoa ”%s” ei voi avata"
#: nscd/connections.c:699
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:706
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "aluelistaa ei voi luoda"
#: nscd/connections.c:709
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "tilapäistä tiedostoa ei voi luoda"
#: nscd/connections.c:780
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "tilastoa ei voi kirjoittaa: %s"
#: nscd/connections.c:819
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:902
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "pistoketta ei voi avata: %s"
#: nscd/connections.c:922
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "pistoketta ei voi asettaa vastaanottamaan yhteyksiä: %s"
#: nscd/connections.c:930
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "pistoketta ei voi asettaa vastaanottamaan yhteyksiä: %s"
#: nscd/connections.c:943
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "pistoketta ei voi asettaa vastaanottamaan yhteyksiä: %s"
#: nscd/connections.c:1043
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1055
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "vanhaa pyyntöversiota %d ei voi käsitellä; nykyinen versio on %d"
#: nscd/connections.c:1077
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1082
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1087
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1125 nscd/connections.c:1178
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "tulosta ei voi kirjoittaa: %s"
#: nscd/connections.c:1261
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "virhe kutsujan tunnisteen hakemisessa: %s"
#: nscd/connections.c:1320
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1334
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1374
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1384
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1397
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1429
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1438
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1644
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "vajaa luku luettaessa pyyntöä: %s"
#: nscd/connections.c:1677
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "avaimen pituus pyynnössä liian pitkä: %d"
#: nscd/connections.c:1690
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "vajaa luku luettaessa pyyntöavainta: %s"
#: nscd/connections.c:1699
#, fuzzy, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: pyyntö vastaanotettu (Versio = %d)"
#: nscd/connections.c:1704
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: pyyntö vastaanotettu (Versio = %d)"
#: nscd/connections.c:1903 nscd/connections.c:2101
#, c-format
msgid "disabled inotify after read error %d"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:2230
#, fuzzy
msgid "could not initialize conditional variable"
msgstr "arkistotiedostoa ei voi alustaa"
#: nscd/connections.c:2238
msgid "could not start clean-up thread; terminating"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:2252
msgid "could not start any worker thread; terminating"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:2303 nscd/connections.c:2304 nscd/connections.c:2321
#: nscd/connections.c:2330 nscd/connections.c:2348 nscd/connections.c:2359
#: nscd/connections.c:2370
#, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "Ohjelman nscd ajaminen käyttäjän ”%s” oikeuksilla epäonnistui"
#: nscd/connections.c:2322
#, fuzzy, c-format
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist epäonnistui"
#: nscd/connections.c:2331
#, c-format
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist epäonnistui"
#: nscd/connections.c:2349
#, c-format
msgid "setgroups failed"
msgstr "setgroups epäonnistui"
#: nscd/grpcache.c:395 nscd/hstcache.c:430 nscd/initgrcache.c:416
#: nscd/pwdcache.c:400 nscd/servicescache.c:343
#, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "vajaa kirjoitus tiedostossa %s: %s"
#: nscd/grpcache.c:438 nscd/initgrcache.c:78
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "”%s” ei löytynyt ryhmävälimuistista!"
#: nscd/grpcache.c:440 nscd/initgrcache.c:80
#, fuzzy, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr "”%s” ei löytynyt ryhmävälimuistista!"
#: nscd/grpcache.c:517
#, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "Virheellinen numeerinen gid ”%s”!"
#: nscd/mem.c:457
#, c-format
msgid "freed %zu bytes in %s cache"
msgstr ""
#: nscd/mem.c:594
#, fuzzy, c-format
msgid "no more memory for database '%s'"
msgstr "Karttatietokannassa ei ole enempää tietueita"
#: nscd/nscd.c:101
msgid "Read configuration data from NAME"
msgstr "Lue asetukset tiedostosta NIMI"
#: nscd/nscd.c:103
msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
msgstr "Älä haaraudu ja näytä viestit nykyisessä tty:ssä"
#: nscd/nscd.c:104
msgid "NUMBER"
msgstr "MÄÄRÄ"
#: nscd/nscd.c:104
msgid "Start NUMBER threads"
msgstr "Käynnistä MÄÄRÄ säiettä"
#: nscd/nscd.c:105
msgid "Shut the server down"
msgstr "Sammuta palvelin"
#: nscd/nscd.c:106
#, fuzzy
msgid "Print current configuration statistics"
msgstr "Näytä nykyiset asetustilastot"
#: nscd/nscd.c:107
msgid "TABLE"
msgstr "TAULUKKO"
#: nscd/nscd.c:108
msgid "Invalidate the specified cache"
msgstr "Poista käytöstä määritelty välimuisti"
#: nscd/nscd.c:109
msgid "TABLE,yes"
msgstr "TAULUKKO,kyllä"
#: nscd/nscd.c:110
msgid "Use separate cache for each user"
msgstr "Käytä erillistä välimuistia jokaiselle käyttäjälle"
#: nscd/nscd.c:115
msgid "Name Service Cache Daemon."
msgstr "Nimipalvelun välimuistidemoni."
#: nscd/nscd.c:147 nss/getent.c:876 nss/makedb.c:123
#, c-format
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "väärä määrä argumentteja"
#: nscd/nscd.c:157
#, fuzzy, c-format
msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
msgstr "asetustiedostoa ei voi lukea; tämä on vakavaa"
#: nscd/nscd.c:166
#, c-format
msgid "already running"
msgstr "on jo käynnissä"
#: nscd/nscd.c:181 nscd/nscd.c:236
#, c-format
msgid "cannot fork"
msgstr "haarauttaminen ei onnistu"
#: nscd/nscd.c:244
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\""
msgstr "työhakemistoa ei voi vaihtaa ”/”:ksi"
#: nscd/nscd.c:252
msgid "Could not create log file"
msgstr "Lokitiedostoa ei voitu luoda"
#: nscd/nscd.c:305 nscd/nscd.c:330 nscd/nscd_stat.c:172
#, c-format
msgid "Only root is allowed to use this option!"
msgstr "Vain root-käyttäjä voi käyttää tätä valitsinta!"
#: nscd/nscd.c:345
#, c-format
msgid "'%s' is not a known database"
msgstr "”%s” ei ole tunnettu tietokanta"
#: nscd/nscd.c:370 nscd/nscd_stat.c:191
#, c-format
msgid "write incomplete"
msgstr "keskeneräinen kirjoitus"
#: nscd/nscd.c:381
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot read invalidate ACK"
msgstr "tiedoston dataa ei voi lukea"
#: nscd/nscd.c:387
#, fuzzy, c-format
msgid "invalidation failed"
msgstr "Muutos epäonnistui"
#: nscd/nscd.c:397
#, c-format
msgid "secure services not implemented anymore"
msgstr ""
#: nscd/nscd_conf.c:57
#, fuzzy, c-format
msgid "database %s is not supported"
msgstr "muunnos merkistöön ”%s” ei ole tuettu"
#: nscd/nscd_conf.c:108
#, c-format
msgid "Parse error: %s"
msgstr "Jäsennysvirhe: %s"
#: nscd/nscd_conf.c:194
#, c-format
msgid "Must specify user name for server-user option"
msgstr "Palvelinkäyttäjä-valitsimelle on annettava käyttäjänimi"
#: nscd/nscd_conf.c:201
#, fuzzy, c-format
msgid "Must specify user name for stat-user option"
msgstr "Palvelinkäyttäjä-valitsimelle on annettava käyttäjänimi"
#: nscd/nscd_conf.c:245
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
msgstr "%s: virheellinen arvo kentälle ”%s”"
#: nscd/nscd_conf.c:260
#, fuzzy, c-format
msgid "Must specify value for restart-interval option"
msgstr "Palvelinkäyttäjä-valitsimelle on annettava käyttäjänimi"
#: nscd/nscd_conf.c:274
#, c-format
msgid "Unknown option: %s %s %s"
msgstr "Tuntematon valitsin: %s %s %s"
#: nscd/nscd_conf.c:287
#, c-format
msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/nscd_conf.c:307
#, c-format
msgid "maximum file size for %s database too small"
msgstr ""
#: nscd/nscd_stat.c:141
#, c-format
msgid "cannot write statistics: %s"
msgstr "tilastoa ei voi kirjoittaa: %s"
#: nscd/nscd_stat.c:156
msgid "yes"
msgstr "kyllä"
#: nscd/nscd_stat.c:157
msgid "no"
msgstr "ei"
#: nscd/nscd_stat.c:168
#, c-format
msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
msgstr "Vain root ja %s voivat käyttää tätä valitsinta!"
#: nscd/nscd_stat.c:179
#, c-format
msgid "nscd not running!\n"
msgstr "nscd ei ole käynnissä!\n"
#: nscd/nscd_stat.c:203
#, c-format
msgid "cannot read statistics data"
msgstr "tilastodataa ei voi lukea"
#: nscd/nscd_stat.c:206
#, c-format
msgid ""
"nscd configuration:\n"
"\n"
"%15d server debug level\n"
msgstr ""
"nscd-asetukset:\n"
"\n"
"%15d palvelimen debug-taso\n"
#: nscd/nscd_stat.c:230
#, c-format
msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
msgstr ""
#: nscd/nscd_stat.c:233
#, c-format
msgid " %2uh %2um %2lus server runtime\n"
msgstr ""
#: nscd/nscd_stat.c:235
#, c-format
msgid " %2um %2lus server runtime\n"
msgstr ""
#: nscd/nscd_stat.c:237
#, c-format
msgid " %2lus server runtime\n"
msgstr ""
#: nscd/nscd_stat.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%15d current number of threads\n"
"%15d maximum number of threads\n"
"%15lu number of times clients had to wait\n"
"%15s paranoia mode enabled\n"
"%15lu restart internal\n"
msgstr ""
"%15d säikeiden nykyinen määrä\n"
"%15d säikeiden enimmäismäärä\n"
"%15lu number of times clients had to wait\n"
"%15s paranoiatila käytössä\n"
"%15lu restart internal\n"
#: nscd/nscd_stat.c:273
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"%s cache:\n"
"\n"
"%15s cache is enabled\n"
"%15s cache is persistent\n"
"%15s cache is shared\n"
"%15zu suggested size\n"
"%15zu total data pool size\n"
"%15zu used data pool size\n"
"%15lu seconds time to live for positive entries\n"
"%15lu seconds time to live for negative entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache hits on positive entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache hits on negative entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache misses on positive entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache misses on negative entries\n"
"%15lu%% cache hit rate\n"
"%15zu current number of cached values\n"
"%15zu maximum number of cached values\n"
"%15zu maximum chain length searched\n"
"%15<PRIuMAX> number of delays on rdlock\n"
"%15<PRIuMAX> number of delays on wrlock\n"
"%15<PRIuMAX> memory allocations failed\n"
"%15s check /etc/%s for changes\n"
msgstr ""
"\n"
"%s-välimuisti:\n"
"\n"
"%15s välimuisti on käytössä\n"
"%15Zd ehdotettu koko\n"
"%15ld sekuntia elinaikaa positiivisille merkinnöille\n"
"%15ld sekuntia elinaikaa negatiivisille merkinnöille\n"
"%15ld välimuistiosumaa positiivisiin merkintöihin\n"
"%15ld välimuistiosumaa negatiivisiin merkintöihin\n"
"%15ld välimuistiharhayritystä positiivisiin merkintöihin\n"
"%15ld välimuistiharhayritystä negatiivisiin merkintöihin\n"
"%15ld%% välimuistiosuma-aste\n"
"%15s tarkista muutokset tiedostosta /etc/%s\n"
#: nscd/pwdcache.c:443
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
msgstr "”%s” ei löytynyt salasanavälimuistista!"
#: nscd/pwdcache.c:445
#, fuzzy, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
msgstr "”%s” ei löytynyt salasanavälimuistista!"
#: nscd/pwdcache.c:523
#, c-format
msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
msgstr "Virheellinen numeerinen uid ”%s”!"
#: nscd/selinux.c:156