blob: beeb0714a9ea9cb5aefdb2ab55f5363033921844 [file] [log] [blame]
# GNU libc message catalog for Swedish
# Copyright © 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
# Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>, 1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.18.90.20140105\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-05 17:40+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-09 10:33+0100\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: argp/argp-help.c:227
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: parameter till ARGP_HELP_FMT kräver ett värde"
#: argp/argp-help.c:237
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: Parameter till ARGP_HELP_FMT okänd"
#: argp/argp-help.c:250
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Skräp i ARGP_HELP_FMT: %s"
#: argp/argp-help.c:1214
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Obligatoriska respektive valfria argument för långa flaggor är obligatoriska repektive valfria även för korta."
#: argp/argp-help.c:1600
msgid "Usage:"
msgstr "Användning:"
#: argp/argp-help.c:1604
msgid " or: "
msgstr " eller: "
#: argp/argp-help.c:1616
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [FLAGGA...]"
#: argp/argp-help.c:1643
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" eller \"%s --usage\" för mer information\n"
#: argp/argp-help.c:1671
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"Rapportera fel till %s.\n"
"Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
#: argp/argp-parse.c:101
msgid "Give this help list"
msgstr "Skriv denna hjälplista"
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Ge ett kort hjälpmeddelande"
#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:115
#: nss/makedb.c:120
msgid "NAME"
msgstr "NAMN"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Sätt programnamnet"
#: argp/argp-parse.c:105
msgid "SECS"
msgstr "SEK"
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Vänta i SEK sekunder (standardvärde 3600)"
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Skriv programversion"
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(PROGRAMFEL) Ingen version känd!?"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: För många argument\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(PROGRAMFEL) Flagga skulle känts igen!?"
#: assert/assert-perr.c:35
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sOväntat fel: %s.\n"
#: assert/assert.c:101
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
"%n"
msgstr ""
"%s%s%s:%u: %s%sFörsäkran \"%s\" falsk.\n"
"%n"
#: catgets/gencat.c:110
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Skapa C-huvudfil NAMN innehållande symboldefinitioner"
#: catgets/gencat.c:112
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Använd inte existerande katalog, gör en ny utfil"
#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Skriv resultatet till NAMN"
#: catgets/gencat.c:118
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Skapa meddelandekatalog.\vOm INFIL är - så läses standard in. Om UTFIL\n"
"är - så skrivs resultatet till standard ut.\n"
#: catgets/gencat.c:123
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o UTFIL [INFIL]...\n"
"[UTFIL [INFIL]...]"
#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
#: elf/pldd.c:219 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
#: locale/programs/localedef.c:376 login/programs/pt_chown.c:88
#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:969 nss/makedb.c:369
#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"För felrapporteringsinstruktioner, se:\n"
"%s.\n"
"Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:235 elf/sotruss.ksh:75
#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:402
#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:485 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Copyright © %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT\n"
"ÄNDAMÅL.\n"
#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:240 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
#: locale/programs/localedef.c:407 malloc/memusage.sh:75
#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:490 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
#: posix/getconf.c:1108
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Skrivet av %s.\n"
#: catgets/gencat.c:281
msgid "*standard input*"
msgstr "*standard in*"
#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "kan inte öppna infil \"%s\""
#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
msgid "illegal set number"
msgstr "otillåtet tal för mängd"
#: catgets/gencat.c:443
msgid "duplicate set definition"
msgstr "dubblerad definition av mängd"
#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
msgid "this is the first definition"
msgstr "detta är den första definitionen"
#: catgets/gencat.c:516
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "okänd mängd \"%s\""
#: catgets/gencat.c:557
msgid "invalid quote character"
msgstr "ogiltigt citattecken"
#: catgets/gencat.c:570
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "okänt direktiv \"%s\": rad ignorerad"
#: catgets/gencat.c:615
msgid "duplicated message number"
msgstr "dubblerat meddelandenummer"
#: catgets/gencat.c:666
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "dubblerad meddelandeidentifierare"
#: catgets/gencat.c:723
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "ogiltigt tecken: meddelandet ignorerat"
#: catgets/gencat.c:766
msgid "invalid line"
msgstr "ogiltig rad"
#: catgets/gencat.c:820
msgid "malformed line ignored"
msgstr "felaktig rad ignorerad"
#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\""
#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "ogiltig kontrollsekvens"
#: catgets/gencat.c:1209
msgid "unterminated message"
msgstr "oavslutat meddelande"
#: catgets/gencat.c:1233
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "när gammal katalogfil öppnades"
#: catgets/gencat.c:1324
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "konverteringsmoduler inte tillgängliga"
#: catgets/gencat.c:1350
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "kan inte avgöra kontrolltecken"
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Buffra inte resultatet"
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Visa information genererad av PC-profilering."
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[FIL]"
#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "kan inte öppna infil"
#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "kan inte läsa huvud"
#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "ogiltig pekarstorlek"
#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Användning: xtrace [FLAGGA]... PROGRAM [PROGRAMFLAGGA}...\\n"
#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.ksh:56 elf/sotruss.ksh:67
#: elf/sotruss.ksh:135 malloc/memusage.sh:26
msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
msgstr "Försök med \\\"%s --help\\\" eller \\\"%s --usage\\\" för mer information\\n"
#: debug/xtrace.sh:38
msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
msgstr "%s: flaggan \\\"%s\\\" kräver ett argument\\n"
#: debug/xtrace.sh:45
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Spåra exekvering av ett program genom att skriva ut funktionen som exekveras.\n"
"\n"
" --data=FIL Kör inte programmet, skriv bara ut data från FIL.\n"
"\n"
" -?,--help Visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --usage Visa en kort hjälptext\n"
" -V,--version Visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för\n"
"motsvarande korta.\n"
#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.ksh:49
#: malloc/memusage.sh:64
msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
msgstr ""
"För felrapporteringsinstruktioner, se:\\\\n%s.\\\\n\n"
"Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.\\\\n"
#: debug/xtrace.sh:125
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: okänd flagga \"$1\"\\n"
#: debug/xtrace.sh:138
msgid "No program name given\\n"
msgstr "Inget programnamn givet\\n"
#: debug/xtrace.sh:146
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr "program \"$program\" hittades inte\\n"
#: debug/xtrace.sh:150
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "\"$program\" är inte en körbar binär\\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:63
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_SELF används i kod som inte är dynamiskt laddad"
#: dlfcn/dlinfo.c:72
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "dlinfo-begäran som inte stöds"
#: dlfcn/dlmopen.c:63
msgid "invalid namespace"
msgstr "ogiltig namnrymd"
#: dlfcn/dlmopen.c:68
msgid "invalid mode"
msgstr "ogiltigt läge"
#: dlfcn/dlopen.c:64
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "ogiltig lägesparameter"
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "okänt"
#: elf/cache.c:135
msgid "Unknown OS"
msgstr "Okänt OS"
#: elf/cache.c:140
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1318
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Kan inte öppna cache-fil \"%s\"\n"
#: elf/cache.c:171
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "minnesmappning av cache-fil misslyckades.\n"
#: elf/cache.c:175 elf/cache.c:189
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Filen är inte en cache-fil.\n"
#: elf/cache.c:222 elf/cache.c:232
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "%d bibliotek hittades i cache \"%s\"\n"
#: elf/cache.c:426
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Kan inte skapa temporär cache-fil \"%s\""
#: elf/cache.c:434 elf/cache.c:444 elf/cache.c:448 elf/cache.c:453
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Skrivning av cache-data misslyckades"
#: elf/cache.c:458
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Misslyckades med att byta åtkomsträttigheter för %s till %#o"
#: elf/cache.c:463
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Namnbyte på %s till %s misslyckades"
#: elf/dl-close.c:383 elf/dl-open.c:470
msgid "cannot create scope list"
msgstr "kan inte skapa omfångslista"
#: elf/dl-close.c:776
msgid "shared object not open"
msgstr "delat objekt är inte öppnat"
#: elf/dl-deps.c:112
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "DST inte tillåten i SUID/SGID-program"
#: elf/dl-deps.c:125
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "substitution av \"dynamic string token\" är tom"
#: elf/dl-deps.c:131
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr ""
"kan ite ladda extra \"%s\" på grund av att substitution av\n"
"\"dynamic string token\" är tom\n"
#: elf/dl-deps.c:479
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "kan inte allokera beroendelista"
#: elf/dl-deps.c:516 elf/dl-deps.c:576
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "kan inte allokera söklista för symboler"
#: elf/dl-deps.c:556
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Filter stöds ej med LD_TRACE_PRELINKING"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "FEL I DYNAMISK LÄNKARE!!!"
#: elf/dl-error.c:127
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "fel när delade bibliotek laddades"
#: elf/dl-fptr.c:87 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:93
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "kan inte minnesmappa sidor för fdesc-tabell"
#: elf/dl-fptr.c:191 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:206
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "kan inte minnesmappa sidor för fptr-tabell"
#: elf/dl-fptr.c:220 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:235
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "internt fel: symidx är utanför intervallet för fptr-tabellen"
#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
msgid "cannot create capability list"
msgstr "kan inte skapa egenskapslista"
#: elf/dl-load.c:465
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "kan inte allokera namnpost"
#: elf/dl-load.c:550 elf/dl-load.c:666 elf/dl-load.c:749 elf/dl-load.c:868
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "kan inte skapa cache för sökväg"
#: elf/dl-load.c:641
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "kan inte skapa kopia av RUNPATH/RPATH"
#: elf/dl-load.c:735
msgid "cannot create search path array"
msgstr "kan inte skapa sökvägslista"
#: elf/dl-load.c:940
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "kan inte ta status på delat objekt"
#: elf/dl-load.c:1018
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "kan inte öppna nollfyllnadsenhet"
#: elf/dl-load.c:1065 elf/dl-load.c:2348
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "kan inte skapa delad objektdeskriptor"
#: elf/dl-load.c:1084 elf/dl-load.c:1761 elf/dl-load.c:1864
msgid "cannot read file data"
msgstr "kan inte läsa fildata"
#: elf/dl-load.c:1130
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "ELF-laddkommando är inte på sidgräns"
#: elf/dl-load.c:1137
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "Address/position för ELF-laddkommando är inte på rätt bytegräns"
#: elf/dl-load.c:1222
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "kan inte skapa TLS-datastrukturer för första tråden"
#: elf/dl-load.c:1245
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "kan inte hantera TLS-data"
#: elf/dl-load.c:1264
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "objektfilen har inga laddbara segment"
#: elf/dl-load.c:1300
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "misslyckades att mappa segment från delat objekt"
#: elf/dl-load.c:1326
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "kan inte ladda exekverbar fil dynamiskt"
#: elf/dl-load.c:1389 elf/dl-load.c:1498
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "kan inte ändra minnesskydd"
#: elf/dl-load.c:1408
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "kan inte mappa nollfyllda sidor"
#: elf/dl-load.c:1422
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "objektfilen har ingen dynamisk sektion"
#: elf/dl-load.c:1445
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "delat objekt kan inte göras dlopen() på"
#: elf/dl-load.c:1458
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "kan inte allokera minne för programhuvud"
#: elf/dl-load.c:1475 elf/dl-open.c:195
msgid "invalid caller"
msgstr "ogiltig anropare"
#: elf/dl-load.c:1518
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "kan inte skapa exekverbar stack som delat objekt kräver"
#: elf/dl-load.c:1531
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "kan inte stänga filidentifierare"
#: elf/dl-load.c:1761
msgid "file too short"
msgstr "fil för kort"
#: elf/dl-load.c:1797
msgid "invalid ELF header"
msgstr "ogiltigt ELF-huvud"
#: elf/dl-load.c:1809
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte rak byteordning"
#: elf/dl-load.c:1811
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "Kodning för ELF-fildata är inte omvänd byteordning"
#: elf/dl-load.c:1815
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "ELF-filens versionsidentitet stämmer inte med nuvarande"
#: elf/dl-load.c:1819
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "ELF-fil har felaktig version på OS-ABI"
#: elf/dl-load.c:1822
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "ELF-fil har felaktig version på ABI"
#: elf/dl-load.c:1825
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "ufyllnad med annat än nolltecken i e_ident"
#: elf/dl-load.c:1828
msgid "internal error"
msgstr "internt fel"
#: elf/dl-load.c:1835
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "ELF-filens version stämmer inte med nuvarande"
#: elf/dl-load.c:1843
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "bara ET_DYN och ET_EXEC kan laddas"
#: elf/dl-load.c:1849
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "ELF-filens värde på \"phentsize\" är inte den förväntade"
#: elf/dl-load.c:2367
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "fel ELF-klass: ELFCLASS64"
#: elf/dl-load.c:2368
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "fel ELF-klass: ELFCLASS32"
#: elf/dl-load.c:2371
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "kan inte öppna delad objektfil"
#: elf/dl-lookup.c:753 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:770
msgid "relocation error"
msgstr "fel vid relokering"
#: elf/dl-lookup.c:780 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:797
msgid "symbol lookup error"
msgstr "fel vid symboluppslagning"
#: elf/dl-open.c:102
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "kan inte utöka globalt område"
#: elf/dl-open.c:520
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "Generationsräknare för TLS slog runt! Var snäll och rapportera detta."
#: elf/dl-open.c:542
msgid "cannot load any more object with static TLS"
msgstr "kan inte ladda fler objekt med statiskt TLS"
#: elf/dl-open.c:602
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "ogiltiga flaggor för dlopen()"
#: elf/dl-open.c:619
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "inga fler namnrymder tillgängliga för dlmopen()"
#: elf/dl-open.c:637
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "ogiltig målnamnrymd för dlmopen()"
#: elf/dl-reloc.c:158
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "kan inte allokera minne i statiskt TLS-block"
#: elf/dl-reloc.c:250
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "kan inte göra segment skrivbart för relokering"
#: elf/dl-reloc.c:313
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: hittade inga PLTREL i objekt %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:324
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: slut på minne för att lagra relokeringsresultat för %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:340
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "kan inte återställa segmenträttigheter efter relokering"
#: elf/dl-reloc.c:369
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "kan inte applicera extra minnesskydd efter relokering"
#: elf/dl-sym.c:153
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT används i kod som inte är dynamiskt laddad"
#: elf/dl-tls.c:923
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "kan inte skapa datastrukturer för TLS"
#: elf/dl-version.c:166
msgid "version lookup error"
msgstr "fel vid versionuppslagning"
#: elf/dl-version.c:296
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "kan inte allokera tabell för versionsreferenser"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "Visa cache"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Använd utförligare meddelanden"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Bygg inte cache"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Generera inte länkar"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Byt till och använd ROT som rotkatalog"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "ROT"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "CACHE"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Använd CACHE som cache-fil"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr "CONF"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Använd CONF som konfigurationsfil"
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Behandla endast kataloger givna som argument. Bygg inte cache."
#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Länka enskilda bibliotek manuellt."
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "FORMAT"
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Format att använda: \"new\", \"old\" eller \"compat\" (standardvärde)"
#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Ignorera hjälpcachefilen"
#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Konfigurera bindningar för den dynamiska länkaren."
#: elf/ldconfig.c:346
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Sökväg \"%s\" given mer än en gång"
#: elf/ldconfig.c:386
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "%s är inte en känd bibliotekstyp"
#: elf/ldconfig.c:414
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Kan inte ta status på %s"
#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Kan inte ta status på %s\n"
#: elf/ldconfig.c:498
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s är inte en symbolisk länk\n"
#: elf/ldconfig.c:517
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Kan inte ta bort (unlink) %s"
#: elf/ldconfig.c:523
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Kan inte länka %s till %s"
#: elf/ldconfig.c:529
msgid " (changed)\n"
msgstr " (ändrad)\n"
#: elf/ldconfig.c:531
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (HOPPAR ÖVER)\n"
#: elf/ldconfig.c:586
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "Kan inte hitta %s"
#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Kan inte ta status (lstat) på %s"
#: elf/ldconfig.c:609
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Ignorerar fil %s eftersom den inte är en vanlig fil"
#: elf/ldconfig.c:618
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Ingen länk skapad eftersom \"soname\" inte hittades för %s"
#: elf/ldconfig.c:701
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Kan inte öppna katalog %s"
#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:90
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Hittar inte infil %s.\n"
#: elf/ldconfig.c:800
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Kan inte ta status på %s"
#: elf/ldconfig.c:929
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "libc5-bibliotek %s i fel katalog"
#: elf/ldconfig.c:932
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "libc6-bibliotek %s i fel katalog"
#: elf/ldconfig.c:935
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "libc4-bibliotek %s i fel katalog"
#: elf/ldconfig.c:963
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "bibliotek %s och %s i katalog %s har samma \"soname\" men olika typ."
#: elf/ldconfig.c:1072
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "Varning: Ignorerar konfigurationsfil som inte kan öppnas: %s"
#: elf/ldconfig.c:1138
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: ogiltig syntax på hwcap-raden"
#: elf/ldconfig.c:1144
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu är större än maximum %u"
#: elf/ldconfig.c:1151 elf/ldconfig.c:1159
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: hwcap-index %lu redan definierat som %s"
#: elf/ldconfig.c:1162
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: duplicerad hwcap %lu %s"
#: elf/ldconfig.c:1184
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "behöver absolut filnamn för konfigurationsfil när -r används"
#: elf/ldconfig.c:1191 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:432
#: malloc/obstack.c:434 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "minne slut"
#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: kan inte läsa katalog %s"
#: elf/ldconfig.c:1267
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "relativ sökväg \"%s\" använd för att bygga cache"
#: elf/ldconfig.c:1297
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Kan inte byta katalog till /"
#: elf/ldconfig.c:1338
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Kan inte läsa cache-filkatalog \"%s\"\n"
#: elf/ldd.bash.in:42
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "Skrivet av %s och %s.\n"
#: elf/ldd.bash.in:47
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
"Användning: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --version visa versionsinformation och avsluta\n"
" -d, --data-relocs bearbeta datarelokeringar\n"
" -r, --function-relocs bearbeta data- och funktionsrelokeringar\n"
" -u, --unused skriv ut oanvända direkta beroenden\n"
" -v, --verbose skriv all information\n"
#: elf/ldd.bash.in:80
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: flaggan \"$1\" är tvetydig"
#: elf/ldd.bash.in:87
msgid "unrecognized option"
msgstr "okänd flagga"
#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:125
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "Försök med \"ldd --help\" för mer information"
#: elf/ldd.bash.in:124
msgid "missing file arguments"
msgstr "filargument saknas"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "Filen eller katalogen finns inte"
#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:488
msgid "not regular file"
msgstr "inte en normal fil"
#: elf/ldd.bash.in:153
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "varning: du har inte exekveringsrättighet för"
#: elf/ldd.bash.in:182
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tinte en dynamisk körbar binär"
#: elf/ldd.bash.in:190
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "avslutade med okänd slutstatus"
#: elf/ldd.bash.in:195
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "fel: du har inte läsrättigheter för"
#: elf/pldd-xx.c:105
#, c-format
msgid "cannot find program header of process"
msgstr "kan inte hitta programhuvud för process"
#: elf/pldd-xx.c:110
#, c-format
msgid "cannot read program header"
msgstr "kan inte läsa programhuvud"
#: elf/pldd-xx.c:135
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section"
msgstr "kan inte läsa dynamisk sektion"
#: elf/pldd-xx.c:147
#, c-format
msgid "cannot read r_debug"
msgstr "kan inte läsa r_debug"
#: elf/pldd-xx.c:167
#, c-format
msgid "cannot read program interpreter"
msgstr "kan inte läsa programtolk"
#: elf/pldd-xx.c:196
#, c-format
msgid "cannot read link map"
msgstr "kan inte läsa länkmappning"
#: elf/pldd-xx.c:207
#, c-format
msgid "cannot read object name"
msgstr "kan inte läsa objektnamn"
#: elf/pldd.c:62
msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
msgstr "Visa dynamiska bibliotek som laddats i processen."
#: elf/pldd.c:66
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: elf/pldd.c:97
#, c-format
msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
msgstr "Exakt en parameter med process-ID krävs.\n"
#: elf/pldd.c:109
#, c-format
msgid "invalid process ID '%s'"
msgstr "ogiltig process-ID \"%s\""
#: elf/pldd.c:117
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "kan inte öppna %s"
#: elf/pldd.c:142
#, c-format
msgid "cannot open %s/task"
msgstr "kan inte öppna %s/task"
#: elf/pldd.c:145
#, c-format
msgid "cannot prepare reading %s/task"
msgstr "kan inte förbereda läsning av %s/task"
#: elf/pldd.c:158
#, c-format
msgid "invalid thread ID '%s'"
msgstr "ogiltig tråd-ID \"%s\""
#: elf/pldd.c:169
#, c-format
msgid "cannot attach to process %lu"
msgstr "kan inte binda till process %lu"
#: elf/pldd.c:261
#, c-format
msgid "cannot get information about process %lu"
msgstr "kan inte hämta information om process %lu"
#: elf/pldd.c:274
#, c-format
msgid "process %lu is no ELF program"
msgstr "process %lu är inte ett ELF-program"
#: elf/readelflib.c:34
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "fil %s är trunkerad\n"
#: elf/readelflib.c:66
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "%s är en 32-bitars ELF-fil.\n"
#: elf/readelflib.c:68
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "%s är en 64-bitars ELF-fil.\n"
#: elf/readelflib.c:70
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "Okänd ELFCLASS in fil %s.\n"
#: elf/readelflib.c:77
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "%s är inte en delad objektfil (typ: %d).\n"
#: elf/readelflib.c:108
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "fler än ett dynamiskt segment\n"
#: elf/readlib.c:96
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "Kan inte ta status (fstat) på fil %s.\n"
#: elf/readlib.c:107
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "Fil %s är tom, inte kontrollerad."
#: elf/readlib.c:113
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "Fil %s är för liten, inte kontrollerad."
#: elf/readlib.c:123
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "Kan inte minnesmappa (mmap) fil %s.\n"
#: elf/readlib.c:161
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "%s är inte en ELF-fil, den har inte rätt magiskt tal i början.\n"
#: elf/sln.c:84
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: sln källa mål|fil\n"
"\n"
"\n"
#: elf/sln.c:109
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: fel när fil öppnades: %m\n"
#: elf/sln.c:146
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "Inget mål på rad %d\n"
#: elf/sln.c:178
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s: målet måste inte vara en katalog\n"
#: elf/sln.c:184
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr "%s: misslyckades med att ta bort det gamla målet\n"
#: elf/sln.c:192
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: ogiltigt mål: %s\n"
#: elf/sln.c:207 elf/sln.c:216
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr "Ogiltig länk från \"%s\" till \"%s\": %s\n"
#: elf/sotruss.ksh:32
#, sh-format
msgid ""
"Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
" -F, --from FROMLIST Trace calls from objects on FROMLIST\n"
" -T, --to TOLIST Trace calls to objects on TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit Also show exits from the function calls\n"
" -f, --follow Trace child processes\n"
" -o, --output FILENAME Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
"\t\t\t -f is also used) instead of standard error\n"
"\n"
" -?, --help Give this help list\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" --version Print program version"
msgstr ""
"Användning: sotruss [FLAGGA...] [--] PROGRAM [PROGRAMFLAGGA...]\n"
" -F, --from FRÅNLISTA Spåra anrop från objekt i FRÅNLISTA\n"
" -T, --to TILLLISTA Spåra anrop till objekt i TILLLISTA\n"
"\n"
" -e, --exit Visa även avslut från fuktionsanropen\n"
" -f, --follow Spåra barnprocesser\n"
" -o, --output FILNAMN Skriv utdata till FILNAMN (eller FILNAMN.$PID om\n"
"\t\t\t -f också anges) istället för standard fel.\n"
"\n"
" -?, --help Visa denna hjälptext\n"
" --usage Visa en kort hjälptext\n"
" --version Visa versionsinformation"
#: elf/sotruss.ksh:46
msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
msgstr "Obligatoriska respektive valfria argument för långa flaggor är obligatoriska repektive\\nvalfria även för korta.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:55
msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- \\\"%s\\\"\\n"
#: elf/sotruss.ksh:61
msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: flaggan är tvetydig; alternativ:"
#: elf/sotruss.ksh:79
msgid "Written by %s.\\n"
msgstr "Skrivet av %s.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:86
msgid ""
"Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
msgstr ""
"Användning: %s [-ef] [-F FRÅNLISTA] [-o FILNAMN] [-T TILLLISTA] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from FRÅNLISTA] [--output FILNAMN] [--to TILLLISTA]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMFLAGGA...]\\n"
#: elf/sotruss.ksh:134
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
msgstr "%s: okänd flagga \\\"%c%s\\\"\\n"
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Val av utdata:"
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "skriv lista med räknade vägar och antal användningar"
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "generera platt profil med antal och tider"
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "generera anropsgraf"
#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr "Läs och visa profildata för delat objekt"
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
#: elf/sprof.c:433
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "misslyckades med att ladda delat objekt \"%s\""
#: elf/sprof.c:442
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "kan inte skapa interna deskriptorer"
#: elf/sprof.c:554
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "Öppna delat object \"%s\" igen misslyckades"
#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "läsning av sektionshuvud misslyckades"
#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "läsning av sektionshuvuds strängtabell misslyckades"
#: elf/sprof.c:595
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** Kan inte läsa fil med felsökningsinformation: %m\n"
#: elf/sprof.c:616
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "kan inte avgöra filnamn"
#: elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "läsning av ELF-huvud misslyckades"
#: elf/sprof.c:685
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** Filen \"%s\" är strippad: ingen detaljerad analys är möjlig\n"
#: elf/sprof.c:715
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "misslyckades att ladda symboldata"
#: elf/sprof.c:780
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "kan inte läsa profildata"
#: elf/sprof.c:789
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "när status togs på profildatafilen"
#: elf/sprof.c:797
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "profildatafil \"%s\" stämmer inte för delat objekt \"%s\""
#: elf/sprof.c:808
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "misslyckades att mappa (mmap) profildatafilen"
#: elf/sprof.c:816
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "fel vid stängning av profildatafilen"
#: elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "kan inte skapa intern deskriptor"
#: elf/sprof.c:899
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "\"%s\" är inte en korrekt profildatafil för \"%s\""
#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "kan inte allokera symboldata"
#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "kan inte öppna utfil"
#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "fel vid stängning av indata \"%s\""
#: iconv/iconv_charmap.c:461
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "otillåten indatasekvens vid position %Zd"
#: iconv/iconv_charmap.c:480 iconv/iconv_prog.c:539
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "ofullständigt tecken eller skift-sekvens i slutet på buffert"
#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_charmap.c:561 iconv/iconv_prog.c:582
#: iconv/iconv_prog.c:618
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "fel när indata lästes"
#: iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:600
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "kan inte allokera buffert för indata"
#: iconv/iconv_prog.c:59
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "In/ut formatspecifikation:"
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "encoding of original text"
msgstr "kodning av originaltexten"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding for output"
msgstr "kodning för resultatet"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "Information:"
msgstr "Information:"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "visa alla kända teckenuppsättningar"
#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:129
msgid "Output control:"
msgstr "Val av utdata:"
#: iconv/iconv_prog.c:65
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "visa inte ogiltiga tecken i utdata"
#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
#: locale/programs/localedef.c:122 locale/programs/localedef.c:124
#: locale/programs/localedef.c:126 locale/programs/localedef.c:147
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "FILE"
msgstr "FIL"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "output file"
msgstr "resultatfil"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "suppress warnings"
msgstr "utelämna varningar"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "print progress information"
msgstr "skriv information om körning"
#: iconv/iconv_prog.c:73
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Konvertera kodning i angivna infiler från en kodning till en annan."
#: iconv/iconv_prog.c:77
msgid "[FILE...]"
msgstr "[FIL...]"
#: iconv/iconv_prog.c:233
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "konvertering från \"%s\" och till \"%s\" stöds ej"
#: iconv/iconv_prog.c:238
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "konvertering från \"%s\" stöds ej"
#: iconv/iconv_prog.c:245
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "konvertering till \"%s\" stöds ej"
#: iconv/iconv_prog.c:249
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "konvertering från \"%s\" till \"%s\" stöds ej"
#: iconv/iconv_prog.c:259
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "misslyckades att starta konverteringsprocessen"
#: iconv/iconv_prog.c:357
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "fel vid stängning av utfilen"
#: iconv/iconv_prog.c:458
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "konvertering avslutades på grund av problem med att skriva resultatet"
#: iconv/iconv_prog.c:535
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "otillåten indatasekvens vid position %ld"
#: iconv/iconv_prog.c:543
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "internt fel (otillåten deskriptor)"
#: iconv/iconv_prog.c:546
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "okänt fel från iconv() %d"
#: iconv/iconv_prog.c:791
msgid ""
"The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"Följande lista innehåller alla teckenuppsättningar som är kända. Detta\n"
"betyder inte nödvändigtvis att alla kombinationer av dessa namn kan ges\n"
"som FRÅN och TILL argument. En teckenuppsättning kan ha flera olika namn\n"
"(alias).\n"
"\n"
" "
#: iconv/iconvconfig.c:109
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Skapa en snabbladdande modulkonfigurationsfil för iconv."
#: iconv/iconvconfig.c:113
msgid "[DIR...]"
msgstr "[KATALOG...]"
#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:133
msgid "PATH"
msgstr "VÄG"
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Prefix att använda för alla filåtkomster"
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr "Spara utdata i FIL istället för installationsplatsen (--prefix gäller inte för FIL)"
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "Sök inte i standardkatalogerna, bara i de som ges på kommandoraden"
#: iconv/iconvconfig.c:299
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "Katalogargument krävs när --nostdlib används"
#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:294
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "ingen utfil skapad på grund av varningar"
#: iconv/iconvconfig.c:430
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "vid insättning i sökträd"
#: iconv/iconvconfig.c:1239
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "kan inte generera utfil"
#: inet/rcmd.c:163
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: Kan inte allokera minne\n"
#: inet/rcmd.c:178
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: uttag (socket): Alla portar används\n"
#: inet/rcmd.c:206
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "anslut till adress %s: "
#: inet/rcmd.c:219
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Provar %s...\n"
#: inet/rcmd.c:255
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write: (sätter upp standard fel): %m\n"
#: inet/rcmd.c:271
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (sätter upp standard fel): %m\n"
#: inet/rcmd.c:274
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: protokollfel i förbindelseuppsättning\n"
#: inet/rcmd.c:306
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "uttag (socket): protokollfel i förbindelseuppsättning\n"
#: inet/rcmd.c:330
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: läsning gav för lite data"
#: inet/rcmd.c:486
msgid "lstat failed"
msgstr "misslyckades ta status (lstat)"
#: inet/rcmd.c:493
msgid "cannot open"
msgstr "kan inte öppna"
#: inet/rcmd.c:495
msgid "fstat failed"
msgstr "misslyckades ta status (fstat)"
#: inet/rcmd.c:497
msgid "bad owner"
msgstr "felaktig ägare"
#: inet/rcmd.c:499
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "skrivbar för andra än ägaren"
#: inet/rcmd.c:501
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "hårdlänkad någonstans"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "minnet slut"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Fel: .netrc kan läsas av andra."
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Ta bort lösenord eller gör filen oläsbar för andra"
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Okänt .netrc-nyckelord %s"
#: libidn/nfkc.c:463
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Tecken utanför intervallet för UTF-8"
#: locale/programs/charmap-dir.c:57
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "kan inte läsa teckenuppsättningskatalog \"%s\""
#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "teckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"
#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "standardteckenuppsättningsfil \"%s\" finns inte"
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "teckenuppsättning \"%s\" är inte ASCII-kompatibel, lokal är inte ISO C-kompatibel\n"
#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> måste vara större än <mb_cur_min>\n"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "syntaxfel i prolog: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "ogiltig definition"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "dåligt argument"
#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "dubblerad definition av <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "värdet på <%s> måste vara 1 eller större"
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "värdet på <%s> måste vara större eller lika med värdet på <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "argumentet till <%s> måste vara ett enskilt tecken"
#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "teckenuppsättningar med låsta tillstånd stöds ej"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "syntaxfel i definition av %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "inget symboliskt namn givet"
#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "ogiltig kodning given"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "för få byte i teckenkodning"
#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "för många tecken i teckenkodning"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "inget symboliskt namn givet för slutet av intervallet"
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
#: locale/programs/ld-ctype.c:2159 locale/programs/ld-ctype.c:2910
#: locale/programs/ld-identification.c:368
#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:943
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: definition slutar inte med \"END %1$s\""
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "endast definition av \"WIDTH\" får komma efter definitionen av \"CHARMAP\""
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "värdet på %s måste vara heltal"
#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: fel i tillståndsmaskin"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
#: locale/programs/ld-ctype.c:2156 locale/programs/ld-ctype.c:2927
#: locale/programs/ld-identification.c:384
#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:959
#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: för tidigt filslut"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "okänt tecken \"%s\""
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr ""
"antal byte för bytesekvens angivet i början respektive slutet av intervallet\n"
"skiljer sig: %d respektive %d"
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "ogiltiga namn för teckenintervall"
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "hexadecimalt intervallformat bör endast använda versaler"
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> och <%s> är ogiltiga namn för intervall"
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "övre gräns i intervall är mindre än undre gräns"
#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "resulterande byte för intervall är inte representerbara."
#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
#: locale/programs/ld-ctype.c:462 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Hittade ingen definition för kategori %s"
#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: fält \"%s\" är inte definierat"
#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: fält \"%s\" får inte vara tomt"
#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens \"%%%c\" i fält \"%s\" "
#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: terminologispråkkod \"%s\" inte definierad"
#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: fält \"%s\" får inte definieras"
#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: språkförkortning \"%s\" inte definierad"
#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: värdet på \"%s\" stämmer inte med värdet på \"%s\""
#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: numerisk landkod \"%d\" är inte giltig"
#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2534
#: locale/programs/ld-identification.c:280
#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:848
#: locale/programs/ld-time.c:890
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: fält \"%s\" är deklarerad mer än en gång"
#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
#: locale/programs/ld-identification.c:284 locale/programs/ld-messages.c:277
#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:742
#: locale/programs/ld-time.c:811 locale/programs/ld-time.c:853
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: okänt tecken i fält \"%s\""
#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
#: locale/programs/ld-ctype.c:2907 locale/programs/ld-identification.c:365
#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:941
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: ofullständig \"END\"-rad"
#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
#: locale/programs/ld-ctype.c:1888 locale/programs/ld-ctype.c:2146
#: locale/programs/ld-ctype.c:2732 locale/programs/ld-ctype.c:2918
#: locale/programs/ld-identification.c:375
#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:950
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: syntaxfel"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "\"%.*s\" redan definerad i teckenuppsättning"
#: locale/programs/ld-collate.c:435
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "\"%.*s\" redan definierad i repertoar"
#: locale/programs/ld-collate.c:442
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationssymbol"
#: locale/programs/ld-collate.c:449
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "\"%.*s\" redan definierad som ett kollationselement"
#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: sorteringsordning \"forward\" och \"backward\" är ömsesidigt uteslutande"
#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
#: locale/programs/ld-collate.c:532
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: \"%s\" är nämnd fler än en gång i definitionen av vikt %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:588
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: för många regler, första delen hade bara %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:624
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: inte tillräckligt med sorteringsregler"
#: locale/programs/ld-collate.c:789
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: tomt viktnamn är inte tillåtet"
#: locale/programs/ld-collate.c:884
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: vikter måste använda samma intervallsymbol som namn"
#: locale/programs/ld-collate.c:940
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: för många värden"
#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad vid %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1110
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: start- och slut-symbol i ett intervall måste representera tecken"
#: locale/programs/ld-collate.c:1137
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: bytesekvens för första och sista tecknet måste ha samma längd"
#: locale/programs/ld-collate.c:1179
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: bytesekvens för första tecknet i intervallet är inte mindre än den för sista tecknet"
#: locale/programs/ld-collate.c:1304
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: symboliskt intervall får inte vara omedelbart efter \"order_start\""
#: locale/programs/ld-collate.c:1308
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: symboliskt intervall får inte omedelbart följas av \"order_end\""
#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1405
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "\"%s\" och \"%.*s\" är otillåtna namn för symboliskt intervall"
#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: ordningsföljd för \"%.*s\" redan definierad i %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1387
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
#: locale/programs/ld-collate.c:1582
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: \"position\" måste användas för en given nivå i alla sektioner eller inte alls"
#: locale/programs/ld-collate.c:1607
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "symbol \"%s\" inte definierad"
#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "symbol \"%s\" har samma värde som"
#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "symbol \"%s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:1833
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "ingen definition av \"UNDEFINED\""
#: locale/programs/ld-collate.c:1862
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "för många fel, ger upp"
#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: nästlade villkor stöds inte"
#: locale/programs/ld-collate.c:2536
#, c-format
msgid "%s: more than one 'else'"
msgstr "%s: mer än en \"else\""
#: locale/programs/ld-collate.c:2711
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: dubbla definitioner av \"%s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:2747
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: dubbla deklarationer för sektion \"%s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:2883
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: okänt tecken i namn för kollationssymbol"
#: locale/programs/ld-collate.c:3012
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: okänt tecken i namnet i ekvivalensdefinitionen"
#: locale/programs/ld-collate.c:3023
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: okänt tecken i värdet i ekvivalensdefinitionen"
#: locale/programs/ld-collate.c:3033
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: okänd symbol \"%s\" i ekvivalensdefinition"
#: locale/programs/ld-collate.c:3042
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "fel när ekvivalent kollationssymbol lades till"
#: locale/programs/ld-collate.c:3080
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "dubblerad definition för skript \"%s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3128
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: okänt sektionsnamn \"%.*s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3157
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: dubbla definitioner av ordningsföljd i sektion \"%s\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3185
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: ogiltigt antal sorteringsregler"
#: locale/programs/ld-collate.c:3212
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: flera definitioner av ordningsföljd i namnlös sektion"
#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
#: locale/programs/ld-collate.c:3760
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: nyckelord \"order_end\" saknas"
#: locale/programs/ld-collate.c:3330
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: ordningsföljd för kollationssymbol %.*s är inte definierad ännu"
#: locale/programs/ld-collate.c:3348
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: ordningsföljd för kollationselement %.*s är inte definierad ännu"
#: locale/programs/ld-collate.c:3359
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: kan inte byta ordning efter %.*s: okänd symbol"
#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: nyckelord \"reorder-end\" saknas"
#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: sektion \"%.*s\" okänd"
#: locale/programs/ld-collate.c:3510
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: ogiltig symbol: <%.*s>"
#: locale/programs/ld-collate.c:3706
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: kan inte ha \"%s\" som ändpunkt på ellips"
#: locale/programs/ld-collate.c:3756
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: tom kategoribeskrivning är inte tillåtet"
#: locale/programs/ld-collate.c:3775
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: nyckelord \"reorder-sections-end\" saknas"
#: locale/programs/ld-collate.c:3939
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: \"%s\" utan matchande \"ifdef\" eller \"ifndef\""
#: locale/programs/ld-collate.c:3957
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: \"endif\" utan matchande \"ifdef\" eller \"ifndef\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:481
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "Inget namn definierat i teckenuppsättning"
#: locale/programs/ld-ctype.c:510
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "tecken L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:525
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "tecken L\"\\u%0*x\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:539 locale/programs/ld-ctype.c:597
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "internt fel i %s, rad %u"
#: locale/programs/ld-ctype.c:568
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" måste vara i klass \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:584
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "tecken \"%s\" i klass \"%s\" får inte vara i klass \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:614 locale/programs/ld-ctype.c:652
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "<SP>-tecknet är inte i klass \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:626 locale/programs/ld-ctype.c:663
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "<SP>-tecknet får inte vara i klass \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:641
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "tecken <SP> inte definierat i teckenuppsättning"
#: locale/programs/ld-ctype.c:777
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "\"digit\"-kategori har inte poster i grupper av tio"
#: locale/programs/ld-ctype.c:826
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "inga siffror för indata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
#: locale/programs/ld-ctype.c:891
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i teckenuppsättningen"
#: locale/programs/ld-ctype.c:908
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "alla tecken i \"outdigit\" är inte tillgängliga i repertoaren"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1173
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "teckenklass \"%s\" redan definierad"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1179
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %Zd teckenklasser tillåtna"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1205
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "teckenuppsättning \"%s\" redan definierad"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1211
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "implementationsbegränsning: inte fler än %d teckenuppsättningar tillåtet"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1476 locale/programs/ld-ctype.c:1601
#: locale/programs/ld-ctype.c:1707 locale/programs/ld-ctype.c:2397
#: locale/programs/ld-ctype.c:3393
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: fält \"%s\" innehåller inte exakt tio poster"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1504 locale/programs/ld-ctype.c:2078
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "tillvärdet <U%0*X> i intervallet är mindre än frånvärdet <U%0*X>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1631
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "start- och slutteckensekvens för intervall måste ha samma längd"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1638
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "tillvärdets teckensekvens är mindre än frånvärdets sekvens"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1998 locale/programs/ld-ctype.c:2049
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "för tidigt slut på definition för \"translit_ignore\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2004 locale/programs/ld-ctype.c:2055
#: locale/programs/ld-ctype.c:2097
msgid "syntax error"
msgstr "syntaxfel"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2230
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenklass"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2245
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: syntaxfel i definition av ny teckenuppsättning"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2419
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "intervall måste markeras med två operander av samma typ"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2428
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "med symboliska namn som intervallvärden kan inte absoluta intervallet \"...\" användas"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2443
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "med UCS som intervallvärden måste man använda symboliska hexadecimala intervallet \"..\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2457
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "med teckenkoder som intervallvärden måste man använda absoluta intervallet \"...\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2608
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "dubblerad definition för mappning \"%s\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2694 locale/programs/ld-ctype.c:2838
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: sektion \"translit_start\" avslutas inte med \"translit_end\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2789
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: dubbla definitioner av \"default_missing\""
#: locale/programs/ld-ctype.c:2794
msgid "previous definition was here"
msgstr "här var föregående definition"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2816
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: ingen representerbar definition av \"default_missing\" hittades"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2969 locale/programs/ld-ctype.c:3053
#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3094
#: locale/programs/ld-ctype.c:3115 locale/programs/ld-ctype.c:3136
#: locale/programs/ld-ctype.c:3157 locale/programs/ld-ctype.c:3197
#: locale/programs/ld-ctype.c:3218 locale/programs/ld-ctype.c:3285
#: locale/programs/ld-ctype.c:3327 locale/programs/ld-ctype.c:3352
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: tecken \"%s\" inte definierat men behövs som standardvärde"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-ctype.c:3058
#: locale/programs/ld-ctype.c:3078 locale/programs/ld-ctype.c:3099
#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3141
#: locale/programs/ld-ctype.c:3162 locale/programs/ld-ctype.c:3202
#: locale/programs/ld-ctype.c:3223 locale/programs/ld-ctype.c:3290
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: tecken \"%s\" i teckenuppsättning kan inte representeras med en byte"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3334 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: tecken \"%s\" som behövs som standardvärde kan inte representeras med en byte"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3415
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "inga siffror för utdata definierade och inga standardnamn finns i teckenuppsättningen"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3662
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: transkriberingsdata för lokal \"%s\" är inte tillgänglig"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3762
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabell för klass \"%s\": %lu byte\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3827
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabell för \"%s\": %lu byte\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3956
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: tabell för teckenstorlek: %lu byte\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: ingen idenitifikation för kategori \"%s\""
#: locale/programs/ld-identification.c:351
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: dubbla definitioner av kategori"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: ogiltigt värde för fält \"%s\""
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: fält \"%s\" är odefinierat"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: värde på fält \"%s\" får inte vara en tom sträng"
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: felaktigt reguljärt uttryck för fält \"%s\": %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:223
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" har fel längd"
#: locale/programs/ld-monetary.c:236
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: värdet på fält \"int_curr_symbol\" stämmer inte med giltiga namn i ISO 4217"
#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara i intervallet %d...%d"
#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: värdet för fält \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: \"-1\" måste vara sista post i fält \"%s\""
#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: värden på fält \"%s\" måste vara mindre än 127"
#: locale/programs/ld-monetary.c:706
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "omvandlingsvärde kan inte vara noll"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: ogiltig kontrollsekvens i fält \"%s\""
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är varken \"+\" eller \"-\""
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: riktningsflagga i sträng %Zd i \"era\"-fält är inte ett enskilt tecken"
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ogiltigt tal för tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: skräp i slutet av tilläggsvärde i sträng %Zd i \"era\"-fält"
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ogiltigt startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: skräp i slutet av startdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: startdatum är ogiltigt i sträng %Zd i \"era\"-fält"
#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: ogiltigt slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: skräp i slutet av slutdatum i sträng %Zd i \"era\"-fält"
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: eranamn i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: eraformat i sträng %Zd i \"era\"-fält saknas"
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: tredje operanden för värdet av fält \"%s\" kan inte vara större än %d"
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: värden på fält \"%s\" får inte vara större än %d"
#: locale/programs/ld-time.c:726
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: för få värden för fält \"%s\""
#: locale/programs/ld-time.c:771
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "extra avslutande semikolon"
#: locale/programs/ld-time.c:774
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: för många värden för fält \"%s\""
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "avslutande skräp vid radslutet"
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "skräp i slutet av tal"
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "skräp i slutet av teckenkodsspecifikation"
#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "oavslutat symboliskt namn"
#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "otillåten teckensekvens vid strängslut"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "oavslutad sträng"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "icke-symboliskt teckenvärde bör inte användas"
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i teckenuppsättning"
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "symbol \"%.*s\" finns inte i repertoartabell"
#: locale/programs/locale-spec.c:130
#, c-format
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "okänt namn \"%s\""
#: locale/programs/locale.c:72
msgid "System information:"
msgstr "Systeminformation:"
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Skriv namn på tillgängliga lokaler"
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Skriv namn på tillgängliga teckenuppsättningar"
#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Modify output format:"
msgstr "Ändra utdataformat:"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Skriv namn på valda kategorier"
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Skriv namn på valda nyckelord"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Print more information"
msgstr "Skriv mer information"
#: locale/programs/locale.c:85
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Hämta lokalspecifik information"
#: locale/programs/locale.c:88
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"NAMN\n"
"[-a|-m]"
#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "Kan inte sätta LC_CTYPE till standardlokalen"
#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "Kan inte sätta LC_MESSAGES till standardlokalen"
#: locale/programs/locale.c:207
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "Kan inte sätta LC_COLLATE till standardlokalen"
#: locale/programs/locale.c:223
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "Kan inte sätta LC_ALL till standardlokalen"
#: locale/programs/locale.c:519
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "när utdata förbereddes"
#: locale/programs/localedef.c:121
msgid "Input Files:"
msgstr "Infiler:"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Symboliska teckennamn definierade i FILE"
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Källdefinitioner finns i FILE"
#: locale/programs/localedef.c:127
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "FIL innehåller avbildning från symboliska namn till UCS4-värden"
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Skapa utfil även om varningsmeddelanden genererades"
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Skapa tabeller i gammal stil"
#: locale/programs/localedef.c:133
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Valfri utfilsprefix"
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Strictly conform to POSIX"
msgstr "Var strikt POSIX-konform"
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Undertryck varningar och informationsmeddelanden"
#: locale/programs/localedef.c:137
msgid "Print more messages"
msgstr "Skriv mer meddelanden"
#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Archive control:"
msgstr "Arkivkontroll:"
#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Lägg inte till nya data till arkivet"
#: locale/programs/localedef.c:142
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Lägg till lokaler namngivna av parametrar till arkivet"
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Ersätt befintligt arkivinnehåll"
#: locale/programs/localedef.c:145
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Ta bort lokaler namngivna av parametrar från arkivet"
#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "List content of archive"
msgstr "Visa innehållet i arkivet"
#: locale/programs/localedef.c:148
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "locale.alias-fil som ska användas när arkivet skapas"
#: locale/programs/localedef.c:150
msgid "Generate little-endian output"
msgstr "Generera utdata med omvänd byteordning"
#: locale/programs/localedef.c:152
msgid "Generate big-endian output"
msgstr "Generera utdata med rak byteordning"
#: locale/programs/localedef.c:157
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Kompilera lokalspecifikation"
#: locale/programs/localedef.c:160
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"NAMN\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FIL...\n"
"--list-archive [FIL]"
#: locale/programs/localedef.c:235
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "kan inte skapa katalog för utfiler"
#: locale/programs/localedef.c:246
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "FATALT: systemet definierar inte \"_POSIX2_LOCALEDEF\""
#: locale/programs/localedef.c:260 locale/programs/localedef.c:276
#: locale/programs/localedef.c:614 locale/programs/localedef.c:634
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "kan inte öppna lokaldefinitionsfil \"%s\""
#: locale/programs/localedef.c:288
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "kan inte skriva utfiler till \"%s\""
#: locale/programs/localedef.c:380
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
"\t\t repertoire maps: %s\n"
"\t\t locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Systemets kataloger för teckentabeller : %s\n"
"\t\t repertoartabeller: %s\n"
"\t\t lokal-sökväg : %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:582
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "cirkulärt beroende mellan lokaldefinitioner"
#: locale/programs/localedef.c:588
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "kan inte lägga till en redan inläst lokal \"%s\" en andra gång"
#: locale/programs/locarchive.c:133 locale/programs/locarchive.c:380
#, c-format
msgid "cannot create temporary file: %s"
msgstr "kan inte skapa temporärfil: %s"
#: locale/programs/locarchive.c:167 locale/programs/locarchive.c:430
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "kan inte initiera arkivfil"
#: locale/programs/locarchive.c:174 locale/programs/locarchive.c:437
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "kan inte byta storlek på arkivfil"
#: locale/programs/locarchive.c:189 locale/programs/locarchive.c:452
#: locale/programs/locarchive.c:674
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "kan inte läsa arkivhuvud med mmap"
#: locale/programs/locarchive.c:211
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "misslyckades med att skapa nytt lokalarkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:223
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "kan inte ändra åtkomstläge på nytt lokalarkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:324
#, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "kan inte läsa data från lokalarkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:355
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "kan inte öppna lokalarkivfil med mmap"
#: locale/programs/locarchive.c:460
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "kan inte låsa nytt arkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:529
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "kan inte utöka lokalarkivfil"
#: locale/programs/locarchive.c:538
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "kan inte ändra åtkomstläge på storleksändrat lokalarkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:546
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "kan inte byta namn på nytt arkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:608
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "kan inte öppna lokalarkiv \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:613
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "kan inte ta status på lokalarkiv \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:632
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "kan inte låsa lokalarkiv \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:655
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "kan inte läsa arkivhuvud"
#: locale/programs/locarchive.c:728
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "lokal \"%s\" finns redan"
#: locale/programs/locarchive.c:1003 locale/programs/locarchive.c:1018
#: locale/programs/locarchive.c:1030 locale/programs/locarchive.c:1042
#: locale/programs/locfile.c:350
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "kan inte lägga till till lokalarkiv"
#: locale/programs/locarchive.c:1206
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "fil \"%s\" för lokalalias finns inte"
#: locale/programs/locarchive.c:1357
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Lägger till %s\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1363
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "ta status på \"%s\" misslyckades: %s: ignorerad"
#: locale/programs/locarchive.c:1369
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "\"%s\" är inte en katalog, ignorerad"
#: locale/programs/locarchive.c:1376
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "kan inte öppna katalog \"%s\": %s: ignorerad"
#: locale/programs/locarchive.c:1448
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "ofullständig uppsättning av lokalfiler i \"%s\""
#: locale/programs/locarchive.c:1512
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "kan inte läsa alla filer i \"%s\": ignorerad"
#: locale/programs/locarchive.c:1584
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "lokal \"%s\" finns inte i arkivet"
#: locale/programs/locfile.c:137
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "argumentet till \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"
#: locale/programs/locfile.c:257
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "syntaxfel: inte inne i en lokalsektion"
#: locale/programs/locfile.c:800
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "kan inte öppna utfil \"%s\" för kategori \"%s\""
#: locale/programs/locfile.c:824
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "misslyckades skriva data för kategori \"%s\""
#: locale/programs/locfile.c:920
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "kan inte skapa utfil \"%s\" för kategori \"%s\""
#: locale/programs/locfile.c:956
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "förväntar strängargument för \"copy\""
#: locale/programs/locfile.c:960
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "lokalnamn får endast bestå av portabla tecken"
#: locale/programs/locfile.c:979
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "inget annat nyckelord får anges när \"copy\" används"
#: locale/programs/locfile.c:993
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "definition av \"%1$s\" slutar inte med \"END %1$s\""
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "syntaxfel i repertoartabellsdefinition: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "inget <Uxxxx> eller <Uxxxxxxxx> värde angivet"
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "kan inte spara ny repertoartabell"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "hittar inte repertoarfiltabell \"%s\""
#: login/programs/pt_chown.c:78
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr "Sätt ägare, grupp och åtkomsträttigheter på slavpseudoterminalen som motsvaras av mästerpseudoterminalen given av filidentifierare \"%d\". Detta är hjälpprogrammet för funktionen \"grantpt\". Det är inte tänkt att köras direkt från kommandoraden.\n"
#: login/programs/pt_chown.c:92
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Ägaren sätts till nuvarande användare, gruppen sätts till \"%s\" och åtkomsträttigheter sätts till \"%o\".\n"
"\n"
"%s"
#: login/programs/pt_chown.c:198
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "för många argument"
#: login/programs/pt_chown.c:206
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "behöver installeras \"setuid root\""
#: malloc/mcheck.c:346
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "minnet är konsistent, biblioteket är felaktigt\n"
#: malloc/mcheck.c:349
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "minnet förstört före allokerat block\n"
#: malloc/mcheck.c:352
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "minnet förstört efter slutet på allokerat block\n"
#: malloc/mcheck.c:355
msgid "block freed twice\n"
msgstr "block frigjort två gånger\n"
#: malloc/mcheck.c:358
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "felaktig mcheck_status, biblioteket är felaktigt\n"
#: malloc/memusage.sh:32
msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
msgstr "%s: flaggan \\\"%s\\\" kräver ett argument\\n"
#: malloc/memusage.sh:38
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: memusage [FLAGGA]... PROGRAM [PROGRAMFLAGGA]...\n"
"Spåra minnesanvändning för PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAMN Namn på program att spåra\n"
" -p,--png=FIL Generera PNG-grafik och spara dem i FIL\n"
" -d,--data=FIL Generera binärdata och spara det i FIL\n"
" -u,--unbuffered Buffra inte utdata\n"
" -b,--buffer=ANTAL Samla ANTAL poster innan de skrivs ut\n"
" --no-timer Samla inte extra information med hjälp av tidur\n"
" -m,--mmap Spåra även mmap och dess vänner\n"
"\n"
" -?,--help Visa denna hjälptext och avsluta\n"
" --usage Visa en kort hjälptext\n"
" -V,--version Visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
" Följande flaggor gäller bara när grafik genereras:\n"
" -t,--time-based Gör grafen linjär i tiden\n"
" -T,--total Generera även en graf över totalt minnesutnyttjande\n"
" --title=STRÄNG Använd STRÄNG som titel för grafen.\n"
" -x,--x-size=ANTAL Gör grafiken ANTAL pixlar bred\n"
" -y,--y-size=ANTAL Gör grafiken ANTAL pixlar hög\n"
"\n"
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för\n"
"motsvarande korta.\n"
#: malloc/memusage.sh:99
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
"Syntax: memusage [--data=FIL] [--progname=NAMN] [--png=FIL] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=ANTAL] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=STRÄNG] [--x-size=ANTAL] [--y-size=ANTAL]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMFLAGGA]..."
#: malloc/memusage.sh:191
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "memusage: flaggan \"${1##*=}\" är tvetydig"
#: malloc/memusage.sh:200
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "memusage: okänd flagga \"$1\""
#: malloc/memusage.sh:213
msgid "No program name given"
msgstr "Inget programnamn givet"
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "Name output file"
msgstr "Namnresultatfil"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "STRING"
msgstr "STRÄNG"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Titelsträng att använda i resultatgrafiken"
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Generera utdata linjär i tiden (standardvärde är linjär mot antal funktionsanrop)"
#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Visa också en graf av totala minnesåtgången"
#: malloc/memusagestat.c:63
msgid "VALUE"
msgstr "ANTAL"
#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Gör resultatgrafiken ANTAL pixlar bred"
#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Gör resultatgrafiken ANTAL pixlar hög"
#: malloc/memusagestat.c:70
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Generera grafik från data från minnesprofilering"
#: malloc/memusagestat.c:73
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "DATAFIL [UTFIL]"
#: misc/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"
#: nis/nis_callback.c:188
msgid "unable to free arguments"
msgstr "kan inte avallokera argument"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Lyckat"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr "Troligtvis lyckat"
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr "Inte funnet"
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr "Förmodligen inte funnen"
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr "Cache gick ur tiden"
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "NIS+ servers kan inte nås"
#: nis/nis_error.h:7
msgid "Unknown object"
msgstr "Okänt objekt"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr "Server upptagen, försök igen"
#: nis/nis_error.h:9
msgid "Generic system error"
msgstr "Generiskt systemfel"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr "Första/Nästa-kedja bruten"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Åtkomst nekas"
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr "Inte ägare"
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr "Namn hanteras inte av denna server"
#: nis/nis_error.h:14
msgid "Server out of memory"
msgstr "Server har slut på minne"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr "Objekt med samma namn existerar"
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "Inte huvudserver för denna domän"
#: nis/nis_error.h:17
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "Ogiltigt objekt för operationen"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "Felaktigt namn eller otillåtet namn"
#: nis/nis_error.h:19
msgid "Unable to create callback"
msgstr "Kan inte skapa återanrop"
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "Resultat är skickade till återanropsprocessen"
#: nis/nis_error.h:21
msgid "Not found, no such name"
msgstr "Inte hittad, inget sådant namn"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "Namn/post är inte unik"
#: nis/nis_error.h:23
msgid "Modification failed"
msgstr "Ändring misslyckades"
#: nis/nis_error.h:24
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "Databas för tabell existerar inte"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Post/tabell-typer är inkompatibila"
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "Länk pekar på ett otillåtet namn"
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr "Delvis lyckat"
#: nis/nis_error.h:28
msgid "Too many attributes"
msgstr "För många attribut"
#: nis/nis_error.h:29
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "Fel i RPC-delsystem"
#: nis/nis_error.h:30
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "Saknat eller felaktigt attribut"
#: nis/nis_error.h:31
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "Namngivet objekt är inte sökbart"
#: nis/nis_error.h:32
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "Fel vid kommunikation till återanropsprocess"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "Icke-NIS+ namnrymd påträffad"
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "Otillåten objekttyp för operationen"
#: nis/nis_error.h:35
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "Skickat objekt är inte samma objekt hos servern"
#: nis/nis_error.h:36
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Ändringsoperation misslyckades"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "Fråga otillåten för namngiven tabell"
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "Försök att ta bort en tabell som inte är tom"
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "Fel vid läsande av NIS+ kallstartsfil. Är NIS+ installerad?"
#: nis/nis_error.h:40
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "Fullständig resynkronisering krävs för katalog"
#: nis/nis_error.h:41
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "NIS+ operation misslyckades"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "NIS+-tjänst är otillgänglig eller inte installerad"
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr "Ja, meningen med livet är 42"
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "Kan inte bevisa äkthet hos NIS+ server"
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "Kan inte bevisa äkthet hos NIS+ klient"
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr "Inget filutrymme hos servern"
#: nis/nis_error.h:47
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "Kan inte skapa process hos server"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "Huvudserver är upptagen, full dump omskedulerad."
#: nis/nis_local_names.c:121
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "LOCAL-post för UID %d i katalog %s är inte unik\n"
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "OKÄND"
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "SKENOBJEKT\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "INGET OBJEKT\n"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "KATALOG\n"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "GRUPP\n"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "TABELL\n"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "POST\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "LÄNK\n"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "PRIVAT\n"
#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Okänt objekt)\n"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Namn: \"%s\"\n"
#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Typ: %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Huvudserver:\n"
#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Replikera:\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tNamn : %s\n"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tPublik nyckel: "
#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Ingen.\n"
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie-Hellmann (%d bitar)\n"
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d bitar)\n"
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Okänd (typ = %d, bitar = %d)\n"
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tUniversella adresser (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Livslängd: "
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Standard åtkomsträttigheter:\n"
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tTyp : %s\n"
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tRättigheter : "
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Gruppflaggor: "
#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr ""
"\n"
"Gruppmedlemmar:\n"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Tabelltyp : %s\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Antal kolumner : %d\n"
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Teckenseparator : %c\n"
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Sökväg : %s\n"
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Kolumner :\n"
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tNamn : %s\n"
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tAttribut : "
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tRättigheter : "
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Länkad objekttyp: "
#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Länkad till: %s\n"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tPostdata av typ %s\n"
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u byte] "
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Krypterat data\n"
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Binärdata\n"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Objektnamn : %s\n"
#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Katalog : %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Ägare : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Grupp : %s\n"
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Rättigheter : "
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
"\n"
"Livslängd : "
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Skapad : %s"
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Ändr. tid : %s"
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Objekttyp : "
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Datalängd = %u\n"
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Status : %s\n"
#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Antal objekt : %u\n"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Objekt nr %d:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:116
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Grupppost för \"%s.%s\" grupp:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:124
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Explicita medlemmar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:129
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Inga explicita medlemmar\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:132
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Implicita medlemmar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:137
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Inga implicita medlemmar\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:140
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Rekursiva medlemmar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:145
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Inga rekursiva medlemmar\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:148
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Explicita icke-medlemmar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:153
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Inga explicita icke-medlemmar\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:156
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Implicita icke-medlemmar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:161
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Inga implicita icke-medlemmar\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:164
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Rekursiva icke-medlemmar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:169
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Inga rekursiva icke-medlemmar\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "DES-post för nätnamn %s är inte unikt\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
#, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr "netname2user: gruppid-lista saknas i \"%s\""
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr "netname2user: (nis+ uppslagning) %s\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: DES-post för %s i katalog %s är inte unik"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr "netname2user: principalnamn \"%s\" för långt"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: LOCAL-post för %s i katalog %s är inte unik"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: borde inte ha uid 0"
#: nis/ypclnt.c:834
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Argument för förfrågan felaktiga"
#: nis/ypclnt.c:837
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "RPC-fel vid NIS-operation"
#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Kan inte ansluta till servern som betjänar denna domän"
#: nis/ypclnt.c:843
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Ingen sådan tabell i serverns domän"
#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No such key in map"
msgstr "Ingen sådan nyckel i tabellen"
#: nis/ypclnt.c:849
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Internt NIS-fel"
#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Allokeringsfel för lokal resurs"
#: nis/ypclnt.c:855
msgid "No more records in map database"
msgstr "Inga fler poster i tabelldatabasen"
#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Kan inte kommunicera med portmapper"
#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Kan inte kommunicera med ypbind"
#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Kan inte kommunicera med ypserv"
#: nis/ypclnt.c:867
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Lokalt domännamn inte satt"
#: nis/ypclnt.c:870
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "NIS tabelldatabas är felaktig"
#: nis/ypclnt.c:873
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "NIS versionsskillnad klient/server - kan inte betjäna"
#: nis/ypclnt.c:879
msgid "Database is busy"
msgstr "Databasen är upptagen"
#: nis/ypclnt.c:882
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Okänd NIS-felkod"
#: nis/ypclnt.c:922
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Internt ypbind-fel"
#: nis/ypclnt.c:925
msgid "Domain not bound"
msgstr "Domän inte bunden"
#: nis/ypclnt.c:928
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Allokeringsfel för systemresurs"
#: nis/ypclnt.c:931
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Okänt ypbind-fel"
#: nis/ypclnt.c:972
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: kan inte omvandla värd till nätnamn\n"
#: nis/ypclnt.c:990
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: kan inte hämta serveradress\n"
#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:494
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Hittar inte \"%s\" i värdcache!"
#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:496
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Omladdar \"%s\" i värdcache!"
#: nscd/cache.c:151
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr "lägg till ny post \"%s\" av typen %s för %s till cache%s"
#: nscd/cache.c:153
msgid " (first)"
msgstr " (första)"
#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1019
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "kan inte ta status på fil \"%s\": %s"
#: nscd/cache.c:331
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr "beskär %s cache; tid %ld"
#: nscd/cache.c:360
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "överväger %s-post \"%s\", tidsgräns %<PRIu64>"
#: nscd/connections.c:571
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "ogiltig persistent databasfil \"%s\": %s"
#: nscd/connections.c:579
msgid "uninitialized header"
msgstr "oinitierat huvud"
#: nscd/connections.c:584
msgid "header size does not match"
msgstr "huvudstorlek stämmer inte"
#: nscd/connections.c:594
msgid "file size does not match"
msgstr "filstorlek stämmer inte"
#: nscd/connections.c:611
msgid "verification failed"
msgstr "verifikation misslyckades"
#: nscd/connections.c:625
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "föreslagen storlek på tabellen för databas %s är större än den persistenta databasens tabell"
#: nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:721
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "kan inte skapa läsbar filidentifierare för \"%s\", ingen mmap"
#: nscd/connections.c:652
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "kan inte komma åt \"%s\""
#: nscd/connections.c:700
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "databas för %s korrupt eller använd av flera samtidigt; ta bort %s manuellt om det behövs och starta om"
#: nscd/connections.c:707
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "kan inte skapa %s; ingen persistent databas används"
#: nscd/connections.c:710
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "kan inte skapa %s; ingen delning möjlig"
#: nscd/connections.c:781
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "kan inte skriva till databasfil %s: %s"
#: nscd/connections.c:820
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan inte sätta uttag (socket) att stängas vid programstart: %s; kopplar ur paranoialäge"
#: nscd/connections.c:869
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "kan inte öppna uttag (socket): %s"
#: nscd/connections.c:889 nscd/connections.c:953
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "kan inte ändra uttag (socket) till icke-blockerande: %s"
#: nscd/connections.c:897 nscd/connections.c:963
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "kan inte sätta uttag (socket) att stängas vid programstart: %s"
#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "kan inte få uttag (socket) att acceptera förbindelser: %s"
#: nscd/connections.c:1003
#, c-format
msgid "register trace file %s for database %s"
msgstr "registrera spårningsfil %s för databas %s"
#: nscd/connections.c:1133
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "ge åtkomst till FD %d, för %s"
#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "kan inte hantera äldre förfrågansversion %d, nuvarande version är %d"
#: nscd/connections.c:1167
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "begäran från %ld inte hanterad för att rättigheter saknas"
#: nscd/connections.c:1172
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "begäran från \"%s\" [%ld] inte hanterad för att rättigheter saknas"
#: nscd/connections.c:1177
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "begäran inte hanterad för att rättigheter saknas"
#: nscd/connections.c:1215 nscd/connections.c:1268
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "kan inte skriva resultat: %s"
#: nscd/connections.c:1359
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "kunde inte hämta anropandes identitet: %s"
#: nscd/connections.c:1419
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan inte öppna /proc/slef/cmdline: %s, kopplar ur paranoialäge"
#: nscd/connections.c:1433
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan inte läsa /proc/self/cmdline: %s, kopplar ur paranoialäge"
#: nscd/connections.c:1473
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan inte byta till föregående UID: %s; kopplar ur paranoialäge"
#: nscd/connections.c:1483
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan inte byta till föregående GID: %s; kopplar ur paranoialäge"
#: nscd/connections.c:1496
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "kan inte byta till föregående arbetskatalog: %s; kopplar ur paranoialäge"
#: nscd/connections.c:1542
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "återstart misslyckades: %s; kopplar ur paranoialäge"
#: nscd/connections.c:1551
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "kan inte byta aktuell katalog to \"/\": %s"
#: nscd/connections.c:1744
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "fattas data vid läsning av begäran: %s"
#: nscd/connections.c:1777
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "nyckellängd i begäran för lång: %d"
#: nscd/connections.c:1790
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "fattas data vid läsning av begäransnyckel: %s"
#: nscd/connections.c:1800
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: begäran mottagen (Version = %d) från PID %ld"
#: nscd/connections.c:1805
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: begäran mottagen (Version = %d)"
#: nscd/connections.c:2069 nscd/connections.c:2271
#, c-format
msgid "disabled inotify after read error %d"
msgstr "inaktiverade inotify efter läsfel %d"
#: nscd/connections.c:2394
msgid "could not initialize conditional variable"
msgstr "kan inte initiera villkorsvariabel"
#: nscd/connections.c:2402
msgid "could not start clean-up thread; terminating"
msgstr "kunde inte starta städtråd; avslutar"
#: nscd/connections.c:2416
msgid "could not start any worker thread; terminating"
msgstr "kunde inte starta någon arbetstråd; avslutar"
#: nscd/connections.c:2467 nscd/connections.c:2468 nscd/connections.c:2485
#: nscd/connections.c:2494 nscd/connections.c:2512 nscd/connections.c:2523
#: nscd/connections.c:2534
#, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "Misslyckades att köra nscd som användare \"%s\""
#: nscd/connections.c:2486
#, c-format
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "första getgrouplist misslyckades"
#: nscd/connections.c:2495
#, c-format
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist misslyckades"
#: nscd/connections.c:2513
#, c-format
msgid "setgroups failed"
msgstr "setgroups misslyckades"
#: nscd/grpcache.c:413 nscd/hstcache.c:441 nscd/initgrcache.c:418
#: nscd/pwdcache.c:391 nscd/servicescache.c:346
#, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "ofullständig skrivning i %s: %s"
#: nscd/grpcache.c:458 nscd/initgrcache.c:77
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "Hittar inte \"%s\" i gruppcache!"
#: nscd/grpcache.c:460 nscd/initgrcache.c:79
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr "Omladdar \"%s\" i gruppcache!"
#: nscd/grpcache.c:539
#, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "Ogiltigt numeriskt gruppid (gid) \"%s\"!"
#: nscd/mem.c:425
#, c-format
msgid "freed %zu bytes in %s cache"
msgstr "frigorde %zu byte i %s cache"
#: nscd/mem.c:568
#, c-format
msgid "no more memory for database '%s'"
msgstr "inget mer minne för databas \"%s\""
#: nscd/netgroupcache.c:126
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr "Hittar inte \"%s\" i nätgruppscache!"
#: nscd/netgroupcache.c:128
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in netgroup cache!"
msgstr "Omladdar \"%s\" i nätgruppscache!"
#: nscd/netgroupcache.c:509
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "Hittar inte \"%s (%s,%s,%s)\" i nätgruppscache!"
#: nscd/netgroupcache.c:512
#, c-format
msgid "Reloading \"%s (%s,%s,%s)\" in netgroup cache!"
msgstr "Omladdar \"%s (%s,%s,%s)\" i nätgruppscache!"
#: nscd/nscd.c:116
msgid "Read configuration data from NAME"
msgstr "Läs konfigurationsdata från NAMN"
#: nscd/nscd.c:118
msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
msgstr "Skapa inte barnprocess, visa meddelanden på nuvarande tty"
#: nscd/nscd.c:120
msgid "Do not fork, but otherwise behave like a daemon"
msgstr "Skapa inte brnprocess, men i allt annat uppträd som en demon"
#: nscd/nscd.c:121
msgid "NUMBER"
msgstr "ANTAL"
#: nscd/nscd.c:121
msgid "Start NUMBER threads"
msgstr "Starta ANTAL trådar"
#: nscd/nscd.c:122
msgid "Shut the server down"
msgstr "Avsluta servern"
#: nscd/nscd.c:123
msgid "Print current configuration statistics"
msgstr "Skriv ut nuvarande konfigurationsstatistik"
#: nscd/nscd.c:124
msgid "TABLE"
msgstr "TABELL"