blob: ba3982646d138fa2b85f43140c2b9de53c0c2477 [file] [log] [blame]
# Turkish translations for GNU libc messages.
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
#
# Nilgün Belma Bugüner <nilgun@buguner.name.tr>, 2001, ..., 2006, 2007.
# Onur Tolga Şehitoğlu <onur@lcsl.metu.edu.tr>, 1998.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.7\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-15 21:18-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-19 11:17+0200\n"
"Last-Translator: Nilgün Belma Bugüner <nilgun@buguner.name.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: argp/argp-help.c:228
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT parametresi ile bir değer vermek gerekir"
#: argp/argp-help.c:238
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: ARGP_HELP_FMT parametresi bilinmiyor"
#: argp/argp-help.c:251
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "ARGP_HELP_FMT içinde bozulma saptandı: %s"
#: argp/argp-help.c:1215
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Uzun seçeneklerdeki argümanlar zorunlu olsun olmasın kısa seçeneklerde de geçerlidir."
#: argp/argp-help.c:1601
msgid "Usage:"
msgstr "Kullanımı:"
#: argp/argp-help.c:1605
msgid " or: "
msgstr " veya: "
#: argp/argp-help.c:1617
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [SEÇENEK...]"
#: argp/argp-help.c:1644
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Daha fazla bilgi için `%s --help' veya `%s --usage' yazınız.\n"
#: argp/argp-help.c:1672
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr ""
"Yazılım hatalarını %s adresine\n"
"çeviri hatalarını <nilgun (at) buguner.name.tr> adresine bildiriniz.\n"
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give this help list"
msgstr "Bu yardım iletisi verilir"
#: argp/argp-parse.c:103
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Kısa kullanım iletisi verilir"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Uygulama ismi belirtilir"
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "SANİYE saniyede kapanır (öntanımlı 3600)"
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Program sürümünü basar"
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(PROGRAM HATASI) Bilinen bir sürüm değil!?"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: Çok fazla argüman var\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(PROGRAM HATASI) Bu tanınan bir seçenek olmalıydı!?"
#: assert/assert-perr.c:57
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sUmulmadık hata: %s.\n"
#: assert/assert.c:57
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sSav `%s' başarısızlığa uğradı.\n"
#: catgets/gencat.c:110 catgets/gencat.c:114 nscd/nscd.c:97 nss/makedb.c:61
msgid "NAME"
msgstr "İSİM"
#: catgets/gencat.c:111
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Sembol tanımlarını içeren C başlık dosyası İSİM'i oluşturur"
#: catgets/gencat.c:113
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Mevcut kataloğu kullanmaz, yeni çıktı dosyasını zorlar"
#: catgets/gencat.c:114 nss/makedb.c:61
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Çıktıyı İSİM dosyasına yazar"
#: catgets/gencat.c:119
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"İleti kataloğu üretilir. GİRDİ-DOSYASI - verilirse standart girdi okunur.\n"
"ÇIKTI-DOSYASI - verilirse standart çıktıya yazılır.\n"
#: catgets/gencat.c:124
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o ÇIKTI-DOSYASI [GİRDİ-DOSYASI]...\n"
"[ÇIKTI-DOSYASI [GİRDİ-DOSYASI]...]"
#: catgets/gencat.c:232 debug/pcprofiledump.c:204 iconv/iconv_prog.c:411
#: iconv/iconvconfig.c:380 locale/programs/localedef.c:371
#: login/programs/pt_chown.c:88 malloc/memusagestat.c:526 nss/makedb.c:231
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
msgstr ""
"Yazılım hatalarını raporlama işlemleri için,\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html> adresine bakınız.\n"
"Çeviri hatalarını <nilgun (at) buguner.name.tr> adresine bildiriniz.\n"
#: catgets/gencat.c:246 debug/xtrace.sh:64 elf/ldconfig.c:296
#: elf/ldd.bash.in:39 elf/sprof.c:355 iconv/iconv_prog.c:426
#: iconv/iconvconfig.c:395 locale/programs/locale.c:275
#: locale/programs/localedef.c:387 login/programs/pt_chown.c:59
#: malloc/memusage.sh:71 nscd/nscd.c:406 nss/getent.c:83 nss/makedb.c:245
#: posix/getconf.c:1012
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Kopya Hakkı (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna bakınız.\n"
"HİÇBİR garanti yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA\n"
"UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.\n"
#: catgets/gencat.c:251 debug/xtrace.sh:68 elf/ldconfig.c:301 elf/sprof.c:361
#: iconv/iconv_prog.c:431 iconv/iconvconfig.c:400 locale/programs/locale.c:280
#: locale/programs/localedef.c:392 malloc/memusage.sh:75 nscd/nscd.c:411
#: nss/getent.c:88 nss/makedb.c:250 posix/getconf.c:1017
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "%s tarafından yazıldı.\n"
#: catgets/gencat.c:282
msgid "*standard input*"
msgstr "*standart girdi*"
#: catgets/gencat.c:288 iconv/iconv_charmap.c:158 iconv/iconv_prog.c:298
#: nss/makedb.c:170
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "`%s' girdi dosyası açılamıyor"
#: catgets/gencat.c:417 catgets/gencat.c:494
msgid "illegal set number"
msgstr "küme sayısı kuraldışı"
#: catgets/gencat.c:444
msgid "duplicate set definition"
msgstr "küme ataması tekrarlanmış"
#: catgets/gencat.c:446 catgets/gencat.c:623 catgets/gencat.c:677
msgid "this is the first definition"
msgstr "bu ilk tanım"
#: catgets/gencat.c:522
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "`%s' kümesi bilinmiyor"
#: catgets/gencat.c:563
msgid "invalid quote character"
msgstr "tırnak işareti geçersiz"
#: catgets/gencat.c:576
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "bilinmeyen `%s' yönergesi: satır yoksayıldı"
#: catgets/gencat.c:621
msgid "duplicated message number"
msgstr "tekrarlanmış ileti numarası"
#: catgets/gencat.c:674
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "ileti tanıtıcı tekrarlanmış"
#: catgets/gencat.c:731
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "geçersiz karakter: ileti yoksayıldı"
#: catgets/gencat.c:774
msgid "invalid line"
msgstr "satır geçersiz"
#: catgets/gencat.c:828
msgid "malformed line ignored"
msgstr "hatalı satır yoksayıldı"
#: catgets/gencat.c:992 catgets/gencat.c:1033 nss/makedb.c:183
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "`%s' çıktı dosyası açılamıyor"
#: catgets/gencat.c:1195 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "geçersiz escape dizisi"
#: catgets/gencat.c:1217
msgid "unterminated message"
msgstr "sonlandırılmamış ileti"
#: catgets/gencat.c:1241
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "eski katalog dosyası açılırken"
#: catgets/gencat.c:1332
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "dönüşüm modülleri yok"
#: catgets/gencat.c:1358
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "öncelem karakteri saptanamıyor"
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Tampon çıktılanmaz"
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Üretilen PC profilini yazar."
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[DOSYA]"
#: debug/pcprofiledump.c:104
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "girdi dosyası açılamıyor"
#: debug/pcprofiledump.c:111
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "başlık okunamıyor"
#: debug/pcprofiledump.c:175
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "imleyici uzunluğu geçersiz"
#: debug/xtrace.sh:27 debug/xtrace.sh:45
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Kullanımı: xtrace [SEÇENEK]... PROGRAM [PROGRAMSEÇENEĞİ]...\\n"
#: debug/xtrace.sh:33
msgid "Try \\`xtrace --help' for more information.\\n"
msgstr "Daha fazla bilgi için \\`xtrace --help' yazınız.\\n"
#: debug/xtrace.sh:39
msgid "xtrace: option \\`$1' requires an argument.\\n"
msgstr "xtrace: \\`$1' seçeneği bir argümanla kullanılır\\n"
#: debug/xtrace.sh:46
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\\n"
msgstr ""
"O an çalıştırılmakta olan işlevi basarak programın icrasını izler.\n"
"\n"
" --data=DOSYA Programı çalıştırmaz, sadece veriyi DOSYAya yazar\n"
"\n"
" -?,--help Bu yardım metnini basar ve çıkar\n"
" --usage Kısa bir kullanım iletisi basar\n"
" -V,--version Sürüm bilgilerini basar ve çıkar\n"
"\n"
"Uzun seçenekler için zorunlu nitelikler kısa seçenekler için de zorunludur.\n"
"\n"
"Yazılım hatalarını bildirme işlemleri için,\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html> adresine bakınız.\n"
"Çeviri hatalarını <nilgun (at) buguner.name.tr> adresine bildiriniz.\\n"
#: debug/xtrace.sh:125
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: tanınmayan seçenek \\`$1'\\n"
#: debug/xtrace.sh:138
msgid "No program name given\\n"
msgstr "Program ismi verilmemiş\\n"
#: debug/xtrace.sh:146
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr "çalıştırılabilir \\`$program' ortalarda yok\\n"
#: debug/xtrace.sh:150
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "\\`$program' çalışkan değil\\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:64
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_SELF kullanılan kod dinamik olarak yüklenmedi"
#: dlfcn/dlinfo.c:73
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "dlinfo isteği desteklenmiyor"
#: dlfcn/dlmopen.c:64
msgid "invalid namespace"
msgstr "isim alanı geçersiz"
#: dlfcn/dlmopen.c:69
msgid "invalid mode"
msgstr "geçersiz kip"
#: dlfcn/dlopen.c:64
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "kip parametresi geçersiz"
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "bilinmiyor"
#: elf/cache.c:112
msgid "Unknown OS"
msgstr "Bilinmeyen işletim sistemi"
#: elf/cache.c:117
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:134 elf/ldconfig.c:1270
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Arabellek dosyası %s açılamıyor\n"
#: elf/cache.c:148
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "arabellek dosyasının mmap'lenmesi başarısız\n"
#: elf/cache.c:152 elf/cache.c:166
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Bir arabellek dosyası değil.\n"
#: elf/cache.c:199 elf/cache.c:209
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "%d kitaplık, `%s' arabelleğinde bulundu\n"
#: elf/cache.c:403
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Geçici arabellek dosyası %s oluşturulamıyor"
#: elf/cache.c:411 elf/cache.c:421 elf/cache.c:425 elf/cache.c:430
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Arabellek verisini yazmada hata"
#: elf/cache.c:435
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "%s erişim hakları %#o olarak değiştirilemedi"
#: elf/cache.c:440
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "%s'in ismi %s olarak değiştirilemedi"
#: elf/dl-close.c:378 elf/dl-open.c:460
msgid "cannot create scope list"
msgstr "etki alanı listesi oluşturulamıyor"
#: elf/dl-close.c:724
msgid "shared object not open"
msgstr "paylaşımlı nesne açık değil"
#: elf/dl-deps.c:114
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "SUID/SGID programlarda DST'ye izin verilmez"
#: elf/dl-deps.c:127 elf/dl-open.c:282
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "boş dinamik dizge simge ikamesi"
#: elf/dl-deps.c:133
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "boş dinamik dizge simgesi ikamesi yüzünden yardımcı `%s' yüklenemiyor\n"
#: elf/dl-deps.c:474
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "bağımlılık listesi ayrılamadı"
#: elf/dl-deps.c:510 elf/dl-deps.c:565
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "sembol arama listesi ayrılamadı"
#: elf/dl-deps.c:550
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "LD_TRACE_PRELINKING'li süzgeçler destenlenmez"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "DİNAMİK BAĞLAYICI HATASI!!!"
#: elf/dl-error.c:124
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "paylaşımlı kitaplıklar yüklenirken hata oluştu"
#: elf/dl-fptr.c:88
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "fdesc tablosu için sayfalar eşlenemiyor"
#: elf/dl-fptr.c:192
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "fptr tablosu için sayfalar eşlenemiyor"
#: elf/dl-fptr.c:221
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "dahili hata: fptr tablosundaki symidx aralık dışında"
#: elf/dl-load.c:372
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "isim kaydı ayrılamadı"
#: elf/dl-load.c:474 elf/dl-load.c:582 elf/dl-load.c:667 elf/dl-load.c:780
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "dosya arama yolu için arabellek oluşturulamıyor"
#: elf/dl-load.c:565
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "RUNPATH/RPATH kopyası oluşturulamıyor"
#: elf/dl-load.c:653
msgid "cannot create search path array"
msgstr "dosya arama yolu dizisi oluşturulamıyor"
#: elf/dl-load.c:864
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "paylaşımlı nesne durumlanamıyor"
#: elf/dl-load.c:934
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "sıfırlar içeren aygıt açılamaz"
#: elf/dl-load.c:979 elf/dl-load.c:2224
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "paylaşımlı nesne tanımlayıcı oluşturulamıyor"
#: elf/dl-load.c:998 elf/dl-load.c:1656 elf/dl-load.c:1748
msgid "cannot read file data"
msgstr "dosya verisi okunamıyor"
#: elf/dl-load.c:1042
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "ELF yükleme komutu hizalaması sayfa-hizalamalı değil"
#: elf/dl-load.c:1049
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "ELF yükleme komutu adresi/başvurusu gereği gibi hizalanamıyor"
#: elf/dl-load.c:1132
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "ilk kanak için TLS veri yapıları oluşturulamıyor"
#: elf/dl-load.c:1155
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "TLS verisi alınamıyor"
#: elf/dl-load.c:1174
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "nesne dosyasının yüklenebilir segmanı yok"
#: elf/dl-load.c:1210
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "parça paylaşımlı nesneden eşleştirilemedi"
#: elf/dl-load.c:1236
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "çalıştırılabilir dosya dinamik olarak yüklenemiyor"
#: elf/dl-load.c:1298
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "bellek korumaları değiştirilemiyor"
#: elf/dl-load.c:1317
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "sıfırlar içeren sayfalar eşleştirilemez"
#: elf/dl-load.c:1331
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "nesne dosyasının dinamik bölümü yok"
#: elf/dl-load.c:1354
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "paylaşımlı nesne dlopen()'lanamıyor"
#: elf/dl-load.c:1367
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "uygulama başlığı için bellek ayrılamadı"
#: elf/dl-load.c:1384 elf/dl-open.c:218
msgid "invalid caller"
msgstr "çağrıcı geçersiz"
#: elf/dl-load.c:1423
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "paylaşımlı nesnenin gerektirdiği çalıştırılabilir yığıt etkinleştirilemiyor"
#: elf/dl-load.c:1436
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "dosya tanıtıcı kapatılamıyor"
#: elf/dl-load.c:1478
msgid "cannot create searchlist"
msgstr "arama listesi oluşturulamıyor"
#: elf/dl-load.c:1656
msgid "file too short"
msgstr "dosya çok küçük"
#: elf/dl-load.c:1685
msgid "invalid ELF header"
msgstr "ELF başlığı geçersiz"
#: elf/dl-load.c:1697
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "ELF dosyası verisinin kodlaması en-kıymetli-bayt-ilk (big-endian) değil"
#: elf/dl-load.c:1699
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "ELF dosyası verisinin kodlaması en-kıymetli-bayt-son (little-endian) değil"
#: elf/dl-load.c:1703
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "ELF dosyası sürüm kimliği mevcut biriyle eşleşmiyor"
#: elf/dl-load.c:1707
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "ELF dosyası OS ABI geçersiz"
#: elf/dl-load.c:1709
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "ELF dosyası ABI sürümü geçersiz"
#: elf/dl-load.c:1712
msgid "internal error"
msgstr "iç hata"
#: elf/dl-load.c:1719
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "ELF dosyası sürümü mevcut biriyle eşleşmiyor"
#: elf/dl-load.c:1727
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "sadece ET_DYN ve ET_EXEC yüklü olabilir"
#: elf/dl-load.c:1733
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "ELF dosyasının phent uzunluğu beklenen uzunlukta değil"
#: elf/dl-load.c:2240
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "yanlış ELF sınıfı: ELFCLASS64"
#: elf/dl-load.c:2241
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "yanlış ELF sınıfı: ELFCLASS32"
#: elf/dl-load.c:2244
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "paylaşımlı nesne dosyası açılamıyor"
#: elf/dl-lookup.c:356
msgid "relocation error"
msgstr "yeniden konumlama hatası"
#: elf/dl-lookup.c:384
msgid "symbol lookup error"
msgstr "simge arama hatası"
#: elf/dl-open.c:114
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "genel kapsam genişletilemiyor"
#: elf/dl-open.c:512
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "TLS üretecinin sayacı başa döndü! Bunu lütfen bildirin."
#: elf/dl-open.c:549
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "dlopen() için kip geçersiz"
#: elf/dl-open.c:566
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "dlmopen() için artık isim alanı kalmadı"
#: elf/dl-open.c:579
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "dlmopen() için hedef isim alanı geçersiz"
#: elf/dl-reloc.c:54
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "durağan TLS bloğunda bellek ayrılamıyor"
#: elf/dl-reloc.c:196
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "yeniden konumlama için parça yazılabilir yapılamıyor"
#: elf/dl-reloc.c:277
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: %s nesnesinde PLTREL yok\n"
#: elf/dl-reloc.c:288
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: %s için yeniden ayırma işleminin sonuçlarını saklamak için bellek yetersiz\n"
#: elf/dl-reloc.c:304
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "reloc işleminden sonra prot segmanı eski haline getirilemedi"
#: elf/dl-reloc.c:329
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "yeniden ayırma işleminden sonra ek bellek koruması uygulanamaz"
#: elf/dl-sym.c:162
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "RTLD_NEXT kullanılan kod dinamik olarak yüklenmedi"
#: elf/dl-sysdep.c:469 elf/dl-sysdep.c:481
msgid "cannot create capability list"
msgstr "yetenek listesi oluşturulamıyor"
#: elf/dl-tls.c:825
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "TLS veri yapıları oluşturulamıyor"
#: elf/dl-version.c:303
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "sürüm başvuru tablosu ayrılamadı"
#: elf/ldconfig.c:138
msgid "Print cache"
msgstr "Yazıcı ön belleği"
#: elf/ldconfig.c:139
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Çok detaylı iletiler üretilir"
#: elf/ldconfig.c:140
msgid "Don't build cache"
msgstr "Arabellek oluşturulamıyor"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Don't generate links"
msgstr "Bağlar üretilemiyor"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Dizine geçilir ve kök dizin olarak ROOT kullanır"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "ROOT"
msgstr "KÖK"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "CACHE"
msgstr "ARABELLEK"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Arabellek dosyası olarak ARABELLEK kullanılır"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "CONF"
msgstr "YAPL"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Yapılandırma dosyası olarak YAPD kullanılır"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Komut satırında sadece süreç dizinleri belirtilmiş. Önbellek oluşturulamadı."
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Her bir kitaplığı kendiniz bağlayın."
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "FORMAT"
msgstr "BİÇİM"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Kullanılacak biçem: new, old ya da compat (öntanımlı)"
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Yardımcı arabellek dosyası yoksayılır"
#: elf/ldconfig.c:156
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Dinamik Bağlayıcının İcra Zamanı Bağıntılarını Yapılandırır."
#: elf/ldconfig.c:319
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "`%s' dosya yolu birden fazla verilmiş"
#: elf/ldconfig.c:359
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "%s bilinen bir kitaplık türü değil"
#: elf/ldconfig.c:384
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "stat %s yapılamıyor"
#: elf/ldconfig.c:458
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "stat %s yapılamıyor\n"
#: elf/ldconfig.c:468
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s bir sembolik bağ değil\n"
#: elf/ldconfig.c:487
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "%s bağı kaldırılamadı"
#: elf/ldconfig.c:493
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "%s den %s'e bağ yapılamıyor"
#: elf/ldconfig.c:499
msgid " (changed)\n"
msgstr " (değişti)\n"
#: elf/ldconfig.c:501
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (ATLANDI)\n"
#: elf/ldconfig.c:556
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "%s bulunamıyor"
#: elf/ldconfig.c:572 elf/ldconfig.c:745 elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:827
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "lstat %s yapılamıyor"
#: elf/ldconfig.c:579
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Normal bir dosya olmadığından %s dosyası yoksayıldı"
#: elf/ldconfig.c:588
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "%s için kitaplık ismi bulunamadığından bağ oluşturulmadı"
#: elf/ldconfig.c:671
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "%s dizini açılamıyor"
#: elf/ldconfig.c:759
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "stat %s yapılamıyor"
#: elf/ldconfig.c:814 elf/readlib.c:91
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Girdi dosyası %s bulunamadı.\n"
#: elf/ldconfig.c:888
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "libc5 kitaplığı %s yanlış dizinde"
#: elf/ldconfig.c:891
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "libc6 kitaplığı %s yanlış dizinde"
#: elf/ldconfig.c:894
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "libc4 kitaplığı %s yanlış dizinde"
#: elf/ldconfig.c:922
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "%s ve %s kitaplıkları %s dizininde ve aynı isme sahip oldukları halde farklı türde."
#: elf/ldconfig.c:1031
#, c-format
msgid "Can't open configuration file %s"
msgstr "Yapılandırma dosyası %s açılamıyor"
#: elf/ldconfig.c:1095
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: hwcap satırında sözdizimi hatası"
#: elf/ldconfig.c:1101
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: hwcap indisi %lu > azami indis %u"
#: elf/ldconfig.c:1108 elf/ldconfig.c:1116
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: hwcap indisi %lu zaten %s olarak tanımlı"
#: elf/ldconfig.c:1119
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: hwcap %lu %s yinelenmiş"
#: elf/ldconfig.c:1141
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "-r kullanılırken yapılandırma dosyası için soyut dosya ismi gerekir"
#: elf/ldconfig.c:1148 locale/programs/xmalloc.c:70 malloc/obstack.c:434
#: malloc/obstack.c:436 posix/getconf.c:985 posix/getconf.c:1163
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "bellek tükendi"
#: elf/ldconfig.c:1178
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: %s dizini okunamıyor"
#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "arabelleğin oluşturulduğu göreli yol `%s'"
#: elf/ldconfig.c:1249
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "/ dizinine geçilemiyor"
#: elf/ldconfig.c:1291
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Arabellek dosyasının dizini %s açılamıyor\n"
#: elf/ldd.bash.in:43
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "%s ve %s tarafından yazıldı.\n"
#: elf/ldd.bash.in:48
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
msgstr ""
"Kullanımı: ldd [OPTION]... DOSYA...\n"
" --help bu yardım metnini basar ve çıkar\n"
" --version sürüm bilgilerini basar ve çıkar\n"
" -d, --data-relocs veriler için yeniden yer ayırır\n"
" -r, --function-relocs veriler ve işlevler için yeniden yer ayırır\n"
" -u, --unused kullanılmamış doğrudan bağımlılıkları basar\n"
" -v, --verbose tüm bilgileri basar\n"
"Yazılım hatalarını bildirme işlemleri için,\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html> adresine bakınız.\n"
"Çeviri hatalarını <nilgun (at) buguner.name.tr> adresine bildiriniz."
#: elf/ldd.bash.in:80
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: \\`$1' seçeneği burada belirsiz"
#: elf/ldd.bash.in:87
msgid "unrecognized option"
msgstr "tanınmayan seçenek"
#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:126
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "Daha fazla bilgi için \\`ldd --help' yazınız."
#: elf/ldd.bash.in:125
msgid "missing file arguments"
msgstr "dosya nitelikleri eksik"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:148 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "Böyle bir dosya ya da dizin yok"
#: elf/ldd.bash.in:151 inet/rcmd.c:483
msgid "not regular file"
msgstr "düzenli dosya değil"
#: elf/ldd.bash.in:154
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "UYARI: bunu çalıştırma yetkiniz yok:"
#: elf/ldd.bash.in:183
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tözdevimli bir çalıştırılabilir değil"
#: elf/ldd.bash.in:191
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "bilinmeyen bir çıkış koduyla durdu"
#: elf/ldd.bash.in:196
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "hata: bunun için okuma yetkiniz yok:"
#: elf/readelflib.c:35
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "%s dosyası kırpılmış\n"
#: elf/readelflib.c:67
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "%s 32 bitlik bir ELF dosyasıdır.\n"
#: elf/readelflib.c:69
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "%s 64 bitlik bir ELF dosyasıdır.\n"
#: elf/readelflib.c:71
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "%s dosyasında bilinmeyen ELFCLASS.\n"
#: elf/readelflib.c:78
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "%s paylaşımlı nesne dosyası değil (Tür: %d).\n"
#: elf/readelflib.c:109
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "bir dinamik parçadan fazla\n"
#: elf/readlib.c:97
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "%s dosyası fstat yapılamıyor.\n"
#: elf/readlib.c:108
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "%s dosyası boş olduğundan denetlenemiyor."
#: elf/readlib.c:114
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "%s dosyası çok küçük, kontrol edilemedi."
#: elf/readlib.c:124
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "%s dosyası mmap yapılamıyor.\n"
#: elf/readlib.c:162
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "%s bir ELF dosyası değil - Başlangıcındaki dosya tanımı hatalı.\n"
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Çıktı seçimi:"
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "sayım yollarının listesini ve kullanımdaki miktarını basar"
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "sayım ve darbelerle düz kesit üretir"
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "çağrı grafiği üretir"
#: elf/sprof.c:89
msgid ""
"Read and display shared object profiling data.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
msgstr ""
"Paylaşımlı nesne profili oluşturma verisini okur ve gösterir.\n"
"Yazılım hatalarını bildirme işlemleri için,\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html> adresine bakınız.\n"
"Çeviri hatalarını <nilgun (at) buguner.name.tr> adresine bildiriniz.\n"
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "SHOBJ [PROFDATA]"
#: elf/sprof.c:400
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "paylaşımlı nesne `%s' yüklenemedi"
#: elf/sprof.c:409
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "iç tanıtıcılar oluşturulamıyor"
#: elf/sprof.c:528
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "`%s' paylaşımlı nesnesinin yeniden açılması başarısız"
#: elf/sprof.c:535 elf/sprof.c:629
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "bölüm başlıkları okunamadı"
#: elf/sprof.c:543 elf/sprof.c:637
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "bölüm başlık dizgeleri tablosu okunamadı"
#: elf/sprof.c:569
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** debuginfo dosya ismi okunamıyor: %m\n"
#: elf/sprof.c:589
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "dosya ismi saptanamıyor"
#: elf/sprof.c:622
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "ELF başlığı okunamıyor"
#: elf/sprof.c:658
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** `%s' dosyası lime lime edildi: detaylı çözümleme mümkün değil\n"
#: elf/sprof.c:688
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "sembol verisi yüklenemedi"
#: elf/sprof.c:755
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "şekillendirici verisi yüklenemiyor"
#: elf/sprof.c:764
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "şekillendirici veri dosyası durumlanırken"
#: elf/sprof.c:772
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "şekillendirme veri dosyası `%s' paylaşımlı nesne `%s' ile uyuşmuyor"
#: elf/sprof.c:783
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "şekillendirme verisi dosyası mmap olamadı"
#: elf/sprof.c:791
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "şekillendirici verisi dosyası kapatılırken hata"
#: elf/sprof.c:800 elf/sprof.c:870
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "iç tanıtıcı oluşturulamıyor"
#: elf/sprof.c:846
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "`%s' `%s' için doğru olmayan şekillendirici verisi dosyası"
#: elf/sprof.c:1027 elf/sprof.c:1085
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "sembol verisi ayrılamadı"
#: iconv/iconv_charmap.c:176 iconv/iconv_prog.c:316
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "`%s' girdisi kapatılırken hata"
#: iconv/iconv_charmap.c:450
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "%Zd konumunda uygun olmayan girdi dizgesi"
#: iconv/iconv_charmap.c:469 iconv/iconv_prog.c:526
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "tampon bellek sonunda eksik karakter ya da shift dizisi"
#: iconv/iconv_charmap.c:514 iconv/iconv_charmap.c:550 iconv/iconv_prog.c:569
#: iconv/iconv_prog.c:605
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "girdi okunurken hata"
#: iconv/iconv_charmap.c:532 iconv/iconv_prog.c:587
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "girdi için tampon ayrılamadı"
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Girdi/Çıktı biçem özellikleri:"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding of original text"
msgstr "özgün metin kodlaması"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "encoding for output"
msgstr "çıktı için kodlama"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "Information:"
msgstr "Bilgi:"
#: iconv/iconv_prog.c:64
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "tüm bilinen kodlu karakter kümelerini listeler"
#: iconv/iconv_prog.c:65 locale/programs/localedef.c:127
msgid "Output control:"
msgstr "Çıktı kontrolu:"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "geçersiz karakterleri çıktıya yazmaz"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "output file"
msgstr "çıktı dosyası"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "suppress warnings"
msgstr "uyarıları engeller"
#: iconv/iconv_prog.c:69
msgid "print progress information"
msgstr "gelişim bilgisi gösterir"
#: iconv/iconv_prog.c:74
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Verilen dosyaların kodlamasını dönüştürür"
#: iconv/iconv_prog.c:78
msgid "[FILE...]"
msgstr "[DOSYA...]"
#: iconv/iconv_prog.c:200
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "çıktı dosyası açılamıyor"
#: iconv/iconv_prog.c:242
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "`%s'den ve `%s'e dönüşümler desteklenmiyor"
#: iconv/iconv_prog.c:247
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "`%s' den dönüşüm desteklenmiyor"
#: iconv/iconv_prog.c:254
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "`%s' e dönüşüm desteklenmiyor"
#: iconv/iconv_prog.c:258
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "`%s' den `%s' e dönüşüm desteklenmiyor"
#: iconv/iconv_prog.c:268
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "dönüşüm işlemi başlatılamadı"
#: iconv/iconv_prog.c:362
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "çıktı dosyası kapatılırken hata"
#: iconv/iconv_prog.c:471 iconv/iconv_prog.c:497
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "çıktıyı yazarken bir problemden dolayı dönüştürme durdu"
#: iconv/iconv_prog.c:522
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "%ld konumunda uygun olmayan girdi dizgesi"
#: iconv/iconv_prog.c:530
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "iç hata (kuraldışı tanımlayıcı)"
#: iconv/iconv_prog.c:533
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "bilinmeyen iconv() hatası %d"
#: iconv/iconv_prog.c:779
msgid ""
"The following list contain all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"Aşağıdaki liste bilinen tüm kodlu karakter kümelerini içerir. FROM ve TO\n"
"komut satırı parametreleri için kullanılabilecek tüm kombinasyonlar\n"
"bunlardır anlamında değildir. Bir kodlu karakter kümesi çeşitli farklı\n"
"isimlerde (rumuzlarla) listelenmiş olabilir.\n"
"\n"
" "
#: iconv/iconvconfig.c:110
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Hızlı yükleme iconv modülü yapılandırma dosyası oluşturulur."
#: iconv/iconvconfig.c:114
msgid "[DIR...]"
msgstr "[DİZİN...]"
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Tüm dosya erişimlerinde kullanılan önek"
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr "Kurulum yerine değil DOSYAya çıktılar (--prefix argümanı DOSYAya uygulanmaz)"
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "Standart dizinleri araştırmaz, bu sadece komut satırında kalır"
#: iconv/iconvconfig.c:301
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "--nostdlib kullanılırken dizinleri belirtmek gerekir"
#: iconv/iconvconfig.c:343 locale/programs/localedef.c:291
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "uyarılardan dolayı bir çıktı dosyası üretilmedi"
#: iconv/iconvconfig.c:429
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "arama ağacına eklenirken"
#: iconv/iconvconfig.c:1238
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "çıktı dosyası üretilemiyor"
#: inet/rcmd.c:157
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: Bellek ayrılamadı\n"
#: inet/rcmd.c:172
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: soket: Tüm portlar kullanımda\n"
#: inet/rcmd.c:200
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "%s adresine bağlantı:"
#: inet/rcmd.c:213
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "%s deneniyor...\n"
#: inet/rcmd.c:249
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write (stderr ayarlaması): %m\n"
#: inet/rcmd.c:265
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (stderr ayarlaması): %m\n"
#: inet/rcmd.c:268
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: devre ayarında protokol hatası\n"
#: inet/rcmd.c:301
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "soket: devre ayarında protokol hatası\n"
#: inet/rcmd.c:325
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: kısa okuma"
#: inet/rcmd.c:481
msgid "lstat failed"
msgstr "lstat başarısız"
#: inet/rcmd.c:488
msgid "cannot open"
msgstr "açılamıyor"
#: inet/rcmd.c:490
msgid "fstat failed"
msgstr "fstat başarısız"
#: inet/rcmd.c:492
msgid "bad owner"
msgstr "Sahip hatalı"
#: inet/rcmd.c:494
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "sahibinden başkası yazabilir"
#: inet/rcmd.c:496
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "bir yere sabit bağlı"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "bellek yetersiz"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Hata: .netrc dosyası başkaları tarafından okunabilir."
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Parolayı kaldırır ya da dosyayı diğerleri tarafından okunamaz yapar."
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Bilinmeyen .netrc anahtar kelimesi %s"
#: libidn/nfkc.c:464
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "UTF-8 için karakter kapsam dışı"
#: locale/programs/charmap-dir.c:59
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "karakter eşlem dizini `%s' okunamıyor"
#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "`%s' karakter eşlem dosyası bulunamadı"
#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "öntanımlı karakter eşlem dosyası `%s' bulunamadı"
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "`%s' karakter eşlemi ASCII uyumlu değil, yerel de ISO C uyumlu değil\n"
#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max>, <mb_cur_min> den daha büyük olmalı\n"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "prolog içinde sözdizimi hatası: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "geçersiz atama"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:126
#: locale/programs/locfile.c:153 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "argüman hatalı"
#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "<%s> tanımı tekrarlanmış"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "<%s> için değer 1 ya da daha büyük olmalı"
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "<%s> değeri <%s> değerinden daha büyük ya da eşit olmalı"
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "<%s>in argümanı bir tek karakter olmalı"
#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "tuş kilitlemeli karakter kümeleri desteklenmiyor"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "%s tanımında sözdizimi hatası: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "sembolik isim verilmemiş"
#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "geçersiz kodlama verilmiş"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "karakter kodlamada bayt sayısı çok az"
#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "karakter kodlamada bayt sayısı çok fazla"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "kapsam sonu için sembolik isim verilmemiş"
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:600
#: locale/programs/ld-collate.c:2767 locale/programs/ld-collate.c:3924
#: locale/programs/ld-ctype.c:2232 locale/programs/ld-ctype.c:2984
#: locale/programs/ld-identification.c:452
#: locale/programs/ld-measurement.c:238 locale/programs/ld-messages.c:332
#: locale/programs/ld-monetary.c:943 locale/programs/ld-name.c:307
#: locale/programs/ld-numeric.c:368 locale/programs/ld-paper.c:241
#: locale/programs/ld-telephone.c:313 locale/programs/ld-time.c:1221
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: tanım `END %1$s' ile bitmiyor"
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "CHARMAP tanımını sadece genişlik tanımları izleyebilir"
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "%s için değer bir tamsayı olmalı"
#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: durum motorunda hata"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:616
#: locale/programs/ld-collate.c:2764 locale/programs/ld-collate.c:4115
#: locale/programs/ld-ctype.c:2229 locale/programs/ld-ctype.c:3001
#: locale/programs/ld-identification.c:468
#: locale/programs/ld-measurement.c:254 locale/programs/ld-messages.c:348
#: locale/programs/ld-monetary.c:959 locale/programs/ld-name.c:323
#: locale/programs/ld-numeric.c:384 locale/programs/ld-paper.c:257
#: locale/programs/ld-telephone.c:329 locale/programs/ld-time.c:1237
#: locale/programs/locfile.c:826 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: dosya sonu erken geldi"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "`%s' karakteri bilinmiyor"
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "aralığın başındaki ve sonundaki bayt dizilerideki baytların sayısı aynı değil: %d ve %d"
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:3047
#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "karakter kapsamı için geçersiz isimler"
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "onaltılık kapsam biçimi sadece büyük harfleri kullanacaktır"
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> ve <%s> kapsam için geçersiz isimler"
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "aralığın üst sınırı alt sınırdan küçük"
#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "sonuçlanan baytlar kapsam için gösterilebilir değil."
#: locale/programs/ld-address.c:133 locale/programs/ld-collate.c:1556
#: locale/programs/ld-ctype.c:420 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:194 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "%s kategorisi için atama bulunamadı"
#: locale/programs/ld-address.c:144 locale/programs/ld-address.c:182
#: locale/programs/ld-address.c:200 locale/programs/ld-address.c:229
#: locale/programs/ld-address.c:301 locale/programs/ld-address.c:320
#: locale/programs/ld-address.c:333 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:206
#: locale/programs/ld-monetary.c:250 locale/programs/ld-monetary.c:266
#: locale/programs/ld-monetary.c:278 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: `%s' alanı tanımlı değil"
#: locale/programs/ld-address.c:156 locale/programs/ld-address.c:208
#: locale/programs/ld-address.c:238 locale/programs/ld-address.c:276
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: `%s' alanı boş olmamalı"
#: locale/programs/ld-address.c:168
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: `%%%c' önceleme dizisi `%s' alanında geçersiz"
#: locale/programs/ld-address.c:219
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: terminoloji dil kodu `%s' atanmamış"
#: locale/programs/ld-address.c:244
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: `%s' alanı tanımlanmamalı"
#: locale/programs/ld-address.c:258 locale/programs/ld-address.c:287
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: dil kısaltması `%s' atanmamış"
#: locale/programs/ld-address.c:265 locale/programs/ld-address.c:293
#: locale/programs/ld-address.c:327 locale/programs/ld-address.c:339
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: `%s' değeri `%s' değeriyle eşleşmiyor"
#: locale/programs/ld-address.c:312
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: sayısal ülke kodu `%d' geçersiz"
#: locale/programs/ld-address.c:508 locale/programs/ld-address.c:545
#: locale/programs/ld-address.c:583 locale/programs/ld-ctype.c:2608
#: locale/programs/ld-identification.c:364
#: locale/programs/ld-measurement.c:221 locale/programs/ld-messages.c:301
#: locale/programs/ld-monetary.c:701 locale/programs/ld-monetary.c:736
#: locale/programs/ld-monetary.c:777 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:263 locale/programs/ld-paper.c:224
#: locale/programs/ld-telephone.c:288 locale/programs/ld-time.c:1126
#: locale/programs/ld-time.c:1168
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: `%s' alanı bir kereden fazla bildirilmiş"
#: locale/programs/ld-address.c:512 locale/programs/ld-address.c:550
#: locale/programs/ld-identification.c:368 locale/programs/ld-messages.c:311
#: locale/programs/ld-monetary.c:705 locale/programs/ld-monetary.c:740
#: locale/programs/ld-name.c:284 locale/programs/ld-numeric.c:267
#: locale/programs/ld-telephone.c:292 locale/programs/ld-time.c:1020
#: locale/programs/ld-time.c:1089 locale/programs/ld-time.c:1131
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: `%s' alanında bilinmeyen karakter"
#: locale/programs/ld-address.c:597 locale/programs/ld-collate.c:3922
#: locale/programs/ld-ctype.c:2981 locale/programs/ld-identification.c:449
#: locale/programs/ld-measurement.c:235 locale/programs/ld-messages.c:330
#: locale/programs/ld-monetary.c:941 locale/programs/ld-name.c:305
#: locale/programs/ld-numeric.c:366 locale/programs/ld-paper.c:239
#: locale/programs/ld-telephone.c:311 locale/programs/ld-time.c:1219
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: tamamlanmamış `END' satırı"
#: locale/programs/ld-address.c:607 locale/programs/ld-collate.c:542
#: locale/programs/ld-collate.c:594 locale/programs/ld-collate.c:890
#: locale/programs/ld-collate.c:903 locale/programs/ld-collate.c:2733
#: locale/programs/ld-collate.c:2754 locale/programs/ld-collate.c:4105
#: locale/programs/ld-ctype.c:1960 locale/programs/ld-ctype.c:2219
#: locale/programs/ld-ctype.c:2806 locale/programs/ld-ctype.c:2992
#: locale/programs/ld-identification.c:459
#: locale/programs/ld-measurement.c:245 locale/programs/ld-messages.c:339
#: locale/programs/ld-monetary.c:950 locale/programs/ld-name.c:314
#: locale/programs/ld-numeric.c:375 locale/programs/ld-paper.c:248
#: locale/programs/ld-telephone.c:320 locale/programs/ld-time.c:1228
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: sözdizimi hatası"
#: locale/programs/ld-collate.c:417
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "`%.*s' karakter eşlem olarak zaten atanmış"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "`%.*s' repertuvar olarak zaten atanmış"
#: locale/programs/ld-collate.c:433
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "`%.*s' karşılaştırma sembolü olarak zaten atanmış"
#: locale/programs/ld-collate.c:440
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "`%.*s' karşılaştırma elemanı olarak zaten atanmış"
#: locale/programs/ld-collate.c:471 locale/programs/ld-collate.c:497
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: `forward' ve `backward' karşılıklı olarak bir diğerini dışlar"
#: locale/programs/ld-collate.c:481 locale/programs/ld-collate.c:507
#: locale/programs/ld-collate.c:523
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s:`%s' %d ağırlıklı tanımda bir kereden fazla anıldı"
#: locale/programs/ld-collate.c:579
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: çok fazla kural var; sadece ilk girdide kural sayısı %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:615
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: sıralama kuralları yetersiz"
#: locale/programs/ld-collate.c:780
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: boş ağırlık dizgesine izin verilmez"
#: locale/programs/ld-collate.c:875
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: ağırlıklar isim olarak aynı elips sembolünü kullanmalıdır"
#: locale/programs/ld-collate.c:931
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: çok fazla değer var"
#: locale/programs/ld-collate.c:1051 locale/programs/ld-collate.c:1226
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "`%.*s' için sıralama zaten %s:%Zu içinde atanmış"
#: locale/programs/ld-collate.c:1101
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: bir kapsamın başlangıç ve bitiş sembolleri, karakterleri temsil etmelidir"
#: locale/programs/ld-collate.c:1128
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: ilk ve son karakterin bayt serisi aynı uzunlukta olmalı"
#: locale/programs/ld-collate.c:1170
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: aralığın ilk karakterinin bayt dizisi son karakterininkinden daha düşük değil"
#: locale/programs/ld-collate.c:1295
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: sembolik kapsam elipsleri `order_start' ın hemen ardından gelmemelidir"
#: locale/programs/ld-collate.c:1299
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: sembolik kapsam elipslerinin hemen ardından `order_end' gelmemelidir"
#: locale/programs/ld-collate.c:1319 locale/programs/ld-ctype.c:1477
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "`%s' ve `%.*s' simgesel aralık için geçerli isimler değil"
#: locale/programs/ld-collate.c:1369 locale/programs/ld-collate.c:3858
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: `%.*s' için abecesel sıra zaten %s:%Zu içinde atanmış"
#: locale/programs/ld-collate.c:1378
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: `%s' bir karakter olmalı"
#: locale/programs/ld-collate.c:1573
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: `position' tüm alt bölümlerde özel bir düzey için kullanılmış olmalı ya da hiç bulunmamalı"
#: locale/programs/ld-collate.c:1598
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "`%s' sembolü atanmamış"
#: locale/programs/ld-collate.c:1674 locale/programs/ld-collate.c:1780
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "`%s' sembolü bununla aynı kodlamaya sahip:"
#: locale/programs/ld-collate.c:1678 locale/programs/ld-collate.c:1784
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "`%s' sembolü"
#: locale/programs/ld-collate.c:1826
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "`UNDEFINED' tanımı yok"
#: locale/programs/ld-collate.c:1855
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "çok fazla hata: bırakılıyor"
#: locale/programs/ld-collate.c:2659 locale/programs/ld-collate.c:4044
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: iç içe koşullu ifadeler desteklenmiyor"
#: locale/programs/ld-collate.c:2677
#, c-format
msgid "%s: more then one 'else'"
msgstr "%s: birden fazla 'else' belirtilmiş"
#: locale/programs/ld-collate.c:2852
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: `%s' tanımı tekrarlanmış"
#: locale/programs/ld-collate.c:2888
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: `%s' bölüm bildirimi tekrarlanmış"
#: locale/programs/ld-collate.c:3027
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: karşılaştırma sembolü isminde bilinmeyen karakter"
#: locale/programs/ld-collate.c:3159
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: eşdeğer tanımlama isminde bilinmeyen karakter"
#: locale/programs/ld-collate.c:3172
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: eşdeğer tanımlama değerinde bilinmeyen karakter"
#: locale/programs/ld-collate.c:3182
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: eşdeğer tanımlamada bilinmeyen sembol: `%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:3191
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "eşdeğer karşılaştırma sembolünü eklerken hata"
#: locale/programs/ld-collate.c:3221
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "`%s' betiğinin ataması tekrarlanmış"
#: locale/programs/ld-collate.c:3269
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: bölüm ismi `%.*s' bilinmiyor"
#: locale/programs/ld-collate.c:3298
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: `%s' alt bölümünde çok sayıda sıralama tanımı"
#: locale/programs/ld-collate.c:3326
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: sıralama kurallarının sayısı geçersiz"
#: locale/programs/ld-collate.c:3353
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: isimsiz alt bölümde çok sayıda sıralama tanımı"
#: locale/programs/ld-collate.c:3407 locale/programs/ld-collate.c:3537
#: locale/programs/ld-collate.c:3900
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: `order_end' anahtar-sözcüğü kayıp"
#: locale/programs/ld-collate.c:3470
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: karşılaştırma sembolü %.*s için abecesel sıra henüz atanmamış"
#: locale/programs/ld-collate.c:3488
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: karşılaştırma elemanı %.*s için abecesel sıra henüz atanmamış"
#: locale/programs/ld-collate.c:3499
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: %.*s sembolünden sonra tekrar sıralanamıyor: sembol bilinmiyor"
#: locale/programs/ld-collate.c:3551 locale/programs/ld-collate.c:3912
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: `reorder_end' anahtar-sözcüğü kayıp"
#: locale/programs/ld-collate.c:3585 locale/programs/ld-collate.c:3783
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: `%.*s' alt bölümü bilinmiyor"
#: locale/programs/ld-collate.c:3650
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: hatalı sembol <%.*s>"
#: locale/programs/ld-collate.c:3846
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: `%s' elips kapsamının sonu olamıyor"
#: locale/programs/ld-collate.c:3896
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: boş kategori açıklamasına izin verilmez"
#: locale/programs/ld-collate.c:3915
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: `reorder_section_end' anahtar-sözcüğü kayıp"
#: locale/programs/ld-collate.c:4077
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: 'ifdef' veya 'ifndef' ile eşleşmeyen '%s'"
#: locale/programs/ld-collate.c:4095
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: 'ifdef' veya 'ifndef' ile eşleşmeyen 'endif'"
#: locale/programs/ld-ctype.c:439
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "Karakter eşleşme listesinde karakter kümesi ismi belirtilmemiş"
#: locale/programs/ld-ctype.c:468
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "L'\\u%0*x' karakteri `%s' sınıfında, `%s' sınıfında olmalı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:483
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "L'\\u%0*x' karakteri `%s' sınıfında, `%s' sınıfında olmamalı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:497 locale/programs/ld-ctype.c:555
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "%s, %u satırında içsel hata"
#: locale/programs/ld-ctype.c:526
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "`%s' karakteri `%s' sınıfı yerine `%s' sınıfında olmalı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:542
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "`%s' karakteri `%s' sınıfında ama `%s' sınıfında olmamalı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:572 locale/programs/ld-ctype.c:610
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "<SP> karakteri `%s' sınıfında değil"
#: locale/programs/ld-ctype.c:584 locale/programs/ld-ctype.c:621
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "<SP> karakteri `%s' sınıfında olmamalı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:599
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "<SP> karakteri karakter eşlemde atanmamış"
#: locale/programs/ld-ctype.c:714
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "`digit' kategorisi 10 gruptan hiç birinde girdiye sahip değil"
#: locale/programs/ld-ctype.c:763
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "karakter eşleşme listesinde standart isimlerin hiç biri ve atanmış girdi rakamları yok"
#: locale/programs/ld-ctype.c:828
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "`outdigit' içinde kullanılan karakterlerin bir kısmı karakter eşleşme listesinde mevcut"
#: locale/programs/ld-ctype.c:845
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "`outdigit' içinde kullanılan karakterlerin bir kısmı repertuvarda mevcut"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1245
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "`%s' karakter sınıfı zaten atanmış"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1251
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "tamamlama sınırı: %Zd karakterden fazla olmayan sınıflara izin verilmedi"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1277
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "`%s' karakter eşlem zaten atanmış"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1283
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "tamamlama sınırı: %d karakterden fazla olmayan karakter eşleşme listesine izin verilmedi"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1548 locale/programs/ld-ctype.c:1673
#: locale/programs/ld-ctype.c:1779 locale/programs/ld-ctype.c:2471
#: locale/programs/ld-ctype.c:3467
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: `%s' alanı tamı tamına 10 girdi içeremez"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1576 locale/programs/ld-ctype.c:2150
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "kapsamdaki <U%0*X> `to' değeri <U%0*X> `from' değerinden daha küçük"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1703
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "kapsamın başlangıç ve bitiş karakter zincirleri aynı uzunlukta olmalı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1710
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "karakter dizisindeki `to' değeri `from' değerinden daha küçük"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2070 locale/programs/ld-ctype.c:2121
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "`translit_ignore' tanımının sonu eksik"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2076 locale/programs/ld-ctype.c:2127
#: locale/programs/ld-ctype.c:2169
msgid "syntax error"
msgstr "sözdizimi hatası"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2303
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: yeni karakter sınıfının tanımında sözdizimi hatası"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2318
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: yeni karakter eşlemleri tanımında sözdizimi hatası"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2493
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "elips kapsamı aynı türde iki veri öğesi ile sınırlanmış olmalıdır"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2502
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "mutlak elips `...' sembolik isim kapsamındaki değerlerle kullanılmamalı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2517
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "onaltılık sembolik elips `..' UCS kapsam değerlerinden biriyle kullanılmalı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2531
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "mutlak elips `...' karakter kod değerlerinden biriyle kullanılmalı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2682
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "`%s' eşlemi için atama tekrarlanmış"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2768 locale/programs/ld-ctype.c:2912
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: `translit_start' bölümü `translit_end' ile bitmiyor"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2863
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: `default_missing' tanımı tekrarlanmış"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2868
msgid "previous definition was here"
msgstr "önceki tanım burasıydı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2890
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: temsil edilebilir `default_missing' ataması bulunamadı"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3043 locale/programs/ld-ctype.c:3127
#: locale/programs/ld-ctype.c:3147 locale/programs/ld-ctype.c:3168
#: locale/programs/ld-ctype.c:3189 locale/programs/ld-ctype.c:3210
#: locale/programs/ld-ctype.c:3231 locale/programs/ld-ctype.c:3271
#: locale/programs/ld-ctype.c:3292 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#: locale/programs/ld-ctype.c:3401 locale/programs/ld-ctype.c:3426
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: öntanımlı değer olarak gerekli olmasına rağmen `%s' karakteri atanmamış"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3048 locale/programs/ld-ctype.c:3132
#: locale/programs/ld-ctype.c:3152 locale/programs/ld-ctype.c:3173
#: locale/programs/ld-ctype.c:3194 locale/programs/ld-ctype.c:3215
#: locale/programs/ld-ctype.c:3236 locale/programs/ld-ctype.c:3276
#: locale/programs/ld-ctype.c:3297 locale/programs/ld-ctype.c:3364
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: karakter eşlem listesinde `%s' karakteri bir bayt ile temsil edilemez"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3408 locale/programs/ld-ctype.c:3433
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: öntanımlı değer olarak gerekli olan `%s' karakteri tek bayt ile temsil edilemez"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3489
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "karakter eşleşme listesinde standart isimlerin hiç biri ve atanmış çıktı rakamları yok"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3780
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: `%s' yerelinden başka bir dilin alfabesinde yazma verisi yok"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3881
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: \"%s\" sınıfının tablosu: %lu bayt\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3950
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: \"%s\" eşlemlerinin tablosu: %lu bayt\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:4083
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: genişlik için tablo: %lu bayt\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: `%s' kategorisi için hiç identification satırı yok"
#: locale/programs/ld-identification.c:435
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s kategori sürümü tanımı tekrarlanmış"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: `%s' alanındaki değer geçersiz"
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: `%s' alanı tanımsız"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:256 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: `%s' alanının değeri boş bir dizge olmamalı"
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: `%s' alanında doğru bir düzenli ifade yok: %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:224
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: `int_curr_symbol' alanındaki değer yanlış uzunlukta"
#: locale/programs/ld-monetary.c:237
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: `int_curr_symbol' alanının değeri ISO 4217'deki geçerli isimlerden biri değil"
#: locale/programs/ld-monetary.c:285 locale/programs/ld-monetary.c:315
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: `%s' alanındaki değer %d...%d aralığında olmalı"
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-numeric.c:274
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: `%s' alanındaki değer tek karakter olmalı"
#: locale/programs/ld-monetary.c:844 locale/programs/ld-numeric.c:318
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: `%s' alanında `-1' son girdi olmalı"
#: locale/programs/ld-monetary.c:866 locale/programs/ld-numeric.c:335
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: `%s' alanındaki değer 127 den küçük olmalı"
#: locale/programs/ld-monetary.c:909
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "dönüştürme oranı sıfır olamaz"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: `%s' alanında geçersiz önceleme dizisi"
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinin yön flaması '+' ya da '-' değil"
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinin yön flaması tek karakter değil"
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinde dengeleme değeri olarak geçersiz sayı"
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinin dengeleme değerinin sonunda bozulma saptandı"
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinde başlangıç tarihi geçersiz"
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinde başlangıç tarihinin sonunda bozulma saptandı"
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinde başlangıç tarihi geçersiz"
#: locale/programs/ld-time.c:407
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinde bitiş tarihi geçersiz"
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinde bitiş tarihinin sonunda bozulma saptandı"
#: locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: stopping date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinde bitiş tarihi geçersiz"
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinde dönem ismi eksik"
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: `era' alanındaki %Zd dizgesinde dönemsellik biçemi eksik"
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: `%s' alanının değerindeki üçüncü veri öğesi en fazla %d olabilir"
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: `%s' alanındaki değer %d den büyük olmalı"
#: locale/programs/ld-time.c:1004
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: `%s' alanındaki değerler çok az"
#: locale/programs/ld-time.c:1049
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "fazladan ; var"
#: locale/programs/ld-time.c:1052
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: `%s' alanındaki değerler çok fazla"
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "satır sonu bozuk"
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "numaranın sonunda bozulma"
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "karakter kodu özelliklerinin sonunda bozulma"
#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "sonlandırılmamış sembolik isim"
#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "karakter dizisinin sonunda uygun olmayan escape dizisi"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "sonlandırılmamış dizge"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "sembolik olmayan karakter değeri kullanılmış olmayacaktı"
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "`%.*s' sembolü CHARMAP içinde değil"
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "`%.*s' sembolü repertuar eşlem içinde değil"
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "System information:"
msgstr "Sistem bilgileri:"
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Mevcut yerellerin isimlerini yazar"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Mevcut karakter eşlemlerin isimlerini yazar"
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Modify output format:"
msgstr "Değiştirme çıktı biçemi:"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Seçilmiş kategorilerin isimlerini yazar"
#: locale/programs/locale.c:81
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Seçilmiş anahtar kelimelerin isimlerini yazar"
#: locale/programs/locale.c:82
msgid "Print more information"
msgstr "Daha fazla ileti basar"
#: locale/programs/locale.c:87
msgid ""
"Get locale-specific information.\vFor bug reporting instructions, please see:\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.\n"
msgstr ""
"Yerele özgü bilgileri gösterir.\n"
"Yazılım hatalarını bildirme işlemleri için,\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html> adresine bakınız.\n"
"Çeviri hatalarını <nilgun (at) buguner.name.tr> adresine bildiriniz.\n"
#: locale/programs/locale.c:92
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"İSİM\n"
"[-a|-m]"
#: locale/programs/locale.c:193
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "LC_CTYPE değişkenine öntanımlı yerel atanamaz"
#: locale/programs/locale.c:195
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "LC_MESSAGES değişkenine öntanımlı yerel atanamaz"
#: locale/programs/locale.c:208
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "LC_COLLATE değişkenine öntanımlı yerel atanamaz"
#: locale/programs/locale.c:224
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "LC_ALL değişkenine öntanımlı yerel atanamaz"
#: locale/programs/locale.c:500
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "çıktıyı hazırlarken"
#: locale/programs/localedef.c:120
msgid "Input Files:"
msgstr "Girdi Dosyaları:"
#: locale/programs/localedef.c:122
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Sembolik karakter isimleri DOSYA dosyasında atandı"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Kaynak tanımları DOSYA da bulunur"
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "DOSYA sembolik isimlerden UCS4 değerlere eşlemler içerir"
#: locale/programs/localedef.c:129
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Uyarı iletileri yayınlansa bile çıktı dosyasını oluşturur"
#: locale/programs/localedef.c:130
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Eski tarz tablolar oluşturur"
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Çıktı dosyası öneki isteğe bağlı"
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Be strictly POSIX conform"
msgstr "Kesinlikle POSIX-uygun olur"
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Uyarıları ve bilgilendirme iletilerini bastırır"
#: locale/programs/localedef.c:135
msgid "Print more messages"
msgstr "Daha fazla ileti basar"
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Archive control:"
msgstr "Arşiv denetimi:"
#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Arşive yeni veri eklenmez"
#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Parametrelerde isimleri belirtilen yerelleri arşive ekler"
#: locale/programs/localedef.c:141
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Mevcut arşiv içeriğiyle değiştirilir "
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Parametrelerde isimleri belirtilen yerelleri arşivden siler"
#: locale/programs/localedef.c:144
msgid "List content of archive"
msgstr "Arşivin içindekiler"
#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "arşiv oluşturulurken başvurulacak locale.alias dosyası"
#: locale/programs/localedef.c:151
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Dil karakteristiklerini derler"
#: locale/programs/localedef.c:154
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"İSİM\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] DOSYA...\n"
"--list-archive [DOSYA]"
#: locale/programs/localedef.c:232
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "çıktı dosyaları için dizin oluşturulamıyor"
#: locale/programs/localedef.c:243
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "ÖLÜMCÜL: sistem `_POSIX2_LOCALEDEF' atamıyor"
#: locale/programs/localedef.c:257 locale/programs/localedef.c:273
#: locale/programs/localedef.c:599 locale/programs/localedef.c:619
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "Dil karakteristikleri tanımlama dosyası `%s' açılamıyor"
#: locale/programs/localedef.c:285
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "çıktı dosyaları `%s' dizinine yazılamıyor"
#: locale/programs/localedef.c:366
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
" repertoire maps: %s\n"
" locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Karakter eşlemler için sistem dizini: %s\n"
" Repertuvar eşlemler: %s\n"
" Dil karakteristikleri dizini: %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:567
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "Dil karakteristikleri tanımları arasında bağımlılıklar kısır döngülü"
#: locale/programs/localedef.c:573
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "Zaten okunan `%s' dil karakteristikleri ikinci bir kez eklenemez"
#: locale/programs/locarchive.c:88 locale/programs/locarchive.c:261
#, c-format
msgid "cannot create temporary file"
msgstr "geçici dosya oluşturulamıyor"
#: locale/programs/locarchive.c:118 locale/programs/locarchive.c:307
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "arşiv dosyası ilklendirilemiyor"
#: locale/programs/locarchive.c:125 locale/programs/locarchive.c:314
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "arşiv dosyasının boyutu değiştirilemiyor"
#: locale/programs/locarchive.c:134 locale/programs/locarchive.c:323
#: locale/programs/locarchive.c:527
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "arşiv başlığı eşlenemiyor"
#: locale/programs/locarchive.c:156
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "yeni yerel arşivi oluşturulamadı"
#: locale/programs/locarchive.c:168
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "yeni yerel arşivinin kipi değiştirilemiyor"
#: locale/programs/locarchive.c:255
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "yerel arşiv dosyası eşlenemiyor"
#: locale/programs/locarchive.c:331
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "yeni arşiv kilitlenemiyor"
#: locale/programs/locarchive.c:396
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "yerel arşiv dosyası genişletilemiyor"
#: locale/programs/locarchive.c:405
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "boyutu değiştirilen yerel arşivin kipi değiştirilemiyor"
#: locale/programs/locarchive.c:413
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "yeni arşivin ismi değiştirilemiyor"
#: locale/programs/locarchive.c:466
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "yerel arşiv `%s' açılamıyor"
#: locale/programs/locarchive.c:471
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "\"%s\" yerel arşivi durumlanamıyor"
#: locale/programs/locarchive.c:490
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "\"%s\" yerel arşivi kilitlenemiyor"
#: locale/programs/locarchive.c:513
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "arşiv başlığı okunamıyor"
#: locale/programs/locarchive.c:573
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "`%s' yereli zaten var"
#: locale/programs/locarchive.c:804 locale/programs/locarchive.c:819
#: locale/programs/locarchive.c:831 locale/programs/locarchive.c:843
#: locale/programs/locfile.c:344
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "yerel arşive ekleme yapılamıyor"
#: locale/programs/locarchive.c:998
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "`%s' yerel isim dosyası bulunamadı"
#: locale/programs/locarchive.c:1142
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "%s ekleniyor\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1148
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "\"%s\" durumlaması başarısız: %s: yoksayıldı"
#: locale/programs/locarchive.c:1154
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "\"%s\" dizinsiz; yoksayıldı"
#: locale/programs/locarchive.c:1161
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "\"%s\" dizini açılamıyor: %s: yoksayıldı"
#: locale/programs/locarchive.c:1233
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "\"%s\" içindeki yerel dosyaları kümesi tamamlanmamış"
#: locale/programs/locarchive.c:1297
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "\"%s\" içindeki hiçbir dosya okunamıyor: yoksayıldı"
#: locale/programs/locarchive.c:1367
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "\"%s\" yeri arşivde değil"
#: locale/programs/locfile.c:132
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "%s'in argümanı bir tek karakter olmalı"
#: locale/programs/locfile.c:252
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "sözdizimi hatası: bir yerel tanımlama bölümü içinde değil"
#: locale/programs/locfile.c:626
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "çıktı dosyası `%s' açılamadı; `%s' kategorisi için."
#: locale/programs/locfile.c:650
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "`%s' kategorisi için veri yazılırken hata oluştu"
#: locale/programs/locfile.c:746
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "çıktı dosyası `%s' `%s' kategorisi için oluşturulamıyor"
#: locale/programs/locfile.c:782
msgid "expect string argument for `copy'"
msgstr "`copy' için dizge argüman gerekli"
#: locale/programs/locfile.c:786
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "yer isimlerinin karakterleri ascii 127 içinden seçilmiş olmalı"
#: locale/programs/locfile.c:805
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "`copy' kullanıldığında belirtilmiş olacak diğer anahtar kelime yok"
#: locale/programs/locfile.c:819
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "`%1$s' tanımı `END %1$s' ile bitmiyor"
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "repertuar eşlem tanımı içinde sözdizimi hatası: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "<Uxxxx> ya da <Uxxxxxxxx> değeri verilmeliydi"
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "yeni repertuvar eşlemi kaydedilemiyor"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "`%s' repertuar eşlem dosyası bulunamadı"
#: login/programs/pt_chown.c:74
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr "Dosya tanıtıcı `%d' üzerinden aktarılan asıl sözde uçbirime karşılık olan yardımcı sözde uçbirimin kullanıcı, grup ve erişim izinlerini atar. `grantpt' işlevine yardımcı bir program olup doğrudan komut satırından kullanmak için tasarlanmamıştır.\n"
#: login/programs/pt_chown.c:84
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Sahibi şu an ki kullanıcı, grubu `%s' yapıldı ve erişim izinleri `%o' olarak ayarlandı.\n"
"\n"
"%s"
#: login/programs/pt_chown.c:161
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "çok fazla argüman var"
#: login/programs/pt_chown.c:169
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "setuid `root' olarak kurulu olması gerekir"
#: malloc/mcheck.c:330
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "bellek tutarlı, kitaplık hatalı\n"
#: malloc/mcheck.c:333
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "bellek ayrılmış bloğun öncesine taştı\n"
#: malloc/mcheck.c:336
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "bellek ayrılmış bloğun sonrasına taştı\n"
#: malloc/mcheck.c:339
msgid "block freed twice\n"
msgstr "blok iki kere serbest bırakıldı\n"
#: malloc/mcheck.c:342
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "mcheck_status sahte, kitaplık hatalı\n"
#: malloc/memusage.sh:27
msgid "Try \\`memusage --help' for more information."
msgstr "Daha fazla bilgi için \\`memusage --help' yazınız."
#: malloc/memusage.sh:33
msgid "memusage: option \\`$1' requires an argument"
msgstr "memusage: \\`$1' seçeneği bir argümanla kullanılır"
#: malloc/memusage.sh:39
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>."
msgstr ""
"Kullanımı: memusage [SEÇENEK]... PROGRAM [PROGRAMSEÇENEĞİ]...\n"
"PROGRAMın bellek kullanım profilini çıkarır.\n"
"\n"
" -n,--progname=İSİM profili çıkarılacak programın ismi\n"
" -p,--png=DOSYA PNG üretir ve DOSYAya yazar\n"
" -d,--data=DOSYA ikil veri dosyası üretir ve DOSYAya yazar\n"
" -u,--unbuffered tamponlama yapmaz\n"
" -b,--buffer=BOYUT yazmadan önce BOYUT girdiyi toplar\n"
" --no-timer zamanlayıcıdan ek bilgi toplamaz\n"
" -m,--mmap ayrıca mmap ve şürekasını da izler\n"
"\n"
" -?,--help bu yardım metnini basar ve çıkar\n"
" --usage kısa bir kullanım iletisi basar\n"
" -V,--version sürüm bilgilerini basar ve çıkar\n"
"\n"
" Aşağıdaki seçenekler sadece çizgesel çıktı üretilirken işe yarar:\n"
" -t,--time-based zamanda düzgün doğrusal çizge çıkarır\n"
" -T,--total ayrıca toplam bellek kullanımı çizgesini çıkarır\n"
" --title=DİZGE DİZGEyi çizge başlığı yapar\n"
" -x,--x-size=BOYUT çizgeyi BOYUT benek genişlikte çizer\n"
" -y,--y-size=BOYUT çizgeyi BOYUT benek yükseklikte çizer\n"
"\n"
"Uzun seçenekler için zorunlu olan nitelikler kısa seçenekler için de\n"
"zonrunludur.\n"
"\n"
"Yazılım hatalarını bildirme işlemleri için,\n"
"<http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html> adresine bakınız.\n"
"Çeviri hatalarını <nilgun (at) buguner.name.tr> adresine bildiriniz."
#: malloc/memusage.sh:99
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
" [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
" [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
" PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
"Sözdizimi: memusage [--data=DOSYA] [--progname=İSİM] [--png=DOSYA] \\\n"
" [--unbuffered] [--buffer=BOYUT] [--no-timer] [--time-based] \\\n"
" [--total] [--title=DİZGE] [--x-size=BOYUT] [--y-size=BOYUT] \\\n"
" PROGRAM [PROGRAMSEÇENEĞİ]..."
#: malloc/memusage.sh:191
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "memusage: \\`${1##*=}' seçeneği burada belirsiz"
#: malloc/memusage.sh:200
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "memusage: tanınmayan seçenek \\`$1'"
#: malloc/memusage.sh:213
msgid "No program name given"
msgstr "Program ismi verilmemiş"
#: malloc/memusagestat.c:54
msgid "Name output file"
msgstr "İsim çıktı dosyası"
#: malloc/memusagestat.c:55
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Çıktı grafiğinde kullanılan başlık dizgesi"
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr ""
"Zamanla düzgün değişen çıktı üretilir. \n"
"(işlev çağrılarının sayısıyla düzgün değişen çıktı üretimi öntanımlıdır)"
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Üstelik toplam bellek tüketimi grafiğini çizerken"
#: malloc/memusagestat.c:59
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Çizgeyi DEĞER piksel genişlikte çıktılar"
#: malloc/memusagestat.c:60
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Çizgeyi DEĞER piksel yükseklikte çıktılar"
#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Bellek profili verisinden grafik üretir"
#: malloc/memusagestat.c:68
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "VERİDOSYASI [ÇIKTIDOSYASI]"
#: misc/error.c:118 timezone/zic.c:417
msgid "Unknown system error"
msgstr "Bilinmeyen sistem hatası"
#: nis/nis_callback.c:189
msgid "unable to free arguments"
msgstr "argümanlar serbest bırakılamadı"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:822 nis/ypclnt.c:910 posix/regcomp.c:132
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Başarılı"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr "Büyük olasılıkla iyi"
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr "Bulunamadı"
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr "Galiba bulunamadı"
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr "Arabellek zaman aşımı"
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "NIS+ sunucuları erişilemez durumda"
#: nis/nis_error.h:7
msgid "Unknown object"
msgstr "Bilinmeyen nesne"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr "Sunucu meşgul, tekrar deneyin"
#: nis/nis_error.h:9
msgid "Generic system error"
msgstr "Genel sistem hatası"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr "İlk/sonraki zinciri kopuk"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:867 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Erişim engellendi"
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr "Sahibi değil"
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr "Bu sunucu tarafından isim sunulmadı"
#: nis/nis_error.h:14
msgid "Server out of memory"
msgstr "Sunucuda bellek yetersiz"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr "Aynı isimde nesne var"
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "Bu saha için ana sunucu değil"
#: nis/nis_error.h:17
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "İşlem için nesne geçersiz"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "Bozulmuş ya da kuraldışı isim"
#: nis/nis_error.h:19
msgid "Unable to create callback"
msgstr "Geriye başvuru oluşturulamadı"
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "Sonuçlar geri başvuru işlevine gönderildi"
#: nis/nis_error.h:21
msgid "Not found, no such name"
msgstr "Bulunamadı, böyle bir isim yok"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "İsim/giriş eşsiz değil"
#: nis/nis_error.h:23
msgid "Modification failed"
msgstr "Değişiklik başarısız"
#: nis/nis_error.h:24
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "Tablo için veritabanı yok"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Girdi/tablo türleri uyumsuz"
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "Kuraldışı isme bağ"
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr "Kısmen iyi"
#: nis/nis_error.h:28
msgid "Too many attributes"
msgstr "Çok fazla argüman"
#: nis/nis_error.h:29
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "RPC alt sisteminde hata"
#: nis/nis_error.h:30
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "Kayıp ya da bozulmuş öznitelik"
#: nis/nis_error.h:31
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "İsimli nesne araştırılabilir değil"
#: nis/nis_error.h:32
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "callback proc haberleşme hatası"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "NIS+ olmayan isim alanı ile karşılaşıldı"
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "İşlem için nesne türü kuraldışı"
#: nis/nis_error.h:35
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "Geçen nesne sunucudaki aynı nesne değil"
#: nis/nis_error.h:36
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Değiştirme işlemi başarısız oldu"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "named tablosu için sorgu kuraldışı"
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "Bir boş tabloyu silme gayreti"
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "NIS+ soğuk başlatma dosyasına erişim hatası. NIS+ kurulu mu?"
#: nis/nis_error.h:40
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "Dizin için tam bir yeniden eşzamanlama gerekli"
#: nis/nis_error.h:41
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "NIS+ işlemi başarısız"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "NIS+ servisi işe yaramaz durumda ya da yüklenmemiş"
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr " "
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "NIS+ sunucunun kimlik kanıtlaması yapılamıyor"
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "NIS+ istemcinin kimlik kanıtlaması yapılamıyor"
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr "Sunucuda dosya alanı yok"
#: nis/nis_error.h:47
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "Sunucuda süreç oluşturulamadı"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "Ana sunucu meşgul, aktarmanın tamamı yeniden zamanlandı."
#: nis/nis_local_names.c:122
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "%d kullanıcı-kimliği için YEREL girişi %s dizininde eşsiz değil\n"
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "BİLİNMEYEN"
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "SAHTE NESNE\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "NESNE YOK\n"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "DİZİN\n"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "GRUP\n"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "TABLO\n"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "GİRİŞ\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "BAĞ\n"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "ÖZEL\n"
#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Bilinmeyen nesne)\n"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "İsim : `%s'\n"
#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Türü : %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Ana Sunucu :\n"
#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Örnekleme :\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tİsim : %s\n"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tGenel Anahtar: "
#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Yok.\n"
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Diffie-Hellmann (%d bit)\n"
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d bit)\n"
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Bilinmeyen (tür = %d, bit = %d)\n"
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tEvrensel adresler (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Yaşam süresi(ttl): "
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Öntanımlı Erişim hakları:\n"
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tTürü : %s\n"
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tErişim hakları: "
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Grup Flamaları:"
#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr ""
"\n"
" Grup Üyeleri:\n"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Tablo Türü : %s\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Sütun sayısı : %d\n"
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Karakter Ayracı: %c\n"
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Dosya arama yolu : %s\n"
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Sütun :\n"
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tİsim : %s\n"
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tNiteleyiciler : "
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tErişim Hakları: "
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Bağlı Nesne Türü : "
#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Bağ hedefi: %s\n"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\t %s türü girdi verisi\n"
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u bayt] "
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Şifreli veri\n"
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "İkilik veri\n"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Nesne İsmi : %s\n"
#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Dizin : %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Sahibi : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Grup : %s\n"
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Erişim Hakları: "
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
"\n"
"Yaşam süresi : "
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Oluşturma Zamanı: %s"
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Değiş. Zamanı : %s"
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Nesne Türü : "
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Veri uzunluğu = %u\n"
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Durum : %s\n"
#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Nesne sayısı : %u\n"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Nesne #%d:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:117
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "\"%s.%s\" grubu için grup girişi:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:125
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Doğrudan üye olanlar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:130
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Doğrudan üye olan yok\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:133
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Dolaylı üye olanlar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:138
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Dolaylı üye olan yok\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:141
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Ardışık üyeler:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:146
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Ardışık üye yok\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:149
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Doğrudan üye olmayanlar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:154
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Doğrudan üye olmayan yok\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:157
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Dolaylı üye olmayanlar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:162
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Dolaylı üye olmayan yok\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:165
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Ardışık üye olmayanlar:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:170
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Ardışık üye olmayan yok\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:101
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:183
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "Ağ ismi %s için DES girişi eşsiz değil\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:220
#, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr "netname2user: `%s' içinde grup kimlikleri listesi yok"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:302
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:308
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:373
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:382
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:321
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: %s (%s dizinindeki) için DES girdisi eşsiz değil"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:339
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr "netname2user: `%s' ismi çok uzun"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:395
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: %s (%s dizinindeki) için LOCAL girdisi eşsiz değil"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:402
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: kullanıcı kimliği 0 olmamalıydı"
#: nis/ypclnt.c:825
msgid "Request arguments bad"
msgstr "İstem argümanları hatalı"
#: nis/ypclnt.c:828
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "NIS işleminde RPC başarısız"
#: nis/ypclnt.c:831
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Bu alana hizmet veren sunucuya bağlantı kurulamadı"
#: nis/ypclnt.c:834
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "Sunucu sahasında böyle bir eşlem yok"
#: nis/ypclnt.c:837
msgid "No such key in map"
msgstr "Eşlemde böyle bir tuş yok"
#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Internal NIS error"
msgstr "İçsel NIS hatası"
#: nis/ypclnt.c:843
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Yerel çözüm tahsisi başarısız"
#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No more records in map database"
msgstr "Artık kayıtlar eşlem veritabanında"
#: nis/ypclnt.c:849
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "portmapper ile haberleşilemiyor"
#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "ypbind ile haberleşilemiyor"
#: nis/ypclnt.c:855
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "ypserv ile haberleşilemiyor"
#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Yerel alan ismi ayarlanmamış"
#: nis/ypclnt.c:861
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "NIS eşleşme veritabanı hatalı"
#: nis/ypclnt.c:864
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "NIS istemci/sunucu sürümü eşleşmiyor - servis sağlanamaz"
#: nis/ypclnt.c:870
msgid "Database is busy"
msgstr "Veritabanı meşgul"
#: nis/ypclnt.c:873
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Bilinmeyen NIS hata kodu"
#: nis/ypclnt.c:913
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "İçsel ypbind hatası"
#: nis/ypclnt.c:916
msgid "Domain not bound"
msgstr "Alan bağıntısı yapılamadı"
#: nis/ypclnt.c:919
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Sistem öz kaynaklarının ayrılması başarısız"
#: nis/ypclnt.c:922
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Bilinmeyen ypbind hatası"
#: nis/ypclnt.c:963
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: makina ismi ağ ismine dönüştürülemiyor\n"
#: nis/ypclnt.c:981
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: sunucu adresi alınamıyor\n"
#: nscd/aicache.c:77 nscd/hstcache.c:468
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "\"%s\" makinalar arabelleğinde yok!"
#: nscd/aicache.c:79 nscd/hstcache.c:470
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "\"%s\" hosts arabelleğine yeniden yükleniyor!"
#: nscd/cache.c:146
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr "%3$s için %2$s türündeki yeni girdi \"%1$s\" %4$s arabelleğine eklenir"
#: nscd/cache.c:148
msgid " (first)"
msgstr " (ilk)"
#: nscd/cache.c:256 nscd/connections.c:810
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "`%s' dosyası stat() olamıyor: %s"
#: nscd/cache.c:285
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr "%s arabelleği budanıyor; süre %ld"
#: nscd/cache.c:312
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "girdi \"%2$s\" %1$s olarak ele elınıyor, zamanaşımı %3$<PRIu64>"
#: nscd/connections.c:521 nscd/connections.c:533 nscd/connections.c:545
#: nscd/connections.c:564
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "kalıcı veritabanı dosyası \"%s\" geçersiz: %s"
#: nscd/connections.c:535
msgid "header size does not match"
msgstr "başlık boyutu uyumsuz"
#: nscd/connections.c:547
msgid "file size does not match"
msgstr "dosya boyutu uyumsuz"
#: nscd/connections.c:566
msgid "verification failed"
msgstr "doğrulanamadı"
#: nscd/connections.c:580
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "%s veritabanı için önerilen tablo boyutu kalıcı veritabanı tablosundan büyük"
#: nscd/connections.c:591 nscd/connections.c:673
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "\"%s\" için salt-okunur tanıtıcı oluşturulamıyor; mmap yok"
#: nscd/connections.c:652
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "%s için ya veritabanı yok ya da şu an kullanımda; gerekiyorsa %s'i kendiniz silip yeniden başlatın"
#: nscd/connections.c:659
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "%s oluşturulamıyor; kullanımda bir kalıcı veritabanı yok"
#: nscd/connections.c:662
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "%s oluşturulamıyor; paylaşım mümkün değil"
#: nscd/connections.c:733
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "veritabanı dosyası %s yazılamıyor: %s"
#: nscd/connections.c:772
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "exec üzerinde kapatılacak soket atanamadı: %s; paranoya kipi iptal ediliyor"
#: nscd/connections.c:823
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "soket açılamıyor: %s"
#: nscd/connections.c:840
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "engellenmeyen kipte soket değiştirilemez: %s"
#: nscd/connections.c:848
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "exec üzerinde kapatılacak soket atanamadı: %s"
#: nscd/connections.c:859
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "bağlantıları kabul etmek üzere soket etkinleştirilemiyor: %s"
#: nscd/connections.c:955
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "%2$s için dosya tanıtıcı %1$d'ye erişim sağlar"
#: nscd/connections.c:967
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "eski istem sürümü %d elde edilemedi; mevcut sürüm %d"
#: nscd/connections.c:1009 nscd/connections.c:1062
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "sonuç yazılamıyor: %s"
#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "çağrıcı kimliği alınırken hata: %s"
#: nscd/connections.c:1204
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "/proc/self/cmdline açılamadı: %s; paranoya kipi iptal ediliyor"
#: nscd/connections.c:1218
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "/proc/self/cmdline okunamadı: %s; paranoya kipi iptal ediliyor"
#: nscd/connections.c:1258
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "eski UID'e dönülemedi: %s; paranoya kipi iptal ediliyor"
#: nscd/connections.c:1268
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "eski GID'e dönülemedi: %s; paranoya kipi iptal ediliyor"
#: nscd/connections.c:1281
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "eski çalışma dizinine dönülemiyor: %s; paranoya kipi iptal ediliyor"
#: nscd/connections.c:1310
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "re-exec başarısız: %s; paranoya kipi iptal ediliyor"
#: nscd/connections.c:1319
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "çalışma dizini \"/\" yapılamadı: %s"
#: nscd/connections.c:1437
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "istenen okuma kısa: %s"
#: nscd/connections.c:1468
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "istenen anahtar/tuş uzunluğu fazla: %d"
#: nscd/connections.c:1481
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "istenen anahtar/tuş okunurken kısa okuma: %s"
#: nscd/connections.c:1490
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: %2$ld numaralı süreçden istek alındı (Sürüm = %1$d)"
#: nscd/connections.c:1495
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: istek alındı (Sürüm = %d)"
#: nscd/connections.c:1856
#, c-format
msgid "could only start %d threads; terminating"
msgstr "sadece %d evre başlatılabilir; sonlanıyor"
#: nscd/connections.c:1904 nscd/connections.c:1905 nscd/connections.c:1922
#: nscd/connections.c:1931 nscd/connections.c:1949 nscd/connections.c:1960
#: nscd/connections.c:1971
#, c-format
msgid "Failed to run nscd as user '%s'"
msgstr "nscd '%s' kullanıcısı olarak çalıştırılamadı"
#: nscd/connections.c:1923
#, c-format
msgid "initial getgrouplist failed"
msgstr "ilk getgrouplist başarısız"
#: nscd/connections.c:1932
#, c-format
msgid "getgrouplist failed"
msgstr "getgrouplist başarısız"
#: nscd/connections.c:1950
#, c-format
msgid "setgroups failed"
msgstr "setgroups başarısız"
#: nscd/grpcache.c:402 nscd/hstcache.c:418 nscd/initgrcache.c:412
#: nscd/pwdcache.c:397 nscd/servicescache.c:343
#, c-format
msgid "short write in %s: %s"
msgstr "%s içinde kısa yazma: %s"
#: nscd/grpcache.c:445 nscd/initgrcache.c:78
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in group cache!"
msgstr "\"%s\" grup arabelleğinde yok!"
#: nscd/grpcache.c:447 nscd/initgrcache.c:80
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in group cache!"
msgstr "\"%s\" grup arabelleğine yeniden yükleniyor!"
#: nscd/grpcache.c:524
#, c-format
msgid "Invalid numeric gid \"%s\"!"
msgstr "\"%s\" grup numarası geçersiz!"
#: nscd/mem.c:383
#, c-format
msgid "freed %zu bytes in %s cache"
msgstr "%2$s arabelleğinde %1$zu bayt serbest bırakıldı"
#: nscd/mem.c:512
#, c-format
msgid "no more memory for database '%s'"
msgstr "veritabanı '%s' için bellek kalmadı"
#: nscd/nscd.c:98
msgid "Read configuration data from NAME"
msgstr "Yapılandırma verisini İSİM den okur"
#: nscd/nscd.c:100
msgid "Do not fork and display messages on the current tty"
msgstr "Üzerinde çalışılan tty de iletiler ayrılmaz ve gösterilir"
#: nscd/nscd.c:101
msgid "NUMBER"
msgstr "SAYI"
#: nscd/nscd.c:101
msgid "Start NUMBER threads"
msgstr "SAYIlı başlıkları başlatır"
#: nscd/nscd.c:102
msgid "Shut the server down"
msgstr "Sunucuyu indirir"
#: nscd/nscd.c:103
msgid "Print current configuration statistic"
msgstr "Şu anki yapılandırma istatistiklerini basar"
#: nscd/nscd.c:104
msgid "TABLE"
msgstr "TABLO"
#: nscd/nscd.c:105
msgid "Invalidate the specified cache"
msgstr "Belirtilen arabellek geçersiz kılındı"
#: nscd/nscd.c:106
msgid "TABLE,yes"
msgstr "TABLO,evet"
#: nscd/nscd.c:107
msgid "Use separate cache for each user"
msgstr "Her kullanıcı için ayrı arabellek kullanılır"
#: nscd/nscd.c:112
msgid "Name Service Cache Daemon."
msgstr "Name Service Cache Daemon."
#: nscd/nscd.c:144 nss/getent.c:858 nss/makedb.c:123
#, c-format
msgid "wrong number of arguments"
msgstr "argüman sayısı hatalı"
#: nscd/nscd.c:154
#, c-format
msgid "failure while reading configuration file; this is fatal"
msgstr "yapılandırma dosyası okunurken hata; bu ölümcül bir hata"
#: nscd/nscd.c:163
#, c-format
msgid "already running"
msgstr "Zaten çalışıyor"
#: nscd/nscd.c:178 nscd/nscd.c:233
#, c-format
msgid "cannot fork"
msgstr "çatallanamıyor"
#: nscd/nscd.c:241
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\""
msgstr "çalışma dizini \"/\" yapılamaz"
#: nscd/nscd.c:249
msgid "Could not create log file"
msgstr "Günlük dosyası oluşturulamadı"
#: nscd/nscd.c:302 nscd/nscd.c:327 nscd/nscd_stat.c:172
#, c-format
msgid "Only root is allowed to use this option!"
msgstr "Bu seçenek sadece root tarafından kullanılabilir!"
#: nscd/nscd.c:364 nscd/nscd_stat.c:191
#, c-format
msgid "write incomplete"
msgstr "yazma tamamlanamıyor"
#: nscd/nscd.c:375
#, c-format
msgid "cannot read invalidate ACK"
msgstr "geçersizleştirme ACK'sı okunamıyor"
#: nscd/nscd.c:381
#, c-format
msgid "invalidation failed"
msgstr "geçersizleştirme başarısız"
#: nscd/nscd.c:391
#, c-format
msgid "secure services not implemented anymore"
msgstr "güvenli hizmetler artık gerçeklenmiyor"
#: nscd/nscd_conf.c:57
#, c-format
msgid "database %s is not supported"
msgstr "veritabanı %s desteklenmiyor"
#: nscd/nscd_conf.c:108
#, c-format
msgid "Parse error: %s"
msgstr "Çözümleme hatası: %s"
#: nscd/nscd_conf.c:193
#, c-format
msgid "Must specify user name for server-user option"
msgstr "server-user seçeneği için kullanıcı ismi belirtilmelidir"
#: nscd/nscd_conf.c:200
#, c-format
msgid "Must specify user name for stat-user option"
msgstr "stat-user seçeneği için kullanıcı ismi belirtilmelidir"
#: nscd/nscd_conf.c:244
#, c-format
msgid "invalid value for 'reload-count': %u"
msgstr "'reload-count' için değer geçersiz: %u"
#: nscd/nscd_conf.c:259
#, c-format
msgid "Must specify value for restart-interval option"
msgstr "restart-interval seçeneği için değer belirtilmelidir"
#: nscd/nscd_conf.c:273
#, c-format
msgid "Unknown option: %s %s %s"
msgstr "Bilinmeyen seçenek: %s %s %s"
#: nscd/nscd_conf.c:286
#, c-format
msgid "cannot get current working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "çalışılmakta olan dizin alınamıyor: %s; paranoya kipi iptal ediliyor"
#: nscd/nscd_conf.c:306
#, c-format
msgid "maximum file size for %s database too small"
msgstr "%s veritabanı için azami dosya boyu çok küçük"
#: nscd/nscd_stat.c:141
#, c-format
msgid "cannot write statistics: %s"
msgstr "istatistikler yazılamıyor: %s"
#: nscd/nscd_stat.c:156
msgid "yes"
msgstr "evet"
#: nscd/nscd_stat.c:157
msgid "no"
msgstr "hayır"
#: nscd/nscd_stat.c:168
#, c-format
msgid "Only root or %s is allowed to use this option!"
msgstr "Bu seçenek sadece root veya %s tarafından kullanılabilir!"
#: nscd/nscd_stat.c:179
#, c-format
msgid "nscd not running!\n"
msgstr "nscd çalışmıyor!\n"
#: nscd/nscd_stat.c:203
#, c-format
msgid "cannot read statistics data"
msgstr "istatistik verileri okunamıyor"
#: nscd/nscd_stat.c:206
#, c-format
msgid ""
"nscd configuration:\n"
"\n"
"%15d server debug level\n"
msgstr ""
"nscd yapılandırması:\n"
"\n"
"%15d sunucu hata ayıklama seviyesi\n"
#: nscd/nscd_stat.c:230
#, c-format
msgid "%3ud %2uh %2um %2lus server runtime\n"
msgstr "%3ud %2uh %2um %2lus sunucu çalışma zamanı\n"
#: nscd/nscd_stat.c:233
#, c-format
msgid " %2uh %2um %2lus server runtime\n"
msgstr " %2uh %2um %2lus sunucu çalışma zamanı\n"
#: nscd/nscd_stat.c:235
#, c-format
msgid " %2um %2lus server runtime\n"
msgstr " %2um %2lus sunucu çalışma zamanı\n"
#: nscd/nscd_stat.c:237
#, c-format
msgid " %2lus server runtime\n"
msgstr " %2lus sunucu çalışma zamanı\n"
#: nscd/nscd_stat.c:239
#, c-format
msgid ""
"%15d current number of threads\n"
"%15d maximum number of threads\n"
"%15lu number of times clients had to wait\n"
"%15s paranoia mode enabled\n"
"%15lu restart internal\n"
msgstr ""
"%15d şu an ki evre sayısı\n"
"%15d azami evre sayısı\n"
"%15lu istemciler bu kadar defa bekleyecek\n"
"%15s paranoya kipi etkin\n"
"%15lu dahili yeniden başlatma\n"
#: nscd/nscd_stat.c:273
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s cache:\n"
"\n"
"%15s cache is enabled\n"
"%15s cache is persistent\n"
"%15s cache is shared\n"
"%15zu suggested size\n"
"%15zu total data pool size\n"
"%15zu used data pool size\n"
"%15lu seconds time to live for positive entries\n"
"%15lu seconds time to live for negative entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache hits on positive entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache hits on negative entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache misses on positive entries\n"
"%15<PRIuMAX> cache misses on negative entries\n"
"%15lu%% cache hit rate\n"
"%15zu current number of cached values\n"
"%15zu maximum number of cached values\n"
"%15zu maximum chain length searched\n"
"%15<PRIuMAX> number of delays on rdlock\n"
"%15<PRIuMAX> number of delays on wrlock\n"
"%15<PRIuMAX> memory allocations failed\n"
"%15s check /etc/%s for changes\n"
msgstr ""
"\n"
"%s arabellek:\n"
"\n"
"%15s arabellek etkin\n"
"%15s arabellek kalıcı\n"
"%15s arabellek paylaşımlı\n"
"%15zu önerilen boyut\n"
"%15zu toplam veri havuzu boyu\n"
"%15zu kullanılmış veri havuzu boyu\n"
"%15lu saniye; pozitif girdiler için yaşam süresi\n"
"%15lu saniye; negatif girdiler için yaşam süresi\n"
"%15<PRIuMAX> arabellek; pozitif girdilerde ulaşılan\n"
"%15<PRIuMAX> arabellek; negatif girdilerde ulaşılan\n"
"%15<PRIuMAX> arabellek; pozitif girdilerde kaybedilen\n"
"%15<PRIuMAX> arabellek; negatif girdilerde kaybedilen\n"
"%15lu%% arabellekleme oranı\n"
"%15zu arabellekli değerlerin şimdiki sayısı\n"
"%15zu arabellekli değerlerin azami sayısı\n"
"%15zu aranan azami zincir uzunluğu\n"
"%15<PRIuMAX> rdlock üzerinde gecikmelerin sayısı\n"
"%15<PRIuMAX> wrlocküzerinde gecikmelerin sayısı\n"
"%15<PRIuMAX> bellek ayırma başarısız\n"
"%15s /etc/%s'de değişiklikler için yapılan denetim sayısı\n"
#: nscd/pwdcache.c:440
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in password cache!"
msgstr "\"%s\" parola arabelleğinde yok!"
#: nscd/pwdcache.c:442
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in password cache!"
msgstr "\"%s\" parola arabelleğine yeriden yükleniyor!"
#: nscd/pwdcache.c:520
#, c-format
msgid "Invalid numeric uid \"%s\"!"
msgstr "\"%s\" kullanıcı numarası geçersiz!"
#: nscd/selinux.c:156
#, c-format
msgid "Failed opening connection to the audit subsystem: %m"
msgstr "denetim altsistemine bağlantı kurulamadı: %m"
#: nscd/selinux.c:177
msgid "Failed to set keep-capabilities"
msgstr "Tutma yetenekleri ayarlanamadı"
#: nscd/selinux.c:178 nscd/selinux.c:241
#, c-format
msgid "prctl(KEEPCAPS) failed"
msgstr "prctl(KEEPCAPS) başarısız"
#: nscd/selinux.c:192
msgid "Failed to initialize drop of capabilities"
msgstr "yeteneklerin kaldırılması başlatılamadı"
#: nscd/selinux.c:193
#, c-format
msgid "cap_init failed"
msgstr "cap_init başarısız"
#: nscd/selinux.c:214 nscd/selinux.c:231
msgid "Failed to drop capabilities"