blob: 92c6ae09d77719affd318da01af3782f05716ec9 [file] [log] [blame]
# Ukrainian translation for libc.
# Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the glibc package.
#
# Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>, 2013, 2014.
# Volodymyr M. Lisivka <lvm@mystery.lviv.net>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libc 2.18.90.20140105\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-05 17:40+1000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-08 15:06+0200\n"
"Last-Translator: Volodymyr M. Lisivka <lvm@mystery.lviv.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <translation-team-uk@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: uk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
#: argp/argp-help.c:227
#, c-format
msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
msgstr "%.*s: параметр ARGP_HELP_FMT потребує значення"
#: argp/argp-help.c:237
#, c-format
msgid "%.*s: Unknown ARGP_HELP_FMT parameter"
msgstr "%.*s: невідомий параметр ARGP_HELP_FMT"
#: argp/argp-help.c:250
#, c-format
msgid "Garbage in ARGP_HELP_FMT: %s"
msgstr "Мотлох у ARGP_HELP_FMT: %s"
#: argp/argp-help.c:1214
msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also mandatory or optional for any corresponding short options."
msgstr "Обов’язкові і додаткові аргументи до довгих форм запису параметрів є також об’язковими або додатковими для всіх відповідних скорочених форм запису."
#: argp/argp-help.c:1600
msgid "Usage:"
msgstr "Користування:"
#: argp/argp-help.c:1604
msgid " or: "
msgstr " або: "
#: argp/argp-help.c:1616
msgid " [OPTION...]"
msgstr " [ПАРАМЕТР...]"
#: argp/argp-help.c:1643
#, c-format
msgid "Try `%s --help' or `%s --usage' for more information.\n"
msgstr "Виконайте команду «%s --help» або «%s --usage», щоб дізнатися більше.\n"
#: argp/argp-help.c:1671
#, c-format
msgid "Report bugs to %s.\n"
msgstr "Повідомляйте про вади на адресу %s.\n"
#: argp/argp-parse.c:101
msgid "Give this help list"
msgstr "Показати ці довідкові дані"
#: argp/argp-parse.c:102
msgid "Give a short usage message"
msgstr "Отримати коротке повідомлення щодо використання"
#: argp/argp-parse.c:103 catgets/gencat.c:109 catgets/gencat.c:113
#: iconv/iconv_prog.c:60 iconv/iconv_prog.c:61 nscd/nscd.c:115
#: nss/makedb.c:120
msgid "NAME"
msgstr "НАЗВА"
#: argp/argp-parse.c:104
msgid "Set the program name"
msgstr "Встановити назву програми"
#: argp/argp-parse.c:105
msgid "SECS"
msgstr "СЕКУНДИ"
#: argp/argp-parse.c:106
msgid "Hang for SECS seconds (default 3600)"
msgstr "Затриматися на СЕК секунд (типово, на 3600)"
#: argp/argp-parse.c:167
msgid "Print program version"
msgstr "Вивести дані щодо версії програми"
#: argp/argp-parse.c:183
msgid "(PROGRAM ERROR) No version known!?"
msgstr "(ПОМИЛКА ПРОГРАМИ) Невідома версія!?"
#: argp/argp-parse.c:623
#, c-format
msgid "%s: Too many arguments\n"
msgstr "%s: занадто багато аргументів\n"
#: argp/argp-parse.c:766
msgid "(PROGRAM ERROR) Option should have been recognized!?"
msgstr "(ПОМИЛКА ПРОГРАМИ) Параметр має розпізнаватися!?"
#: assert/assert-perr.c:35
#, c-format
msgid "%s%s%s:%u: %s%sUnexpected error: %s.\n"
msgstr "%s%s%s:%u: %s%sНеочікувана помилка: %s.\n"
#: assert/assert.c:101
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s:%u: %s%sAssertion `%s' failed.\n"
"%n"
msgstr ""
"%s%s%s:%u: %s%sНе пройдено перевірку «%s».\n"
"%n"
#: catgets/gencat.c:110
msgid "Create C header file NAME containing symbol definitions"
msgstr "Створити файл заголовків C з назвою НАЗВА, де будуть міститися визначення символів."
#: catgets/gencat.c:112
msgid "Do not use existing catalog, force new output file"
msgstr "Не використовувати наявний каталог, примусово вивести дані до нового файла"
#: catgets/gencat.c:113 nss/makedb.c:120
msgid "Write output to file NAME"
msgstr "Вивести дані до файла з назвою НАЗВА."
#: catgets/gencat.c:118
msgid ""
"Generate message catalog.\vIf INPUT-FILE is -, input is read from standard input. If OUTPUT-FILE\n"
"is -, output is written to standard output.\n"
msgstr ""
"Створити каталог повідомлень.\vЯкщо як файл ВХІДНИЙ-ФАЙЛ\n"
"вказано -, вивід відбуватиметься у стандартний вивід.\n"
#: catgets/gencat.c:123
msgid ""
"-o OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...\n"
"[OUTPUT-FILE [INPUT-FILE]...]"
msgstr ""
"-o ФАЙЛ-ВИВЕДЕННЯ [ФАЙЛ-ВХІДНИХ-ДАНИХ]...\n"
"[ФАЙЛ-ВИВЕДЕННЯ [ФАЙЛ-ВХІДНИХ-ДАНИХ]...]"
#: catgets/gencat.c:229 debug/pcprofiledump.c:209 elf/ldconfig.c:307
#: elf/pldd.c:219 elf/sln.c:85 elf/sprof.c:372 iconv/iconv_prog.c:408
#: iconv/iconvconfig.c:379 locale/programs/locale.c:277
#: locale/programs/localedef.c:376 login/programs/pt_chown.c:88
#: malloc/memusagestat.c:563 nss/getent.c:969 nss/makedb.c:369
#: posix/getconf.c:1121 sunrpc/rpcinfo.c:691
#: sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:61
#, c-format
msgid ""
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"Настанови щодо звітування про вади можна знайти тут:\n"
"%s.\n"
#: catgets/gencat.c:245 debug/pcprofiledump.c:225 debug/xtrace.sh:64
#: elf/ldconfig.c:323 elf/ldd.bash.in:38 elf/pldd.c:235 elf/sotruss.ksh:75
#: elf/sprof.c:389 iconv/iconv_prog.c:425 iconv/iconvconfig.c:396
#: locale/programs/locale.c:294 locale/programs/localedef.c:402
#: login/programs/pt_chown.c:62 malloc/memusage.sh:71
#: malloc/memusagestat.c:581 nscd/nscd.c:485 nss/getent.c:86 nss/makedb.c:385
#: posix/getconf.c:1103 sysdeps/unix/sysv/linux/lddlibc4.c:68
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) %s Free Software Foundation, Inc.\n"
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"© Free Software Foundation, Inc., %s\n"
"Це програмне забезпечення є вільним, умови копіювання викладено у його початкових кодах. Умовами ліцензування програми НЕ передбачено жодних гарантій, зокрема гарантій працездатності або придатності для певної мети.\n"
#: catgets/gencat.c:250 debug/pcprofiledump.c:230 debug/xtrace.sh:68
#: elf/ldconfig.c:328 elf/pldd.c:240 elf/sprof.c:395 iconv/iconv_prog.c:430
#: iconv/iconvconfig.c:401 locale/programs/locale.c:299
#: locale/programs/localedef.c:407 malloc/memusage.sh:75
#: malloc/memusagestat.c:586 nscd/nscd.c:490 nss/getent.c:91 nss/makedb.c:390
#: posix/getconf.c:1108
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Автор — %s.\n"
#: catgets/gencat.c:281
msgid "*standard input*"
msgstr "*стандартний ввід*"
#: catgets/gencat.c:287 iconv/iconv_charmap.c:167 iconv/iconv_prog.c:293
#: nss/makedb.c:246
#, c-format
msgid "cannot open input file `%s'"
msgstr "не вдається відкрити вхідний файл «%s»"
#: catgets/gencat.c:416 catgets/gencat.c:491
msgid "illegal set number"
msgstr "некоректний номер набору"
#: catgets/gencat.c:443
msgid "duplicate set definition"
msgstr "дублювання визначення набору"
#: catgets/gencat.c:445 catgets/gencat.c:617 catgets/gencat.c:669
msgid "this is the first definition"
msgstr "це перше визначення"
#: catgets/gencat.c:516
#, c-format
msgid "unknown set `%s'"
msgstr "невідомий набір «%s»"
#: catgets/gencat.c:557
msgid "invalid quote character"
msgstr "некоректний символ лапок"
#: catgets/gencat.c:570
#, c-format
msgid "unknown directive `%s': line ignored"
msgstr "невідома інструкція «%s»: рядок проігноровано"
#: catgets/gencat.c:615
msgid "duplicated message number"
msgstr "дублювання номеру повідомлення"
#: catgets/gencat.c:666
msgid "duplicated message identifier"
msgstr "дублювання ідентифікатора повідомлення"
#: catgets/gencat.c:723
msgid "invalid character: message ignored"
msgstr "некоректний символ: повідомлення проігноровано"
#: catgets/gencat.c:766
msgid "invalid line"
msgstr "некоректний рядок"
#: catgets/gencat.c:820
msgid "malformed line ignored"
msgstr "рядок з помилковим форматування проігноровано"
#: catgets/gencat.c:984 catgets/gencat.c:1025
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s'"
msgstr "не вдалося відкрити файл «%s» для виведення даних"
#: catgets/gencat.c:1187 locale/programs/linereader.c:560
msgid "invalid escape sequence"
msgstr "некоректна екранована послідовність символів"
#: catgets/gencat.c:1209
msgid "unterminated message"
msgstr "незавершене повідомлення"
#: catgets/gencat.c:1233
#, c-format
msgid "while opening old catalog file"
msgstr "під час спроби відкрити старий файл каталогу"
#: catgets/gencat.c:1324
#, c-format
msgid "conversion modules not available"
msgstr "модулі перетворення недоступні"
#: catgets/gencat.c:1350
#, c-format
msgid "cannot determine escape character"
msgstr "не вдалося визначити символ екранування"
#: debug/pcprofiledump.c:53
msgid "Don't buffer output"
msgstr "Не буферизувати виведення даних"
#: debug/pcprofiledump.c:58
msgid "Dump information generated by PC profiling."
msgstr "Дані дампу, створені засобом профілювання комп’ютера."
#: debug/pcprofiledump.c:61
msgid "[FILE]"
msgstr "[ФАЙЛ]"
#: debug/pcprofiledump.c:108
#, c-format
msgid "cannot open input file"
msgstr "не вдалося відкрити вхідний файл."
#: debug/pcprofiledump.c:115
#, c-format
msgid "cannot read header"
msgstr "не вдалося прочитати заголовок"
#: debug/pcprofiledump.c:179
#, c-format
msgid "invalid pointer size"
msgstr "некоректний розмір вказівника"
#: debug/xtrace.sh:26 debug/xtrace.sh:44
msgid "Usage: xtrace [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\\n"
msgstr "Користування: xtrace [ПАРАМЕТР]... ПРОГРАМА [ПАРАМЕТР ПРОГРАМИ]...\\n"
#: debug/xtrace.sh:32 elf/sotruss.ksh:56 elf/sotruss.ksh:67
#: elf/sotruss.ksh:135 malloc/memusage.sh:26
msgid "Try \\`%s --help' or \\`%s --usage' for more information.\\n"
msgstr "Виконайте команду «%s --help» або «%s --usage», щоб дізнатися більше."
#: debug/xtrace.sh:38
msgid "%s: option '%s' requires an argument.\\n"
msgstr "%s: до параметра «%s» слід додати аргумент"
#: debug/xtrace.sh:45
msgid ""
"Trace execution of program by printing currently executed function.\n"
"\n"
" --data=FILE Don't run the program, just print the data from FILE.\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Трасувати програму з виведенням поточної виконуваної функції.\n"
"\n"
" --data=ФАЙЛ не запускати програму, просто вивести дані з файла ФАЙЛ.\n"
"\n"
" -?,--help вивести цю довідку і завершити виконання\n"
" --usage вивести коротке повідомлення щодо користування\n"
" -V,--version вивести дані щодо версії і завершити виконання\n"
"\n"
"Обов’язкові аргументи до довгих форм запису параметрів є також об’язковими для\n"
"відповідних скорочених форм запису.\n"
"\n"
#: debug/xtrace.sh:57 elf/ldd.bash.in:55 elf/sotruss.ksh:49
#: malloc/memusage.sh:64
msgid "For bug reporting instructions, please see:\\\\n%s.\\\\n"
msgstr "Настанови щодо звітування про вади можна знайти тут:\\\\n%s.\\\\n"
#: debug/xtrace.sh:125
msgid "xtrace: unrecognized option \\`$1'\\n"
msgstr "xtrace: нерозпізнаний параметр \\`$1'\\n"
#: debug/xtrace.sh:138
msgid "No program name given\\n"
msgstr "Не вказано назви програми\\n"
#: debug/xtrace.sh:146
#, sh-format
msgid "executable \\`$program' not found\\n"
msgstr "не знайдено виконуваного файла \\`$program'\\n"
#: debug/xtrace.sh:150
#, sh-format
msgid "\\`$program' is no executable\\n"
msgstr "файл \\`$program' не є виконуваним\\n"
#: dlfcn/dlinfo.c:63
msgid "RTLD_SELF used in code not dynamically loaded"
msgstr "Використаний у коді символ RTLD_SELF не завантажується динамічно"
#: dlfcn/dlinfo.c:72
msgid "unsupported dlinfo request"
msgstr "непідтримуваний запит до dlinfo"
#: dlfcn/dlmopen.c:63
msgid "invalid namespace"
msgstr "некоректний простір назв"
#: dlfcn/dlmopen.c:68
msgid "invalid mode"
msgstr "некоректний режим"
#: dlfcn/dlopen.c:64
msgid "invalid mode parameter"
msgstr "некоректний параметр режиму"
#: elf/cache.c:69
msgid "unknown"
msgstr "невідомий"
#: elf/cache.c:135
msgid "Unknown OS"
msgstr "Невідома ОС"
#: elf/cache.c:140
#, c-format
msgid ", OS ABI: %s %d.%d.%d"
msgstr ", ABI ОС: %s %d.%d.%d"
#: elf/cache.c:157 elf/ldconfig.c:1318
#, c-format
msgid "Can't open cache file %s\n"
msgstr "Не вдалося відкрити файл кешу %s\n"
#: elf/cache.c:171
#, c-format
msgid "mmap of cache file failed.\n"
msgstr "Спроба виконати mmap для файла кешу зазнала невдачі.\n"
#: elf/cache.c:175 elf/cache.c:189
#, c-format
msgid "File is not a cache file.\n"
msgstr "Файл не є файлом кешу.\n"
#: elf/cache.c:222 elf/cache.c:232
#, c-format
msgid "%d libs found in cache `%s'\n"
msgstr "У кеші «%2$s» знайдено %1$d бібліотек\n"
#: elf/cache.c:426
#, c-format
msgid "Can't create temporary cache file %s"
msgstr "Не вдалося створити тимчасовий файл кешу %s"
#: elf/cache.c:434 elf/cache.c:444 elf/cache.c:448 elf/cache.c:453
#, c-format
msgid "Writing of cache data failed"
msgstr "Спроба запису до файла кешу зазнала невдачі"
#: elf/cache.c:458
#, c-format
msgid "Changing access rights of %s to %#o failed"
msgstr "Спроба змінити права доступу до %s на %#o зазнала невдачі"
#: elf/cache.c:463
#, c-format
msgid "Renaming of %s to %s failed"
msgstr "Спроба перейменувати %s на %s зазнала невдачі"
#: elf/dl-close.c:383 elf/dl-open.c:470
msgid "cannot create scope list"
msgstr "не вдалося створити список областей дії"
#: elf/dl-close.c:776
msgid "shared object not open"
msgstr "об’єкт спільного використання не відкрито"
#: elf/dl-deps.c:112
msgid "DST not allowed in SUID/SGID programs"
msgstr "DST заборонено використовувати у програмах з бітами SUID/SGID"
#: elf/dl-deps.c:125
msgid "empty dynamic string token substitution"
msgstr "порожня заміна динамічної рядкової лексеми"
#: elf/dl-deps.c:131
#, c-format
msgid "cannot load auxiliary `%s' because of empty dynamic string token substitution\n"
msgstr "неможливо завантажити допоміжний «%s» через порожню заміну динамічної рядкової лексеми\n"
#: elf/dl-deps.c:479
msgid "cannot allocate dependency list"
msgstr "не вдалося розмістити список залежностей у пам’яті"
#: elf/dl-deps.c:516 elf/dl-deps.c:576
msgid "cannot allocate symbol search list"
msgstr "не вдалося розмістити список символів для пошуку у пам’яті"
#: elf/dl-deps.c:556
msgid "Filters not supported with LD_TRACE_PRELINKING"
msgstr "Підтримки фільтрів разом з LD_TRACE_PRELINKING не передбачено"
#: elf/dl-error.c:77
msgid "DYNAMIC LINKER BUG!!!"
msgstr "ВАДА ДИНАМІЧНОГО КОМПОНУВАЛЬНИКА!!!"
#: elf/dl-error.c:127
msgid "error while loading shared libraries"
msgstr "помилка під час спроби завантажити бібліотеки спільного використання"
#: elf/dl-fptr.c:87 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:93
msgid "cannot map pages for fdesc table"
msgstr "не можна відображати сторінки для таблиці fdesc"
#: elf/dl-fptr.c:191 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:206
msgid "cannot map pages for fptr table"
msgstr "не можна відображати сторінки для таблиці fptr"
#: elf/dl-fptr.c:220 ports/sysdeps/hppa/dl-fptr.c:235
msgid "internal error: symidx out of range of fptr table"
msgstr "внутрішня помилка: symidx перебуває поза межами таблиці fptr"
#: elf/dl-hwcaps.c:184 elf/dl-hwcaps.c:196
msgid "cannot create capability list"
msgstr "не вдалося створити список можливостей"
#: elf/dl-load.c:465
msgid "cannot allocate name record"
msgstr "не вдалося розмістити запис назви у пам’яті"
#: elf/dl-load.c:550 elf/dl-load.c:666 elf/dl-load.c:749 elf/dl-load.c:868
msgid "cannot create cache for search path"
msgstr "не вдалося створити кеш для шляху пошуку"
#: elf/dl-load.c:641
msgid "cannot create RUNPATH/RPATH copy"
msgstr "не вдалося створити копію RUNPATH/RPATH"
#: elf/dl-load.c:735
msgid "cannot create search path array"
msgstr "не вдалося створити масив шляхів пошуку"
#: elf/dl-load.c:940
msgid "cannot stat shared object"
msgstr "не вдалося виконати статистичну обробку об’єкта спільного використання"
#: elf/dl-load.c:1018
msgid "cannot open zero fill device"
msgstr "не вдалося відкрити пристрій заповнення нулями"
#: elf/dl-load.c:1065 elf/dl-load.c:2348
msgid "cannot create shared object descriptor"
msgstr "не вдалося створити дескриптор об’єкта спільного використання"
#: elf/dl-load.c:1084 elf/dl-load.c:1761 elf/dl-load.c:1864
msgid "cannot read file data"
msgstr "не вдалося прочитати дані файла"
#: elf/dl-load.c:1130
msgid "ELF load command alignment not page-aligned"
msgstr "Вирівнювання команди завантаження ELF виконано не за сторінками пам’яті"
#: elf/dl-load.c:1137
msgid "ELF load command address/offset not properly aligned"
msgstr "адреса або зміщення команди завантаження ELF неправильно вирівняно"
#: elf/dl-load.c:1222
msgid "cannot allocate TLS data structures for initial thread"
msgstr "не вдалося розмістити структури даних TLS для початкового потоку обробки"
#: elf/dl-load.c:1245
msgid "cannot handle TLS data"
msgstr "не вдалося обробити дані TLS"
#: elf/dl-load.c:1264
msgid "object file has no loadable segments"
msgstr "у об’єктному файлі немає придатних до завантаження сегментів"
#: elf/dl-load.c:1300
msgid "failed to map segment from shared object"
msgstr "не вдалося відобразити сегмент з об’єкта спільного використання"
#: elf/dl-load.c:1326
msgid "cannot dynamically load executable"
msgstr "не вдалося завантажити виконуваний файл у динамічному режимі"
#: elf/dl-load.c:1389 elf/dl-load.c:1498
msgid "cannot change memory protections"
msgstr "зміна захисту області пам’яті неможлива"
#: elf/dl-load.c:1408
msgid "cannot map zero-fill pages"
msgstr "не вдалося відобразити сторінки заповнення нулями"
#: elf/dl-load.c:1422
msgid "object file has no dynamic section"
msgstr "у об’єктному файлі немає динамічного розділу"
#: elf/dl-load.c:1445
msgid "shared object cannot be dlopen()ed"
msgstr "об’єкт спільного використання не може бути відкрито за допомогою dlopen()"
#: elf/dl-load.c:1458
msgid "cannot allocate memory for program header"
msgstr "не вдалося отримати пам’ять для заголовка програми"
#: elf/dl-load.c:1475 elf/dl-open.c:195
msgid "invalid caller"
msgstr "некоректна функція виклику"
#: elf/dl-load.c:1518
msgid "cannot enable executable stack as shared object requires"
msgstr "не вдалося увімкнути стек виконання, як цього вимагає об’єкт спільного використання"
#: elf/dl-load.c:1531
msgid "cannot close file descriptor"
msgstr "не вдалося закрити дескриптор файла"
#: elf/dl-load.c:1761
msgid "file too short"
msgstr "файл є надто коротким"
#: elf/dl-load.c:1797
msgid "invalid ELF header"
msgstr "некоректний заголовок ELF"
#: elf/dl-load.c:1809
msgid "ELF file data encoding not big-endian"
msgstr "байти у даних файла ELF впорядковано не у зворотному порядку"
#: elf/dl-load.c:1811
msgid "ELF file data encoding not little-endian"
msgstr "байти у даних файла ELF впорядковано не у прямому порядку"
#: elf/dl-load.c:1815
msgid "ELF file version ident does not match current one"
msgstr "ідентифікатор версії файла ELF не відповідає поточному"
#: elf/dl-load.c:1819
msgid "ELF file OS ABI invalid"
msgstr "некоректний ABI ОС у файлі ELF"
#: elf/dl-load.c:1822
msgid "ELF file ABI version invalid"
msgstr "некоректна версія ABI у файлі ELF"
#: elf/dl-load.c:1825
msgid "nonzero padding in e_ident"
msgstr "ненульове доповнення у e_ident"
#: elf/dl-load.c:1828
msgid "internal error"
msgstr "внутрішня помилка"
#: elf/dl-load.c:1835
msgid "ELF file version does not match current one"
msgstr "версія файла ELF не збігається з поточною"
#: elf/dl-load.c:1843
msgid "only ET_DYN and ET_EXEC can be loaded"
msgstr "можна завантажити лише ET_DYN і ET_EXEC"
#: elf/dl-load.c:1849
msgid "ELF file's phentsize not the expected size"
msgstr "phentsize файла ELF не є очікуваним"
#: elf/dl-load.c:2367
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS64"
msgstr "помилковий клас ELF: ELFCLASS64"
#: elf/dl-load.c:2368
msgid "wrong ELF class: ELFCLASS32"
msgstr "помилковий клас ELF: ELFCLASS32"
#: elf/dl-load.c:2371
msgid "cannot open shared object file"
msgstr "не вдалося відкрити файл об’єктів спільного використання"
#: elf/dl-lookup.c:753 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:770
msgid "relocation error"
msgstr "помилка пересування"
#: elf/dl-lookup.c:780 ports/sysdeps/mips/dl-lookup.c:797
msgid "symbol lookup error"
msgstr "помилка під час пошуку символів"
#: elf/dl-open.c:102
msgid "cannot extend global scope"
msgstr "не вдалося розширити загальну область"
#: elf/dl-open.c:520
msgid "TLS generation counter wrapped! Please report this."
msgstr "Переповнено лічильник створення TLS! Будь ласка, повідомте про цю помилку розробникам."
#: elf/dl-open.c:542
msgid "cannot load any more object with static TLS"
msgstr "неможливо продовжувати завантаження інших об’єктів зі статичним TLS"
#: elf/dl-open.c:602
msgid "invalid mode for dlopen()"
msgstr "некоректний режим для dlopen()"
#: elf/dl-open.c:619
msgid "no more namespaces available for dlmopen()"
msgstr "більше немає просторів назв для dlmopen()"
#: elf/dl-open.c:637
msgid "invalid target namespace in dlmopen()"
msgstr "некоректний простір назв призначення у dlmopen()"
#: elf/dl-reloc.c:158
msgid "cannot allocate memory in static TLS block"
msgstr "не вдалося отримати область пам’яті у статичному блоці TLS"
#: elf/dl-reloc.c:250
msgid "cannot make segment writable for relocation"
msgstr "не вдалося створити сегмент придатний до запису для пересування"
#: elf/dl-reloc.c:313
#, c-format
msgid "%s: no PLTREL found in object %s\n"
msgstr "%s: у об’єкті %s не знайдено PLTREL\n"
#: elf/dl-reloc.c:324
#, c-format
msgid "%s: out of memory to store relocation results for %s\n"
msgstr "%s: не вистачає пам’яті для зберігання результатів пересування для %s\n"
#: elf/dl-reloc.c:340
msgid "cannot restore segment prot after reloc"
msgstr "не вдалося відновити захист сегмент після пересування"
#: elf/dl-reloc.c:369
msgid "cannot apply additional memory protection after relocation"
msgstr "не вдалося застосувати додатковий захист пам’яті після пересування"
#: elf/dl-sym.c:153
msgid "RTLD_NEXT used in code not dynamically loaded"
msgstr "Використаний у коді символ RTLD_NEXT не завантажується динамічно"
#: elf/dl-tls.c:923
msgid "cannot create TLS data structures"
msgstr "не вдалося створити структури даних TLS"
#: elf/dl-version.c:166
msgid "version lookup error"
msgstr "помилка під час пошуку версії"
#: elf/dl-version.c:296
msgid "cannot allocate version reference table"
msgstr "не вдалося розмістити таблицю посилань на версії"
#: elf/ldconfig.c:141
msgid "Print cache"
msgstr "Вивести кеш"
#: elf/ldconfig.c:142
msgid "Generate verbose messages"
msgstr "Режим докладних повідомлень"
#: elf/ldconfig.c:143
msgid "Don't build cache"
msgstr "Не збирати кеш"
#: elf/ldconfig.c:144
msgid "Don't generate links"
msgstr "Не створювати посилань"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "Change to and use ROOT as root directory"
msgstr "Перейти до каталогу КОРІНЬ і використовувати його як кореневий"
#: elf/ldconfig.c:145
msgid "ROOT"
msgstr "КОРІНЬ"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "CACHE"
msgstr "КЕШ"
#: elf/ldconfig.c:146
msgid "Use CACHE as cache file"
msgstr "Використовувати КЕШ як файл кешу"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "CONF"
msgstr "КОНФ"
#: elf/ldconfig.c:147
msgid "Use CONF as configuration file"
msgstr "Використовувати КОНФ як файл налаштувань"
#: elf/ldconfig.c:148
msgid "Only process directories specified on the command line. Don't build cache."
msgstr "Обробляти лише каталоги, вказані у командному рядку. Не будувати кеш."
#: elf/ldconfig.c:149
msgid "Manually link individual libraries."
msgstr "Під’єднати окремі бібліотеки вручну."
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "FORMAT"
msgstr "ФОРМАТ"
#: elf/ldconfig.c:150
msgid "Format to use: new, old or compat (default)"
msgstr "Формат, яким слід скористатися: new, old або compat (типовий)"
#: elf/ldconfig.c:151
msgid "Ignore auxiliary cache file"
msgstr "Ігнорувати допоміжний файл кешу"
#: elf/ldconfig.c:159
msgid "Configure Dynamic Linker Run Time Bindings."
msgstr "Налаштувати прив’язки динамічного компонувальника під час виконання."
#: elf/ldconfig.c:346
#, c-format
msgid "Path `%s' given more than once"
msgstr "Шлях «%s» вказано декілька разів"
#: elf/ldconfig.c:386
#, c-format
msgid "%s is not a known library type"
msgstr "%s не є відомим типом бібліотеки"
#: elf/ldconfig.c:414
#, c-format
msgid "Can't stat %s"
msgstr "Не вдалося отримати статистичні дані щодо %s"
#: elf/ldconfig.c:488
#, c-format
msgid "Can't stat %s\n"
msgstr "Не вдалося отримати статистичні дані щодо %s\n"
#: elf/ldconfig.c:498
#, c-format
msgid "%s is not a symbolic link\n"
msgstr "%s не є символічним посиланням\n"
#: elf/ldconfig.c:517
#, c-format
msgid "Can't unlink %s"
msgstr "Не вдалося від’єднати %s"
#: elf/ldconfig.c:523
#, c-format
msgid "Can't link %s to %s"
msgstr "Не вдалося під’єднати %s до %s"
#: elf/ldconfig.c:529
msgid " (changed)\n"
msgstr " (змінено)\n"
#: elf/ldconfig.c:531
msgid " (SKIPPED)\n"
msgstr " (ПРОПУЩЕНО)\n"
#: elf/ldconfig.c:586
#, c-format
msgid "Can't find %s"
msgstr "Не вдалося знайти %s"
#: elf/ldconfig.c:602 elf/ldconfig.c:775 elf/ldconfig.c:834 elf/ldconfig.c:868
#, c-format
msgid "Cannot lstat %s"
msgstr "Не вдалося обробити lstat %s"
#: elf/ldconfig.c:609
#, c-format
msgid "Ignored file %s since it is not a regular file."
msgstr "Файл %s проігноровано, оскільки він не є звичайним файлом."
#: elf/ldconfig.c:618
#, c-format
msgid "No link created since soname could not be found for %s"
msgstr "Зв’язку не створено, оскільки не вдалося знайти бібліотеку so для %s"
#: elf/ldconfig.c:701
#, c-format
msgid "Can't open directory %s"
msgstr "Не вдалося відкрити каталог %s"
#: elf/ldconfig.c:793 elf/ldconfig.c:855 elf/readlib.c:90
#, c-format
msgid "Input file %s not found.\n"
msgstr "Файл вхідних даних %s не знайдено.\n"
#: elf/ldconfig.c:800
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Не вдалося отримати статистичні дані щодо %s"
#: elf/ldconfig.c:929
#, c-format
msgid "libc5 library %s in wrong directory"
msgstr "Бібліотека libc5 %s зберігається у помилковому каталозі"
#: elf/ldconfig.c:932
#, c-format
msgid "libc6 library %s in wrong directory"
msgstr "Бібліотека libc6 %s зберігається у помилковому каталозі"
#: elf/ldconfig.c:935
#, c-format
msgid "libc4 library %s in wrong directory"
msgstr "Бібліотека libc4 %s зберігається у помилковому каталозі"
#: elf/ldconfig.c:963
#, c-format
msgid "libraries %s and %s in directory %s have same soname but different type."
msgstr "бібліотеки %s і %s у каталозі %s мають однакові назви so, але належать до різних типів."
#: elf/ldconfig.c:1072
#, c-format
msgid "Warning: ignoring configuration file that cannot be opened: %s"
msgstr "Попередження: ігноруємо файл налаштувань, який не вдалося відкрити: %s"
#: elf/ldconfig.c:1138
#, c-format
msgid "%s:%u: bad syntax in hwcap line"
msgstr "%s:%u: помилковий синтаксис у рядку hwcap"
#: elf/ldconfig.c:1144
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu above maximum %u"
msgstr "%s:%u: індекс hwcap %lu перевищує максимальне значення %u"
#: elf/ldconfig.c:1151 elf/ldconfig.c:1159
#, c-format
msgid "%s:%u: hwcap index %lu already defined as %s"
msgstr "%s:%u: індекс hwcap %lu вже визначено як %s"
#: elf/ldconfig.c:1162
#, c-format
msgid "%s:%u: duplicate hwcap %lu %s"
msgstr "%s:%u: дублювання hwcap %lu %s"
#: elf/ldconfig.c:1184
#, c-format
msgid "need absolute file name for configuration file when using -r"
msgstr "якщо використано -r, слід вказати абсолютну назву файла для файла налаштувань"
#: elf/ldconfig.c:1191 locale/programs/xmalloc.c:64 malloc/obstack.c:432
#: malloc/obstack.c:434 posix/getconf.c:1076 posix/getconf.c:1296
#, c-format
msgid "memory exhausted"
msgstr "пам’ять вичерпано"
#: elf/ldconfig.c:1223
#, c-format
msgid "%s:%u: cannot read directory %s"
msgstr "%s:%u: не вдалося прочитати каталог %s"
#: elf/ldconfig.c:1267
#, c-format
msgid "relative path `%s' used to build cache"
msgstr "відносний шлях «%s» використано для збирання кешу"
#: elf/ldconfig.c:1297
#, c-format
msgid "Can't chdir to /"
msgstr "Не вдалося змінити каталог на /"
#: elf/ldconfig.c:1338
#, c-format
msgid "Can't open cache file directory %s\n"
msgstr "Не вдалося відкрити каталог файлів кешу %s\n"
#: elf/ldd.bash.in:42
msgid "Written by %s and %s.\n"
msgstr "Автор програми %s та %s.\n"
#: elf/ldd.bash.in:47
msgid ""
"Usage: ldd [OPTION]... FILE...\n"
" --help print this help and exit\n"
" --version print version information and exit\n"
" -d, --data-relocs process data relocations\n"
" -r, --function-relocs process data and function relocations\n"
" -u, --unused print unused direct dependencies\n"
" -v, --verbose print all information\n"
msgstr ""
"Користування: ldd [ПАРАМЕТР]... ФАЙЛ...\n"
" --help вивести це довідкове повідомлення і завершити роботу\n"
" --version вивести дані щодо версії і завершити роботу\n"
" -d, --data-relocs обробити пересування даних\n"
" -r, --function-relocs обробити пересування даних і функцій\n"
" -u, --unused вивести список невикористаних безпосередніх залежностей\n"
" -v, --verbose вивести усі дані\n"
#: elf/ldd.bash.in:80
msgid "ldd: option \\`$1' is ambiguous"
msgstr "ldd: параметр «$1» є неоднозначним"
#: elf/ldd.bash.in:87
msgid "unrecognized option"
msgstr "нерозпізнаний параметр"
#: elf/ldd.bash.in:88 elf/ldd.bash.in:125
msgid "Try \\`ldd --help' for more information."
msgstr "Спробуйте «ldd --help» для отримання докладнішого опису."
#: elf/ldd.bash.in:124
msgid "missing file arguments"
msgstr "не вказано аргументів-назв файл"
#. TRANS No such file or directory. This is a ``file doesn't exist'' error
#. TRANS for ordinary files that are referenced in contexts where they are
#. TRANS expected to already exist.
#: elf/ldd.bash.in:147 sysdeps/gnu/errlist.c:36
msgid "No such file or directory"
msgstr "Немає такого файла або каталогу"
#: elf/ldd.bash.in:150 inet/rcmd.c:488
msgid "not regular file"
msgstr "не є звичайним файлом"
#: elf/ldd.bash.in:153
msgid "warning: you do not have execution permission for"
msgstr "попередження: у вас немає прав на виконання"
#: elf/ldd.bash.in:182
msgid "\tnot a dynamic executable"
msgstr "\tне є динамічним виконуваним файлом"
#: elf/ldd.bash.in:190
msgid "exited with unknown exit code"
msgstr "завершено з невідомим кодом виходу"
#: elf/ldd.bash.in:195
msgid "error: you do not have read permission for"
msgstr "помилка: у вас немає права на читання"
#: elf/pldd-xx.c:105
#, c-format
msgid "cannot find program header of process"
msgstr "не вдалося знайти заголовок програми для обробки"
#: elf/pldd-xx.c:110
#, c-format
msgid "cannot read program header"
msgstr "не вдалося прочитати заголовок програми"
#: elf/pldd-xx.c:135
#, c-format
msgid "cannot read dynamic section"
msgstr "не вдалося прочитати розділ dynamic"
#: elf/pldd-xx.c:147
#, c-format
msgid "cannot read r_debug"
msgstr "не вдалося прочитати r_debug"
#: elf/pldd-xx.c:167
#, c-format
msgid "cannot read program interpreter"
msgstr "не вдалося прочитати інтерпретатор програми"
#: elf/pldd-xx.c:196
#, c-format
msgid "cannot read link map"
msgstr "не вдалося прочитати карту посилань"
#: elf/pldd-xx.c:207
#, c-format
msgid "cannot read object name"
msgstr "не вдалося прочитати назву об’єкта"
#: elf/pldd.c:62
msgid "List dynamic shared objects loaded into process."
msgstr "Показати список динамічних об’єктів спільного використання, завантажених до процесу."
#: elf/pldd.c:66
msgid "PID"
msgstr "PID"
#: elf/pldd.c:97
#, c-format
msgid "Exactly one parameter with process ID required.\n"
msgstr "З ідентифікатором процесу має бути вказано точно один параметр.\n"
#: elf/pldd.c:109
#, c-format
msgid "invalid process ID '%s'"
msgstr "некоректний ідентифікатор процесу «%s»"
#: elf/pldd.c:117
#, c-format
msgid "cannot open %s"
msgstr "не вдалося відкрити %s"
#: elf/pldd.c:142
#, c-format
msgid "cannot open %s/task"
msgstr "не вдалося відкрити %s/завдання"
#: elf/pldd.c:145
#, c-format
msgid "cannot prepare reading %s/task"
msgstr "не вдалося підготувати читання %s/завдання"
#: elf/pldd.c:158
#, c-format
msgid "invalid thread ID '%s'"
msgstr "некоректний ідентифікатор потоку «%s»"
#: elf/pldd.c:169
#, c-format
msgid "cannot attach to process %lu"
msgstr "не вдалося приєднатися до процесу %lu"
#: elf/pldd.c:261
#, c-format
msgid "cannot get information about process %lu"
msgstr "не вдалося отримати інформацію щодо процесу %lu"
#: elf/pldd.c:274
#, c-format
msgid "process %lu is no ELF program"
msgstr "процес %lu не є програмою ELF"
#: elf/readelflib.c:34
#, c-format
msgid "file %s is truncated\n"
msgstr "файл %s обрізано\n"
#: elf/readelflib.c:66
#, c-format
msgid "%s is a 32 bit ELF file.\n"
msgstr "%s є 32-бітовим файлом ELF.\n"
#: elf/readelflib.c:68
#, c-format
msgid "%s is a 64 bit ELF file.\n"
msgstr "%s є 64-бітовим файлом ELF.\n"
#: elf/readelflib.c:70
#, c-format
msgid "Unknown ELFCLASS in file %s.\n"
msgstr "Невідомий ELFCLASS у файлі %s.\n"
#: elf/readelflib.c:77
#, c-format
msgid "%s is not a shared object file (Type: %d).\n"
msgstr "%s не є файлом об’єктів спільного використання (тип: %d).\n"
#: elf/readelflib.c:108
#, c-format
msgid "more than one dynamic segment\n"
msgstr "більш ніж один динамічний сегмент\n"
#: elf/readlib.c:96
#, c-format
msgid "Cannot fstat file %s.\n"
msgstr "Не вдалося обробити за допомогою fstat файл %s.\n"
#: elf/readlib.c:107
#, c-format
msgid "File %s is empty, not checked."
msgstr "Файл %s є порожнім, не перевірено."
#: elf/readlib.c:113
#, c-format
msgid "File %s is too small, not checked."
msgstr "Файл %s є надто малим, не перевірено."
#: elf/readlib.c:123
#, c-format
msgid "Cannot mmap file %s.\n"
msgstr "Не вдалося виконати mmap для файла %s.\n"
#: elf/readlib.c:161
#, c-format
msgid "%s is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.\n"
msgstr "%s не є файлом ELF. Виявлено помилкові магічні байти на початку файла.\n"
#: elf/sln.c:84
#, c-format
msgid ""
"Usage: sln src dest|file\n"
"\n"
msgstr ""
"Користування: sln джерело призначення|файл\n"
"\n"
#: elf/sln.c:109
#, c-format
msgid "%s: file open error: %m\n"
msgstr "%s: помилка під час спроби відкрити файл: %m\n"
#: elf/sln.c:146
#, c-format
msgid "No target in line %d\n"
msgstr "Немає призначення у рядку %d\n"
#: elf/sln.c:178
#, c-format
msgid "%s: destination must not be a directory\n"
msgstr "%s: призначенням має бути каталог\n"
#: elf/sln.c:184
#, c-format
msgid "%s: failed to remove the old destination\n"
msgstr "%s: не вдалося вилучити старий каталог призначення\n"
#: elf/sln.c:192
#, c-format
msgid "%s: invalid destination: %s\n"
msgstr "%s: некоректне призначення: %s\n"
#: elf/sln.c:207 elf/sln.c:216
#, c-format
msgid "Invalid link from \"%s\" to \"%s\": %s\n"
msgstr "Некоректне посилання з «%s» на «%s»: %s\n"
#: elf/sotruss.ksh:32
#, sh-format
msgid ""
"Usage: sotruss [OPTION...] [--] EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\n"
" -F, --from FROMLIST Trace calls from objects on FROMLIST\n"
" -T, --to TOLIST Trace calls to objects on TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit Also show exits from the function calls\n"
" -f, --follow Trace child processes\n"
" -o, --output FILENAME Write output to FILENAME (or FILENAME.$PID in case\n"
"\t\t\t -f is also used) instead of standard error\n"
"\n"
" -?, --help Give this help list\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" --version Print program version"
msgstr ""
"Користування: sotruss [ПАРАМЕТР...] [--] ВИКОНУВАНИЙ ФАЙЛ [ПАРАМЕТР...]\n"
" -F, --from FROMLIST трасувати виклики від об’єктів з FROMLIST\n"
" -T, --to TOLIST трасувати виклики до об’єктів з TOLIST\n"
"\n"
" -e, --exit показувати також виходи з викликів функцій\n"
" -f, --follow трасувати дочірні процеси\n"
" -o, --output ФАЙЛ записати виведені дані до файла ФАЙЛ (або до файла ФАЙЛ.$PID, якщо\n"
"\t\t\t -f використано параметр) замість стандартного каналу для помилок\n"
"\n"
" -?, --help вивести цей довідковий список\n"
" --usage вивести коротке повідомлення щодо користування\n"
" --version вивести дані щодо версії"
#: elf/sotruss.ksh:46
msgid "Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\\nshort options.\\n"
msgstr "Обов’язкові аргументи до довгих форм запису параметрів є також об’язковими для\\nвідповідних скорочених форм запису.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:55
msgid "%s: option requires an argument -- '%s'\\n"
msgstr "%s: параметр потребує аргументу -- «%s»\\n"
#: elf/sotruss.ksh:61
msgid "%s: option is ambiguous; possibilities:"
msgstr "%s: неоднозначний параметр; можливі варіанти:"
#: elf/sotruss.ksh:79
msgid "Written by %s.\\n"
msgstr "Автор — %s.\\n"
#: elf/sotruss.ksh:86
msgid ""
"Usage: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o FILENAME] [-T TOLIST] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from FROMLIST] [--output FILENAME] [--to TOLIST]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t EXECUTABLE [EXECUTABLE-OPTION...]\\n"
msgstr ""
"Користування: %s [-ef] [-F FROMLIST] [-o ФАЙЛ] [-T TOLIST] [--exit]\n"
"\t [--follow] [--from FROMLIST] [--output ФАЙЛ] [--to TOLIST]\n"
"\t [--help] [--usage] [--version] [--]\n"
"\t ВИКОНУВАНИЙ ФАЙЛ [ПАРАМЕТР...]\\n"
#: elf/sotruss.ksh:134
msgid "%s: unrecognized option '%c%s'\\n"
msgstr "%s: невідомий параметр «%c%s»\\n"
#: elf/sprof.c:77
msgid "Output selection:"
msgstr "Вибір виводу:"
#: elf/sprof.c:79
msgid "print list of count paths and their number of use"
msgstr "вивести список шляхів лічильника та кількість їхнього використання"
#: elf/sprof.c:81
msgid "generate flat profile with counts and ticks"
msgstr "створити плоский профіль з лічильниками та позначками"
#: elf/sprof.c:82
msgid "generate call graph"
msgstr "створити граф викликів"
#: elf/sprof.c:89
msgid "Read and display shared object profiling data."
msgstr "Прочитати або показати дані профілювання об’єктів спільного використання."
#: elf/sprof.c:94
msgid "SHOBJ [PROFDATA]"
msgstr "ОСВ [ДАНІ_ПРОФІЛЮВАННЯ]"
#: elf/sprof.c:433
#, c-format
msgid "failed to load shared object `%s'"
msgstr "не вдалося завантажити об’єкт спільного використання «%s»"
#: elf/sprof.c:442
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptors"
msgstr "Не вдалося створити внутрішні дескриптори"
#: elf/sprof.c:554
#, c-format
msgid "Reopening shared object `%s' failed"
msgstr "Спроба повторного відкриття об’єкта спільного використання «%s» зазнала невдачі"
#: elf/sprof.c:561 elf/sprof.c:656
#, c-format
msgid "reading of section headers failed"
msgstr "спроба читання заголовків розділів зазнала невдачі"
#: elf/sprof.c:569 elf/sprof.c:664
#, c-format
msgid "reading of section header string table failed"
msgstr "спроба читання таблиці рядків заголовка розділу завершилася невдало"
#: elf/sprof.c:595
#, c-format
msgid "*** Cannot read debuginfo file name: %m\n"
msgstr "*** Не вдалося прочитати назву файла з діагностичними даними: %m\n"
#: elf/sprof.c:616
#, c-format
msgid "cannot determine file name"
msgstr "не вдалося визначити назву файла"
#: elf/sprof.c:649
#, c-format
msgid "reading of ELF header failed"
msgstr "спроба читання заголовка ELF зазнала невдачі"
#: elf/sprof.c:685
#, c-format
msgid "*** The file `%s' is stripped: no detailed analysis possible\n"
msgstr "*** Файл «%s» очищено від додаткових даних: докладний аналіз неможливий\n"
#: elf/sprof.c:715
#, c-format
msgid "failed to load symbol data"
msgstr "не вдалося завантажити дані символів"
#: elf/sprof.c:780
#, c-format
msgid "cannot load profiling data"
msgstr "не вдалося завантажити дані профілювання"
#: elf/sprof.c:789
#, c-format
msgid "while stat'ing profiling data file"
msgstr "під час отримання статистичних даних щодо файла даних профілювання"
#: elf/sprof.c:797
#, c-format
msgid "profiling data file `%s' does not match shared object `%s'"
msgstr "файл даних профілювання «%s» не відповідає об’єкту спільного використання «%s»"
#: elf/sprof.c:808
#, c-format
msgid "failed to mmap the profiling data file"
msgstr "не вдалося виконати mmap для файла даних профілювання"
#: elf/sprof.c:816
#, c-format
msgid "error while closing the profiling data file"
msgstr "помилка під час спроби закрити файл даних профілювання"
#: elf/sprof.c:825 elf/sprof.c:923
#, c-format
msgid "cannot create internal descriptor"
msgstr "не вдалося створити внутрішній дескриптор"
#: elf/sprof.c:899
#, c-format
msgid "`%s' is no correct profile data file for `%s'"
msgstr "«%s» не є коректним файлом даних профілювання для «%s»"
#: elf/sprof.c:1080 elf/sprof.c:1138
#, c-format
msgid "cannot allocate symbol data"
msgstr "не вдалося розмістити дані символу"
#: iconv/iconv_charmap.c:141 iconv/iconv_prog.c:448
#, c-format
msgid "cannot open output file"
msgstr "не вдалося відкрити файл виведення"
#: iconv/iconv_charmap.c:187 iconv/iconv_prog.c:311
#, c-format
msgid "error while closing input `%s'"
msgstr "помилка під час спроби закрити вхідний файл «%s»"
#: iconv/iconv_charmap.c:461
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %Zd"
msgstr "некоректна послідовність вхідних даних на позиції %Zd"
#: iconv/iconv_charmap.c:480 iconv/iconv_prog.c:539
#, c-format
msgid "incomplete character or shift sequence at end of buffer"
msgstr "незавершений символ чи послідовність зміни регістру наприкінці буфера"
#: iconv/iconv_charmap.c:525 iconv/iconv_charmap.c:561 iconv/iconv_prog.c:582
#: iconv/iconv_prog.c:618
#, c-format
msgid "error while reading the input"
msgstr "помилка під час читання вхідних даних"
#: iconv/iconv_charmap.c:543 iconv/iconv_prog.c:600
#, c-format
msgid "unable to allocate buffer for input"
msgstr "не вдалося розмістити буфер для вхідних даних"
#: iconv/iconv_prog.c:59
msgid "Input/Output format specification:"
msgstr "Специфікація форматі вхідних і вихідних даних:"
#: iconv/iconv_prog.c:60
msgid "encoding of original text"
msgstr "кодування початкового тексту"
#: iconv/iconv_prog.c:61
msgid "encoding for output"
msgstr "кодування результату перетворення"
#: iconv/iconv_prog.c:62
msgid "Information:"
msgstr "Інформація:"
#: iconv/iconv_prog.c:63
msgid "list all known coded character sets"
msgstr "показати список усіх відомих програмі наборів символів"
#: iconv/iconv_prog.c:64 locale/programs/localedef.c:129
msgid "Output control:"
msgstr "Керування виводом:"
#: iconv/iconv_prog.c:65
msgid "omit invalid characters from output"
msgstr "пропускати некоректні символи у вхідних даних"
#: iconv/iconv_prog.c:66 iconv/iconvconfig.c:128
#: locale/programs/localedef.c:122 locale/programs/localedef.c:124
#: locale/programs/localedef.c:126 locale/programs/localedef.c:147
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "FILE"
msgstr "ФАЙЛ"
#: iconv/iconv_prog.c:66
msgid "output file"
msgstr "вихідний файл"
#: iconv/iconv_prog.c:67
msgid "suppress warnings"
msgstr "придушити попередження"
#: iconv/iconv_prog.c:68
msgid "print progress information"
msgstr "виводити дані щодо поступу"
#: iconv/iconv_prog.c:73
msgid "Convert encoding of given files from one encoding to another."
msgstr "Змінити кодування у вказаних файлах."
#: iconv/iconv_prog.c:77
msgid "[FILE...]"
msgstr "[ФАЙЛ...]"
#: iconv/iconv_prog.c:233
#, c-format
msgid "conversions from `%s' and to `%s' are not supported"
msgstr "перетворення з «%s» до «%s» не передбачено"
#: iconv/iconv_prog.c:238
#, c-format
msgid "conversion from `%s' is not supported"
msgstr "підтримки перетворення з «%s» не передбачено"
#: iconv/iconv_prog.c:245
#, c-format
msgid "conversion to `%s' is not supported"
msgstr "підтримки перетворення до «%s» не передбачено"
#: iconv/iconv_prog.c:249
#, c-format
msgid "conversion from `%s' to `%s' is not supported"
msgstr "перетворення з «%s» до «%s» не передбачено"
#: iconv/iconv_prog.c:259
#, c-format
msgid "failed to start conversion processing"
msgstr "не вдалося розпочати процес перетворення"
#: iconv/iconv_prog.c:357
#, c-format
msgid "error while closing output file"
msgstr "помилка під час спроби закрити файл виведених даних"
#: iconv/iconv_prog.c:458
#, c-format
msgid "conversion stopped due to problem in writing the output"
msgstr "перетворення припинено через проблеми із записом результату"
#: iconv/iconv_prog.c:535
#, c-format
msgid "illegal input sequence at position %ld"
msgstr "некоректна послідовність вхідних даних на позиції %ld"
#: iconv/iconv_prog.c:543
#, c-format
msgid "internal error (illegal descriptor)"
msgstr "внутрішня помилка (некоректний дескриптор)"
#: iconv/iconv_prog.c:546
#, c-format
msgid "unknown iconv() error %d"
msgstr "невідома помилка iconv() з номером %d"
#: iconv/iconv_prog.c:791
msgid ""
"The following list contains all the coded character sets known. This does\n"
"not necessarily mean that all combinations of these names can be used for\n"
"the FROM and TO command line parameters. One coded character set can be\n"
"listed with several different names (aliases).\n"
"\n"
" "
msgstr ""
"У наведеному нижче списку містяться усі відомі кодовані набори символів. Це\n"
"не обов’язково означає, що усіма цими комбінаціями назв можна скористатися\n"
"для параметрів командного рядка FROM і TO. Один кодований набір символів\n"
"може фігурувати у списку під різними назвами (псевдонімами).\n"
"\n"
" "
#: iconv/iconvconfig.c:109
msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
msgstr "Створити швидкозавантажуваний файл налаштувань модуля iconv."
#: iconv/iconvconfig.c:113
msgid "[DIR...]"
msgstr "[КАТАЛОГ...]"
#: iconv/iconvconfig.c:126 locale/programs/localedef.c:133
msgid "PATH"
msgstr "ШЛЯХ"
#: iconv/iconvconfig.c:127
msgid "Prefix used for all file accesses"
msgstr "Префікс, що використовується для доступу до усіх файлів"
#: iconv/iconvconfig.c:128
msgid "Put output in FILE instead of installed location (--prefix does not apply to FILE)"
msgstr "Вивести дані до файла ФАЙЛ замість встановленого місця (--prefix не застосовується до файла ФАЙЛ)"
#: iconv/iconvconfig.c:132
msgid "Do not search standard directories, only those on the command line"
msgstr "Не шукати у стандартних каталогах, шукати лише у каталогах, вказаних у командному рядку"
#: iconv/iconvconfig.c:299
#, c-format
msgid "Directory arguments required when using --nostdlib"
msgstr "Якщо використовується --nostdlib, слід вказати аргументи-каталоги"
#: iconv/iconvconfig.c:341 locale/programs/localedef.c:294
#, c-format
msgid "no output file produced because warnings were issued"
msgstr "виведені дані не записано через появу попереджень"
#: iconv/iconvconfig.c:430
#, c-format
msgid "while inserting in search tree"
msgstr "під час вставлення до дерева пошуку"
#: iconv/iconvconfig.c:1239
#, c-format
msgid "cannot generate output file"
msgstr "не вдалося створити файл результату"
#: inet/rcmd.c:163
msgid "rcmd: Cannot allocate memory\n"
msgstr "rcmd: не вдалося отримати область пам’яті\n"
#: inet/rcmd.c:178
msgid "rcmd: socket: All ports in use\n"
msgstr "rcmd: socket: використано усі порти\n"
#: inet/rcmd.c:206
#, c-format
msgid "connect to address %s: "
msgstr "встановлення з’єднання з адресою %s: "
#: inet/rcmd.c:219
#, c-format
msgid "Trying %s...\n"
msgstr "Перевіряємо %s...\n"
#: inet/rcmd.c:255
#, c-format
msgid "rcmd: write (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: write (налаштовування stderr): %m\n"
#: inet/rcmd.c:271
#, c-format
msgid "rcmd: poll (setting up stderr): %m\n"
msgstr "rcmd: poll (налаштовування stderr): %m\n"
#: inet/rcmd.c:274
msgid "poll: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "poll: помилка протоколу у налаштуванні ланцюжка\n"
#: inet/rcmd.c:306
msgid "socket: protocol failure in circuit setup\n"
msgstr "socket: помилка протоколу у налаштуванні ланцюжка\n"
#: inet/rcmd.c:330
#, c-format
msgid "rcmd: %s: short read"
msgstr "rcmd: %s: неповне читання"
#: inet/rcmd.c:486
msgid "lstat failed"
msgstr "помилка lstat"
#: inet/rcmd.c:493
msgid "cannot open"
msgstr "не вдалося відкрити"
#: inet/rcmd.c:495
msgid "fstat failed"
msgstr "помилка fstat"
#: inet/rcmd.c:497
msgid "bad owner"
msgstr "некоректний власник"
#: inet/rcmd.c:499
msgid "writeable by other than owner"
msgstr "є придатним до запису іншими користувачами, окрім власника"
#: inet/rcmd.c:501
msgid "hard linked somewhere"
msgstr "має жорстке посилання"
#: inet/ruserpass.c:170 inet/ruserpass.c:193
msgid "out of memory"
msgstr "нестача пам'яті"
#: inet/ruserpass.c:184
msgid "Error: .netrc file is readable by others."
msgstr "Помилка: файл .netrc може бути прочитано іншими користувачами."
#: inet/ruserpass.c:185
msgid "Remove password or make file unreadable by others."
msgstr "Вилучити пароль або зробити файл непридатним до читання іншими користувачами."
#: inet/ruserpass.c:277
#, c-format
msgid "Unknown .netrc keyword %s"
msgstr "Невідоме ключове слово .netrc, %s"
#: libidn/nfkc.c:463
msgid "Character out of range for UTF-8"
msgstr "Символ поза діапазоном символів UTF-8"
#: locale/programs/charmap-dir.c:57
#, c-format
msgid "cannot read character map directory `%s'"
msgstr "не вдалося прочитати каталог карти символів «%s»"
#: locale/programs/charmap.c:138
#, c-format
msgid "character map file `%s' not found"
msgstr "не знайдено файла таблиці символів «%s»"
#: locale/programs/charmap.c:195
#, c-format
msgid "default character map file `%s' not found"
msgstr "не знайдено файла типової таблиці символів «%s»"
#: locale/programs/charmap.c:258
#, c-format
msgid "character map `%s' is not ASCII compatible, locale not ISO C compliant\n"
msgstr "таблиця символів «%s» несумісна з ASCII, локаль несумісна з ISO C\n"
#: locale/programs/charmap.c:337
#, c-format
msgid "%s: <mb_cur_max> must be greater than <mb_cur_min>\n"
msgstr "%s: <mb_cur_max> має бути більшим за <mb_cur_min>\n"
#: locale/programs/charmap.c:357 locale/programs/charmap.c:374
#: locale/programs/repertoire.c:174
#, c-format
msgid "syntax error in prolog: %s"
msgstr "синтаксична помилка у prolog: %s"
#: locale/programs/charmap.c:358
msgid "invalid definition"
msgstr "некоректне визначення"
#: locale/programs/charmap.c:375 locale/programs/locfile.c:131
#: locale/programs/locfile.c:158 locale/programs/repertoire.c:175
msgid "bad argument"
msgstr "помилковий аргумент"
#: locale/programs/charmap.c:403
#, c-format
msgid "duplicate definition of <%s>"
msgstr "дублювання визначення <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:410
#, c-format
msgid "value for <%s> must be 1 or greater"
msgstr "значенням <%s> має бути 1 або більше число"
#: locale/programs/charmap.c:422
#, c-format
msgid "value of <%s> must be greater or equal than the value of <%s>"
msgstr "значення <%s> має бути більшим або рівним за значення <%s>"
#: locale/programs/charmap.c:445 locale/programs/repertoire.c:183
#, c-format
msgid "argument to <%s> must be a single character"
msgstr "аргументом до <%s> має бути один символ"
#: locale/programs/charmap.c:471
msgid "character sets with locking states are not supported"
msgstr "підтримки таблиць символів зі станами блокування не передбачено"
#: locale/programs/charmap.c:498 locale/programs/charmap.c:552
#: locale/programs/charmap.c:584 locale/programs/charmap.c:678
#: locale/programs/charmap.c:733 locale/programs/charmap.c:774
#: locale/programs/charmap.c:815
#, c-format
msgid "syntax error in %s definition: %s"
msgstr "синтаксична помилка у визначенні %s: %s"
#: locale/programs/charmap.c:499 locale/programs/charmap.c:679
#: locale/programs/charmap.c:775 locale/programs/repertoire.c:230
msgid "no symbolic name given"
msgstr "не вказано символічної назви"
#: locale/programs/charmap.c:553
msgid "invalid encoding given"
msgstr "вказано некоректне кодування"
#: locale/programs/charmap.c:562
msgid "too few bytes in character encoding"
msgstr "у кодуванні символів надто мало байтів"
#: locale/programs/charmap.c:564
msgid "too many bytes in character encoding"
msgstr "у кодуванні символів надто багато байтів"
#: locale/programs/charmap.c:586 locale/programs/charmap.c:734
#: locale/programs/charmap.c:817 locale/programs/repertoire.c:296
msgid "no symbolic name given for end of range"
msgstr "не вказано символічної назви для кінця діапазону"
#: locale/programs/charmap.c:610 locale/programs/ld-address.c:528
#: locale/programs/ld-collate.c:2626 locale/programs/ld-collate.c:3784
#: locale/programs/ld-ctype.c:2159 locale/programs/ld-ctype.c:2910
#: locale/programs/ld-identification.c:368
#: locale/programs/ld-measurement.c:215 locale/programs/ld-messages.c:298
#: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-name.c:264
#: locale/programs/ld-numeric.c:326 locale/programs/ld-paper.c:214
#: locale/programs/ld-telephone.c:278 locale/programs/ld-time.c:943
#: locale/programs/repertoire.c:313
#, c-format
msgid "%1$s: definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "%1$s: визначення не завершується на «END %1$s»"
#: locale/programs/charmap.c:643
msgid "only WIDTH definitions are allowed to follow the CHARMAP definition"
msgstr "за визначенням CHARMAP можуть бути лише визначення WIDTH"
#: locale/programs/charmap.c:651 locale/programs/charmap.c:714
#, c-format
msgid "value for %s must be an integer"
msgstr "значенням %s має бути ціле число"
#: locale/programs/charmap.c:842
#, c-format
msgid "%s: error in state machine"
msgstr "%s: помилка у скінченному автоматі"
#: locale/programs/charmap.c:850 locale/programs/ld-address.c:544
#: locale/programs/ld-collate.c:2623 locale/programs/ld-collate.c:3977
#: locale/programs/ld-ctype.c:2156 locale/programs/ld-ctype.c:2927
#: locale/programs/ld-identification.c:384
#: locale/programs/ld-measurement.c:231 locale/programs/ld-messages.c:314
#: locale/programs/ld-monetary.c:756 locale/programs/ld-name.c:280
#: locale/programs/ld-numeric.c:342 locale/programs/ld-paper.c:230
#: locale/programs/ld-telephone.c:294 locale/programs/ld-time.c:959
#: locale/programs/locfile.c:1000 locale/programs/repertoire.c:324
#, c-format
msgid "%s: premature end of file"
msgstr "%s: передчасне завершення файла"
#: locale/programs/charmap.c:869 locale/programs/charmap.c:880
#, c-format
msgid "unknown character `%s'"
msgstr "невідомий символ «%s»"
#: locale/programs/charmap.c:888
#, c-format
msgid "number of bytes for byte sequence of beginning and end of range not the same: %d vs %d"
msgstr "кількість байтів у послідовностях запису початку і завершення діапазон не є однаковою: %d і %d"
#: locale/programs/charmap.c:993 locale/programs/ld-collate.c:2903
#: locale/programs/repertoire.c:419
msgid "invalid names for character range"
msgstr "некоректні назви для діапазону символів"
#: locale/programs/charmap.c:1005 locale/programs/repertoire.c:431
msgid "hexadecimal range format should use only capital characters"
msgstr "у шістнадцятковому форматі діапазону мають використовуватися лише великі літери"
#: locale/programs/charmap.c:1023 locale/programs/repertoire.c:449
#, c-format
msgid "<%s> and <%s> are invalid names for range"
msgstr "<%s> і <%s> є некоректними назвами для діапазону"
#: locale/programs/charmap.c:1029 locale/programs/repertoire.c:456
msgid "upper limit in range is smaller than lower limit"
msgstr "верхнє обмеження у діапазоні є меншим за нижнє обмеження"
#: locale/programs/charmap.c:1087
msgid "resulting bytes for range not representable."
msgstr "байти результату для діапазону неможливо представити на комп’ютері."
#: locale/programs/ld-address.c:135 locale/programs/ld-collate.c:1565
#: locale/programs/ld-ctype.c:462 locale/programs/ld-identification.c:133
#: locale/programs/ld-measurement.c:94 locale/programs/ld-messages.c:97
#: locale/programs/ld-monetary.c:193 locale/programs/ld-name.c:94
#: locale/programs/ld-numeric.c:98 locale/programs/ld-paper.c:91
#: locale/programs/ld-telephone.c:94 locale/programs/ld-time.c:159
#, c-format
msgid "No definition for %s category found"
msgstr "Не знайдено визначення для категорії %s"
#: locale/programs/ld-address.c:146 locale/programs/ld-address.c:184
#: locale/programs/ld-address.c:202 locale/programs/ld-address.c:231
#: locale/programs/ld-address.c:303 locale/programs/ld-address.c:322
#: locale/programs/ld-address.c:335 locale/programs/ld-identification.c:146
#: locale/programs/ld-measurement.c:105 locale/programs/ld-monetary.c:205
#: locale/programs/ld-monetary.c:249 locale/programs/ld-monetary.c:265
#: locale/programs/ld-monetary.c:277 locale/programs/ld-name.c:105
#: locale/programs/ld-name.c:142 locale/programs/ld-numeric.c:112
#: locale/programs/ld-numeric.c:126 locale/programs/ld-paper.c:102
#: locale/programs/ld-paper.c:111 locale/programs/ld-telephone.c:105
#: locale/programs/ld-telephone.c:162 locale/programs/ld-time.c:175
#: locale/programs/ld-time.c:196
#, c-format
msgid "%s: field `%s' not defined"
msgstr "%s: поле «%s» не визначено"
#: locale/programs/ld-address.c:158 locale/programs/ld-address.c:210
#: locale/programs/ld-address.c:240 locale/programs/ld-address.c:278
#: locale/programs/ld-name.c:117 locale/programs/ld-telephone.c:117
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be empty"
msgstr "%s: поле «%s» має бути непорожнім"
#: locale/programs/ld-address.c:170
#, c-format
msgid "%s: invalid escape `%%%c' sequence in field `%s'"
msgstr "%s: некоректна керівна послідовність «%%%c» у полі «%s»"
#: locale/programs/ld-address.c:221
#, c-format
msgid "%s: terminology language code `%s' not defined"
msgstr "%s: код мови термінології «%s» не визначено"
#: locale/programs/ld-address.c:246
#, c-format
msgid "%s: field `%s' must not be defined"
msgstr "%s: поле «%s» має залишатися невизначеним"
#: locale/programs/ld-address.c:260 locale/programs/ld-address.c:289
#, c-format
msgid "%s: language abbreviation `%s' not defined"
msgstr "%s: коду мови «%s» не визначено"
#: locale/programs/ld-address.c:267 locale/programs/ld-address.c:295
#: locale/programs/ld-address.c:329 locale/programs/ld-address.c:341
#, c-format
msgid "%s: `%s' value does not match `%s' value"
msgstr "%s: значення «%s» не відповідає значенню «%s»"
#: locale/programs/ld-address.c:314
#, c-format
msgid "%s: numeric country code `%d' not valid"
msgstr "%s: числовий код країни «%d» є некоректним"
#: locale/programs/ld-address.c:436 locale/programs/ld-address.c:473
#: locale/programs/ld-address.c:511 locale/programs/ld-ctype.c:2534
#: locale/programs/ld-identification.c:280
#: locale/programs/ld-measurement.c:198 locale/programs/ld-messages.c:267
#: locale/programs/ld-monetary.c:495 locale/programs/ld-monetary.c:530
#: locale/programs/ld-monetary.c:571 locale/programs/ld-name.c:237
#: locale/programs/ld-numeric.c:218 locale/programs/ld-paper.c:197
#: locale/programs/ld-telephone.c:253 locale/programs/ld-time.c:848
#: locale/programs/ld-time.c:890
#, c-format
msgid "%s: field `%s' declared more than once"
msgstr "%s: поле «%s» оголошено декілька разів"
#: locale/programs/ld-address.c:440 locale/programs/ld-address.c:478
#: locale/programs/ld-identification.c:284 locale/programs/ld-messages.c:277
#: locale/programs/ld-monetary.c:499 locale/programs/ld-monetary.c:534
#: locale/programs/ld-name.c:241 locale/programs/ld-numeric.c:222
#: locale/programs/ld-telephone.c:257 locale/programs/ld-time.c:742
#: locale/programs/ld-time.c:811 locale/programs/ld-time.c:853
#, c-format
msgid "%s: unknown character in field `%s'"
msgstr "%s: невідомий символ у полі «%s»"
#: locale/programs/ld-address.c:525 locale/programs/ld-collate.c:3782
#: locale/programs/ld-ctype.c:2907 locale/programs/ld-identification.c:365
#: locale/programs/ld-measurement.c:212 locale/programs/ld-messages.c:296
#: locale/programs/ld-monetary.c:738 locale/programs/ld-name.c:262
#: locale/programs/ld-numeric.c:324 locale/programs/ld-paper.c:212
#: locale/programs/ld-telephone.c:276 locale/programs/ld-time.c:941
#, c-format
msgid "%s: incomplete `END' line"
msgstr "%s: незавершений рядок «END»"
#: locale/programs/ld-address.c:535 locale/programs/ld-collate.c:551
#: locale/programs/ld-collate.c:603 locale/programs/ld-collate.c:899
#: locale/programs/ld-collate.c:912 locale/programs/ld-collate.c:2592
#: locale/programs/ld-collate.c:2613 locale/programs/ld-collate.c:3967
#: locale/programs/ld-ctype.c:1888 locale/programs/ld-ctype.c:2146
#: locale/programs/ld-ctype.c:2732 locale/programs/ld-ctype.c:2918
#: locale/programs/ld-identification.c:375
#: locale/programs/ld-measurement.c:222 locale/programs/ld-messages.c:305
#: locale/programs/ld-monetary.c:747 locale/programs/ld-name.c:271
#: locale/programs/ld-numeric.c:333 locale/programs/ld-paper.c:221
#: locale/programs/ld-telephone.c:285 locale/programs/ld-time.c:950
#, c-format
msgid "%s: syntax error"
msgstr "%s: синтаксична помилка"
#: locale/programs/ld-collate.c:426
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in charmap"
msgstr "у таблиці символів вже визначено «%.*s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:435
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined in repertoire"
msgstr "у системі команд уже визначено «%.*s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:442
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating symbol"
msgstr "«%.*s» вже визначено символ впорядковування"
#: locale/programs/ld-collate.c:449
#, c-format
msgid "`%.*s' already defined as collating element"
msgstr "«%.*s» вже визначено як елемент впорядковування"
#: locale/programs/ld-collate.c:480 locale/programs/ld-collate.c:506
#, c-format
msgid "%s: `forward' and `backward' are mutually excluding each other"
msgstr "%s: команди «forward» і «backward» не можна використовувати одночасно"
#: locale/programs/ld-collate.c:490 locale/programs/ld-collate.c:516
#: locale/programs/ld-collate.c:532
#, c-format
msgid "%s: `%s' mentioned more than once in definition of weight %d"
msgstr "%s: «%s» у визначенні ваги %d згадано декілька разів"
#: locale/programs/ld-collate.c:588
#, c-format
msgid "%s: too many rules; first entry only had %d"
msgstr "%s: забагато правил; у першому записі було лише %d"
#: locale/programs/ld-collate.c:624
#, c-format
msgid "%s: not enough sorting rules"
msgstr "%s: недостатньо правил упорядкування"
#: locale/programs/ld-collate.c:789
#, c-format
msgid "%s: empty weight string not allowed"
msgstr "%s: не можна використовувати порожній рядок ваги"
#: locale/programs/ld-collate.c:884
#, c-format
msgid "%s: weights must use the same ellipsis symbol as the name"
msgstr "%s: у записах ваги має бути використано той самий символ еліпсиса, що і у назві"
#: locale/programs/ld-collate.c:940
#, c-format
msgid "%s: too many values"
msgstr "%s: забагато значень"
#: locale/programs/ld-collate.c:1060 locale/programs/ld-collate.c:1235
#, c-format
msgid "order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "порядок «%.*s» вже визначено у %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1110
#, c-format
msgid "%s: the start and the end symbol of a range must stand for characters"
msgstr "%s: початковий і кінцевий символ діапазону мають бути замінниками символів"
#: locale/programs/ld-collate.c:1137
#, c-format
msgid "%s: byte sequences of first and last character must have the same length"
msgstr "%s: байтові послідовності першого і останнього символів повинні мати однакову довжину"
#: locale/programs/ld-collate.c:1179
#, c-format
msgid "%s: byte sequence of first character of range is not lower than that of the last character"
msgstr "%s: послідовність байтів першого символу діапазону є більшою або рівною послідовності байтів останнього символу"
#: locale/programs/ld-collate.c:1304
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not directly follow `order_start'"
msgstr "%s: за еліпсисом символьного діапазону не може безпосередньо вказувати «order_start»"
#: locale/programs/ld-collate.c:1308
#, c-format
msgid "%s: symbolic range ellipsis must not be directly followed by `order_end'"
msgstr "%s: за еліпсисом у символьному діапазоні не можна безпосередньо вказувати «order_end»"
#: locale/programs/ld-collate.c:1328 locale/programs/ld-ctype.c:1405
#, c-format
msgid "`%s' and `%.*s' are not valid names for symbolic range"
msgstr "«%s» і «%.*s» не є коректними назвами для діапазону символів"
#: locale/programs/ld-collate.c:1378 locale/programs/ld-collate.c:3718
#, c-format
msgid "%s: order for `%.*s' already defined at %s:%Zu"
msgstr "%s: порядок «%.*s» вже визначено у %s:%Zu"
#: locale/programs/ld-collate.c:1387
#, c-format
msgid "%s: `%s' must be a character"
msgstr "%s: «%s» має бути символом"
#: locale/programs/ld-collate.c:1582
#, c-format
msgid "%s: `position' must be used for a specific level in all sections or none"
msgstr "%s: «position» має бути використано для певного рівня в усіх розділах або у жодному з розділів"
#: locale/programs/ld-collate.c:1607
#, c-format
msgid "symbol `%s' not defined"
msgstr "символ «%s» не визначено"
#: locale/programs/ld-collate.c:1683 locale/programs/ld-collate.c:1789
#, c-format
msgid "symbol `%s' has the same encoding as"
msgstr "символ «%s» має те саме кодування, що і"
#: locale/programs/ld-collate.c:1687 locale/programs/ld-collate.c:1793
#, c-format
msgid "symbol `%s'"
msgstr "символ «%s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:1833
#, c-format
msgid "no definition of `UNDEFINED'"
msgstr "немає визначення «UNDEFINED»"
#: locale/programs/ld-collate.c:1862
#, c-format
msgid "too many errors; giving up"
msgstr "забагато помилок; припиняємо обробку"
#: locale/programs/ld-collate.c:2518 locale/programs/ld-collate.c:3906
#, c-format
msgid "%s: nested conditionals not supported"
msgstr "%s: підтримки вкладених умов не передбачено"
#: locale/programs/ld-collate.c:2536
#, c-format
msgid "%s: more than one 'else'"
msgstr "%s: декілька «else»"
#: locale/programs/ld-collate.c:2711
#, c-format
msgid "%s: duplicate definition of `%s'"
msgstr "%s: повторне визначення «%s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:2747
#, c-format
msgid "%s: duplicate declaration of section `%s'"
msgstr "%s: повторне оголошення розділу «%s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:2883
#, c-format
msgid "%s: unknown character in collating symbol name"
msgstr "%s: невідомий символ у назві символу впорядковування"
#: locale/programs/ld-collate.c:3012
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition name"
msgstr "%s: невідомий символ у назві еквівалентного визначення"
#: locale/programs/ld-collate.c:3023
#, c-format
msgid "%s: unknown character in equivalent definition value"
msgstr "%s: невідомий символ у значенні еквівалентного визначення"
#: locale/programs/ld-collate.c:3033
#, c-format
msgid "%s: unknown symbol `%s' in equivalent definition"
msgstr "%s: невідомий символ «%s» у еквівалентному визначенні"
#: locale/programs/ld-collate.c:3042
msgid "error while adding equivalent collating symbol"
msgstr "помилка під час додавання еквівалентного символу впорядковування"
#: locale/programs/ld-collate.c:3080
#, c-format
msgid "duplicate definition of script `%s'"
msgstr "повторне визначення системи запису «%s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3128
#, c-format
msgid "%s: unknown section name `%.*s'"
msgstr "%s: невідома назва розділу «%.*s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3157
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for section `%s'"
msgstr "%s: декілька визначень порядку для розділу «%s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3185
#, c-format
msgid "%s: invalid number of sorting rules"
msgstr "%s: некоректна кількість правил упорядкування"
#: locale/programs/ld-collate.c:3212
#, c-format
msgid "%s: multiple order definitions for unnamed section"
msgstr "%s: декілька визначень порядку для розділу без назви"
#: locale/programs/ld-collate.c:3267 locale/programs/ld-collate.c:3397
#: locale/programs/ld-collate.c:3760
#, c-format
msgid "%s: missing `order_end' keyword"
msgstr "%s: не вистачає ключового слова «order_end»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3330
#, c-format
msgid "%s: order for collating symbol %.*s not yet defined"
msgstr "%s: порядок для символу впорядковування %.*s ще не визначено"
#: locale/programs/ld-collate.c:3348
#, c-format
msgid "%s: order for collating element %.*s not yet defined"
msgstr "%s: порядок для елемента впорядковування %.*s ще не визначено"
#: locale/programs/ld-collate.c:3359
#, c-format
msgid "%s: cannot reorder after %.*s: symbol not known"
msgstr "%s: перевпорядковування після %.*s неможливе: невідомий символ"
#: locale/programs/ld-collate.c:3411 locale/programs/ld-collate.c:3772
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-end' keyword"
msgstr "%s: не вистачає ключового слова «reorder-end»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3445 locale/programs/ld-collate.c:3643
#, c-format
msgid "%s: section `%.*s' not known"
msgstr "%s: невідомий розділ «%.*s»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3510
#, c-format
msgid "%s: bad symbol <%.*s>"
msgstr "%s: помилковий символ <%.*s>"
#: locale/programs/ld-collate.c:3706
#, c-format
msgid "%s: cannot have `%s' as end of ellipsis range"
msgstr "%s: «%s» не може бути наприкінці діапазону з еліпсисом"
#: locale/programs/ld-collate.c:3756
#, c-format
msgid "%s: empty category description not allowed"
msgstr "%s: не можна використовувати порожні описи категорій"
#: locale/programs/ld-collate.c:3775
#, c-format
msgid "%s: missing `reorder-sections-end' keyword"
msgstr "%s: не вистачає ключового слова «reorder-sections-end»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3939
#, c-format
msgid "%s: '%s' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: «%s» без відповідного «ifdef» або «ifndef»"
#: locale/programs/ld-collate.c:3957
#, c-format
msgid "%s: 'endif' without matching 'ifdef' or 'ifndef'"
msgstr "%s: «endif» без відповідного «ifdef» або «ifndef»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:481
#, c-format
msgid "No character set name specified in charmap"
msgstr "У таблиці символів не визначено назви набору символів"
#: locale/programs/ld-ctype.c:510
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "символ L'\\u%0*x' у класі «%s» має належати до класу «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:525
#, c-format
msgid "character L'\\u%0*x' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "символ L'\\u%0*x' у класі «%s» не повинен належати до класу «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:539 locale/programs/ld-ctype.c:597
#, c-format
msgid "internal error in %s, line %u"
msgstr "внутрішня помилка у %s, рядок %u"
#: locale/programs/ld-ctype.c:568
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must be in class `%s'"
msgstr "символ «%s» у класі «%s» має належати до класу «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:584
#, c-format
msgid "character '%s' in class `%s' must not be in class `%s'"
msgstr "символ «%s» у класі «%s» не повинен належати до класу «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:614 locale/programs/ld-ctype.c:652
#, c-format
msgid "<SP> character not in class `%s'"
msgstr "у класі «%s» має бути символ <SP>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:626 locale/programs/ld-ctype.c:663
#, c-format
msgid "<SP> character must not be in class `%s'"
msgstr "у класі «%s» не повинно бути символу <SP>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:641
#, c-format
msgid "character <SP> not defined in character map"
msgstr "символ <SP> не визначено у таблиці символів"
#: locale/programs/ld-ctype.c:777
#, c-format
msgid "`digit' category has not entries in groups of ten"
msgstr "категорію «digit» не згруповано за степенями десяти"
#: locale/programs/ld-ctype.c:826
#, c-format
msgid "no input digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "не визначено вхідних цифр і немає стандартних назв у таблиці символів"
#: locale/programs/ld-ctype.c:891
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the charmap"
msgstr "не усі символи, використані у «outdigit», є у таблиці символів"
#: locale/programs/ld-ctype.c:908
#, c-format
msgid "not all characters used in `outdigit' are available in the repertoire"
msgstr "не усі символи, використані у «outdigit», є у наборі команд"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1173
#, c-format
msgid "character class `%s' already defined"
msgstr "клас символів «%s» вже визначено"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1179
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %Zd character classes allowed"
msgstr "обмеження реалізації: передбачено підтримку не більше за %Zd класів символів"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1205
#, c-format
msgid "character map `%s' already defined"
msgstr "таблицю символів «%s» вже визначено"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1211
#, c-format
msgid "implementation limit: no more than %d character maps allowed"
msgstr "обмеження реалізації: передбачено підтримку не більше за %d таблиць символів"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1476 locale/programs/ld-ctype.c:1601
#: locale/programs/ld-ctype.c:1707 locale/programs/ld-ctype.c:2397
#: locale/programs/ld-ctype.c:3393
#, c-format
msgid "%s: field `%s' does not contain exactly ten entries"
msgstr "%s: у полі «%s» не міститься точно десять записів"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1504 locale/programs/ld-ctype.c:2078
#, c-format
msgid "to-value <U%0*X> of range is smaller than from-value <U%0*X>"
msgstr "верхнє обмеження діапазону <U%0*X> є меншим за нижнє обмеження <U%0*X>"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1631
msgid "start and end character sequence of range must have the same length"
msgstr "початкова і кінцева послідовності символів діапазону повинні бути однакової довжини"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1638
msgid "to-value character sequence is smaller than from-value sequence"
msgstr "кінцева послідовність символу діапазону є меншою за початкову послідовність"
#: locale/programs/ld-ctype.c:1998 locale/programs/ld-ctype.c:2049
msgid "premature end of `translit_ignore' definition"
msgstr "передчасне завершення визначення «translit_ignore»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2004 locale/programs/ld-ctype.c:2055
#: locale/programs/ld-ctype.c:2097
msgid "syntax error"
msgstr "синтаксична помилка"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2230
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character class"
msgstr "%s: синтаксична помилка у визначенні нового класу символів"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2245
#, c-format
msgid "%s: syntax error in definition of new character map"
msgstr "%s: синтаксична помилка у визначенні нової таблиці символів"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2419
msgid "ellipsis range must be marked by two operands of same type"
msgstr "діапазон з еліпсисом має бути позначено двома операндами одного типу"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2428
msgid "with symbolic name range values the absolute ellipsis `...' must not be used"
msgstr "з символічними назвами значень діапазону не можна використовувати абсолютний еліпсис «...»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2443
msgid "with UCS range values one must use the hexadecimal symbolic ellipsis `..'"
msgstr "зі значеннями діапазону UCS слід використовувати шістнадцятковий символьний еліпсис «..»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2457
msgid "with character code range values one must use the absolute ellipsis `...'"
msgstr "зі значенням діапазону кодувань символів слід використовувати абсолютний еліпсис «...»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2608
#, c-format
msgid "duplicated definition for mapping `%s'"
msgstr "дублікат визначення для відображення «%s»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2694 locale/programs/ld-ctype.c:2838
#, c-format
msgid "%s: `translit_start' section does not end with `translit_end'"
msgstr "%s: розділ «translit_start» не завершується командою «translit_end»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2789
#, c-format
msgid "%s: duplicate `default_missing' definition"
msgstr "%s: повторне визначення «default_missing»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2794
msgid "previous definition was here"
msgstr "попереднє визначення було тут:"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2816
#, c-format
msgid "%s: no representable `default_missing' definition found"
msgstr "%s: не знайдено придатного для представлення визначення «default_missing»"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2969 locale/programs/ld-ctype.c:3053
#: locale/programs/ld-ctype.c:3073 locale/programs/ld-ctype.c:3094
#: locale/programs/ld-ctype.c:3115 locale/programs/ld-ctype.c:3136
#: locale/programs/ld-ctype.c:3157 locale/programs/ld-ctype.c:3197
#: locale/programs/ld-ctype.c:3218 locale/programs/ld-ctype.c:3285
#: locale/programs/ld-ctype.c:3327 locale/programs/ld-ctype.c:3352
#, c-format
msgid "%s: character `%s' not defined while needed as default value"
msgstr "%s: символ «%s» не визначено, хоча він і потрібен як типове значення"
#: locale/programs/ld-ctype.c:2974 locale/programs/ld-ctype.c:3058
#: locale/programs/ld-ctype.c:3078 locale/programs/ld-ctype.c:3099
#: locale/programs/ld-ctype.c:3120 locale/programs/ld-ctype.c:3141
#: locale/programs/ld-ctype.c:3162 locale/programs/ld-ctype.c:3202
#: locale/programs/ld-ctype.c:3223 locale/programs/ld-ctype.c:3290
#, c-format
msgid "%s: character `%s' in charmap not representable with one byte"
msgstr "%s: символ «%s» у таблиці символів не можна представити одним байтом"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3334 locale/programs/ld-ctype.c:3359
#, c-format
msgid "%s: character `%s' needed as default value not representable with one byte"
msgstr "%s: символ «%s», потрібний як типове значення, не можна представити одним байтом"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3415
#, c-format
msgid "no output digits defined and none of the standard names in the charmap"
msgstr "не визначено вихідних цифр і немає стандартних назв у таблиці символів"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3662
#, c-format
msgid "%s: transliteration data from locale `%s' not available"
msgstr "%s: дані транслітерації з локалі «%s» недоступні"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3762
#, c-format
msgid "%s: table for class \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: таблиця класу «%s»: %lu байт\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3827
#, c-format
msgid "%s: table for map \"%s\": %lu bytes\n"
msgstr "%s: таблиця «%s»: %lu байт\n"
#: locale/programs/ld-ctype.c:3956
#, c-format
msgid "%s: table for width: %lu bytes\n"
msgstr "%s: таблиця ширини: %lu байт\n"
#: locale/programs/ld-identification.c:170
#, c-format
msgid "%s: no identification for category `%s'"
msgstr "%s: для категорії «%s» немає ідентифікації"
#: locale/programs/ld-identification.c:351
#, c-format
msgid "%s: duplicate category version definition"
msgstr "%s: повторне визначення версії категорії"
#: locale/programs/ld-measurement.c:113
#, c-format
msgid "%s: invalid value for field `%s'"
msgstr "%s: некоректне значення поля «%s»"
#: locale/programs/ld-messages.c:114 locale/programs/ld-messages.c:148
#, c-format
msgid "%s: field `%s' undefined"
msgstr "%s: поле «%s» не визначено"
#: locale/programs/ld-messages.c:121 locale/programs/ld-messages.c:155
#: locale/programs/ld-monetary.c:255 locale/programs/ld-numeric.c:118
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must not be an empty string"
msgstr "%s: значенням у полі «%s» не повинен бути порожній рядок"
#: locale/programs/ld-messages.c:137 locale/programs/ld-messages.c:171
#, c-format
msgid "%s: no correct regular expression for field `%s': %s"
msgstr "%s: немає належного формального виразу для поля «%s»: %s"
#: locale/programs/ld-monetary.c:223
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' has wrong length"
msgstr "%s: довжина значення поля «int_curr_symbol» є помилковою"
#: locale/programs/ld-monetary.c:236
#, c-format
msgid "%s: value of field `int_curr_symbol' does not correspond to a valid name in ISO 4217"
msgstr "%s: довжина значення поля «int_curr_symbol» не відповідає чинній назві у ISO 4217"
#: locale/programs/ld-monetary.c:284 locale/programs/ld-monetary.c:314
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be in range %d...%d"
msgstr "%s: значення у полі «%s» має належати діапазону %d...%d"
#: locale/programs/ld-monetary.c:541 locale/programs/ld-numeric.c:229
#, c-format
msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
msgstr "%s: значення у полі «%s» має складатися з одного символу"
#: locale/programs/ld-monetary.c:638 locale/programs/ld-numeric.c:273
#, c-format
msgid "%s: `-1' must be last entry in `%s' field"
msgstr "%s: «-1» має бути останнім записом у полі «%s»"
#: locale/programs/ld-monetary.c:660 locale/programs/ld-numeric.c:290
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must be smaller than 127"
msgstr "%s: значення у полі «%s» має бути меншим за 127"
#: locale/programs/ld-monetary.c:706
msgid "conversion rate value cannot be zero"
msgstr "значення обмінного курсу має бути ненульовим"
#: locale/programs/ld-name.c:129 locale/programs/ld-telephone.c:126
#: locale/programs/ld-telephone.c:149
#, c-format
msgid "%s: invalid escape sequence in field `%s'"
msgstr "%s: некоректна керівна послідовність у полі «%s»"
#: locale/programs/ld-time.c:247
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not '+' nor '-'"
msgstr "%s: прапорець напрямку у рядку %Zd поля «era» не має значення «+» або «-»"
#: locale/programs/ld-time.c:258
#, c-format
msgid "%s: direction flag in string %Zd in `era' field is not a single character"
msgstr "%s: прапорець напрямку у рядку %Zd поля «era» не є одинарним символом"
#: locale/programs/ld-time.c:271
#, c-format
msgid "%s: invalid number for offset in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: некоректне числове значення відступу у рядку %Zd поля «era»"
#: locale/programs/ld-time.c:279
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of offset value in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: зайві дані наприкінці значення зміщення у рядку %Zd поля «era»"
#: locale/programs/ld-time.c:330
#, c-format
msgid "%s: invalid starting date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: некоректна початкова дата у рядку %Zd поля «era»"
#: locale/programs/ld-time.c:339
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of starting date in string %Zd in `era' field "
msgstr "%s: зайві дані наприкінці початкової дати у рядку %Zd поля «era» "
#: locale/programs/ld-time.c:358
#, c-format
msgid "%s: starting date is invalid in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: у рядку %Zd початкова дата у полі «era» є некоректною"
#: locale/programs/ld-time.c:407 locale/programs/ld-time.c:435
#, c-format
msgid "%s: invalid stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: некоректна кінцева дата у рядку %Zd поля «era»"
#: locale/programs/ld-time.c:416
#, c-format
msgid "%s: garbage at end of stopping date in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: зайві дані наприкінці кінцевої дати у рядку %Zd поля «era»"
#: locale/programs/ld-time.c:444
#, c-format
msgid "%s: missing era name in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: у рядку %Zd поля «era» не вистачає назви ери"
#: locale/programs/ld-time.c:456
#, c-format
msgid "%s: missing era format in string %Zd in `era' field"
msgstr "%s: у рядку %Zd поля «era» не вистачає формату ери"
#: locale/programs/ld-time.c:497
#, c-format
msgid "%s: third operand for value of field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: третій операнд для значення поля «%s» має бути більшим за %d"
#: locale/programs/ld-time.c:505 locale/programs/ld-time.c:513
#: locale/programs/ld-time.c:521
#, c-format
msgid "%s: values for field `%s' must not be larger than %d"
msgstr "%s: значення у полі «%s» не повинні перевищувати %d"
#: locale/programs/ld-time.c:726
#, c-format
msgid "%s: too few values for field `%s'"
msgstr "%s: замало значень у полі «%s»"
#: locale/programs/ld-time.c:771
msgid "extra trailing semicolon"
msgstr "зайва завершальна крапка з комою"
#: locale/programs/ld-time.c:774
#, c-format
msgid "%s: too many values for field `%s'"
msgstr "%s: забагато значень у полі «%s»"
#: locale/programs/linereader.c:130
msgid "trailing garbage at end of line"
msgstr "зайві символи наприкінці рядка"
#: locale/programs/linereader.c:298
msgid "garbage at end of number"
msgstr "зайві символи наприкінці числа"
#: locale/programs/linereader.c:410
msgid "garbage at end of character code specification"
msgstr "зайві символи наприкінці визначення коду символу"
#: locale/programs/linereader.c:496
msgid "unterminated symbolic name"
msgstr "незавершена символічна назва"
#: locale/programs/linereader.c:623
msgid "illegal escape sequence at end of string"
msgstr "некоректна керівна послідовність наприкінці рядка"
#: locale/programs/linereader.c:627 locale/programs/linereader.c:855
msgid "unterminated string"
msgstr "незавершений рядок"
#: locale/programs/linereader.c:669
msgid "non-symbolic character value should not be used"
msgstr "не слід використовувати несимвольне значення символу"
#: locale/programs/linereader.c:816
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in charmap"
msgstr "символу «%.*s» немає у таблиці символів"
#: locale/programs/linereader.c:837
#, c-format
msgid "symbol `%.*s' not in repertoire map"
msgstr "символу «%.*s» немає у карті команд"
#: locale/programs/locale-spec.c:130
#, c-format
msgid "unknown name \"%s\""
msgstr "невідома назва «%s»"
#: locale/programs/locale.c:72
msgid "System information:"
msgstr "Інформація щодо системи:"
#: locale/programs/locale.c:74
msgid "Write names of available locales"
msgstr "Вивести назви доступних локалей"
#: locale/programs/locale.c:76
msgid "Write names of available charmaps"
msgstr "Вивести назви доступних таблиць символів"
#: locale/programs/locale.c:77
msgid "Modify output format:"
msgstr "Змінити формат виведених даних:"
#: locale/programs/locale.c:78
msgid "Write names of selected categories"
msgstr "Записати назви вибраних категорій"
#: locale/programs/locale.c:79
msgid "Write names of selected keywords"
msgstr "Записати назви вибраних ключових слів"
#: locale/programs/locale.c:80
msgid "Print more information"
msgstr "Вивести додаткові дані"
#: locale/programs/locale.c:85
msgid "Get locale-specific information."
msgstr "Отримати дані, специфічні для локалі"
#: locale/programs/locale.c:88
msgid ""
"NAME\n"
"[-a|-m]"
msgstr ""
"НАЗВА\n"
"[-a|-m]"
#: locale/programs/locale.c:192
#, c-format
msgid "Cannot set LC_CTYPE to default locale"
msgstr "Не вдалося встановити для LC_CTYPE типове значення локалі"
#: locale/programs/locale.c:194
#, c-format
msgid "Cannot set LC_MESSAGES to default locale"
msgstr "Не вдалося встановити для LC_MESSAGES типове значення локалі"
#: locale/programs/locale.c:207
#, c-format
msgid "Cannot set LC_COLLATE to default locale"
msgstr "Не вдалося встановити для LC_COLLATE типове значення локалі"
#: locale/programs/locale.c:223
#, c-format
msgid "Cannot set LC_ALL to default locale"
msgstr "Не вдалося встановити для LC_ALL типове значення локалі"
#: locale/programs/locale.c:519
#, c-format
msgid "while preparing output"
msgstr "під час приготування до виведення даних"
#: locale/programs/localedef.c:121
msgid "Input Files:"
msgstr "Файли вхідних даних:"
#: locale/programs/localedef.c:123
msgid "Symbolic character names defined in FILE"
msgstr "Символічні назви символів визначено у файлі ФАЙЛ"
#: locale/programs/localedef.c:125
msgid "Source definitions are found in FILE"
msgstr "Початкові визначення можна знайти у файлі ФАЙЛ"
#: locale/programs/localedef.c:127
msgid "FILE contains mapping from symbolic names to UCS4 values"
msgstr "У файлі ФАЙЛ міститься прив’язка символьних назв до значень UCS4"
#: locale/programs/localedef.c:131
msgid "Create output even if warning messages were issued"
msgstr "Вивести дані результату, навіть якщо було отримано попередження"
#: locale/programs/localedef.c:132
msgid "Create old-style tables"
msgstr "Створювати таблиці у старому форматі"
#: locale/programs/localedef.c:133
msgid "Optional output file prefix"
msgstr "Необов’язковий префікс адреси файла виведених даних"
#: locale/programs/localedef.c:134
msgid "Strictly conform to POSIX"
msgstr "Строго дотримуватися стандарту POSIX"
#: locale/programs/localedef.c:136
msgid "Suppress warnings and information messages"
msgstr "Придушити виведення попереджень та інформаційних повідомлень"
#: locale/programs/localedef.c:137
msgid "Print more messages"
msgstr "Вивести додаткові повідомлення"
#: locale/programs/localedef.c:138
msgid "Archive control:"
msgstr "Керування архівуванням:"
#: locale/programs/localedef.c:140
msgid "Don't add new data to archive"
msgstr "Не додавати нові дані до архіву"
#: locale/programs/localedef.c:142
msgid "Add locales named by parameters to archive"
msgstr "Додати локалі, визначені параметрами, до архіву"
#: locale/programs/localedef.c:143
msgid "Replace existing archive content"
msgstr "Замінити вміст наявного архіву"
#: locale/programs/localedef.c:145
msgid "Remove locales named by parameters from archive"
msgstr "Вилучити вказані як параметри локалі з архіву"
#: locale/programs/localedef.c:146
msgid "List content of archive"
msgstr "Показати список вмісту архіву"
#: locale/programs/localedef.c:148
msgid "locale.alias file to consult when making archive"
msgstr "файл locale.alias, дані у якому слід використовувати під час створення архіву"
#: locale/programs/localedef.c:150
msgid "Generate little-endian output"
msgstr "Вивести результат з прямим порядком байтів"
#: locale/programs/localedef.c:152
msgid "Generate big-endian output"
msgstr "Вивести результат зі зворотним порядком байтів"
#: locale/programs/localedef.c:157
msgid "Compile locale specification"
msgstr "Зібрати специфікацію локалі"
#: locale/programs/localedef.c:160
msgid ""
"NAME\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] FILE...\n"
"--list-archive [FILE]"
msgstr ""
"НАЗВА\n"
"[--add-to-archive|--delete-from-archive] ФАЙЛ...\n"
"--list-archive [ФАЙЛ]"
#: locale/programs/localedef.c:235
#, c-format
msgid "cannot create directory for output files"
msgstr "не вдалося створити каталог для виведення файлів"
#: locale/programs/localedef.c:246
#, c-format
msgid "FATAL: system does not define `_POSIX2_LOCALEDEF'"
msgstr "КРИТИЧНА ПОМИЛКА: у системі не визначено «_POSIX2_LOCALEDEF»"
#: locale/programs/localedef.c:260 locale/programs/localedef.c:276
#: locale/programs/localedef.c:614 locale/programs/localedef.c:634
#, c-format
msgid "cannot open locale definition file `%s'"
msgstr "не вдалося відкрити файл визначення локалі «%s»"
#: locale/programs/localedef.c:288
#, c-format
msgid "cannot write output files to `%s'"
msgstr "не вдалося вивести файли до «%s»"
#: locale/programs/localedef.c:380
#, c-format
msgid ""
"System's directory for character maps : %s\n"
"\t\t repertoire maps: %s\n"
"\t\t locale path : %s\n"
"%s"
msgstr ""
"Каталог системи для таблиць символів: %s\n"
"\t\t таблиці наборів: %s\n"
"\t\t шлях до локалі : %s\n"
"%s"
#: locale/programs/localedef.c:582
#, c-format
msgid "circular dependencies between locale definitions"
msgstr "циклічні залежності у визначеннях локалей"
#: locale/programs/localedef.c:588
#, c-format
msgid "cannot add already read locale `%s' a second time"
msgstr "неможливо додати вже прочитану локаль «%s» удруге"
#: locale/programs/locarchive.c:133 locale/programs/locarchive.c:380
#, c-format
msgid "cannot create temporary file: %s"
msgstr "не вдалося створити тимчасовий файл: %s"
#: locale/programs/locarchive.c:167 locale/programs/locarchive.c:430
#, c-format
msgid "cannot initialize archive file"
msgstr "не вдалося ініціалізувати файл архіву"
#: locale/programs/locarchive.c:174 locale/programs/locarchive.c:437
#, c-format
msgid "cannot resize archive file"
msgstr "зміна розмірів файла архіву неможлива"
#: locale/programs/locarchive.c:189 locale/programs/locarchive.c:452
#: locale/programs/locarchive.c:674
#, c-format
msgid "cannot map archive header"
msgstr "не вдалося прив’язати заголовок архіву"
#: locale/programs/locarchive.c:211
#, c-format
msgid "failed to create new locale archive"
msgstr "не вдалося створити новий архів локалі"
#: locale/programs/locarchive.c:223
#, c-format
msgid "cannot change mode of new locale archive"
msgstr "не вдалося змінити режим доступу до нового архіву локалі"
#: locale/programs/locarchive.c:324
#, c-format
msgid "cannot read data from locale archive"
msgstr "не вдалося прочитати дані з архіву локалі"
#: locale/programs/locarchive.c:355
#, c-format
msgid "cannot map locale archive file"
msgstr "не вдалося прив’язати файл архіву локалі"
#: locale/programs/locarchive.c:460
#, c-format
msgid "cannot lock new archive"
msgstr "не вдалося заблокувати новий архів"
#: locale/programs/locarchive.c:529
#, c-format
msgid "cannot extend locale archive file"
msgstr "не вдалося розширити файл архіву локалі"
#: locale/programs/locarchive.c:538
#, c-format
msgid "cannot change mode of resized locale archive"
msgstr "не вдалося змінити режим доступу до архіву локалі зі зміненим розміром"
#: locale/programs/locarchive.c:546
#, c-format
msgid "cannot rename new archive"
msgstr "не вдалося перейменувати новий архів"
#: locale/programs/locarchive.c:608
#, c-format
msgid "cannot open locale archive \"%s\""
msgstr "не вдалося відкрити архів локалі «%s»"
#: locale/programs/locarchive.c:613
#, c-format
msgid "cannot stat locale archive \"%s\""
msgstr "не вдалося отримати статистичні дані щодо архіву локалі «%s»"
#: locale/programs/locarchive.c:632
#, c-format
msgid "cannot lock locale archive \"%s\""
msgstr "не вдалося заблокувати архів локалі «%s»"
#: locale/programs/locarchive.c:655
#, c-format
msgid "cannot read archive header"
msgstr "не вдалося прочитати заголовок архіву"
#: locale/programs/locarchive.c:728
#, c-format
msgid "locale '%s' already exists"
msgstr "локаль «%s» вже існує"
#: locale/programs/locarchive.c:1003 locale/programs/locarchive.c:1018
#: locale/programs/locarchive.c:1030 locale/programs/locarchive.c:1042
#: locale/programs/locfile.c:350
#, c-format
msgid "cannot add to locale archive"
msgstr "не вдалося додати до архіву локалі"
#: locale/programs/locarchive.c:1206
#, c-format
msgid "locale alias file `%s' not found"
msgstr "альтернативний файл локалі «%s» не знайдено"
#: locale/programs/locarchive.c:1357
#, c-format
msgid "Adding %s\n"
msgstr "Додаємо %s\n"
#: locale/programs/locarchive.c:1363
#, c-format
msgid "stat of \"%s\" failed: %s: ignored"
msgstr "помилка під час спроби отримати статистичні дані щодо «%s»: %s: проігноровано"
#: locale/programs/locarchive.c:1369
#, c-format
msgid "\"%s\" is no directory; ignored"
msgstr "«%s» не є каталогом; проігноровано"
#: locale/programs/locarchive.c:1376
#, c-format
msgid "cannot open directory \"%s\": %s: ignored"
msgstr "не вдалося відкрити каталог «%s»: %s: проігноровано"
#: locale/programs/locarchive.c:1448
#, c-format
msgid "incomplete set of locale files in \"%s\""
msgstr "набір файлів локалі у «%s» є неповним"
#: locale/programs/locarchive.c:1512
#, c-format
msgid "cannot read all files in \"%s\": ignored"
msgstr "не вдалося прочитати усі файли у «%s»: проігноровано"
#: locale/programs/locarchive.c:1584
#, c-format
msgid "locale \"%s\" not in archive"
msgstr "локаль «%s» поза архівом"
#: locale/programs/locfile.c:137
#, c-format
msgid "argument to `%s' must be a single character"
msgstr "аргументом до «%s» має бути один символ"
#: locale/programs/locfile.c:257
msgid "syntax error: not inside a locale definition section"
msgstr "синтаксична помилка: вихід за межі розділу визначення локалі"
#: locale/programs/locfile.c:800
#, c-format
msgid "cannot open output file `%s' for category `%s'"
msgstr "не вдалося відкрити файл виведених даних «%s» для категорії «%s»"
#: locale/programs/locfile.c:824
#, c-format
msgid "failure while writing data for category `%s'"
msgstr "помилка під час дії з записування для категорії «%s»"
#: locale/programs/locfile.c:920
#, c-format
msgid "cannot create output file `%s' for category `%s'"
msgstr "не вдалося створити файл виведених даних «%s» для категорії «%s»"
#: locale/programs/locfile.c:956
msgid "expecting string argument for `copy'"
msgstr "мало бути вказано аргумент-рядок для «copy»"
#: locale/programs/locfile.c:960
msgid "locale name should consist only of portable characters"
msgstr "назва локалі має складатися лише з придатних до перенесення символів"
#: locale/programs/locfile.c:979
msgid "no other keyword shall be specified when `copy' is used"
msgstr "не можна вказувати інші ключові слова, якщо вже вказано «copy»"
#: locale/programs/locfile.c:993
#, c-format
msgid "`%1$s' definition does not end with `END %1$s'"
msgstr "визначення «%1$s» не завершується на «END %1$s»"
#: locale/programs/repertoire.c:229 locale/programs/repertoire.c:270
#: locale/programs/repertoire.c:295
#, c-format
msgid "syntax error in repertoire map definition: %s"
msgstr "синтаксична помилка у визначенні таблиці наборів: %s"
#: locale/programs/repertoire.c:271
msgid "no <Uxxxx> or <Uxxxxxxxx> value given"
msgstr "не вказано значення <Uxxxx> або <Uxxxxxxxx>"
#: locale/programs/repertoire.c:331
#, c-format
msgid "cannot save new repertoire map"
msgstr "не вдалося зберегти нову таблицю наборів"
#: locale/programs/repertoire.c:342
#, c-format
msgid "repertoire map file `%s' not found"
msgstr "не знайдено файл таблиці наборів «%s»"
#: login/programs/pt_chown.c:78
#, c-format
msgid "Set the owner, group and access permission of the slave pseudo terminal corresponding to the master pseudo terminal passed on file descriptor `%d'. This is the helper program for the `grantpt' function. It is not intended to be run directly from the command line.\n"
msgstr "Встановити власника, групу і права доступу для підлеглого псевдотермінала, що відповідає основному псевдотерміналу, переданому за допомогою файлового дескриптора «%d». Це допоміжна програма для функції «grantpt». Її не призначено для безпосереднього запуску з командного рядка.\n"
#: login/programs/pt_chown.c:92
#, c-format
msgid ""
"The owner is set to the current user, the group is set to `%s', and the access permission is set to `%o'.\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Власником визначено поточного користувача, групою — «%s», а права доступу визначено як «%o».\n"
"\n"
"%s"
#: login/programs/pt_chown.c:198
#, c-format
msgid "too many arguments"
msgstr "забагато аргументів"
#: login/programs/pt_chown.c:206
#, c-format
msgid "needs to be installed setuid `root'"
msgstr "слід встановити з setuid «root»"
#: malloc/mcheck.c:346
msgid "memory is consistent, library is buggy\n"
msgstr "пам’ять у належному стані, у бібліотеці є помилки\n"
#: malloc/mcheck.c:349
msgid "memory clobbered before allocated block\n"
msgstr "область перед отриманим блоком пам’яті затерто\n"
#: malloc/mcheck.c:352
msgid "memory clobbered past end of allocated block\n"
msgstr "область за отриманим блоком пам’яті затерто\n"
#: malloc/mcheck.c:355
msgid "block freed twice\n"
msgstr "блок звільнено двічі\n"
#: malloc/mcheck.c:358
msgid "bogus mcheck_status, library is buggy\n"
msgstr "фіктивний mcheck_status, помилка у бібліотеці\n"
#: malloc/memusage.sh:32
msgid "%s: option '%s' requires an argument\\n"
msgstr "%s: до параметра «%s» слід додати аргумент\\n"
#: malloc/memusage.sh:38
msgid ""
"Usage: memusage [OPTION]... PROGRAM [PROGRAMOPTION]...\n"
"Profile memory usage of PROGRAM.\n"
"\n"
" -n,--progname=NAME Name of the program file to profile\n"
" -p,--png=FILE Generate PNG graphic and store it in FILE\n"
" -d,--data=FILE Generate binary data file and store it in FILE\n"
" -u,--unbuffered Don't buffer output\n"
" -b,--buffer=SIZE Collect SIZE entries before writing them out\n"
" --no-timer Don't collect additional information through timer\n"
" -m,--mmap Also trace mmap & friends\n"
"\n"
" -?,--help Print this help and exit\n"
" --usage Give a short usage message\n"
" -V,--version Print version information and exit\n"
"\n"
" The following options only apply when generating graphical output:\n"
" -t,--time-based Make graph linear in time\n"
" -T,--total Also draw graph of total memory use\n"
" --title=STRING Use STRING as title of the graph\n"
" -x,--x-size=SIZE Make graphic SIZE pixels wide\n"
" -y,--y-size=SIZE Make graphic SIZE pixels high\n"
"\n"
"Mandatory arguments to long options are also mandatory for any corresponding\n"
"short options.\n"
"\n"
msgstr ""
"Користування: memusage [ПАРАМЕТР]... ПРОГРАМА [ПАРАМЕТР ПРОГРАМИ]...\n"
"Профілювати використання пам’яті програмою ПРОГРАМА.\n"
"\n"
" -n,--progname=НАЗВА назва файла програми для профілювання\n"
" -p,--png=ФАЙЛ створити графік у форматі PNG і зберегти його до файла ФАЙЛ\n"
" -d,--data=ФАЙЛ створити файл з двійковими даними з назвою ФАЙЛ\n"
" -u,--unbuffered не буферизувати виведені дані\n"
" -b,--buffer=РОЗМІР збирати пакунки з РОЗМІР записів до виведення даних\n"
" --no-timer не збирати додаткову інформацію за допомогою таймера\n"
" -m,--mmap трасувати mmap та інші пов’язані виклики\n"
"\n"
" -?,--help вивести ці довідкові дані і завершити роботу\n"
" --usage вивести коротке повідомлення щодо використання\n"
" -V,--version вивести дані щодо версії і завершити роботу\n"
"\n"
" Вказані нижче параметри використовуються лише для керування виведенням графічних даних:\n"
" -t,--time-based створити лінійний за часом графік\n"
" -T,--total показати на графіку загальне використання пам’яті\n"
" --title=РЯДОК використати РЯДОК як заголовок графіка\n"
" -x,--x-size=РОЗМІР визначити ширину графіка РОЗМІР\n"
" -y,--y-size=РОЗМІР визначити висоту графіка РОЗМІР\n"
"\n"
"Обов’язкові аргументи до повних версій параметрів є обов’язковими для відповідних\n"
"коротких варіантів.\n"
"\n"
#: malloc/memusage.sh:99
msgid ""
"Syntax: memusage [--data=FILE] [--progname=NAME] [--png=FILE] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=SIZE] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=STRING] [--x-size=SIZE] [--y-size=SIZE]\n"
"\t PROGRAM [PROGRAMOPTION]..."
msgstr ""
"Синтаксис: memusage [--data=ФАЙЛ] [--progname=НАЗВА] [--png=ФАЙЛ] [--unbuffered]\n"
"\t [--buffer=РОЗМІР] [--no-timer] [--time-based] [--total]\n"
"\t [--title=РЯДОК] [--x-size=РОЗМІР] [--y-size=РОЗМІР]\n"
"\t ПРОГРАМА [ПАРАМЕТР ПРОГРАМИ]..."
#: malloc/memusage.sh:191
msgid "memusage: option \\`${1##*=}' is ambiguous"
msgstr "memusage: параметр \\`${1##*=}' є неоднозначним"
#: malloc/memusage.sh:200
msgid "memusage: unrecognized option \\`$1'"
msgstr "memusage: нерозпізнаний параметр \\`$1'"
#: malloc/memusage.sh:213
msgid "No program name given"
msgstr "Не вказано назви програми"
#: malloc/memusagestat.c:56
msgid "Name output file"
msgstr "Назва файла результатів"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "STRING"
msgstr "РЯДОК"
#: malloc/memusagestat.c:57
msgid "Title string used in output graphic"
msgstr "Рядок заголовка для виведеного графіка"
#: malloc/memusagestat.c:58
msgid "Generate output linear to time (default is linear to number of function calls)"
msgstr "Вивести дані лінійно за часом (типовим є виведення лінійно за кількістю викликів функцій)"
#: malloc/memusagestat.c:62
msgid "Also draw graph for total memory consumption"
msgstr "Намалювати також графік для даних щодо загального споживання пам’яті"
#: malloc/memusagestat.c:63
msgid "VALUE"
msgstr "ЗНАЧЕННЯ"
#: malloc/memusagestat.c:64
msgid "Make output graphic VALUE pixels wide"
msgstr "Зробити ширину виведеного графіка рівною вказаному значенню у пікселях"
#: malloc/memusagestat.c:65
msgid "Make output graphic VALUE pixels high"
msgstr "Зробити висоту виведеного графіка рівною вказаному значенню у пікселях"
#: malloc/memusagestat.c:70
msgid "Generate graphic from memory profiling data"
msgstr "Створити графік на основі даних щодо профілювання пам’яті"
#: malloc/memusagestat.c:73
msgid "DATAFILE [OUTFILE]"
msgstr "ФАЙЛ_ДАНИХ [ФАЙЛ_РЕЗУЛЬАТІВ]"
#: misc/error.c:117
msgid "Unknown system error"
msgstr "Невідома системна помилка"
#: nis/nis_callback.c:188
msgid "unable to free arguments"
msgstr "не вдалося звільнити аргументи"
#: nis/nis_error.h:1 nis/ypclnt.c:831 nis/ypclnt.c:919 posix/regcomp.c:133
#: sysdeps/gnu/errlist.c:20
msgid "Success"
msgstr "Успіх"
#: nis/nis_error.h:2
msgid "Probable success"
msgstr "Ймовірний успіх"
#: nis/nis_error.h:3
msgid "Not found"
msgstr "Не знайдено"
#: nis/nis_error.h:4
msgid "Probably not found"
msgstr "Ймовірно, не знайдено"
#: nis/nis_error.h:5
msgid "Cache expired"
msgstr "Строк придатності кешу вичерпано"
#: nis/nis_error.h:6
msgid "NIS+ servers unreachable"
msgstr "Сервери NIS+ недоступні"
#: nis/nis_error.h:7
msgid "Unknown object"
msgstr "Невідомий об’єкт"
#: nis/nis_error.h:8
msgid "Server busy, try again"
msgstr "Сервер зайнято, повторіть спробу"
#: nis/nis_error.h:9
msgid "Generic system error"
msgstr "Загальна помилка системи"
#: nis/nis_error.h:10
msgid "First/next chain broken"
msgstr "Розірвано ланцюжок перший-наступний"
#. TRANS Permission denied; the file permissions do not allow the attempted operation.
#: nis/nis_error.h:11 nis/ypclnt.c:876 sysdeps/gnu/errlist.c:157
msgid "Permission denied"
msgstr "Відмовлено у доступі"
#: nis/nis_error.h:12
msgid "Not owner"
msgstr "Не є власником"
#: nis/nis_error.h:13
msgid "Name not served by this server"
msgstr "Назва на обслуговується цим сервером"
#: nis/nis_error.h:14
msgid "Server out of memory"
msgstr "Вичерпано пам’ять на сервері"
#: nis/nis_error.h:15
msgid "Object with same name exists"
msgstr "Вже існує об’єкт з тією самою назвою"
#: nis/nis_error.h:16
msgid "Not master server for this domain"
msgstr "Не є основним сервером для цього домену"
#: nis/nis_error.h:17
msgid "Invalid object for operation"
msgstr "Некоректний об’єкт для дії"
#: nis/nis_error.h:18
msgid "Malformed name, or illegal name"
msgstr "Помилкове форматування назви або некоректна назва"
#: nis/nis_error.h:19
msgid "Unable to create callback"
msgstr "Не вдалося створити зворотний виклик"
#: nis/nis_error.h:20
msgid "Results sent to callback proc"
msgstr "Результати надіслано до процедури зворотного виклику"
#: nis/nis_error.h:21
msgid "Not found, no such name"
msgstr "Не знайдено, немає такої назви"
#: nis/nis_error.h:22
msgid "Name/entry isn't unique"
msgstr "Назва або запис не є унікальними"
#: nis/nis_error.h:23
msgid "Modification failed"
msgstr "Спроба внесення змін зазнала невдачі"
#: nis/nis_error.h:24
msgid "Database for table does not exist"
msgstr "Бази даних для таблиці не існує"
#: nis/nis_error.h:25
msgid "Entry/table type mismatch"
msgstr "Невідповідність типів записів або таблиць"
#: nis/nis_error.h:26
msgid "Link points to illegal name"
msgstr "Посилання вказує на некоректну назву"
#: nis/nis_error.h:27
msgid "Partial success"
msgstr "Частковий успіх"
#: nis/nis_error.h:28
msgid "Too many attributes"
msgstr "Занадто багато атрибутів"
#: nis/nis_error.h:29
msgid "Error in RPC subsystem"
msgstr "Помилка у підсистемі RPC"
#: nis/nis_error.h:30
msgid "Missing or malformed attribute"
msgstr "Не вказано атрибут або форматування атрибута є помилковим"
#: nis/nis_error.h:31
msgid "Named object is not searchable"
msgstr "Іменований об’єкт є непридатним для пошуку"
#: nis/nis_error.h:32
msgid "Error while talking to callback proc"
msgstr "Помилка під час обміну даними з процедурою зворотного виклику"
#: nis/nis_error.h:33
msgid "Non NIS+ namespace encountered"
msgstr "Виявлено простір назв, що не належить NIS+"
#: nis/nis_error.h:34
msgid "Illegal object type for operation"
msgstr "Некоректний тип об’єкта для дії"
#: nis/nis_error.h:35
msgid "Passed object is not the same object on server"
msgstr "Переданий об’єкт не є тим самим об’єктом на сервері"
#: nis/nis_error.h:36
msgid "Modify operation failed"
msgstr "Спроба виконати дію з внесення змін зазнала невдачі"
#: nis/nis_error.h:37
msgid "Query illegal for named table"
msgstr "Неприпустимий запит для іменованої таблиці"
#: nis/nis_error.h:38
msgid "Attempt to remove a non-empty table"
msgstr "Спроба вилучення непорожньої таблиці"
#: nis/nis_error.h:39
msgid "Error in accessing NIS+ cold start file. Is NIS+ installed?"
msgstr "Помилка у доступі до файла холодного запуску NIS+. Чи встановлено NIS+?"
#: nis/nis_error.h:40
msgid "Full resync required for directory"
msgstr "Потрібна повторна синхронізація каталогу"
#: nis/nis_error.h:41
msgid "NIS+ operation failed"
msgstr "Помилка під час виконання дії NIS+"
#: nis/nis_error.h:42
msgid "NIS+ service is unavailable or not installed"
msgstr "Служба NIS+ недоступна або її не встановлено у системі"
#: nis/nis_error.h:43
msgid "Yes, 42 is the meaning of life"
msgstr "Так, 42 і є сенсом життя"
#: nis/nis_error.h:44
msgid "Unable to authenticate NIS+ server"
msgstr "Не вдалося пройти розпізнавання на сервері NIS+"
#: nis/nis_error.h:45
msgid "Unable to authenticate NIS+ client"
msgstr "Не вдалося пройти розпізнавання на клієнті NIS+"
#: nis/nis_error.h:46
msgid "No file space on server"
msgstr "На сервері немає місця для файлів"
#: nis/nis_error.h:47
msgid "Unable to create process on server"
msgstr "Не вдалося створити процес на сервері"
#: nis/nis_error.h:48
msgid "Master server busy, full dump rescheduled."
msgstr "Основний сервер зайнято, виконано повторне планування створення повного дампу."
#: nis/nis_local_names.c:121
#, c-format
msgid "LOCAL entry for UID %d in directory %s not unique\n"
msgstr "Запис LOCAL для UID %d у каталозі %s не є унікальним\n"
#: nis/nis_print.c:51
msgid "UNKNOWN"
msgstr "НЕВІДОМО"
#: nis/nis_print.c:109
msgid "BOGUS OBJECT\n"
msgstr "ФІКТИВНИЙ ОБ’ЄКТ\n"
#: nis/nis_print.c:112
msgid "NO OBJECT\n"
msgstr "НЕМАЄ ОБ'ЄКТА\n"
#: nis/nis_print.c:115
msgid "DIRECTORY\n"
msgstr "КАТАЛОГ\n"
#: nis/nis_print.c:118
msgid "GROUP\n"
msgstr "ГРУПА\n"
#: nis/nis_print.c:121
msgid "TABLE\n"
msgstr "ТАБЛИЦЯ\n"
#: nis/nis_print.c:124
msgid "ENTRY\n"
msgstr "ЗАПИС\n"
#: nis/nis_print.c:127
msgid "LINK\n"
msgstr "ПОСИЛАННЯ\n"
#: nis/nis_print.c:130
msgid "PRIVATE\n"
msgstr "ПРИВАТНИЙ\n"
#: nis/nis_print.c:133
msgid "(Unknown object)\n"
msgstr "(Невідомий об’єкт)\n"
#: nis/nis_print.c:167
#, c-format
msgid "Name : `%s'\n"
msgstr "Назва: «%s»\n"
#: nis/nis_print.c:168
#, c-format
msgid "Type : %s\n"
msgstr "Тип: %s\n"
#: nis/nis_print.c:173
msgid "Master Server :\n"
msgstr "Основний сервер:\n"
#: nis/nis_print.c:175
msgid "Replicate :\n"
msgstr "Репліка:\n"
#: nis/nis_print.c:176
#, c-format
msgid "\tName : %s\n"
msgstr "\tНазва : %s\n"
#: nis/nis_print.c:177
msgid "\tPublic Key : "
msgstr "\tВідкритий ключ: "
#: nis/nis_print.c:181
msgid "None.\n"
msgstr "Немає.\n"
#: nis/nis_print.c:184
#, c-format
msgid "Diffie-Hellmann (%d bits)\n"
msgstr "Діффі-Геллман (%d біт)\n"
#: nis/nis_print.c:189
#, c-format
msgid "RSA (%d bits)\n"
msgstr "RSA (%d-бітовий)\n"
#: nis/nis_print.c:192
msgid "Kerberos.\n"
msgstr "Kerberos.\n"
#: nis/nis_print.c:195
#, c-format
msgid "Unknown (type = %d, bits = %d)\n"
msgstr "Невідомо (тип = %d, к-ть бітів = %d)\n"
#: nis/nis_print.c:206
#, c-format
msgid "\tUniversal addresses (%u)\n"
msgstr "\tУніверсальні адреси (%u)\n"
#: nis/nis_print.c:228
msgid "Time to live : "
msgstr "Строк дії : "
#: nis/nis_print.c:230
msgid "Default Access rights :\n"
msgstr "Типові права доступу :\n"
#: nis/nis_print.c:239
#, c-format
msgid "\tType : %s\n"
msgstr "\tТип : %s\n"
#: nis/nis_print.c:240
msgid "\tAccess rights: "
msgstr "\tПрава доступу: "
#: nis/nis_print.c:254
msgid "Group Flags :"
msgstr "Прапорці групи:"
#: nis/nis_print.c:257
msgid ""
"\n"
"Group Members :\n"
msgstr ""
"\n"
"Учасники групи:\n"
#: nis/nis_print.c:269
#, c-format
msgid "Table Type : %s\n"
msgstr "Тип таблиці : %s\n"
#: nis/nis_print.c:270
#, c-format
msgid "Number of Columns : %d\n"
msgstr "Кількість стовпчиків: %d\n"
#: nis/nis_print.c:271
#, c-format
msgid "Character Separator : %c\n"
msgstr "Роздільник символів : %c\n"
#: nis/nis_print.c:272
#, c-format
msgid "Search Path : %s\n"
msgstr "Шлях для пошуку : %s\n"
#: nis/nis_print.c:273
msgid "Columns :\n"
msgstr "Стовпчики :\n"
#: nis/nis_print.c:276
#, c-format
msgid "\t[%d]\tName : %s\n"
msgstr "\t[%d]\tНазва : %s\n"
#: nis/nis_print.c:278
msgid "\t\tAttributes : "
msgstr "\t\tАтрибути : "
#: nis/nis_print.c:280
msgid "\t\tAccess Rights : "
msgstr "\t\tПрава доступу: "
#: nis/nis_print.c:290
msgid "Linked Object Type : "
msgstr "Тип пов’язаного об’єкта: "
#: nis/nis_print.c:292
#, c-format
msgid "Linked to : %s\n"
msgstr "Пов’язано з: %s\n"
#: nis/nis_print.c:302
#, c-format
msgid "\tEntry data of type %s\n"
msgstr "\tДані запису типу %s\n"
#: nis/nis_print.c:305
#, c-format
msgid "\t[%u] - [%u bytes] "
msgstr "\t[%u] - [%u байт] "
#: nis/nis_print.c:308
msgid "Encrypted data\n"
msgstr "Зашифровані дані\n"
#: nis/nis_print.c:310
msgid "Binary data\n"
msgstr "Двійкові дані\n"
#: nis/nis_print.c:326
#, c-format
msgid "Object Name : %s\n"
msgstr "Назва об’єкта : %s\n"
#: nis/nis_print.c:327
#, c-format
msgid "Directory : %s\n"
msgstr "Каталог : %s\n"
#: nis/nis_print.c:328
#, c-format
msgid "Owner : %s\n"
msgstr "Власник : %s\n"
#: nis/nis_print.c:329
#, c-format
msgid "Group : %s\n"
msgstr "Група : %s\n"
#: nis/nis_print.c:330
msgid "Access Rights : "
msgstr "Права доступу: "
#: nis/nis_print.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Time to Live : "
msgstr ""
"\n"
"Строк дії : "
#: nis/nis_print.c:335
#, c-format
msgid "Creation Time : %s"
msgstr "Час створення : %s"
#: nis/nis_print.c:337
#, c-format
msgid "Mod. Time : %s"
msgstr "Час модифікації: %s"
#: nis/nis_print.c:338
msgid "Object Type : "
msgstr "Тип об’єкта : "
#: nis/nis_print.c:358
#, c-format
msgid " Data Length = %u\n"
msgstr " Довжина даних = %u\n"
#: nis/nis_print.c:372
#, c-format
msgid "Status : %s\n"
msgstr "Стан : %s\n"
#: nis/nis_print.c:373
#, c-format
msgid "Number of objects : %u\n"
msgstr "Кількість об’єктів: %u\n"
#: nis/nis_print.c:377
#, c-format
msgid "Object #%d:\n"
msgstr "Об’єкт %d:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:116
#, c-format
msgid "Group entry for \"%s.%s\" group:\n"
msgstr "Запис групи для групи «%s.%s»:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:124
msgid " Explicit members:\n"
msgstr " Явні учасники:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:129
msgid " No explicit members\n"
msgstr " Немає явних учасників\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:132
msgid " Implicit members:\n"
msgstr " Неявні учасники:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:137
msgid " No implicit members\n"
msgstr " Немає неявних учасників\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:140
msgid " Recursive members:\n"
msgstr " Рекурсивні учасники:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:145
msgid " No recursive members\n"
msgstr " Немає рекурсивних учасників\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:148
msgid " Explicit nonmembers:\n"
msgstr " Явні неучасники:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:153
msgid " No explicit nonmembers\n"
msgstr " Немає неявних неучасників\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:156
msgid " Implicit nonmembers:\n"
msgstr " Неявні неучасники:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:161
msgid " No implicit nonmembers\n"
msgstr " Немає неявних неучасників\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:164
msgid " Recursive nonmembers:\n"
msgstr " Рекурсивні неучасники:\n"
#: nis/nis_print_group_entry.c:169
msgid " No recursive nonmembers\n"
msgstr " Немає рекурсивних неучасників\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:100
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:182
#, c-format
msgid "DES entry for netname %s not unique\n"
msgstr "Запис DES для netname %s не є унікальним\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:219
#, c-format
msgid "netname2user: missing group id list in `%s'"
msgstr "netname2user: у «%s» не вистачає списку ідентифікаторів груп"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:301
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:307
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:372
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:381
#, c-format
msgid "netname2user: (nis+ lookup): %s\n"
msgstr "netname2user: (пошук у nis+): %s\n"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:320
#, c-format
msgid "netname2user: DES entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: запис DES для %s у каталозі %s не є унікальним"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:338
#, c-format
msgid "netname2user: principal name `%s' too long"
msgstr "netname2user: назва адміністратора доступу (принципала) «%s» є надто довгою"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:394
#, c-format
msgid "netname2user: LOCAL entry for %s in directory %s not unique"
msgstr "netname2user: запис LOCAL для %s у каталозі %s не є унікальним"
#: nis/nss_nisplus/nisplus-publickey.c:401
msgid "netname2user: should not have uid 0"
msgstr "netname2user: не можна використовувати UID 0"
#: nis/ypclnt.c:834
msgid "Request arguments bad"
msgstr "Помилка у аргументах запиту"
#: nis/ypclnt.c:837
msgid "RPC failure on NIS operation"
msgstr "Помилка RPC під час виконання дії NIS"
#: nis/ypclnt.c:840
msgid "Can't bind to server which serves this domain"
msgstr "Не вдалося прив’язатися до сервера, який обслуговує цей домен"
#: nis/ypclnt.c:843
msgid "No such map in server's domain"
msgstr "У домені сервера немає такої прив’язки"
#: nis/ypclnt.c:846
msgid "No such key in map"
msgstr "У прив’язці немає такого ключа"
#: nis/ypclnt.c:849
msgid "Internal NIS error"
msgstr "Внутрішня помилка NIS"
#: nis/ypclnt.c:852
msgid "Local resource allocation failure"
msgstr "Помилка розміщення локального ресурсу"
#: nis/ypclnt.c:855
msgid "No more records in map database"
msgstr "У базі даних прив’язок немає більше записів"
#: nis/ypclnt.c:858
msgid "Can't communicate with portmapper"
msgstr "Не вдалося обмінятися даними з portmapper"
#: nis/ypclnt.c:861
msgid "Can't communicate with ypbind"
msgstr "Не вдалося обмінятися даними з ypbind"
#: nis/ypclnt.c:864
msgid "Can't communicate with ypserv"
msgstr "Не вдалося обмінятися даними з ypserv"
#: nis/ypclnt.c:867
msgid "Local domain name not set"
msgstr "Не встановлено назви локального домену"
#: nis/ypclnt.c:870
msgid "NIS map database is bad"
msgstr "Помилкова база даних прив’язок NIS"
#: nis/ypclnt.c:873
msgid "NIS client/server version mismatch - can't supply service"
msgstr "Не збігаються між собою версії клієнта і сервера NIS: служба не зможе працювати"
#: nis/ypclnt.c:879
msgid "Database is busy"
msgstr "Базу даних зайнято виконанням завдання"
#: nis/ypclnt.c:882
msgid "Unknown NIS error code"
msgstr "Невідомий код помилки NIS"
#: nis/ypclnt.c:922
msgid "Internal ypbind error"
msgstr "Внутрішня помилка ypbind"
#: nis/ypclnt.c:925
msgid "Domain not bound"
msgstr "Домен не пов’язано"
#: nis/ypclnt.c:928
msgid "System resource allocation failure"
msgstr "Помилка під час розміщення системного ресурсу"
#: nis/ypclnt.c:931
msgid "Unknown ypbind error"
msgstr "Невідома помилка ypbind"
#: nis/ypclnt.c:972
msgid "yp_update: cannot convert host to netname\n"
msgstr "yp_update: не вдалося перетворити адресу вузла на назву у мережі\n"
#: nis/ypclnt.c:990
msgid "yp_update: cannot get server address\n"
msgstr "yp_update: не вдалося отримати адресу сервера\n"
#: nscd/aicache.c:83 nscd/hstcache.c:494
#, c-format
msgid "Haven't found \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Не вдалося знайти «%s» у кеші вузлів!"
#: nscd/aicache.c:85 nscd/hstcache.c:496
#, c-format
msgid "Reloading \"%s\" in hosts cache!"
msgstr "Перезавантажуємо «%s» у кеші вузлів!"
#: nscd/cache.c:151
#, c-format
msgid "add new entry \"%s\" of type %s for %s to cache%s"
msgstr "додати новий запис «%s» типу %s для %s до кешу%s"
#: nscd/cache.c:153
msgid " (first)"
msgstr " (перший)"
#: nscd/cache.c:285 nscd/connections.c:1019
#, c-format
msgid "cannot stat() file `%s': %s"
msgstr "не вдалося виконати stat() для файла «%s»: %s"
#: nscd/cache.c:331
#, c-format
msgid "pruning %s cache; time %ld"
msgstr "спорожнюємо кеш %s; час — %ld"
#: nscd/cache.c:360
#, c-format
msgid "considering %s entry \"%s\", timeout %<PRIu64>"
msgstr "обробляємо запис %s «%s», час очікування %<PRIu64>"
#: nscd/connections.c:571
#, c-format
msgid "invalid persistent database file \"%s\": %s"
msgstr "некоректний файл постійної бази даних «%s»: %s"
#: nscd/connections.c:579
msgid "uninitialized header"
msgstr "неініціалізований заголовок"
#: nscd/connections.c:584
msgid "header size does not match"
msgstr "розмір заголовка є невідповідним"
#: nscd/connections.c:594
msgid "file size does not match"
msgstr "розмір файла є невідповідним"
#: nscd/connections.c:611
msgid "verification failed"
msgstr "спроба перевірки зазнала невдачі"
#: nscd/connections.c:625
#, c-format
msgid "suggested size of table for database %s larger than the persistent database's table"
msgstr "пропонований розмір таблиці для бази даних %s є більшим за таблицю сталої бази даних"
#: nscd/connections.c:636 nscd/connections.c:721
#, c-format
msgid "cannot create read-only descriptor for \"%s\"; no mmap"
msgstr "не вдалося створити придатний лише для читання дескриптор для «%s»; немає mmap"
#: nscd/connections.c:652
#, c-format
msgid "cannot access '%s'"
msgstr "не вдалося отримати доступ до «%s»"
#: nscd/connections.c:700
#, c-format
msgid "database for %s corrupted or simultaneously used; remove %s manually if necessary and restart"
msgstr "базу даних для %s пошкоджено або ця база використовується спільно з іншою програмою; вилучіть %s вручну, якщо потрібно, і перезапустіть програму"
#: nscd/connections.c:707
#, c-format
msgid "cannot create %s; no persistent database used"
msgstr "не вдалося створити %s; не використано жодної постійної бази даних"
#: nscd/connections.c:710
#, c-format
msgid "cannot create %s; no sharing possible"
msgstr "не вдалося створити %s; спільне використання неможливе"
#: nscd/connections.c:781
#, c-format
msgid "cannot write to database file %s: %s"
msgstr "не вдалося виконати запис до файла бази даних %s: %s"
#: nscd/connections.c:820
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не вдалося перевести сокет у режим закриття після виконання: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
#: nscd/connections.c:869
#, c-format
msgid "cannot open socket: %s"
msgstr "не вдалося відкрити сокет: %s"
#: nscd/connections.c:889 nscd/connections.c:953
#, c-format
msgid "cannot change socket to nonblocking mode: %s"
msgstr "не вдалося перевести сокет у неблокований режим: %s"
#: nscd/connections.c:897 nscd/connections.c:963
#, c-format
msgid "cannot set socket to close on exec: %s"
msgstr "не вдалося перевести сокет у режим закриття після виконання: %s"
#: nscd/connections.c:910
#, c-format
msgid "cannot enable socket to accept connections: %s"
msgstr "не вдалося увімкнути сокет для прийняття з’єднань: %s"
#: nscd/connections.c:1003
#, c-format
msgid "register trace file %s for database %s"
msgstr "зареєструвати файл трасування %s для бази даних %s"
#: nscd/connections.c:1133
#, c-format
msgid "provide access to FD %d, for %s"
msgstr "надати доступ до файлового дескриптора %d для %s"
#: nscd/connections.c:1145
#, c-format
msgid "cannot handle old request version %d; current version is %d"
msgstr "обробка застарілої версії запиту %d неможлива; поточною версією є %d"
#: nscd/connections.c:1167
#, c-format
msgid "request from %ld not handled due to missing permission"
msgstr "запит від %ld не оброблено через недостатні права доступу"
#: nscd/connections.c:1172
#, c-format
msgid "request from '%s' [%ld] not handled due to missing permission"
msgstr "запит від «%s» [%ld] не оброблено через недостатні права доступу"
#: nscd/connections.c:1177
msgid "request not handled due to missing permission"
msgstr "запит не оброблено через недостатні права доступу"
#: nscd/connections.c:1215 nscd/connections.c:1268
#, c-format
msgid "cannot write result: %s"
msgstr "не вдалося записати результат: %s"
#: nscd/connections.c:1359
#, c-format
msgid "error getting caller's id: %s"
msgstr "помилка під час спроби отримати ідентифікатор виклику: %s"
#: nscd/connections.c:1419
#, c-format
msgid "cannot open /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не вдалося відкрити /proc/self/cmdline: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
#: nscd/connections.c:1433
#, c-format
msgid "cannot read /proc/self/cmdline: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не вдалося прочитати /proc/self/cmdline: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
#: nscd/connections.c:1473
#, c-format
msgid "cannot change to old UID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не вдалося змінити старий UID: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
#: nscd/connections.c:1483
#, c-format
msgid "cannot change to old GID: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не вдалося змінити старий GID: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
#: nscd/connections.c:1496
#, c-format
msgid "cannot change to old working directory: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не вдалося змінити старий робочий каталог: %s; вимикаємо параноїдальний режим"
#: nscd/connections.c:1542
#, c-format
msgid "re-exec failed: %s; disabling paranoia mode"
msgstr "не вдалося повторно виконати %s; вимикаємо параноїдальний режим"
#: nscd/connections.c:1551
#, c-format
msgid "cannot change current working directory to \"/\": %s"
msgstr "не вдалося змінити поточний робочий каталог на «/»: %s"
#: nscd/connections.c:1744
#, c-format
msgid "short read while reading request: %s"
msgstr "неповний зчитаний блок під час читання запиту: %s"
#: nscd/connections.c:1777
#, c-format
msgid "key length in request too long: %d"
msgstr "надто довгий ключ у запиті: %d"
#: nscd/connections.c:1790
#, c-format
msgid "short read while reading request key: %s"
msgstr "неповний зчитаний блок під час читання ключа запиту: %s"
#: nscd/connections.c:1800
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d) from PID %ld"
msgstr "handle_request: отримано запит (версія = %d) від PID %ld"
#: nscd/connections.c:1805
#, c-format
msgid "handle_request: request received (Version = %d)"
msgstr "handle_request: отримано запит (версія = %d)"
#: nscd/connections.c:2069 nscd/connections.c:2271
#, c-format
msgid "disabled inotify after read error %d"
msgstr "вимкнено inotify після помилки читання %d"
#: nscd/connections.c:2394
msgid "could not initialize conditional variable"