blob: f14abb192ab4607c2bf786952112d3db61da91ae [file] [log] [blame]
# -*- mode: po; coding: utf-8; -*- Slovenian message catalog for GNU libc.
# Copyright (C) 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
# Primož Peterlin <primozz.peterlin@gmail.com>, 2013, 2014.
# $Id: libc-2.18.90.20140105.sl.po,v 1.1 2014/02/02 15:58:03 peterlin Exp $
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.18.90.20140105\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-coreutils@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-05 17:40+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-02 16:58+0100\n"
"Last-Translator: Primož Peterlin <primozz.peterlin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovenian <translation-team-sl@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: sl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
#: argp/argp-help.c:227
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: parameter ARGP_HELP_FMT zahteva podano vrednost"
#: argp/argp-help.c:237
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: neznan parameter ARGP_HELP_FMT"
#: argp/argp-help.c:250
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Smetje v ARGP_HELP_FMT: %s"
#: argp/argp-help.c:1214
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Argumenti, navedeni kot obvezni ali neobvezni pri dolgi obliki izbire, so obvezni ali neobvezni tudi pri vseh odgovarjajočih kratkih oblikah."
#: argp/argp-help.c:1600
msgid "Usage:"
msgstr "Uporaba:"
#: argp/argp-help.c:1604
msgid " or: "
msgstr " ali: "
#: argp/argp-help.c:1616
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [IZBIRA...]"
#: argp/argp-help.c:1643
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Poskusite »%s --help« ali »%s --usage« za izčrpnejša navodila.\n"
#: argp/argp-help.c:1671
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Poročila o napakah javite na %s.\n"
#: argp/argp-parse.c:101
msgid "Give this help list"
msgstr "Poda ta seznam pomoči"
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Poda kratka navodila za uporabo"
#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:115
#: nss/makedb.c:120
msgid "NAME"
msgstr "IME"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Nastavi ime programa"
#: argp/argp-parse.c:105
msgid "SECS"
msgstr "SEK"
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Premor SEK sekund (privzeto 3600)"
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Izpis izdaje programa"
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(PROGRAMSKA NAPAKA) Različica ni poznana?!"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Preveč argumentov\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(PROGRAMSKA NAPAKA) Izbira bi morala biti prepoznana?!"
#: assert/assert-perr.c:35
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sNepričakovana napaka: %s\n"
#: assert/assert.c:101
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
"%n"
msgstr ""
"%s%s%s:%u: %s%sPredpostavka »%s« spodletela.\n"
"%n"
#: catgets/gencat.c:110
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Ustvari zaglavno datoteko C IME z definicijami simbolov"
#: catgets/gencat.c:112
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Ne uporabljaj obstoječega kataloga, zahtevaj novo izhodno datoteko"
#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Zapiši izhod na datoteko IME"
#: catgets/gencat.c:118
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr "Ustvari katalog sporočil.\vČe je VHODNA_DATOTEKA enaka -, se vhod bere s standardnega vhoda. Če je IZHODNA_DATOTEKA enaka -, se izhod zapisuje na standardni izhod.\n"
#: catgets/gencat.c:123
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o IZHODNA_DATOTEKA [VHODNA_DATOTEKA]...\n"
"[IZHODNA_DATOTEKA [VHODNA_DATOTEKA]...]"
#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
#: elf/pldd.c:219 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
#: locale/programs/localedef.c:376 login/programs/pt_chown.c:88
#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:969 nss/makedb.c:369
#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Za navodila o prijavljanju napak prosim poglejte:\n"
"%s.\n"
#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:235 elf/sotruss.ksh:75
#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:402
#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:485 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"To je prost program; pogoji, pod katerimi ga lahko razmnožujete in\n"
"razširjate so navedeni v izvorni kodi. Za program ni NOBENEGA jamstva,\n"
"niti jamstev USTREZNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA RABO.\n"
#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:240 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
#: locale/programs/localedef.c:407 malloc/memusage.sh:75
#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:490 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
#: posix/getconf.c:1108
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Avtor(ica): %s.\n"
#: catgets/gencat.c:281
msgid "*standard input*"
msgstr "*standardni vhod*"
#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "Vhodne datoteke »%s« ni mogoče odpreti"
#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
msgid "illegal set number"
msgstr "neveljavna številka množice"
#: catgets/gencat.c:443
msgid "duplicate set definition"
msgstr "podvojena definicija množice"
#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
msgid "this is the first definition"
msgstr "to je prva definicija"
#: catgets/gencat.c:516
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "neznana množica »%s«"
#: catgets/gencat.c:557
msgid "invalid quote character"
msgstr "neveljavna navednica"
#: catgets/gencat.c:570
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "neznana direktiva »%s«: vrstica se ne upošteva"
#: catgets/gencat.c:615
msgid "duplicated message number"
msgstr "podvojena številka sporočila"
#: catgets/gencat.c:666
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "podvojen identifikator sporočila"
#: catgets/gencat.c:723
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "neveljaven znak: sporočilo se ne upošteva"
#: catgets/gencat.c:766
msgid "invalid line"
msgstr "neveljavna vrstica"
#: catgets/gencat.c:820
msgid "malformed line ignored"
msgstr "okvarjena vrstici se ne upošteva"
#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "izhodne datoteke »%s« ni mogoče odpreti"
#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "neveljavno ubežno zaporedje"
#: catgets/gencat.c:1209
msgid "unterminated message"
msgstr "nezaključeno sporočilo"
#: catgets/gencat.c:1233
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "ob odpiranju starega kataloga"
#: catgets/gencat.c:1324
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "moduli za pretvorbo niso na voljo"
#: catgets/gencat.c:1350
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "ubežnega znaka ni mogoče ugotoviti"
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Ne uporabljaj medpomnilnika na izhodu"
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Izpiši podatke, pridobljene s profiliranjem PC"
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[DATOTEKA]"
#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "vhodne datoteke ni mogoče odpreti"
#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "glave ni mogoče prebrati"
#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "neveljavna velikost kazalca"
#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Uporaba: xtrace [IZBIRA]... PROGRAM [IZBIRA_PROGRAMA]...\\n"
#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.ksh:56 elf/sotruss.ksh:67
#: elf/sotruss.ksh:135 malloc/memusage.sh:26
msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
msgstr "Poskusite »%s --help« ali »%s --usage« za izčrpnejša navodila.\\n"
#: debug/xtrace.sh:38
msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
msgstr "%s: izbira »%s« zahteva argument\\n"
#: debug/xtrace.sh:45
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Sledi izvajanju programa z izpisom funkcije, ki se trenutno izvaja.\n"
"\n"
" --data=DATOTEKA Programa ne poženi, ampak le izpiši podatke iz\n"
" DATOTEKE.\n"
" -?,--help Izpiši ta navodila in končaj.\n"
" --usage Kratko navodilo za uporabo.\n"
" -V,--version Različica programa.\n"
"\n"
"Argumenti, navedeni kot obvezni pri dolgi obliki izbire, so obvezni tudi za kratko.\n"
#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.ksh:49
#: malloc/memusage.sh:64
msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
msgstr "Za napotke glede javljanja napak prosim poglejte:\\\\n%s.\\\\n"
#: debug/xtrace.sh:125
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: neprepoznana izbira \\»$1«\\n"
#: debug/xtrace.sh:138
msgid "No program name given\\n"
msgstr "Ime programa ni podano\\n"
#: debug/xtrace.sh:146
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr "izvedljivega programa \\»$program« ni moč najti\\n<"
#: debug/xtrace.sh:150
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "\\»$program« ni izvedljiv program\\n<<"
#: dlfcn/dlinfo.c:63
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_SELF uporabljen v kodi se ni dinamično naložil"
#: dlfcn/dlinfo.c:72
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "nepodprt zahtevek dlinfo"
#: dlfcn/dlmopen.c:63
msgid "invalid namespace"
msgstr "neveljaven imenski prostor"
#: dlfcn/dlmopen.c:68
msgid "invalid mode"
msgstr "napačna zaščita"
#: dlfcn/dlopen.c:64
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "napačen parameter zaščita"
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "neznano"
#: elf/cache.c:135
msgid "Unknown OS"
msgstr "Neznan OS"
#: elf/cache.c:140
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1318
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Ni mogoče odpreti predpomnilniške datoteke %s\n"
#: elf/cache.c:171
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "mmap predpomnilniške datoteke ni uspel.\n"
#: elf/cache.c:175 elf/cache.c:189
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Datoteka ni predpomnilniška datoteka.\n"
#: elf/cache.c:222 elf/cache.c:232
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "%d knjižnic najdeno v predpomnilniku »%s«\n"
#: elf/cache.c:426
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Začasne predpomnilniške datoteke %s ni mogoče ustvariti"
#: elf/cache.c:434 elf/cache.c:444 elf/cache.c:448 elf/cache.c:453
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Zapisovanje predpomnilniških podatkov ni uspelo"
#: elf/cache.c:458
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Sprememba pravic dostopa za %s na %#o ni uspela"
#: elf/cache.c:463
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Preimenovanje %s v %s ni uspelo"
#: elf/dl-close.c:383 elf/dl-open.c:470
msgid "cannot create scope list"
msgstr "seznama področja ni mogoče ustvariti"
#: elf/dl-close.c:776
msgid "shared object not open"
msgstr "deljeni predmet ni odprt"
#: elf/dl-deps.c:112
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "DST ni dovoljen pri programih SUID/SGID"
#: elf/dl-deps.c:125
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "prazna zamenjava dinamičnega niza žetonov"
#: elf/dl-deps.c:131
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "pomožne datoteke »%s« ni mogoče naložiti zaradi prazne zamenjave dinamičnega niza žetonov\n"
#: elf/dl-deps.c:479
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "seznama odvisnosti ni mogoče dodeliti"
#: elf/dl-deps.c:516 elf/dl-deps.c:576
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "seznama iskalnih simbolov ni mogoče dodeliti"
#: elf/dl-deps.c:556
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Pri LD_TRACE_PRELINKING filtri niso podprti"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "NAPAKA DINAMIČNEGA POVEZOVALNIKA!!!"
#: elf/dl-error.c:127
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "napaka ob nalaganju deljene knjižnice"
#: elf/dl-fptr.c:87 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:93
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "strani za tabelo fdesc ni mogoče preslikati"
#: elf/dl-fptr.c:191 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:206
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "strani za tabelo fptr ni mogoče preslikati"
#: elf/dl-fptr.c:220 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:235
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "interna napaka: symidx je izven obsega tabele fptr"
#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
msgid "cannot create capability list"
msgstr "seznama sposobnosti ni mogoče ustvariti"
#: elf/dl-load.c:465
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "zapisa imena ni mogoče dodeliti"
#: elf/dl-load.c:550 elf/dl-load.c:666 elf/dl-load.c:749 elf/dl-load.c:868
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "predpomnilnika za iskalno pot ni mogoče ustvariti"
#: elf/dl-load.c:641
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "kopije RUNPATH/RPATH ni mogoče ustvariti"
#: elf/dl-load.c:735
msgid "cannot create search path array"
msgstr "polja iskalnih poti ni mogoče ustvariti"
#: elf/dl-load.c:940
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "statusa deljenega predmeta ni mogoče ugotoviti"
#: elf/dl-load.c:1018
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "ni mogoče odpreti naprave /dev/zero"
#: elf/dl-load.c:1065 elf/dl-load.c:2348
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "deljenega predmetnega deskriptorja ni mogoče ustvariti"
#: elf/dl-load.c:1084 elf/dl-load.c:1761 elf/dl-load.c:1864
msgid "cannot read file data"
msgstr "podatkov datoteke ni mogoče prebrati"
#: elf/dl-load.c:1130
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "poravnava ukaza ELF za nalaganje ni poravnana s stranjo"
#: elf/dl-load.c:1137
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "naslov/odmik ukaza ELF za nalaganje ni primerno poravnan"
#: elf/dl-load.c:1222
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "podatkovnih struktur TLS za začetno nit ni mogoče dodeliti"
#: elf/dl-load.c:1245
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "rokovanje s podatki TLS ni mogoče"
#: elf/dl-load.c:1264
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "predmetna datoteka nima včitljivega segmenta"
#: elf/dl-load.c:1300
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "preslikava segmenta iz deljenega predmeta ni uspela"
#: elf/dl-load.c:1326
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "dinamično nalaganje izvedljive datoteke ni mogoče"
#: elf/dl-load.c:1389 elf/dl-load.c:1498
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "sprememba zaščite pomnilnika ni mogoča"
#: elf/dl-load.c:1408
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "ničelnih strani ni mogoče preslikati"
#: elf/dl-load.c:1422
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "predmetna datoteka nima dinamične sekcije"
#: elf/dl-load.c:1445
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "dlopen() na deljenih predmetih ni mogoč"
#: elf/dl-load.c:1458
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "dodelitev pomnilnika za glavo programa ni mogoča"
#: elf/dl-load.c:1475 elf/dl-open.c:195
msgid "invalid caller"
msgstr "neveljaven klicatelj"
#: elf/dl-load.c:1518
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "izvedljivega sklada ni mogoče omogočiti, kot to zahteva deljeni predmet"
#: elf/dl-load.c:1531
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "datotečnega deskriptorja ni mogoče zapreti"
#: elf/dl-load.c:1761
msgid "file too short"
msgstr "datoteka je prekratka"
#: elf/dl-load.c:1797
msgid "invalid ELF header"
msgstr "neveljavna glava ELF"
#: elf/dl-load.c:1809
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "kodiranje podatkov datoteke ELF ni »big-endian«"
#: elf/dl-load.c:1811
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "kodiranje podatkov datoteke ELF ni »little-endian«"
#: elf/dl-load.c:1815
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "identifikator različice datoteke ELF se ne ujema s trenutnim"
#: elf/dl-load.c:1819
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "OS ABI datoteke ELF ni veljaven"
#: elf/dl-load.c:1822
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "različica ABI datoteke ELF ni veljavna"
#: elf/dl-load.c:1825
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "neničelno zapolnjenje pri e_ident"
#: elf/dl-load.c:1828
msgid "internal error"
msgstr "interna napaka"
#: elf/dl-load.c:1835
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "različica datoteke ELF se ne ujema s trenutno"
#: elf/dl-load.c:1843
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "samo ET_DYN in ET_EXEC je mogoče naložiti"
#: elf/dl-load.c:1849
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "phentsize datoteke ELF ni pričakovane velikosti"
#: elf/dl-load.c:2367
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "napačen razred ELF: ELFCLASS64"
#: elf/dl-load.c:2368
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "napačen razred ELF: ELFCLASS32"
#: elf/dl-load.c:2371
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "deljene predmetne datoteke ni mogoče odpreti"
#: elf/dl-lookup.c:753 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:770
msgid "relocation error"
msgstr "napaka pri premikanju"
#: elf/dl-lookup.c:780 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:797
msgid "symbol lookup error"
msgstr "napaka pri iskanju simbola"
#: elf/dl-open.c:102
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "ni mogoče razširiti globalnega področja"
#: elf/dl-open.c:520
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "Zapletanje števca generacij TLS! Prosim, javite to napako."
#: elf/dl-open.c:542
msgid "cannot load any more object with static TLS"
msgstr "nobenega predmeta s statičnim TLS ni več mogoče naložiti"
#: elf/dl-open.c:602
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "neveljavni način za dlopen()"
#: elf/dl-open.c:619
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "nobenega imenskega prostora za dlmopen() ni več na voljo"
#: elf/dl-open.c:637
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "neveljavni ciljni imenski prostor pri dlmopen()"
#: elf/dl-reloc.c:158
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "ni mogoče dodeliti pomnilnika v statičnem bloku TLS"
#: elf/dl-reloc.c:250
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "segmenta se ne da odščititi za pisanje pred premikom"
#: elf/dl-reloc.c:313
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: v predmetu %s ni najti PLTREL\n"
#: elf/dl-reloc.c:324
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: pomnilnika ni dovolj za shranjevanje rezultatov premikanja %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:340
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "zaščite segmenta po premiku ni mogoče povrniti"
#: elf/dl-reloc.c:369
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "dodatne zaščite pomnilnika po premiku ni mogoče uporabiti"
#: elf/dl-sym.c:153
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT uporabljen v kodi se ni dinamično naložil"
#: elf/dl-tls.c:923
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "podatkovnih struktur TLS ni mogoče ustvariti"
#: elf/dl-version.c:166
msgid "version lookup error"
msgstr "napaka pri vpogledu v različico"
#: elf/dl-version.c:296
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "ni mogoče dodeliti tabele sklicev različic"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "Izpiši vsebino predpomnilnika"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Ustvarjaj obširna sporočila"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Ne gradi predpomnilnika"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Ne ustvarjaj povezav"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Spremeni delovni imenik v KOREN in ga uporabi kot korenski imenik"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "KOREN"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "PREDPOMNILNIK"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Uporabi PREDPOMNILNIK kot predpomnilniško datoteko"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr "KONF"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Uporabi KONF kot nastavitveno datoteko"
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Obdelaj le imenike, določene v ukazni vrstici. Ne gradi predpomnilnika."
#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Ročno poveži posamične knjižnice."
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "OBLIKA"
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Uporabljena oblika: new (nova), old (stara) ali compat (združljiva; privzeto)"
#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Ne upoštevaj nadomestne predpomnilniške datoteke"
#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Nastavi izvajalne povezave dinamičnega povezovalnika."
#: elf/ldconfig.c:346
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Pot »%s« je podana več kot enkrat"
#: elf/ldconfig.c:386
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "»%s« ni poznan tip knjižnice"
#: elf/ldconfig.c:414
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Statusa %s ni moč ugotoviti"
#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Statusa %s ni moč ugotoviti\n"
#: elf/ldconfig.c:498
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s ni simbolna povezava\n"
#: elf/ldconfig.c:517
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Ni mogoče odstraniti povezave %s"
#: elf/ldconfig.c:523
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Ni mogoče ustvariti povezave %s na %s"
#: elf/ldconfig.c:529
msgid " (changed)\n"
msgstr " (zamenjano)\n"
#: elf/ldconfig.c:531
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (PRESKOČENO)\n"
#: elf/ldconfig.c:586
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "Neuspelo iskanje %s"
#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Ni mogoče izvesti lstat %s"
#: elf/ldconfig.c:609
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Datoteka %s ni bila upoštevana, ker ni navadna datoteka."
#: elf/ldconfig.c:618
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Povezava ni bila ustvarjena, ker ni bilo moč najti soname za %s"
#: elf/ldconfig.c:701
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika %s"
#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:90
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Vhodne datoteke %s ni moč najti.\n"
#: elf/ldconfig.c:800
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Statusa %s ni moč ugotoviti"
#: elf/ldconfig.c:929
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "knjižnica libc5 %s v napačnem imeniku"
#: elf/ldconfig.c:932
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "knjižnica libc6 %s v napačnem imeniku"
#: elf/ldconfig.c:935
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "knjižnica libc4 %s v napačnem imeniku"
#: elf/ldconfig.c:963
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "knjižnici %s in %s v imeniku %s imata isti soname, a sta različnega tipa."
#: elf/ldconfig.c:1072
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "Opozorilo: nastavitvene datoteke ni mogoče prebrati in se je ne upošteva: %s"
#: elf/ldconfig.c:1138
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: skladenjska napaka v vrstici hwcap"
#: elf/ldconfig.c:1144
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: kazalec hwcap %lu nad največjim %u"
#: elf/ldconfig.c:1151 elf/ldconfig.c:1159
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: kazalec hwcap %lu je že definiran kot %s"
#: elf/ldconfig.c:1162
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: podvojeni hwcap %lu %s"
#: elf/ldconfig.c:1184
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "ob izbiri -r je potrebo absolutno ime za nastavitveno datoteko"
# #-#-#-#-# coreutils-8.22-pre3.sl.po (GNU coreutils 8.22-pre3) #-#-#-#-#
# ! INEXACT
# #-#-#-#-# gnulib-3.0.0.6062.a6b16.sl.po (gnulib 3.0.0.6062.a6b16) #-#-#-#-#
# ! INEXACT
# #-#-#-#-# gettext-tools-0.18.3.sl.po (GNU gettext-tools 0.18.3) #-#-#-#-#
# Morda ,,Zmanjkalo pomnilnika''?
#: elf/ldconfig.c:1191 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:432
#: malloc/obstack.c:434 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "pomnilnik porabljen"
#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: imenika %s ni mogoče prebrati"
#: elf/ldconfig.c:1267
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "relativna pot »%s« uporabljena za izgradnjo predpomnilnika"
#: elf/ldconfig.c:1297
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Sprememba imenika na / ni mogoča"
#: elf/ldconfig.c:1338
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Ni mogoče odpreti imenika %s s predpomnilniško datoteko\n"
#: elf/ldd.bash.in:42
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "Avtorja: %s in %s.\n"
#: elf/ldd.bash.in:47
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
"Uporaba: ldd [IZBIRA]... DATOTEKA...\n"
" --help izpiši ta navodila in končaj\n"
" --version različica programa\n"
" -d, --data-relocs obdelaj premike podatkov\n"
" -r, --function-relocs obdelaj premike podatkov in funkcij\n"
" -u, --unused izpiši neuporabljene neposredne odvisnosti\n"
" -v, --verbose izpiši vse informacije\n"
#: elf/ldd.bash.in:80
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: izbira \\»%s« je dvoumna"
#: elf/ldd.bash.in:87
msgid "unrecognized option"
msgstr "neprepoznana izbira"
#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:125
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "Poskusite »ldd --help« za več informacij."
#: elf/ldd.bash.in:124
msgid "missing file arguments"
msgstr "manjkajoči argumenti datoteke"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "Datoteka ali imenik s tem imenom ne obstaja"
#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:488
msgid "not regular file"
msgstr "ni navadna datoteka"
#: elf/ldd.bash.in:153
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "opozorilo: nimate dovoljenja za izvajanje za"
#: elf/ldd.bash.in:182
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tni dinamična izvedljiva datoteka"
#: elf/ldd.bash.in:190
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "zaključek z neznano izhodno kodo"
#: elf/ldd.bash.in:195
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "napaka: nimate dovoljenja za branje za"
#: elf/pldd-xx.c:105
#, c-format
msgid "cannot find program header of process"
msgstr "programske glave procesa ni mogoče najti"
#: elf/pldd-xx.c:110
#, c-format
msgid "cannot read program header"
msgstr "programske glave ni mogoče prebrati"
#: elf/pldd-xx.c:135
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section"
msgstr "dinamične sekcije ni mogoče prebrati"
#: elf/pldd-xx.c:147
#, c-format
msgid "cannot read r_debug"
msgstr "branje r_debug ni mogoče"
#: elf/pldd-xx.c:167
#, c-format
msgid "cannot read program interpreter"
msgstr "programskega tolmača ni mogoče prebrati"
#: elf/pldd-xx.c:196
#, c-format
msgid "cannot read link map"
msgstr "preslikave povezav ni mogoče prebrati"
#: elf/pldd-xx.c:207
#, c-format
msgid "cannot read object name"
msgstr "imena predmeta ni mogoče prebrati"
#: elf/pldd.c:62
msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
msgstr "Izpiši seznam dinamičnih deljenih predmetov, naloženih v proces."
#: elf/pldd.c:66
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: elf/pldd.c:97
#, c-format
msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
msgstr "Zahtevan je natančno en parameter z ID procesa.\n"
#: elf/pldd.c:109
#, c-format
msgid "invalid process ID '%s'"
msgstr "neveljavna identifikacijska številka procesa »%s«"
#: elf/pldd.c:117
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "ni mogoče odpreti %s"
#: elf/pldd.c:142
#, c-format
msgid "cannot open %s/task"
msgstr "ni mogoče odpreti %s/task"
#: elf/pldd.c:145
#, c-format
msgid "cannot prepare reading %s/task"
msgstr "ni mogoče pripraviti %s/task za branje"
#: elf/pldd.c:158
#, c-format
msgid "invalid thread ID '%s'"
msgstr "neveljavna identifikacijska številka niti »%s«"
#: elf/pldd.c:169
#, c-format
msgid "cannot attach to process %lu"
msgstr "pripenjanje k procesu %lu ni mogoče"
#: elf/pldd.c:261
#, c-format
msgid "cannot get information about process %lu"
msgstr "informacije o procesu %lu niso na voljo"
#: elf/pldd.c:274
#, c-format
msgid "process %lu is no ELF program"
msgstr "proces %lu ni program ELF"
#: elf/readelflib.c:34
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "datoteka %s je okrnjena\n"
#: elf/readelflib.c:66
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "%s je 32-bitna datoteka ELF.\n"
#: elf/readelflib.c:68
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "%s je 64-bitna datoteka ELF.\n"
#: elf/readelflib.c:70
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "Neznani ELFCLASS v datoteki %s.\n"
#: elf/readelflib.c:77
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "%s ni deljena predmetna datoteka (tip: %d).\n"
#: elf/readelflib.c:108
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "več kot en dinamični segment\n"
#: elf/readlib.c:96
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "fstat() na datoteki %s ni mogoče izvesti.\n"
#: elf/readlib.c:107
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "Datoteka %s je prazna, brez preverjanja."
#: elf/readlib.c:113
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "Datoteka %s je premajhna, brez preverjanja."
#: elf/readlib.c:123
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "mmap() na datoteki %s ni mogoče izvesti.\n"
#: elf/readlib.c:161
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "%s ni datoteka ELF - magično zaporedje bajtov na začetku je napačno.\n"
#: elf/sln.c:84
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
"\n"
msgstr ""
#: elf/sln.c:109
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: napaka pri odpiranju datoteke: %m\n"
#: elf/sln.c:146
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "V vrstici %d ni tarče\n"
#: elf/sln.c:178
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s: cilj ne sme biti imenik\n"
#: elf/sln.c:184
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr "%s: odstranitev starega cilja ni uspela\n"
#: elf/sln.c:192
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: neveljaven cilj: %s\n"
#: elf/sln.c:207 elf/sln.c:216
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr ""
#: elf/sotruss.ksh:32
#, sh-format
msgid ""
"Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
" -F, --from FROMLIST Trace calls from objects on FROMLIST\n"
" -T, --to TOLIST Trace calls to objects on TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit Also show exits from the function calls\n"
" -f, --follow Trace child processes\n"
" -o, --output FILENAME Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
"\t\t\t -f is also used) instead of standard error\n"
"\n"
" -?, --help Give this help list\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" --version Print program version"
msgstr ""
#: elf/sotruss.ksh:46
msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
msgstr "Argumenti, navedeni kot obvezni ali neobvezni pri dolgi obliki izbire, so\\nobvezni ali neobvezni tudi pri vseh odgovarjajočih kratkih oblikah.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:55
msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
msgstr "%s: izbira zahteva argument -- »%s«\\n"
#: elf/sotruss.ksh:61
msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: izbira ni enopomenska; možnosti so:"
#: elf/sotruss.ksh:79
msgid "Written by %s.\\n"
msgstr "Avtor(ica): %s.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:86
msgid ""
"Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
msgstr ""
#: elf/sotruss.ksh:134
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
msgstr "%s: neprepoznana izbira »%c%s«\\n"
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Izbira izhoda:"
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr ""
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:433
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "nalaganje deljenega predmeta »%s« ni uspelo"
#: elf/sprof.c:442
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "internih deskriptorjev ni mogoče ustvariti"
#: elf/sprof.c:554
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "Ponovno odpiranje deljenega predmeta »%s« ni uspelo"
#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "branje zaglavij razdelkov ni uspelo"
#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "branje tabele nizov zaglavja razdelka ni uspelo"
# POZOR!!! Razisci, kaj program res tu pocne!
# ! INEXACT
#: elf/sprof.c:595
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** Ni mogoče prebrati imena datoteke debuginfo: %m\n"
#: elf/sprof.c:616
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "imena datoteke ni mogoče ugotoviti"
#: elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "branje zaglavja ELF ni uspelo"
#: elf/sprof.c:685
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:715
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "nalaganje simbolnih podatkov ni uspelo"
#: elf/sprof.c:780
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:789
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:797
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:808
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:816
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "napaka pri zapiranju datoteke s podatki za profiliranje"
#: elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "internega deskriptorja ni mogoče ustvariti"
#: elf/sprof.c:899
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr ""
#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "prostora za simbolne podatke ni mogoče dodeliti"
#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "izhodne datoteke ni mogoče odpreti"
#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "napaka pri zapiranju vhoda »%s«"
#: iconv/iconv_charmap.c:461
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr ""
#: iconv/iconv_charmap.c:480 iconv/iconv_prog.c:539
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "nepopolni znak ali pomično zaporedje na koncu medpomnilnika"
#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_charmap.c:561 iconv/iconv_prog.c:582
#: iconv/iconv_prog.c:618
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "napaka pri branju vhoda"
#: iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:600
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "vhodnega medpomnilnika ni mogoče dodeliti"
#: iconv/iconv_prog.c:59
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Specifikacija V/I zapisa:"
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "encoding of original text"
msgstr "kodiranje izvirnega besedila"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding for output"
msgstr "prekodiranje za izhod"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "Information:"
msgstr "Informacija:"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "seznam vseh znanih naborov znakov"
#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:129
msgid "Output control:"
msgstr "Nadzor nad izhodom:"
#: iconv/iconv_prog.c:65
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "izpusti neveljavne znake na izhodu"
#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
#: locale/programs/localedef.c:122 locale/programs/localedef.c:124
#: locale/programs/localedef.c:126 locale/programs/localedef.c:147
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "FILE"
msgstr "DATOTEKA"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "output file"
msgstr "izhodna datoteka"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "suppress warnings"
msgstr "brez izpisa opozoril"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "print progress information"
msgstr "izpis informacije o napredku"
#: iconv/iconv_prog.c:73
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Pretvori navedene datoteke iz enega kodnega nabora v drugega."
#: iconv/iconv_prog.c:77
msgid "[FILE...]"
msgstr "[DATOTEKA...]"
#: iconv/iconv_prog.c:233
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "pretvorbe iz nabora »%s« v nabor »%s« niso podprte"
#: iconv/iconv_prog.c:238
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "pretvorbe iz nabora »%s« niso podprte"
#: iconv/iconv_prog.c:245
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "pretvorbe v nabor »%s« niso podprte"
#: iconv/iconv_prog.c:249
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "pretvorba iz »%s« v nabor »%s« ni podprta"
#: iconv/iconv_prog.c:259
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "zagon procesa pretvorbe ni uspel"
#: iconv/iconv_prog.c:357
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "napaka pri zapiranju izhodne datoteke"
#: iconv/iconv_prog.c:458
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "pretvorba ustavljena zaradi težav pri pisanju na izhod"
#: iconv/iconv_prog.c:535
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr ""
#: iconv/iconv_prog.c:543
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "interna napaka (neveljavni deskriptor)"
#: iconv/iconv_prog.c:546
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "neznana napaka iconv() %d"
#: iconv/iconv_prog.c:791
msgid ""
"The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:109
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:113
msgid "[DIR...]"
msgstr "[IMENIK...]"
#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:133
msgid "PATH"
msgstr "POT"
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:299
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:294
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:430
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr ""
#: iconv/iconvconfig.c:1239
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "izhodne datoteke ni mogoče ustvariti"
#: inet/rcmd.c:163
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: Pomnilnika ni mogoče rezervirati\n"
#: inet/rcmd.c:178
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: vtičnica: Vsa vrata so v rabi\n"
#: inet/rcmd.c:206
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "priklapljanje na naslov %s: "
#: inet/rcmd.c:219
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Poskuša se %s...\n"
#: inet/rcmd.c:255
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr ""
#: inet/rcmd.c:271
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr ""
#: inet/rcmd.c:274
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr ""
#: inet/rcmd.c:306
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr ""
#: inet/rcmd.c:330
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr ""
#: inet/rcmd.c:486
msgid "lstat failed"
msgstr "lstat ni uspel"
#: inet/rcmd.c:493
msgid "cannot open"
msgstr "ni mogoče odpreti"
#: inet/rcmd.c:495
msgid "fstat failed"
msgstr "fstat ni uspel"
#: inet/rcmd.c:497
msgid "bad owner"
msgstr ""
#: inet/rcmd.c:499
msgid "writeable by other than owner"
msgstr ""
#: inet/rcmd.c:501
msgid "hard linked somewhere"
msgstr ""
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "zmanjkalo pomnilnika"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr ""
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr ""
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Neznana ključna beseda .netrc %s"
#: libidn/nfkc.c:463
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Znak izven obsega UTF-8"
#: locale/programs/charmap-dir.c:57
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "imenika %s ni mogoče ustvariti"
#: locale/programs/charmap.c:138
#, fuzzy, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "Datoteke z vzorcem datuma ni najti"
#: locale/programs/charmap.c:195
#, fuzzy, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "znakovne enote niso podprte"
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:337
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: število vrstice mora biti pozitivno"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, fuzzy, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "napaka v %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
#, fuzzy
msgid "invalid definition"
msgstr "%s:%d: neveljavna definicija niza"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
#, fuzzy
msgid "bad argument"
msgstr "neveljavni argument %s"
#: locale/programs/charmap.c:403
#, fuzzy, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "podvojena definicija sporočila"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argument %s mora biti eno samo ločilo"
#: locale/programs/charmap.c:471
#, fuzzy
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "znakovne enote niso podprte"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, fuzzy, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "napaka v %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
#, fuzzy
msgid "no symbolic name given"
msgstr "Ime arhiva ni podano"
#: locale/programs/charmap.c:553
#, fuzzy
msgid "invalid encoding given"
msgstr "neveljavni padajoči razpon"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:564
#, fuzzy
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "preveč znakov v množici"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
#: locale/programs/ld-ctype.c:2159 locale/programs/ld-ctype.c:2910
#: locale/programs/ld-identification.c:368
#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:943
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:842
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: napaka pri krajšanju"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
#: locale/programs/ld-ctype.c:2156 locale/programs/ld-ctype.c:2927
#: locale/programs/ld-identification.c:384
#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:959
#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "Predčasen znak za konec datoteke"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
#: locale/programs/repertoire.c:419
#, fuzzy
msgid "invalid names for character range"
msgstr "neveljavno ime razreda znakov"
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr ""
#: locale/programs/charmap.c:1087
#, fuzzy
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "vrednost %s je tolikšna, da ni strojno predstavljiva"
#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
#: locale/programs/ld-ctype.c:462 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "tip terminala »%s« ni določen"
#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:221
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "tip terminala »%s« ni določen"
#: locale/programs/ld-address.c:246
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "tip terminala »%s« ni določen"
#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "Del %s ne ustreza %s"
#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2534
#: locale/programs/ld-identification.c:280
#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:848
#: locale/programs/ld-time.c:890
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "izbira --output: polje %s je uporabljeno več kot enkrat"
#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
#: locale/programs/ld-identification.c:284 locale/programs/ld-messages.c:277
#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:742
#: locale/programs/ld-time.c:811 locale/programs/ld-time.c:853
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "zablodeli znak v določilu polja"
#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
#: locale/programs/ld-ctype.c:2907 locale/programs/ld-identification.c:365
#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:941
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
#: locale/programs/ld-ctype.c:1888 locale/programs/ld-ctype.c:2146
#: locale/programs/ld-ctype.c:2732 locale/programs/ld-ctype.c:2918
#: locale/programs/ld-identification.c:375
#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:950
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "napaka v skladnji"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:435
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:442
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:449
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
#: locale/programs/ld-collate.c:532
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:588
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:624
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "z uporabo %s pravil za urejanje"
#: locale/programs/ld-collate.c:789
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "prazen %s ni dovoljen"
#: locale/programs/ld-collate.c:884
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:940
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: Preveč argumentov\n"
#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1110
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1137
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1179
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1304
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1308
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1405
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1387
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "razmejilnik mora biti en sam znak"
#: locale/programs/ld-collate.c:1582
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1607
#, fuzzy, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "tip terminala »%s« ni določen"
#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1833
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:1862
#, fuzzy, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "preveč napak, nadaljevanje ni možno"
#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "ukaz »e« ni podprt"
#: locale/programs/ld-collate.c:2536
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: more than one 'else'"
msgstr "nobena izbira za pretvorbo ni podana"
#: locale/programs/ld-collate.c:2711
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "podvojena definicija sporočila"
#: locale/programs/ld-collate.c:2747
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:2883
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: neznano dejanje za kontrolno točko"
#: locale/programs/ld-collate.c:3012
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3023
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3033
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3042
#, fuzzy
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "Napaka pri brisanju %s"
#: locale/programs/ld-collate.c:3080
#, fuzzy, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "podvojena definicija sporočila"
#: locale/programs/ld-collate.c:3128
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "Neznano ime signala: %s"
#: locale/programs/ld-collate.c:3157
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3185
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: neveljavno število vrstic"
#: locale/programs/ld-collate.c:3212
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
#: locale/programs/ld-collate.c:3760
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3330
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3348
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3359
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3510
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3706
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3756
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "prazen %s ni dovoljen"
#: locale/programs/ld-collate.c:3775
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-collate.c:3939
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "Najdeno »~%c« brez ujemajočega »~%c«."
#: locale/programs/ld-collate.c:3957
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:481
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:510
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:525
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:539 locale/programs/ld-ctype.c:597
#, fuzzy, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "interna napaka"
#: locale/programs/ld-ctype.c:568
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:584
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:614 locale/programs/ld-ctype.c:652
#, fuzzy, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "neveljavni razred znakov %s"
#: locale/programs/ld-ctype.c:626 locale/programs/ld-ctype.c:663
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:641
#, fuzzy, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "razmejilni znak je dolg več kot en bajt"
#: locale/programs/ld-ctype.c:777
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:826
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:891
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:908
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:1173
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:1179
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:1205
#, fuzzy, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "znakovna enota"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1211
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:1476 locale/programs/ld-ctype.c:1601
#: locale/programs/ld-ctype.c:1707 locale/programs/ld-ctype.c:2397
#: locale/programs/ld-ctype.c:3393
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:1504 locale/programs/ld-ctype.c:2078
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:1631
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:1638
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:1998 locale/programs/ld-ctype.c:2049
#, fuzzy
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "Predčasen zaključek regularnega izraza"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2004 locale/programs/ld-ctype.c:2055
#: locale/programs/ld-ctype.c:2097
msgid "syntax error"
msgstr "napaka v skladnji"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2230
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2245
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2419
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2428
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2443
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2457
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2608
#, fuzzy, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "podvojena definicija sporočila"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2694 locale/programs/ld-ctype.c:2838
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2789
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "podvojena definicija sporočila"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2794
msgid "previous definition was here"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2816
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2969 locale/programs/ld-ctype.c:3053
#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3094
#: locale/programs/ld-ctype.c:3115 locale/programs/ld-ctype.c:3136
#: locale/programs/ld-ctype.c:3157 locale/programs/ld-ctype.c:3197
#: locale/programs/ld-ctype.c:3218 locale/programs/ld-ctype.c:3285
#: locale/programs/ld-ctype.c:3327 locale/programs/ld-ctype.c:3352
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-ctype.c:3058
#: locale/programs/ld-ctype.c:3078 locale/programs/ld-ctype.c:3099
#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3141
#: locale/programs/ld-ctype.c:3162 locale/programs/ld-ctype.c:3202
#: locale/programs/ld-ctype.c:3223 locale/programs/ld-ctype.c:3290
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:3334 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:3415
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:3662
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:3762
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: Zapisanih samo %lu od skupno %lu bajtov"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3827
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-ctype.c:3956
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-identification.c:351
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "podvojena definicija sporočila"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "neveljavna številka polja za prvo datoteko: »%s«"
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: neveljavni regularni izraz: %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:223
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-monetary.c:236
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "vrednost %s od %s obseg %s..%s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: operand ekvivalentnih razredov sme biti en sam znak"
#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-monetary.c:706
#, fuzzy
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "številčna izbira pri ukazu »s« mora biti neničelna"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "neveljavna številka datoteke v določilu polja: %s"
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: neveljavno število izločenih enot"
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: neveljavna začetna vrednost za številčno pripono"
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:726
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:771
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr ""
#: locale/programs/ld-time.c:774
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: preveč vrstic z nadzorno vsoto"
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr ""
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr ""
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr ""
#: locale/programs/linereader.c:496
#, fuzzy
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "nezaključen ukaz »s«"
#: locale/programs/linereader.c:623
#, fuzzy
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "nepopolno večzložno zaporedje na koncu vrstice"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
#, fuzzy
msgid "unterminated string"
msgstr "opozorilo: nezaključen niz"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr ""
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr ""
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr ""
#: locale/programs/locale-spec.c:130
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "Neznano ime signala: %s"
#: locale/programs/locale.c:72
#, fuzzy
msgid "System information:"
msgstr "Pretvorbe imen datotek:"
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available locales"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:77
#, fuzzy
msgid "Modify output format:"
msgstr "Oblika izpisa:\n"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of selected categories"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:80
#, fuzzy
msgid "Print more information"
msgstr "z ohranitvijo zaščite datotek"
#: locale/programs/locale.c:85
msgid "Get locale-specific information."
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:88
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:207
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:223
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr ""
#: locale/programs/locale.c:519
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "med pripravo izpisa"
#: locale/programs/localedef.c:121
#, fuzzy
msgid "Input Files:"
msgstr "Skladnja vhodne datoteke:\n"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:127
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Create old-style tables"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:133
#, fuzzy
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "zapiramo izhodno datoteko %s"
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Strictly conform to POSIX"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:137
msgid "Print more messages"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:138
#, fuzzy
msgid "Archive control:"
msgstr "Nadzor nad pisanjem prek:"
#: locale/programs/localedef.c:140
#, fuzzy
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "ustvarjanje novega arhiva"
#: locale/programs/localedef.c:142
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Replace existing archive content"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:145
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:146
#, fuzzy
msgid "List content of archive"
msgstr "izpiši vsebino arhiva"
#: locale/programs/localedef.c:148
#, fuzzy
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "pri arhiviranju izpusti datoteke na nelokalnih datotečnih sistemih"
#: locale/programs/localedef.c:150
msgid "Generate little-endian output"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:152
msgid "Generate big-endian output"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:157
#, fuzzy
msgid "Compile locale specification"
msgstr "%s zahteva določitev \"-l locale\""
#: locale/programs/localedef.c:160
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:235
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "imenika %s ni mogoče ustvariti"
#: locale/programs/localedef.c:246
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:260 locale/programs/localedef.c:276
#: locale/programs/localedef.c:614 locale/programs/localedef.c:634
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "Vhodne datoteke %s ni mogoče odpreti"
#: locale/programs/localedef.c:288
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "izhodne datoteke \"%s\" ni mogoče ustvariti"
#: locale/programs/localedef.c:380
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
"\t\t repertoire maps: %s\n"
"\t\t locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:582
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr ""
#: locale/programs/localedef.c:588
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr ""
#: locale/programs/locarchive.c:133 locale/programs/locarchive.c:380
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create temporary file: %s"
msgstr "začasne datoteke v %s ni mogoče ustvariti"
#: locale/programs/locarchive.c:167 locale/programs/locarchive.c:430
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "Repozicija arhivske datoteke neuspešna"
#: locale/programs/locarchive.c:174 locale/programs/locarchive.c:437
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "Repozicija arhivske datoteke neuspešna"
#: locale/programs/locarchive.c:189 locale/programs/locarchive.c:452
#: locale/programs/locarchive.c:674
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "Ni mogoče odpreti arhiva %s"
#: locale/programs/locarchive.c:211
#, fuzzy, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "nastavitev nove vloge %s ni uspela"
# Je to res v redu?
# ! INEXACT
#: locale/programs/locarchive.c:223
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "ni mogoče spremeniti na skupino nič"
#: locale/programs/locarchive.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "Prebrano samo %d zlogov z arhiva %s"
#: locale/programs/locarchive.c:355
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "Repozicija arhivske datoteke neuspešna"
#: locale/programs/locarchive.c:460
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "ustvarjanje novega arhiva"
#: locale/programs/locarchive.c:529
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "Repozicija arhivske datoteke neuspešna"
#: locale/programs/locarchive.c:538
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "Stisnjenega arhiva ni mogoče združevati"
#: locale/programs/locarchive.c:546
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "ustvarjanje novega arhiva"
#: locale/programs/locarchive.c:608
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "Ni mogoče odpreti arhiva %s"
#: locale/programs/locarchive.c:613
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "Ni mogoče odpreti arhiva %s"
#: locale/programs/locarchive.c:632
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "Ni mogoče odpreti arhiva %s"
#: locale/programs/locarchive.c:655
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "Ni mogoče odpreti arhiva %s"
#: locale/programs/locarchive.c:728
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr ""
#: locale/programs/locarchive.c:1003 locale/programs/locarchive.c:1018
#: locale/programs/locarchive.c:1030 locale/programs/locarchive.c:1042
#: locale/programs/locfile.c:350
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "Ni mogoče odpreti arhiva %s"
#: locale/programs/locarchive.c:1206
#, fuzzy, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "Datoteke z vzorcem datuma ni najti"
#: locale/programs/locarchive.c:1357
#, fuzzy, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Branje %s\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1363
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr ""
#: locale/programs/locarchive.c:1369
#, fuzzy, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr ",%s` ni imenik"
#: locale/programs/locarchive.c:1376
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "imenika %s ni mogoče odpreti"
#: locale/programs/locarchive.c:1448
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr ""
# POZOR!!! Razisci, kaj program res tu pocne!
# ! INEXACT
#: locale/programs/locarchive.c:1512
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "ni mogoče prebrati imen datotek iz %s"
#: locale/programs/locarchive.c:1584
#, fuzzy, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "%s: Ni najdeno v arhivu"
#: locale/programs/locfile.c:137
#, fuzzy, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argument %s mora biti eno samo ločilo"
#: locale/programs/locfile.c:257
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr ""
#: locale/programs/locfile.c:800
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "varnostne kopije %s ni mogoče odpreti za pisanje"
#: locale/programs/locfile.c:824
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr ""
#: locale/programs/locfile.c:920
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "izhodne datoteke \"%s\" ni mogoče ustvariti"
#: locale/programs/locfile.c:956
#, fuzzy
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "manjkajoč argument k »%s«"
#: locale/programs/locfile.c:960
#, fuzzy
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "datoteka vsebuje znak NUL"
#: locale/programs/locfile.c:979
#, fuzzy
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "tip ne sme biti določen, kadar iznašamo nize"
#: locale/programs/locfile.c:993
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr ""
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr ""
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr ""
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "imena ni moč nastaviti na %s"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, fuzzy, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "Datoteke z vzorcem datuma ni najti"
#: login/programs/pt_chown.c:78
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr ""
#: login/programs/pt_chown.c:92
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
#: login/programs/pt_chown.c:198
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "preveč argumentov"
#: login/programs/pt_chown.c:206
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr ""
#: malloc/mcheck.c:346
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr ""
#: malloc/mcheck.c:349
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr ""
#: malloc/mcheck.c:352
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr ""
#: malloc/mcheck.c:355
msgid "block freed twice\n"
msgstr ""
#: malloc/mcheck.c:358
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr ""
#: malloc/memusage.sh:32
#, fuzzy
msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
msgstr "%s: izbira »--%s« zahteva argument\n"
#: malloc/memusage.sh:38
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
#: malloc/memusage.sh:99
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
#: malloc/memusage.sh:191
#, fuzzy
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "%s: izbira »%s« je dvoumna\n"
#: malloc/memusage.sh:200
#, fuzzy
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "%s: neprepoznana izbira »--%s«\n"
#: malloc/memusage.sh:213
#, fuzzy
msgid "No program name given"
msgstr "Ime arhiva ni podano"
#: malloc/memusagestat.c:56
#, fuzzy
msgid "Name output file"
msgstr "zapiramo izhodno datoteko %s"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "STRING"
msgstr "NIZ"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr ""
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr ""
#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr ""
#: malloc/memusagestat.c:63
msgid "VALUE"
msgstr ""
#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr ""
#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr ""
#: malloc/memusagestat.c:70
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr ""
#: malloc/memusagestat.c:73
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr ""
#: misc/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Neznana sistemska napaka"
#: nis/nis_callback.c:188
#, fuzzy
msgid "unable to free arguments"
msgstr "preveč argumentov datoteke"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Uspešno"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:7
#, fuzzy
msgid "Unknown object"
msgstr "Neznana napaka"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:9
#, fuzzy
msgid "Generic system error"
msgstr "Neznana sistemska napaka"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr ""
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:14
#, fuzzy
msgid "Server out of memory"
msgstr "zmanjkalo pomnilnika"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:17
#, fuzzy
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "Neveljavna koda operacije"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:19
#, fuzzy
msgid "Unable to create callback"
msgstr "ni mogoče ustvariti trde povezave %s"
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:21
#, fuzzy
msgid "Not found, no such name"
msgstr "%s: Ni najdeno v arhivu"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:23
#, fuzzy
msgid "Modification failed"
msgstr "Neveljaven čas spremembe"
#: nis/nis_error.h:24
#, fuzzy
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "uporabnik %s ne obstaja"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:28
#, fuzzy
msgid "Too many attributes"
msgstr "preveč argumentov"
#: nis/nis_error.h:29
#, fuzzy
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "napaka v podprocesu"
#: nis/nis_error.h:30
#, fuzzy
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "Ravnanje z atributi datotek:"
#: nis/nis_error.h:31
#, fuzzy
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "imenik ,%s` ni berljiv"
#: nis/nis_error.h:32
#, fuzzy
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "napaka pri pisanju v podproces %s"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:35
#, fuzzy
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "%s ni ime obstoječega uporabnika"
#: nis/nis_error.h:36
#, fuzzy
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Dodelitev pomnilnika ni uspela"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:40
#, fuzzy
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "Datoteka ali imenik s tem imenom ne obstaja"
#: nis/nis_error.h:41
#, fuzzy
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "odpiranje ni uspelo"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr ""
#: nis/nis_error.h:47
#, fuzzy
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "ni mogoče ustvariti procesa za %s -d"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr ""
#: nis/nis_local_names.c:121
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:133
#, fuzzy
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "Neznana napaka"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:168
#, fuzzy, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Uporaba: %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:175
#, fuzzy
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Seznam predikatov:\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:181
#, fuzzy
msgid "None.\n"
msgstr " opravljeno.\n"
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:257
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr "član skupine"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:270
#, fuzzy, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "neveljavno število stoplcev: %s"
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:292
#, fuzzy, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Ni povezana z %s"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:327
#, fuzzy, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "odstranjen imenik: %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print.c:373
#, fuzzy, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "število bajtov"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:116
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:124
msgid " Explicit members:\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:129
msgid " No explicit members\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:132
msgid " Implicit members:\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:137
msgid " No implicit members\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:140
msgid " Recursive members:\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:145
msgid " No recursive members\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:148
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:153
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:156
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:161
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:164
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr ""
#: nis/nis_print_group_entry.c:169
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr ""
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr ""
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
#, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr ""
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr ""
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr ""
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr ""
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr ""
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:834
#, fuzzy
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Nepričakovani argumenti"
#: nis/ypclnt.c:837
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:843
msgid "No such map in server's domain"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No such key in map"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:849
#, fuzzy
msgid "Internal NIS error"
msgstr "interna napaka"
#: nis/ypclnt.c:852
#, fuzzy
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Dodelitev pomnilnika ni uspela"
#: nis/ypclnt.c:855
msgid "No more records in map database"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:867
msgid "Local domain name not set"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:870
msgid "NIS map database is bad"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:873
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:879
msgid "Database is busy"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:882
#, fuzzy
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Neznana napaka"
#: nis/ypclnt.c:922
#, fuzzy
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "interna napaka"
#: nis/ypclnt.c:925
msgid "Domain not bound"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:928
#, fuzzy
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Dodelitev pomnilnika ni uspela"
#: nis/ypclnt.c:931
#, fuzzy
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Neznana napaka"
#: nis/ypclnt.c:972
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr ""
#: nis/ypclnt.c:990
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr ""
#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:494
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr ""
#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:496
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr ""
#: nscd/cache.c:151
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr ""
#: nscd/cache.c:153
msgid " (first)"
msgstr ""
#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1019
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "ni mogoče ugotoviti statistike %s: %s"
#: nscd/cache.c:331
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr ""
#: nscd/cache.c:360
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:571
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:579
#, fuzzy
msgid "uninitialized header"
msgstr "neveljavna vrednost glave %s"
#: nscd/connections.c:584
#, fuzzy
msgid "header size does not match"
msgstr "Del %s ne ustreza %s"
#: nscd/connections.c:594
#, fuzzy
msgid "file size does not match"
msgstr "Del %s ne ustreza %s"
#: nscd/connections.c:611
#, fuzzy
msgid "verification failed"
msgstr "primerjanje nizov ni uspelo"
#: nscd/connections.c:625
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:721
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:652
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "dostop do %s ni mogoč"
#: nscd/connections.c:700
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:707
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:710
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "začasne datoteke ni mogoče ustvariti"
#: nscd/connections.c:781
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "ni mogoče ustvariti posebne datoteke %s"
#: nscd/connections.c:820
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:869
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "ni mogoče odpreti %s"
#: nscd/connections.c:889 nscd/connections.c:953
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "%s: ne-blokirnega načina ni mogoče spremeniti"
#: nscd/connections.c:897 nscd/connections.c:963
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "ni mogoče nastaviti časa za »%s«"
#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1003
#, c-format
msgid "register trace file %s for database %s"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1133
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1167
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1172
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1177
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1215 nscd/connections.c:1268
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "Pisanje na %s ni možno"
#: nscd/connections.c:1359
#, fuzzy, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "napaka pri čakanju na %s"
#: nscd/connections.c:1419
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1433
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1473
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1483
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1496
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "imenik %s ni dosegljiv"
#: nscd/connections.c:1542
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1551
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "korenskega imenika ni mogoče prestaviti na %s"
#: nscd/connections.c:1744
#, fuzzy, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "napaka pri branju \"%s\""
#: nscd/connections.c:1777
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1790
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1800
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:1805
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:2069 nscd/connections.c:2271
#, c-format
msgid "disabled inotify after read error %d"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:2394
msgid "could not initialize conditional variable"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:2402
msgid "could not start clean-up thread; terminating"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:2416
msgid "could not start any worker thread; terminating"
msgstr ""
#: nscd/connections.c:2467 nscd/connections.c:2468 nscd/connections.c:2485
#: nscd/connections.c:2494 nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2523
#: nscd/connections.c:2534
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "nastavitev novega uporabnika %s ni uspela"
#: nscd/connections.c:2486
#, fuzzy, c-format
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "neveljaven seznam skupin %s"
#: nscd/connections.c:2495
#, fuzzy, c-format
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "pisanje ni uspelo"
#: nscd/connections.c:2513
#, fuzzy, c-format
msgid "setgroups failed"
msgstr "odpiranje ni uspelo"
#: nscd/grpcache.c:413 nscd/hstcache.c:441 nscd/initgrcache.c:418
#: nscd/pwdcache.c:391 nscd/servicescache.c:346
#, fuzzy, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "napaka v %s: %s"
#: nscd/grpcache.c:458 nscd/initgrcache.c:77
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr ""
#: nscd/grpcache.c:460 nscd/initgrcache.c:79
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr ""
#: nscd/grpcache.c:539
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "neveljavno število %s"
#: nscd/mem.c:425
#, c-format
msgid "freed %zu bytes in %s cache"
msgstr ""
#: nscd/mem.c:568
#, c-format
msgid "no more memory for database '%s'"
msgstr ""
#: nscd/netgroupcache.c:126
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr ""
#: nscd/netgroupcache.c:128
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr ""
#: nscd/netgroupcache.c:509
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr ""
#: nscd/netgroupcache.c:512
#, c-format
msgid "Reloading \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:116
msgid "Read configuration data from NAME"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:118
msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:120
msgid "Do not fork, but otherwise behave like a daemon"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:121
msgid "NUMBER"
msgstr "N"
#: nscd/nscd.c:121
msgid "Start NUMBER threads"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:122
msgid "Shut the server down"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:123
msgid "Print current configuration statistics"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:124
msgid "TABLE"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:125
msgid "Invalidate the specified cache"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:126
msgid "TABLE,yes"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:127
msgid "Use separate cache for each user"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:132
msgid "Name Service Cache Daemon."
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:164 nss/getent.c:1003 nss/makedb.c:206
#, c-format
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "napačno število argumentov"
#: nscd/nscd.c:174
#, c-format
msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:183
#, c-format
msgid "already running"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:201
#, c-format
msgid "cannot fork"
msgstr "vejitev ni mogoča"
#: nscd/nscd.c:259
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\""
msgstr "trenutnega imenika ni mogoče povrniti"
#: nscd/nscd.c:267
#, fuzzy
msgid "Could not create log file"
msgstr "%s: Ni mogoče ustvariti datoteke"
#: nscd/nscd.c:339 nscd/nscd.c:364 nscd/nscd_stat.c:173
#, c-format
msgid "Only root is allowed to use this option!"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:379
#, fuzzy, c-format
msgid "'%s' is not a known database"
msgstr "%s ni ime obstoječega uporabnika"
#: nscd/nscd.c:404 nscd/nscd_stat.c:192
#, fuzzy, c-format
msgid "write incomplete"
msgstr "POZOR: Arhiv nepopoln"
#: nscd/nscd.c:415
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot read invalidate ACK"
msgstr "ure s stvarnim časom ni moč prebrati"
#: nscd/nscd.c:421
#, fuzzy, c-format
msgid "invalidation failed"
msgstr "pretvorba niza ni uspela"
#: nscd/nscd.c:431
#, c-format
msgid "secure services not implemented anymore"
msgstr ""
#: nscd/nscd.c:462
#, fuzzy, c-format