blob: 0cd0e7be7aa5808fbe2fa0dd1bbac4edebee9a9e [file] [log] [blame]
{
"deps": [
"fuchsia.io"
],
"name": "fuchsia.factory",
"root": "fidl/fuchsia.factory",
"sources": [
"fidl/fuchsia.factory/factory.fidl"
],
"type": "fidl_library"
}